história

Všetci sme Jules Verne

Pamätám si na to, akoby to bolo iba včera. Tri dievčatká cestou zo školy rozmýšľajú, aké to bude v roku 2000. To číslo znie magicky, tajomne a veľmi, ale naozaj veľmi vzdialene. Sú 70. roky 20. storoč…

Zajtra je Mikuláš! Čo mi dáš?

Kresťania si 6. decembra pripomínajú sv. Mikuláša, známeho dobročinnosťou Dávať a nečakať dar – taký je hlavný zmysel sviatku sv. Mikuláša, biskupa, ktorý pripadá na 6. decembra. Na Slovensku i …

Želáme vám šťastný a pokojný advent

Symbolom duchovnej prípravy na slávenie Vianoc, adventu, je v kresťanskej cirkvi adventný veniec so štyrmi sviečkami. Tie sa zapaľujú postupne počas štyroch adventných nedieľ.  Veniec je symbolom víťa…