manažment

Ľudia vymenia firmu aj pre desiatky eur

Neustále sa prehlbujúci nedostatok pracovnej sily na trhu výrazne zjednodušuje ľuďom zmenu zamestnania. Rastie tak tlak na firmy, aby si udržali svojich zamestnancov. Podľa renomovanej personálno-pora…

Plat už nie je najdôležitejší

Povedomie o spoločensky zodpovedných firmách, ktoré sa starajú o zamestnancov, chránia životné prostredie či poctivo a otvorene komunikujú so zákazníkom, na Slovensku narastá. V prieskume agentúry Foc…