100% recyklovateľné plastové nákupné tašky

Dalito.sk/Recyklovateľná nákupná taška Tesco/foto: Tesco
PR -

Nové nákupné tašky v Tescu sú vyrobené z odpadu a  zákazníkom poslúžia dlhšie 

100 % recyklovateľné a pritom ešte odolnejšie ako predtým! Také sú nové nákupné tašky, ktoré reťazec Tesco prináša zákazníkom vo svojich obchodoch. Pokračuje tak v napĺňaní svojich záväzkov v oblasti trvalej udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti.

Tesco prináša pozitívnu zmenu v oblasti trvalej udržateľnosti aj nad rámec obalov produktov. Konkrétne až 150 ton plastového odpadu ročne odteraz získa šancu na nové využitie, a to vďaka zodpovedným aktivitám maloobchodného reťazca. Tesco začalo tento odpad z vlastných prevádzok využívať na výrobu plastových nákupných tašiek. Tesco povzbudzuje svojich zákazníkov, aby ich používali opakovane, pretože len tak sa podarí maximalizovať úsilie v prospech ochrany vzácnych zdrojov planéty.

Tesco prichádza s dôležitou zmenou – upravuje ponuku svojich nákupných tašiek. Od júla tohto roka nahrádza jednorazové plastové tašky zlepšenou alternatívou, ktorá sa dá lepšie recyklovať a zákazníkom poslúži dlhšie. Minimálne 20 % materiálu, z ktorého sú vyrobené, pochádza z recyklovaného plastu z Tesca. Zároveň sú hrubšie, aby sa dali použiť opakovane a odniesli aj ťažší nákup (zdvojnásobená maximálna nosnosť na 15 kg). Vďaka ich lepšej odolnosti Tesco očakáva, že sa v jeho stredoeurópskych predajniach predá o približne 22 miliónov kusov tašiek ročne menej, a tak prispeje k znižovaniu množstva odpadu a jeho negatívneho vplyvu na našu planétu.

„Produkty vyprodukované udržateľným spôsobom vrátane nákupných tašiek sú zákazníkmi čoraz viac preferované. Nové nákupné tašky v obchodoch Tesca v plnom rozsahu zodpovedajú našej stratégii trvalej udržateľnosti –  používaním odpadu, ktorý sami produkujeme, a jeho využitím na nové produkty uzatvárame takzvanú recyklačnú slučku. Zaviazali sme sa, že do roku 2025 budú naše obaly na 100 % recyklovateľné – k naplneniu tohto cieľa prispejú aj nové nákupné tašky. Sú omnoho hrubšie, a preto sa dajú použiť viacnásobne, čo zodpovedá nášmu záväzku smerom k opätovnému používaniu a maximálnemu zhodnoteniu materiálov,“ uviedol Martin Kuruc, generálny riaditeľ Tesca na Slovensku.

Tesco na taškách v rámci informácií pre spotrebiteľov uvádza množstvo recyklovaného materiálu, z ktorého boli vyrobené, a symbol recyklačného trojuholníka. Reťazec zákazníkov povzbudzuje, aby ich používali čo najviac, ideálne opakovane, a po skončení životnosti tašku jednoducho vyhodili do príslušnej nádoby na triedený odpad, pretože je 100 % recyklovateľná.

Predstavenie nových nákupných tašiek v Tescu uvítala aj Petra Csefalvayová z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky:  „Jednoznačne ide o krok správnym smerom. Najlepšou cestou, ako dosiahnuť znižovanie plastového odpadu v životnom prostredí, je zvyšovanie obsahu recyklátu v každom výrobku a čo najvyššia miera jeho opakovaného použitia. Je potrebné, aby každý zákazník pochopil, že aj on má vo svojich rukách nástroj na znižovanie množstva odpadu: nezobrať si šesť tašiek, ale jednu; vybrať si tú, ktorá mu poslúži dlhšie, a keď doslúži, môže byť zrecyklovaná.“

Dlhodobou ambíciou maloobchodného reťazca je zapojiť všetok použitý obalový materiál do recyklačnej slučky v súlade so zásadami obehovej ekonomiky a recyklovať ho na nové obaly. Tesco už dnes predáva papierové tašky a vrecia do odpadkových košov vyrobené z vlastného odpadu. Viac informácií o udržateľných obaloch v Tescu nájdete tu.

Ak sa obaly nedajú recyklovať alebo opakovane použiť, nebudú mať, podľa stratégie Tesca s názvom Plán malých pomocí, v podnikaní reťazca miesto. Plán malých pomocí sumarizuje konkrétne záväzky a výsledky, ktoré v oblastiach spoločenskej zodpovednosti a trvalej udržateľnosti Tesco dosahuje.

Čo je obehová ekonomika?

Obehová alebo cirkulárna ekonomika uprednostňuje opätovné využívanie a recyklovanie vecí. Minimalizuje sa tak spotreba zdrojov, odpady, emisie a úniky energie. Cestou k dosiahnutiu obehovej ekonomiky je navrhovanie vecí, ktoré vydržia dlhšie, údržba, oprava, opätovné používanie, repasovanie, obnova výrobkov a recyklácia. Ide o jednu zo stratégií trvalo udržateľného rozvoja.

Recyklačná slučka:

Uzatvorená recyklačná slučka je systém, v ktorom sa všetky materiály opätovne používajú alebo vracajú, a následne recyklujú tak, že nevzniká odpad. Vytvorenie systému uzatvorenej slučky si vyžaduje spoluprácu vlády, výrobcov obalov a produktov a maloobchodu. 

Doplňujúce informácie:

  • Tesco využilo 5 ton vlastného odpadu na výrobu 1 milióna nákupných tašiek; pri odhade objemu ušetreného plastového obsahu vychádzame z odhadovaného predaja v predajniach Tesco v strednej Európe – v Maďarsku, na Slovensku a v Českej republike.
  • 71 % zákazníkov Tesca prejavilo záujem o nákup ekologickejších nákupných tašiek.
  • Nová nákupná taška s hrúbkou 51 mikrónov a maximálnou nosnosťou 15 kg sa bude predávať za 0,29 eura.