Česká republika

2. výročie Dalito aj vďaka ČCCR – CzechTourism Slovensko

DALITO.SK oslavuje 2. výročie existencie. Obrovská vďaka prispievateľom aj platiacim klientom, vďaka ktorým je tu DALITO aj ďalší rok (14. septembra 2018 – 14. septembra 2019). A to aj vďaka banerovej reklame ČCCR – CzechTourism Slovensko na a jej riaditeľky Mgr. Nori Gill, Ph.D. .

ČCCR – CzechTourism Slovensko je vzácny klient Dalito aj vďaka tomu, že je úplne prvým z portfólia štátnych inštitúcii a ešte aj z Českej republiky, kde Dalito.sk, okrem Slovenska, pôsobí od samého začiatku. Dôveroval mu a tak stál pri jeho začiatkoch už v prvom roku existencie portálu a ostal aj v druhom.

Baví nás spolupracovať s najlepšími! Veď poslaním Českých centier je rozvoj dialógu so zahraničnou verejnosťou a podpora aktívnej prezentácie ČR vo všetkých oblastiach kultúry, vedy a školstva, obchodu a cestovného ruchu.

Štandardom je pomoc pri presadzovaní českej kultúry do programov popredných umeleckých inštitúcií v krajinách pôsobenia. České centrá sú súčasťou Európskeho združenia národných kultúrnych inštitúcií EUNIC. Sú príspevkovou organizáciou Ministerstva zahraničných vecí ČR.

Lucia Tomečková, šéfredaktorka Dalito.sk: „Je pre mňa mimoriadne dôležité, práve pri príležitosti 2. výročia existencie portálu (14. septembra 2018 – 14. septembra 2019), osobne poďakovať všetkým, ktorí chápu, že ani to, čo iní čítajú zadarmo, nie je zadarmo. Osobne pozdraviť všetkých klientov a poďakovať sa im za to, že ešte patria medzi tých, ktorí dokážu žiť život v súvislostiach. Riaditeľka Nora Gill aj jej kolegyňa Miroslava Boškovičová sú pre mňa príkladom toho, ako si aj zahraničný klient dokáže vážiť prácu internetového médiá a spoločne ísť za svojim cieľom. Český štátny CzechTourism je pre mňa osobne vzorovým príkladom toho, ako si niekto dokáže uvedomiť, že bez reklamnej podpory to jednoducho dnes už nejde a v oblasti turizmu už vôbec. Na propagácii svojej rodnej krajiny pracujú na najvyššej profesionálnej úrovni aj pre to, pretože so svojimi obchodnými partnermi vytvárajú vyvážený pracovný aj obchodný vzťah.“

Dôkazom toho, že Dalito.sk berie problematiku turizmu na Slovensku aj v Českej republike vážne, je aj ocenenie, ktoré Dalito.sk získalo vďaka nominácií českých novinárov na prestížnu cenu „My k susedom, susedia k nám“, ktorú nakoniec Dalito.sk aj vyhralo.

Dalito nikdy nepristúpilo a ani nepristúpi na neetickú „hru či požiadavku“, zaplatený článok nepriznať ako platený PR článok. Aj z toho dôvodu si môžeme dovoliť, pri príležitosti výročia redakcie, verejne poďakovať klientom za to, že si reklamu a PR na Dalito zaplatili a tým finančne podporili možnosť publikovať ďalej. Verejne poďakovať tým, pre ktorých je tak fair play v práci či podnikaní v tomto smere samozrejmosťou. Vrátane ČCCR – CzechTourism Slovensko.

DALITO nominované na ocenenie v Česku

 Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *