Správy

22 tisíc nezamestnaných za 70 miliónov eur

Podpora dočasného zamestnávania v samospráve zvyšuje nezamestnaným šancu zamestnať sa. Vyplýva to z aktuálnej analýzy Inštitútu sociálnej politiky „Dočasná práca ako šanca pre znevýhodnených“, ktorá skúma čistú účinnosť aktívneho opatrenia podľa § 50j – Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti.

Uviedla pre Dalito Veronika Husárová z tlačového oddelenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

„ Analýza skúma čisté efekty opatrenia, pričom porovnáva uplatnenie sa na trhu práce dvoch skupín uchádzačov o zamestnanie (UoZ): podporených UoZ prostredníctvom opatrenia 50j a nepodporených UoZ s podobnými charakteristikami, ako napríklad vek, pohlavie, región, atď. Analýza ukazuje, že účasť na opatrení zvyšuje zamestnanosť účastníkov oproti nezamestnaným, ktorí sa tohto aktívneho opatrenia nezúčastnili, približne o 15 percentuálnych bodov. Opatrenie tiež pomohlo zvýšiť priemerné zárobky účastníkov. Účastníci dosiahli po opatrení vyšší priemerný mesačný príjem o 30 až 50 eur brutto oproti ostatným nezamestnaným,“ uviedla Veronika Husárová za ministerstvo.


Pozitívne efekty opatrenia 50j na zamestnanosť sa podľa ministerstva prejavili vo všetkých skupinách znevýhodnených UoZ, najvýraznejšie v skupine dlhodobo nezamestnaných. Spomedzi podporených zamestnávateľov dosiahli najvyššiu úspešnosť mestá a školy, obce naopak zaostávali.

Účasť na opatrení na kvalifikovanejšej pozícii, napr. v administratíve alebo v službách, bola spojená s vyššou účinnosťou po skončení opatrenia ako pri nekvalifikovanej pozícii.

Ministerstvo vysvetľuje aj výšku investície. Tvrdí, že od spustenia opatrenia (máj 2013) do konca roka 2018 sa opatrenia 50j zúčastnilo takmer 22 tisíc uchádzačov o zamestnanie a vynaložilo sa naň 70 miliónov eur.

Prostredníctvom daní a odvodov, ktoré odvedú uplatnení účastníci opatrenia, sa výdavky na toto opatrenie vrátia štátu približne do 7 až 8,5 rokov. Návratnosť opatrenia 50j by mohla ďalej urýchliť podpora zamestnávania v rámci miest, škôl a na kvalifikovanejších pozíciách.

Analytický komentár spolu so zdrojovými údajmi nájdete TU.


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *