3 rady ako zvládnuť stres

dalito.sk/ilustračné foto: dalito.sk
DALITO -

Ako presne vyzerá Váš stres? Ako naň reagujete? Reakcia na stres je u každého iná. Máte sklon byť v strese pasívny? Alebo okamžite začnete konať? Pociťujete ľahostajnosť? Nepriateľstvo?

Ľudia, ktorí majú sklon byť v strese pasívni – na prekonanie prekážky potrebujú uistenie. Prekonanie stresu zvládnu, ak im niekto iný pomôže nájsť vlastnú sebaistotu.

Pasivita nám ukazuje, že človek sa vzdal, ustúpil. Títo ľudia nie sú neschopní, ani fyzicky na dne. Jednoducho čakajú, kým sa to samo časom vyrieši. Pretože ich skúsenosť hovorí, že nijaké úsilie nič nezmení. Toto presvedčenie nadobudli postupom času. Nevidia spôsob akým by situáciu, ktorá stres vyvolala vedeli vyriešiť. Tým dosiahnu status obete.

Brzdí ich, že neveria pozitívnej zmene, pretože zámerne odmietajú stanoviť si ciele, ktoré môžu dosiahnuť.

Práve stresové situácie ich privádzajú k starým vzorcom správania – čakať na pomoc. Uistením získajú sebaistotu. Či už podporou niekoho iného, alebo ich vlastným úsilím.

Opakom sú ľudia, ktorí majú v strese sklon okamžite konať. Pretože túžia byť rovnocenní. Zápasia o to, aby ich ostatní videli ako rovnocenných. Prenasleduje ich neustály kolobeh “viac sa snažiť”. V tomto presvedčení fungujú tak automaticky, že je možné že nepostrehli rovnocennosť, ktorú už dosiahli.

Očakávajú, že v každej situácii musia bojovať, že sa musia snažiť viac, a preto spontánne bojujú. Ak by sa zastavili, všimli by si, že sú rovnocenní. Potrebné je uvolniť sa, dlhodobým stresom riskujú zlyhanie. Riešením je plánovať si relax a veriť v pozitívne výsledky.

Ako na stres?

1. studená voda

Ak v strese začnete pociťovať ľahostajnosť, doprajte si 10 minútovú pauzu, napite sa studenej vody, vyložte si nohy. Zabránite prehĺbeniu stresu, ale aj strnulému úsiliu zvládnuť všetko okamžite.

2. teplý nápoj

Ak si nie ste istí ako problém vyriešiť, trvá to už dlhšie, stres už nedokážete zakrývať, ste v stave kedy si “koledujete o väčší problém”, dajte si 10 minútovú pauzu, ľahnite si, vyložte si nohy a doprajte si teplý nápoj.

3. pomoc

Požiadať o pomoc kolegu, nadriadeného je najvyšší čas vtedy, ak vás stres sužuje dlhšie. Ak nie ste schopní vyriešiť problém týždne, mesiace. Problém nastáva, ak si neuvedomujete, že zameraním na minulosť alebo budúcnosť odvádzate pozornosť od prítomnosti. Pretože prítomnosť je jediný čas kedy môžete vyriešiť vaše “neriešiteľné problémy”. Rozhodnite sa požiadať o pomoc. Je dostupná.

Autorka: Silvia Skalická sa personalistike a ľudským zdrojom venuje od roku 2010, odkedy odišla z oblasti obchodu. Od roku 2012 znásobuje získané vedomosti vzdelávaním v tejto oblasti, ktoré v minulom roku rozšírila o diagnostiku štruktúr tváre.

Môže vás zaujať: 

PÁLHÁZY: „Duševná bolesť patrí k najhorším. Vrátane vyhorenia.“