Česká republika

60 rokov Nobelovej ceny za chémiu Jaroslavovi Heyrovskému si uctia 6 tonami jedinečnej laboratórnej techniky

Před 60 lety byla českému vědci, prof. Jaroslavu Heyrovskému, udělena Nobelova cena za chemii, jako jediná za vědu a jedna ze dvou, které Česká republika za dobu své historie získala. Při této příležitosti pořádá v pondělí 11. listopadu Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského slavnostní setkání, při kterém si za účasti Evy Zažímalové, předsedkyně Akademie věd ČR, rektorů UK, VŠCHT a dalších významných hostů, připomene tuto pro českou vědu zásadní událost.

Na oslavu naváže otevření laboratoří nového oddělení nanokatalýzy, financovaného prostřednictvím prestižního grantu ERA Chair.

Jaroslav Heyrovský Nobelovu cenu získal za objev polarografie – nové analytické metody, která se stále používá a postupně se z ní vyvinula většina moderních elektrochemických metod.


„V základním výzkumu, ať už v době profesora Heyrovského nebo dnes, není vůbec jednoduché produkovat špičkové výsledky. Musíte se výzkumu věnovat naplno a v tomto nasazení vytrvat častokrát i mnoho let,“ říká Martin Hof, ředitel Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského. „Tato zdlouhavá, mravenčí práce je však jediná cesta, kterou je možné dojít k pochopení přírody,“ dodává Hof.

Polarograf/foto: archív: Kancelária Akadémie vied ČR

Součástí slavnostního ohlédnutí za odkazem profesora Heyrovského, které se uskuteční 11. listopadu v prostorách Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského na Ládví, tak budou nejen příspěvky zdejších vědců o moderních elektrochemických přístupech v základním i aplikovaném výzkumu a o významu a využití elektrochemie v současné vědě.

V souvislosti s oslavou bude v Heyrovského ústavu otevřena speciální výstava Příběh kapky, mapující vznik a vývoj polarografie. Veřejnost ji může navštívit odpoledne od 13:00 do 19:00.

Expozice představí množství historických informací, fotografického materiálu, ale hlavně různé verze přístrojů, polarografů, a jejich postupný vývoj, od nejstarších verzí z 30. let, až po počítačem řízené polarografy z 90. let minulého století. Současnou polarografickou a obecně elektrochemickou instrumentaci mohou zájemci v den oslav na požádání shlédnout přímo v laboratořích.

Z USA DO NOVÉ LABORATOŘE DOPUTUJÍ PŘÍSTROJE O CELKOVÉ HMOTNOSTI ŠEST TUN

Ve stejný den, 11. listopadu, se v rámci projektu J. Heyrovský Chair slavnostně otevřou nové laboratoře Oddělení nanokatalýzy. Projekt J. Heyrovský Chair je financován prostřednictvím prestižního grantu ERA Chair v celkové sumě převyšující 60 milionů korun.


„Tento typ projektu z programu Evropské komise pro výzkum a inovace má za cíl přilákat do evropských univerzit a institucí vynikající vědecké osobnosti s manažerskými schopnostmi pro vybudování nových center excelence,“ říká Martin Hof, ředitel Heyrovského ústavu.

Pred 60 rokmi získal Nobelovú cenu za chémiu Jaroslav Heyrovský a jeho objav sa používa dodnes/foto: archív: Kancelária Akadémie vied ČR/foto: archív: Kancelária Akadémie vied ČR

Post vedoucí osobnosti nového oddělení získal doktor Štefan Vajda, který předtím působil v národních vědeckých laboratořích Argonne National Laboratory ve Spojených státech amerických. Oddělení nanokatalýzy, které nyní v ČR vede, se již v brzké době zaplní unikátními moderními přístroji, které sám navrhl a podařilo se mu je získat z jeho předchozího amerického pracoviště.

„Tyto přístroje, i přes svojí robustní kompozici o celkové hmotnosti přesahující šest tun, nabízí zcela jedinečnou možnost výzkumu nejjemnějších částic, pro lidské oko zcela neviditelných,“ potvrzuje Štefan Vajda s tím, že toto špičkové vybavení vědcům umožní dále rozvíjet vědecké poznatky ve výzkumu nanotechnologií a nanomateriálů, s možným využitím v průmyslu i pro ochranu životního prostředí.

Nové oddělení propojí několik tradičních směrů výzkumu Heyrovského ústavu: katalýzu, elektrochemii, biochemii, fyzikální chemii v plynné fázi, chemii a fyziku klastrů a nanočástic, výzkum povrchů a výpočetní chemii.

Držiteľ Nobelovej ceny H. Amano pracuje v „zámku bez noci“


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *