625 pracovných dní venovali dobrovoľníci z Tesca pomoci komunitám

Dalito.sk/V roku 2021 venovali zamestnanci dobrovoľníckym aktivitám takmer 5 000 hodín/foto: Tesco
PR -

Tesco dlhodobo motivuje kolegov a kolegyne, aby sa aktívne zapájali do rôznych dobrovoľníckych aktivít. V rámci pracovného času môžu tak zamestnanci maloobchodného reťazca na Slovensku stráviť 2 pracovné dni ročne dobrovoľníckymi aktivitami a pomocou druhým. Tieto pracovné dni sú plne zaplatené tak, ako keď kolegovia a kolegyne pracujú na svojom pracovisku. Počas minulého roka venovali zamestnanci dobrovoľníckym aktivitám takmer 5 000 hodín, čo predstavuje približne  625 dní ich pracovného času.

Najčastejšie sa kolegovia v Tescu zapájajú do tradičnej najväčšej charitatívnej zbierky na pomoc a podporu onkologickým pacientom – Dňa narcisov.  V roku 2021 počas zbierky pomáhali viac ako 2 700 hodín. Veľkej obľube sa tešia aj celoslovenské dobrovoľnícke iniciatívy Naše Mesto a Deň Zeme. Len počas minuloročného Dňa Zeme kolegovia a kolegyne z Tesca venovali spoločne čisteniu okolia viac ako 1 000 hodín.

Tesco na Slovensku je lídrom v boji proti potravinovému odpadu a k tejto iniciatíve motivuje aj svojich zamestnancov. Rovnako vníma dôležitosť potravinovej pomoci pre ľudí v núdzi.  „Dlhodobo chceme byť príkladom v boji proti plytvaniu potravinami. Preto podporujeme naše kolegyne a kolegov, aby sa spoločne s nami zapojili do aktivít na znižovanie objemu potravinového odpadu či do potravinových zbierok. Sme veľmi hrdí na to, že takmer tisíc dobrovoľníckych hodín strávili naši kolegovia práve dobrovoľníctvom počas  potravinových zbierok,“ hovorí Michaela Lehotská, CSR manažérka Tesca na Slovensku.

Samostatnou kapitolou je pomoc a podpora zdieľaním know–how a koučingom. Kolegovia a kolegyne v Tescu týmto spôsobom pomáhajú deťom a mládeži z detských domovov, študentom v rámci duálnej formy vzdelávania a zapájajú sa do aktivít komplexného vzdelávacieho programu pre mladých  Dofe – Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu. Tejto forme dobrovoľníckych aktivít venovali počas aj mimo svojho pracovného času viac ako 300 dní.

Tento rok, okrem tradičného zapojenia sa do Dňa narcisov, Dňa Zeme a do dobrovoľníckeho podujatia Naše Mesto, v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine  pomáhali dobrovoľníci z radov zamestnancov viac ako 600 hodín  utečencom z Ukrajiny.

V rámci dobrovoľníckeho programu majú všetci kolegovia a kolegyne v Tescu možnosť podporiť ľubovoľnú neziskovú organizáciu, občianske združenie alebo škôlku vo svojom okolí. Majú k dispozícii dva dni plateného voľna, ktoré môžu využiť na pomoc komunite. Je na individuálnom rozhodnutí, ktorej organizácii vo svojom okolí chcú pomôcť.

Zapojenie dobrovoľníkov z Tesca v roku 2021 v číslach:

  • 2 750 dobrovoľníckych hodín pomoci počas charitatívnej zbierky Deň narcisov 2021
  • 1 050 dobrovoľníckych hodín pomoci počas CleanUp Slovensko v rámci Dňa Zeme 2021
  • 925 dobrovoľníckych hodín počas potravinových zbierok v Tesco obchodoch
  • 240 dobrovoľníckych hodín pomoci v rámci podujatia Naše Mesto 2021