7 odporúčaní na zvládnutie výzvy HR manažérov

Dalito.sk/ilustračné foto: Shutterstock.com - Zhu Difeng
DALITO -

Aktuálne prieskumy ukazujú, že zamestnávatelia výrazne menia oblasť benefitov poskytovaných zamestnancom. Kým predtým lístky do fitnescentier stratili zmysel, viac ako 80 % firiem plánuje sústrediť svoju podporu na programy stres manažmentu, odolnosti, ale tiež bezpečnosti a ochrany zdravia.

Aj keď si väčšina zamestnávateľov myslí, že práca z domu prináša zamestnancom len výhody a väčšiu pohodu, opak je pravdou. Skĺbenie pracovného života so súkromným je oveľa náročnejšie. Navyše kombinácia pochmúrnych krátkych dní ruka v ruke s úvermi, ktoré si ľudia zobrali pred Vianocami, nespokojnosťou s neplnením novoročných predsavzatí a nekončiacim sa bojom s koronavírusovou pandémiou má na ľudí čoraz väčší dopad. Ukazuje sa to potom nielen v náraste depresií, ale tiež v pracovnej oblasti – klesá efektivita ľudí aj chuť podieľať sa na rozvoji spoločnosti.

Prieskum personálnej agentúry Grafton ukázal, že v roku 2020 oblasť benefitov zasiahli najvýraznejšie zmeny – až tretina zamestnávateľov bola nútená ich znížiť, 5 % z nich už však objem poskytovaných benefitov vrátilo na pôvodnú úroveň.

„Firmy v snahe redukovať svoje náklady obmedzili poskytovanie výhod svojim zamestnancom. Množstvo z nich tiež muselo prehodnotiť svoje portfólio benefitov, pretože situácia na trhu sa dramaticky zmenila,“ hovorí Miroslav Garaj, managing director agentúry.

Kým predtým tak obľúbený home office sa stal bežnou záležitosťou kvôli vládou prijatým opatreniam, do popredia sa dostala bezpečnosť a ochrana zdravia.

Tieto závery potvrdzujú aj výsledky štúdie agentúry Wellable. Tá zistila, že aj ďalší vyhľadávaný benefit – členstvo vo fitnescentre (38 % v roku 2020) z pochopiteľných príčin stratil na popularite, rovnako ako fitnes kurzy (48 %) či účasť na wellness programoch (60 %).

Zamestnávatelia preto v roku 2021 chcú siahnuť po iných typoch nefinančných odmien – ide najmä o programy duševného zdravia (87 %), zvládania stresu a budovania odolnosti (81 %), zlepšovania pozornosti a mediácie (69 %) a tiež pokračovanie v boji proti koronavírusu. Či už je to bezplatné testovanie nad rámec požadovaného na náklady zamestnávateľa, zvýšené hygienické a bezpečnostné opatrenia na pracovisku, nákup ochranných pomôcok a výživových doplnkov zamestnancom priamo do domovov alebo – ak by to bolo prípadne možné – vakcinácia na náklady zamestnávateľa.

Lockdown a s ním prikázané opatrenia vlády znemožňujú osobné stretnutia tímov, preto je vhodné sústrediť sa na iné formy podpory. Nie je to len o zabezpečení ochrany zdravia a bezpečnosti v práci, kontrole teploty či používaní dezinfekcie a rúšok. Zamestnanci čelia väčšiemu stresu a vplyvom obáv o zdravie seba aj najbližších, či o stratu práce, môže u nich narastať úzkosť.

Práve HR a vedúci manažéri sú vo firmách tými, ktorí by mali motivovať zamestnancov a systematicky podporovať manažérov pri riadení ich tímov.

„Práve prelom januára a februára je tým obdobím, kedy je vhodné pripomenúť zamestnancom, že si ich prácu vážite a že ste tu pre nich,“ radí všetkým HR manažérom odborník na rozvoj, podporu tímu a vzdelávanie PaedDr. Daniel Bacík z jednej z najväčších vzdelávacích inštitúcií na Slovensku zameraných primárne na firemné vzdelávanie. Dodal, že najnovším trendom a tiež jedným z najefektívnejších sú tréningy reziliencie, teda odolnosti a tiež energy manažmentu.

Podpora tímu sa dá prejaviť rôznymi spôsobmi:

  1. Napíšte zamestnancom e-mail, kde im vyjadríte svoju podporu, no tiež predostriete plány spoločnosti na celý rok, vrátane rozvoja a podpory tímu
  2. Ešte lepší ako neosobný email je priama komunikácia formou online platforiem – budete môcť hneď sledovať spätnú väzbu a reakcie svojich kolegov
  3. Pozitívne príklady priťahujú – ukážte kolegom, že aj vy ste človek. Dobrým tipom môže byť budovanie dôvery a empatického porozumenia v rámci tímu
  4. Vypočujte si svojich kolegov – buďte s nimi v kontakte spoločne ako tím, ale tiež jednotlivo
  5. V pravidelných intervaloch posielajte anonymný dotazník s prieskumom, vďaka ktorému zistíte nielen náladu svojho tímu, ale tiež to, čo by sa dalo vylepšiť
  6. Je dôležité rozpoznať a vyvarovať sa varovným príznakom – dajte zamestnancom možnosť kedykoľvek sa na vás obrátiť
  7. Posilnite psychiku vášho tímu – nebojte sa siahnuť po profesionálnych službách. Pomôcť môžu pravidelné online tréningy odolnosti, home office manažmentu či zvládania stresu

Práca s tímom by nemala byť len začiarknutím políčka v kolónke vybavené – žiadne výsluchy, ale prejavenie skutočného záujmu. V tejto ťažkej dobe by manažéri mali byť svojim kolegom nielen nadriadenými, ale aj priateľmi.

(Ak vás tento článok zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)