Poradňa

7063 zamestnávateľov v sekunde dlžníkmi

Sociálna poisťovňa v decembri odoslala 9 685 SMS a e-mailov, v ktorých upozornila 7 063 zamestnávateľov na neodovzdané povinné mesačné výkazy za zamestnancov. Išlo o výkazy za november 2019.

Na základe upozornenia 1 011 zamestnávateľov zaslalo do Sociálnej poisťovne mesačný výkaz poistného, čiže svoju povinnosť si dodatočne splnilo viac ako 14 % zamestnávateľov. Oproti predošlej urgencii (za október 2019) je počet zamestnávateľov, ktorí si nesplnili túto povinnosť nižší o 613.

„Od 1. decembra 2019 je v platnosti novela zákona, podľa ktorej Sociálna poisťovňa hľadí na všetkých zamestnávateľov (alebo zahraničné SZČO), ktorí nepredložili mesačný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ako keby mali nedoplatok poistného. Ak teda orgán verejnej moci (napr. prokuratúra, polícia, ale aj samospráva) požiada o informáciu ohľadom nedoplatkov, Sociálna poisťovňa o takomto zamestnávateľovi informuje, že má nedoplatok z dôvodu nesplnenia vykazovacej povinnosti. Takýto zamestnávateľ je ako neplatič vylúčený napr. z účasti na verejnom obstarávaní, možností dotácií či stimulov a pod, upozorňuje Peter Višváder, hovorca SP.


Doplnil, že ak zamestnávatelia využívajú ústretovú a bezplatnú službu Sociálnej poisťovne, ktorá upozorňuje na nesplnené zákonné povinnosti, môžu svoju chybu v relatívne krátkom čase napraviť a vyhnúť sa problémom v budúcnosti.

Stačí, ak si v Sociálnej poisťovni nahlásia aktuálne kontakty – e-mail alebo číslo mobilného telefónu.


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *