Absurdné, DSS si pýta poplatok za zhodnotenie mojich peňazí, o ktoré ma pripravili

Dalito.sk/ilustračné foto: pixabay.com - Geralt
RADKA BAČÍKOVÁ -

V týchto dňoch nám mnohým postupne prichádzajú do mailov či do poštových schránok výpisy z osobných účtov starobného či doplnkového dôchodkového sporenia z rôznych Dôchodkových správcovských spoločností.

Ide o 2. a 3. pilier dôchodkového sporenia. A hoci je k tejto téme množstvo dostupných informácií, pre mnohých z nás je to, dovolím si povedať, španielska dedina. Aj keď sme všetci boli pri podpise zmluvy s DSS-kou o spravovaní našich peňazí oboznámení, stále je väčšina z nás v tejto oblasti veľmi slabo informovaná.

Jednak ide o druh informácií, ktoré si vyžadujú istú finančnú gramotnosť a jednak ide o veľmi variabilné odvetvie správy financií, ktoré sa mení pomerne často a rýchlo na to, aby to bežný človek stíhal s prehľadom sledovať.

Avšak bez ohľadu na to, kto do akej miery vidí do procesu, každý zo sporiteľov vie, že si takouto formou prispieva na svoj starobný dôchodok.

V prípade 2.piliera ide o príspevky predstavujúce pomernú časť zo sociálnych odvodov, ktoré odvádza jeho zamestnávateľ z jeho mzdy. Ide približne o jednu tretinu zo sumy, ktorá by inak celá odišla do Sociálnej poisťovne.

V prípade 3. piliera ide o doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré predstavuje akýsi bonus pre zamestnanca, pretože vo väčšine prípadov ide o dobrovoľný príspevok zo strany zamestnávateľa, ktorý takýmto gestom prispieva na dôstojnú starobu svojim zamestnancom.

Dôvodom zavedenia tohto typu sporenia v našom štáte  bol dlhodobý pokles pôrodnosti a starnutie populácie. To viedlo k predpokladu, že v roku 2050 skolabuje dôchodkový systém, ktorý uplatňuje Sociálna poisťovňa. A bolo potrebné hľadať alternatívne riešenia, pričom cieľom bolo prinútiť občanov, aby si začali na svoj dôchodok šetriť sami.

A pre tento účel sa zriadili Dôchodkové správcovské spoločnosti. Tu však môj základný prehľad o fungovaní týchto inštitiúcií končí. Viem, že ich zamestnanci spravujú naše osobné účty, na ktoré si každý mesiac prispievame.

Zhodnocujú naše peniaze na kapitálových trhoch a kolektívne investujú v podielových fondoch. Neviem ako veľmi sa až môžu naše peniaze zhodnotiť, ale moja naivná predstava zhodnotených peňazí predstavuje nárast oproti stavu v predošlom období. A to aj pri konzervatívnom fonde. Vtedy očakávam nárast minimálny, ale stále očakávam nárast.

Napriek tomu mám na výpise z osobného účtu ku koncu minulého roka stav, ktorý je aj po pripočítaní pravidelných mesačných príspevkov nižší, ako bol za to isté obdobie a pri približne takých istých príspevkoch pred rokom. A rozhodne nie som jediná.

Áno, hovorím si, asi sa zle “zhodnotili”. Ale práve pre moju nižšiu finančnú gramotnosť v tejto oblasti a veľmi slabú dôveru v túto zručnosť u neznámych pracovníkov DSS, som sa rozhodla pre stabilné a konzervatívne fondy. Pri nich síce nepríde k závratnému zhodnoteniu mojich peňazí, ale nepríde ani ku ich strate. Ale stratila som. A vskutku nemalý peniaz. Tak sa pýtam, kde sa stala chyba?!!

A čo moju dôveru nahlodáva ešte viac, je pôvod odmien, ktoré si DSS-ka za správu našich peňazí z našich účtov sťahuje. Na výpise sú uvedené v troch položkách a ide o relatívne veľké poplatky, konkrétne:

1. odpata za vedenie účtu,
2. odplata za správu fondu, a
3. odplata za zhodnotenie majetku vo fondoch. Pričom tretia položka je najabsurdnejšia.

Jednak preto, že ak dobre rátam, k žiadnemu zhodnoteniu nedošlo, a jednak preto, že ak ide o najlacnejšie fondy na trhu, tzv. indexové fondy, tie ovplyvňuje vývoj na finančných trhoch, nie DSS. Samotná DSS nemá na ich zhodnotenie žiadny vplyv. No odmenu si za to zákonne vymáha.

Skúsi mi niekto prosím vysvetliť, čo teda a komu vlastne platíme prispievaním do DSS v snahe zabezpečiť si svoju vlastnú budúcnosť?

Pozn. redakcie: Ak ste našli v texte chybu alebo preklep, upozornite nás na to na redakcia@dalito.sk. Ďakujeme.

Môže vás zaujať:

Koľko odložiť na dôstojný dôchodok