Advokát upozorňuje, že návrh ministra Gröhlinga je protiústavný s prvkami diktátora autoritárskej vlády s nábehom na totalitný systém

Dalito.sk/Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) na vláde SR/foto: MŠVŠ SR

3. februára 2021 minister školstva za SaS Branislav Gröhling po prvý raz verejne priznal, že uvažuje o tom, že zaočkovaní ľudia proti Covid-19 by sa mali postupne vrátiť do normálneho života. Bez ohľadu na stav preočkovania obyvateľov Slovenska, ktorí sa až do momentu vakcinácie, ak to umožňuje ich práca, majú vyhýbať všetkých osobným rodinným aj sociálnym kontaktom. Drvivá väčšina obyvateľov Slovenska ich prerušila už takmer pred rokom.

Na tlačovej konferencii na úrade vlády SR povedal, že si chce čo najskôr podebatovať s odborníkmi aj kolegami, aby čo najrýchlejšie do ako tak normálneho života vrátili tých, ktorí už COVID-19 prekonali alebo sú už zaočkovaní.

„Je veľmi dôležité, aby sme s pánmi ministrami pracovali aj na tých, ktorí sú už preočkovaní, a ktorí už prekonali Covid-19 ako taký, aby sme vedeli zadefinovať na základe jednotlivých podmienok či už v okolitých krajinách alebo aj na základe epidemiologického tímu, že všetci títo ľudia sú už pripravení na ten normálnejší spôsob života a my by sme im ho mali dopriať. To by mala byť tá priepustka k tomu, aby sme sa vracali stále viac a viac k takému normálnemu spôsobu života,“ koniec citátu ministra školstva Gröhlinga zo strany Sloboda a Solidarita počas tlačovej konferencie na Úrade vlády SR.

Na opakovanú žiadosť redakcie, aby svoje slová vysvetlil, tlačové oddelenie ministra už nereagovalo.

Minister školstva Gröhling (SaS) to povedal v čase, keď NCZI zverejnilo počet zaočkovaných iba prvou vakcínou 150 959. Odvtedy vakcinačný covid program vláda aj vďaka ministrovi celý prekopala tak, že dnes už je skôr zaočkovaný mladý a zdravý učiteľ aj s jeho nepedagogickým kolegom, ako najzraniteľnejší starí či veľmi chorý obyvateľ Slovenska. Minister to vysvetlil tým, že ministerstvo školstva sa snaží zo svojej pozície robiť všetko pre to, aby sa do škôl mohlo bezpečne a čo najskôr vrátiť čo najviac žiakov.

“Aby sa čím skôr bezpečne pristúpilo k prezenčnej výučbe,“ reagovalo pre Dalito.sk na zmenu očkovacích priorít vlády tlačové oddelenie rezortu školstva.

“Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach”

Na vyjadrenie ministra školstva, ktorý aktuálne navrhuje dobrovoľne zaočkovať všetkých, ktorí pre rezort školstva pracujú v akejkoľvek pozícii s tým, že by štát mal zaočkovaným umožniť normálny života bez ohľadu na to, že iní sa k očkovaniu možno dostanú až o dlhé mesiace, zareagoval pre Dalito.sk aj advokát Peter Serina.

„Vo verejnosti sa začína šíriť naratív, že očkovaní by mali mať výhody, resp. by sa na nich nemali vzťahovať zákazy, ktoré sa vzťahujú na neočkovaných. Na prvý pohľad to vyzerá logicky a zmysluplne. Veď ak sú očkovaní, tak sa nemôžu nakaziť, resp. majú imunitu. Je ale otázkou či nemôžu chorobu šíriť. V tomto smere imúnny zrejme nebudú. Aj dnes sú medzi nami ľudia, ktorí majú imunitu, nemôžu sa nakaziť, resp. rýchlo chorobu porazia a nemajú výhody. Prečo? Nuž preto, že chorobu môžu šíriť,“ reagoval advokát, ktorý rovno položil ďalšiu otázku.

„ Otázka znie dokedy? Nuž zrejme dovtedy, kým nebude zaočkovaných, alebo kým nebude mať imunitu taká veľká časť populácie, až choroba nebude spoločnosť ohrozovať. Toto je medicínsky argument prečo očkovaní a tí čo majú imunitu nemôžu mať výhody oproti ostatným,“ upozornil člen Slovenskej advokátskej komory.

Peter Serina upozornil aj na ústavno-právny výklad Ústavy Slovenskej republiky. Najmä na články v Ústave SR, ktorá je základným zákonom právneho poriadku, spoločenského zmieru a organizácie našej republiky.

Advokát upozornil, že sa v nej uvádza, okrem iného, čl. 12 „Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach.“ Zároveň ústava uvádza, že „ čl. 13 ods. 2 „Medze základných práv a slobôd možno upraviť za podmienok ustanovených touto ústavou len zákonom.“ Čl. 16 ods. 2 „Nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia je zaručená. Obmedzená môže byť len v prípadoch ustanovených zákonom.“ Čl. 19 ods. 1) „Každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena.  (2) Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života.

„Tieto základné ľudské práva sú imanentne dotknuté obmedzeniami, ktoré sú imanentnou súčasťou protipandemických opatrení. V prípade, ak by jedna skupina ľudí tieto obmedzenia musela dodržiavať a iná skupina nie, bolo by to v priamom rozpore so zákazom rovnosti v dôstojnosti a v právach. Vytvorilo by to prakticky dve kategórie ľudí, jedných, ktorí majú ľudské práva v celej šírke, ktorú garantuje ústava a druhá skupina by ich mala obmedzené a prakticky len na papieri,“ upozorňuje na závažnosť problému advokát Serina.

Nerovnosť v rozpore s ústavou a korupcia

Problémom je podľa neho najmä situácia, že štát v súčasnosti nie je schopný zabezpečiť očkovanie pre každého kto zaočkovaný chce byť, rýchlo a bez prekážok. Zavedenie rôznych režimov základných ľudských práv, ktorých reálny výkon by závisel od očkovania, by spôsobil faktickú nerovnosť a rozpor s ústavou.

„V podstate by štát rezignoval na svoju povinnosť zabezpečiť reálny výkon základných ľudských práv pre všetkých rovnako. Je to znak neslobodných autoritárskych štátov, kde nie je podstatné čo je napísané v ústave a v právnom poriadku, ale aká je reálna moc a jej výkon,“ povedal pre Dalito.sk Peter Serina s tým, že politici by tak išli aj proti medicínskym argumentom. Ak by naozaj slovenská vláda umožnila normálny život len zaočkovaným, teda stav, kde by boli rôzne skupiny ľudí s rôznymi právami a povinnosťami, tak by pôsobil nielen proti medicínskym argumentom, ale spôsobil by aj právnu nerovnosť.

„Zároveň by spôsobil obrovský tlak na korupčné správanie a umožnil by vláde fakticky rozhodovať až na úroveň jednotlivca, kto bude privilegovaný a kto nie. Fakticky by sme tak dospeli k neslobode a minimálne autoritárskej vláde s nábehom na totalitný systém, v ktorom vláda bude rozhodovať kto bude mať väčšiu a kto menšiu šancu na prekonanie, či vyhnutie sa chorobe, so všetkými, s tým spojenými, následkami,” upozorňuje na protiústavné až nebezpečné myšlienky ministra školstva za SaS. Zjednodušene, vláda by tak rozhodla, komu šancu na prežitie počas pandémie dá a komu nie.

Teoreticky a kedy prakticky

„Teoreticky. Až by sme sa dopracovali do stavu, keď bude zaočkovaná väčšina populácie a bude možné sa dať zaočkovať kedykoľvek, zadarmo a v krátkom čase /max. dňoch/ je teoreticky možné uvažovať nad tým, že tým, ktorí nebudú zaočkovaní sa neumožní využívanie konkrétnych služieb. Aj v takom prípade ale budeme kráčať po tenkom ľade a zákonodarca /nakoľko také niečo je možné urobiť len zákonom/ by musel veľmi dôsledne odôvodniť, prečo je potrebné siahnuť po tak radikálnom konaní. Musel by preukázať, že ide o opatrenie primerané a nie je v danej chvíli menej invazívne a radikálne riešenie,“ dodal pre Dalito.sk advokát Peter Serina.

V ČR už padajú ústavné rozsudky o ľudských právach

V Českej republike padol ďalší covid rozsudok ÚS ČR, ktorý rozhodol podobne ako ÚS v Rakúsku: Vláda nemôže zakázať všetko a potom udeľovať výnimky bez jasných odôvodnení a nemať na to dostatočné odôvodnenie. ÚS ČR tentoraz odkázal vláde, že paušál zákazov s výnimkami je neprijateľný bez udajnia veľmi jasných dôvodov. Ústavní sudcovia tak opäť odkázali vláde, že si nemôže robiť čokoľvek.

A ako o zásadných porušovaniach a obmedzeniach základných ľudských práv doteraz rozhodol slovenský ÚS?

(Ak vás tento článok zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)