Kultúra

Aj Nóri zachraňujú slovenskú kultúru, žiadajte o podporu

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo výzvu v programe Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca, ktorý je financovaný z tzv. grantov EHP.

Na podporu kultúry, umenia a kreatívneho priemyslu je v novej výzve vyčlenených 1,5 milióna €.

„Oblasť kultúry a umenia čelí v čase pandémie veľmi zložitej situácii. Tisícky ľudí  nemôžu pre koronakrízu vykonávať svoju prácu a zostali prakticky bez pravidelného príjmu. Štát im už pomáha cez viaceré schémy, ktorých cieľom je zmierniť dopady tejto krízy. Verím, že aj prostriedky z aktuálnej výzvy predstavujú nezanedbateľný grantový balíček, ktorý pracovníkom v kultúre, umení a kreatívnom priemysle umožní prekonať dopady koronakrízy,“ uviedla vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí), ktorej ministerstvo sa od októbra stalo riadiacim orgánom pre nórske a EHP fondy.  


Na pomoc kultúre a kreatívnemu priemyslu je v tejto výzve vyčlenených 1,5 milióna €. Jednotliví žiadatelia o grant môžu dostať príspevok vo výške od 50 000 až do 200 000 eur. Granty z tejto výzvy môžu smerovať do nasledovných oblastí:

1)     Aktivity umeleckých a kultúrnych centier a priestorov venujúcich sa živým vystúpeniam

2)     Umelecké alebo kultúrne podujatia a predstavenia, festivaly, výstavy a iné podobné kultúrne činnosti

3)     Kultúrne, umelecké a vzdelávacie činnosti

4)  Písanie, editovanie, produkcia, distribúcia, digitalizácia a publikovanie hudby a literatúry, vrátane prekladov

5)    Podpora bilaterálnej spolupráce v oblasti súčasného umenia a kultúry s Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom


V rámci predchádzajúcej výzvy s rovnakým zameraním boli podporené projekty zamerané napríklad na slovensko-islandskú spoluprácu pri rozvoji malých kultúrnych centier, podporu spolupráce v oblasti hudby pre nové publiká, podporu migrantov prostredníctvom kultúrnych aktivít, prehlbovanie rozvoja publika z rôznych zraniteľných a znevýhodnených skupín či prepojenie rôznych prístupov k výučbe animácie prostredníctvom vytvorenej študentskej platformy.   

Špecifikom tejto výzvy je podmienka realizácie podporených projektov v partnerstve aspoň s jednou z inštitúcií z prispievateľských štátov – Nórske kráľovstvo, Island, Lichtenštajnsko.

Aktuálna výzva je otvorená do 25. februára 2021. Kompletné informácie nájdete na TU.

Granty EHP a Nórska sú finančnou schémou, prostredníctvom ktorej Nórsko, Island a Lichtenštajnsko ako nečlenské štáty EÚ poskytujú finančné príspevky tým krajinám Únie, ktorých hrubý domáci produkt na obyvateľa je nižší ako 90 % priemeru. Na druhej strane je týmto prispievateľským štátom umožnený voľný pohyb tovarov, kapitálu, služieb a osôb v rámci všetkých členských krajín EÚ.


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *