Ak si spôsobíte invaliditu, znížia vám dôchodok

Dalito.sk/ilustračné foto: pixabay.com - kaboompics
DALITO -

Posudzovanie invalidity, teda miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, ktoré nasleduje po podaní každej žiadosti o priznanie invalidného dôchodku, je individuálnou a citlivou záležitosťou.

Sociálna poisťovňa preto opätovne pripomína, že sa určuje podľa rozhodujúceho zdravotného postihnutia v zmysle prílohy č. 4 zákona o sociálnom poistení.

Ak v nej zdravotné postihnutie, ktoré spôsobilo dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav poistenca, nie je uvedené, vychádza sa z najviac porovnateľného zdravotného postihnutia.

„Zdravotný stav žiadateľa posudzuje posudkový lekár príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne za osobnej účasti poistenca. Nedávna legislatívna úprava umožňuje v niektorých vážnych prípadoch posúdiť zdravotný stav aj v neprítomnosti poistenca na základe doložených lekárskych odborných nálezov. Týka sa to ťažkých, najmä liečbou neovplyvniteľných stavov. Sociálna poisťovňa odporúča, aby sa poistenec, ktorý sa po splnení ostatných podmienok zaujíma o invalidný dôchodok, najskôr poradil s ošetrujúcim lekárom,” uviedol Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne.

Dodal, že ten mu po konzultácii s posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne na základe zdravotného stavu poradí, či mu môže byť uznaná invalidita. Dôležité je tiež vedieť, že ak invalidita vznikla v dôsledku stavu, ktorý si privodil poistenec sám požitím alkoholu alebo iných návykových látok, prípadný invalidný dôchodok sa v oboch prípadoch skráti na polovicu.

V decembri 2019 Sociálna poisťovňa vyplácala 234 346 invalidných dôchodkov v priemernej výške 275,54 eura. Z toho bolo 143 793 dôchodkov s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť do 70 % (v priemernej mesačnej výške 209,85 eura) a 90 553 dôchodkov s poklesom nad 70 % (priemerná mesačná výška 379,95 eura).