Ak ste ostali za hranicami, doplatky za lieky môžete žiadať späť

Dalito.sk/foto: FNsP F. D. Roosevelta v BB
LUCIA TOMEČKOVÁ -

Pre celosvetovú pandémiu koronavírusu ostali za hranicami  tisíce Slovákov, ktorí sa nevedia vrátiť domov. Medzitým poslanci NR SR prijali množstvo zákonov, ktoré musia dodržiavať aj oni. Aj daňové a odvodové povinnosti, ktoré naďalej splácajú aj cez hranice.

Medzi novinky, ktoré budú platiť od apríla sú aj zrušené poplatky za lieky a dietetické potraviny či iné zdravotné pomôcky pre vybrané skupiny. Vyplýva to z novely zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia, ktorú 5. februára 2020 schválili poslanci Národnej rady. Nulový limit spoluúčasti sa má vzťahovať na osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, deti do šiestich rokov a dôchodcov.

Pri dôchodcoch sa má zohľadňovať výška ich príjmu do výšky doplatku najlacnejšieho zameniteľného lieku. V prípade zdravotne ťažko postihnutých osôb má byť možné uplatniť nulový limit spoluúčasti od 1. januára 2022. V prípade, ak sú dané osoby ekonomicky aktívne, na to, aby sa uplatnil nulový limit spoluúčasti, ich celkový príjem nemôže presiahnuť stanovenú výšku. Súčasne sa má zaviesť zoznam poistencov s nárokom na okamžité uplatnenie limitu spoluúčasti.

Slováci za hranicami

Za hranicami žije a pracuje aj na základe európskeho zdravotného formuláru približne 400 tisíc občanov Slovenskej republiky, ktorí si riadne platia zdravotné odvody na Slovensku.  Iba v susednej Českej republike ich prihlásených žije viac ako 200 tisíc a počas koronakrízy pribudli  ďalší.

„Doplatky nebude vracať zdravotná poisťovňa poistencovi, ale suma, ktorá by bola zahrnutá do tzv „vratiek“ bude uplatnená už pri výdaji v lekárni. V praxi doplatok na liek, zdravotnú pomôcku, dietetickú potravinu podľa kategorizačného zoznamu bude ponížený o hodnotu prepočítaného doplatku (=doplatku za najlacnejší náhradný liek, najlacnejšiu zdravotnícku pomôcku a najlacnejšiu dietetickú potravinu) pri výdaji v lekárni a následne zdravotná poisťovňa túto časť doplatku poistenca uhradí lekárni,“ vysvetlil hovorca VšZP Matej Neumann pre tých, ktorí si lieky budú vyberať na Slovensku.

To však neplatí pre občanov SR za hranicami. V každej krajine totiž platí iná legislatíva ohľadom výšky doplatkov za lieky aj pre vybrané skupiny. To znamená, že kým za liek na Slovensku doplatíte napríklad euro, v Česku môžete dve.

„Do limitu spoluúčasti spadajú iba lieky len vykázané poskytovateľom zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Zo zahraničia, ak poistenec zakúpil liek a liek je kategorizovaný u nás, tak môže požiadať o refundáciu. Úhrada je však len do výšky úhrady lieku u nás a doplatok sa neprepláca,“ upozornil Matej Štepianský,  PR špecialista ZP Dôvera.

Štátna zdravotná poisťovňa pre Dalito.sk spresnila, že zákon sa vzťahuje len na poistencov, ktorí sú zdravotne poistení v SR. Zákon pomenúva len lieky, potraviny a pomôcky, ktoré sú čiastočne hradené z verejného zdravotného poistenia vo výške prepočítaného doplatku za najlacnejší druh vydaný na základe lekárskeho predpisu poskytovateľom lekárenskej starostlivosti na území SR. Na všetko iné plne hradené poistencom a  na voľno predajné lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny sa to nevzťahuje.

Budúcnosť pre ZŤP

V prípade zdravotne ťažko postihnutých osôb, ak sú dané osoby ekonomicky aktívne,  nesmú prekročiť určitú výšku. Všeobecne za hranicami platí rovnaké pravidlo ako pri liekoch.  

Je potrebné počkať na zverejnenie zákona v zbierke. Technické riešenie vedenia a vyhodnocovania zoznamu poistencov s nárokom na okamžité uplatnenie limitu spoluúčasti je len v štádiu príprav, a pred zverejnením v zbierke zákonov, nie je možné ani začať s jeho realizáciou. Účinnosť legislatívy v prípade osôb ZŤP je od 1. januára 2022, preto považujeme uvedenú otázku za predčasnú,“ reagoval hovorca Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

(Ak vás tento článok zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)