Ako elektronicky žiadať o pandemickú PN

Dalito.sk/Nový formulár na žiadosť o ošetrovné zo Sociálnej poisťovne /zdroj: SP
DALITO -

Sociálna poisťovňa dnes na svojej webovej stránke socpoist.sk a na Ústrednom portáli verejnej správy správy (ÚPVS) slovensko.sk zverejnila elektronický formulár žiadosti o pandemické nemocenské. Je určený pre poistencov, ktorí ním v čase pandemickej mimoriadnej situácie priamo požiadajú o priznanie a vyplatenie tejto dávky.

Dalito.sk o tom informoval Marian Škotka z tlačového oddelenia Sociálnej poisťovne.

Postup

Lekár rovnako ako doteraz najprv zašle do evidencie Sociálnej poisťovne za poistenca potvrdenie o jeho dočasnej pracovnej neschopnosti z dôvodu karanténneho opatrenia/izolácie. 

Poistenec si následne sám vyplní žiadosť o pandemické nemocenské, ktorú zašle Sociálnej poisťovni. Takto sa skráti čas vybavovania, pretože nebude potrebná ďalšia telefonická komunikácia s poistencom.

“Ak poistenec využíva občiansky preukaz s aktivovaným čipom, vyplní a odošle elektronický formulár zverejnený na portáli www.slovensko.sk (Žiadosť o pandemické nemocenské – nárok uplatnený počas krízovej situácie). Ak poistenec nemá občiansky preukaz s aktivovaným čipom, vyplní a odošle formulár z e-Služieb Sociálnej poisťovne tu: Žiadosť o pandemické nemocenské – nárok uplatnený počas krízovej situácie,” spresnil Škotka.

Vyplnené formuláre sú ihneď elektronicky doručené do informačného systému Sociálnej poisťovne a vybavenie pandemického nemocenského sa takto urýchli.

Dočasné pdf formuláre a wordové formuláre, ktoré Sociálna poisťovňa sprístupnila klientom 30. 10. 2020, a ktoré už poistenci vyplnili a zaslali pobočkám e-mailom, zostávajú v platnosti. Rovnako ich naďalej môžu využiť klienti, ktorí nemajú zriadenú elektronickú schránku na slovensko.sk alebo mobilný telefón.