Poradňa

Ak sa vaši blízki vrátili z rizikových oblastí koronavírusu, máte nárok na ošetrovné

Sociálna poisťovňa upozorňuje poistencov, ktorí sa zaujímajú o dávku ošetrovné na dieťa, resp. blízkeho príbuzného po návrate z rizikových oblastí nákazy koronavírusom, že nárok na túto dávku im môže vzniknúť po splnení podmienok na jej priznanie.

Sociálna poisťovňa im odporúča najskôr telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a riadiť sa pri ďalšom postupe jeho pokynmi, resp. pokynmi Úradu verejného zdravotníctva SR a jeho regionálnych pobočiek.

„ Ak je regionálnym úradom verejného zdravotníctva nariadená karanténa dieťaťa do 10 rokov veku, ošetrujúci lekár potvrdí potrebu osobnej a celodennej starostlivosti. Ak je nariadené karanténne opatrenie dospelej osobe, lekár ju uzná za dočasne práceneschopnú z dôvodu nariadenia karantény. Ak je už dieťa, resp. blízky príbuzný chorý, hoci vírus ešte nebol potvrdený, treba postupovať tak ako pri každom inom ochorení – teda kontaktovať lekára, ktorý posúdi a potvrdí potrebu celodenného opatrovania a riadiť sa jeho pokynmi. V záujme predchádzania šíreniu infekčných ochorení nie je nevyhnutné, aby napr. rodič navštívil detského lekára hneď v prvý deň ochorenia. Vyšetrenie dieťaťa v ambulancii nie je potrebné, keďže lekár by mal mať k dispozícii rozhodnutie o karanténe vydané príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Žiadosť o ošetrovné môže ošetrujúci lekár potvrdiť rodičovi dieťaťa aj spätne,“ spresnil hovorca Sociálne poisťovne Peter Višváder.


Iná situácia je v prípade potvrdenia dočasnej pracovnej neschopnosti, kde právne predpisy stanovujú, že potvrdenie je možné vystaviť najviac tri dni spätne, aj to iba za určitých okolností. Výnimku tvoria iba prípady, kedy je dočasná pracovná neschopnosť uznaná z dôvodu karanténneho opatrenia, v týchto prípadoch Sociálna poisťovňa bude akceptovať aj spätne vystavené potvrdenia.

„Pre nárok na dávku ošetrovné je potrebné, aby ošetrujúci lekár potvrdil tlačivo o ošetrovnom (Žiadosť o ošetrovné) pre konkrétneho poistenca a toto tlačivo treba postúpiť buď zamestnávateľovi (ak ide o zamestnanca, ktorý sa má osobne celodenne o chorého starať) alebo priamo pobočke Sociálnej poisťovne podľa trvalého pobytu poistenca (živnostníci, dobrovoľne poistené osoby). Pobočka Sociálnej poisťovne následne posúdi nárok na dávku a splnenie všetkých ostatných zákonných podmienok na jej priznanie (najmä existenciu a trvanie nemocenského poistenia),“ spresnil hovorca.

Dodal, že podobne môže nárok na dávku ošetrovné na dieťa (ale len do 10 rokov veku dieťaťa) vzniknúť aj v prípade uzatvorenia školy – teda, ak predškolské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa dieťaťu poskytuje starostlivosť, alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie.

Viac o dávke ošetrovné a všetkých podmienkach na jej priznanie je zverejnené na webovej stránke Sociálnej poisťovne v rubrike Ošetrovné.Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *