Česká republika

Ako o koronavíruse informuje Česká republika

Dalito.sk postupne zverejňuje všetky oficiálne stanoviská a tlačové správy na jednom mieste. Informácie pravidelne aktualizujeme podľa toho, ako sú zasielané do redakcie. 13. marca 2020 Česká republika vyhlásila núdzový stav a uzatvorila hranice. https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

Informácie, ktoré hľadáte nájdete jednoducho, stlačením klávesníc Ctrl+F, do okienka zadáte požadované slovo a stlačíte Enter. Vyhľadávač vám v texte vyznačí všetko, čo by vás k danej téme mohlo zaujímať.

Pravidelne aktualizované informácie o vývoji a počtoch v súvislosti s koronavírusom v ČR nájdete TU.


24. března 2020

20:14 Sněmovna podpořila odpuštění povinného důchodového pojištění pro OSVČ

Stát na půl roku odpustí všem živnostníkům platby povinného důchodového pojištění, a to zpětně od března 2020. Návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) dnes ve stavu legislativní nouze schválili poslanci. Senátoři posoudí normu už ve středu 25. března. Zákon bude účinný ihned po schválení oběma komorami Parlamentu a podpisu prezidenta ČR.

„Odpuštěním odvodů na půl roku pomůžeme téměř milionu živnostníků. S problémy se dnes potýkají prakticky všichni, takže neděláme rozdíl ani mezi živnostníky na hlavní nebo vedlejší činnost. Prominutí minimálních záloh má v této složité době zmírnit celkovou finanční zátěž OSVČ. Vláda se dnes musí postarat především o to, aby se lidé kvůli opatřením proti koronaviru nedostávali do existenčních problémů,“ vysvětlila důvody tohoto kroku ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Odpuštění plateb na důchodové pojištění a na příspěvek na politiku zaměstnanosti přijde stát měsíčně zhruba na 2,5 mld. Kč. Tato doba se však nadále bude živnostníkům započítávat pro důchodové nároky.

Stát všem OSVČ od března do srpna promine část pojistného za rok 2020 následovně:


 • OSVČ odvádějící minimální zálohy mají povinné platby na důchodové pojištění za březen až srpen odpuštěné v plné výši.
 • OSVČ s vyšší zálohou než minimální od března do srpna také nemusí platit žádné zálohy. V ročním vyúčtování příští rok pak zpětně doplatí za těchto 6 měsíců pouze rozdíl mezi minimální zálohou a skutečnou výší pojistného podle jejich zisku za rok 2020.

Pro OSVČ, které už za období března 2020 své zálohy zaplatily, bude v případě schválení zákona na tyto platby pohlíženo jako na předplacenou platbu za měsíc září.

„Naše opatření pomůže OSVČ překonat kritické období a umožní jim pokračovat v podnikání i po skončení současné krize,“ doplnila ministryně Jana Maláčová.

Změny bude řešit zítra (25. března) Senát, pak normu musí podepsat prezident republiky. Zákon by měl být účinný již od března.

19:47 Ošetřovné až do 13. narozenin a po celou dobu uzavření škol. Poslanci podpořili návrh ministryně Maláčové

Poslanci dnes podpořili návrh na rozšíření ošetřovného z dílny Ministerstva práce a sociálních věcí. Nově by mělo být zaměstnancům propláceno po celou dobu uzavření škol a dalších zařízení. Rozšiřuje se také nárok na ošetřovné, a to pro všechny děti mladší 13 let. Změny budou platné pouze po dobu trvání mimořádných opatření vlády pro boj s epidemií COVID-19.

Teď jsme museli okamžitě vyřešit, aby rodiče dostávali ošetřovné po celou dobu trvání mimořádných opatření. A také, aby na něj dosáhli i rodiče všech dětí mladších 13 let. Rodiny musí mít dostatečnou podporu po celou dobu boje proti koronaviru. Pokud by se krizová opatření protáhla na příliš dlouho, navrhnu za MPSV navýšení ošetřovného nad rámec současných 60 procent redukovaného vyměřovacího základu. Rodiče musíme podržet,“ přislíbila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Co schválila sněmovna:


 • Ošetřovné se bude nově poskytovat po celou dobu mimořádných opatření v souvislosti s epidemií, kdy budou uzavřené školy a další dětská zařízení, tedy bude náležet i po vyčerpání řádné podpůrčí doby (9 dní, resp. 16 dní
  u samoživitelek a samoživitelů).
 • Ošetřovné se bude vztahovat na všechny děti mladší 13 let.
 • Ošetřovné se bude vyplácet i při péči o starší hendikepované dětí navštěvující školu.
 • Dva pečující se budou moci v péči o děti podle potřeby střídat. Doposud se mohly dvě pečující osoby v péči vystřídat jen jednou. Návrh zmírňuje toto pravidlo tak, aby lépe odpovídalo prodloužení podpůrčí doby pro ošetřovné na celou dobu potřeby péče o dítě z důvodu mimořádného opatření při epidemii. Umožňuje, aby se oprávněné osoby vystřídaly při péči vícekrát, přičemž počet
  a způsob těchto vystřídání je neomezený.
 • Nárok na ošetřovné vznikne i při uzavření zařízení zabezpečujícího celodenní péči o zdravotně hendikepovaného člena společné domácnosti, a to bez věkového omezení.
 • Ošetřovné se bude vyplácet i v případě, že o uzavření zařízení z důvodu epidemie rozhodne sám zřizovatel.

Živnostníkům (OSVČ) bude výpadek příjmů z důvodu péče o děti sanovat dle dohody vlády program Ministerstva průmyslu a obchodu.Změny nyní musí schválit Senát PČR a podepsat prezident republiky. Horní komora bude zákon projednávat zítra (25. března). Po schválení bude ošetřovné vypláceno zpětně k datu přijetí mimořádných opatření. Tyto změny budou platné pouze po dobu trvání mimořádných opatření vlády pro boj s koronavirem.

18:26 Vývoj pozitivních případů v ČR má zatím lineární tendenci, akutní lůžková péče je na větší počet pacientů připravena

Ministerstvo zdravotnictví představilo nejnovější data se zaměřením na predikci dalšího vývoje onemocnění COVID-19 v České republice. Pro sběr dat týkající se koronavirové infekce vytvořilo Ministerstvo zdravotnictví a Ústav zdravotnických informací a statistiky v rámci svých interních personálních kapacit a ve spolupráci s řadou odborníků nový informační systém, který je schopen generovat aktuální data, jako je například incidence onemocnění COVID-19 včetně modelu možného budoucího vývoje.

„Ve velmi krátké době jsme dali dohromady validní systém, který nám pomáhá, abychom dobře plánovali kapacity nemocnic a mohli vyhodnotit vývoj epidemie. Díky datové základně je možné monitorovat vývoj onemocnění, hodnotit vliv opatření a řídit péči o nemocné,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. „Jedná se tak o jakýsi dispečink akutní lůžkové péče, díky kterému dokážeme v reálném čase na situaci reagovat,“ doplnil ministr.

V současné době je v ČR celkem 1394 potvrzených případů onemocnění COVID-19 (k 24.3. 18h). „Vývoj pozitivních případů v ČR má v současné době spíše lineární tendenci, kdy denní přírůstky v čase klesají a mohly by dále stagnovat,“ vysvětlil ministr.

Důležité je sledovat především zásah u starší populace. Aktuální data ukazují, že epidemie postihla nejvíce především obyvatele v produktivním věku, nakažené osoby starší 70 let tvoří z celkového počtu nakažených asi 17 % případů. 

„V Itálii se jedná asi o 50 % případů a to se nesmí stát u nás. Vidíme, že jak roste kumulativně počet pozitivních pacientů, trendový růst počtu těžkých případů je nižší, doufám, že to takto bude pokračovat i v dalších týdnech,“ komentoval data ředitel ÚZIS Ladislav Dušek. Přibližně 10-11 % nakažených pacientů u nás vyžaduje hospitalizaci, z toho vysoce intenzivní péči asi 20 % osob a 25 % osob bylo z hospitalizace propuštěno nebo vyléčeno. Mezi nejohroženější skupiny patří především lidé seniorského věku, osoby s dekompenzovaným diabetem a pacienti s hypertenzí zejména staršího věku. Právě tyto skupiny je třeba maximálně chránit.


Ministerstvo také navýšilo celkový počet laboratoří, které vyhodnocují odebrané vzorky, na 51 a navázalo spolupráci s Akademií věd a dalšími laboratorními kapacitami akademické obce.

Počty zachycených pacientů souvisí s počtem prováděných testů. V  mezinárodním srovnání patří ČR mírně nadprůměrná pozice,“ řekl ministr a dodal: „V současné situaci máme dvě hlavní priority. První prioritou je zdravotnictví dobře připravit a mít k dispozici dostatečné nemocniční kapacity, druhá priorita je stále více testovat a zvyšovat tak počet otestovaných osob na onemocnění COVID-19.“

Při predikci je využíváno tzv. reprodukční číslo neboli konstanta vývoje pandemie. Jedná se o průměrný počet osob, které dokáže nakazit jedna infikovaná osoba.

Platí, že čím je toto číslo menší, tím lépe. Pomocí kalibračních modelů bylo reprodukční číslo pro ČR stanoveno na hodnotu 2,6, což odpovídá také mezinárodním hlášením. Predikce naznačuje, že od 12.3. jsme zhruba na čísle 1,84. Jedná se o předpoklad, který je částečně podložen pozorovanými daty. Pokud by se v tuzemsku i do budoucna podařilo jít touto cestou, počet infikovaných jedinců sice ještě poroste, ale nepůjde eskalačně nahoru.

Celkem za období od počátku března do konce dubna by tak v ČR mohlo nákazou COVID-19 onemocnět cca 15 000 pacientů, přičemž nemocniční péči by průběžně během tohoto období potřebovalo 10 – 15 % z nich. Jde o nejvíce realistický scénář, jehož předpoklady budou ověřeny během následujících dvou týdnů.

Akutní lůžková péče v ČR by měla takovou situaci zvládnout. O tom, že je české zdravotnictví materiálně, technicky i personálně zajištěno hovořil Vladimír Černý, přednosta Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. 

„Ve vztahu k obyvatelům vychází Česká republika z pohledu kapacity lůžek výborně, jsme na špici EU,“ uvedl.

ČR má 4 481 lůžek resuscitační a intenzivní akutní péče pro dospělé s tím, že je v současné době systém vytížen z 63 %. Volná kapacita lůžek je 1 679. Ministerstvo zdravotnictví také zmapovalo počet umělých plicních ventilací a kapacit ECMO (mimotělní oběh pro náhradu funkce plic). V ČR je 2 080 ventilátorů a jejich kapacita je využita z 39 %. Počet přístrojů ECMO je 72.

Primářka Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce, Hana Roháčová doplnila: „V současné době je kapacita dostatečná, všichni pracují na maximum, pokud by se situace změnila, budeme reagovat.“ 

Náměstek ministra zdravotnictví a předseda krizového štábu Roman Prymula dále uvedl, že cílem je nyní budovat centrální velín se všemi relevantními daty o COVID-19. Zdůraznil, že přijatá opatření nejsou náhodná a vycházejí z reálných dat. „Vytvořili jsme tým expertů, nejedná se tedy o rozhodování jedince. Tým více než 20 lidí připravuje scénáře možného vývoje a s jakou pravděpodobností nastanou,“ uvedl Prymula.

10:31 Kvůli pandemii koronaviru zřizujeme středisko pro nově zajištěné cizince a nové žadatele o mezinárodní ochranu

Ministerstvo vnitra a Správa uprchlických zařízení MV zřizují v Bělé-Jezové přijímací středisko se zvláštním režimem.

Do přijímacího střediska v Bělé-Jezové budou z bezpečnostních důvodů automaticky umísťováni všichni nově zajištění cizinci a noví žadatelé o mezinárodní ochranu. Tito cizinci zůstanou​ v zařízení pod dohledem pracovníků Zdravotnického zařízení MV a cizinecké policie  po dobu nezbytně nutnou k vyloučení nákazy a provedení příslušných zdravotních testů.

Dočasné zařízení je preventivního charakteru a neslouží nemocným cizincům, s ohledem na ochranu zaměstnanců v něm nebudou pracovat zaměstnanci Správy uprchlických zařízení! Zařízení v Bělé-Jezové dosud fungovalo jako zařízení pro zajištění cizinců a pobytové středisko, současní klienti pobytového střediska jsou v tuto chvíli stěhováni do zařízeních v Kostelci nad Orlicí a Havířově.

Ostatní opatření

Ve všech zařízeních provozovaných Správou uprchlických zařízení platí do odvolání zákaz návštěv, pracovníci jsou vybaveni potřebnými ochrannými pomůckami.

10:17 Vláda dnes schválila návrh novely zákona o České národní bance, která centrální bance uvolňuje stávající omezení v obchodech na volném trhu.

Novela zákona o ČNB umožní lepší koordinaci měnové a fiskální politiky

Vláda schválila novelu zákona o České národní bance, která centrální bance uvolňuje stávající omezení v obchodech na volném trhu. Dnes může centrální banka obchodovat pouze s nástroji se splatností do jednoho roku, přičemž protistranou těchto obchodů mohou být pouze banky, pobočky zahraničních bank a spořitelní a úvěrní družstva.

Novela tato omezení ruší, což České národní bance umožní provádět obchody s cennými papíry s delší splatností a také s více možnými protistranami, například pojišťovnami, penzijními společnostmi či dalšími institucionálními investory, kteří jsou běžnými držiteli státních dluhopisů. Navržené změny jsou v souladu s úpravami v jiných zemích, včetně pravidel pro činnost Evropské centrální banky.

Cílem úpravy je posílit stabilitu finančního trhu v České republice a přispět k efektivnímu výkonu měnové politiky České národní banky při péči o cenovou v České republice. Otázka případného využití těchto nástrojů je samozřejmě plně v kompetenci ČNB.

„Novela je výsledkem rychlé reakce vlády a centrální banky na aktuální situaci. Mám z této fungující spolupráce velkou radost. Volnější limity obchodů naší centrální banky ještě více upevní silné postavení České republiky na dluhopisových trzích a zároveň jí umožní pružněji reagovat na nepředvídatelné události vyžadující změny v nastavení měnové politiky,“ říká ministryně financí Alena Schillerová.

10:04 Speciální režim pro úkony ve správních řízení v době vyhlášeného nouzového stavu

Ministerstvo životního prostředí může na základě doporučení Ministerstva vnitra účastníkům správních řízení, resp. dotčeným osobám, prominout zmeškání úkonu, kdy úkon (např. odvolání, vyjádření účastníka řízení, doplnění podkladů) nemohl být v době vyhlášeného nouzového stavu proveden v určité lhůtě (§ 41 správního řádu). Možnost prominout lhůtu se bude vztahovat na úkony s povinnou lhůtou v době od 12. března 2020 do zrušení nouzového stavu.

Půjde zejména o případy, kdy úkon vyžaduje osobní účast u správního orgánu či např. osobní podání na poště. Lhůty pro tyto úkony mohou být na základě žádosti prominuty, a to následujícím způsobem: po skončení doby trvání nouzového stavu poběží účastníkům řízení 15denní lhůta pro požádání o prominutí zmeškání úkonu, současně ale musí být příslušný úkon realizován.Jako praktický příklad lze uvést: účastník řízení nedoplní podklady ve stanovené lhůtě, neboť by to vyžadovalo osobní podání na poště. Účastník řízení do 15 dnů od skončení nouzového stavu odešle správnímu orgánu podání, jímž požádá o prominutí zmeškání úkonu z důvodů nemožnosti osobního předání podkladů na poštu v době nouzového stavu, a současně v tomto podání předloží požadované podklady. Správní orgán bez dalšího usnesení rozhodne o prominutí zmeškání úkonu.

Má-li účastník řízení k dispozici datovou schránku a daný úkon mohl učinit ve stanovené lhůtě, samotné vyhlášení nouzového stavu nebude důvodem pro prominutí zmeškání úkonu. Je tedy na účastníkovi řízení, aby svou žádost o prominutí řádně odůvodnil.

Ministerstvo životního prostředí dále žádá veřejnost, zejména účastníky správních řízení a dotčené osoby, o trpělivost s vyřízením jejich podání. Správní orgány v souladu s usnesením vlády ze dne 15. března 2020 č. 217 soustředí své zdroje na agendy, jejichž výkon musí být bezpodmínečně kontinuálně zajišťován, a to zejména k zajištění chodu veřejné správy a služeb veřejné správy v nezbytně nutném rozsahu a plnění úkolů Vlády České republiky směřujících k dosažení cílů nouzového stavu. Ostatní agendy vykonávají v omezeném rozsahu.

23. března 2020

22:15 V úterý 24. března od 9.30 hodin se ve Strakově akademii uskuteční mimořádné jednání vlády.

Jediným bodem programu bude návrh Ministerstva financí na nákup státních dluhopisů.

21:35 Vláda rozhodla o prodloužení omezení pohybu na veřejnosti až do 1. dubna, schválila také další kroky na podporu zaměstnavatelů

Omezení volného pohybu a pobytu na veřejnosti bude platit nejméně do 1. dubna 2020 do 6 hodin ráno. O prodloužení mimořádného opatření proti šíření koronaviru rozhodla v pondělí 23. března 2020 vláda. Ministři během videokonference schválili také další protikrizová opatření na podporu zaměstnavatelů, zemědělců i OSVČ. Poslanecké sněmovně vláda předloží ke schválení nový schodek státního rozpočtu na letošní rok ve výši 200 miliard korun.

Mimořádné opatření, kterým vláda po vyhlášení stavu nouze omezila do úterý 24. března až na výjimky volný pohyb a pobyt osob, bude kvůli vývoji pandemie koronaviru v České republice rozhodnutím vlády prodlouženo až do 1. dubna 6.00 hodin ráno. Ke stejnému datu byla prodloužena i všechna další dosud platná mimořádná opatření, kterými je například omezen až na přesně stanovené výjimky maloobchodní prodej a prodej služeb, zakázána přítomnost veřejnosti v restauracích, omezen provoz úřadů či zrušeno placení v modrých parkovacích zónách.

Vláda po diskusi přistoupila k další úpravě vyhrazené doby pro nákupy seniorů a držitelů průkazů ZTP/P starších 50 let a jejich nezbytného doprovodu. Od středy 25. března se zákaz vstupu jiných osob do prodejen posouvá na dobu od 8.00 do 10.00 hodin, přičemž nově bude platit jen pro maloobchodní prodejny potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží s prodejní plochou větší než 500 m2. V menších prodejnách tohoto sortimentu mají prodejci nařízeno, aby seniory a hendikepované osoby při prodeji upřednostnili.

Vláda ve stavu legislativní nouze připravila a schválila několik mimořádných legislativních norem, které předloží ke zrychlenému řízení Parlamentu ČR. Ministerstvo financí vypracovalo návrh novely zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, který s ohledem na předpokládaný výpadek příjmů a nárůst výdajů v souvislosti s přijatými opatřeními na pomoc české ekonomice a pracujícím počítá s navýšením schodku státního rozpočtu z původních 40 miliard na 200 miliard korun. Další informace v tiskové zprávě Ministerstva financí na https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/vlada-schvalila-novelu-zakona-o-statnim-37959.

Vláda do Parlamentu předloží také návrh zákona, kterým osobám samostatně výdělečně činným na půl roku odpouští minimální povinné platby na důchodové pojištění. Odpuštění odvodů se bude týkat asi milionu živnostníků, přičemž doba od března do srpna se jim normálně započítá do důchodového pojištění. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí na https://www.mpsv.cz/web/cz/-/stat-zrejme-odpusti-zivnostnikum-cast-povinneho-duchodoveho-pojisteni-schvalila-to-vlada.

Podobně mají být živnostníkům mimořádnou novelou zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění odpuštěny i povinné platby na nemocenské pojištění.

Poslanci na zítřejším mimořádném zasedání sněmovny dostanou k projednání také návrh zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu. Vláda v něm navrhuje odložení spuštění závěrečné fáze elektronické evidence tržeb do doby uplynutí tří měsíců od ukončení stavu nouze a na stejnou dobu chce pro podnikatele výjimku z povinnosti EET používat kromě povinnosti zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby předešli jejich zneužití.

Vláda přijala také tzv. liberační balíček, jímž podnikatelům mimo jiné navrhuje prominout červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob, zavádí institut zpětného působení daňové ztráty a navrhuje posunout termín pro podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí do 31. srpna 2020. Shrnutí úlev v daňové oblasti přináší tisková zpráva Ministestva financí na https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/ulevy-v-danove-oblasti-se-rozsiri-37943.

Do Parlamentu zamíří i návrh na odložení a změnu v organizaci státní maturitní zkoušky a jednotných přijímacích zkoušek na střední školy, který připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Jednotná přijímací zkouška má být pouze jednokolová a proběhne v horizontu nejméně čtrnácti dnů po skončení zákazu školní docházky. Státní část maturit se letos má omezit pouze na didaktické testy, tedy bez písemných prací z českého a cizího jazyka, přičemž jejich výsledky bude mimořádně vyhodnocovat přímo dotčená škola. Podrobnosti v tiskové zprávě Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-reseni-pro-prijimaci-zaverecne-a-maturitni.

Ministři odsouhlasili také další kroky v rámci programu Antivirus Ministerstva práce a sociálních věcí. Nově dostanou od státu finanční kompenzaci i zaměstnavatelé, kterým současná situace znemožnila přidělovat práci zaměstnancům z důvodu nařízení karantény či péči o dítě u významné části zaměstnanců, kteří prokáží, že nemohou vyrábět z důvodu omezení dostupnosti nezbytných vstupů nebo že důvodem přerušení činnosti firmy je omezení poptávky po jejích výrobcích či službách. Přesnější informace o schválených podmínkách pomoc naleznete v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí na https://www.mpsv.cz/web/cz/-/podpora-firem-v-programu-antivirus-pokracuje-vlada-schvalila-dalsi-navrhy-ministryne-malacove.

Ministři schválili také pomoc pro koronavirovou epidemií postižené zemědělce. Opatření umožní například akceptovat odložení splátek u komerčních úvěrů poskytnutých Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem či poskytnout garantovanou podporu i na provozní financování. Ministerstvo zemědělství přeložilo vládě rovněž návrh opatření v sektoru zemědělství, potravinářství a lesnictví, s cílem minimalizovat dopady pandemie koronaviru na celý sektor a na celou společnost. Navržené kroky, jako navýšení národních zdrojů v Programu rozvoje venkova či maximální využití evropských dotací na snižování dopadů koronavirové krize, mají za cíl udržet rostlinnou i živočišnou výrobu na takové úrovni, aby nedošlo k fatálním dopadům na české producenty. Více v tiskové zprávě Ministerstva zemědělství na http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2020_ministr-toman-musime-udrzet-chod.html.

Vláda se zabývala opět rovněž problematikou přeshraničních pracovníků, tzv. pendlerů. Dosavadní nastavení jejich režimu se totiž stalo předmětem četné kritiky ze strany starostů a hejtmanů dotčených obcí a krajů, protože pendleři pracujících v rizikových oblastech po návratu do ČR často nedbali nařízených přísných omezení pohybu. Ministři proto schválili další změnu režimu, a to tak, že zaměstnanci pracující v blízkém přeshraničí se po návratu do ČR budou muset automaticky podrobit čtrnáctidenní karanténě.

V praxi to znamená, že si zájemci o tuto práci budou muset v místě zaměstnání najít dočasné ubytování. Toto opatření se zatím nebude týkat osob pracujících na Slovensku a v Polsku, kde není tak kritická epidemiologická situace jako v Německu a Rakousku.
Vláda také na podporu dálkové formy kontaktů s úřady a institucemi rozhodla od 24. března do odvolání zrušit poplatky za odesílání datových zpráv. Potřebné informace naleznete na https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22241320&doctype=ART.

Vláda také odsouhlasila rozhodnutí ministra zdravotnictví zrušit zákaz přímých mezinárodních letů z Korejské republiky na všechna česká letiště, protože tento zákaz pozbyl smyslu poté, co byl 13. března 2020 přijat plošný zákaz vstupu všech cizinců na území ČR. Ministři schválili i navýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců krajských hygienických stanic a Hygienické stanice hlavního města Prahy, aby jim mohly být adekvátně proplaceny přesčasy.

19:54 Zítra v 8 hodin na tiskovou konferenci Ministerstva zdravotnictví a Ústavu zdravotnických informací a statistiky k zhodnocení dosavadního i predikci budoucího vývoje onemocnění COVID-19, vlivu přijatých opatření, dále k připravenosti nemocnic a jejich kapacitám. Tisková konference proběhne za účasti ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha.

17:45 Stát zřejmě odpustí živnostníkům část povinného důchodového pojištění. Schválila to vláda

Vláda schválila návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD), který pomůže živnostníkům zmírnit důsledky epidemie COVID-19. Mnoho profesí z oblasti výroby a služeb muselo pozastavit nebo omezit svou činnost. MPSV proto navrhuje zákon, který na půl roku odpustí minimální povinné platby na důchodové pojištění pro OSVČ. Norma musí projít ještě Parlamentem ČR ve stavu legislativní nouze. V případě schválení by měl být zákon účinný již od března.

 „Jestli chceme, aby se naše ekonomika po  téhle krizi zase rozběhla, nesmíme opomíjet žádnou skupinu pracujících. Pomoc zaměstnancům jsme už předložili, a teď jsou na řadě OSVČ, které mají dnes opravdu velké problémy. Všichni jsme v tom stejně, jsme na jedné lodi a všichni se potřebujeme. Úkolem vlády je postarat se teď o to, aby lidi měli z čeho žít a nepřicházeli o práci. Jedině tak se po epidemii bude moci naše ekonomika zase rychle postavit na nohy,“ vysvětlila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Odpuštění odvodů na půl roku se dotkne asi milionu živnostníků. Tato doba se jim bude i nadále započítávat do důchodového pojištění. Stát všem OSVČ (hlavní i vedlejší výdělečná činnost) od března do srpna promine povinnost platit zálohy na důchodové pojištění, a to následovně:

 • OSVČ, které platí minimální zálohy, jsou povinné platby na důchodové pojištění odpuštěné v plné výši. Jde asi o 60 % všech živnostníků.
 • OSVČ s vyšší než minimální zálohou od března do srpna nemusí platit celé zálohy. V ročním vyúčtování příští rok pak zpětně doplatí rozdíl mezi minimální zálohou a tím, co skutečně měli odvádět.

Na podnikatele těžce dopadá propad tržeb, který se projevil téměř okamžitě po zavedení vládních opatření, a to i u OSVČ, na které se přímý zákaz nevztahuje. Cílem tohoto opatření je umožnit OSVČ překonat toto kritické období a pomoci jim, aby mohly v podnikání pokračovat i po skončení současných omezení. Pro OSVČ, které už za období března 2020 své zálohy zaplatily, bude v případě schválení zákona na tyto platby pohlíženo jako na předplacenou platbu za měsíc září.

Zákon by měl být projednán Poslaneckou sněmovnou PČR ve stavu legislativní nouze již v úterý 24. 3. 2020.

17:14 Podpora firem v programu „Antivirus“ pokračuje.
Vláda schválila další návrhy ministryně Maláčové

Vláda schválila další návrhy ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) na podporu zaměstnancům i zaměstnavatelům v rámci programu „Antivirus“. Opatření ochrání další firmy, na které nepřímo dolehly dopady vládních omezení v důsledku epidemie COVID-19. Stát bude prostřednictvím Úřadu práce ČR kompenzovat firmám vyplacené prostředky. Toto opatření pomůže zaměstnavatelům lépe zvládnout současnou situaci a nebudou tak muset sáhnout k propouštění.

„Dnešní schválení dalších bodů programu Antivirus považuji za klíčové. Okamžitá pomoc firmám a ochrana pracovních míst je nezbytná pro to, aby se naše ekonomika z epidemie rychle zotavila. Lidé potřebují jistotu, že nepřijdou o práci a firmy prostředky, aby mohly pracovní místa udržet. A přesně tohle umožňuje program MPSV Antivirus,“ vysvětlila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Program „Antivirus“ se rozšíří o tato opatření:

Režim C – Nemožnost přidělovat práci zaměstnancům z důvodu nařízení karantény či péči o dítě u významné části zaměstnanců. Významnou části je míněno zejména
30 % zaměstnanců firem, provozoven či jiné organizační části dle provozní situace zaměstnavatele. Náhrada mzdy nebo platu vyplácena zaměstnanci ve výši 100 %. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 80 % vyplacené náhrady mzdy.

Režim D – Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti zaměstnavatele v důsledku karanténních opatření (či obecně výpadků výroby) u dodavatele, včetně zahraničí. Jde například u dohody prokazující původ vstupů, zákazy akcí či přijímání dalších opatření mající prokazatelně vliv na dodávky zaměstnavateli. Náhrada mzdy nebo platu vyplácena zaměstnanci ve výši 80 %. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 50 % vyplacené náhrady mzdy.

Režim E – Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech zaměstnavatele v důsledku karanténních opatření v místě odbytu zaměstnavatele (ČR i zahraničí). Náhrada mzdy nebo platu vyplácena zaměstnanci nejméně ve výši 60 %. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 50 % vyplacené náhrady mzdy.

Opatření schválená minulý týden k dispozici ZDE.

15:04 Dnes v 17 hodin na tiskovou konferenci k navázání spolupráce Ministerstva zdravotnictví s Českým vysokým učením technickým v Praze v souvislosti s onemocněním COVID-19. Účelem spolupráce je využití ochranného prostředku, který vyvinula ČVUT, pro potřeby zdravotnických zařízení.

Na tiskové konferenci, která proběhne za účasti ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a rektora ČVUT Vojtěcha Petráčka, budou představeny podrobnosti spolupráce a proběhne podpis memoranda.

13:40 Česká národní banka byla v neděli 22. března vyzvána Asociací exportérů a Asociací textilního-oděvního-kožedělného průmyslu (ATOK), aby rozvolnila pravidla při odkladu splátek úvěrů, na která údajně narážejí komerční banky. V reakci na to ČNB uvádí, že si je dostatečně vědoma rizik současné pandemické situace s dopady na firmy, domácnosti i finanční stabilitu.

Proto již 16. března 2020 bankovní rada ČNB přijala na svém mimořádném jednání stabilizační opatření v souvislosti s epidemií koronaviru. V rámci těchto opatření ČNB informovala, že ne každý odklad splátek musí dle platných pravidel nutně vést k přeřazení pohledávky banky mezi tzv. klasifikované, resp. nevýkonné pohledávky.

Způsob použití pravidel v praxi byl a je průběžně diskutován s Českou bankovní asociací i s jednotlivými bankami, které řeší konkrétní nastavení svých vlastních pravidel pro kategorizaci pohledávek a výpočet opravných položek. „Takto jsme to jasně komunikovali vůči bankovnímu sektoru a já pevně věřím, že banky v tento ‚moment pravdy‘ dokáží, že všechna jejich proklientská prohlášení nebyla jen prázdným marketingem,“ uvedl viceguvernér Tomáš Nidetzký, který v rámci bankovní rady dohlíží na oblasti dohledu nad finančním trhem a finanční stabilitu.

ČNB bankám sdělila i to, že v případě jiných než retailových klientů by banky měly postupovat při posuzování individuálně a zejména u větších klientů či úvěrů podrobněji vyhodnocovat dopad aktuální situace na jejich celkovou finanční situaci a schopnost splácení úvěru v budoucnosti. 

Následně bude důležitý průběžný monitoring vývoje bonity klientů, kterým bylo umožněno odložení splátek, aby banky včas zachytily případné další zhoršování jejich situace. V případě poskytnutí opakovaného odkladu splátek či jiné úlevy ve prospěch klienta by banky měly jeho pohledávky přeřadit do kategorie nevýkonných.

Tímto výkladem ČNB poskytuje bankám určitou flexibilitu při posuzování kategorizace pohledávek a při výpočtu opravných položek, které banky musejí provádět podle přímo účinných nařízení EU. Současně však ČNB předpokládá, že banky budou opravné položky vytvářet včas dle vývoje rizikovosti portfolia. „Stejně jako evidujeme počet osob nakažených koronavirem, tak musíme evidovat i počet firem, které byly koronavirem zasaženy. Jejich lékařem jsou v tomto případě především vláda a bankovní domy, a to za podpory centrální banky,“ dodal viceguvernér Nidetzký. 

11:48 Ministr Toman: Musíme udržet chod zemědělství a potravinářství, pro nadcházející měsíce je to zásadní

Produkce a výroba potravin je naprosto zásadní pro zvládnutí krizové situace kolem pandemie koronaviru. Ministerstvo zemědělství (MZe) chce proto zachovat veškeré dotační programy v nezkrácené výši, připravuje také nové nástroje, které pomohou udržet české zemědělství v chodu. Případné utlumení výroby by mohlo mít důsledky pro dostupnost potravin v České republice, ale i pro dostupnost surovin na výrobu dezinfekcí.

„Tuzemské zemědělství a potravinářství nabývá v současné krizové situaci ještě více na významu. Jde o strategické sektory, které musíme za každou cenu udržet v chodu, případné zastavení výroby mléka, masa či nezaložení letošní úrody by mělo zásadní důsledky pro dostupnost potravin v České republice,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Aby k tomu nedošlo, je podle ministra nezbytné zachovat veškeré plánované podpory pro všechny sektory v původně plánované výši. Pro zemědělství a potravinářství připravuje MZe výrazné navýšení finančních prostředků u existujících programů Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu. Navýšit chce také národní financování u Programu rozvoje venkova.

„Všechna tato opatření směřují k udržení zemědělské a potravinářské výroby, nemůže být řeč o nějakém dorovnávání ztráty. Je třeba si uvědomit dopady, které může utlumení zemědělství mít i na odvětví, které si s ním spojí málokdo. Třeba pro výrobu dezinfekcí je naprosto klíčová produkce lihu z cukrové řepy,“ uvedl ministr Toman.

Udržení dostatečného financování se týká rovněž lesního hospodářství, přerušení podpor pro vlastníky lesů by mohlo způsobit nevratné škody a výrazně zhoršit boj proti kůrovci.

„Po vládě budu chtít uvolnit v rámci již schváleného programu na pomoc nestátním vlastníkům lesů zbývající prostředky ve výši 1,3 miliardy korun. Pokud nebudou zničené lesy včas obnoveny, hrozí nám ekologická katastrofa, ze které se nevzpamatujeme dlouhé roky,“ upozornil ministr Toman.

MZe v souvislosti s nouzovými opatřeními ohledně šíření koronaviru monitoruje situaci v zemědělských a zpracovatelských podnicích a hledá možnosti, jak sektoru co nejúčinněji pomoci. Kromě jiných opatření ministr Miroslav Toman s rektory zemědělských univerzit vyzval studenty, aby se zapojili do prací v zemědělském, potravinářském a lesnickém sektoru.

Zemědělcům Ministerstvo zemědělství a jemu podřízené organizace pomáhají také posunutím některých termínů podání žádostí či omezením množství kontrol. Více se lze dočíst zde.

MZe také spustilo infolinku pro veřejnost a podnikatele. Na čísle 221 814 595 odpovídá na dotazy týkající se koronaviru ve spojitosti s rezortem. Infolinka je v provozu v pracovní dny od 8.00 do 16.30. Pro písemné dotazy funguje mailová adresa: krizovalinka@mze.cz.

10:00 Na celej kampani nezarába nikto ani cent, Dalito.sk to potvrdil Karel Pluhař | CEO TOPIC PR

K spuštěné kampani Chráním Tebe, do které se zapojilo 56 osobností veřejného života. Kampaň poběží na televizních stanicích Prima a Nova. Video naleznete zde detaily o kampani pak níže. V případě potřeby jsem Vám k dispozici na kontaktech níže.
Praha, 21. března – Dnes startuje kampaň Chráním Tebe #chranimtebe do které se zapojilo 56 významných herců, zpěváků, sportovců a dalších osobností. Ve videu vystupují například Miroslav Donutil, Iva Janžurová, Petr Vaněk, Anna Geislerová, Dominik Hašek, Barbora Strýcová, Katka Neumannová a další. Osobnosti apelují na lidi, aby zůstávali doma a ven chodili vždy s rouškou. Heslo kampaně je: „Buď doma. Nos roušku. Společně to zvládneme.“

Ke kampani vznikla webová stránka www.chranimtebe.cz s informacemi pro veřejnost.
Cílem kampaně je prostřednictvím osobností a reklamního času v televizním vysílání přimět všechny Čechy, aby brali současnou situaci vážně, chovali se zodpovědně a neztráceli naději. Nošení roušek venku je sice povinné, ale ne všichni jej důsledně dodržují. Totéž platí o zůstávání doma. Sociální izolace je přitom jediný způsob, jak s virovou pandemií může bojovat opravdu každý.
 
Kampaň Chráním Tebe je k vidění v televizi na stanicích Prima a Nova. Svůj reklamní prostor jí věnovala řada velkých firem například T-Mobile, Air Bank, E.on, Česká spořitelna a další. Na internetu ji podpoří Seznam. Kampaň vznikla bez nároku na honorář pro protagonisty i tvůrce. Známé značky poskytly zdarma svůj reklamní prostor v hodnotě milionů korun. Všichni se spojili proto, aby co nejvíce lidí slyšelo, jak je důležité chovat se v dnešní situaci zodpovědně.
 
Kampaň připravila agentura Werk.camp reklamního režiséra a kreativce Martina Přikryla, webovou stránku vyrobilo studio Soulmates. Iniciátorem nápadu a hlavou kampaně je reklamní stratég Tomáš Mrkvička. Kontakty na tvůrce rád poskytnu na vyžádání.
 
Web: https://www.chranimtebe.cz
Facebook: https://www.facebook.com/chranimtebe
Logo: https://www.dropbox.com/s/zy4ekinfenf8hl4/CHRANIM%20TEBE_hashtag_uvnitr.png?dl=0
Video: https://youtu.be/tBceMLK6Njw

Seznam zapojených osobností
Alice Nellis, Andrej Polák, Anna Fišerová, Anna Geislerová, Bára Nesvadbová, Barbora Strýcová, Ben Cristovao, Dan Bárta, Daniela Choděrová, David Matásek, Dominik Hašek, Elizaveta Maximová, Endru, Hynek Čermák, Iva Janžurová, Jan Baset Střítežský, Jan Bendig, Jan Cina, Jan Dolanský, Jan Jankovský, Jan Lukačevič, Jana Plodková, Janek Rubeš, Jitka Schneiderová, Katka Neumannová, Klára Vytisková, Ewa Farná, Lenka Krobotová, Lenka Vlasáková a Jan Dolanský, Lukáš Příkazký, Martha Issová, Martin Dejdar, Matěj Cibulka, Matěj Ruppert, Michael Rozsypal, Miroslav Donutil, Míša Nosková, Ondřej Brzobohatý a Tatiana Kuchařová, Pavel Šimčík, Petr Vaněk, Pavel Šporcl, Petra Špindlerová, Roman Kreuziger, Taťjana Medvecká, Tomáš Měcháček, Václav Kopta, Václav Neužil, Veronika Arichteva, Veronika Kubařová, Vít Přindiš, Vladimír 518, Vladimír Polívka, Zuzana Truplová, Žofie Dařbujánová

Seznam podporujících značek Air BankE.onT-mobileČeská spořitelnaGeneraliZonkyHome creditČEZAstratexModrá Pyramida

10:01 K tématice přijímacích, závěrečných a maturitních zkoušek:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s aktuální situací okolo šíření koronaviru představilo plán, jak by mohly proběhnout jednotné přijímací zkoušky na střední školy, závěrečné zkoušky a maturita. Hlavní informací je, že termín výše uvedených zkoušek se bude odvíjet od data, kdy bude zrušeno krizové opatření vlády ohledně uzavření základních a středních škol.

Jednotné přijímací zkoušky proběhnou nejdříve 14 dní po umožnění studentům vrátit se do škol, v případě maturity to pak budou tři týdny. „Pokud návrh dnes schválí vláda, pošle jej ministerstvo školství k projednání Poslanecké sněmovně v nejbližším možném termínu. Je pravděpodobné, že se jím poslanci budou zabývat již zítra,“ říká ministr školství Robert Plaga. 

„Uvědomuji si, jak je současná situace psychicky náročná pro žáky, jejich rodiče i pedagogy škol. Předložené řešení jsme zpracovali po důkladném zvážení všech okolností a různých možných variant řešení s tím, že za nejdůležitější v tuto chvíli považuji uklidnit žáky a vrátit jim nezbytný klid na přípravu – jak na přijímací, tak závěrečné i maturitní zkoušky,“ dodává ministr Plaga.

Jednotná přijímací zkouška na střední školy pro školní rok 2020/2021 by tak mohla proběhnout nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín, který bude letos jen jeden, poté stanoví MŠMT. Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění a stejně tak by zůstala beze změny kritéria přijímání stanovená ředitelem školy. Stále tak platí, že by zkouška proběhla i ve společné části – tedy jednotná zkouška – z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky. 

„Oproti minulým letům budou zkráceny termíny pro vyhodnocení výsledků zkoušky, aby se uchazeči o studium dozvěděli vzhledem k okolnostem výsledek co možná nejdříve.“ vysvětluje ministr školství Robert Plaga. 

Ředitelé, kteří se rozhodli dělat i školní část přijímací zkoušky stanoví jejich nové termíny v souladu s harmonogramem, který určí MŠMT.

Maturitní zkouška by pak proběhla nejdříve 21 dnů po znovuotevření středních škol. Maturitní testy by vyhodnotila samotná škola a nikoliv CERMAT, jako tomu je ve standardním módu. CERMAT školám předá dokumentaci a podklady pro vyhodnocení,“ říká ministr školství. 

Po konzultacích s Asociací ředitelů gymnázií a zástupci dalších asociací i s ohledem na časové hledisko bude letos ze společné části maturity vypuštěna písemná část z českého a cizího jazyka„U maturit bude klíčové, zda se školy otevřou do 1. června 2020. Pokud ano, budou maturity probíhat sice ve zjednodušené, ale obdobné podobě jako každý rok. Pro případ, že se školy do 1. června 2020 neotevřou, obsahuje návrh v zájmu jistoty maturantů náhradní řešení,“ říká ministr školství.

Návrh totiž říká, že pokud nebude k 1. červnu školní docházka na střední školy obnovena, bude maturitní vysvědčení vystaveno na základě studijních výsledků žáka z posledních tří vysvědčení. Pokud žák v posledním ročníku v pololetí neprospěl, škola mu umožní vykonat komisionální přezkoušení, aby mohl v případě úspěchu maturitní vysvědčení získat také.

Závěrečné zkoušky u učebních oborů by pak podle návrhu proběhly podle podobných podmínek, jako zkoušky maturitní, včetně totožného náhradního řešení, pokud by školy nebyly znovuotevřeny do 1. června 2020.

Důvodem předložení zákona ze strany MŠMT je řešení mimořádné situace vzniklé v souvislosti se zákazem osobní přítomnosti žáků ve školách v souvislosti s koronavirovou nákazou a následným vyhlášením nouzového stavu v České republice. Účinnost tohoto zákona bude časově omezena pouze na tento školní rok.

Další informace k aktuální problematice naleznete na webu MŠMT pod těmito odkazy:

http://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru
http://www.msmt.cz/informace-k-vyhlaseni-nouzoveho-stavu-v-cr
http://www.msmt.cz/nouzovy-stav-a-vysoke-skolstvi
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-novy-web-pro-podporu-vzdelavani-na-dalku

22. března 2020

20:27 V pondělí 23. března od 12.00 hodin se ve Strakově akademii uskuteční jednání vlády.

Na programu jednání vlády budou především další opatření proti šíření koronaviru a na zmírnění dopadů škod vzniklých zaměstnavatelům i podnikatelům. Vláda mimo jiné rozhodne o prodloužení omezení volného pobytu a pohybu na veřejnosti. 

20:16 V ČR zemřel první pacient pozitivní na koronavirus

V pražské Nemocnici Na Bulovce dnes ve večerních hodinách zemřel první pacient v souvislosti s onemocněním koronaviru v ČR. Muž ve věku 95 let byl v Nemocnici Na Bulovce hospitalizován 18. března, kdy se u něj potvrdila infekce koronaviru. „Je to nesmírně smutná zpráva. Bohužel podle toho, jak sledujeme vývoj onemocnění, jsme museli s tímto momentem počítat,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Pacient byl hospitalizován na standardním lůžku na Infekční klinice. Trpěl řadou zdravotních problémů, jako chronické srdeční selhání, chronická ischemická choroba srdeční a měl kardiostimulátor. „Důvodem úmrtí bylo celkové vyčerpání orgánových rezerv u pacienta s četnými interními komorbiditami,“ uvedl ošetřující lékař Infekční kliniky Nemocnice Na Bulovce.

16:45 MZ reguluje předepisování léku Plaquenil s cílem zajistit jeho dostatek pro pacienty nakažené koronavirem

Ministerstvo zdravotnictví přijalo mimořádné opatření, které reguluje předepisování léčivého přípravku Plaquenil s cílem zajistit jeho dostatek pro pacienty nakažené koronavirem. Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem v České republice. Opatření nabývá účinnosti dnem 22. března 2020 v 18:00 hodin.

S ohledem na fakt, že podle dostupných vědeckých poznatků se léčivý přípravek Plaquenil jeví jako potenciálně účinný pro léčbu onemocnění COVID-19, je třeba předejít jeho nedostupnosti jak pro léčbu pacientů v registrovaných indikacích, tak pacientů s COVID-19,“ vysvětlil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Mimořádné opatření zakazuje předepisovat léčivý přípravek Plaquenil všem lékařům s výjimkou lékařů se specializovanou způsobilostí v oborech alergologie a klinická imunologie, dermatovenerologie, infekční lékařství nebo revmatologie, nebo se zvláštní odbornou způsobilostí nebo se zvláštní specializovanou způsobilostí v oborech dětská dermatovenerologie, dětská revmatologie nebo korektivní dermatologie. Tento zákaz se nevztahuje na předepsání na žádanku pro použití při poskytování lůžkové péče pacientům s onemocněním COVID-19.

Dále se lékařům v těchto oborech zakazuje předepisovat léčivý přípravek Plaquenil v jiných terapeutických indikacích, než jaké jsou uvedeny v platném souhrnu údajů o přípravku, na dobu léčby delší než 2 měsíce, více než 2 balení. Zákaz se vztahuje také na veterinární lékaře.

Všem farmaceutům se zakazuje vydat léčivý přípravek Plaquenil, pokud není na lékařském předpisu uvedena odbornost předepisujícího lékaře, pokud není uvedena hlavní diagnóza vážící se k předepisovanému léčivému přípravku, pokud neodpovídá odbornost předepisujícího lékaře odbornosti uvedené v preskripčním omezení přípravku a pokud je předepsán v jiné terapeutické indikaci, než jaká je uvedena v platném souhrnu údajů o přípravku. Tento zákaz se nevztahuje na výdej na žádanku pro použití při poskytování lůžkové péče pacientům s onemocněním COVID-19.

Celé znění mimořádného opatření naleznete zde: https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-predepisovani-leciveho-pripravku-plaquenil/.

21. března 2020

19:18 Celkový počet vyliečených 6. Testovaných 13 704, nakazených 995.

Vojenské nákladné autá určené na prevoz 100 ton bezpečnostného materiálu, ktorý priviezlo ukrajinské lietadlo ANTONOV do Pardubíc 21. 3. 2020/foto: ÚV ČR

19:15 Iba Česko má už urobených celkovo 13 704 testov a v zásobách má ďalšie. V Českých Pardubiciach na vojenskom letisku už v týchto chvíľach pristáva plné lietadlo testov pre ČR, obrovské ukrajinské dopravné lietadlo Ruslan.

Vojenské nákladné autá určené na prevoz 100 ton bezpečnostného materiálu, ktorý priviezlo ukrajinské lietadlo ANTONOV do Pardubíc 21. 3. 2020/foto: ÚV ČR

Česi na prepravu využili vzdušný priestor NATO. Informovala ČT.

Vojenské nákladné autá určené na prevoz 100 ton bezpečnostného materiálu, ktorý priviezlo ukrajinské lietadlo ANTONOV do Pardubíc 21. 3. 2020/foto: ÚV ČR

Vláda ČR ide všetkým živnostníkom celoplošne odpustiť dôchodkové odvody na pol roka.

20. března 2020

19:05 Ministryně Maláčová chce ulevit živnostníkům. Navrhuje odpustit jim na půl roku povinné důchodové pojištění 

Protože byl v důsledku vládních opatření proti koronaviru omezen nebo úplně pozastaven výkon činnosti mnoha profesí z oblasti výroby a služeb, připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí plán na pomoc živnostníkům (OSVČ).


Dnes byl do mezirezortního připomínkového řízení odeslán návrh zákona na odpuštění povinných plateb na důchodové pojištění pro OSVČ, a to na dobu
6 měsíců. Opatření se dotkne přibližně 600 000 osob a v případě schválení by mělo být účinné již od března.

„OSVČ jsou v tuto chvíli jednou z nejvíce ohrožených skupin pracujících, protože často nemohou vůbec pracovat a současně nemají nárok například na ošetřovné na dítě z důvodu uzavření školy nebo na náhradu mzdy jako zaměstnanci. Jako vláda se musíme postarat především o to, aby se lidé neocitli v existenčních problémech.
To se týká zaměstnanců i OSVČ. Nikdo si tuhle situaci nevybral, všichni jsme na jedné lodi,“
vysvětlila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).  

V rámci vyhlášeného nouzového stavu došlo k realizaci řady omezujících opatření, která mají značný negativní dopad na podnikání mnoha OSVČ. Negativní dopady spočívající v omezení možnosti podnikání mohu být jak přímé – například z titulu uzavření provozoven – tak i nepřímé, například v důsledku potřeby péče o děti z důvodu uzavření základních a středních škol.

Na podnikatele těžce dopadá zejména propad tržeb, který se projevil téměř okamžitě po zavedení uvedených opatření, a to i u OSVČ, které přímý zákaz činnosti nemají.
Propad tržeb a tím i zisku OSVČ by se návazně projevil i ve výši jejich důchodu,
neboť budou dosahovat nižších vyměřovacích základů.

MPSV proto zákonem navrhuje prominutí plateb na povinné důchodové pojištění až na 6 měsíců, konkrétně v období mezi březnem až srpnem 2020.

Cílem snížení odvodového zatížení OSVČ je umožnit jim překonat toto kritické období při udržení podnikání a v plném rozsahu zachovat jejich schopnost pokračovat v něm i po skončení současných omezení. Pro OSVČ, kteří již za období března 2020 své zálohy zaplatily, bude v případě schválení zákona na tyto platby pohlíženo jako na předplacenou platbu za měsíc září. 

Zákon bude parlamentem ČR ve stavu legislativní nouze pravděpodobně projednán již v úterý 24. 3. 2020.

16:00 Experimentálny liek pre českého taxikára je už na ceste

Americká firma už na základe dohody s českou vládou schválila experimentálny liek pre českého taxinára, ktorý je s COVID-19 vo vážnom stave v nemocnici. Liek už cestuje do Česka, uviedla štátna ČT24.

V ČR sa z COVID-19 vyliečili zatiaľ 4 pacienti.

13:00 Česi majú 4 vyliečeného.

11:48 Ministerstvo zdravotnictví vydává důrazné doporučení pro vlastníky objektů v rekreačních oblastech

Ministerstvo zdravotnictví vydává důrazné doporučení všem občanům, aby o prvním víkendu, který běží v režimu usnesení vlády o zákazu volného pohybu osob, vycházeli ze svých domovů jen v nejnutnějších případech a omezili návštěvu svých rekreačních objektů, jako jsou chaty a chalupy, za účelem rekreace.

Ministerstvo zdravotnictví důrazně upozorňuje, aby občané s nařízenou karanténou nebo po kontaktu s pozitivním člověkem v žádném případě neopouštěli svá bydliště. Občané, kteří nepociťují příznaky onemocnění mohou vycestovat do jiné lokality, s výjimkou lokalit uzavřených, při dodržení základních hygienických pravidel včetně vybavení rouškou, a za předpokladu, že v místě setrvají v uzavřeném prostoru rekreačního objektu a budou minimalizovat kontakt s okolím.

19. března 2020

23:58 Vláda schválila návrh na prodloužení vyplácení ošetřovného po dobu nouzového stavu, peníze dostanou i OSVČ
19. března 2020

Vláda Andreje Babiše na dalším mimořádném jednání ve středu 19. března 2020 přijala další mimořádná opatření ve snaze zabránit šíření koronaviru SARS-CoV-2. Ministři mimo jiné schválili návrh zákona, který umožní prodloužit rodičům pečujícím doma o školáky vyplácení ošetřovného, opět zpřísnili podmínky pro přeshraniční pracovníky a zakázali přítomnost otců u porodů v nemocnicích.

Současná právní úprava zákona o nemocenském pojištění umožňuje vyplácet zaměstnancům ošetřovné pouze při péči o děti mladší 10 let věku, a to po dobu devíti, u samoživitelů po dobu šestnácti kalendářních dnů. Mimořádné opatření vlády, kterým v rámci preventivních opatření proti šíření koronaviru zakázala výuku na základních, středních, vysokých i vyšších odborných a uměleckých školách, ovšem tento časový horizont zásadně překročí.

Aby se rodiče menších školáků neocitli bez finančních prostředků, rozhodla se vláda mimořádným návrhem zákona časovou platnost vyplácení ošetřovného změnit, a to na dobu, po kterou bude zákaz školní docházky platit. Současně také rozhodla o zvýšení věkové hranice dětí z 10 na 13 let. Nárok na ošetřovné mají mít i osoby, které po uzavření denních stacionářů doma pečují o postižené osoby. Nařízení vlády bude platit i zpětně a rodiny, které již ošetřovné čerpají, o ně nebudou muset znovu žádat.

Návrh zákona bude projednán v režimu legislativní nouze, který vláda vyhlásila s platností od 19. března 2020 do skončení nouzového stavu. Poslanecká sněmovna se nad ním sejde v úterý 24. března, ještě týž den by ho měl projednat i Senát. Více o opatření naleznete v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí na https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/19_03+TZ+o%C5%A1et%C5%99ovn%C3%A9+AKTU%C3%81LN%C4%9A.pdf/aab4c8c3-8e88-ca8a-708f-1a1436e92944.

Vláda schválila také zabezpečení nákupu a distribuce ochranných prostředků Ministerstvem vnitra a Ministerstvem zdravotnictví. „Zdravotnictví bude dodávat hlavně páteřním nemocnicím, záchrankám a krajským hygienickým stanicím a Ministerstvo vnitra bude realizovat distribuci státním i nestátním subjektům zejména prostřednictvím krajských samospráv. Ministrovi vnitra jsme také uložili realizovat operativně distribuci ochranných prostředků občanům České republiky, a to prostřednictvím České pošty nebo samosprávy nebo jiným způsobem,“ uvedl premiér Andrej Babiš.

Pro osoby samostatně výdělečně činné, které v současnosti zůstaly doma kvůli zajištění péče o děti, vláda schválila finanční příspěvek. Stát vyplatí 424 korun za den, tedy necelých 14 000 korun za měsíc, všem živnostníkům, kteří pečují o děti 6 až 13 let za podmínky, že ošetřovné již nečerpá druhý člen rodiny.

Vláda rozhodla také o dalším finančním posílení úvěrového programu COVID kvůli velkému zájmu podnikatelů, a to vypsáním dalšího úvěrového programu COVID2, který umožní navýšit podporu z původních 600 milionů až na deset miliard korun. Bezúročné úvěry za pět miliard korun bude administrovat přímo Českomoravská záruční a rozvojová banka, dalších pět miliard bude použito formou záruky pro úvěry u komerčních bank, jež budou podnikatelům poskytnuty za v podstatě totožných podmínek, protože Českomoravská záruční a rozvojová banka kromě poskytnutí jejich záruky bude zároveň dotovat i jejich úrokovou sazbu.

Vláda schválila také cílený program podpory zaměstnanosti, jehož smyslem je kompenzovat mzdové náklady či jejich části formou náhrad mezd nebo platů náležejících zaměstnancům za dobu překážek v práci vyvolaných karanténou či mimořádnými opatřeními souvisejícími se šířením nemoci COVID-19. Jedná se o případy, kdy překážky v práci nejsou objektivně zaviněny zaměstnavatelem, ale zaměstnanec nemůže vykonávat svou práci zásahem vyšší moci či rozhodnutím státní správy.

Z programu lze hradit příspěvek na náhradu uznatelných nákladů zaměstnavatelů vzniklých po 1. březnu 2020. Příspěvek na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd nebo platů budou poskytovat úřady práce na základě uzavřených dohod a bude se vztahovat na případy, kdy byla zaměstnancům nařízena karanténa. „Tito zaměstnanci dostanou šedesát procent mzdy a my firmám uhradíme příspěvek v plné výši,“ vysvětlil premiér Babiš.

V případě, že bylo zaměstnavateli v rámci krizových opatření nařízeno uzavření či omezení provozu, bude zaměstnancům vyplaceno sto procent mzdy a stát zaměstnavatelům uhradí 8o procent nákladů. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí na https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/19_03+TZ+Program+ochrany+zam%C4%9Bstanosti+Antivirus.pdf/eb49140f-72c4-49a7-97e1-ef6a51781029.

Vláda se zabývala opět i problematikou přeshraničních pracovníků, tzv. pendlerů. Ministři kvůli obavám o možném zavlečení nemoci COVID-19 do ČR na základě již několika pozitivních případů rozhodli o dalším zpřísnění pravidel pro přeshraniční práci. Od soboty 21. března pendleři budou muset nově při překračování hranic předložit speciální, k tomu určený dokument, tzv. knížku přeshraničního pracovníka, který při odjezdu i návratu potvrdí policie a bude sloužit k prokazování četnosti a pravidelnosti překračování hranice. Formulář bude ke stažení na webových stránkách Ministerstva vnitra a k dispozici jej budou mít i policisté na hranicích.

Ministři také rozhodli o úpravě včera vyhlášeného mimořádného opatření o vyhrazené nákupní době pro seniory nad 65 let. Na základě poznatků z praxe rozhodli změnit vyhrazené časy, kdy kromě seniorů nebudou moci být v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží jiní zákazníci, a to na 7.00 až 9.00 hodin. Zákaz vstupu se nově nebude vztahovat i na osoby s průkazem ZTP-P starší 50 let včetně jejich doprovodu a o osoby pracující v pečovatelských službách. Na lékárny se toto opatření vztahovat nebude.

Vláda schválila také další výjimky ze zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb. Nově se s účinností od 20. března zákaz nebude vztahovat na činnost realitních kanceláří a služeb účetních a daňových poradců.

Vláda rovněž přijala opatření k vyčlenění lůžek pro pacienty s nemocí COVID-19. Nařídila, že všechna zařízení akutní lůžkové péče musí povinně vyčlenit kapacitu pro tyto případy. Celkem by mělo být v této fázi připraveno pro vážně nemocné pacienty v ČR 400 lůžek s ventilací a dalších 400 lůžek s kyslíkovou podporou. Vláda také vzala na vědomí mimořádné opatření ministra zdravotnictví, kterým se až na výjimky zakazují návštěvy pacientů u všech poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče a všem poskytovatelům pobytových sociálních služeb a všem odlehčovacím sociálním službám. V praxi to znamená konec výjimky pro přítomnost otců u porodů. Znění mimořádného opatření naleznete na https://www.mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-v-zajmu-ochrany-verejneho-zdravi-zakazalo-pritomnost-_18790_1.html.

Vláda rovněž odložila spouštění přechodu na televizní standard DVB-T2 v oblastech, kde k přechodu ještě nedošlo. Schválila také na základě výsledků výběrového řízení jmenování brigádního generála Ing. Karla Řehky do funkce ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost.
Odbor komunikace Úřadu vlády ČR

20:17 Lidé budou moct čerpat náhradu za ošetřovné po celou dobu uzavření škol pro děti až do 13 let

Ošetřovné pro zaměstnance bude propláceno i po zákonem stanovených 9 dnech. A to po celou dobu, kdy budou uzavřené školy i jiná dětská zařízení. Nárok na něj budou mít po dobu mimořádných opatření také rodiče s dětmi do 13 let. Změny schválila dnes (19. 3. 2020) vláda. Jde o samostatný zákon, který slouží jako dočasné opatření reagující na situaci ohledně koronaviru. Po skončení této mimořádné situace budou opět platit původní pravidla pro nárok na ošetřovné.

„Musíme lidem co nejvíce usnadnit současnou situaci a pomoci rodinám řešit problémy, se kterými se v souvislosti s uzavřením škol a dalších dětských zařízení potýkají.“
říká ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Co se změní?

 • Ošetřovné po skončení zákonem stanoveného nároku (9 dnů) bude nadále vyplácet Česká správa sociálního zabezpečení.
 • Ošetřovné se bude vztahovat na péči o děti mladší 13 let.
 • Ošetřovné se bude nově poskytovat po celou dobu mimořádných opatření v souvislosti s epidemií, kdy budou uzavřené školy a další dětská zařízení, tedy bude náležet i po vyčerpání řádné podpůrčí doby.
 • Ošetřovné se bude vyplácet i v případě, že o uzavření zařízení z důvodu epidemie rozhodne sám zřizovatel.
 • Nárok na ošetřovné vznikne za podmínky žití ve společné domácnosti i při uzavření zařízení určeného pro péči o zdravotně hendikepované osoby bez věkového omezení.
 • V případě živnostníků (OSVČ) bude výpadek jejich příjmů z důvodu péče o děti sanovat dle dohody vlády program Ministerstva průmyslu a obchodu.

Změny ještě musí projít Parlamentem v režimu legislativní nouze. Po schválení bude ošetřovné vypláceno i zpětně.

Schválené změny nejsou novelou zákona o nemocenském opatření. Představují samostatný zákon, který slouží jako dočasné opatření reagující na situaci ohledně COVID-19, a to v návaznosti na mimořádné opatření při epidemii vydané Ministerstvem zdravotnictví. Ve chvíli, kdy tato mimořádná situace pomine, budou opět platit původní pravidla.

20:16 Ministryně Maláčová prosadila program Antivirus.
Má pomoci firmám ochránit pracovní místa

Vláda schválila návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD), který pomůže českým zaměstnancům i zaměstnavatelům zmírnit důsledky epidemie COVID-19. Program ochrany zaměstnanosti Antivirus je klíčové opatření, díky kterému bude prostřednictvím Úřadu práce ČR stát kompenzovat firmám vyplacené prostředky. Toto opatření pomůže zaměstnavatelům lépe zvládnout současnou situaci a nebudou tak muset sáhnout k propouštění.

„Cílem je, aby kvůli současné situaci nikdo nepřišel o práci. Aby firmy nemuseli propouštět a aby občané věděli, že se na stát mohou spolehnout.“ říká ministryně Maláčová.

Zaměstnavatelům, jejichž hospodářská činnost bude ohrožena v důsledku šíření nákazy, bude poskytován příspěvek na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd, které budou zaměstnancům náležet z důvodu překážky na straně zaměstnance (nařízení karantény) nebo na straně zaměstnavatele (překážka – uzavření provozovny z důvodu nařízení vlády uzavřít provoz), bude-li prokázáno, že překážka v práci vznikla v důsledku nákazy
COVID-19.

Příspěvek bude poskytovat Úřad práce ČR, výše a doba poskytování bude závislá
na důvodu vzniku překážky v práci, u každého zaměstnance bude nutné odlišit důvod překážky v práci.

Bezprostředně dojde k aktivaci následujících opatření:

Režim A – Nařízení karantény zaměstnancům. Náhrada mzdy nebo platu bude zaměstnancům vyplácena ve výši 60 % průměrného vyměřovacího základu. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek v plné výši vyplacené náhrady mzdy.

Režim B – Nemožnost přidělovat práci zaměstnancům z důvodu mimořádných krizových opatření vlády.  Zaměstnavateli je na základě usnesení vlády o přijetí krizových opatření v souvislosti s výskytem nákazy COVID-19 nařízeno uzavření provozu. Náhrada mzdy nebo platu vyplácena zaměstnanci ve výši 100 %. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 80 % vyplacené mzdy.

Celkové náklady Programu předpokládá MPSV ve výši 1,2 mld. Kč.

18:48 Díky maskám zapůjčeným od hasičů budou potravináři a zaměstnanci čistíren odpadních vod chráněni

Hasičský záchranný sbor (HZS) dnes bezplatně zapůjčil 3 tisíce celoobličejových masek pro potravináře a zaměstnance čistíren odpadních vod. V obou profesích je důležitá ochrana před koronavirem, jde o strategická a přitom i exponovaná zaměstnání. Ministerstvo zemědělství proto zápůjčku od hasičů urychleně zprostředkovalo.

Hasiči dnes zapůjčili celkem tři tisíce masek, ze kterých využijí jeden tisíc potravináři a dva tisíce zaměstnanci čistíren odpadních vod.

„Děkuji hasičům za jejich rychlou reakci a zapůjčení tří tisíc masek. Díky nim budou moci zaměstnanci čistíren odpadních vod a potravináři bezpečně pokračovat ve své práci, která našim obyvatelům zajišťuje pitnou vodu, potraviny a čištění odpadních vod,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Potravinářská komora ČR bude masky distribuovat do podniků, které je nejvíce potřebují, například výrobcům kojeneckých výživ. V těchto firmách je klíčová co nejdůslednější hygiena.

Zaměstnanci čistíren odpadních vod ochranné pomůcky naléhavě potřebují, protože se pohybují v rizikovém prostředí. V čističkách totiž mohou zůstávat zbytky viru, který je obsažený v moči i stolici, po dlouhou dobu. Sdružení oboru vodovodů a kanalizací (SOVAK) přitom už vlastní ochranné pomůcky v některých místech docházejí.

Masky bude SOVAK zítra distribuovat po celé republice nejexponovanějším zaměstnancům. Také Potravinářská komora chce masky mezi vybrané podniky rozdělovat už zítra. HZS masky zdarma zapůjčí až na dobu 60 dní.

17:11 Společné prohlášení Ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven k přijatým opatřením v souvislosti s COVID-19

Dnes proběhlo jednání mezi Ministerstvem zdravotnictví a zdravotními pojišťovnami. Zdravotní pojišťovny v současné době vyvíjejí maximální úsilí k zajištění potřebné zdravotní péče pro své pojištěnce a stabilního financování poskytovatelů zdravotních služeb. Zálohové platby pro lékaře poskytující i v současných podmínkách potřebnou zdravotní péči nebudou kráceny a zdravotní pojišťovny jsou v individuálních případech připraveny i k navýšení zálohových plateb u těch poskytovatelů, kteří čelí zvýšeným nákladům v souvislosti s COVID-19. Tímto opatřením dojde ke stabilizaci finančních toků poskytovatelů a jejich očekávatelnému vývoji. Zdravotní pojišťovny jsou také připraveny hradit kontakt s pacientem, který proběhne elektronickou formou a je v souladu s principem poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni, například psychiatrické vyšetření přes videohovor.

Seznam konkrétních opatření je k nalezení na webových stránkách jednotlivých zdravotních pojišťoven:

VZP ČR: https://www.vzp.cz/poskytovatele/informace-pro-praxi/covid-19

VoZP ČR: https://www.vozp.cz/pro-poskytovatele-zdravotnich-sluzeb-k-covid-19

ČPZP: https://www.cpzp.cz/clanek/5642-0-Seznam-opatreni-pro-PZS-v-souvislosti-s-vyskytem-onemocneni-COVID-19.html

OZP: https://www.ozp.cz/pro-lekare/opatreni-v-souvislosti-covid-19

ZPŠ: https://www.zpskoda.cz/pro-zdravotniky/informace

ZPMV ČR: https://www.zpmvcr.cz/lekari/obecne-informace/informace-pro-poskytovatele-zdravotnich-sluzeb-v-souvislosti-s-onemocnenim-covid-19/

RBP: https://www.rbp213.cz/cs/informace-pro-poskytovatele-v-souvislosti-s-covid19/a-1002/

Z důvodu současné situace a následnému propadu ekonomiky se předpokládá významné snížení příjmů zdravotních pojišťoven, které lze krátkodobě pokrýt z aktuálních disponibilních finančních zůstatků zdravotních pojišťoven, které byly v posledních letech prozíravě vytvořeny právě pro případy krizového vývoje.

Náklady na zdravotní služby související s COVID 19 lze v souladu se zákonem hradit rovněž z prostředků rezervního fondu.  V nejbližších měsících by tak nemělo dojít k ohrožení platební schopnosti zdravotních pojišťoven ani poskytovatelů. Je však nesporné, že pro následující roky bude nutné přijmout úsporná opatření a nebude možné navyšovat úhrady a platy jako v předchozích letech, aby bylo financování zdravotnictví po dobu následující krize i po ní udržitelné.

Vzhledem k současné velké nejistotě ohledně příjmů zdravotních pojišťoven se bude na dohodovacím řízení pro rok 2021 vyjednávat zpočátku zejména o úhradových principech a o finálním nastavení cen a úhrad bude následně rozhodnuto až na základě analýzy a zhodnocení dopadů COVID 19 na jednotlivé skupiny poskytovatelů.

16:29 Ministr Toman: Přijímáme opatření na pomoc zemědělcům, prodlužujeme například termíny u projektů a žádostí, omezujeme a zjednodušujeme kontroly

Ministerstvo zemědělství (MZe) denně monitoruje situaci v zemědělských a zpracovatelských podnicích a hledá možnosti, jak sektoru co nejúčinněji pomoci. Kromě jiných opatření například prodlouží termíny podávání žádostí a dokumentace projektů a zjednoduší a sníží počet kontrol. MZe také připravuje balíček opatření na pomoc zemědělcům. Pracovníci Ministerstva a podřízených organizací se snaží v této situaci ulehčit zemědělcům práci. MZe na telefonním čísle 221 814 595 spustilo infolinku pro veřejnost a podnikatele. Je v provozu v pracovní dny od 8.00 do 16.30. Pro písemné dotazy funguje mailová adresa krizovalinka@mze.cz.

„Vzhledem k tomu, že zemědělci musí pracovat ve ztížených podmínkách, chceme jim pomoct úpravou některých termínů pro podávání žádostí a projektů. Také snížíme a zjednodušíme kontroly. Evropská komise mimořádně posunula termín podání Jednotné žádosti 2020 o měsíc, tedy do 15. června, a to všem zemím, které o to požádají. My na Ministerstvu k tomu připravíme potřebnou legislativu. U opatření Společné zemědělské politiky požádáme Evropskou unii o snížení míry kontrol o padesát procent,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

MZe také připravuje balíček opatření na pomoc zemědělcům, který se bude týkat například možnosti odkladu splátek u stávajících komerčních úvěrů a vytvoření nových programů v rámci Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF). Možné je také rozšíření programů v rámci Programu rozvoje venkova a diskutovat chce MZe rovněž o možnosti snížení odvodů na sociální a zdravotní pojištění pro zemědělce.

V rámci Programu rozvoje venkova budou u projektů v realizaci prodlouženy maximální lhůty pro realizaci projektů a podání Žádostí o platbu o 6 měsíců. U operací 1.1.1 Vzdělávací akce a 1.2.1 Informační akce prodloužíme lhůtu pro realizaci projektů a podání Žádosti o platbu o 12 měsíců. U operace 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů (EIP) prodloužíme lhůtu pro předložení žádosti o průběžnou platbu v roce 2020 spolu s inovačním deníkem, a to do 31. srpna. 2020.

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) je připraven operativně telefonicky konzultovat s žadateli případné komplikace s doplňováním dokumentů a další administrativní podmínky. Požadované změny termínů předložení Žádosti o platbu žadatelé hlásí standardním postupem elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře.

U 9. kola, které má proběhnout 7. až 28. dubna a týká se vzdělávání a krátkých dodavatelských řetězců, zatím vzhledem k rozsahu a charakteru projektů žádné změny nejsou třeba.

Dále bude prodloužen příjem žádostí na Místní akční skupiny (MAS) a termín předložení žádostí po administraci na MAS na RO SZIF (nad rámec schválených výzev SZIF) tak, aby žádosti na SZIF byly předloženy nejpozději do 31. října 2020.

V rámci 17. výzvy Operačního programu (OP) Rybářství bude příjem žádostí o podporu v dubnu 2020 řešen dle aktuální situace, a pokud bude nutné tak lze uvažovat o prodloužení termínů o dva týdny. U Operačního programu Rybářství prodloužíme lhůty pro předložení konečné dokumentace k výběrovému řízení, ze současných 12 týdnů na 24 týdnů u projektů z 16. výzvy OP Rybářství. Prodloužení maximálních lhůt pro předložení žádostí o platbu, hlášení o změnách a průběžných a závěrečných zpráv o udržitelnosti bude řešeno individuálně s žadateli.
Od 16. března 2020 jsou pozastaveny kontroly na místě. U projektů budou kontroly na místě s žadateli konzultovat pracovníci RO SZIF individuálně.

16:08 Bankovní rada České národní banky dnes projednala účetní závěrku a zprávu o výsledku hospodaření za rok 2019 a rozhodla o použití loňského zisku ve výši 57,9 mld. Kč na úhradu účetní ztráty z minulých let. Zbývající část kumulované ztráty ve výši 129,2 mld. Kč zůstane i nadále v rozvaze ČNB jako neuhrazená ztráta předchozích období.

Podrobnosti najdete v tiskové zprávě na webu ČNB.

13:44 S analýzou testů na nový typ koronaviru může pomoct Výzkumný ústav veterinárního lékařství a Státní veterinární ústav

Ministerstvo zemědělství (MZe) dnes ráno odeslalo nabídku Ministerstvu zdravotnictví na využití Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v.v.i. (VÚVeL) a Státního veterinárního ústavu Jihlava, organizací zřizovaných Mze, při provádění testů na nový typ koronaviru. Ústavy by tak mohly ulehčit jiným zařízením, ve kterých se diagnostika provádí. Šlo by o stovky analýz denně, což by výrazně přispělo k podpoře stávajícího diagnostického systému.

„Jsem velmi vděčný za tuto nabídku našich odborníků. Předložili jsme ji na Ministerstvo zdravotnictví. Kolegové už řeší podrobnosti s Fakultní nemocnicí v Brně a věřím, že se brzy dotáhnou všechny formální náležitosti do konce, aby testování bylo našim ústavům umožněno. Bylo by to opravdu velké ulehčení pro všechny a do budoucna i další navýšení testovacích kapacit,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Podle profesora Alfreda Hery pověřeného řízením VÚVeLu, který s myšlenkou přišel, je ústav připraven nabídnout volnou strojovou kapacitu pro detekci a kvantifikaci viru Covid-19 v počtu stovek analýz denně. Z důvodu bezpečnosti práce ale současná situace neumožňuje pracovníkům ústavu biologické vzorky odebírat. Aktuálně probíhá intenzivní komunikace s Fakultní nemocnicí Brno o technických možnostech této nabídky.

Před zahájením testování je nutné formální schválení pro rutinní analýzu vzorků od lidských pacientů. Na zajištění povolení nyní ústavy pracují.

Vojtěch Bílý, tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

12:25 Upozorňujeme, že dnešní jednání vlády se uskuteční až od 15.00 a tiskovou konferenci po jednání očekáváme v 17.00.

Ministři vyhodnotí aktuální průběh a možné opatření proti šíření koronaviru.

11:20 Ohlašovací povinnosti se pro soukromou i veřejnou sféru odkládají o 3 měsíce, MŽP s ohledem na nouzový stav žádá o pardon instituce, které ze zákona vymáhají sankce

Blíží se termíny, do nichž má mnoho soukromých i veřejných subjektů povinnost ohlašovat příslušným úřadům některé skutečnosti týkající se životního prostředí, typicky například ohlašování a evidence odpadů podle zákona o odpadech, množství některých specifických znečišťujících látek vypuštěných do ovzduší atp. (tzv. ohlašovací povinnost).

„Uvědomujeme si, že v současné situaci nejsou mnohé subjekty, ať ze soukromé, či veřejné sféry, schopny z objektivních důvodů splnit řadu administrativních povinností v zákonem stanoveném termínu. Proto jsme instruovali Českou inspekci životního prostředí, aby za nesplnění ohlašovacích povinností, které dopadají na subjekty v měsících březen a duben 2020, neukládala až do 30. června letošního roku žádné sankce. V praxi to znamená, že subjekty (typicky průmyslové provozy, živnostenské provozovny, ale i školy nebo obce) mají na splnění ohlašovací povinnosti tři měsíce navíc. Obdobně jako finanční úřady v případě povinné registrace k EET pak bude ČIŽP v tomto období ve vztahu k povinným subjektům plnit poradní funkci,“uvedl dnes ministr životního prostředí Richard Brabec.  

Ministerstvo životního prostředí nemá žádné právní možnosti, jak zákonné termíny všech ohlašovacích povinností odložit plošně, proto přistoupilo k řešení skrze instrukci směrem k České inspekci životního prostředí, která má ve většině případů kompetenci ke kontrole a uložení sankce.

Ministerstvo životního prostředí rovněž žádá krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností, které mají rovněž některé kompetence k uložení pokuty za nesplnění ohlašovací povinnosti, aby v uvedených případech zaujaly obdobný přístup.

Plošné odložení termínu lze uskutečnit u specifické povinnosti podat poplatkové přiznání podle zákona o ochraně ovzduší, rovněž s termínem do 31. března kalendářního roku. To se týká provozovatelů velkých stacionárních zdrojů (typicky teplárny, spalovny atp.). Poplatkové přiznání se podává na krajské úřady.

Ministerstvo životního prostředí bude v nejbližších dnech instruovat kraje, aby celoplošně prodloužily lhůtu na podání tohoto přiznání. Ministerstvo krajům pošle metodický pokyn, jehož přílohou bude vzor opatření obecné povahy, kterým bude možné lhůtu pro plnění této povinnosti prodloužit. Upozorňujeme ale, že to neznamená, že budou znečišťovatelé životního prostředí své povinnosti platit poplatky za znečišťování ovzduší zproštění. Pouze jim bude prodloužen termín na základě rozhodnutí krajského úřadu.

10:10 Covid19 a online psychologická pomoc zdarma

V reakci na nouzový stav platforma Terap.io nabízí online psychoterapii zdarma

V Praze, 19. března 2020 – Terap.io je platforma, která poskytuje psychoterapeutické služby online. Klient se s terapeutem může spojit přes video, audio, či chat. Aktuálně nabízí 30minutová sezení zdarma všem, kteří potřebují akutní psychologickou pomoc v tíživé situaci spojené s koronavirem Covid19.

Krizové linky jsou přehlcené, ačkoliv vznikají nová callcentra jejichž cílem je pomoci co největšímu počtu lidí, kteří potřebují poradit, jak se v souvislosti s koronavirem chovat – jaká podnikat hygienická opatření, jak si opatřit či vyrobit roušku, jak zajistit potraviny a léky seniorům v domácí karanténě.

Lidé ale potřebují často nejen praktické informace, ale i psychologickou pomoc – strach a úzkost z nejistoty vzniklé situace se šíří rychleji, než samotná nákaza.

„Proto jsme našim terapeutům navrhli, že bychom chtěli lidem zdarma nabídnout tzv. krizové intervence, tedy půlhodinová sezení míněná v podstatě jako první psychologická pomoc v nouzi, a nejen že naši vlastní terapeuti rádi souhlasili, ale navíc se nám začali ozývat další, že by se rádi do této akce zapojili, říká spoluzakladatel a CEO Chadi Moussawi. Aktuálně Terap.io nabízí pomoc 60 terapeutů a krizových interventů.

Na platformě je v současnosti vypsáno přes 80 volných sezení zdarma do konce března, a postupně přidáváme další. Snažili jsme se co nejvíce zpřístupnit sezení i méně technicky zdatným lidem a seniorům, na webu jsme proto nahráli videonávod, jak se na sezení přihlásit. Nepotřebují k tomu nic než počítač a emailovou adresu.“

8:20 Mimořádná schůze vlády ČR

Upozorňujeme, že dnešní jednání vlády se uskuteční až od 14.00 a tiskovou konferenci po jednání očekáváme v 16.00.

18. března 2020

19:20 Vláda schválila povinnost zakrývat si na veřejných místech ústa a nos a stanovuje nákupní hodiny pro seniory

Na zasedání vlády ve středu 18. března 2020 byla přijata další krizová opatření. V dopoledních hodinách mezi 10-12 hodinou se zakazuje přítomnost osobám v prodejnách potravin s výjimkou osob starších 65 let věku. Dále je zavedena povinnost nosit při pohybu a pobytu na všech místech mimo bydliště ochranné prostředky dýchacích cest. Vláda také zakázala přijímat nové pacienty za účelem poskytování lázeňské péče a dále doporučuje provádět dezinfekci ve veřejně přístupných prostorech.

„Chceme maximálně zamezit šíření onemocnění Covid-19, proto vydáváme další krizová opatření a doporučení, která jsou opodstatněná. Pokud je budeme všichni dodržovat, můžeme situaci zvládnout. Povinnost nošení ochrany úst a nosu mimo bydliště je více než nutná. Je velmi důležité chránit sebe i okolí, proto jsme přistoupili k tomuto opatření. Senioři, pokud je to možné, by neměli vůbec vycházet z domu. Chápeme ale, že je to někdy nevyhnutelné, potřebují-li si nakoupit potraviny. Opatřením chceme tuto nejohroženější skupinu především chránit před kontaktem s jinými osobami, které je mohou nakazit. Věřím, že vymezené hodiny na nákupy pouze pro osoby nad 65 let povedou k jejich větší psychické pohodě a že si budou moci zajistit to nejnutnější, co potřebují,“ uvedl ministr zdravotnictví.

V souvislosti s epidemií koronaviru byla vydána další krizová opatření a doporučení pro ochranu obyvatel České republiky. Na návrh ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha bylo s účinností od 19. března přijato krizové opatření, díky kterému je v maloobchodních prodejnách potravin v čase mezi 10-12 hodinou umožněna přítomnost pouze osobám starším 65 let věku a majitelům a zaměstnancům provozovatele prodejny nebo osobám v obdobném poměru. Ostatním osobám se přítomnost v uvedeném čase zakazuje.

Vláda také přijala druhý návrh ministra zdravotnictví, kterým se nařizuje s účinností od 19. března 2020 všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

S účinností od 19. března 2020 platí mimořádné opatření pro poskytovatele zdravotních služeb, kteří poskytují lázeňskou léčebně rehabilitační péči. Tímto opatřením se zakazuje přijímat nové pacienty. S ohledem na fakt, že se v tomto případě nejedná o poskytování akutní ani neodkladné péče, nehrozí nebezpečí z prodlení. V maximální možné míře se tak v této oblasti omezuje počet pacientů v těchto zařízení tak, aby došlo k minimalizaci rizika šíření onemocnění COVID-19.

Vláda velmi důrazně doporučuje provádět dezinfekci v některých veřejně přístupných prostorech za účelem ochrany veřejného zdraví v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19. Všem provozovatelům maloobchodních prodejen doporučuje dezinfikovat nákupní košíky a vozíky po každém použití a kliky nebo madla dveří alespoň jednou za hodinu. Všem provozovatelům veřejné dopravy doporučuje dezinfikovat místa, kterých se lidé často dotýkají. Jsou to zejména kliky, madla, ovládání dveří, držadla a opěrky sedadel, a to přinejmenším po každé jízdě.

Průběžné informace ke koronaviru sledujte na https://koronavirus.mzcr.cz/.

S pozdravem

Mgr. JITKA NOVÁČKOVÁ

tiskové oddělení

logo_mzcr

16:52 Vláda rozhodla o povinnosti nosit mimo domov ochranné prostředky a vyčlenila seniorům čas pro nakupování potravin

Vláda na mimořádném zasedání ve středu 18. března 2020 schválila několik nových opatření v souvislosti s bojem proti šíření koronaviru. Zavádí zákaz pohybu a pobytu mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest. Zároveň se pro seniory nad 65 let speciálně vyčlenil čas k nakupování potravin, a to od 10.00 do 12.00 hodin. Pro pendlery pracující v zahraničí budou platit přísnější pravidla vycházení.

Vláda na dnešním mimořádném zasedání rozhodla, že ode dne 19. března 2020 se všem osobám zakazuje pobyt a pohyb mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest. Jako ochranné prostředky se počítají roušky, respirátory, ústenky, šátky, šály či jiné prostředky, které brání šíření kapének.

Vláda schválila zpřísnění podmínek pro přeshraniční pracovníky tzv. pendlery. Musí omezit pohyb na území České republiky na nezbytně nutné minimum. „Jde o speciální nařízení. V podstatě jde o to, že si budou moci jet pouze nakoupit do obchodu,“ okomentoval přijatá opatření premiér Andrej Babiš. Pendleři se nově musí také podřídit kontrolám kvůli příznakům infekčního onemocnění při přechodu státní hranice. V případě zjištění příznaků musí podstoupit odběry biologické vzorku za účelem zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19. I pro ně platí všechna opatření vyplývající ze všech dalších usnesení, zejména povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest.

Od 19. března 2020 vláda zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin všem osobám mimo seniory nad 65 let, a to v čase od 10.00 a 12.00 hodin. Výjimku mají majitelé a zaměstnanci prodejny. „Důchodci jsou samozřejmě nejvíce ohroženi a máme o ně starost. Proto jsme rozhodli, že od zítra mohou od 10 do 12 nakupovat potraviny pouze důchodci. Ještě tam musíme doplnit drogerie a lékárny, pan ministr zdravotnictví to ještě dnes připraví a vláda to zítra odsouhlasí,“ vysvětlil Andrej Babiš.

Členové vlády současně doporučují provozovatelům maloobchodních prodejen dezinfikovat po každém použití nákupní košíky a košíky. Opatření se týká také klik a madel dveří, u kterých má být dezinfekce provedena alespoň jednou za hodinu. Doporučení dezinfikovat místa, kterých se lidé často dotýkají, platí i pro provozovatele veřejné dopravy. Zde se jedná především o kliky, madla, ovládání dveří, držadla a opěrky sedadel. Zde by měli provozovatelé zajistit dezinfikování přinejmenším po každé jízdě.

Kabinet se dnes seznámil s opatřením ministra zdravotnictví, kterým se poskytovatelům lázeňské léčebně rehabilitační péče zakazuje ode dne 19. března 2020 přijímat nové pacienty.

Vláda znovu diskutovala o záruce COVID. Je připravena převést další prostředky z operačních programů Ministerstva průmyslu a obchodu, a to až ve výši 10 miliard korun. Zároveň pak bylo schváleno finanční krytí nákladů kapitol resortů vnitra, zahraničních věcí a obrany v souvislosti s centrálním nákupem ochranných prostředků. Ministerstvo vnitra tak získá téměř 1,1 miliardy, Ministerstvo zahraničních věcí 118 milionů a Ministerstvo obrany celkem 110 milionů korun.

Rozšiřuje se podpora českých exportérů v zahraničí. Program PROPEA umožní subjektům v určitých destinacích najmout si tamní společnost zaměřenou na obchodně exportní politiku a využít jejích služeb k zajištění pokračování obchodních styků. Program startuje v deseti zemích, a to v Maroku, Japonsku, Vietnamu, Peru, Číně, Mongolsku, Indii, Bosně a Hercegovině, Velké Británii a Mexiku. Více v tiskové zprávě Ministerstva zahraničních věcí na https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2020_03_18_ceska_ekonomicka_diplomacie_vyhlasuje.html

Nově dochází k dočasnému omezení provozu dálkových vlaků Českých drah. Omezení se týká 6,6 % spojů. Redukce zasáhne celkem 39 z celkového počtu 589 vlaků provozovaných na základě objednávky státu.

Vláda schválila také nastavení pravidel a vytvoření právního rámce pro orientační trasování polohy osob, u kterých byla prokazatelně potvrzena nákaza koronavirem, ve sledovaném období a na základě jejich informovaného souhlasu.

Odbor komunikace Úřadu vlády ČR

16:32 Ve čtvrtek 19. března od 12.00 hodin se ve Strakově akademii uskuteční mimořádné jednání vlády.

Ministři vyhodnotí aktuální průběh a možné opatření proti šíření koronaviru.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

11:52 Vláda prikázala povinné nosenie akejkoľvek ochrany nosa a úst. Bez ochrany už nikto nemôže na verejnosť od nasledujúcej polnoci.

Od zajtra môžu potraviny v obchodoch od 10,00 do 12,00 hod nakupovať iba seniori od 65 rokov.

7:15 Ministr Toman: Lidé v potravinářství jsou hned za první linií, cením si jejich přístupu, po lékařích jsou nejdůležitější pro zvládnutí současné krize

Potravinářství a zemědělství patří ke strategickým odvětvím, bez kterých se za žádné situace neobejdeme. Ukazuje se to právě nyní, kdy naši společnost ohrožuje koronavirus. Je potřeba ocenit práci lidí v těchto oborech, protože zajišťují plynulé zásobování potravinami. Často se přitom musí potýkat s různými problémy, například se zásobováním, nedostatkem pracovníků či hrozícím nedostatkem ochranných pomůcek.

„Mnoho lidí v těchto dnech pracuje ve ztížených a rizikových podmínkách. Jsou to především lékaři nebo prodavači. Neméně důležití jsou ale lidé, kteří sice nejsou tolik vidět, ale bez jejichž obětavé práce bychom se neobešli. Jsou to zemědělci a potravináři, kterým za jejich velmi důležitou a nepřetržitou práci děkuji. Díky nim máme na trhu dostatek potravin i v této složité době,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Komplikovaná byla situace v uplynulých dnech například na Olomoucku, kde hygienici uzavřeli města Litovel a Uničov a několik dalších okolních obcí. Ovlivnilo to i firmy, do kterých se nedostali jejich zaměstnanci, a byla také znemožněna veškerá doprava.

„Byl jsem v kontaktu s hejtmanem Olomouckého kraje, hlavní hygieničkou i policií a řešili jsme podmínky, za jakých bude umožněn vjezd do uzavřené zóny a ven. Problém byl hlavně s dopravou pro velkého výrobce těstovin v Litovli či pekárnu v Uničově, nebo odvoz mléka a mléčných výrobků z uzavřené zóny. Bylo také potřeba zajistit povolení pro vjezd zemědělců, aby se mohli postarat o zvířata a přivézt jim krmení. Chci znovu poděkovat a ocenit práci všech těch lidí, kteří i v těchto podmínkách usilovně pracují, abychom všichni měli dostatek potravin,“ uvedl ministr Toman.

Pokud se podniky dostanou do obdobné situace, jako bylo například zmíněné uzavření celých obcí, doporučuje MZe dodržovat pokyny příslušné hygienické stanice, policie a veřejných zástupců. V příslušných nařízeních mimořádného opatření, která jsou vyvěšena v takovém případě na úředních deskách příslušných Krajských hygienických stanic, jsou vždy uvedeny pokyny a výjimky mj. i pro osoby, které zajišťují výkon povolání, veterinární péči, a veřejné zásobování.

V souvislosti s nouzovým opatřením ohledně šíření koronaviru Ministerstvo zemědělství denně monitoruje situaci v zemědělských a zpracovatelských podnicích a hledá možnosti jak sektoru co nejúčinněji pomoci.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

17. března 2020 Poslední aktualizace: 17. 3. 2020 v 19:00

Celkový počet provedených testů 6 302

Celkový počet osob s prokázanou nákazou COVID-19 434

Celkový počet vyléčených 3

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

19:25

19:38 Vláda rozhodla o zákazu distribuce léčiv do zemí EU a také jejich vývoz do dalších zemí mimo Evropskou unii

Na mimořádném zasedání vlády v úterý 17. března 2020 byl přijat návrh ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha o zákazu vývozu léčiv v souvislosti s epidemií koronaviru.

Léčiva, která jsou určená pro český trh, zůstanou pouze pro české občany a tímto zákazem je nebude možné vyvážet do jiných zemíV aktuálním nouzovém stavu je to absolutně nezbytné opatření, musíme zajistit, abychom měli v ČR dostatek léků,“ uvedl ministr zdravotnictví.

Vládou schválené opatření zakazuje distribuci všech registrovaných léčivých přípravků určených pro trh na území České republiky do členských zemí Evropské unie a dále také další vývoz těchto léčivých přípravků do jiných zemí mimo Evropskou unii.

Nařízení platí s okamžitou platností po dobu nouzového stavu vyhlášeného vládou dne 12. března 2020.

Průběžné informace ke koronaviru sledujte na https://koronavirus.mzcr.cz/.

17:57 Ve středu 18. března od 9.00 hodin se ve Strakově akademii uskuteční mimořádné jednání vlády.

Ministři vyhodnotí aktuální průběh a možné opatření proti šíření koronaviru.

16:54 Vláda zakázala reexport léků do zahraničí a možnost vedlejších výdělků pro členy bezpečnostních složek

Vláda na mimořádném zasedání v úterý 17. března 2020 projednávala další opatření k zamezení šíření koronaviru. Zakázala reexport všech léčivých přípravků určených pro český trh do členských zemí Evropské unie a jejich vývoz do jiných než členských zemí. Kabinet zakázal také vykonávání vedlejší práce pro příslušníky bezpečnostních sborů a jednal o podpoře zaměstnanosti.

Členové vlády se na mimořádném jednání rozhodli zakázat dodání léčiv, která jsou určená pro český trh, do jiných zemí, a to jak do členských zemí Evropské unie, tak vývoz do jiných zemí než členských států EU. „Jedná se o reexporty. Tedy, že někdo doveze léky k nám a následně je vyveze. Tak to je nyní zakázáno. Jde o to, aby zkrátka léky zůstaly k dispozici našim občanům,“ uvedl předseda vlády na tiskové konferenci.

Od 18. března 2020 od 00.00 hodin pak začne platit zákaz pro příslušníky bezpečnostních sborů vykonávat jinou výdělečnou činnost, než kterou provádějí jako členové bezpečnostních sborů. Toto krizové opatření má platit po celou dobu trvání nouzového stavu v České republice.

Vláda dnes dále projednávala Cílený program podpory zaměstnanosti. Materiál se zabývá kompenzací mzdových nákladů či jejich částí, v podobě náhrad mezd nebo platů. Program má pomoci jak firmám, tak zaměstnancům, a to v případech překážek v práci, způsobených karanténou či jinými opatřeními. Kabinet se k projednávání materiálu vrátí ve čtvrtek 19. března 2020.

Víceméně máme jasno, je v tom shoda. Potřebujeme ještě dořešit legislativu a metodiku, proto se k tématu znovu sejdeme. Chci všechny ubezpečit, že jsme připraveni pomáhat a odškodňovat. Primárně jde samozřejmě o zaměstnance,“ okomentoval Andrej Babiš.Odbor komunikace Úřadu vlády ČR

17:42 Ministr zemědělství vyzývá studenty: Přijďte pomoct i zemědělcům

Ministr zemědělství Miroslav Toman spolu s rektorem České zemědělské univerzity v Praze Petrem Skleničkou, rektorkou Mendelovy univerzity v Brně Danuší Nerudovou a rektorem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Tomášem Machulou se dnes obrátili na studenty oborových vysokých škol. Ve společném prohlášení je vyzvali, aby se zapojili do prací v zemědělském, potravinářském a lesnickém sektoru.

„Jsem rád, že jsme se s rektory dohodli. Pro české zemědělce a pro zajištění úrody v letošním roce je to velice důležité. Studenti nám mohou velmi pomoci například při založení úrody zeleniny, při sklizni chřestu, která nás čeká za pár dní, a bezpochyby při takzvaném jarním drátkování na chmelnicích. Ostatně jejich prarodiče na tyto chmelové brigády jezdili a jejich pomoc byla zásadní,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Na jižní Moravě pociťuje už nyní nedostatek pracovníků řada firem. Týká se to například sadby zeleniny. „Jsme zemědělsky laděná univerzita a naši zemědělci a lesníci vinou uzavření hranic čelí nedostatku pracovních sil, které na sezónní práce jezdily například z Ukrajiny. Proto zřizujeme mail pomaham@mendelu.cz, přes který se mohou od zítřka hlásit dobrovolníci na výpomoc v zemědělských a lesnických firmách. Dobrovolníky pak nasměrujeme prostřednictvím jednotlivých profesních svazů do potřebných firem,“ uvedla rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová. Pomoc se podle ní týká i lesnictví, které je stále silně zasažené kůrovcovou kalamitou.

Ministr zemědělství a rektoři zemědělských univerzit podepsali společné prohlášení, v němž uvádějí, že si jsou vědomi současné situace, kdy je velice obtížné zajistit dostatečné pracovní síly pro některé sezónní práce. Proto vyzývají především studenty zemědělských vysokých škol, aby se aktivně zapojili do pomoci celému sektoru.

Všechny tři univerzity k tomu účelu zřídí kontaktní místa, která budou aktivně propojovat zájemce ze stran studentů se zemědělskými subjekty, které práci poptávají.

Kontaktní osoby:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

doc. RNDr. Petr Bartoš, Ph.D., e-mail: bartos@zf.jcu.cz, tel: 387 772 931, 608 167 446

Mendelova univerzita v Brně

Mgr. Jiřina Studenková, e-mail: jirina.studenkova@mendelu.cz, tel.: 545 135 199, 773 207 777

Česká zemědělská univerzita v Praze

Mgr. Přemysl Gubani, e-mail: careercenter@czu.cz, tel.: 776 783 129

Společné prohlášení ministra zemědělství, rektora České zemědělské univerzity v Praze, rektorky Mendelovy univerzita v Brně a rektora Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav, přijímají ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc., rektor České zemědělské univerzity v Praze prof. Ing. Petr Sklenička, CSc., rektorka Mendelovy univerzity v Brně prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. a rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D., společné prohlášení.

Prohlášení: Jsme si vědomi současné situace, kdy je velice obtížné zajistit dostatečné množství pracovníků v zemědělství, potravinářství i lesnictví, a proto vyzýváme především studenty zemědělských vysokých škol, aby se aktivně zapojili do pomoci celému sektoru, zejména:

 zemědělství  potravinářství  lesnických činností souvisejících s obnovou a následnou péčí o les

13:37 Vláda ČR hlási tri ťažké prípady, jeden mimoriadne vážny

Vláda pripravuje dve špeciálne nemocnice v Prahe a v Brne. Vláda zakázala aj reexporty liekov, aby lieky ostali v krajine k dispozícii občanom.

11:06 Ministr zemědělství: Neexistují důkazy o přenosu koronaviru potravinami, přesto je důležité dodržovat hygienická opatření

Vzhledem k tomu, že se neustále opakují nepravdivé informace o nákupu nebalených potravin, Ministerstvo zemědělství považuje za nutné opětovně zdůraznit, že neexistují důkazy o tom, že by potraviny byly zdrojem či cestou přenosu koronaviru způsobujícího onemocnění COVID-19. Samozřejmě je potřeba při manipulaci s nebalenými potravinami dodržovat doporučená hygienická opatření.

„Při vyhlášení nouzového stavu vláda povolila prodej nebaleného pečiva za splnění některých podmínek, například musí mít zákazníci k dispozici pomůcky jako kleště a jednorázové rukavice. Chci apelovat na všechny, aby striktně dodržovali všechna vyhlášená opatření a byli k sobě ohleduplní, aby se šíření koronaviru podařilo zastavit,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Potravin i surovin na jejich výrobu je dostatek. Proto není důvod panikařit a nakupovat přehnaně velké zásoby nad limit běžného týdenního nákupu. Při takových nákupech hrozí, že se později potraviny budou vyhazovat do odpadu a naroste jejich plýtvání.

„Panika není na místě, výrobci potravin se snaží zabezpečit plynulou výrobu, aby byl všeho dostatek. Prodej nebalených potravin je i nadále možný, ale s omezeními hygienické povahy,“ uvedla prezidentka Potravinářské komory ČR Dana Večeřová.

Podle stanoviska Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) z minulého týdne zkušenosti z předchozích epidemií způsobených koronaviry, jako SARS či MERS ukazují, že virus se prostřednictvím potravin nepřenáší. Dle současných znalostí popsaných cest přenosu koronavirů a jejich nízkou schopností přežít ve venkovním prostředí je nepravděpodobné, že by dovážené zboží, jako potraviny a podobně mohly být zdrojem infekce. Obecně platí, že lidské koronaviry nepřežívají na suchém povrchu.

Nový koronavirus je respirační virus. K přenosu dochází primárně kontaktem s infikovanou osobou, která zejména při mluvení, kašlání a kýchání šíří infekční kapénky na své okolí. Přenos je možný také předměty čerstvě kontaminovanými sekrety infikovaného člověka, proto je nutné přenosu těmito způsoby všemožně zabránit.

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

16. března 2020

23:10 Vláda se zabývala opatřeními v péči o seniory a schválila záruku COVID na podporu podnikatelů a živnostníků

16. března 2020

Vláda se na jednání v pondělí 16. března 2020 zabývala dalšími opatřeními v boji proti šíření koronaviru. Ministři se shodli na zřízení dvou speciálních nemocnic pro lidi nakažené koronavirem. Zabývali se péčí o seniory, schválili záruku COVID, která se zaměřuje na podporu podnikatelů a živnostníků.

Kabinet se zabýval opatřeními v péči o seniory. Vláda doporučuje seniorům nad 70 let nevycházet mimo domovy, s výjimkou návštěvy zdravotnických zařízení kvůli neodkladné zdravotní péči.  „Požádali jsme starosty obcí zajistit našim seniorům při zvládání základních životních potřeb, včetně nákupu potravin a léků,“ řekl premiér.

Vláda České republiky schválila krizové opatření s cílem omezit riziko přenosu onemocnění COVID-19 v zařízeních sociálních služeb. Nově se během trvání stavu nouze zakazují vycházky klientů vybraných typů zařízení sociálních služeb. Členové vlády zároveň nařizují poskytovatelům sociálních služeb, aby od 18. března 2020, po dobu trvání nouzového stavu byla pozastavena činnost například center denních služeb, týdenních stacionářů či nízkoprahových zařízení pro děti a mládež.  Více v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí na https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/TZ+opatreni+pro+soc.+sluzby.pdf/6e13408d-9ddd-c23f-7215-1074a8ef91f9.

Členové vlády se na dnešním jednání shodli na zřízení dvou speciálních nemocnic připravených na případy lidí nakažených nemocí COVID-19. Má se jednat o Nemocnici Na Homolce a Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně. Kapacita obou nemocnic by se měla pohybovat okolo 300 lůžek. „Prioritou je vybavit naše nemocnice. Pokud by došlo k velké epidemii a většímu počtu hospitalizovaných. Zároveň je potřeba, aby se nemocnicím odlehčilo, aby se odložily zdravotní výkony, které nejsou akutní. Je potřeba se specializovat především na případy koronaviru. To nejhorší, co se stalo v Itálii, bylo, že nemoc přišla do nemocnic. Tomu chceme zabránit,“ uvedl předseda vlády na tiskové konferenci.

Vláda také rozhodla, že zákaz prodeje ubytovacích služeb ze dne 15. března 2020 se nevztahuje na prodej a poskytnutí ubytovacích služeb cizincům do doby opuštění území ČR a cizincům s pracovním povolením na území ČR. Premiér dodal, že na cizince na území republiky se vztahují stejná omezení pohybu a krizová opatření jako na občany.

Dnes byla schválena i záruka COVID, která se týká navýšení kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu o 1 miliardu korun na podporu podnikatelů a živnostníků. Jedná se o úvěry s ročním odkladem splatnosti, bezúročné úvěry s následujícími dvěma lety splácení. Ministr průmyslu, obchodu a dopravy informoval, že jen za dnešní den bylo přijato 437 žádostí v celkové výši 800 milionů korun. Program je tak již téměř vyčerpán. Vláda je navíc připravena přidat i finance z dalších programů.

Ministři rozhodli také o tom, že zákaz maloobchodního prodeje ze dne 14. března 2020 se nevztahuje na prodej textilního materiálu, textilní galanterie či servis výpočetní techniky, spotřební elektroniky a dalších přístrojů pro domácnost.

Vláda dnes přijala také změnu energetického zákona, zaměřenou proti tzv. energetickým šmejdům. Zásadním způsobem se posiluje role spotřebitelů právě vůči energetickým šmejdům. Došlo k zavedení nového režimu, díky kterému vzniká nový typ podnikání, a to zprostředkovatelskou činnost v energetice. Každý ze zprostředkovatelů tak nyní bude pod kontrolou Energetického regulačního úřadu. V případě porušení pravidel pak může dojít k zamezení zprostředkovávání služeb v oblasti energetiky. Novela zároveň posiluje ochranu spotřebitele. Nově se budou moci například vypovídat závazky ze smlouvy do 15 dnů od zahájení dodávek.

21:44 V úterý 17. března od 10.00 hodin se ve Strakově akademii uskuteční mimořádné jednání vlády.

Ministři vyhodnotí aktuální průběh a možné opatření proti šíření koronaviru.

21:14 Nemocnice od zítra omezí plánované výkony a vyčlení kapacity na léčbu koronaviru

Od úterý 17. března 2020 omezí poskytovatelé zdravotních služeb akutní lůžkové péče plánované zdravotní výkony na míru nezbytně nutnou při zohlednění zdravotního stavu pacientů, u kterých byly tyto zdravotní výkony plánovány. Účelem tohoto opatření obecné povahy je zajistit dostatečné personální, věcné a technické kapacity pro léčbu pacientů s onemocněním COVID-19.

Tímto opatřením připravujeme kapacity nemocnic na očekávané pacienty s koronavirem. Velmi doufám, že nebudou potřeba, nicméně připravenost nemocnic je naprosto klíčová a my nic nepodceňujeme. Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zvládání dopadů infekce na území České republiky,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě a v České republice.

Průběžné informace ke koronaviru sledujte na https://koronavirus.mzcr.cz/.

20:13 Vláda schválila krizové opatření s cílem ochránit zdraví klientů a zaměstnanců sociálních služeb

Vláda České republiky schválila v pondělí 16. 3. 2020 na návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) krizové opatření s cílem omezit riziko přenosu onemocnění COVID-19 v zařízeních sociálních služeb. Nově se během trvání stavu nouze zakazují vycházky klientů vybraných typů zařízení sociálních služeb. Dochází též k uzavření některých sociálních služeb. A zjednoduší se i  administrativní proces související s poskytováním sociálních služeb, což zajistí efektivnější pokrytí nejzákladnějších potřeb klientů.

Zákaz vycházení pro klienty vybraných sociálních služeb

Protože v pobytových sociálních službách se nacházejí nejvíce ohrožené skupiny obyvatel – zejména senioři a zdravotně postižení – vláda nově schválila zákaz vycházení mimo objekty či areály vybraných sociálních služeb. Toto omezení má snížit potenciální riziko dalšího přenosu nákazy koronavirem na personál či další uživatele těchto sociálních služeb. 

Opatření se týká následujících zařízení: domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem.

Zákaz je platný od 16. 3. 2020

Uzavření některých sociálních služeb

V souvislosti s nebezpečím šíření nákazy vláda také nařizuje dočasné uzavření některých zařízení sociálních služeb.

Konkrétně se to týká: týdenních stacionářů, center denních služeb, nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a pro seniory a osoby se zdravotním postižením a sociálně terapeutických dílen, které jsou určeny pro seniory, děti a zdravotně postižené.

V těchto typech zařízení dochází k vysoké fluktuaci klientů, což extrémně zvyšuje riziko

šíření nákazy. Toto opatření má proto významný preventivní charakter.

Nařízení začne platit od 18. 3. 2020

Administrativní zjednodušení s cílem efektivněji zajistit nejzákladnější potřeby klientů

Vláda odstraňuje povinnost mít dle zákona o sociálních službách jasně nadefinovanou smlouvu. Po dobu trvání nouzového stavu tedy není například nutné smlouvu uzavírat písemně. Toto opatření má za cíl snížením administrativy zvýšit flexibilitu sociálních služeb a současně umožnit sociálním službám, aby se zaměřily na poskytování základních činností – např. rozvoz potravin, ubytování, osobní hygienu apod.

MPSV bude poskytovatele sociálních služeb detailně informovat skrze kraje a střešní organizace.

Tiskové oddělení MPSV

20:09 Vláda doporučila seniorům nad 70 let nevycházet. Obce jim pomohou se zvládáním základních potřeb

Vláda České republiky schválila 16. 03. na návrh usnesení, kterým doporučila osobám starším 70 let po dobu nouzového stavu nevycházet mimo svá obydlí s výjimkou zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče. Zároveň nařídila obcím zajistit seniorům, na které se zákaz vztahuje, pomoc při zvládání základních životních potřeb, včetně nákupu potravin a léků.

Celý text usnesení naleznete na webu Úřadu vlády během dnešního večera a noci.

Tiskové oddělení MPSV

19:57 Ministerstvo zdravotnictví spouští na stránkách chatbota ke koronaviru, pomůže lidem se základními dotazy a důležitými kontakty

V souvislosti s aktuálním vývojem ohledně šíření nového koronaviru v ČR spustilo Ministerstvo zdravotnictví ČR na webových stránkách ve spolupráci s IBM chatbota, virtuální sestru Anežku. Jde o počítačový program určený k automatizované komunikaci s lidmi. Při náporu dotazů chatbot pomůže lidem zorientovat se v informacích na stránkách a případně je odkáže na live chat s živým operátorem či na další infolinky. Chatbot Anežka se bude postupně učit novým tématům a vyvíjet se jak s obsahem stránek, tak i s kladenými dotazy.

Virtuální sestra Anežka bude na stránkách ke koronaviru pomáhat všem, kteří potřebují zodpovědět základní dotazy k prevenci, léčbě, zavedeným opatřením a k dalším souvisejícím tématům. Anežka vznikla tuto neděli a průběžně se bude učit novým tématům. Bude nasazena na stránky ministerstva ke koronaviru, obecné stránky ministerstva a případně také na sociální sítě. Anežka bude mít nepřetržitou službu 24 hodin 7 dní v týdnu pro všechny občany. Pokud komunikace s Anežkou tazatele neuspokojí, nabídne mu Anežka alternativu v podobě live chatu, nebo v podobě dalších kontaktních míst.

Pro aktuální informace doporučujeme občanům nadále sledovat webové stránky a sociální sítě Ministerstva zdravotnictví ČR, speciální stránky ministerstva ke koronaviru včetně aplikace k výskytu onemocnění v ČR, dále pak webové stránky a sociální sítě ostatních resortů, případně také stránky Státního zdravotního ústavuSvětové zdravotnické organizace či Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí.

16:41 ČNB dnes zveřejnila tiskovou zprávu ČNB přijímá stabilizační opatření v souvislosti s epidemií koronaviru, jejíž plné znění naleznete na našem webu.

Bankovní rada České národní banky na svém dnešním mimořádném měnovém jednání jednomyslně rozhodla o opatřeních na zmírnění dopadů situace způsobené epidemií koronaviru na české firmy, podnikatele a domácnosti.

Bankovní rada České národní banky na svém dnešním mimořádném měnovém jednání snížila dvoutýdenní repo sazbu o 50 bazických bodů na 1,75 %. Současně rozhodla o snížení lombardní sazby na 2,75 % a diskontní sazby na 0,75 %. Změna sazeb je účinná od úterý 17. března 2020.

Tisková konference za účasti guvernéra Jiřího Rusnoka, ředitele sekce měnové Petra Krále a ředitele sekce finanční stability Jana Fraita se uskuteční dnes v 17:15 hodin v Kongresovém centru ČNB. Účast médií bude vzhledem k opatřením proti šíření nákazy koronavirem omezena na tiskové agentury Bloomberg, ČTK, Reuters a Českou televizi. Tisková konference bude živě přenášena na webových stránkách ČNB.

7:00 Nakazených 298, vyšetrených vzoriek 5 068.

1:52 hod Vyhlásenie vojny s vírusom

15. března 2020

23:01 Vláda zakazuje voľný pohyb osôb inak ako pre nutné zamestnanie, za rodinou a ciest pre základné osobné potreby a obmedzuje medziľudský kontakt s určitými výnimkami. Nariaďuje prácu domu ak je to možné, odstup od ľudí najmenej 2 metre. S výnimkami zakazuje aj ubytovacie služby, prítomnosť verejnosti v stavebninách… Odsunula aj senátne voľby a zatvorila do 4. apríla hranice. Prijala aj obsiahle daňové zmeny. Podľa vlády ČR sú to opatrenia, ktoré ešte môžu zmeniť šírenie koronavírusu v krajine.

Prechádzky vláda umožňuje s ľuďmi z domácnosti.

MF ČR pripravilo liberálny a stabilizačný balík , a prepáčia všetky pokuty z oneskorenia daňového priznania. Okrem iného, daňové priznanie môžu osoby aj firmy bez sankcií podať až k 1.7.2020 a nemusia sa obávať žiadnych sankcií v prípadoch, kedy zasiahol firmu a ľudí koronavírus. O tri mesiace budú aj odložené sankcie pri zavádzaní elektronických tržieb. Preplatky dane vráti štát čo najskôr, a bude skracovať lehotu do 30 dní.

Od zajtra spúšťajú bezúročné pôžičky podnikateľom a firmám.

Minister zdravotníctva ČR poďakoval aj medikom, ktorí sa prihlásili, že chcú pomáhať aj na hygienických staniciach. Lekárom a farmaceutom vláda zakázala čerpanie dovolenky počas núdzového stavu. Platí to aj pre nezdravotnícky personál v zdravotníckych zariadeniach.

Do núdzového stavu je už zapojená aj armáda. Pripravených je 2 000 vojakov. Momentálne rozváža rúška do zdravotníckych zariadení a domov sociálnych služieb po celej krajine. Zapojilo sa aj 400 príslušníkov colnej správy.

19:57 Čoskoro po rokovaní vystúpi česká vláda s novými opatreniami.

8:17 Česká vláda vyslala za občanmi, ktorí sa už komerčne nedokážu dostať domov, autobusy. V krajnom prípade MZV ČR pre nich (napríklad do USA) pošle špeciálne lietadlo.

14. března 2020

177 NAKAZENÝCH (z toho 2 prípady nekontrolovateľného šírenia) a 3094 VZORIEK VYŠETRENÝCH k 14.3.2020 17:30

19:25 Ministr zemědělství Toman: Není důvod panikařit, s výrobou,
ani distribucí potravin není a nebude problém

Problém s výrobou, ani distribucí potravin do obchodů nemáme. Není proto důvod panikařit a nakupovat přehnaně velké zásoby nad limit běžného týdenního nákupu. Uvedl to ministr zemědělství Miroslav Toman po dnešním jednání s představiteli zemědělských nevládních organizací, zpracovateli, potravináři a zástupci obchodníků.

„Účastníky schůzky jsem informoval o dosavadních krocích vlády, a jak tyto kroky ovlivní produkci a distribuci potravin. Se zemědělci a potravináři jsme si ustanovili koordinační štáb a v jeho rámci si každý den budeme předávat informace od vlády a veřejné správy i od zemědělců a potravinářů, abychom věděli, co budou aktuálně potřebovat, aby byla zajištěna plynulá výroba a distribuce potravin,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Podle ministra je také třeba v co nejvyšší míře zajistit běžné farmářské a zemědělské činnosti v souladu s agronomickými postupy a zemědělským kalendářem, který všichni hospodáři znají už po generace.

„Chci ubezpečit zemědělce a potravináře, a zejména veřejnost, že stát a Ministerstvo zemědělství mají připraveny krizové plány i pro případ možného narušení dodávek potravin. V tuto chvíli pracujeme na tom, abychom zemědělcům a potravinářům co nejvíce snížili administrativu, aby se mohli plně soustředit na výrobu. Jednotlivá opatření budeme postupně zveřejňovat, pracujeme například na možnosti posunutí některých termínů u žádostí o dotace či odložení některých kontrol,“ uvedl ministr Toman.

„Jsem ráda, že vznikl koordinační štáb, kde si můžeme vyměňovat informace a pružněji reagovat na všechny nastalé situace. Rovněž ujišťuji všechny, že výroba je plynulá a zásoby potravin jsou dostatečné. Uděláme i nadále vše proto, aby spotřebitelé byli ve svých požadavcích plně uspokojeni,“ řekla prezidentka Potravinářské komory České republiky Dana Večeřová.

Ve spolupráci s dalšími resorty je nutné pro potravinářskou výrobu zajistit dostatek dezinfekčních prostředků a ochranných pomůcek. Na tom již  na Ministerstvu zemědělství pracuje ministrův krizový tým. Miroslav Toman bude také na vládě prosazovat přednostní odbavení kamionů s potravinami a surovinami do výroby na hraničních přechodech, aby nečekaly dlouhé hodiny v kolonách.

Mze bude také jednat s Ministerstvem vnitra o tzv. blokové výjimce pro zahraniční pracovníky v prvovýrobě, zpracování, distribuci, obchodu a zemědělství, aby byla zajištěna veškerá činnost všech firem, které se podílejí na distribuci potravin od výroby až po obchod.

„Velmi oceňuji, že ministr Toman svolal toto jednání s účastí od zemědělců po obchodníky, abychom mohli společně řešit plynulost prodeje. Děkuji také za podporu při zapojení brigádníků či pracovníků restaurací či hotelů do výroby nebo prodeje potravin bez zbytečné byrokracie,“ dodal prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.  

Do práce v potravinářství se nyní mohou formou brigády zapojit i studenti potravinářských nebo jiných vysokých škol. Zájemci se mohou přihlásit prostřednictvím Potravinářské komory, Svazu obchodu a cestovního ruchu nebo i Ministerstva zemědělství a budou nasměrováni do příslušných podniků. 

MZe je také ve spojení s potravinovými bankami. Potraviny ze školního programu Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol bude chtít vzhledem k uzavření škol distribuovat přes potravinové banky, aby nebyly znehodnoceny. Potravinové banky jsou na to připraveny.

Miroslav Toman vyjádřil podporu dozorovým orgánům, které dohlíží na to, aby všechny potraviny na českém trhu byly bezpečné a zdravotně nezávadné. Ocenil a poděkoval také všem lidem pracujícím v zemědělství, potravinářství a dalších sektorech v kompetenci Ministerstva zemědělství za jejich práci v těchto těžkých dnech.

Vojtěch Bílý, tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

13:01 Ministr zemědělství Miroslav Toman bude dnes od 17. hodin jednat se zástupci potravinářských firem, zpracovatelského průmyslu a Svazem obchodu a průmyslu. Důvodem je vzájemná koordinace a zajištění plynulé výroby a dodávek potravin do obchodů.

Na jednání jsem pozval zástupce pekařů, mlékáren, zpracovatelů masa, zemědělců a také Svazu obchodu a cestovního ruchu. Důležité je pro potravinářské firmy nyní především zajištění dostatku dezinfekčních prostředků a ochranných pomůcek. Chci všechny občany ujistit, že výroba potravin není ohrožena a bude jich v obchodech dostatek. Nicméně chceme se vzájemně koordinovat pro případ, že by kdekoliv ve výrobě či zásobování hrozil problém,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman. 

12:22 V neděli 15. března od 16.00 hodin se ve Strakově akademii uskuteční mimořádné jednání vlády.

Členové vlády vyhodnotí dopady usnesení o maloobchodním prodeji a prodeji služeb v konkrétních provozovnách.

11:40 Premiér ČR osobne cestuje do nemocníc a kontroluje, či majú pre zdravotníkov ochranné pomôcky, ktoré im sľúbili a mali prísť do nemocníc

9,20 hod V Českej republike o 3,34 hod nadránom rozhodli o zatvorení obchodov. Predseda vlády vystúpil o 8,30 hod. Česko ide vyšetrovať 4 000 vzoriek denne. Pripravení sú aj k vytvoreniu nových laboratórií v teréne. Rýchlosť a množstvo testov je pre vládu priorita. Nakupujú rýchlotesty.

14. března 2020 Celkový počet testovaných 2 353, infikovaných 141 (aktualizované k 13.3.2020 18,30)

3,37 hod Vláda rozhodla o uzavření všech obchodů kromě prodejen potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic a některých dalších

Vláda České republiky rozhodla s účinností od 14. března 2020 od 6.00 o uzavření všech obchodů, s výjimkou prodejen potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic a některých dalších.

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 14. března 2020 č. 211

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona

Vláda

I.          z a k a z u j e

 1. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou těchto prodejen:
 • potravin,
 • výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
 • pohonných hmot,
 • paliv,
 • hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
 • lékárny a výdejny zdravotnických prostředků,
 • malých domácích zvířat,
 • krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
 • brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
 • novin a časopisů,
 • tabákových výrobků,
 • služeb prádelen a čistíren,
 • prodeje přes Internet a dalšími vzdálenými prostředky, přičemž uvedené zboží a služby se převážně prodávají nebo nabízejí v dané provozovně,
 1. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, vězeňských zařízení); tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny), který může probíhat bez časového omezení,
 2. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. činnost provozoven stravovacích služeb, umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2,
 3. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. provoz heren a kasin podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů,

II. ruší s účinností ke dni 14. března 2020 k 6:00 hod. body I. 2. a I. 3. usnesení vlády ze dne 12. března 2020 č. 199.

Ing. Andrej Babiš, v. r. , předseda vlády ČR

13. marca 2020 Česká republika vyhlásila núdzový stav, uzatvorila hranice https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

17,00 120 NAKAZENÝCH A 4 800 VZORIEK VYŠETRENÝCH

18,05 Vláda přijala další mimořádná opatření k prevenci šíření koronaviru, do karantény musí všichni přijíždějící z rizikových zemí

13. března 2020

Čeští občané a v ČR žijící cizinci nesmějí od půlnoci z neděle na pondělí 16. března až na výjimky opustit republiku. Současně začne platit i obdobný zákaz pro cizince, kteří by chtěli přijet do České republiky a nemají zde trvalý či dlouhodobý přechodný pobyt. Rozhodla o tom spolu s dalšími preventivními opatřeními proti šíření koronaviru vláda Andreje Babiše na mimořádném zasedání v pátek 13. března 2020.

Zákaz vstupu do České republiky, který nabude platnosti od 16. března, 00.00 hodin, platí pro všechny cizince s výjimkou osob, které mají v ČR trvalý pobyt nebo přechodný pobyt delší 90 dnů, a osob, jejichž vstup na české území je v zájmu České republiky. Od stejného termínu platí zákaz pro Čechy a v ČR žijící cizince vycestovat do zahraničí. Výjimku z těchto opatření může udělit ministr vnitra, dostanou ji například řidiči nákladních automobilů, strojvůdci a vlakové čety či posádky dopravních letadel a také občané, kteří do zahraničí nebo do ČR dojíždějí za prací, pokud se jedná o lokalitu do 100 kilometrů od státních hranic. Podrobnosti naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra na https://www.mvcr.cz/clanek/cestovani-po-dobu-nouzoveho-stavu.aspx.

„Dnešní zasedání vlády jsem svolal, abychom přijali další důležitá opatření s cílem zabezpečit zdraví našich občanů a s cílem, aby se koronavirus u nás skutečně nešířil,“ uvedl předseda vlády Andrej Babiš.

Vláda proto rozhodla, že nařízení o povinné čtrnáctidenní karanténě po návratu ze zahraničí se bude kromě Itálie od 13. března 12.00 hodin nově vztahovat i na další vybrané rizikové země, jimiž jsou v současné době Čína, Jižní Korea, Írán, Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Velká Británie, Norsko, Dánsko a Francie. Aktuální seznam zemí naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví: https://koronavirus.mzcr.cz/staty-sveta-s-vysokym-rizikem-prenosu-nakazy/.

Karanténa se bude týkat dospělých i dětí, kteří jsou občany České republiky, a cizinců s trvalým pobytem nebo přechodným pobytem nad 90 dnů na území ČR. Stejně jako v případě návratu z Itálie jsou tyto osoby povinny obrátit se bezkontaktním způsobem na praktického lékaře či pediatra a ti jsou povinni jim obratem vystavit rozhodnutí o karanténě v délce 14 dnů.

Toto opatření se opět netýká řidičů nákladních vozidel a autobusů, posádek dopravních letadel, strojvedoucích, vlakových čet a vozmistrů, lodních kapitánů a členů posádek plavidel a posádkám vozů správce komunikace, kteří přes riziková území tranzitují nebo zajišťují přepravu. Mají se ale chovat s maximální obezřetností.

Ministři upravili i pravidla pro kamionovou dopravu. Do odvolání se ruší nedělní zákaz jízdy kamionů nad 7,5 tuny na českých silnicích.

Vláda rovněž doplnila už platné mimořádné opatření o zákazu přítomnosti veřejnosti ve vybraných provozovnách. Nově se zákaz s účinností od 14. března 2020 od 6.00 hodin týká i bazénů a turistických informačních center. Vnitřní a venkovní sportoviště je možné využít jen za podmínky, že se na nich nebude v jednu chvíli pohybovat více než 30 osob. K 14. březnu 2020, 6.00 hodin je zakázán také maloobchodní prodej na tržnicích a tržištích.

Vláda se zabývala také situací ve věznicích a rozhodla, že s účinností od 14. března 2020 od 00.00 hodin zakáže po dobu vyhlášení nouzového stavu ve věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence návštěvy obviněných, odsouzených i chovanců. Výjimku bude moci povolit ministryně spravedlnosti. Zároveň ale vláda umožní vězňům a chovancům přijímat více balíčků a častěji telefonovat.

Vláda rovněž v rámci vyhlášeného nouzového stavu uložila studentům v denní formě studia vyšších odborných a vysokých škol v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost nebo v programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku pracovní povinnost s cílem zajistit poskytování péče v zařízeních sociálních služeb. Případné konkrétní nasazení studentů bude vláda vyhlašovat operativně v součinnosti s hejtmany a primátorem hlavního města Prahy.

Ministři schválili také novelu nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin. Na seznam byl nově doplněn koronavirus SARS-CoV-2. To znamená, že se riziku trestního stíhání vystavuje každý, kdo by koronavirus úmyslně šířil.

Vláda schválila také uvolnění 500 milionů korun z vládní rozpočtové rezervy ve prospěch Ministerstva zdravotnictví. Ministerstvo tyto finanční prostředky použije na zajištění operativního nákupu nezbytných ochranných prostředků a dalšího vybavení nutného ke zvládání epidemie nemoci COVID-19. „Dlouho jsme diskutovali s ministrem zdravotnictví o prioritách. Je potřeba definovat, kdo potřebuje respirátory, je potřeba zavést krizovou distribuci. Jsou nakoupeny roušky a my v pondělí o tom budeme velice podrobně jednat. Ministr zdravotnictví dostal za úkol nás podrobně de facto on-line informovat. Jde v první řadě o záchranky a o čtrnáct klíčových nemocnic, které mají infekční oddělení,“ konstatoval premiér Babiš.

Odbor komunikace Úřadu vlády ČR

17,19 Místopředseda Nejvyššího soudu JUDr. Roman Fiala v návaznosti na dnešní (13. 3. 2020) zasedání Krizového štábu Nejvyššího soudu vydal opatření, která mají za cíl zabránit šíření respiračních onemocnění v soudní budově. Opatření místopředsedy Nejvyššího soudu č. 1/2020 řeší mimo jiné styk s veřejností. Nejvyšší soud se před návštěvami zcela neuzavírá, doporučuje však raději písemný anebo telefonický kontakt. Kdo i přesto hodlá Nejvyšší soud navštívit osobně, musí od pondělí 16. 3. 2020 mj. počítat s orientačním měřením tělesné teploty. Osoby, kterým bude  naměřena zvýšená teplota anebo měření odmítnou, nebudou do budovy soudu vpuštěny. Další podmínkou ke vstupu bude vyplnění dotazníku, ve kterém návštěvník potvrdí, že v uplynulých dnech nepobýval v rizikové oblasti a také nepřišel do styku s osobami vystavenými riziku infekce.

Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností, Nejvyšší soud

14,33 MS ČR Opatření Ministerstva spravedlnosti v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu kvůli šíření koronaviru COVID-19 zavádí Ministerstvo spravedlnosti řadu opatření týkajících se rezortu justice. Zakazují se například návštěvy ve věznicích a doporučuje se omezení soudních jednání.  

Vláda schválila novelizaci nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin. Nařízení zařazuje nemoc COVID-19 do katalogu lidských nakažlivých nemocí, jejichž zavlečení nebo zvýšení nebezpečí zavlečení nebo rozšíření, ať již ve formě úmyslného nebo nedbalostního jednání, bude trestné. Podrobnosti jsou ke stažení ZDE.

Zákaz návštěv v českých věznicích

Vláda ČR dnes rozhodla o zrušení návštěv pro obviněné, odsouzené a chovance ve všech vazebních věznicích, věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence. Toto opatření bude trvat po dobu nouzového stavu, případně do odvolání. Zrušení návštěv má za cíl eliminovat šíření koronaviru do vazebních věznic, věznic a ústavů pro výkon zabezpečovací detence a maximálně tak ochránit příslušníky a zaměstnance Vězeňské služby a samozřejmě také vězněné osoby. V souvislosti se zrušením návštěv těchto zařízeních přijme Vězeňská služba tzv. kompenzační opatření ve prospěch odsouzených. Jedná se například o možnost nechat si zaslat tři balíky ročně namísto dvou a možnost telefonovat blízkým osobám až třicet minut denně. Úplné znění nařízení je ke stažení ZDE.

Doporučení ve vztahu k fungování soudů

Ministerstvo spravedlnosti doporučuje, aby všichni předsedové soudních senátů s ohledem na předcházení riziku šíření infekce přehodnotili již nařízená jednání z hlediska jejich nezbytnosti. Obdobné opatření platí i pro nařizování soudních jednání. Tímto vzniklá prodlení v soudních řízeních nebude Ministerstvo spravedlnosti v rámci výkonu svých dohledových pravomocí považovat za průtahy v řízení. Kompletní přehled doporučení je ke stažení ZDE.

Mgr. Lucie Machálková, tiskové oddělení, Kancelář člena vlády, Ministerstvo spravedlnosti ČR

12,44 MPSV představilo balíček návrhů na pomoc rodinám

Aktuální epidemiologická situace a vyhlášení nouzového stavu v ČR přivedla mnoho rodin do složité situace, kvůli zajištění mimořádné péče o děti a možného dočasného snížení příjmu. Ministerstvo práce a sociálních věcí proto dnes na jednání vlády představilo návrh zákona, který by měl být schvalován ve stavu legislativní nouze, aby mohli rodiče o své děti pečovat a zároveň nezůstali bez finančních prostředků.

Navrhovaný balíček i návrh zákona projedná vláda v pondělí 16. 3. 2020.    

„Je potřeba skutečně rychle pomoci rodinám s nezletilými dětmi. Proto jsem dnes předložila návrh zákona, který oproti současnému stavu zavádí ošetřovné pro děti až do 15 let věku a zároveň umožňuje čerpat ošetřovné i pro OSVČ. Zároveň se prodlouží doba pro čerpání ošetřovného ze stávajících 9 dnů na celou dobu, kdy budou uzavřeny školy,
bez ohledu na to, jak to bude trvat dlouho. Aby mohla tato opatření začít platit co nejrychleji, tak jsem požádala o projednání návrhu zákona ve stavu legislativní nouze,“

oznámila po jednání vlády ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Konkrétně se opatření týká tří nejdůležitějších oblastí spadajících do gesce MPSV.

V nemocenském pojištění se podle představeného návrhu prodlužuje podpůrčí doba pro ošetřovné, a to o dobu, po kterou trvalo uzavření příslušného zařízení nebo školy
z důvodu mimořádného opatření při epidemii. Stávající stav, kdy je možné čerpat ošetřovné maximálně 9 dnů, respektive 16 dnů pro rodiče samoživitele, se tak zásadním způsobem rozšíří, aby byly zajištěny potřeby dětí a péče o ně. Zároveň bude po tuto dobu umožněno poskytovat ošetřovné na děti ve věku až do 15 let. Tímto opatřením se zcela zásadně zvyšuje stávající hranice 10 let.

Dále se navrhuje považovat za nařízení příslušného orgánu o uzavření dětského zařízení, na základě kterého je možné ošetřovné vyplácet, také rozhodnutí zřizovatele
o uzavření tohoto zařízení z důvodu epidemie.
Nově se také stanoví, že nárok na ošetřovné bude vznikat i při uzavření zařízení určeného pro péči o zdravotně hendikepované děti, tj. děti, které jsou závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, pokud jsou nezaopatřené. Důvodem je nutnost se postarat při uzavření příslušného zařízení i o tyto děti, i když se nejedná o dětské zařízení nebo o školu.

Na základě tohoto zákona se nově umožňuje poskytnout finanční příspěvek také osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ), které pečují o dítě do 15 let věku nebo o starší nezaopatřené zdravotně hendikepované dítě a z tohoto důvodu při uzavření příslušných zařízení z důvodu epidemie nemohou nadále vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, která je hlavním zdrojem jejich příjmů. OSVČ totiž dosud nemají nárok na ošetřovné z nemocenského pojištění, vzhledem k charakteru své výdělečné činnosti. Okruh dětí, při jejichž péči mohou OSVČ žádat o příspěvek, je stejný jako v případě ošetřovného u zaměstnanců a rovněž musí být splněny obdobné podmínky, které platí
u zaměstnanců. Tento příspěvek bude představovat samostatnou dočasnou sociální dávku, kterou bude vyplácet příslušná krajská pobočka Úřadu práce ČR.

Tiskové oddělení MPSV

12,00 Česká vláda úplne zatvorí hranice.

8,58 FN Brno čelí kybernetickému útoku. Sťahuje pacientov do iných nemocníc. Denne v tejto nemocnici urobili 20 000 vyšetrení vzoriek na koronavírus.

Poslední aktualizace 13. 3. 2020 v 7:00: ČR hlási 117 nakazených, 2353 vyšetrených vzoriek

7,56 hod Ministr Toman: Produkce potravin není ohrožena, firmy mají zpracované krizové plány a zásoby na plynulou výrobu

V České republice nehrozí nedostatek potravin, lidé si proto nemusí dělat přehnaně velké zásoby. Tuzemští zpracovatelé mají připraveny krizové plány a zajištěno plynulé zásobování. V ČR se mj. denně vyprodukuje více než 2,7 milionu kg pšeničné mouky, 270 tisíc kg hovězího masa, zhruba 6,5 milionu vajec nebo více než 8 tisíc tun mléka.

„Chci všechny naše občany uklidnit, že v žádném případě nehrozí nedostatek potravin v obchodech i v mimořádné situaci, jaká je nyní kvůli epidemii koronaviru. Například větší pekárny důsledně oddělily provozy tak, aby byly na sobě nezávislé a mohly vyrábět i v případě, že by se v některém provozu objevil problém“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Pro Ministerstvo zemědělství (MZe) je bezpečnost potravin dlouhodobě na prvním místě. I v případě rozšíření karantény na celou Českou republiku bude dozor nad výrobou potravin ze strany dozorových orgánů zajištěný.

„Včera jsem se potkal se zástupci potravinářského průmyslu a dohodl se s nimi, že mě budou neprodleně informovat o jakémkoliv výkyvu na trhu. Vývoj situace budeme každý den vyhodnocovat. Důležité je, že výroba potravin v České republice není nijak ohrožena,“ zdůraznil ministr Toman.

Prezidentka Potravinářské komory ČR Dana Večeřová ujišťuje, že panika z nedostatku potravin v ČR skutečně není na místě. „Naši výrobci jsou připraveni i na zvýšenou výrobu v případě omezeného dovozu. Drtivá většina podniků má zpracován nejen krizový plán, ale i standardy bezpečnosti výroby potravin, které zahrnují i postup řešení v případě výskytu nakažlivé choroby v provozu,“ uvedla Večeřová.

Dostatečné zásoby má i Český svaz zpracovatelů masa (ČSZM). „Máme zajištěný trvalý přísun surovin a dostatečné zásoby na plynulou výrobu,“ ujistil předseda ČSZM Karel Pilčík.

Ministerstvo zemědělství dlouhodobě podporuje zejména živočišnou výrobu, díky čemuž se v ČR udržela produkce např. vepřového nebo drůbežího masa, i když soběstačná ČR v tuto chvíli není. Právě v případě pandemie koronaviru se ukazuje, jak důležitá soběstačnost je.

„Snad si lidé právě v těchto dnech uvědomí, jak důležité tuzemské zemědělství a výroba potravin je. Jde o strategické sektory, které musíme dostatečně podporovat. V současné chvíli je důležité také zajistit pro tyto sektory i dostatek dezinfekčních prostředků a ochranných pomůcek, prioritní přístup ke zdrojů nebo finanční úlevy, například pozdější platbu DPH, aby nebyla výroba potravin jakkoliv ohrožena,“ uvedl ministr Toman.

Produkce potravin v ČR je na vysoké úrovni a zásobování tuzemských obchodů je a bude zajištěno v dostatečné míře, a to i v případě déletrvajících omezení v rámci nouzového stavu.

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

12. marca 2020 Česká republika vyhlásila núdzový stav https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

21,30 COVID-19: Aktuální počty onemocnění koronavirem v ČR2

Celkový počet testovaných1 816 // Aktuální počet infikovaných116

https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

20,38 V pátek 13. března od 8.00 hodin se ve Strakově akademii uskuteční mimořádné jednání vlády.

Členové vlády projednají aktuální situaci v souvislosti s výskytem koronaviru v České republice.

19,56 hod Ministerstvo zdravotnictví spouští nové webové stránky ke koronaviru

V souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru v České republice spouští od 12. března Ministerstvo zdravotnictví ČR nové stránky https://koronavirus.mzcr.cz. Široká veřejnost zde najde aktuální statistiky o laboratorních vyšetřeních, informace a opatření vydaná v souvislosti s koronavirem. Stránky jsou průběžně aktualizovány.

Nové stránky by nyní měly odolat náporu návštěv a přehledně zaznamenávat aktuální výskyt onemocnění COVID-19 v ČR. Veřejnost zde najde všechny důležité kontakty, doporučené postupy, informace pro zdravotníky, informace pro zaměstnance a zaměstnavatele, vydaná opatření a doporučení, tiskové zprávy a aktuality, dále také vývoj ve světě a přehled států s vysokým rizikem přenosu nákazy, a potřebné materiály ke stažení.

„Stránky vznikly za účelem maximální informovanosti, transparentnosti a centralizace všech důležitých informací a dat ke koronaviru na jedno místo. Prosím tímto všechny občany, aby se v souvislosti s aktuálním děním obraceli na relevantní zdroje informací. Veškerá rozhodnutí a nové informace publikujeme na těchto webových stránkách ministerstva ke koronaviru a sdílíme je také prostřednictvím sociálních médií, stejně tak činí i vláda a další resorty. Nespoléhejme se v těchto chvílích na neověřené informace šířené zejména na sociálních sítích,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Pro aktuální informace doporučujeme občanům sledovat také sociální sítě Ministerstva zdravotnictví, webové stránky a sociální sítě ostatních resortů, případně také webové stránky Státního zdravotního ústavuSvětové zdravotnické organizace či Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí.

Více na: https://koronavirus.mzcr.cz.

17,30 hod Vláda kvůli šíření nákazy koronavirem vyhlásila stav nouze a dále zpřísnila preventivní opatření

12. března 2020

Vláda Andreje Babiše na mimořádném jednání ve čtvrtek 12. března 2020 rozhodla v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 o vyhlášení stavu nouze na území České republiky. Zároveň vyhlásila další zpřísněná preventivní opatření k omezení šíření nákazy. Vyhlásila například zákaz cestovat do nejvíce rizikových zemí a cizincům z těchto zemí zakázala vstup do země. Radikálně omezila i podmínky pro shromažďování více osob.

Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 nouzový stav, a to ode dne 12. března 2020 od 14.00 hodin na dobu 30 dnů.

V případě vyhlášení nouzového stavu mohou být dle krizového zákona č. 240/2000 Sb. na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu omezena některá práva a svobody. Podrobnější informace naleznete v tiskové zprávě Ministerstva vnitra na https://www.mvcr.cz/clanek/zpravodajstvi-nouzovy-stav.aspx.

V návaznosti na vyhlášení stavu nouze vláda vyhlásila také další konkrétní opatření, která mají přispět k prevenci šíření koronaviru. S účinností od 13. března 2020 od 6.00 hodin zakázala až do odvolání všechny veřejné a soukromé kulturní, sportovní, společenské, náboženské, vzdělávací a další akce s účastí přesahující ve stejný čas počet 30 osob. Zákaz se týká mimo jiné i trhů, poutí, slavností či ochutnávek.

Ke stejnému termínu vláda zakázala i činnost provozoven stravovacích služeb v nákupních centrech s prodejní plochou přesahující 5 000 m2. Od 20.00 téhož dne začíná platit zákaz vstupu veřejnosti do provozoven stravovacích služeb. Bude platit každý den vždy od 20.00 do 6.00 druhého dne.

Od pátku 13. března od 6.00 byl vyhlášen i zákaz vstupu veřejnosti do posiloven, koupališť, wellnes služeb či saun, ale také do veřejných knihoven a galerií.

Přísná opatření zavádí vláda i na státních hranicích. S účinností od 14. března 2020 zakázala vstup na území České republiky pro všechny cizince přicházející z rizikových oblastí s výjimkou cizinců pobývajících s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území České republiky, pokud vstup těchto cizinců není v zájmu České republiky. Zároveň zastavila příjem všech žádostí o víza a přerušila řízení u již podaných.

Současně zakázala českým občanům a cizincům s trvalým nebo přechodným pobytem do rizikových zemí vstup. „Jedná se o rizikové oblasti, kterých jsme v tuto chvíli definovali třináct. Kromě Číny, Koreje a Íránu se jedná o země Evropské unie, a to o Itálii, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Norsko, Nizozemsko, Belgii, Velkou Británii, ta tedy už není v Evropské unii, Dánsko, Francii,“ upřesnil premiér Andrej Babiš. O výjimkách bude moci rozhodnout ministr vnitra, týkat se mají například řidičů kamionů, pilotů, strojvedoucích, členů integrovaného záchranného systému a přeshraničních pracovníků.

Současně vláda stanovila, že dočasně znovu zavede ochranu vnitřních hranic s Německem a Rakouskem. Překročení hranice bude možné jen na určených hraničních přechodech a z letišť v Praze-Ruzyni a Praze-Kbelích.

Zákaz cestování přes hranice byl vydán také pro dopravce v mezinárodní silniční osobní přepravě u vozidel s kapacitou vyšší než 9 osob a pro přepravce v mezinárodní drážní přepravě. Přepravovat cestující přes hranice ČR nebudou smět ani dopravci vodní osobní dopravy. Zákaz neplatí pro české občany a v ČR žijící cizince, kteří se ze zahraničí vracejí, a pro cizince, kteří z ČR odjíždějí. Vrátit se do ČR budou moci i prázdné autobusy, vlaky a lodě.

Vláda také upravila již platný zákaz školní docházky. Kromě základních, středních a vysokých škol se zákaz přítomnosti osob na vzdělávání bude týkat od pátku 13. března i základního uměleckého vzdělávání v uměleckých školách a jazykového vzdělávání v jazykových školách pořádaného podle zákona o státní sociální podpoře, denních jazykových kurzech, ale zakázány také budou i zájmové kroužky, školní soutěže a přehlídky.

Přehled všech vládou nařízených mimořádných opatření naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/ a ve Sbírce zákonů na https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/.

Vláda také rozhodla o odvolání Mgr. Evy Gottvaldové z funkce hlavní hygieničky ČR. Do doby jmenování nového hlavního hygienika byla zastupováním pověřena MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D., dosavadní ředitelka Krajské hygienické stanice Středočeského kraje.

Ministři rovněž pověřili Ministerstvo průmyslu a obchodu centrálním nákupem dezinfekčních prostředků, a to formou zadání veřejné zakázky podle požadavků jednotlivých rezortů bez zadávacího řízení. Schválili také centrální nákup plicních ventilátorů, který bude mít na starosti Ministerstvo zdravotnictví.

Odbor komunikace Úřadu vlády ČR

18,00 hod Ďalší priamy prenos MZ ČR v ČT. Vláda objednáva ďalšie respirátory a umelé ventilácie. Pripravujú rýchlotesty na koronavírus, 6 hodín sa im vidí dlho. Česká republika vyhlásila núdzový stav.

7,00 hod Česko hlási 94 nakazených na koronavírus, o 9,00 hod mimoriadne zasadá vláda. Parlament pre koronavírus ukončil schôdzu.

16,57 hod V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu se zakazují akce s účastí přesahující více než 30 osob, omezuje se také přítomnost veřejnosti ve vybraných zařízeních

Vláda ČR dnes schválila vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky. Nouzový stav je vyhlášen od dnešních 14 hodin na dobu 30 dnů. V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu bylo přijato krizové opatření v gesci Ministerstva zdravotnictví.

Od 13. 3. 2020 od 6:00 se zakazují divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas více než 30 osob. Zákaz platí do odvolání toho mimořádného opatření. Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona. Současně se zákaz nevztahuje na pohřby.

S účinností od 13. 3. 2020 od 20:00 se zakazuje přítomnost veřejnosti v čase mezi 20:00 a 6:00 v provozovnách stravovacích služeb.

Dále se zakazuje od 13. 3. 2020 od 6:00 činnost provozoven stravovacích služeb umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5000 m2.

Zakazuje se také od 13. 3. 2020 od 6:00 přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb. Jedná se o posilovny, přírodní a umělá koupaliště, solária, sauny, wellness služby, hudební a společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie.

Vzhledem k novému omezení počtu osob, se ke dni 13. 3. 2020 k 6:00 ruší mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. března 2020, které zakazovalo konání akcí nad 100 osob.

16,40 hod

Vzorky na koronavirus testuje již osmnáct laboratoří

Ministerstvo zdravotnictví rozšiřuje laboratorní kapacity na diagnostiku koronaviru. Státní zdravotní ústav dnes zapojil dalších pět diagnostických míst, přehled je uveden v tabulce. Celkem tak vzorky na koronavir může vyšetřovat osmnáct laboratoří a počítá se se zapojením dalších.

Státní zdravotní ústav oslovil asi sto státních i soukromých laboratoří v ČR s výzvou, aby se zapojily do testování na koronavirus. Zájem projevila třetina z nich, z toho zatím osmnáct laboratoří dodalo veškeré podklady a již se zapojily do diagnostiky. „Naším cílem je rozšířit laboratorní kapacity zcela maximálně, bez ohledu na to, zdali se jedná o státní nebo soukromé zařízení. Kapacity laboratoří jsou v tuto chvíli dostatečné, nicméně chceme být připraveni na další vývoj infekce. Budeme proto rádi, když všechny laboratoře, které splňují externí hodnocení kvality, se do testování zapojí. Hygienické stanice jsme vyzvaly, aby testovaly všechny osoby, které jsou v karanténě a byly v rizikových oblastech,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Laboratoře jako zdravotnická zařízení musí mít zaveden systém kontroly kvality, který je kontinuálně kontrolován. Cílem je, aby byl zajištěn dohled nad infekcí způsobenou novým koronavirem, surveillance a hlášení výsledků vyšetření, stejně jako správné a bezpečné diagnostické postupy. Důležité je kromě kvality také zapojení těchto laboratoří do hlášení vyšetřených výsledků a systému konfirmací všech nejasných vzorků v Národní referenční laboratoři, tak jak je v rámci požadavků WHO zavedeno na celém světě.

Pokud je testování indikováno lékařem nebo hygienickou stanicí, je také hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. V případě zájmu neindikovaných osob k testování ze strany lékaře nebo hygienika, mohou se obrátit na jakoukoliv z uvedených laboratoří, které prošly externím hodnocením kvality. Takový test je zpoplatněn dle ceníku dané laboratoře. „V situaci, kdy se zvyšuje počet případů i riziko šíření onemocnění, je v našem zájmu umožnit občanům se nechat vyšetřit i v případě, že k tomu nejsou indikováni. Všechny občany však velice důrazně žádám, aby laboratoř nejprve kontaktovali telefonicky, a nedocházeli do laboratoří osobně,“ doplnil ministr.

Laboratorní diagnostika v akutní fázi onemocnění koronaviru se v současnosti opírá pouze o přímý průkaz nukleové kyseliny SARS-CoV-2 (RT-PCR). Sérologické testy vzhledem k několikadennímu intervalu od prvních příznaků do nástupu protilátkové odpovědi (takzvané imunologické okno), mají pouze podpůrnou roli viz doporučení WHO: https://www.who.int/publications-detail/laboratory-testing-for-2019-novel-coronavirus-insuspected-human-cases-20200117.

Seznam laboratoří pro vyšetřování původce COVID-19:

Státní zdravotní ústav NRL
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Nemocnice České Budějovice
Fakultní nemocnice v Motole
Nemocnice Na Bulovce
Laboratoře Agel a.s. Ostrava
Fakultní nemocnice Brno
Laboratoř Diagnostika Ústí n.L.
Fakultní nemocnice Plzeň
Krajská nemocnice Liberec
SPADIA LAB, a.s.
Fakultní nemocnice Olomouc
VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s r.o.
Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
IFCOR klinické laboratoře Blansko
AESKULAB Ostrava
Lab In – Institut laboratorní medicíny KV

Ing. Gabriela ŠTĚPANYOVÁ, ředitelka odborukomunikace MZ ČR

16,02 Mimořádné opatření Ministerstva vnitra o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky

Dne 12. března 2020 rozhodla vláda ČR v reakci na bezprostřední hrozbu pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost způsobenou rozšířením onemocnění COVID-19 o znovuzavedení kontrol na vnitřních hranicích ČR.

Opatření se týká pozemní hranice se Spolkovou republikou Německo a Rakouskou republikou a vzdušné hranice a bude probíhat v období od 14. března 2020 0:00 do 18. března 2020 23:59 s možností prodloužení.

Vnitřní hranice s Rakouskem a Německem lze překračovat pouze v určených místech, a to bez časového omezení. Osoby prokazatelně pravidelně překračující vnitřní hranice, zejména pendleři, mohou hranice překračovat také v dalších místech uvedených níže, a to v době od 5:00 do 23:00.

Výše uvedená povinnost se nevztahuje na vybrané kategorie osob, u nichž by bylo omezení překračování vnitřních hranic nepřiměřené a v některých případech by odporovalo veřejnému zájmu. Jedná se například o integrovaný záchranný systém, osoby v případě nepředvídané mimořádné situace, nákladní dopravu atd.

Intenzita a zacílení kontrol byly vybrány tak, aby omezení plynulosti přeshraničního provozu bylo co nejmenší.

Ministerstvo vnitra žádá cestující veřejnost o pochopení a vstřícnost při případné kontrole.

1)    Místa určená k překračování vnitřních hranic České republiky

I.   Rakousko

Silniční:

Dolní Dvořiště – Wullowitz

České Velenice – Gmünd

Hatě – Kleinhaugsdorf

Mikulov – Drasenhofen

II.  Německo

Silniční:

Strážný – Phillippsreut

Pomezí nad Ohří – Schirnding

Rozvadov-dálnice – Waidhaus

Folmava – Furth im Wald/Schafberg

Železná Ruda – Bayerisch Eisenstein

Krásný Les – Breitenau

H. Sv. Šebestiána – Reitzenhain

III. Letiště

Praha/Ruzyně

Kbely

2)    Další místa určená k překračování vnitřních hranic

Pro osoby prokazatelně pravidelně překračující vnitřní hranice, zejména přeshraniční pracovníky a další osoby, a to v době od 5:00 do 23:00.

I.   Rakousko

Silniční:

Vratěnín – Oberurnau

Valtice – Schrattenberg

Nová Bystřice – Grametten

II.  Německo

Silniční:

Všeruby – Eschlam

Jiříkov – Neugersdorf

Vojtanov –Schönberg

Cínovec – Altenberg

Klára Dlubalová, pověřená řízením odboru tisku a public relations MV ČR

11,39 Občané se nově mohou o koronaviru poradit i na infolinkách zdravotních pojišťoven

V souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru jsou od 12. března pro informování veřejnosti k dispozici také infolinky všech zdravotních pojišťoven. Doplňují tím stávající telefonní linky Státního zdravotního ústavu a jednotlivých Krajských hygienických stanic, jejichž čísla jsou uvedená na webu Ministerstva zdravotnictví.

Operátoři na infolinkách zdravotních pojišťoven budou občanům poskytovat základní informace a poradenství v souvislosti s koronavirem. V případě zdravotních obtíží nebo podezření na nákazu by měli občané kontaktovat linku 112.

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky: 952 222 222

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky: 844 888 888

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna: 810 800 000

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví: 261 105 555

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda: 800 209 000

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky: 844 211 211

RBP, zdravotní pojišťovna: 800 213 213

11. marca 2020

11.3.2020 22,41 hod Ve čtvrtek 12. března od 9.00 hodin se ve Strakově akademii uskuteční mimořádné jednání vlády.

Členové vlády projednají aktuální situaci v souvislosti s výskytem koronaviru v České republice.

11.3.2020 22,20 hod Minister zdravotníctva ČR Adama Vojtěch (nom. ANO) oznámil, že nakazených je už 93 ľudí v krajine.

11. března 2020 // 11. 3. 2020

ČR 18,30 hod Česká vláda oznámila viac ako 75 prípadov nakazených koronavírusom, dvaja pacienti sú vo vážnom stave. Prekvapivo, jeden má 40 rokov a druhá pacientka sa narodila v roku 1936. Seniorka sa nakazila od dcéry, ktorá bola na dovolenke v Taliansku. O dcére zatiaľ nič nevedia. Za 24 hodín pribudlo v krajine 14 nakazených.

Ako uviedla ČT, pacient v strednom veku už raz hospitalizovaný bol pre koronavírus, potom ho prepustili a náhle sa mu zdravotný stav zhoršil.

ČR 12,33 hod Rezort financí poskytne zabavený líh k dezinfekčním účelům


 
Z rozhodnutí ministryně financí Aleny Schillerové poskytne Celní správa Ministerstvu zdravotnictví 30 470 litrů lihu. Jedná se o líh, který celníci zadrželi při jeho nelegálním převozu či distribuci v rámci své běžné vyhledávací a pátrací činnosti. Látka bude využita k výrobě dezinfekčních přípravků určených k ochraně veřejného zdraví podle aktuálních potřeb identifikovaných Ministerstvem zdravotnictví. Důvodem mimořádného kroku je aktuální vysoká poptávka po dezinfekčních prostředcích a potřeba zajistit co nejplynulejší zásobování.

 „Je to logický krok, protože líh je velmi účinná dezinfekce. Místo do ekologické likvidace tak v průběhu středy a čtvrtka zamíří do laboratoře, kde z něj podle receptury Světové zdravotnické organizace vyrobíme kvalitní dezinfekční směs. Tento krok pomůže našemu zdravotnictví překlenout aktuální mimořádnou situaci,“ vysvětluje ministryně financí Alena Schillerová. Dezinfekční prostředek bude vyroben skupinou Aroco – Aroma na základě povolení Ministerstva zdravotnictví,
a to v kvalitě, která splňuje veškeré nezbytné hygienické normy. Kromě Celní správou dodaného etanolu půjde o mix peroxidu vodíku dodaného Ministerstvem zdravotnictví a zvlhčovací látky glycerol.

 „Dezinfekce bude primárně využita na autobusová a vlaková nádraží a veřejné prostory, které jsou přestupními místy a koncentruje se v nich velké množství lidí. Jakékoliv zásoby navíc jsou aktuálně vítány a mohou pomoci stabilizovat i situaci na běžném maloobchodním trhu,“ upozorňuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

 „Líh, který je v současnosti v majetku státu, Celní správa neprodleně předá v několika desítkách kontejnerů. Podle informací akreditovaného výrobce bude dezinfekce připravena k distribuci nejpozději do konce tohoto týdne,“ dodává generální ředitel Generálního ředitelství cel Milan Poulíček.

ČR 14,05 Mnohé turistické cíle na Východní Moravě uzavřeny, některé navštívit můžete.

VÝCHODNÍ MORAVA – Mimořádná opatření, která v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem v Evropě přijala vláda, zasáhla i do fungování většiny turistických cílů. Přinášíme aktuální informaci o tom, které hojně navštěvované objekty jsou uzavřeny, současně i výběr těch, které lze (byť s malými omezeními) nadále navštívit.

Provoz řady turistických cílů na Východní Moravě zcela nebo částečně omezen. Týká se to všech objektů, které jsou ve správě Národního kulturního ústavu, resp. Ministerstva kultury. Ty jsou až do odvolání uzavřeny a zahájení letní návštěvnické sezony je odloženo na neurčito. Na Východní Moravě se to týká hradu Buchlova, zámků v Buchlovicích a Vizovicích, ale také Květné zahrady v Kroměříži či všech areálů Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.

Obec Horní Lideč přerušila provoz Česko-slovenského mechanického betlému včetně turistického informačního centra.

Uzavřen je Akvapark Uherské Hradiště, Akvapark Delfín v Uherském Brodě se rozhodl pro regulaci návštěvnosti tak, aby byl dodržen limit návštěvnosti do100 osob. Uzavřen je Krytý bazén ve Valašském Meziříčí a také Městské lázně ve Zlíně.

Kromě Městských lázní město Zlín uzavřelo Městské divadlo, Památník Tomáše Bati a kulturní institut Alternativa. Naopak pro návštěvníky zůstává nadále otevřen areál Zoo Zlín.  „V návaznosti na jednání Bezpečnostní rady města Zlína bude pro veřejnost uzavřena tropická hala Yucatan a expozice Zátoka rejnoků, zajistíme častější úklid a dezinfekci návštěvnicky exponovaných míst. V provozu zůstávají všechny restaurace v areálu zoo“, uvedl ředitel Zoo Zlín Roman Horský.

Podzámecká zahrada v Kroměříži, která je nyní ve správě Arcibiskupství olomouckého, zůstává pro veřejnost také otevřena. Arcibiskupský zámek zahájí sezonu v souladu s opatřeními vlády, v případě nutnosti odloží realizaci plánovaných akcí.  

V provozu zůstává také KOVOZOO ve Starém Městě, areál Živá voda v Modré u Velehradu a pro objednané skupiny i Archeoskanzen Modrá. „Charakter expozice Živá voda nevytváří předpoklad toho, že by se zde koncentrovaly velké skupiny lidí. Archeoskanzen je v tuto dobu otevřen pouze pro objednané skupiny, zde si jejich velikost ohlídáme. Ale rušíme veškeré společenské a kulturní akce v obci“, říká Miroslav Kovářík, starosta obce Modrá.

V provozu zůstávají expozice muzejí, která jsou příspěvkovými organizacemi Zlínského kraje, tj. Muzeum regionu Valašsko, Muzeum jihovýchodní Moravy, Slovácké muzeum a Muzeum Kroměřížska.

Dá se očekávat, že provozovatelé objektů, v nichž je předpoklad koncentrace většího počtu osob, budu zvažovat další opatření zaměřená k ochraně obyvatel před epidemií koronaviru, proto doporučujeme ověřovat si informace přímo u provozovatelů. Totéž se týká plánovaných akcí.  

11,54 hod Kvůli šíření koronaviru budou až na výjimky zakázány návštěvy v nemocnicích a ústavech sociální péče

9. března 2020

Bezpečnostní rada státu se v pondělí 9. března 2020 na mimořádném jednání opět zabývala situací okolo šíření nákazy COVID-19. Projednala další preventivní opatření připravovaná Ministerstvem zdravotnictví, která se tentokrát týkají lůžkových oddělení nemocnic a ústavů sociální péče. Premiér Andrej Babiš znovu vyzval české občany, aby zvážili cestování do rizikových oblastí se zvýšeným výskytem koronaviru SARS-CoV-2.

Ministerstvo zdravotnictví na základě jednání Bezpečnostní rady státu vyhlásí s platností od úterý 10. března mimořádné opatření pro všechny poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče, kde zakáže návštěvy pacientů s výjimkou nezletilých pacientů, pacientů s omezenou svéprávností, rodiček a u pacientů v terminálním stadiu nevyléčitelné nemoci či umístěných v hospicech. Stejné opatření bude platit i v zařízeních sociální péče s pobytovými službami.

„Chtěl bych především poděkovat všem našim občanů, že chápou opatření, která Bezpečnostní rada státu, ale hlavně Ministerstvo zdravotnictví přijalo. Postupujeme podle zákona o ochraně veřejného zdraví a zdraví našich spoluobčanů je samozřejmě priorita. A děkuji hlavně hygienikům, protože oni skutečně mají teď velice intenzivní práci, všem zdravotníkům, kteří se podílejí na odběru vzorků a dělají vyšetření. Bylo jich doposud 928 a stále máme, pokud to tak mohu říci, jen 32 pozitivních případů a většina z nich je v domácí karanténě,“ uvedl po jednání premiér Andrej Babiš (ANO).

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha cílí zákaz návštěv na skupiny obyvatelstva, kde může dojít k riziku nákazy a k ohrožení jejich životů. „To jsou zejména senioři, polymorbidní pacienti, lidé, kteří zkrátka jsou v ohrožených skupinách, a pokud by byli infikováni, tak by to pro ně mohlo mít fatální následky. Ty potřebujeme primárně ochránit,“ vysvětlil ministr Vojtěch. Ministerstvo zdravotnictví také připravuje doporučení pro poskytovatele terénních sociálních služeb, aby se jejich zaměstnanci při návštěvách klientů v domácím prostředí vybavili přinejmenším ochrannými rouškami.

Bezpečnostní rada státu po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem zahraničních věcí s ohledem na rychlé šíření koronaviru zejména v Evropě doporučila zvážit cestování do oblastí s nejvyšším výskytem koronaviru„Za tímto účelem doporučujeme sledovat údaje o oblastech s nejvyšším výskytem, pravidelně zveřejňované na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví. Například do Íránu doporučujeme necestovat vůbec,“ upozornil předseda vlády. Vláda také na odpoledním jednání rovněž zřejmě zakáže služební zahraniční cesty státních úředníků. „Výjimky bude udělovat pouze příslušný ministr,“ doplnil Andrej Babiš.

Bezpečnostní rada státu projednávala také otázku zajištění lůžkové péče pro pacienty, kteří by vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebovali intenzivní péči, případně lůžka vybavená plicní ventilací. Ministerstvo zdravotnictví situaci zmapovalo, v současné chvíli má Česká republika dostatek ventilátorů, zhruba 20 na 100 000 obyvatel. Přesto z preventivních důvodů ministerstvo po dohodě nakoupí dalších 150 plicních ventilátorů. Stát také v tomto týdnu rozešle do českého zdravotnictví dalších 190 000 respirátorů.

Ministerstvo zdravotnictví zároveň dostane od cestovních kanceláří seznam osob, které pobývají v zasažených lokalitách, aby krajské hygienické stanice měly přehled o rizikových osobách a nechaly je po návratu preventivně vyšetřit.

Odbor komunikace Úřadu vlády ČR

11,54 hod Kvůli šíření koronaviru budou až na výjimky zakázány návštěvy v nemocnicích a ústavech sociální péče

9. března 2020

ČR 8.3.2020 22:178

Počet pacientů s koronavirem vzrostl o šest, celkem je nakažených 32 osob

Česká republika má k nedělnímu večeru 32 pacientů s koronavirem. Během dnešního dne tak došlo k nárůstu pozitivních pacientů o šest. Nové případy jsou z Prahy, Ústeckého a Královehradeckého kraje.

Dva nové případy dnes nahlásila Nemocnice Na Bulovce.Jedná se o manželský pár, který byl lyžovat ve středisku Val Gardena v Itálii se skupinou osob, u kterých se již v minulých dnech onemocnění potvrdilo. Oba jsou v domácí karanténě.

Další tři pozitivní pacienty na koronavirus jsou z Ústeckého kraje. Dvě ženy, které byly se skupinou osob, u kterých se virus již potvrdil, v italském středisku Auronzo di Cadore. Obě jsou bez potíží a izolovány v domácí karanténě. Dalším nakaženým je starší muž, který je s nimi v rodinném vztahu a nebyl v Itálii. Došlo tedy k přenosu v rámci rodiny. Pán nemá obtíže a zatím zůstává v domácí karanténě.

Poslední dnes nahlášený případ je z Fakultní nemocnice Hradec Králové. Muž byl v kontaktu s osobou, která se nakazila v Bostonu. Nyní je v domácí karanténě.

Celkový počet laboratorních vyšetření na koronavirus za dnešní den najdete zítra ráno na webu Ministerstva zdravotnictví.

ČR 8.3.2020 22:17

Karanténu pro kontakty nakažených osob budou nově na dálku rozhodovat praktičtí lékaři

Ministerstvo zdravotnictví vydalo nové mimořádného opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí rozšíření onemocnění způsobené novým koronavirem v České republice. Hygienické stanice budou hlásit praktickým lékařům a praktickým lékařům pro děti a dorost všechny osoby, které byly v kontaktu s nakaženými pacientem, a lékaři na dálku rozhodnou o karanténě v délce 14 dnů.

Doposud toto rozhodnutí činili a osobně pacientům doručovali hygienici. Nově to budou dělat na dálku praktičtí lékaři na základě informací od hygieniků. Protože chceme, aby se hygienici soustředili na trasování kontaktů osob, které jsou nakažené, a nákazu maximálně podchytili,“ zdůraznil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Dále Ministerstvo zdravotnictví nařizuje všem osobám, kterým místně příslušná krajská hygienická stanice sdělí, že byly v kontaktu s pacientem, u kterého byla laboratorně potvrzena nákaza koronavirem, aby poskytly potřebnou součinnost a podrobily se nařízené karanténě.

8.3.2020 20,18 hod Česká republika: Za optimistické označil minister zdravotníctva ČR to, že všetkých 32 prípadov (dnes 6) je spojených s centrom nákazy v Taliansku, teda sú to kontakty od už nakazených pacientov. 5 prípadov je spojených s bostonskou konferenciou. Rozhodnutia o domácej karanténe už budú prideľovať praktickí lekári a nie krajskí hygienici ako doteraz. Vyzval občanov, ktorí sa ocitli v talianskej karanténe, aby sa čo najskôr vrátili domov a podrobili sa 14 dňovej karanténe doma.

Bohužiaľ, nikto z testovaných pacientov ešte stále nevykazuje negatívny test dvakrát za sebou, aj keď sa cítia už dobre.

Chýbajúce respirátory v krajine doplnia novým nákupom. 190 tisíc kusov by malo doraziť do zdravotníckych zariadení do konca týždňa, výlučne do zdravotníckych zariadení, ďalších 20 000 praktickým lekárom. Dopĺňať ich budú podľa potreby a nevidia žiadny problém v ich financovaní. Podľa ministra Vojtech (nom. ANO), česká vláda je presvedčená, že je najaktívnejšia v EÚ a robí najmasívnejšie opatrenia na ochranu občanov. Na situáciu reaguje aktuálne a každý deň ju vyhodnocuje. Situáciu má údajne vláda pod kontrolou, keďže komunitný prenos v krajine nie je. Znamená to, že sa nekontrolovane nešíri.

V priamom prenose ČT24 ministerka financií Alena Schillerová (nom. ANO) oznámila, že zajtra presne o 7,00 hod vláda odštartuje akciu KORONA na 10 hraničných priechodoch do Českej republiky, kde budú prítomní policajti, colná správa a zdravotníci, ktorí môžu zastavovať vozidla. Budú robiť skríning ľudí, meranie teploty a rozdávanie info letákov. Ak namerajú vyššiu teplotu ako 38 stupňov Celzia, v prípade cudzincov ich vyzvú, aby sa vrátili do svojej vlasti, ak pôjde o českého občana, kontaktovať budú 112.

Všeobecne chcú zajtra zakázať návštevy vo všetkých zdravotníckych a sociálnych zariadeniach pre seniorov v krajine.

7.3. 2020 21:11 hod Nemocnice Na Bulovce potvrdila dalších pět pozitivních pacientů na koronavirus

Laboratoř Nemocnice Na Bulovce ohlásila dnes večer dalších 5 pozitivních pacientů na koronavirus. Celkem je tedy v České republice 26 nakažených. Jeden z nově potvrzených je muž, který pobýval v Bostonu. Dva nakažení byli v posledních dvou týdnech v rámci jedné skupiny na lyžích v Itálii. Koronavirus se také potvrdil u manželského páru, který byl v kontaktu s nakaženou ženou v Rakousku, ta se vrátila z Bostonu. U třech se projevily klinické příznaky, dva pacienti jsou bez obtíží. Nyní jsou všichni v domácí karanténě.

Celkový počet laboratorních vyšetření na koronavirus za dnešní den najdete zítra ráno na webu Ministerstva zdravotnictví.

7.3.2020 Ministerstvo zdravotnictví vydalo nové mimořádné opatření týkající se karantény osob, které se vracejí z Itálie

Na Ministerstvu zdravotnictví se dnes sešel krizový štáb ustanovený v souvislosti s koronavirem. Vrcholní představitelé vlády, Policie ČR, Generálního ředitelství cel, Hasičského záchranného sboru a orgánů ochrany veřejného zdraví řešili aktuální situaci a také další opatření související s onemocněním koronaviru na našem území.

V návaznosti na toto jednání Ministerstvo zdravotnictví vydalo nové mimořádného opatření týkající se karantény pro všechny osoby s přechodným nebo trvalým pobytem v České republice nad 90 dní nebo pro osoby, které jsou na území České republiky zaměstnány, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky.

Všichni bezprostředně po návratu do České republiky mají povinnost telefonicky kontaktovat lékaře. Lékař jim nařídí karanténu v délce 14 dnů.

Bohužel jsme včera zaznamenali, že se někteří lidé chtěli nařízení vyhnout a snažili vrátit do ČR před půlnocí. Ale tohle není o razítkách a papírech, ale o tom ochránit občany ČR před onemocněním koronaviru. Bohužel Itálie je problematická, každý den eviduje velký nárůst nově nakažených. I u nás mají kromě jednoho všechny pozitivní případy původ v Itálii. Dodržením karantény jsme zodpovědní nejen ke svému zdraví, ale také ke zdraví našich blízkých a celé společnosti,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Opatření se netýká:

 • řidičů vlakové dopravy, kteří tranzitují přes Italskou republiku,
 • řidičů a posádky dopravní zdravotní služby, kteří provádějí transporty pacientů na území Italské republiky,
 • pilotů dopravních letadel, kteří neopustí palubu letadla s výjimkou provedení předletové nebo meziletové přípravy, při tranzitních nebo zpátečních letech.

Tyto osoby, které mají výjimku, však telefonicky kontaktují lékaře v případě jakýchkoliv příznaků chřipkového onemocnění.

Řidičům nákladní dopravy, kteří přes území Italské republiky tranzitují, nebo provádějí na území Italské republiky přepravu, nakládku a vykládku zboží, se nařizuje, aby při nakládce a vykládce používali respirátory třídy FFP2 nebo FFP3, maximálně omezili přímý kontakt s místním personálem v Italské republice a měli vozidlo vybaveno ochrannými gumovými rukavicemi k použití dle potřeby a antibakteriálním gelem k pravidelné očistě rukou.

Řidičům a posádkám dopravní zdravotní služby, kteří provádějí transporty pacientů na území Italské republiky, přes území Italské republiky nebo z území Italské republiky, se nařizuje, aby tyto transporty pacientů prováděli jen s vozy, ve kterých je oddělený prostor pro pacienta, aby při transportu používali osobní ochranné pomůcky (respirátor, ochranné brýle, rukavice) a používali antibakteriální gely k pravidelné očistě rukou.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti okamžikem jeho vydání.

Krizový štáb dále pod vedením předsedy vlády rozhodl, že Policie ČR ve spolupráci s Celní správou a za asistence Hasičského záchranného sboru bude od pondělí 9. března od 7 hodin všem osobám překračující hranice rozdávat informační letáky v češtině, angličtině, němčině a italštině a provádět namátkové kontroly na deseti silničních hraničních přechodech ČR, a to Rozvadov, Folmava, Železná ruda, Dolní Dvořiště, Strážný, Mikulov, Hatě, Břeclav, Cínovec a Pomezí, a dále také všem osobám překračující hranice namátkově měřit teplotu.

Informační letáky budou taktéž rozdávány všem cestujícím, kteří přiletí na mezinárodní letiště v Praze, Brně, Ostravě a Karlových Varech. Letáky budou rozdávat i průvodčí ve vlacích přijíždějících do České republiky ze zahraničí.

7. marca 2020

Gabriela ŠTĚPANYOVÁ, ředitelka odboru MZ ČR

7.3.2020 V ČR je 21 nakazených koronavírusom

V České republice se během dnešního dne potvrdily dva nové případy nákazy koronavirem. Celkem je v karanténě dvacet jedna osob. Pět z nich je hospitalizováno v Nemocnici Na Bulovce, čtyři v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem a zbytek je v domácí karanténě. U všech pacientů má onemocnění mírný průběh.

Dalšími potvrzenými případy jsou jedna žena a jeden muž. Oba dva na koronavirus vyšetřila Nemocnice Na Bulovce a jsou v tuto chvíli v domácí karanténě.  Žena se nakazila od jiné ženy, se kterou je v úzkém známém kontaktu a která dříve pobývala v Itálii. Muž, stejně jako sedmnáct dalších pacientů, se v minulých dnech vrátil z Itálie, kde byl na dovolené v lyžařském středisku.

Aktuálně evidujeme dva přenosy z člověka na člověka, v ostatních případech se jedná o cestovatelské anamnézy. Z celkového počtu dvacet jedna pozitivních případů se pouze jedna žena nakazila v americkém Bostonu, všechny ostatní souvisí s Itálií. Mezi jednadvaceti nakaženými jsou dvě děti.

Aktuální čísla najdete na webu Ministerstva zdravotnictví.

Česká republika už ohlásila 19 nakazených, medzi nimi v rodinnej anamnéze aj ročné dieťa. Prijali viaceré nové bezpečnostné opatrenia už aj pre cudzincov žijúcich v ČR.

Česká vláda zaviedla povinnú 14 dňovú karanténu pre všetkých obyvateľov krajiny s trvalým aj prechodným pobytom (viac ako 90 dní), alebo zamestnaným v ČR , ktorí sa vrátia z Talianska. Všetci, ktorí sa z tejto krajiny vrátia, musia zavolať všeobecnému lekárovi, ktorý im vystaví povinnú karanténu. Do ambulancií nemajú chodiť osobne. Na hraniciach začnú merať teplotu.

6. marca 2020 ČR už hlási 19 prípadov nakazených. ČT24 prišla s novinkou. V predpovedi počasia zverejňuje aj aktiváciu kronavírusu pod vplyvom UV slnečného žiarenia.
https://ct24.ceskatelevize.cz/pocasi

Počet nakažených pacientů koronavirem vzrostl na devatenáct

V České republice se během dnešního dne potvrdilo sedm nových případů nákazy koronavirem. Celkem je v karanténě devatenáct osob. Osm z nich je hospitalizováno v Nemocnici Na Bulovce, sedm v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem a čtyři jsou v domácí karanténě. U všech pacientů má onemocnění mírný průběh.

Posledním potvrzeným případem je žena z Ústeckého kraje, která je zatím v domácí karanténě. Stejně jako sedmnáct dalších pacientů se v minulých dnech vrátila z Itálie. Pouze jedna žena se nakazila v americkém Bostonu. Kromě jednoho přenosu se tak jedná o cestovatelské anamnézy. K jedinému dosavadnímu přenosu došlo v rámci úzké rodiny. Mezi devatenácti nakaženými jsou dvě děti. Nejmladšímu pacientovi je přes jeden rok, nejstaršímu 68 let.

Vzhledem k tomu, že roste počet případů, od příštího týdne zavádíme nový mechanismus. Pokud bude stav pacienta dobrý, nebude mít závažný klinický průběh, tak ho izolujeme v domácí karanténě. Odlehčíme tím kapacitám na infekčních odděleních nemocnic, které jsou určené pro těžší případy,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Aktuální čísla najdete na webu Ministerstva zdravotnictví.

Dnes ve 20.00 hodin se ve foyer Ministerstva zdravotnictví uskuteční tisková konference ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha k aktuální situaci související s onemocněním novým typem koronaviru v ČR. Termín: DNES ve 20:00 hodin

Ministr zdravotnictví jednal v Bruselu o akutní situaci spojené s šířením nového koronaviru v Evropě

V pátek 6. března 2020 se uskutečnilo již druhé mimořádné jednání Rady EPSCO pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (část zdraví) za účasti delegace ČR vedené ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem. Setkání na úrovni ministrů zdravotnictví členských zemí EU bylo svoláno chorvatským předsednictvím v Radě EU v návaznosti na současnou akutní situaci spojenou se šířením nového koronaviru COVID-19 v Evropě.

Hlavním bodem programu byla diskuse ministrů zdravotnictví o aktuální situaci nákazy COVID-19 a o přijatých opatřeních s ohledem na zvýšený počet případů v zemích EU v posledních dnech. Na okraji Rady EPSCO se v návaznosti na jednání předsedů vlád zemí V4 na počátku tohoto týdne v Praze před zahájením jednání vlastní Rady sešli ministři zdravotnictví zemí V4, aby dále diskutovali možnosti hlubší spolupráce při zvládání epidemie COVID-19. Ministři se vzájemně informovali o současné situaci v jednotlivých zemích a prodiskutovali již přijatá opatření.

Ministři se shodli, že klíčové je sdílení informací, které je však efektivní pouze v případě, že se do něj zapojí všechny státy a budou sdílet veškeré dostupné informace, a to jak v rámci systémů EU, tak mezi zeměmi V4. Ministři souhlasili s pravidelným zasíláním údajů, které budou shrnovat vývoj v daném týdnu, přijatá ochranná opatření a plány.  Shoda panovala také na tom, že je nutné vhodně informovat veřejnost, uklidňovat paniku a dále šířit osvětu o vhodných hygienických opatřeních. Ministři uvítali kroky Komise v oblasti společného nákupu, považují však za nutné, aby Komise tuto iniciativu urychlila, jelikož zásoby ochranných pomůcek dochází napříč všemi státy.

Dle ČR je třeba užší koordinace Evropské komise a členských států, neboť stávající národní opatření se často napříč jednotlivými ČS výrazně odlišují. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v Bruselu zdůraznil, že absence jednotného přístupu EU ve svém důsledku vede k přijímání odlišných národních opatření, což není efektivní: „Všechny státy vnímají situaci jako poměrně vážnou. Je důležité udržovat úzkou komunikaci jednotlivých zemí a Evropské komise a postupovat jednotně tak, aby mohly evropské státy zmírnit šíření nákazy tím nejefektivnějším způsobem.“

„Řešila se také otázka nedostupnosti ochranných prostředků, jako jsou například respirátory. Apelovali jsme na Evropskou komisi, aby urychlila systém společných nákupů. Řešili jsme i otázku omezení vývozu ochranných prostředků, a to zejména mimo EU,“ dodal ministr Vojtěch.

Aktuální vydaná opatření najdete na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Čeští občané vracející se z Itálie musí do karantény, stát bude řešit případné kompenzace pro zaměstnavatele

6. března 2020

Všichni čeští občané, kteří se vracejí z pobytu v Itálii, budou muset strávit dva týdny po návratu v karanténě. Na základě aktuálního vývoje šíření nákazy koronavirem Sars-CoV-2 vydalo příslušné zákonné opatření Ministerstvo zdravotnictví. Na tomto řešení se v pátek 6. března 2020 shodli členové vlády s hejtmany na jednání ve Strakově akademii.

Lidé s trvalým pobytem v České republice, kteří se vracejí z Itálie, mají s platností od soboty 7. března 2020 povinnost se bezprostředně po návratu do České republiky nahlásit u svého praktického lékaře, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem bez osobního kontaktu. Praktičtí lékaři mají za povinnost rozhodnout o karanténě, a to na dva týdny. Na základě zákona o ochraně veřejného zdraví vydal toto zákonné opatření, platné do odvolání, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Lidé, kteří se budou cítit zdraví a budou chtít v dnech karantény dál pracovat, mohou požádat zaměstnavatele o přidělení práce z domova. Premiér Andrej Babiš zaměstnavatele vyzval, aby v této mimořádné situaci zaměstnancům vycházeli vstříc. Na tomto opatření se shodli přítomní členové vlády na jednání s hlavní hygieničkou a zástupci krajských samospráv.

„Vyhodnotili jsme situaci a dohodli jsme se na tomto opatření vzhledem k výraznému rozšíření onemocnění Covid-19 na území Itálie, kde jsou asi čtyři tisíce případů, a vzhledem ke skutečnosti, že dominantní počet nakažených osob v České republice se nakazil při pobytu na území Itálie,“ uvedl premiér Andrej Babiš. V současnosti v Itálii podle dostupných informací pobývá okolo 16 500 českých občanů.

„Karanténou se rozumí především oddělení zdravé osoby od ostatních osob s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit. Za porušení karantény hrozí ze zákona o ochraně veřejného zdraví pokuta až tři miliony korun,“ upřesnil premiér Babiš. Pokud se prokáže výskyt nemoci, má praktický lékař právo karanténu prodloužit o dalších 14 dnů. Osoby v karanténě mají nárok na nemocenskou.

Stát také nechá prostřednictvím České pošty rozdistribuovat informační letáky do 4,7 milionu domácností a vláda připraví podmínky, aby bylo možné refundovat zaměstnavatelům ztráty způsobené v souvislosti s vyhlášenými mimořádnými opatřeními prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky. Zároveň spustí i informační spoty v celostátní televizi.

S krajskými hejtmany se zástupci vlády domluvili na konkrétnějších způsobech vzájemné komunikace, například formou videokonferencí, a probrali i otázku vládou nařízeného centrálního nákupu respirátorů a dezinfekčních prostředků prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví a jejich následné distribuce.

Aktuální situaci projedná v pondělí ráno opět na mimořádném jednání Bezpečnostní rada státu, kterou premiér Babiš svolal.

Odbor komunikace Úřadu vlády ČR

Dnes už robí vyšetruje Slovensko vzorky aj 4 dniKomentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *