Ako písať články, aby ich ľudia aj čítali

DALITO -

Mnohí už majú pocit, že písať vie vlastne každý. Naozaj?

Písanie textov už nie je záležitosťou len redaktorov a copywriterov. Blog si môže založiť každý, avšak kvalita obsahu by mala byť rovnaká ako u profesionála. Správna formulácia a osvojenie si základov SEO, dokážu vašu prácu zviditeľniť bez zbytočnej námahy.

Jednoduchšie aj zložitejšej platformy určené na uverejňovanie verejných textov sa riadia Optimalizáciou pre vyhľadávače (SEO). Je to proces, ktorý umožňuje, aby sa vaše webové stránky a ich podstránky umiestnili vyššie vo výsledkoch vyhľadávania.

Okrem toho SEO ponúka návratnosť investícií, podporuje kvalitnú návštevnosť, zlepšuje predaj formou vyššej interakcie a ďalších príkladov by sa našlo ešte veľa. SEO patrí medzi najsilnejšie stratégie digitálneho marketingu, vďaka čomu sa zaručuje podnikateľská podpora a požadovaný rast. Najväčšou výhodou si k tomu dokážete napomôcť sami a úplne zadarmo. Na to si však musíte osvojiť správne návyky.

AK MAJÚ ČLÁNKY SLABÝ DOSAH, VYSKÚŠAJTE NASLEDOVNÉ:

PRINESTE NIEČO NOVÉ

Nikto nechce stále dookola čítať rovnaké články, ktorých je vďaka internetu nespočetne veľa. Výhodou je do textu zakomponovať prvky vhodné pre vyhľadávače a požadovanú propagáciu, ale bežný čitateľ vníma najmä obsah.

Nemusíte prísť vyslovene s niečím prevratným. Ide skôr o vlastnú interpretáciu, ktorá nebude zbytočne komplikovaná a zdĺhavá. Jedným z najlepších spôsobov je zhrnúť celú problematiku do jedného textu. Ak si situácia vyžaduje lepšie vysvetlenie, konkrétnejšie sa jednotlivým častiam venujte v osobitnom článku. V oboch prípadoch sa však oplatí parafrázovať z viacerých zdrojov.

Určite sa vyhnite kopírovaniu, či už celých textov alebo zdrojov. V mnohých prípadoch, Google dokáže odhaliť  duplicitný obsah.

OBRÁZKY A FOTOGRAFIE

Jedinečnosť by ste mali zachovať aj pri výbere fotografií. Ak chcete mať istotu, aby po čase vybraný obrázok z internetu nebol odstránený, využívajú sa na to fotobanky. Tie ponúkajú široké spektrum kvalitného a dokonca aj zdarma obsahu. Nikdy však nie ste jediný, kto zmýšľa podobne. Preto sa často stretávame, i keď v odlišných článkoch, s identickou galériou. Vhodnejšie je hľadať fotku, s ktorou ste sa vy sami nestretli alebo použiť vlastné dokumenty. Výber fotiek či obrázkov by určite nemali podceňovať stránky, ktoré ponúkajú služby a produkty.

ZVOĽTE VHODNÉ KĽÚČOVÉ SLOVÁ

Na jasné a jednoduché vyhľadávanie sa využívajú kľúčové slová. Z pohľadu SEO pomáhajú osloviť tých správnych ľudí. Cieľová skupina heslovito zadá do vyhľadávača čo potrebuje. Keď ste vymedzili tie najrelevantnejšie slová a väzby, otvoria práve váš článok. Ak však máte v tomto smere medzery, vyšší dosah môže dosiahnuť konkurencia.

Premýšľajte preto ako recipient. Píšte stručne a prirodzene. Nepoužívajte slová, ktorým nerozumiete, alebo ktoré by ste pri danej téme sami do vyhľadávača nenapísali. Kvalita je nad kvantitu, nie naopak. Priveľa kľúčových slov môže spôsobiť v hlave čitateľa zmätok.

Viac o pravidlá písania nájdete na Pracuj.sk.