Česká republika

Aktualizujeme: Koronavírus v Českej republike

Dalito.sk postupne zverejňuje všetky oficiálne stanoviská a tlačové správy na jednom mieste. Informácie pravidelne aktualizujeme podľa toho, ako sú zasielané do redakcie. 13. marca 2020 Česká republika vyhlásila núdzový stav a uzatvorila hranice. https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

Informácie, ktoré hľadáte nájdete jednoducho, stlačením klávesníc Ctrl+F, do okienka zadáte požadované slovo a stlačíte Enter. Vyhľadávač vám v texte vyznačí všetko, čo by vás k danej téme mohlo zaujímať.

Pravidelne aktualizované informácie o vývoji a počtoch v súvislosti s koronavírusom v ČR nájdete TU.


6. dubna 2020

14:36 MF očekává pokles české ekonomiky o 5,6 %, v příštím roce hospodářský růst 3,1 %

Vlivem pandemie koronaviru se nová Makroekonomická predikce ČR naprosto zásadně liší od předchozí predikce z ledna 2020.

Světová ekonomika je v tomto roce silně zasažena rozšiřující se pandemií nového typu koronaviru. Přijímaná opatření a jejich doprovodné efekty téměř jistě vyvolají globální recesi. Situaci odpovídá i vývoj na finančních trzích, kde roste nejistota a prudce padají ceny aktiv.

Vlády většiny zasažených zemí přijímají zásadní opatření za účelem zbrzdění explozivního nárůstu počtu nakažených. Tyto nezbytné kroky mají a budou mít velmi negativní vliv na makroekonomický vývoj. Byť jen rámcová kvantifikace ekonomických dopadů a jejich načasování je s ohledem na dynamický vývoj situace extrémně obtížná, a pravděpodobně ji bude možné provést až zpětně s určitým časovým odstupem. Přirozenou reakcí hospodářských politik ve všech zasažených zemích je jejich razantní uvolnění a přijetí masivních monetárních, fiskálních a dalších stimulů, což by mělo pomoci k tomu, aby pandemie měla co nejmenší dopad na dlouhodobý růst.

V roce 2019 růst reálného HDP zpomalil na 2,6 %. Hlavním faktorem byly výdaje domácností na konečnou spotřebu, ekonomiku ale podpořily také investice do fixního kapitálu a spotřeba sektoru vládních institucí. Saldo zahraničního obchodu při poklesu dynamiky vývozu i dovozu hospodářský růst mírně tlumilo. Průměrná míra inflace v roce 2019 při akceleraci cenového růstu v závěru roku dosáhla 2,8 %. Míra nezaměstnanosti byla nadále nejnižší v Evropské unii, v průměru za celý rok činila 2,0 %. Běžný účet platební bilance vykázal nepatrný schodek ve výši 0,4 % HDP.


V makroekonomické predikci pracujeme se scénářem, že se v Evropě podaří ve 2. čtvrtletí 2020 situaci s šířením koronaviru zvládnout a následně bude ekonomická aktivita pozvolna oživovat. Šok do agregátní poptávky i nabídky by tedy měl být pouze dočasný a jednorázový, přesto se však česká ekonomika hluboké recesi nevyhne.

V roce 2020 počítáme s propadem ekonomického výkonu o 5,6 %. K nejhlubšímu poklesu by mělo dojít v oblasti zahraničního obchodu a u investic do fixního kapitálu. Nižší by však měla být i spotřeba domácností. Od 2. poloviny 2020 by ekonomická aktivita měla oživovat, v roce 2021 by tak hospodářský růst mohl dosáhnout 3,1 %.

Kvůli ekonomickému propadu a s ním spojenému snížení poptávky po práci by letos měla klesnout zaměstnanost. Rovněž by mělo dojít ke zvýšení míry nezaměstnanosti. Vyššímu dopadu recese na nezaměstnanost by kromě vysokého počtu volných pracovních míst i zaměstnaných cizinců měla bránit přijatá opatření hospodářské politiky. Ekonomická situace by se měla výrazně promítnout i v dynamice výdělků, zejména pak v roce 2021, kdy by průměrná reálná mzda měla dokonce klesnout.

V roce 2020 bude hospodaření sektoru vládních institucí velkou měrou ovlivněno pandemií koronaviru. Hluboký propad ekonomické aktivity totiž s sebou nese pokles nebo ztrátu dynamiky daňových příjmů při zvýšených výdajích vynaložených na boj proti šíření epidemie a zmírnění jejích ekonomických a sociálních dopadů. Očekáváme proto výrazně deficitní hospodaření sektoru vládních institucí ve výši 4,1 % HDP. Z pohledu strukturálního salda by expanzivní fiskální politika měla vést k deficitu 2,0 % HDP. Predikce počítá s růstem dluhu na úroveň 35,2 % HDP.

Makroekonomická predikce je zatížena řadou rizik, jež v úhrnu považujeme za výrazně vychýlená směrem dolů. Nejvýznamnějším rizikem je pochopitelně šíření nového typu koronaviru. Hospodářskou aktivitu by mohlo negativně ovlivnit i nastavení budoucích vztahů mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií nebo napětí v mezinárodních obchodních vztazích. Mezi vnitřní rizika patří vývoj na trhu nemovitostí a v automobilovém průmyslu.

Tabulka: Hlavní makroekonomické indikátory

Pozn.: Srovnání s Makroekonomickou predikcí České republiky MF ČR z ledna 2020.
Zdroj: ČNB, ČSÚ, Eurostat, U. S. Energy Information Administration. Výpočty a predikce MF ČR.

13:31 Brýle, návleky nebo testovací sady. Do krajů se o víkendu dostaly další miliony ochranných prostředků


Pod vedením ministra vnitra Jana Hamáčka dnes jednala Stálá pracovní skupina Ústředního krizového štábu. Vedení ÚKŠ jednalo o probíhající distribuci do krajů nebo záměru umožnit českým občanům vycestovat do zahraničí.

Předseda ÚKŠ a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) dnes informoval o probíhající distribuci ochranných pomůcek do krajů. „O víkendu měli hasiči dva velké závozy do krajů. Kromě pěti milionů roušek a stejného množství rukavic získaly kraje 350 tis. ochranných obleků a 250 tis. návleků,“ uvedl Jan Hamáček.

Policie včera rozvezla 20 tisíc odběrových sad na testování a připravuje se rozvoz dalších 80 tis. sad, které dorazily dnes ráno. Koncem týdne také přiletí velká zásilka ochranných obleků. Celkem dosud Ministerstvo vnitra objednalo přes 100 mil. roušek a přes 10 mil. respirátorů.

Změny po Velikonocích

Velikonoce by dle předsedy ÚKŠ měly proběhnout ještě podle současných nařízení. Krizový štáb navrhuje vládě, aby se po Velikonocích umožnilo českým občanům v odůvodněných případech vycestovat do zahraničí. 

„Hranice zůstávají zavřené a víza se nevydávají, navrhujeme ale zrušit po Velikonocích plošný zákaz a umožnit našim občanům ve vážných případech vycestovat. Rozhodně se to ale nebude týkat například nákupů v Drážďanech,“ vysvětlil ministr vnitra. Tyto občany by čekaly po návratu přísné podmínky, kdy policie zaznamená jejich návrat a hygiena nařídí individuální karanténu.

ÚKŠ dnes také navrhne vládě povolit při dodržení bezpečnostních opatření jednání zastupitelstev.


Důležité odkazy:

 • průběžné aktualizovaný seznam distribuovaných ochranných prostředků za MV zde,
 • průběžně doplňované informace o ÚKŠ včetně statutu zde,
 • záznamy tiskových videokonferencí zde,
 • informace k současné situaci zveřejňujeme i na twitterovém účtu @vnitro zde,
 • kontakt pro domácí výrobce ochranných pomůcek a zdravotnického materiálu na covpoint@mpo.cz,
 • webové stránky pro výrobce zde.

10:47 Program ANTIVIRUS přehledně krok za krokem

Ministerstvo práce a sociálních věcí v minulých týdnech připravilo program konkrétních opatření, která pomohou zaměstnavatelům udržet vytvořená pracovní místa. Zaměstnanci by proto neměli mít obavu, že bude jejich místo zrušeno, stát se o ně postará díky Programu Antivirus. Přinášíme jednoduchý návod, jak je možné od dnešního dne požádat o refundaci vyplacených mezd zaměstnancům.

„V tuto chvíli je nutné pomoci zachovat pracovní místa a nedopustit, aby lidé přišli o práci. Musíme se postarat o zaměstnance a jejich rodiny a udělat maximum proto, aby se nedostali do finanční nebo existenční tísně. Dnes v poledne bude spuštěn program Antivirus v praxi a bude zahájen příjem žádostí zaměstnavatelů o zpětné proplacení mezd jejich zaměstnancům od státu,“ prohlásila ministryně práce a sociálních věcí
Jana Maláčová (ČSSD).

Dnes, 6. dubna ve 12 hodin, bude spuštěn příjem žádostí zaměstnavatelů o částečnou kompenzaci celkových mzdových nákladů v podobě náhrad mezd náležejících zaměstnancům za dobu překážek v práci vyvolaných karanténou nebo mimořádnými krizovými opatřeními. Program však počítá i s doprovodnými hospodářskými problémy zaměstnavatelů. Zaměstnavatelé mohou žádat o vyplácení finančního příspěvku za mzdové náklady prostřednictvím Úřadu práce České republiky (dále jen „ÚP ČR“) v místě sídla svého podnikání.

Základní principy administrace žádosti o poskytnutí příspěvku jsou dálkový přístup (není třeba nikam chodit osobně, vše lze vyřídit elektronicky), rychlé poskytnutí podpory, aktivní upozornění ze strany ÚP ČR na případné chyby v žádosti, minimum nejnutnějších dokumentů. Žádost o poskytnutí příspěvku bude podávána prostřednictvím webové aplikace zřízené speciálně za tímto účelem. Odkaz je umístěn na webových stránkách www.uradprace.cz.

Pro přiznání příspěvku na již vyplacené mzdy zaměstnancům je potřeba splnit některé podmínky. V první řadě je nutné, aby zaměstnavatel provedl uzávěrku mezd a evidenci docházky za příslušný kalendářní měsíc, následně v řádném termínu vyplatil zaměstnancům náhrady mezd a odvedl povinné odvody (sociální a zdravotní pojištění).

Po splnění těchto podmínek, které jsou standardním administrativním úkonem každého zaměstnavatele, předloží prostřednictvím webové aplikace ÚP ČR vyúčtování vyplacených náhrad mezd včetně povinných odvodů. Toto vyúčtování bude obsahovat seznam zaměstnanců a jejich rodných čísel nebo evidenčních čísel pojištěnců (pokud není rodné číslo), na které požaduje příspěvek. Tím bude splněna jeho povinnost vůči Programu Antivirus.

Po obdržení vyúčtování od zaměstnavatele zašle ÚP ČR elektronicky dotaz ČSSZ, zda zaměstnanci, na které zaměstnavatel nárokuje příspěvek, jsou skutečně zaměstnanci tohoto zaměstnavatele. Příspěvek bude poskytnut pouze na zaměstnance, u kterých bude kontrolou ověřeno, že jsou zaměstnanci v pracovním poměru u žadatele. Následně ÚP ČR vyplatí příspěvek na bankovní účet zaměstnavatele.

Podrobný manuál pro zaměstnavatele k Programu Antivirus je ke stažení na webových stránkách MPSV na odkazu https://www.mpsv.cz/antivirus.

Pro zaměstnavatele bylo navíc na webu MPSV a na sociálních sítích zveřejněno instruktážní video, jak mají postupovat při vyplňování žádostí o refundace mezd pro své zaměstnance. Video je ke zhlédnutí rovněž na webových stránkách MPSV na odkazu https://www.mpsv.cz/antivirus

Program Antivirus vznikl zejména proto, aby nedocházelo k propouštění zaměstnanců a ti si i v této době udrželi svá pracovní místa. To je cíl stanovený ministerstvem práce a sociálních věcí. Věříme, že bude splněn.

Záznam z dnešní tiskové konference ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové je k dispozici ZDE.

5. dubna 2020

20:56 Zítra v 11:00 hodin na tiskovou konferenci ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha k aktuálnímu vývoji týkající se onemocnění COVID-19, nákupům ochranných pomůcek a testování pracovníků v sociálních službách.

16:26 Ministerstvo spravedlnosti navrhuje moratorium na exekuce

Vláda na svém úterním jednání schválila návrh zákona z dílny Ministerstva spravedlnosti – tzv. lex covid justice. Ten např. chrání podnikatele před insolvencí, zmírňuje podmínky pro lidi v oddlužení a umožňuje prominout některé zmeškané lhůty v soudních řízení. Nově do návrhu přibyla další opatření týkající se provádění exekucí. Další návrhy na úpravy zákonů připravila legislativa ministerstva na základě diskuse s poslanci i zástupci neziskových organizací a odborné veřejnosti. Ty tak budou k dispozici poslancům a bude je možné přijmout formou pozměňovacích návrhů.

„Vládní návrh zákona představilo Ministerstvo spravedlnosti poslancům ve středu 1. dubna 2020 na společném jednání podvýboru pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení a podvýboru pro ochranu spotřebitele.  Cílem navržených úprav je, aby lidé v době nouzového stavu a bezprostředně po něm hned nepřicházeli o svůj majetek. Chceme jim dát možnost překlenout složité životní situace, do kterých se v souvislosti s epidemií COVID-19 dostanou. Myslíme na fyzické osoby, ale i na podnikatele, kterým by např. zabavení auta či domu znemožnilo podnikání, či ztížilo pracovní podmínky,“ uvádí k návrhu ministryně spravedlnosti Marie Benešová.

Moratorium

Konkrétně návrh zavádí moratorium na provádění některých úkonů exekuce v době nouzového stavu a bezprostředně po něm, a to do 30. června 2020. Do té doby by nebylo fakticky možné provádět dražby nemovitostí sloužících k bydlení a zabavování věcí (mobiliární exekuce). Týkalo by se to i exekucí zahájených před tímto obdobím. Toto omezení by se nevztahovalo na vybrané přednostní pohledávky, např. vymáhání výživného, pohledávek náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví a pohledávek náhrady újmy způsobené úmyslnými trestnými činy.

Přednostní započítávání plateb na jistinu

Cílem změny je prevence proti zadlužení spotřebitelů. Navrhovaná změna má dlužníkovi usnadnit splácení dluhu a předcházet situacím, ve kterých není fakticky schopen splatit dluh, protože příslušenství stále narůstá. V souvislosti s „koronavirovou“ situací můžeme očekávat zvýšení zadluženosti lidí, např. v důsledku půjček, které si vezmou kvůli výpadku v příjmech. Návrhem se bude bránit enormně narůstajícímu příslušenství, které zvyšuje celý dluh. Změní se tedy pořadí započítávání jistiny a příslušenství (např. úroku). Stanoví se, že dlužník nejprve plní na jistinu, pak teprve na příslušenství.


Vyloučení daňového bonusu z exekuce

Úprava vyloučí daňový bonus vzešlý z daňového zvýhodnění na vyživované dítě z exekuce. Ten je dnes na základě judikatury plně postižitelný v exekuci. Pomoci to může především rodinám s malými dětmi, které jsou současnou situací mnohdy postiženy tím, že rodič z důvodu péče o dítě nepobírá plnou mzdu, ale pouze ošetřovné, to může být významnou pomocí.

Úprava exekuce odstupného 

Změna zohlední smysl odstupného při propuštění z pracovního poměru jako částky, která nahrazuje několik platů. Nebude možné postihnout odstupné jako jednu částku. Dlužníkovi zůstane v takové situaci víc prostředků.

Navýšení limitu u dražeb nemovitostí z 30 000 Kč na 100 000 Kč

Návrh zvyšuje výši jistiny dluhu, při jejímž překročení je možné vydražit nemovitost, kterou dlužník obývá. Pro dluhy menší než 100 tisíc korun (bez příslušenství a nákladů) by nemělo být možné prodat dlužníkovi střechu nad hlavou.

Vstup do oddlužení živnostníkům za stejných podmínek jako ostatním fyzickým osobám

Nesouhlas věřitelů již nebude překážkou vstupu živnostníků do oddlužení. Dnes odůvodněný nesouhlas byť i jednoho věřitele zabrání vstupu živnostníka do oddlužení, což může vést až ke konkursu.

4. dubna 2020

8:25 Celkový počet provedených laboratorních testů. 74 170 k 4. 4. 2020 v 8.25 h // Celkový počet uzdravených po onemocnění COVID-19: 74 // Celkový počet úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID-19: 56

0:30 Celkový počet osob s prokázaným onemocněním COVID-19: 4 190 k 4. 4. 2020 v 0.30 h

3. dubna 2020

19:35 Kraje dostanou o víkendu 50 tisíc testovacích sad. Další stovky tisíc má Ministerstvo vnitra objednané

Předseda Ústředního krizového štábu a ministr vnitra Jan Hamáček dnes jednal s hejtmany a řediteli krajských hygienických stanic. Téma videokonference bylo zásobování krajů nebo projekt chytré karantény.

Jan Hamáček (ČSSD) považuje za klíčové zajistit v krajích dostatečné množství testovacích sad. O víkendu jich proto policie do krajů rozveze dalších 50 tisíc. „Testovací sady dostaneme do krajů policejními vrtulníky, takže by tam měly být prakticky okamžitě. Tato várka vyřeší situaci na několik dní. Nebylo to jednoduché, ale teď už máme sad dostatek,“ informoval ministr vnitra hejtmany s tím, že resort má objednaných ještě několik stovek tisíc testů a snaží se zajistit i dodávky od domácích výrobců.

Výstupem jednání je také shoda na výrazném zlepšení stavu zásobování ochrannými pomůckami. Kraje navíc Ministerstvu vnitra (MV) dodají statistiky, které prostředky a kam distribuovaly. „Stále k nám leteckým mostem proudí další dodávky a v tuto chvíli jsme průběžné zásobování krajů schopni zajistit,“ ujistil ministr vnitra.

Celoobličejové masky

Hejtmani v příštích dnech poskytnou MV požadavky, kolik potřebují celoobličejových masek CM6 včetně filtrů pro nejohroženější skupiny včetně záchranářů. Tyto masky nakoupí MV od Gumáren Zubří, filtry P3R od Sigmy Lutín a AVEC Chem. 

„V této kombinaci jde o účinnější masky, než jsou respirátory FFP3. Jsem strašně rád, jak se k našemu záměru odebírat od našich firem sofistikované výrobky český průmysl postavil,“ doplnil Jan Hamáček.

Videokonference se zúčastnil také náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula, který informoval hejtmany o přípravě projektu chytré karantény. Ministr vnitra hejtmany ujistil, že přestože půjde primárně o projekt hygienických stanic a armády, MV je připraveno poskytnout krajům podporu. Jde o složitý projekt, který u nás nikdy nebyl, je ale důležité, abychom uspěli,“ řekl ministr vnitra.

Důležité odkazy:

 • průběžně aktualizovaný seznam distribuovaných ochranných prostředků za MV zde,
 • průběžně doplňované informace o ÚKŠ včetně statutu zde,
 • záznamy tiskových videokonferencí zde,
 • informace k současné situaci zveřejňujeme i na twitterovém účtu @vnitro zde,
 • kontakt pro domácí výrobce ochranných pomůcek a zdravotnického materiálu na covpoint@mpo.cz,
 • webové stránky pro výrobce zde.

18:13 V pondělí 6. dubna od 14.00 hodin se ve Strakově akademii uskuteční formou videokonference jednání vlády.

Ministři budou projednávat především další opatření na pomoc firmám, živnostníkům i občanům při řešení dopadů epidemie koronaviru.

14:12 Státní úřad inspekce práce dohlíží na dodržování pracovněprávních předpisů i v době stavu nouze

Kontrolní činnost ze strany orgánů inspekce práce probíhá i v současné době, orgány inspekce práce se však snaží přistupovat k zahajování kontrol s maximální mírou obezřetnosti a kontrolami řešit pouze závažné případy nasvědčující úmyslnému porušování pracovněprávních předpisů a naopak nešikanovat zaměstnavatele rutinní kontrolní činností.

Státní úřad inspekce práce si je vědom velmi složitého postavení řady zaměstnavatelů, které však nemůže vést k situacím, kdy jsou zaměstnancům upírána nebo krácena jejich základní práva vyplývající z pracovněprávních předpisů. Zákoník práce, a v něm ukotvená práva zaměstnanců, platí i v době nouzového stavu. Jejich nedodržování může mít v období stavu nouze ještě negativnější dopady na zaměstnance, než kdy jindy.

V těchto dnech jsou proto vybranými oblastními inspektoráty práce zahajovány kontroly vybraných zaměstnavatelů (zejména agentur práce). Impulsem k provedení těchto kontrol jsou podněty ke kontrole podané zaměstnanci z řad cizích státních příslušníků, které jsme v tomto období obdrželi, a které upozorňují na závažná porušení právních předpisu v oblasti odměňování a ukončování pracovních poměrů, a to především ve Středočeském, Jihomoravském, Plzeňském a Ústeckém kraji.

12:00 Ústav jaderné fyziky AV ČR nabízí zdravotníkům bezplatně přístroj na radiační sterilizaci

Cyklický elektronový urychlovač Mikrotron MT25 dokáže zahubit zárodky ionizujícím zářením během několik minut. Proces probíhá bez zvýšené teploty, což umožňuje ozařovat předměty ze syntetických materiálů, které se často používají ve zdravotnictví. Zařízení umístěné v krytu civilní ochrany pod Vítkovem nabízí pracoviště AV ČR v době nouze zdarma.

Urychlovač Mikrotron MT25/foto: ÚJF AV ČR

Radiační sterilizace má v porovnání s jinými metodami, např. teplem, parou pod tlakem, chemickými plyny, určité výhody. „Vysoká schopnost záření pronikat látkou způsobuje efektivní hubení zárodků na předmětech různých tvarů, tloušťky, materiálového složení a konzistence, a to stejnoměrně ve všech vrstvách,“ říká Petr Lukáš, ředitel Ústavu jaderné fyziky AV ČR.

Sterilizované předměty nevykazují zbytkové sekundární záření a radiační sterilizace nezpůsobuje radioaktivitu ozařovaných předmětů. Oblast využití radiační sterilizace zahrnuje především lékařské výrobky pro jedno použití, zhotovené z plastických hmot, textilií, pryže, buničiny atd.

Výhodou urychlovače Mikrotron MT25 je především rychlost. „Sterilizační dávka je tu dosažena v průběhu několika minut. Samozřejmě v závislosti na počtu, velikosti a geometrickém uspořádání ozařovaných předmětů,“ zdůrazňuje Petr Lukáš. Výhodou jsou podle něj také minimální požadavky na obalový materiál.

Sterilizace různých materiálů se na tomto urychlovači provádí běžně, využívají ho například VŠCHT, ÚOCHB nebo Výzkumný ústav potravinářský Praha.

Karusel s ozařovanými vzorky/foto: ÚJF AV ČR

Zájemci o radiační sterilizaci mohou kontaktovat pro bližší informace dr. Ondřeje Svobodu, tel.: 220 941 147, e-mail: svoboda@ujf.cas.cz.

8:30 Celkový počet provedených laboratorních testů: 67 281 k 3. 4. 2020 v 8.30 h (od poslednej priebežnej aktualizácie 53 nových prípadov)

Celkový počet osob s prokázaným onemocněním COVID-19: 3 858 k 3. 4. 2020 v 0.30 h (od posledného aktualizovania 6 291 nových testov za deň)

Celkový počet uzdravených po onemocnění COVID-19: 71 k 3. 4. 2020 v 8.30 h ( od poslednej priebežnej aktualizácie počas dňa 4 noví)

Celkový počet úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID-19: 46 k 3. 4. 2020 v 8.30 h (od poslednej priebežnej aktualizácie počas dňa 2 noví)

2. dubna 2020

14:17 V Českej republike už môžu otvoriť aj obchody s domácimi potrebami.

12:54 Konzultace s českými výrobci, testování či distribuce, o tom dnes jednalo vedení Ústředního krizového štábu 

Pod vedením ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) dnes opět jednala Stálá pracovní skupina Ústředního krizového štábu. Ta tvoří vedení ÚKŠ, koordinuje práci jednotlivých pracovních skupin a předává informace vládě.

Dnes začne komunikace Hasičského záchranného sboru a Ministerstva vnitra s šesti českými výrobci špičkového high-end materiálu, jako jsou celoobličejové masky či filtry účinnější než respirátory FFP3. Od těchto firem bude na základě krizového zákona přednostně nakupovat stát. „Jsme připraveni odebrat velkou část produkce masek CM6 od Gumáren Zubří nebo špičkových filtrů od Sigmy Lutín. Dnes začneme jednat se všemi šesti firmami o harmonogramu a množství. Jde o první velký krok ve spolupráci s českým průmyslem,“ upozornil Jan Hamáček na skutečnost, že Ministerstvo vnitra české výrobce neopomíjí a stát kromě stabilních dodávek spotřebního materiálu podpoří i výrobce speciálních ochranných prostředků.

Vedení ÚKŠ řešilo také otázku distribuce a testování. Podle Jana Hamáčka je důležité, aby stejně jako Ministerstvo vnitra zveřejnily aktuální statistiky dodaného a rozvezeného zboží také kraje. „Zítra odpoledne budu mít videokonferenci s hejtmany. Budu mj. chtít, aby i kraje zveřejňovaly, jaké prostředky a kam distribuovaly. Jen tak zabráníme dalším spekulacím,“ doplnil. Stálá pracovní skupina také informovala, že Ministerstvo vnitra pracuje na zajištění potřebného množství testovacích sad a je v případě potřeby schopné uvolnit už dodané rychlotestery na plošné testování.

„Mezidobý nárůst nakažených klesl ze 45 % na 10 %. To nám dává naději, že opatření vlády fungují. Ještě ale není čas k oslavám ani k uvolňování opatření. Prosím, ještě vydržte,“ dodal ministr vnitra.

Důležité odkazy:

 • průběžné aktualizovaný seznam distribuovaných ochranných prostředků za MV zde,
 • seznam firem, od kterých bude jejich výrobky přednostně nakupovat stát zde,
 • průběžně doplňované informace o ÚKŠ včetně statutu zde,
 • informace k současné situaci zveřejňujeme i na twitterovém účtu @vnitro,
 • kontakt pro domácí výrobce ochranných pomůcek a zdravotnického materiálu na covpoint@mpo.cz,
 • webové stránky pro výrobce zde.

Struktura ÚKŠ

Řídící orgán ÚKŠ, tedy Stálá pracovní skupina se schází každý den od pondělí do pátku na Ministerstvu vnitra prezenčně. Jejími členy jsou zástupci ministerstev vnitra a zdravotnictví včetně hlavní hygieničky, policie, Hasičského záchranného sboru, armády a dále předsedové pracovních skupin a zástupce Asociace krajů. Ostatní části ÚKŠ jednají formou videokonference. Kompletní krizový štáb jedná jednou týdně ve středu, pracovní skupiny včetně ekonomického poradního týmu dle potřeby.

8:30 Celkový počet provedených laboratorních testů : 60 990

Celkový počet osob s prokázaným onemocněním COVID-19 k 2. 4. 2020 v 8.25 h : 3 604

Celkový počet uzdravených po onemocnění COVID-19: 61

Celkový počet úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID-19: 40

01. 04. 2020

23:06 Vláda požádá poslance o prodloužení nouzového stavu o 30 dnů, Parlamentu předloží i balík zákonů na pomoc s koronavirem

1. dubna 2020 Vláda Andreje Babiše schválila na mimořádném jednání ve středu 1. dubna 2020 několik návrhů zákonů, které předloží Parlamentu k projednání ve stavu legislativní nouze. Obsahují další řadu kroků, které mají pomoci se zvládnutím dopadů epidemie koronaviru na společnost. Kabinet rovněž požádá o prodloužení trvání nouzového stavu o dalších 30 dnů, tedy až do 11. května.

Nouzový stav na území České republiky vyhlásila vláda z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů. Podle ústavního zákona o bezpečnosti ČR může vláda nouzový stav za třicetidenní hranici prodloužit jen po předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny.

Vláda se shodla, že podmínky pro vyhlášení nouzového stavu v České republice nadále trvají a že jeho zavedení umožnilo přijmout účinná opatření, která zásadní měrou přispěla k tomu, že se daří držet šíření nákazy ve zvládnutelné míře. Vláda je přesvědčena, že úspěšnému zvládnutí epidemie je nezbytné nouzový stav prodloužit o dalších 30 dnů. Ke stejnému názoru dospěl i Ústřední krizový štáb. Proto premiér Andrej Babiš požádá poslance na mimořádné schůzi svolané na 7. dubna, aby umožnili jeho prodloužení až do 11. května.

Vláda poslancům na mimořádnou schůzi předloží i několik zákonů, které by měly být projednány Parlamentem ve stavu legislativní nouze. Jedná se o kroky, které mají podnikatelům, firmám, ale i soukromým osobám pomoci se snáze vyrovnat s důsledky přijatých mimořádných opatření i očekávaného propadu ekonomiky a dalších dopadů na společnost.

Ministerstvo financí například navrhlo prostřednictvím návrhu zákona o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19 vyhlásit moratorium na splácení úvěrů a hypoték, které by bylo, pokud je Parlament schválí a prezident podepíše, závazné pro všechny banky a nebankovní společnosti. Dlužníkům z řad fyzických osob i firem umožní podle své volby přerušit splácení na tři nebo šest měsíců, pokud o to projeví zájem. Vláda schválila také návrh novely zákona o spotřebitelském úvěru. Ta má rozšířit omezení sjednané sankce vyplývající z prodlení se splácením spotřebitelského úvěru i na prodlení se splácením peněžitého dluhu osoby samostatně výdělečně činné, která je v prodlení po dobu 3 měsíců, tedy po dobu, která dle insolvenčního zákona stanoví domněnku její platební neschopnosti. Cílem je odvrátit pád dlužníků do dluhové pasti. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva financí na https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/vlada-schvalila-moratorium-na-splatky-uv-38077.

Lidem, kteří se kvůli výpadku příjmů v důsledku vládou vyhlášených opatření ocitli ve finanční tísni, má pomoci také návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. Tato mimořádná právní norma zakazuje dát lidem, kteří se kvůli epidemii ocitli ve finanční tísni výpověď z nájmu kvůli prodlení s placením nájemného. Zavádí rovněž možnost odložení splatnosti splátek úvěrů poskytnutých Státním fondem rozvoje bydlení, a to na dobu do 30. listopadu 2020. Podrobnosti jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj na https://mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/najemnikum-je-treba-v-nouzovem-stavu-rozhodne-pom.

Podobné opatření navrhuje vláda i na ochranu nájemců komerčních prostor, kteří z důvodu výpadku příjmů budou mít problémy se zaplacením nájmu. I na ně se bude vztahovat přechodné moratorium, které v návrhu zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Ministři schválili také dva návrhy Ministerstva práce a sociálních věcí, které mají pomoci řešit dopady koronavirové krize v oblasti zaměstnanosti. Návrh zákona o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 například umožní, aby firmy žádající o podporu v rámci vládou schváleného programu Antivirus nemusely předkládat potvrzení bezdlužnosti. Novela zákona o zaměstnanosti má mj. umožnit, aby se lidé mohli registrovat do evidence Úřadu práce ČR on-line. Více v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí na https://www.mpsv.cz/web/cz/-/vlada-reaguje-na-nove-okolnosti-vyplyvajici-z-vyjimecnych-opatreni-legislativa-v-oblasti-zamestnanosti-se-zmeni.

Ministři poslali do Parlamentu také návrh novely zákona o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu. Hlavním cílem této právní normy je zavedení nové povinnosti pro pronajímatele ubytovacích prostor prostřednictvím digitálních platforem typu Airbnb sdělit obecnímu živnostenskému úřadu na základě jeho výzvy počet uzavřených smluv o službě cestovního ruchu, celkovou cenu za tyto služby, ale i adresu místa, na které byli hosté ubytováni. Získané údaje pak bude možné předat jinému státnímu kontrolnímu orgánu, například krajské hygienické stanici, aby bylo možné vytrasovat tyto osoby, většinou cizince, pokud by se objevilo podezření na možnost šíření infekční choroby. Více na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj na https://mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/dostalova-pred-uvolnenim-opatreni-musime-mit-preh.

Do sněmovny k projednání ve stavu legislativní nouze zamířil také návrh zákona o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky. Má umožnit Policii České republiky a obecní policii projednat příkazem na místě přestupky spáchané porušením krizových opatření stanovených vládou podle krizového zákona nebo mimořádných opatření vydaných Ministerstvem zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Policisté či strážníci tak budou moci na místě pokutovat hříšníky i v případech, které dosud musely být projednávány ve správních řízeních. Více v tiskové zprávě Ministerstva vnitra na https://www.mvcr.cz/clanek/dulezite-posileni-prava-policie-by-mohla-pokutovat-poruseni-krizovych-narizeni-ke-koronaviru-primo-na-miste.aspx.

Vláda schválila také návrh novely pravidel rozpočtové odpovědnosti. Novela reaguje na předpokládaný propad příjmů státního rozpočtu v kombinaci s očekáváným nárůstem výdajů, který bude znamenat zhoršení bilance státního rozpočtu v řádu desítek miliard korun. Ke zmírnění dopadů ekonomického poklesu proto vláda navrhla vytvořit pro rok 2021 finanční rezervu ve výši čtyř procent HDP a v následujících letech veřejné finance konsolidovat. Umožnit dočasně fiskální pravidla umožnila členským státům Evropská komise aktivací tzv. únikové klauzule. Více informací obsahuje tisková zpráva Ministerstva financí na https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/novela-pravidel-rozpoctove-odpovednosti-38079.

Vláda projednala také několik mimořádných opatření. Schválila například prodloužení dočasného znovuzavedení ochrany hranic České republiky až do 24. dubna 23.59 hodin, uložení povinnosti hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy vyčlenit ve zdravotnických zařízeních speciální lůžka pro klienty ústavů sociálních služeb s prokázaným onemocněním COVID-19 v rozsahu nejméně 60 lůžek na 100 000 obyvatel a povolila provoz prodejen domácích potřeb, v nichž je možné nakoupit ochranné prostředky dýchacích cest, rukavice či dezinfekci. Schválila rovněž uvolnění 17,8 milionu korun z vládní rozpočtové rezervy do kapitoly Ministerstva spravedlnosti v souvislosti se zajištěním osobních ochranných prostředků proti šíření nemoci COVID-19.

Kompletní výsledky jednání na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady-1-dubna-2020-180821/.

19:27 Důležité posílení práva. Policie by mohla pokutovat porušení krizových nařízení ke koronaviru přímo na místě

Vláda schválila návrh Ministerstva vnitra, aby policisté i obecní strážníci mohli porušování krizových opatření pokutovat přímo na místě blokovou pokutou do výše 10 tisíc korun. Řešení postihu ve správním řízení se ukázalo jako neefektivní a zdlouhavé.

Návrh teď musí projednat Parlament. Má jít o dočasnou pravomoc při porušení opatření nařízených v souvislosti s koronavirem podle krizového zákona a mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví. „Lidem dnes za porušení nařízení hrozí na papíru drakonické pokuty. V reálu ale jejich vymáhání ve zdlouhavém správním řízení nefunguje. Pokud policisté a strážníci porušení odhalují, měli by mít právo je taky postihovat,“ vysvětlil ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). 

Podle Jana Hamáčka je skvělé, že lidé nařízení v absolutní většině dodržují, nejen události z víkendu však ukázaly, že vymáhání jednotlivých excesů není efektivní. „Policie nebude stát v lese za stromem a pokutovat osamělého cyklistu bez roušky. Jde nám o rychlý postih evidentních porušení s rizikem možného přenosu infekce,“ upřesnil ministr vnitra s tím, že ukázkovým případem, kdy by policie měla pokutu udělit, je např. skupinové popíjení alkoholu na předzahrádkách či v parcích.

„Nařízení komplikují život každému z nás, ale nezavedli jsme je pro nic za nic. Žádám proto ještě o trpělivost,“ dodal Jan Hamáček.

Posílení vymahatelnosti

Prohřešky dle správního řízení dnes řeší buď hygienické stanice, nebo příslušné správní úřady, které mají nedostatečné kapacity. Zákon proto posílí vymahatelnost práva. Ulehčí také správním orgánům od administrativní zátěže a obviněným z přestupku odpadnou náklady a povinnosti spojené s klasickým správním řízením.

Vláda bude žádat o projednání ve zkráceném jednání v rámci stavu legislativní nouze.

18:46 Vláda reaguje na nové okolnosti vyplývající z výjimečných opatření. Legislativa v oblasti zaměstnanosti se změní

Na svém jednání 1. 4. 2020 schválila vláda návrh legislativních změn v oblasti zaměstnanosti, předložený ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou (ČSSD). Tyto změny budou postoupeny poslanecké sněmovně ke schválení ve stavu legislativní nouze a jejich cílem je pružně reagovat na novou situaci v souvislosti s pandemií COVID-19.

„Cílem je umožnit lepší fungování programu Antivirus, odlehčit Úřadu práce a také ulevit samotným občanům, aby se mohli snáze a online a odkudkoliv registrovat na Úřadu práce,“ okomentovala návrhy ministryně Maláčová.

Vláda předkládá Návrh zákona o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti
v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020.

 1. Po dobu nouzového stavu nebude vyžadováno potvrzení o bezdlužnosti od firem, které žádají o podporu v rámci programu Antivirus. To ovšem neznamená, že nebudou muset i nadále plnit své dlužní závazky.
 • Předkládáme také změnu, aby se nepokrátil příspěvek na zaměstnávání osob
  se zdravotním postižením o náhrady mzdy při překážkách, tyto podniky teď také nemusí dokládat bezdlužnost.

Vláda předkládá návrh změny zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Nově se bude možné registrovat do evidence Úřadu práce online, a to odkudkoliv z České republiky a nikoliv jen v místě stálého bydliště.
 • Osoby v evidenci Úřadu práce již nebudou muset dokládat potvrzení od lékaře
  o nemoci neprodleně. Nově budou mít k dispozici až tři dny.

18:24 Podíl pozitivních záchytů z celkového počtu provedených testů je stabilní a v posledních dnech klesá

Česká republika zvládá epidemii velmi dobře a stávající vývoj počtu pacientů a čerpání kapacity systému zatím odpovídá tomu, co Ústav zdravotnických informací a statistiky modeloval. Kapacita celého systému je aktuálně více než dostatečná a kvalita péče je naprosto shodná jako v období před epidemií. Podíl pozitivních záchytů z celkového počtu provedených testů je stabilní a v posledních dnech klesá. Zaznělo to na dnešní tiskové konferenci Ministerstva zdravotnictví a Ústavu zdravotnických informací a statistiky k průběžnému vyhodnocení vývoje koronaviru, vlivu přijatých opatření a k modelaci dalšího vývoje.

Česká republika je v mezinárodním srovnání nadprůměrná v počtu testů na koronavirus. V úterý bylo provedeno přes 6200 testů, což je o 1000 více než v pondělí. Podíl pozitivních pacientů v celkovém počtu testů je 6,1 procenta. Přesto počet pacientů bude nadále růst. „Žádný stát není schopný epidemii zastavit ze dne na den. Rozhodně ale nemíříme italským nebo španělským scénářem,“ řekl ministr Vojtěch na konferenci. Nemocniční kapacity jsou schopné situaci zvládat. Nemocnice a regiony jsou nově zapojené do online dispečinku intenzivní péče, reportovacího systému, který v reálném čase ukazuje informace o vytíženosti a obsazenosti jednotlivých zdravotnických zařízení.

 „Na rozdíl od jiných státu, které mají primárně zasaženou seniorní populaci, tomu tak v České republice není,“ doplnil ministr. Ministerstvo přijalo řadu důležitých preventivních i režimových opatření v domovech pro seniory. Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška jde o 22 procent diagnostikovaných, přitom ve Španělsku se jedná o 33 a v Itálii o 36 procent.

Podle prediktivních modelů Ústavu zdravotnických informací a statistiky bude v polovině dubna v Česku kolem 8000 laboratorně potvrzených případů koronaviru. Na konci měsíce pak cca 14 000. Přitom podíl nakažených seniorů může stoupnout zhruba až na 30 – 40 procent. S nasbíranými daty se modely budou postupně zpřesňovat.

15:49 Bankovní rada České národní banky dnes s okamžitou platností uvolnila limity tří úvěrových ukazatelů pro posuzování žádostí o nové hypotéky. Podrobnosti najdete v tiskové zprávě na webu ČNB.

18:24 Podíl pozitivních záchytů z celkového počtu provedených testů je stabilní a v posledních dnech klesá

Česká republika zvládá epidemii velmi dobře a stávající vývoj počtu pacientů a čerpání kapacity systému zatím odpovídá tomu, co Ústav zdravotnických informací a statistiky modeloval. Kapacita celého systému je aktuálně více než dostatečná a kvalita péče je naprosto shodná jako v období před epidemií. Podíl pozitivních záchytů z celkového počtu provedených testů je stabilní a v posledních dnech klesá. Zaznělo to na dnešní tiskové konferenci Ministerstva zdravotnictví a Ústavu zdravotnických informací a statistiky k průběžnému vyhodnocení vývoje koronaviru, vlivu přijatých opatření a k modelaci dalšího vývoje.

Česká republika je v mezinárodním srovnání nadprůměrná v počtu testů na koronavirus. V úterý bylo provedeno přes 6200 testů, což je o 1000 více než v pondělí. Podíl pozitivních pacientů v celkovém počtu testů je 6,1 procenta. Přesto počet pacientů bude nadále růst. 

„Žádný stát není schopný epidemii zastavit ze dne na den. Rozhodně ale nemíříme italským nebo španělským scénářem,“ řekl ministr Vojtěch na konferenci. Nemocniční kapacity jsou schopné situaci zvládat. Nemocnice a regiony jsou nově zapojené do online dispečinku intenzivní péče, reportovacího systému, který v reálném čase ukazuje informace o vytíženosti a obsazenosti jednotlivých zdravotnických zařízení.

 „Na rozdíl od jiných státu, které mají primárně zasaženou seniorní populaci, tomu tak v České republice není,“ doplnil ministr. Ministerstvo přijalo řadu důležitých preventivních i režimových opatření v domovech pro seniory. Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška jde o 22 procent diagnostikovaných, přitom ve Španělsku se jedná o 33 a v Itálii o 36 procent.

Podle prediktivních modelů Ústavu zdravotnických informací a statistiky bude v polovině dubna v Česku kolem 8000 laboratorně potvrzených případů koronaviru. Na konci měsíce pak cca 14 000. Přitom podíl nakažených seniorů může stoupnout zhruba až na 30 – 40 procent. S nasbíranými daty se modely budou postupně zpřesňovat.

14:00 Saldo státního rozpočtu za leden až březen 2020 dosáhlo 44,7 mld. Kč

Saldo státního rozpočtu za leden až březen 2020 dosáhlo 44,7 mld. Kč

16:42 Na ošetřovné mají nárok i živnostníci v zemědělství a lesnictví

Nárok na ošetřovné pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) v rámci programu na podporu malých podniků postižených šířením koronaviru mají nově také zemědělci a lesníci v prvovýrobě. Rozšíření programu vyjednalo Ministerstvo zemědělství a včera jej schválila vláda.

„Chci uklidnit všechny živnostníky v zemědělské a lesnické prvovýrobě, že nárok na ošetřovné mají i oni. Je nutné žádosti podávat Ministerstvu průmyslu a obchodu a využívat formuláře na jejich webu, ne externí odkazy, které mohou obsahovat chyby,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Doplnění programu podpory malých podniků postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 – „OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ včera schválila vláda. Nově je program rozšířen na OSVČ podnikající v oblasti zemědělské a lesnické prvovýroby, a to podle zákona o rozpočtových pravidlech.

16:24 Potravinové banky ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství během dvou

týdnů zachránily a rozdaly 330 tun potravin

Za poslední dva týdny, kdy byl vyhlášen stav nouze, zachránily a rozdaly potravinové banky po celé České republice téměř 330 tun potravin. Jejich obrat ve skladech se tak proti běžnému stavu zdvojnásobil. Zachráněné potraviny pomohly lidem v nouzi v různých sociálních službách a v karanténou uzavřených městech. Jdou především k seniorům a rodičům samoživitelům.

„Jsem rád, že se naše dobrá spolupráce s potravinovými bankami osvědčila i v této nelehké době a podařilo se zachránit značné množství potravin. Chci jejich provozovatele ujistit, že jejich činnost má naši podporu. Pomáháme jim od roku 2016 a budeme jim samozřejmě pomáhat i nadále, dokud se nenajde vhodnější systémové řešení, aby tato pomoc nebyla pouze na našem ministerstvu. Loni jsme například potravinové banky podpořili více než 116 miliony korun, což je o téměř 76 milionů více než v roce 2018,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman. Ocenil práci zaměstnanců bank a dobrovolníky, kteří pracují i v těchto složitých dnech s obrovským nasazením.

Do distribuce potravin v současné situaci jsou zapojené nejen neziskové organizace, ale také obce a záchranné složky v regionech.

„Značné množství ovoce a mléčných potravin se podařilo zachránit ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství, které nám pomohlo koordinovat odběr 80 tun potravin z uzavřených škol. Další velkou pomocí jsou pak dary potravin od obchodních řetězců a také se s dary ozvala řada výrobců potravin,“ uvedl Aleš Slavíček, předseda České federace potravinových bank.

V roce 2016 Ministerstvo zemědělství (MZe) spustilo nový dotační program Podpora činnosti potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním zaměřením. Cílem je přispět ke snížení plýtvání potravinami, předejít vzniku potravinového odpadu, a zároveň tak podpořit distribuci potravin lidem na hranici hmotné nouze, kteří nemají přístup k základním potravinám. Od počátku podpory vyplatilo MZe potravinovým bankám více než 209 milionů korun.

15:15 Jednání ÚKŠ a ekonomického poradního týmu: Čeští výrobci ochranných pomůcek by měli přednostně zásobovat stát

Návrh na prodloužení nouzového stavu o 30 dní, domluva na distribuci nebo návrh usnesení vlády, aby vybraní čeští výrobci přednostně zásobovali ochrannými prostředky Ministerstvo vnitra. Pod vedením ministra vnitra Jana Hamáčka dnes poprvé jednal kompletní Ústřední krizový štáb (ÚKŠ) i jeho ekonomický poradní tým.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) na základě závěrů ÚKŠ dnes předloží vládě požadavek, aby vybraní čeští výrobci ochranných pomůcek a zdravotnického materiálu přednostně zásobovali Ministerstvo vnitra. Materiálem by poté hasiči zásobovali zaměstnance v tzv. první linii, a to na základě rozhodnutí pracovní skupiny ÚKŠ distribuce. Množství materiálu bude dle potřeby, v úvahu připadá cca 10 tis. kusů každého výrobku.

„Zásobování z Číny funguje a díky němu máme množství materiálu, které v Česku nezískáme. To však neznamená, že nepotřebujeme pomoc českých výrobců. Naopak. Když říkáme, že spolu to zvládneme, myslíme tím i české firmy,“ zdůraznil Jan Hamáček. Podle něj jsou domácí výrobci schopní dodávat špičkové, tzv. high-end produkty. Seznam firem vnitro zveřejní po schválení vládou, firmy by však měly zásobovat stát např. ochrannými maskami CM6 včetně filtrů, ocelovými bezešvými tlakovými láhvemi pro medicinální plyn nebo ventily s řízeným dávkováním kyslíku.

V rámci Skupiny distribuce také vznikl tým pod vedením Ministerstva průmyslu a obchodu zaměřený na domácí výrobce. Ti mohou své nabídky na dodání roušek nebo respirátorů posílat na covpoint@mpo.cz.

Prodloužení nouzového stavu

Na základě shody ohledně aktuální situace předseda ÚKŠ Hamáček doporučí vládě, aby požádala Poslaneckou sněmovnu o prodloužení nouzového stavu o 30 dní. „Nikdo nechce nouzový stav prodlužovat donekonečna, ale díky němu jsme schopní situaci zvládat. V tuto chvíli je nutné, aby ho Sněmovna prodloužila,“ vysvětlil ministr vnitra. Příští týden ve středu také náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula seznámí ÚKŠ s průběžným hodnocením projektu Chytrá karanténa.

Mimo to ÚKŠ rozhodl, že všechny kraje mají povinnost vytvořit speciální sety ochranných prostředků včetně obleků, které budou k dispozici sociálním službám včetně domovů pro seniory. Správné používání ochranných setů zajistí instruktážní video.

ÚKŠ se dnes zabýval i otázkou distribuce. V tuto chvíli má krizový štáb přehled o objednaném materiálu, o příletech jednotlivých dodávek i o harmonogramu distribuce. Jen dnes hasiči vyskladňují 800 tisíc respirátorů a 3 miliony roušek pro kraje, které hasiči distribuují na standardní na místa.

Během prvního jednání ÚKŠ předseda Jan Hamáček představil ostatním členům jeho strukturu a fungování. Platí včerejší rozhodnutí (zde), že jednání štábu řídí Stálá pracovní skupina, kompletní ÚKŠ se schází jednou týdně ve středu a jednotlivé pracovní skupiny vedou jejich předsedové, kteří také určují členy skupiny.

Kromě zástupců Ministerstva vnitra, policie a hasičů byla většina členů včetně zástupců opozičních politických stran z bezpečnostních důvodů připojena prostřednictvím videokonference. „Diskuse byla věcná a ukazuje se, že teď všichni dokážeme táhnout za jeden provaz,“ řekl Jan Hamáček.

Průběžně doplňované informace o ÚKŠ včetně statutu naleznete zde.

Ekonomický plán podpory

Dnes se také poprvé sešel ekonomický poradní tým, který je součástí ÚKŠ. Jeho cílem je hledat řešení dlouhodobých ekonomických dopadů a přijít s návrhy, které by mohly mít podobu současného „Marshalova plánu“. „Dnes jsme si řekli základní cíle. Děkuji ekonomům, že s prací v týmu souhlasí, od nás dostanou veškerou technickou podporu,“ dodal Hamáček s tím, že ekonomický tým se bude mj. inspirovat ekonomickými opatřeními v zahraničí a díky nim bude moci ÚKŠ navrhovat vládě také dlouhodobá ekonomická opatření.

Dvanáctičlenný tým vede Jan Švejnar z Columbia university, ředitel Centra pro globální a hospodářskou politiku. Dalšími členy jsou:

 • Danuše Nerudová – rektorka Mendelovy univerzity,
 • Tomáš Sedláček – ČSOB a Univerzita Karlova,
 • Ilona Švihlíková – docentka ekonomie,
 • Martin Fassmann – ekonom ČMKOS,
 • Jan Drahokoupil – ekonom, ETUI,
 • Daniel Munich – ekonom CERGE-EI,
 • Štěpán Jurajda – profesor CERGE-EI,
 • Michal Mejstřík – IES Univerzita Karlova,
 • Jan Mládek – ekonom a bývalý ministr průmyslu a obchodu,
 • Filip Matějka – ekonom CERGE-EI,
 • Petr Zahradník – ekonom Česká spořitelna.

8:30 TB MZ ČR: Celkový počet provedených laboratorních testů 55 017 k 1. 4. 2020 v 8.30 h . Za jeden deň otestovali 6 206 testov.

Vláda ústami ministra zdravotníctva ČR odmieta tvrdú kritiku, že testuje málo.

60 pacientov majú pľúcnej ventilácii. Nezvyšuje sa im zatiaľ ani percento pacientov nad 60 rokov. Nemajú tak primárne zasiahnutú skupinu seniorov zatiaľ. Tým, že veľa testujú, majú aj seriózne dáta a môžu tak tvrdiť, že pozorujú náznak klesajúceho trendu a želajú si, aby to tak aj ostalo. Dáta z fungujúceho informačného systému majú kvalitné, pretože sú obrazom reálneho testovania v krajine. Prezentáciu čísel vypracovali už českí vedci, ktorí na nich pracujú, vrátane prognóz do budúcnosti. Česi sa porovnávajú s krajinami, ktoré naozaj testujú, so Slovenskom nie.

Veľká testovacia kapacita vyraďuje ľudí z možnosti šíriť nákazu. Reálne dáta na základe masívneho testovania vláde umožňuje reálne a dôveryhodnejšie tvrdiť, ako sa situácia v krajine vyvíja.

Klesá podiel tých, ktorí sú pri masívnom testovaní pozitívni.

Celkový počet osob s prokázaným onemocněním COVID-19 3 330 k 1. 4. 2020 v 8.30 h . Od poslednej aktualizácie o 51 osôb viac, nárast za deň 307

Celkový počet uzdravených po onemocnění COVID-19 45 k 1. 4. 2020 v 8.30 h

Celkový počet úmrtí za dobu hospitalizace 32 k 1. 4. 2020 v 8.30 h

8:35 Tlačová konferencia českej vlády o vývoji koronavírusu v krajine

0:30 hod Celkový počet osob s prokázaným onemocněním COVID-19

3 308 k 1. 4. 2020 v 0.30 h . Od poslednej aktualizácie o 51 osôb viac

31. března 2020

21:26 Vláda schválila 25 000 korun pro OSVČ, spouští také program na podporu udržení zaměstnanosti

Jednorázová podpora 25 000 korun pro osoby samostatně výdělečně činné, úhrada většiny mzdových nákladů pro zaměstnavatele postižené nařízeními vlády či dopady koronavirové krize, návrh na pomoc lidem v exekuci. Vláda Andreje Babiše na jednání v úterý 31. března 2020 schválila další balíček opatření, která mají pomoci nejvíce postiženým dopady pandemie.

Osoby samostatně výdělečně činné, které prokáží, že byly ekonomicky poškozeny mimořádnými opatřeními vlády nebo jinými důsledky pandemie koronaviru a splní další podmínky, dostanou od státu jednorázovou finanční pomoc 25 000 korun. Výplatu této sumy, která nebude podléhat zdanění ani dalším odvodům, schválila vláda Andreje Babiše na návrh ministryně financí Aleny Schillerové. Příslušný prováděcí zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 musí ještě schválit Parlament ve stavu legislativní nouze.

Živnostníci, ale také třeba umělci, tlumočníci, malí zemědělci, daňoví poradci a další osoby, které se živí jako osoby samostatně výdělečně činné, budou muset v žádosti formou čestného prohlášení mimo jiné doložit, že v období leden a březen 2020 přišli v hrubých tržbách oproti srovnatelnému období roku 2019 alespoň o deset procent a že v loňském roce dosáhli v hrubých příjmech alespoň 180 000 korun, případně v přepočtu alespoň 15 000 korun měsíčně, pokud nepodnikali celý rok.

Vykonávaná činnost přitom musí být jejich hlavní činností, vedlejší činnost se připouští pouze u invalidních či starobních důchodců, u rodičů pobírajících rodičovský příspěvek či peněžitou pomoc v mateřství, případně že dotyčný pečoval o potřebnou osobu. Podrobnosti naleznete na v tiskové zprávě Ministerstva financí na https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/mf-spousti-primou-podporu-pro-zasazene-o-38055.

Vláda také odsouhlasila finální podobu programu ochrany zaměstnanosti Antivirus, který připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Tento program má pomoci zaměstnavatelům udržet si v době výpadku příjmů zaměstnance. Stát jim bude prostřednictvím Úřadu práce ČR kompenzovat mzdové výdaje podle toho, jakým způsobem byla firma postižena a jaký status mají momentálně její zaměstnanci.

Výše kompenzací zaměstnavatelům je odvozena od průměrné superhrubé mzdy a závisí na důvodech, pro které museli postavit zaměstnance na překážku v práci.

Firmy musí splnit několik podmínek, například striktně dodržovat zákoník práce, zaměstnanci nesmí být ve výpovědní lhůtě a vyplatit mzdu a odvést odvody. Musí také prokázat, že k problémům došlo právě v souvislosti s nákazou COVID-19. Podrobně o programu Antivirus v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí na https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus.

Vláda schválila také návrh zákonao některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu, který předložila ministryně spravedlnosti. Nový zákon má ulehčit osobám, které nebyly schopny plnit své závazky v důsledku přijatých vládních preventivních opatření a dalších dopadů koronavirové krize, a vláda bude chtít, aby ho Parlament schválil ve stavu legislativní nouze.

Nový právní předpis umožní mimo jiné prominutí zmeškání lhůt i pro případy, kdy to podle platného zákona není možné. Odkládá povinnost dlužníka podat na sebe insolvenční návrh, pokud je v úpadku, až do uplynutí šesti měsíců od ukončení platnosti mimořádných opatření vlády. K věřitelskému návrhu, který byl podán do 31. srpna 2020, by se nemělo přihlížet. Návrh chce také zrušit třicetiprocentní hranici pro splacení pohledávek v oddluženích schválených před 31. květnem 2019, pokud je dlužník nebyl schopen splatit v důsledku epidemie. Zmírnění se týkají i exekucí, kde návrh umožňuje prominutí zmeškání lhůty a zastavení bezvýsledných exekucí, které nejsou výhodné pro žádnou z dotčených stran. Více o tom jak nyní řešit exekuce a insolvence na stránkách Ministerstva spravedlnosti https://justice.cz/?clanek=jak-za-soucasne-situace-resit-exekuce-a-insolvenc-1.

Na základě dohody ministra průmyslu a obchodu a ministra zemědělství vláda rovněž schválila rozšíření už vyhlášeného programu Ošetřovné pro OSVČ i na osoby samostatně výdělečně činné, které podnikají v oblasti zemědělské a lesnické prvovýroby. Pokud v době platnosti mimořádného opatření vlády, kterým byla zakázána školní docházka, pečovaly o děti mladší 13 let či o nezaopatřené děti maximálně do věku 26 let, které jsou závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I, mohou také požádat o kompenzační příspěvek ve výši 424 korun za den.

Vláda rovněž rozhodla o prodloužení krizového opatření, kterým se obcím zakazuje zpoplatňovat tzv. parkovací zóny ve městech a obcích. Opatření, které mělo vypršet 1. dubna, bude nově trvat až do skončení nouzového stavu.

Kompletní výsledky jednání vlády na https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-03-31.

20:54 Tzv. lex covid justice přináší ochranu podnikatelů před insolvencí, možnost prominutí zmeškání soudních lhůt nebo zastavení některých exekucí

Vláda dnes schválila návrh zákona z dílny Ministerstva spravedlnosti – tzv. lex covid justice. Ten chrání podnikatele před insolvencí, zmírňuje podmínky pro lidi v oddlužení, umožňuje zastavit některé exekuce a prominout zmeškané lhůty. Jedná se o soubor opatření Ministerstva spravedlnosti, která řeší současnou mimořádnou situaci spojenou s šířením koronaviru. Cílem je pomoci osobám účastnícím se soudních řízení, poškozeným a obětem trestných činů, dlužníkům v exekuci a insolvenci nebo právnickým osobám, jako jsou např. obchodní společnosti či družstva.

Navrhované úpravy v oblasti insolvencí přináší pomoc podnikatelům, jejichž podnikání může být v důsledku současné situace ohroženo. Na pomoc pro ně cílí hned několik opatření. Jde například o odložení povinnosti podat na sebe insolvenční návrh, ochranu před věřitelskými insolvenčními návrhy, a tím poskytnutí více času na řešení problematické situace způsobené koronavirem, či institut mimořádného moratoria. Dlužníkům by pak mohlo pomoci, že tzv. stará oddlužení (zahájená před oddlužovací novelou v r. 2019) soud nezruší, když dlužník nebude kvůli současné situaci plnit splátkový kalendář, popř. dlužník bude moci být osvobozen od dluhů, i když ve starých oddluženích splatí v důsledku koronavirové situace méně než 30 % dluhů.

Opatření v oblasti exekucí míří na dlužníky, kteří se dlouhodobě nacházejí v tíživé finanční situaci a v současné době patří mezi nejohroženější skupiny, neboť nemají žádnou finanční rezervu, jejich zaměstnání je mnohdy nestabilní a v podstatě ze dne na den se mohou ocitnout bez jakéhokoliv příjmu. Ti mají mnohdy mnoho exekucí, jejichž vymáhání je bezvýsledné. Ministerstvo proto navrhuje takové exekuce za určitých podmínek zastavit. Soudní exekutoři budou mít povinnost rozhodnout o zastavení exekuce v případě, že po dobu posledních 3 let nedošlo k částečnému uspokojení vymáhané povinnosti nebo nebyl-li po tuto dobu zjištěn či zajištěn žádný majetek. Rozhodnutí o zastavení by mohl odvrátit věřitel, který by na výzvu soudního exekutora složil zálohu na náklady exekuce.

Kvůli karanténním opatřením je právnickým osobám ztíženo nebo zcela znemožněno například konání valných hromad či členských schůzí družstev. Tím je jejich fungování ohroženo. Návrh zákona zjednodušuje družstvům, obchodním společnostem a dalším právnickým osobám (např. SVJ) rozhodování na dálku, a to např. elektronicky. Kromě toho se navrhuje možnost automatického prodloužení nebo obnovení funkčního období členů voleného orgánu, jimž v době trvání mimořádných opatření uplynulo (se souhlasem dané osoby), popř. připuštění tzv. kooptace, tedy volby člena orgánu samotnými členy orgánu. Dále se pak prodlužuje lhůta pro svolání valné hromady kapitálové společnosti či členské schůze družstva z důvodu projednání řádné účetní závěrky, a to o 3 měsíce ode dne skončení mimořádných opatření.

soudním řízení se lidem a firmám rozšiřuje možnost, aby jim soud prominul zmeškání úkonu, ke kterému došlo např. kvůli pobytu v karanténě. Žádosti o prominutí bude možné podávat do stanovené doby od ukončení nouzového stavu, ale případně i později, pokud např. karanténa přetrvá déle. Doba, v níž bude možné podat žádost, se bude lišit podle typu řízení tak, jako už je tomu ostatně dnes u lhůt, které se mohou prominout i podle současné právní úpravy (např. do 15 dnů v občanském soudním řízení, do 3 dnů v trestním řízení).

Tzv. Lex covid justice připravilo Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s externími odborníky, jako jsou zástupci justice, insolvenčních správců, advokátů a odborné veřejnosti.

20:29 Ve středu 1. dubna od 14.00 hodin se ve Strakově akademii uskuteční další mimořádné jednání vlády.

Vláda projedná další mimořádná opatření k omezení dopadů koronavirové krize.

18:32 Celkový počet provedených laboratorních testů

48 811 k 31. 3. 2020 v 8.55 h

Celkový počet osob s prokázaným onemocněním COVID-19

3 138 k 31. 3. 2020 v 18.25 h

Celkový počet uzdravených po onemocnění COVID-19

45 k 31. 3. 2020 v 18.35 h

Celkový počet úmrtí za dobu hospitalizace

31 k 31. 3. 2020 v 18.58 h

18:21 Vláda definitivně schválila program Antivirus. Startuje už 6. dubna a firmy budou mít peníze v řádu dní

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) navrhla úpravu programu „Antivirus“, který přinese významnou podporu zaměstnavatelům, na které doléhá epidemie koronaviru. Hlavním cílem je pomoci firmám se mzdovými náklady, aby nebyly nuceny propouštět zaměstnance. Žádosti o refundaci mezd budou moci zaměstnavatelé podávat od pondělí 6. dubna. Celý proces bude probíhat elektronicky a náhrady mezd dorazí na účty zaměstnavatelů v řádu dní.

Na náhrady dosáhnou nejen zaměstnavatelé, kterým vláda nařídila omezit provoz nebo mají zaměstnance v karanténě, ale také ti, kteří se kvůli šíření koronaviru a následným opatřením dostali do hospodářských potíží.

„Program Antivirus znamená okamžitou pomoc firmám a ochranu zaměstnanců před ztrátou zaměstnání. Nechtěli jsme, aby zaměstnavatelé začali hromadně propouštět, proto jsme jim hodili záchranný kruh. A to není všechno. Chtěla bych ocenit i všechny zaměstnance, kteří dnes stojí v pomyslné první linii. Navzdory riziku chodí do práce a drží nás tak všechny nad vodou. Pracujeme na tom, abychom je mohli odměnit extra,“ sdělila po jednání vlády ministryně Jana Maláčová.

Výše kompenzací zaměstnavatelům je odvozena od průměrné superhrubé mzdy včetně povinných odvodů (48 400 Kč,- Kč) a zavisí na důvodech překážky v práci. Zaměstnavatelé budou moci požádat Úřad práce o příspěvek ve dvou režimech:

Režim A: Nucené omezení provozu a karanténa

Pro případy uzavření či omezení provozu na základě krizového opatření či nařízení karantény příslušným úřadem.

 • v případě karantény pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 60% průměrného redukovaného výdělku;
 • v případě uzavření provozu nařízením vlády pobírá zaměstnanec náhradu
  100 % mzdy;
 • příspěvek zaměstnavatelům v obou případech 80 % vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, max. však do výše 39 000,- Kč.

Režim B: související hospodářské potíže

Pro případy překážek v práci na straně zaměstnavatele v důsledku souvisejících hospodářských potíží z důvodu šíření koronaviru (významná část zaměstnanců nedorazila do práce, chybějí subdodávky nebo došlo k poklesu poptávky).

 • dle druhu překážky pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 60–100 % průměrného výdělku;
 • příspěvek zaměstnavatelům 60 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů,
   max. však do výše 29 000,- Kč.

Pro nárok na kompenzace bude třeba splnit několik podmínek:

 • Zaměstnavatel striktně dodržuje zákoník práce;
 • Zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď;
 • Týká se firem v podnikové sféře, zaměstnanci musí být v pracovním poměru a musí se účastnit nemocenského a důchodového pojištění;
 • Zaměstnavatel musí vyplatit mzdu a odvést odvody;

Program Antivirus se rozběhne od 6. dubna. Od té doby bude možné podávat žádosti. Podávání žádostí o všechny uvedené příspěvky bude zcela elektronizované, a tedy bezkontaktní. Přesné podmínky a postup zveřejníme v průběhu tohoto týdne na webových stránkách. Zaměstnavatelé tak nemusí volat na jednotlivé úřady práce. Všechny potřebné informace budou na webu MPSV i ÚP ČR. Na webech také funguje chatbot, který bude naprogramovaný, aby odpovídal i na dotazy související s programem. Předpokláme, že mezi podáním žádosti a výplatou příspěvků Úřadem práce bude prodleva v řádu několika dní.

18:12 MF spouští přímou podporu pro zasažené OSVČ

Ministerstvo financí a Finanční správa představují program přímé podpory pro OSVČ ekonomicky zasažené šířením koronaviru. Program bude administrován Finanční správou a jeho cílem je, aby žadatelé získali finanční prostředky již v průběhu měsíce dubna. Na částku v nominální výši 25 000 Kč bude mít nárok OSVČ, která o ni požádá a prohlásí splnění několika základních požadavků:

 • jedná se o osobu samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění (typicky živnostník, samostatný zemědělec, autor nebo umělec, znalec, tlumočník, veterinář, lékař, poskytovatel zdravotní péče, architekt, daňový poradce a podobně).
 • vykonávaná činnost je činností hlavní,
 • vykonávaná činnost může být i činností vedlejší, ale pouze v případech, kdy OSVČ měla nárok na výplatu invalidního důchodu, nebo jí byl přiznán starobní důchod, nebo měla nárok na rodičovský příspěvek či peněžitou pomoc v mateřství, případně pečovala o potřebnou osobu. Přesný výčet těchto situací je definován v § 9 odst. 6 písm. b) nebo c) zákona o důchodovém pojištění.
 • OSVČ vykázala v období leden-březen 2020 ve srovnání s obdobím leden-březen 2019 pokles hrubých tržeb alespoň o 10 %. (V případě, že podnikatel začal s podnikáním později než v lednu 2019, ke srovnání se použijí první tři měsíce od zahájení jeho podnikání, přičemž nejzazším možným srovnávacím obdobím je prosinec 2019-únor 2020).
 • subjekt dosáhl v roce 2019 hrubých příjmů alespoň 180 000 Kč. V případě, že nepodnikal celý rok, tak v přepočtu alespoň 15 000 Kč měsíčně.
 • splnění těchto skutečností doloží žadatel čestným prohlášením.

„Jsou to peníze napumpované do hybné síly naší ekonomiky, které pomohou udržet základní infrastrukturu služeb tak, jak jsme na ni všichni zvyklí. Peníze dostaneme k podnikatelům rychle a jednoduše, a to ve výši 500 Kč denně. V kombinaci s rozšířeným ošetřovným ve výši 424 Kč denně a prázdninami na sociálním a zdravotním ve výši 4 896 Kč měsíčně podáváme živnostníkům záchranný kruh, který jim pomůže překlenout nejtěžší období,“ říká ministryně financí Alena Schillerová.

Bonusovým obdobím je období od 12. března do 30. dubna 2020, celková částka za plný počet dnů je tedy 25 000 Kč. Podpora bude vyplacena oproti vyplněné žádosti, jejíž jednoduchý formulář Finanční správa zveřejní do 3. dubna 2020. Žádost bude obsahovat čestné prohlášení o splnění podmínek pro vznik nároku na kompenzační bonus a číslo bankovního účtu, na kterou má být částka odeslána. Žádosti budou přijímány poštou, prostřednictvím datové schránky, podatelen a sběrných boxů umístěných před finančními úřady.

K samotnému přijímání žádostí a následnému vyplácení přímé podpory přistoupí Finanční správa neodkladně poté, co bude dovršen legislativní proces. Ministerstvo financí předpokládá, že by k dokončení legislativního procesu mohlo dojít v průběhu příštího týdne, tedy nejpozději do 12. dubna.

16:22 Ministr zemědělství: Práce veterinářů je nenahraditelná, pro dozor na jatkách máme i krizový plán se zapojením soukromých veterinářů

Pro bezproblémový chod jatek v České republice je každý den zapotřebí dozoru zhruba 500 veterinárních lékařů a techniků Státní veterinární správy. Pro případ nouze je nyní v záloze připraveno až 80 soukromých veterinářů, kteří by v případě potřeby doplnili úřední veterináře při dozoru nad porážkami zvířat.

„Chci poděkovat Komoře veterinárních lékařů, která nabídla pomoc v případě, kdy by část státních veterinářů musela povinně do karantény. Vypomoci by takto mohlo až 80 soukromých veterinářů tak, aby nebylo ohroženo porážení zvířat na jatkách a plynulé zásobování obyvatel,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Ten zároveň ocenil práci všech veterinárních lékařů, kteří jsou v každodenním nasazení a pečují o zdraví a pohodu zvířat. Veterinární dozor na jatkách hraje nezastupitelnou roli pro fungování pro stát strategického potravinářského průmyslu a na něj navazujících odvětví. I v době koronavirové pandemie dozoruje v celé České republice již od časný ranních hodin každý den téměř 500 úředních veterinárních lékařů a techniků.

Veterinární lékaři pracují ve velmi ztížených podmínkách, v první linii, kdy se dostávají do kontaktu s mnoha chovateli hospodářských i zájmových a domácích zvířat,“ podotkla prezidentka Komory veterinárních lékařů Radka Vaňousová. Navzdory komplikacím, které aktuální situace přináší, podle ní soukromí i úřední veterinární lékaři plní očekávání veřejnosti tím, že pečují o zdraví zvířat a péčí o hospodářská zvířata pomáhají zajišťovat dostatek potravin živočišného původu.

I v podmínkách nouzového stavu veterinární inspektoři SVS pokračují v kontrolách hygieny prodeje potravin živočišného původu konečným spotřebitelům „Důraz klademe zejména na ochranu potravin před kontaminací ze strany zaměstnanců i spotřebitelů,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád. „Cílem je také zabránit zneužívání krizového stavu k tomu, aby byli spotřebitelé klamáni a byly jim podsouvány falšované, nekvalitní nebo dokonce zdravotně závadné potraviny,“ dodal. Mezi priority zajišťované i v nouzovém režimu patří řešení závažných případů týrání zvířat vyžadujících okamžité řešení, popřípadě řešení akutních případů a událostí při přepravě jako jsou havárie vozidel přepravujících zvířata.

Do boje proti pandemii koronaviru se aktivně přidaly také státní veterinární ústavy (SVÚ). Laboratoř SVÚ Jihlava se již před týdnem plně zapojila do testování vzorků v Kraji Vysočina, kde do té doby chyběla laboratoř pro tento účel. Kapacity vytížených laboratoří v hlavním městě by mohl v brzké době posílit také SVÚ Praha. Olomoucký SVÚ pak zdarma zapůjčil genetické laboratoři Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie sofistikovaný přístroj, který genetická laboratoř využije k testování vzorků na nový koronavirus.

„Jsem velmi vděčný za tuto nabídku našich odborníků, je vidět, že se osvědčila a kapacity našich laboratoří umožňují výrazně zrychlit provádění testů na koronavirus. Je také možné otestovat větší množství lidí, což je pro zvládnutí pandemie velice důležité,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman. Mimo SVÚ Ministerstvo zemědělství nabídlo také kapacitu laboratoří Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně.

12:44 Představení fungování Ústředního krizového štábu a jeho pracovních skupin

Ministr vnitra a předseda Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) dnes představil fungování a hlavní cíle ÚKŠ a jeho pracovních skupin.

Dnes, v úterý 31. března 2020, pod vedením ministra vnitra Jana Hamáčka poprvé jednala Stálá pracovní skupina ÚKŠ. Její členové jsou zástupci ministerstev vnitra a zdravotnictví včetně hlavní hygieničky, policie, Hasičského záchranného sboru, armády, předsedové pracovních skupin a zástupce Asociace krajů.

„Jednání kompletního krizového štábu bude jednou týdně v plném počtu cca 30 lidí, vedení štábu bude jednat každý pracovní den a pracovní skupiny se budou scházet dle potřeby. Veškeré dodávky a distribuce ochranných prostředků odteď koordinuje Ústřední krizový štáb,“ oznámil ministr vnitra s tím, že ÚKŠ bude distribuci upravovat dle aktuální potřeby. Pracovní skupina pod vedením Ministerstva vnitra představuje vedení ÚKŠ a jako hlavní řídící orgán bude koordinovat fungování jednotlivých pracovních skupin a prostřednictvím předsedy předávat informace vládě.

Kromě pracovních skupin, které budou řešit aktuální problémy, vznikne také tým ekonomů, který bude při UKŠ řešit dlouhodobé ekonomické dopady. „Jednou pandemii překonáme a pak budeme muset rekonstruovat zemi. Proto dáváme dohromady tým ekonomů, který se na situaci podívá z nadhledu a připraví konkrétní ,Marshallův plán‘ pomoci,“ dodal Jan Hamáček.

Rozdělení Ústředního krizového štábu:

 • Standardní (velký) ÚKŠ se bude scházet jednou týdně formou videokonferencí ve středu v 10.00 hod. a bude stanovovat základní směry postupu ve zvládání krize. UKŠ nebude řešit operativní problémy, k tomu budou určeny pracovní skupiny.
 • Stálá pracovní skupina bude fungovat jako hlavní řídící orgán ÚKŠ, který se setkává denně v 10.00 hod. od pondělí do pátku na Ministerstvu vnitra. Skupina se bude zaměřovat především na řízení fungování pracovních skupin a bude předávat informace vládě. Každý z členů Stálé pracovní skupiny bude mít na denní bázi aktuální informace ze svého úseku.
 • Odborné pracovní skupiny jednají dle potřeby a řeší operativní problémy, např. předkládání požadavků na materiální vybavení.

o    Skupina nákupy shromažďuje a vyhodnocuje požadavky, komunikuje s výrobci a poptává materiál. Jde o sloučené týmy ministerstev vnitra a zdravotnictví. V rámci skupiny pod vedením Ministerstva průmyslu a obchodu bude fungovat tým zaměřený na domácí výrobce.

o    Skupina distribuce pod vedením HZS shromažďuje ucelený přehled poptávek a dodávek ochranných pomůcek. Nastaví systém distribuce po celé ČR. Opět jde o sloučené skupiny ministerstev vnitra a zdravotnictví.

o    Skupina dopady se v koordinaci ministerstev práce a sociálních věcí a průmyslu a obchodu zabývá předcházením hospodářským a sociálním dopadům, řeší otázky školství, tělovýchovy, kultury a zmírňování dopadů.

o    Odborná zdravotní skupina se zabývá šířením koronaviru, chytrou karanténou a provádí modelace.

o    Mediální skupina koordinuje výstupy jednotlivých resortů.

o    Ekonomický poradní tým složený z ekonomů by měl navrhnout řešení, které podpoří ekonomiku.

12:24 Koronavirus v Česku: MŽP pomůže zoologickým zahradám okamžitým příspěvkem na krmivo Ministerstvo životního prostředí poskytne zoologickým zahradám v rámci každoročního dotačního titulu „Příspěvek ZOO“ prostředky na nákup krmiva, a to bezodkladně poté, co o to zoologická zahrada požádá. Zoo se v současné situaci potýkají s nedostatkem finančních prostředků kvůli ztrátě příjmů ze vstupného v době koronavirových opatření. Zrychlené uvolnění dotace pokryje zoologickým zahradám náklady na krmivo v době nouzového stavu a pomůže tak s financováním jejich provozu.

Zoologické zahrady se v důsledku koronavirových opatření potýkají s nedostatkem financí. Od poloviny března jsou stejně jako mnoho jiných provozoven v Česku uzavřené a chybějící prostředky ze vstupného od návštěvníků jim tak citelně zasáhly do rozpočtu. Ministerstvo životního prostředí pro ně zajistí bezprostřední podporu pro nákup krmiva pro chované ohrožené druhy volně žijících živočichů.

„Zvláště ty menší zoologické zahrady se v důsledku koronavirových opatření dostávají do existenčních problémů. V posledních dnech jsme s nimi jednali o možnostech, jak jim pomoci, aby mohly zajišťovat nadále vysokou úroveň péče o zvířata. Peníze z našeho dotačního titulu na krmení by jim měly výrazně pomoci překlenout toto složité období,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Dotační program „Příspěvek ZOO“ je určený pro všech 29 licencovaných zoologických zahrad v Česku a kromě příspěvku na krmivo jsou z něj standardně podporovány až do celkové výše 20 milionů korun i projekty na ochranu biodiverzity a environmentální výchova a osvěta.

Proplacení podpory z dotace probíhá obvykle až ve druhé polovině roku, ale s ohledem na mimořádnou situaci jim Ministerstvo životního prostředí nabídne svou pomoc v podobě příspěvku na nákup krmiva obratem. Pro menší zoologické zahrady to znamená podporu ze strany ministerstva v řádu až statisíců korun, u těch větších se jedná o podpora v jednotkách milionů korun.

Žádosti se podávají elektronicky v jednoduchém administrativním režimu a budou posouzeny během několika dní. Peníze tak mohou ZOO dostat na účet ještě v průběhu dubna, tedy v době, kdy se očekává, že stále budou trvat omezení a opatření proti šíření koronavirové nákazy.

Formuláře k podání žádostí a další informace: https://www.mzp.cz/cz/prispevek_zoo_covid_19 a https://www.mzp.cz/cz/prispevek_zoologickym_zahradam

10:07 zítra v 8:30 hodin na tiskovou konferenci Ministerstva zdravotnictví a Ústavu zdravotnických informací a statistiky k průběžnému vyhodnocení vývoje onemocnění COVID-19, vlivu přijatých opatření a k modelaci dalšího vývoje. Tisková konference proběhne za účasti ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha.

10:11 Ministerstvo zdravotnictví iniciovalo vznik linky kolegiální podpory pro pracovníky ve zdravotnictví

Ministerstvo iniciovalo zřízení dvou linek nabízejících první psychickou pomoc. Jedna z nich již téměř týden funguje pod číslem 1212 (volba 5) a je určena všem občanům. Druhá byla spuštěna včera a poskytuje své služby výhradně pracovníkům ve zdravotnictví. Smyslem linky pro zdravotníky je pomoci jim zvládnout jejich stresové zatížení v souvislosti s koronavirem. Výhoda telefonické formy poskytované služby je její okamžitá dostupnost, a to i v době, kdy je pracovník na pracovišti a má jen krátký časový prostor v klidu hovořit.

Linku kolegiální podpory mohou kontaktovat pracovníci ve zdravotnictví, na něž doléhá aktuální krizová situace. Jde přitom nejen o ty, kteří jsou zapojeni do přímé péče o pacienty, ale také o vedoucí pracovníky, operátory tísňových linek či farmaceuty. Na ty všechny je v těchto dnech kladena vysoká profesní zátěž a mohou být konfrontováni s duševně náročnými událostmi při výkonu své práce. Ministerstvo rozeslalo nemocnicím i střediskům zdravotnické záchranné služby dopis s podrobnou informací k využití linky, další zdravotníci budou obeznámeni pomocí letáků distribuovaných elektronicky i v papírové podobě pracovníky Systému psychosociální intervenční služby, kteří provoz linky zajišťují. Kontakty na linku budou moci najít také v sekci „Pro zdravotníky“ na webu Ministerstva zdravotnictví ke koronaviru.

„Jsou to právě zdravotníci, kteří jsou nyní v první linii. Ošetřují pacienty s infekcí, tudíž je u nich zvýšené riziko vlastní nákazy, starají se o velké množství nemocných, pracují přesčas a s nutností rychlé reakce a adaptace na změny v pracovním režimu. Je na ně kladena velká zodpovědnost a tlak. Děkuji jim z celého srdce za jejich odvahu a empatii, se kterou ke své práci přistupují, bez nich bychom to nezvládli a právě jim vděčíme za mnohé. Linka kolegiální podpory je tady pro ně, v nepřetržitém provozu,“ uvádí ke spuštění linky ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.  

Stejně jako ostatní lidé, mohou mít i pracovníci ve zdravotnictví obavy o zdraví svých blízkých, vnímat frustraci z nemožnosti postarat se o potřeby vlastních partnerů, dětí či rodičů. Účelem linky kolegiální podpory je poskytnout pracovníkům ve zdravotnictví bezpečný prostor pro podpůrný rozhovor, předat jim základní doporučení ohledně zvládnutí jejich stresového zatížení a pomoci jim s obavami, frustrací, emocemi, naplněním základních potřeb.

Výhoda telefonické formy poskytované služby je její okamžitá dostupnost, a to i v době, kdy je pracovník právě na pracovišti a má krátký časový prostor s někým v klidu hovořit. Linka je anonymní a hovory samozřejmě nejsou monitorovány.

Po vytočení čísla je volající zdravotník spojen s pracovníkem linky, který mu nabídne kolegiální první psychickou podporu. K dispozici jsou zde zdravotničtí peeři a psychologové Systému psychosociální intervenční služby (SPIS), kteří  jsou připraveni být nápomocni v krizových situacích. Dostupnost této linky je nepřetržitá.

Kromě této linky již několik dní funguje pod Ministerstvem zdravotnictví linka první psychické pomoci pro veřejnost pod číslem 1212 (volba 5). Linka nabízí občanům možnost promluvit si s odborníkem, který úzkostem volajícího a s nimi spojenými starostmi porozumí a bude spolu s ním hledat řešení a úlevu. Linku první psychické pomoci mohou využít lidé, na které doléhá aktuální krizová situace, vyvolaná ohrožením zdravotní povahy. Volat tedy mohou ti, jež cítí strach z nemoci, či nákazy, obtížně zvládají karanténu, mají pocity bezmoci, těžce nesou izolaci, potřebují podporu při zvládnutí akutního stresu, cítí hněv nebo zklamání v souvislosti se současnou situací, kterou prožívají.        

Více informací najdete také na oficiálních stránkách ke koronaviru.

30. března 2020

22:12 Děti do 2 let a samotní řidiči v autě nemusí nosit pokrývku úst a nosu mimo bydliště

Vláda dnes vzala na vědomí několik mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví. Podpořila výjimku pro nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) a prodloužení krizových opatření.

Na základě jednání vlády vydalo Ministerstvo zdravotnictví s účinností od 31. března 2020 mimořádné opatření, kterým se stanovují výjimky z dosud platného krizové opatření schváleného vládou. Děti do dvou let věku a řidiči motorových vozidel, kteří jsou sami v uzavřeném vozidle, nově nemusí mít pokrývku úst a nosu. Pro ostatní nadále platí povinné nošení ochranných prostředků dýchacích cest v místech mimo bydliště. Takovou ochranou je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

Shodli jsme se, že roušky či podobná zábrana úst a nosu může velmi malým dětem znesnadňovat dýchání, proto jsme stanovili výjimku pro děti do dvou let. Také není nutné, aby řidiči, kteří jsou sami v uzavřeném vozidle, kdy nehrozí přenos šířením kapének na jinou osobu, měli nutně roušku,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Na základě jednání vlády se také se stávajícími výjimkami prodlužuje uzavření obchodů, restaurací, omezení pohybu osob a omezený provoz úřadů do 11. dubna 2020. „Z hlediska epidemiologické situace a vývoje onemocnění je na místě, abychom tato opatření nyní drželi minimálně do doby velikonoční. Můžeme tak zásadním způsobem ovlivnit průběh epidemie u nás. Poté vše znovu vyhodnotíme. Musíme být trpěliví. Děkuji všem, že opatření dodržují,“ dodal ministr Vojtěch.

20:27 V úterý 31. března od 14.00 hodin se ve Strakově akademii uskuteční další mimořádné jednání vlády.

Vláda projedná další mimořádná opatření k omezení dopadů koronavirové krize.

20:18 Vláda spouští projekt chytré karantény, s testováním se začne v Jihomoravském kraji

Od pondělí 30. března 2020 po několikatýdenní přípravě startuje projekt tzv. chytré karantény. Její spuštění, zatím v testovacím režimu v Jihomoravském kraji, schválila na pondělním jednání vláda Andreje Babiše.

Cílem zavedení chytré karantény je co nejrychleji a nejefektivněji zabránit dalšímu šíření koronaviru SARS CoV-2 v České republice. Chytrá karanténa, která bude mapovat kontakty pozitivně testovaných osob na nemoc COVID-19 pomocí moderních informačních technologií, má pomoci krajským hygienickým stanicím v trasování dalších potenciálně nakažených.

„Jde skutečně o nejdůležitější projekt, který stát chystá. Cílem projektu je porazit vir, potřebujeme snížit tempo růstu nákazy. Systém vychází z osvědčených postupů realizovaných v Jižní Koreji, Singapuru a Hongkongu. My se v těchto zemích inspirujeme, na rozdíl od zbytku Evropy nebo Ameriky,“ uvedl premiér Andrej Babiš.

Klíčovou úlohu bude v projektu hrát Centrální řídicí tým COVID-19, jehož zřízení v režimu svého poradního orgánu vláda v pondělí rovněž odsouhlasila. Jeho předsedou se stal epidemiolog, náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

Projekt chytré karantény bude v následujících dnech otestován v Jihomoravském kraji. „Chytrá karanténa pracuje s rychlou identifikací rizikových kontaktu a individuální izolace, což je naprosto zásadní. Nakažený se trasuje pomocí informačních technologií, je důležitá rychlost realizace. V projektu počítáme s GPS mapami. Nakažený bude vytrasován pomocí dat z jeho mobilního telefonu a platební historie za podmínky, že k tomu dá informovaný souhlas. Vznikne taková interaktivní mapa a na základě ní si bude dotyčný rozpomínat, s kým se mohl v poslední době potkat a nakazit ho. Tyto rizikové kontakty budou co nejrychleji testovány. Kdo bude testován pozitivně, bude povinně umístěn do izolace. Pak je naprosto zásadní, aby karanténu dodržoval,“ vysvětlil premiér Babiš. Kontakty se budou sledovat pět dnů zpětně.

Vláda v souvislosti se zahájením chytré karantény počítá také s razantním navýšením počtu prováděných testů a se zvýšením počtu odběrných míst. Do projektu se zapojí i armáda. „Armáda České republiky má sestavit 33 odběrových týmů, které budou vyjíždět k rizikovým kontaktům a nabírat jejich vzorky. Posílí tím krajské hygienické stanice. Vojáci budou i dezinfikovat místa, kde se pohyboval nakažený. Do projektu se zapojí tři chemické jednotky. Jde o chemiky v Liberci, Bechyni a Olomouci. Na dezinfikování se budou dál podílet i hasiči. Armáda se bude rovněž dál pomáhat distribucí ochranných prostředků a bude mít na starost logistiku hygieny,“ upřesnil předseda vlády. Armáda vytvoří rovněž organizační zázemí pro Centrální řídicí tým.

Pokud se pilotní fázi projektu chytré karantény v Jihomoravském kraji podaří úspěšně nastartovat, rozšíří se i do dalších krajů a posléze bude chytrá karanténa rozšířena na celé území ČR. Podle premiéra Andreje Babiše by se tak mohlo stát do Velikonoc, tedy do 12. dubna.

19:26 NOVÝ ZÁKON UMOŽNÍ POSUNOUT TERMÍNY ZKOUŠEK NA VŠ

koronavirus-vykricnik

Praha, 30. března 2020 – Vysoké školy budou moci posunout termíny přijímacích i státních zkoušek či obhajob dizertačních prací podle toho, jak se bude vyvíjet pandemie. Zároveň bude možné konat tyto zkoušky distančně. Studentům se půlrok od 1. března do 31. srpna 2020 také nebude počítat do lhůt pro stanovení poplatku za studium, dodržení maximální přípustné délky studia a pro přiznávání stipendií. Návrh zákona připravilo MŠMT v souvislosti s uzavřením škol kvůli zamezení šíření viru COVID 19. Nový zákon by měl platit jen pro tento rok, a to jak na veřejných, tak i soukromých a státních vysokých školách. MŠMT na návrhu spolupracovalo s Českou konferencí rektorů a Radou vysokých škol.

Pro ministerstvo je zcela klíčové, aby současný stav umožnil flexibilní  fungování vysokých škol a měl co nejmenší negativní dopady na uchazeče o studium a studenty. Například v tuto chvíli, když překročíte standardní dobu studia, tak už si za další semestry platíte. A tento semestr jsou a budou podmínky studia velmi specifické a řada studentů se věnuje dobrovolnické činnosti. Chceme jim proto vyjít vstříc a v případě prodlužování studia se jim tento semestr nebude započítávat do rozhodného období pro stanovení poplatků“ popsal ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga jednu z hlavních změn.

Vysoké školy si také budou moci určit nové termíny přijímacího řízení, oznámí je s nejméně 15denním předstihem. Pokud by i 15 dnů před plánovaným novým termínem přijímacích zkoušek zůstávaly školy zavřené, škola opět stanoví nový termín, a to nejméně 15 dnů poté, co se obnoví výuka. Dokumenty, které jsou součástí přijetí, například maturitní vysvědčení nebo diplom z předchozího studia, mohou studenti předložit dodatečně, a to až 30 dní po zahájení nového akademického roku.

Stejně tak budou moci vysoké školy posunout původně naplánované termíny státních zkoušek a obhajoby disertačních prací. Tyto zkoušky zároveň budou moci pořádat distanční formou, přičemž je na vysoké škole, jaké technické provedení s ohledem na povahu jednotlivých předmětů a okruhů zvolí. Pokud tyto zkoušky nebude možné provést na dálku, může jít student ke státnicím až po znovuobnovení výuky na vysokých školách. Ostatní zkoušky a studijní povinnosti mohou také probíhat distančně. Rektor přitom může rozhodnout o zkrácení nebo prodloužení akademického roku.

Na dálku také budou moci nově jednat a hlasovat samostatné orgány vysokých škol, tedy akademické či fakultní senáty.

19:03 Karanténa pro všechny, kteří přijíždějí do Česka. Překračování hranic nově upravuje komplexní usnesení vlády

Veškerá pravidla pro vstup a vycestování občanů Česka a cizinců na území i z území České republiky nově sdružuje jedno usnesení vlády platné od 31. března 2020 od 00.00 hodin do 12. dubna tohoto roku.

Nové usnesení obsahuje jak platná pravidla předchozích usnesení, tak některé nové body. Tím hlavním je povinná 14denní karanténa pro všechny osoby, občany Česka i cizince, kteří od půlnoci vstoupí na naše území. Končí tedy rozdělení na rizikové a nerizikové země a je tak jedno, odkud se lidé vrací.

Povinnost neplatí pro vybrané kategorie osob, například pro některé pendlery (pracovníky ve zdravotnictví, sociálních službách a v integrovaném záchranném systému nebo pracovníky jezdící do Polska a na Slovensko), pro mezinárodní dopravu nebo pro pracovníky servisu kritické infrastruktury.

Okruh výjimek už také nebude stanovovat ministr vnitra, veškeré výjimky stanovuje přijaté usnesení.

Nové usnesení vlády obsahuje:

 • Obecný zákaz vstupu na území ČR pro všechny cizince a okruh výjimek z tohoto zákazu.
 • Obecný zákaz vycestování z území ČR a okruh výjimek z tohoto zákazu.
 • Opatření prováděná na vstupu do ČR (měření teploty apod.) u vybraných kategorií osob.
 • Povinnost karantény pro všechny osoby vstupující na území ČR a okruh výjimek z této povinnosti.
 • Stanovení kategorií osob, pro které platí zpřísněné podmínky pro pohyb na území po vstupu do ČR.

17:05

10:06 Soubor materiálů, které se týkají schváleného zákona, jenž upravuje letošní organizaci jednotných přijímacích zkoušek, maturit či závěrečných zkoušek učebních oborů.

Všechny tyto materiály odešly v pátek 27. března do datových schránek ředitelů základních škol, středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol. Vy je můžete najít zde:

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-zvlastnich-pravidlech-pro-prijimani-k-nekterym

V odkazu najdete:

– průvodní dopis ministra Roberta Plagy školám,

– přehledně sepsaný materiál „Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a k ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020“, který seznamuje školy s přijatou právní úpravou tak, aby její aplikace pro ně byla co možná nejsnazší,

– schéma (časovou osu) jednotných přijímacích zkoušek,

– schéma (časovou osu) maturitních zkoušek,

– schéma (časovou osu) závěrečných zkoušek.

Součástí je také úplné znění Zákona o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020.

Tento týden pak bude následovat legislativní úprava VŠ studia.

Budeme velice rádi, pokud nám pomůžete s distribucí těchto informací také mezi širokou veřejnost. Právě kvalitní informovanost může přispět k co nejhladšímu průběhu maturit a přijímacích i závěrečných zkoušek.

7:03 Počet nakažených koronavirem v Česku stoupl na 2829. Za neděli jich přibylo 160, což je nejméně za posledních šest dní. Mezi oběťmi je i zdravotní sestra z Thomayerovy nemocnice v Praze.

29. března 2020

21:48 Při příjmu do domovů pro seniory bude u klientů prováděn test na přítomnost koronaviru a zaváděna preventivní karanténa

Ministerstvo zdravotnictví vydává v souvislosti se zvýšeným rizikem přenosu nákazy mezi klienty a zaměstnanci domovů pro seniory a lůžkových zařízení poskytovatelů sociálních služeb další mimořádná opatření pro maximální zajištění jejich ochrany. Opatření se týkají nových podmínek pro příjem klientů. Vyžadováno bude vstupní vyšetření klientů na přítomnost koronaviru s negativním výsledkem a umístění po dobu 14 dnů do samostatného pokoje. Oboje bude platit od 30. března 2020.

„Kromě již platného přísného zákazu návštěv zavádíme další důležitá preventivní opatření a postupy při přijímání nových klientů do těchto zařízení. Je nesmírně důležité dbát na ochranu staršího obyvatelstva, jakožto jedné z nejohroženějších skupin, a upravit jim podmínky tak, aby se u nich co nejvíce snížila možnost přijít do styku s nákazou. Zaváděná opatření jsem probral také s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou a šéfem Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiřím Horeckým, kteří s nimi souhlasili,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Všem poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě je tímto mimořádným opatřením nařízeno, aby přijímali osoby za účelem poskytování sociálních služeb v jejich zařízeních až poté, co podstoupí vyšetření na přítomnost koronaviru s negativním výsledkem. Dále bylo poskytovatelům nařízeno, aby osoby, které po tomto vyšetření přijmou za účelem poskytování sociálních služeb v jejich zařízeních, umístili po dobu 14 dnů od jejich přijetí do samostatného pokoje.

Od 1. března 2020, kdy bylo poprvé prokázáno onemocnění u pacienta na území České republiky, došlo dosud k nárůstu počtu případů na 2 743 (ke dni 29. března 2020). Mezi nemocnými je řada seniorů, neprodlená realizace tohoto opatření je tak nezbytná pro adekvátní omezení rizika vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu a šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem.

Poskytovatelé pobytových sociálních služeb by tak měli přijmout veškerá možná protiepidemická opatření, která povedou k zamezení šíření onemocnění. Za taková lze považovat také opatření zaměřená na příjem klientů, u kterých bylo provedeno vyšetření s negativním výsledkem, a i tyto klienty je nezbytné po jistý čas izolovat vzhledem k známé délce inkubační doby.

Součinnost za účelem umožnění co nejhladšího pokračování v příjmu příjemců služeb do péče by poskytovatelům měly poskytnout místně příslušné orgány ochrany veřejného zdraví.

Celé znění mimořádného opatření naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

17:08 Ministerstvo zdravotnictví bude lékařům a lékárníkům v terénu dodávat 300 tisíc respirátorů týdně

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se setkal s předními představiteli České lékařské komory, České stomatologické komory, České lékárnické komory, Sdružení praktických lékařů, Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost a Sdružení ambulantních specialistů k dodávkám ochranných prostředků. Domluvili se, že ministerstvo bude od příštího týdne lékaře a lékárníky v terénu pravidelně zásobovat respirátory, celkem v objemu 300 tisíc kusů týdně.

Přicházíme s pomocí lékařům a lékárníkům v terénu v první linii. Díky několika velkým dodávkám materiálu v tomto týdnu jsme schopni pravidelně zásobovat respirátory nejen velké nemocnice, ale také praktické a dětské lékaře, stomatology, ambulantní specialisty a lékárníky. Domluvili jsme se na přímých týdenních dodávkách od Ministerstva zdravotnictví v objemu 300 tisíc respirátorů. První dodávka odejde v řádu dnů. Chceme v tomto směru pomoci krajům, které je mají primárně zásobovat. Děkuji všem lékařům a lékárníkům v terénu, kteří i v době nouzového stavu poctivě každý den pečují o své pacienty. Jsou to hrdinové a mají můj nesmírný obdiv,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Na základě rozhodnutí vlády ze dne 19. března a 23. března je Ministerstvo zdravotnictví zodpovědné za zásobování ochrannými pomůckami přímo řízených nemocnic, krajských hygienických stanic a laboratoří, které testují na koronavirus. Zbytek terénu je v gesci Ministerstva vnitra a krajů. Ministerstvu zdravotnictví se v posledním týdnu podařilo zajistit stabilní dodávky ochranného materiálu pro přímo řízené nemocnice a je tak schopno zajistit pravidelné dodávky respirátorů také lékařům v ambulantní sféře a lékárníkům, jejichž zásobování nemá primárně na starosti.

14:47 V Česku zomreli ďalší dvaja pacienti. Obaja mali vážne zdravotné problémy. Jedna pacientka mala pokročilú rakovinu a druhá CHOCHP, pacientky však do celkového čísla úmrtí počítajú, pretože boli pozitívne testované aj na koronavírus.

6:30 Celkový počet osob s prokázaným onemocněním COVID-19 – 2 663

Česká republika, na rozdiel od Slovenska, pokračuje bez nejakých problémov s priebežným informovaním obyvateľov o aktuálnych číslach. Aktuálne k 6:30 TU.

28. března 2020

Minister zdravotníctva ČR Adam Vojtěch

„Doručeno do ČR celkem za Ministerstvo zdravotnictví České republiky: 11 000 000 roušek, respirátorů a dalších ochranných pomůcek. Postupně to skrze armádu rozvážíme ze skladu SSHR v Sedlčanech do terénu.

Odeslané objednávky máme na více než 80 milionů kusů. Jen za tento víkend dorazí 2 letadla plné materiálu.

Dále hledáme veškeré možnosti, jak zajistit ochranné pomůcky pro zdravotníky.“

9:00 ČR už zverejnilo aktuálne nové čísla.

27. března 2020

22:54 Minister zdravotníctva ČT Adama Vojtěch (nom. ANO): „Je tady pátek a před námi další víkend v této mimořádné situaci. Zaznamenal jsem řadu diskusí na tohle téma. Chtěl bych vás všechny požádat, prosím odložte návštěvy svých chat a chalup a zůstaňte doma. Ti, kteří mají nařízenou karanténu doma samozřejmě zůstat musí. Pokud však nepociťujete příznaky onemocnění a na chalupu nebo chatu již odjet opravdu musíte, zdržujte se v jejím prostoru, noste roušku a minimalizujte kontakt s okolím. Je to opravdu důležité. „

21:42 Ministerstvo zdravotnictví vydává režimová a organizační opatřeni pro ochranu seniorů v sociálních zařízeních

Ministerstvo zdravotnictví vydalo v souvislosti se zvýšeným rizikem přenosu nákazy mezi klienty a zaměstnanci domovů pro seniory a lůžkových zařízení poskytovatelů sociálních služeb mimořádná režimová a organizační opatření pro maximální zajištění ochrany nejohroženější skupiny obyvatel.

„Musíme udělat maximum pro ochranu seniorů před koronavirem. Je to nejohroženější skupina. Přicházíme proto s mimořádným opatřením. Znovu zdůrazňuji, že je přísný zákaz návštěv. Zavádíme důležitá preventivní pravidla uvnitř zařízení a také postupy v případě nakaženého klienta,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Všem poskytovatelům zdravotních služeb následné a dlouhodobé lůžkové péče, poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě se nařizuje s účinností ode dne 28. března 2020 přijmout veškerá možná protiepidemická opatření, která povedou k zamezení šíření onemocnění COVID-19. Za taková lze považovat opatření týkající se úprav režimu a fungování zařízení spočívající především v maximální prevenci přenosu nákazy virem COVID-19, a to zejména oddělením osob zdravých od osob nemocných a dodržováním potřebných hygienicko-epidemiologických opatření.

Pro včasnou identifikaci osob s onemocněním COVID-19 je nutné pravidelně sledovat zdravotní stav osob nacházejících se v pobytovém zařízení, a to zejména měřit tělesnou teplotu všem pacientům nebo klientům 2x denně s využitím bezkontaktních teploměrů a sledovat příznaky respiračního onemocnění. Pacienti nebo klienti s teplotou rovné nebo větší než 37,5 °C budou ihned izolováni od ostatních.

Aby se předešlo rozšíření nákazy, je rovněž nutné zajistit personál, který bude výlučně pečovat o osoby s onemocněním COVID-19. Teplota se bude měřit také všem zaměstnancům, a to před příchodem do práce. Dále budou dotazováni na možný kontakt s nákazou COVID-19 a na zdravotní stav se zaměřením na příznaky respiračního onemocnění.

Zaměstnanci s teplotou rovné nebo větší než 37,0 °C nebo s respiračními příznaky budou ihned odesláni domů a budou telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře. Pro izolaci osob podezřelých nebo potvrzených z nákazy musí být vyčleněna kapacita lůžek. Optimální počet vyčleněných lůžek je 10 % celkové lůžkové kapacity zařízení.

Celé znění mimořádného opatření naleznete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví.

K tomuto mimořádnému opatření bylo Ministerstvem zdravotnictví zpracováno a vydáno metodické doporučení, které upřesňuje jednotlivé body vydaného opatření.

19:34 Ministerstvo zdravotnictví vydalo doporučení k nošení respirátorů a roušek pro vybrané profese

Odborníci Ministerstva zdravotnictví připravili doporučení obsahující rozdělení typů ochranných pomůcek podle vybraných profesí. Součástí je také návod, jak roušku správně nasadit, sejmout a zlikvidovat.

Posouzení, zda použít k zakrytí obličeje látkovou roušku či respirátor, závisí na zhodnocení rizikovosti prostředí, ve kterém se osoba pohybuje a činnost, kterou provozuje. Používání speciálních ochranných pomůcek na nesprávných místech může mít za následek jejich nedostatek.

„Stále se bavíme o množství pomůcek, ale už se ztrácí to klíčové, jak je používat. Odborníci proto připravili kuchařku, která říká, jaký typ ochranného prostředku je vhodný pro danou profesi a pro dané pracoviště. Současně je důležité klást důraz na správné nasazování a sundávání, včetně likvidace,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Respirátory FFP3, společně s ochranou očí, by měli používat primárně zdravotničtí pracovníci pracující v prostředí s vysokou pravděpodobností kontaktu s infikovaným aerosolem, například urgentní příjem v nemocnicích či infekční kliniky s nakaženými pacienty nebo také pracovníci zdravotnické záchranné služby či pracovníci laboratoří (COVID-centra). Respirátory nebo polomasky na úrovni FFP3 je doporučováno používat také pracovníkům čističek odpadních vod, kteří se pohybují v blízkosti technologií provozu s výskytem vodních par.

Respirátory FFP2 jsou vhodné pro profese jako jsou ostatní lékaři, praktičtí lékaři, ambulantní specialisté, lékárníci. Dále jsou tyto respirátory vhodné pro zdravotnický personál na odběrových místech a zubní lékaře, kteří by měli mít respirátory doplněny štítem. Respirátory FFP2 jsou vhodné také pro prodavače, řidiče MHD, hasiče, policisty a příslušníky armády, pokud jsou v častém přímém styku s veřejností. V neposlední řadě také v potravinářském průmyslu, v tzv. čistých provozech.

Pro běžné občany, ostatní profese a činnosti, včetně pracovníků v průmyslu či potravinářství, jsou doporučovány roušky jednorázové nebo i látkové, případně respirátory FFP1.

Vzhledem k celosvětovému nedostatku ochranných pomůcek je akceptovatelné použití stejného respirátoru při péči o více pacientů se stejnou diagnózou bez sejmutí respirátoru, pokud není respirátor poničen, znečištěn či kontaminován. A to pouze za předpokladu správného zacházení a dodržování hygienických podmínek. Nemocnice, které si umí zajistit sterilizaci zdravotnických prostředků či samy disponující centrální sterilizací, mohou pro potřebu svých zdravotnických pracovníků ověřenými sterilizačními metodami sterilizovat použité respirátory, zejména respirátory třídy FFP3, pro opakované použití, a to až třikrát.

Celé doporučení naleznete zde.

18:18 Ministerstvo zdravotnictví po dohodě s odbornou společností upravilo mimořádné opatření týkající se zákazu návštěv ve zdravotnických a sociálních zařízeních

Po projednání s Českou gynekologickou a porodnickou společností ČLS JEP upravilo Ministerstvo zdravotnictví již dříve vydané mimořádné opatření, kterým se dočasně zakazují návštěvy pacientů u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče a návštěvy klientů v zařízeních sociálních služeb. Nově byly stanoveny výjimky ze zákazu přítomnosti třetích osob při porodu ve zdravotnickém zařízení. Cílem opatření je maximální omezení sociálních kontaktů mezi lidmi tak, aby se v největší možné míře zamezilo komunitnímu přenosu onemocnění COVID-19.

Všem poskytovatelům zdravotních služeb se s účinností od 28. března 2020 nařizuje zákaz umožnění přítomnosti třetích osob při porodu ve zdravotnickém zařízení, s výjimkou porodu v případě rodičky, která jako cizinka potřebuje tlumočení, má závažné duševní onemocnění, je neslyšící, nevidomá nebo má jiné závažné zdravotní postižení, a s výjimkou případů, kdy se očekává porod mrtvého plodu.

Jednali jsme s představiteli odborné společnosti a řešili jsme velmi diskutovanou otázku zákazu přítomnosti třetí osoby u porodu. A odborníci se shodli, že je to správné rozhodnutí, že musíme riziko nakažení co nejvíce eliminovat. Každá další přítomná osoba totiž neúměrně zvyšuje riziko nákazy nejen rodičky, ale zejména zdravotníků, jak na porodním sále, tak na celém porodnickém oddělení. Nicméně připustili jsme při porodu výjimky, a to pro ty případy, kdy je přítomnost osoby blízké nezbytná pro zvládnutí porodu rodičkou se závažným duševním onemocněním nebo z důvodu jazykové bariéry. Je třeba podotknout, že nadále zůstává výjimka v podobě návštěv nezletilých pacientů, následně tedy i nově narozených dětí,“ vysvětlil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Všechny předchozí body mimořádného opatření ze dne 18. března, které se tímto ruší, zůstaly beze změny. Celé znění nového mimořádného opatření naleznete zde.

16:37 Ministerstvo zdravotnictví vydalo doporučený postup pro testování pacientů a stanovilo kritéria pro propuštění z izolace

Ministerstvo zdravotnictví vydalo doporučený postup pro testování na nový typ koronaviru včetně algoritmu pro odběrová místa a stanovilo kritéria pro propuštění pacienta z izolace. K testování se doporučují osoby, kteří splňují alespoň jedno z těchto klinických kritérií: horečku nad 37,5 stupňů, suchý kašel či dušnost.

Oprávnění k indikaci laboratorního vyšetření je uděleno všeobecným praktickým lékařům, praktickým lékařům pro děti a dorost, ošetřujícím lékařům poskytovatele lůžkové péče, epidemiologům KHS a ambulantním specialistům – pneumologům.

Výběr konkrétního odběrového místa vychází z dohody pacienta s indikujícím lékařem. Pacientům indikovaným k provedení odběru a laboratorního vyšetření COVID- 19 se doporučuje kontaktovat předem odběrové místo telefonicky a domluvit si termín a čas provedení odběru. Za účelem sjednocení všech postupů byl také stanoven algoritmus testování na odběrových místech.

Ministerstvo zdravotnictví současně stanovilo kritéria pro ukončení karanténních opatření u pacientů s laboratorně potvrzeným onemocněním koronavirem. Kritéria vychází ze současných limitovaných znalostí týkajících se spektra klinických příznaků nemoci, možnostech přenosu a délky trvání vylučování viru u pacientů s COVID-19, byla připravena Klinickou skupinou COVID Ministerstva zdravotnictví dne 25. března 2020 a mohou být změněna na základě nových dostupných informací. 

Doporučený postup k testování, algoritmus pro odběrová místa a kritéria pro propuštění pacienta z izolace naleznete zde

14:22 Ministerstvo spravedlnosti amnestii nepřipravuje

V souvislosti s informacemi, které se nyní objevily v médiích, by Ministerstvo spravedlnosti chtělo kategoricky odmítnout spekulace o chystané amnestii. V tuhle chvíli resort justice amnestii nepřipravuje. Jedná se pouze o obecné úvahy v souvislosti s doporučením Světové zdravotnické organizace a aktuální situací v okolních státech, které pečlivě sledujeme.

Informace, které se objevují v médiích, byly reakcí na konkrétní dotaz související s výzvou Petra Tomana. Případné úvahy o amnestii jsou nyní předčasné. Navíc podobné kroky by vůbec nebylo vhodné činit v současné době nouzového stavu a epidemiologické situace.

12:28 V pondělí 30. března od 14.00 hodin se ve Strakově akademii uskuteční formou videokonference další jednání vlády.

Kromě dalších forem pomoci koronavirovou epidemií postiženým podnikatelům a firmám se bude vláda zabývat i dvěma novelami zákonů předloženými poslanci a Pardubickým krajem a jmenuje do funkcí státní tajemníky a tajemnice Úřadu vlády, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva obrany, Ministerstva kultury a Ministerstva vnitra.

11:03 Dnes ve 13 hodin na tiskovou konferenci Ministerstva zdravotnictví k opatřením směrem k seniorům a v pobytových zařízeních pro seniory v souvislosti s onemocněním COVID-19. Tisková konference proběhne za účasti ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha.

8:43 Jak za současné situace řešit exekuce a insolvence?

V souvislosti s vládními opatřeními zaměřenými na omezení šíření onemocnění COVID-19 může osobám samostatně výdělečně činným a zaměstnancům hrozit nižší příjem nebo jeho celková ztráta. Celá situace může být komplikovanější pro toho, kdo je navíc v exekuci nebo insolvenci. Ministerstvo spravedlnosti proto přináší několik užitečných informací, jak takové případy řešit a předcházet tak zhoršení sociální situace. Dlužníci mohou požádat o odklad exekuce, lidem v insolvenci pak zjednoduší situaci snížení měsíčních splátek nebo jejich přerušení. Ministerstvo pak na svých stránkách pro ulehčení situace dlužníkům zveřejnilo následující vzory:

 • odklad exekuce – ZDE
 • snížení výše měsíční splátky či přerušení insolvenčního řízení – ZDE.

Exekuce

Lidé v exekuci mohou požádat o její odklad. Ministerstvo připravilo nový vzor návrhu na odklad exekuce. Návrh na odklad podávají dlužníci soudnímu exekutorovi. Vzor je ke stažení na stránkách ministerstva.

Odklad exekuce znamená, že soudní exekutor do vydání rozhodnutí o návrhu na odklad exekuce nečiní žádné úkony směřující k provedení exekuce. To neplatí v případě, že se jedná o návrh, který je svévolným nebo zřejmě bezúspěšným uplatňováním nebo bráněním práva, nebo pokud jde o návrh, ve kterém účastník řízení uplatnil stejné okolnosti, o kterých již bylo rozhodnuto. Odloží-li exekutor nebo exekuční soud exekuci, nekoná soudní exekutor po dobu odkladu žádné úkony směřující k provedení exekuce. Po uplynutí doby odkladu pokračuje exekutor i bez návrhu v provedení exekuce.

Soudní exekutor (exekuční soud) může na návrh odložit provedení exekuce. To v případě, kdy se dlužník (povinný) bez své viny přechodně ocitl v takovém postavení, že by pro něj nebo jeho rodinu mohlo okamžité provedení exekuce znamenat zvlášť nepříznivé následky. Současně však ani věřitel (oprávněný) nesmí být tímto odkladem vážně poškozen. I bez návrhu povinného může soudní exekutor (exekuční soud) odložit provedení výkonu rozhodnutí, lze-li očekávat, že bude exekuce zastavena.

Insolvence

Dlužníci v insolvenčním řízení mohou v současné mimořádné situaci požádat o snížení výše měsíčních splátek nebo přerušení splácení. S příslušnou žádostí je potřeba se obrátit na insolvenční soud, který vede příslušné insolvenční řízení. Konkrétní postup se pak liší podle toho, jestli se o úpadku rozhodlo před 31. 5. 2019 (tj. před oddlužovací novelou), nebo po 1. 6. 2019 (tj. po oddlužovací novele).

Pro řízení před oddlužovací novelou platí, že soud může rozhodnout o změně rozhodnutí o schválení oddlužení, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek. Takové žádosti ovšem může soud vyhovět po splnění dalších podmínek, a to podobně jako kdyby byla učiněna již v samotném návrhu na povolení oddlužení.

Pro řízení po oddlužovací novele platí, že dlužník může požádat o stanovení jiné výše měsíčních splátek pro změnu poměrů (§ 398 odst. 5 insolvenčního zákona ve znění účinném od 1. 6. 2019). Takové žádosti soud může vyhovět, pokud by aktuální výše splátek v podstatě znamenala, že dlužník nebude schopen dlouhodobě splácet. Dále také platí, že na návrh dlužníka může insolvenční soud z důležitých důvodů rozhodnout o přerušení průběhu oddlužení až na 1 rok. Přerušit průběh oddlužení lze však pouze jednou. Po dobu tohoto přerušení pak dlužník nemusí plnit svou povinnost měsíčně splácet svým věřitelům. Dlužník by však stále měl platit zálohu na odměnu insolvenčního správce (ve snížené 30% výši) a jeho hotové výdaje

I pro tyto situace Ministerstvo spravedlnosti připravilo vzorové návrhy dostupné na stránkách justice.

26. března 2020

19:17 Minister zdravotníctva ČR Adam Vojtěch pre ČT uviedol, že Česi chcú denne testovať až 10 tisíc ľudí.

Česi už dokážu testovať denne 4 100 ľudí s výsledkami do 6 hodín. Počet idú zvýšiť na 10 000 denne. Majú už 65 laboratórií a testujú aj samoplatcov. Už dnes tam urobia viac testov za deň, ako Slovensko za celý čas od vypuknutia zavlečenia ochorenia.

16:21 Záznam z dnešní tiskové konference MPSV na téma Práva zaměstnanců v souvislosti s šířením COVID-19

14:16 Na zvýšení soběstačnosti dostanou zemědělci a potravináři
navíc 4,3 miliardy korun, rozhodla vláda

Celkem až 4,3 miliardy korun navíc z rozpočtové rezervy státu dostanou na pomoc se zvládnutím současné krize čeští zemědělci a producenti potravin. Rozhodla o tom dnes vláda. Peníze, které budou moci primárně čerpat malé a střední podniky, mají především zvýšit soběstačnost České republiky a snížit její závislost na dovozech. Menší část prostředků půjde také na boj proti kůrovci.

„Hlavním smyslem námi navržených opatření je zajištění potravinové soběstačnosti našich obyvatel a podstatné navýšení výrobních kapacit potravinářského průmyslu. V současné krizové situaci se ještě více ukazuje zásadní význam tuzemského zemědělství a potravinářství,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Vláda dnes odsouhlasila navýšení rozpočtu na Program rozvoje venkova o 3,3 miliardy korun. Většina peněz, celkem 2,3 miliardy korun, by měla jít na investice do zemědělských podniků. Šest set milionů korun dostanou zemědělci na zlepšení životních podmínek zvířat, zbylých 400 milionů korun dostanou lesníci na pořízení techniky pro boj s kůrovcem.

O 1 miliardu korun dnes vláda svým rozhodnutím posílila také rozpočet Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF). V rámci stávajících programů PGRLF refunduje část předepsaných úroků z komerčních úvěrů. Jde zejména o investiční úvěry, v jejichž rámci komerční banky financují investiční činnost zemědělských podnikatelů a podnikatelů v oblasti lesnictví.

„Chceme maximálně vyjít vstříc našim klientům v této krizové době. Jejich požadavky budeme individuálně posuzovat, abychom jim pomohli co možná nejvíce eliminovat negativní dopady na jejich podnikání,“ uvedl předseda představenstva PGRLF Vladimír Eck.

Fond bude v odůvodněných případech akceptovat odložení splátek u stávajících komerčních úvěrů. Bude tedy poskytovat úrokovou podporu i na splátkách, které budou na základě ujednání mezi úvěrující bankou a klientem PGRLF odloženy oproti původnímu splátkovému kalendáři, a to při dodržení maximálních lhůt uvedených v pravidlech programu.

V případě úvěrů poskytnutých přímo společností PGRLF lze žádat o uvolnění či snížení zástav peněžních vkladů, které nyní slouží jako zajištění poskytnutých úvěrů. Bude umožněn i odklad splátek jistiny úvěrů poskytnutých PGRLF, a to vždy na základě individuálního posouzení. 

14:02 ČNB snižuje úrokové sazby a přijímá další opatření

Bankovní rada České národní banky na svém dnešním jednání snížila dvoutýdenní repo sazbu (2T repo sazbu) o 75 bazických bodů na 1,00 %. Současně rozhodla o snížení lombardní sazby na 2,00 % a diskontní sazby na 0,05 %. Nově stanovené úrokové sazby jsou platné od 27. března 2020.

12:47 Na základě mimořádného opatření se prodlužuje zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb

Ministerstvo zdravotnictví na základě dnešního jednání vlády vydalo mimořádné opatření, kterým se prodlužuje zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách, s výjimkou vybraných prodejen. Nově se do výjimek zařadilo zámečnictví, servis výrobků a strojů pro domácnost, myčky automobilů a také činnosti týkající se pohřbívání. Zákaz prodeje se také nevztahuje na poskytování ubytovacích služeb, a to osobám za účelem výkonu povolání a cizincům s pracovním povolením či do doby opuštění území České republiky.    

Nadále se zákaz nevztahuje na maloobchodní prodej potravin, pohonných hmot, paliv, hygienického zboží, léčiv, zdravotnických prostředků, potřeb pro zvířata, brýlí a čoček, tabákových výrobků, novin a časopisů a dalších výjimek uvedených v mimořádném opatření. Tento zákaz se současně nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona. 

Nově se nařizuje, aby podnikatelé provozující maloobchodní prodejnu potravin se samoobslužným prodejem poskytovali bezplatně zákazníkům u každého vchodu do takové prodejny jednorázové rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na ruce (např. mikrotenový sáček).

Cílem všech navržených změn v návaznosti na již dříve přijatá opatření usnesením vlády ze dne 14. března 2020 je snaha o dočasné maximální omezení sociálních kontaktů mezi lidmi, s výjimkou maloobchodního prodeje zboží a služeb v nezbytných oblastech, tak aby se v největší možné míře zamezilo komunitnímu přenosu onemocnění koronavirem.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví navazuje na usnesení vlády a bylo vydáno na dobu od 27.3.2020 od 6:00 hodin do 1.4.2020 do 6:00 hodin.

Znění mimořádného opatření naleznete zde.

12:43 Ministerstvo zdravotnictví spouští pod číslem 1212 linku první psychické pomoci

Období nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 či povinně nařízená domácí karanténa může pro někoho znamenat nepřiměřenou psychickou zátěž. Ministerstvo zdravotnictví proto spustilo pod číslem 1212 také linku první psychické pomoci. Linka je bezplatná a určena všem občanům. Provoz linky zajišťují zdravotničtí interventi a psychologové Systému psychosociální intervenční služby (SPIS), vycvičení pro komunikaci s lidmi zasaženými psychicky nadlimitní situací.

Během nově nastalých vládních opatření byl zaznamenán nárůst výskytu stavu úzkostí. Vzniklá situace může ovlivnit především osoby, které se již před tímto stavem špatně vyrovnávali se stresem nebo mají predispozice na horší reakce na stres. Je proto potřeba klást důraz na prevenci proti prožívání strachu a stresu. Stres je reakce na ohrožení a s tím souvisí i pocity úzkosti. Tyto pocity vychází z nejistoty a z neznámého. Linka psychické pomoci pod číslem 1212 (volba 5) nabízí možnost promluvit si s odborníkem, který úzkostem volajícího a s nimi spojenými starostmi porozumí a bude spolu s ním hledat řešení a úlevu.

„Koronavirus je nový virus, který ještě úplně neznáme a přirozeně se mohou objevit pocity strachu. Strach mohou vyvolávat i nesprávné informace a fámy. Fakta i možnost situaci s někým sdílet strach minimalizují. V psychicky náročné situaci je důležité mít příležitost promluvit si s někým, kdo porozumí situaci, ve které se volající nachází. Linku jsme zřídili hlavně proto, aby poskytla volajícímu bezpečný prostor pro podpůrný rozhovor v obtížné situaci s odborníkem, který mu případně nabídne další možnosti pomoci,“ vysvětluje smysl linky první psychické pomoci ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Provoz linky první psychické pomoci je vázán na číslo 1212, na něž mohou volat občané v souvislosti s aktuální epidemií. Po jeho aktivaci se v hlavní nabídce mezi sděleními v rámci dalšího směrování hovoru ozve také: „Máte v souvislosti s aktuální situací obavy o sebe nebo své blízké a potřebujete o tom mluvit? Stiskněte 5“ Po zvolení této možnosti je volající propojen na pracovníka podpůrné linky. Provoz zajišťují zdravotničtí interventi a psychologové Systému psychosociální intervenční služby (SPIS), vycvičení pro komunikaci s lidmi zasaženými psychicky nadlimitní situací. Dostupnost linky je aktuálně v době 7-24 hodin a v případě potřeby bude dále upravována. V nočních hodinách je případný volající odkázán na non-stop linku krizové pomoci. 

Linku první psychické pomoci mohou využít lidé, na které doléhá aktuální krizová situace, vyvolaná ohrožením zdravotní povahy. Volat tedy mohou ti, jež cítí strach z nemoci, či nákazy, obtížně zvládají karanténu, mají pocity bezmoci, těžce nesou izolaci, potřebují podporu při zvládnutí akutního stresu, cítí hněv nebo zklamání v souvislosti se současnou situací, kterou prožívají.        

Smyslem linky je poskytnout volajícím bezpečný prostor pro podpůrný rozhovor v obtížné situaci, v níž se nacházejí. V případě potřeby jim může pracovník linky doporučit odbornou péči a sdělit vhodné kontakty. 

Více informací najdete také na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR ke koronaviru, a to jak v rubrice Otázky a odpovědi (Jak chránit svou psychiku), nebo i přímo v článku Jak se vyrovnat se svou psychikou během karantény?.

12:12 Česká národní banka oznamuje, že měnověpolitické rozhodnutí bankovní rady ČNB bude zveřejněno dnes, tj. 26. 3. 2020, ve 14.00.

11:46 MPSV omezí kvůli COVID-19 papírování.  Lidé pobírající některé dávky nebudou muset dokládat aktuální příjmy

Rodiny a senioři pobírající přídavek na dítě, příspěvek na bydlení nebo zvýšený příspěvek na péči zřejmě nebudou muset pro nárok na výplatu ve 2. čtvrtletí dokládat Úřadu práce ČR příjmy a náklady na bydlení za první tři měsíce letošního roku. Ministerstvo práce a sociálních věcí také navrhuje zjednodušení správního řízení v oblasti nepojistných sociálních dávek. Jde o změny dočasné, které reagují na mimořádná opatření vlády v souvislosti s COVID-19. Záměr ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) dnes (26. března) schválila vláda. Zákon ještě musí schválit ve stavu legislativní nouze obě komory Parlamentu a podepsat prezident republiky.

V nouzovém stavu je realizována řada omezujících opatření souvisejících především s omezením osobního kontaktu mezi lidmi a také ve styku s úřady. K omezení nutného kontaktu rodin a seniorů s Úřadem práce ČR se MPSV rozhodlo vládě a Parlamentu ČR navrhnout mimořádná opatření týkající se těch, kteří pobírají dávky, kde je nutné dokládat příjem (přídavek na dítě, příspěvek na bydlení nebo zvýšený příspěvek na péči). MPSV v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a omezením osobního kontaktu mezi lidmi navrhuje, aby pro vyplácení těchto dávek ve 2. čtvrtletí lidé nic dokládat nemuseli a dávky jim byly dál vypláceny dle předchozích údajů.

Chceme teď ulehčit lidem i úřadům život a minimalizovat možnosti přenosu nákazy koronavirem. Omezení papírování je v této složité době naprosto logický krok. Věřím, že se mnou budou souhlasit i poslanci a senátoři a zákon projde legislativním procesem hladce,“ uvedla ministryně Jana Maláčová

Pokud se během prvních 3 měsíců letošního roku lidem pobírajícím tyto dávky změnily příjmy nebo se zvýšily náklady na bydlení a mají nárok na zvýšení dávky, můžou tyto změny doložit, jakmile to bude možné. ÚP ČR to zohlední od měsíce, ve kterém tuto informaci dostane.

Zjednoduší se také administrativa v oblasti nepojistných sociálních dávek. Lidé mohou posílat žádosti a další podklady elektronickou formou bez zaručeného podpisu. Úřad práce ČR budou navíc rovnou vydávat oznámení nebo rozhodnutí ve věci.

Cílem těchto návrhů je minimalizovat potřebu osobního kontaktu se zaměstnavateli, zaměstnanci Úřadu práce ČR, případně dalšími institucemi a snížit objem zásilek, které doručuje Česká pošta. Jedná se o mimořádnou právní úpravu, která bude platná pouze pro omezené časové období z důvodu vyhlášeného nouzového stavu. Tato opatření nijak neovlivní podávání nových žádostí a nesníží právní jistoty žadatelů nebo poživatelů dávek.

Lidé mohou komunikovat s ÚP ČR jinak než osobně i v případě žádostí o další dávky a podpory či zprostředkování zaměstnání a zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání. Žádosti mohou zasílat elektronicky prostřednictvím datové schránky, e-mailem, poštou nebo odevzdat do schránek umístěných obvykle při vstupu na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR, případně na jiném viditelně označeném místě.

Pokud klienti využijí možnost podání e-mailem, není nutné, aby měli zaručený elektronický podpis. Přílohou takového emailu může být sken/fotografie s dokladovanou skutečností (např. sken/fotografie žádosti o dávku s podpisem). Pokud člověk touto cestou požádá o jakoukoli podporu/dávku vyplácenou Úřadem práce ČR, je třeba do žádosti uvést také telefonní a e-mailové spojení.

Zaměstnanci ÚP ČR jej tak, v případě nutnosti, mohou kontaktovat a předejít případným nesrovnalostem. Aby úředníci mohli ověřit totožnost žadatele, event. s ním projednat doložení dalších podkladů, je třeba reagovat na e-maily obdržené z Úřadu práce ČR či přijímat hovory z příslušných kontaktních pracovišť ÚP ČR. Obvykle začínají číslicí 950 … Tyto přijaté hovory nejsou zpoplatněné a nepřinesou tedy klientům žádné výdaje. Další praktické informace pro občany jsou k dispozici na webových stránkách Úřadu práce ČR –  www.uradprace.cz.

10:56 Příjem Jednotných žádostí se prodlužuje o měsíc do 15. června.
Rozhodl o tom ministr zemědělství Miroslav Toman

Ministr zemědělství Miroslav Toman prodloužil termín příjmu tzv. Jednotných žádostí až do 15. června 2020. Žadatelé tak získají více času na přípravu příslušných žádostí a zajištění podkladů v současné omezené krizové situaci. Na základě Jednotných žádostí se zemědělcům vyplácejí hlavní zemědělské dotace, ročně tak získají více než
30 miliard korun.

„V souvislosti s krizovou situací způsobenou pandemií koronavirem jsem se rozhodl prodloužit termín pro příjem Jednotných žádostí až do 15. června 2020. Tento postup nám umožní zvláštní opatření Evropské komise, ke kterému se v současné době připravuje legislativní výjimka. Chci ujistit zemědělce, že výplata podpor není ohrožena. Za loňský rok jsou dotace v rámci Jednotných žádostí téměř vypořádány,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Díky legislativní výjimce bude moci Ministerstvo zemědělství posunout termín pro příjem žádostí u řady plateb poskytovaných z evropských fondů. Zejména jde o přímé platby, jako jsou SAPS, greening, platbu pro mladé zemědělce či podporu citlivých sektorů, dále plošné platby Programu rozvoje venkova (PRV), tedy například podpora ANC, Agroenvironmentálně-klimatická opatření a Ekologické zemědělství, a platby na zvířata – podpora pro opatření Dobré životní podmínky zvířat.

V rámci Jednotné žádosti se vyplácejí hlavní zemědělské dotace. Mezi zemědělce se tak rozdělí více než 30 miliard korun ročně, většina peněz je z EU. Příjem žádostí začne podobně jako v předchozím roce v první polovině dubna.

Konkrétní datum bude ještě upřesněno a zveřejněno na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). Posun termínu do 15. června se bude týkat také podávání žádostí o zařazení do pětiletých, resp. dvouletých navazujících závazků pro Agroenvironmentálně – klimatické opatření a opatření Ekologické zemědělství. Dále žádostí na platby na zalesňování zemědělské půdy či plošná lesnická opatření PRV. Celkem musí být v krátkém mezidobí novelizováno 16 právních předpisů – nařízení vlády, která stanovují podmínky pro výše zmíněné platby. Prodloužení termínu ukončení z původního termínu 15. května na 15. června poskytne žadatelům čas pro přípravu příslušných žádostí a zajištění potřebných podkladů v současné krizové situaci. 

Výplata dotací v rámci Jednotné žádosti za rok 2019 není ohrožena. Loni obdržel SZIF od zemědělců 30 798 Jednotných žádostí. To odpovídá v souhrnu za všechny platby a opatření
159 025 žádostí o dotaci v objemu zhruba 32,2 mld. Kč. K dnešnímu dni bylo vydáno již 153 925 rozhodnutí v souhrnné částce zhruba 30,3 mld. Kč. Z toho bylo zemědělcům proplaceno 129 727 žádostí v celkové výši zhruba 28,1 mld. Kč.

V porovnání s rokem 2018, kdy bylo podáno v souhrnu za všechny dotační tituly celkem 156 882 žádostí o dotaci, bylo za srovnatelné období předchozího roku vydáno 150 942 rozhodnutí, tzn. nárůst v letošním roce o téměř dvě procenta. U vyplacených žádostí, kterých bylo za srovnatelné období předchozího roku vydáno 127 034, činí nárůst 2,11 %. Celková vyplacená částka je vyšší o zhruba 635,3 milionu Kč.

9:00 Minister zdravotníctva ČR Adam Vojtěch (nom. ANO: „Aktuální stav. V ČR je 1 775 pacientů s koronavirem. Včera jsme zaznamenali vysoký počet provedených testů. Laboratoře zvládly vyšetřit dokonce 4 098 lidí. Celkem jsme v počtu testů od začátku již na čísle 26 698. K dnešku máme 34 pacientů s těžkým průběhem.

25. března 2020

18:29 MZ ČR: Z důvodu řady dotazů upřesňujeme, že nově vydané mimořádné opatření nijak nemění stávající opatření týkající se návštěv rekreačních objektů, jako jsou chaty a chalupy.

Ministerstvo zdravotnictví důrazně doporučuje všem občanům, aby vycházeli ze svých domovů jen v nejnutnějších případech a omezili návštěvu svých rekreačních objektů, jako jsou chaty a chalupy, za účelem rekreace. Ministerstvo také důrazně upozorňuje, aby občané s nařízenou karanténou nebo po kontaktu s pozitivním člověkem v žádném případě neopouštěli svá bydliště. Občané, kteří nepociťují příznaky onemocnění, mohou vycestovat do jiné lokality, s výjimkou lokalit uzavřených, při dodržení základních hygienických pravidel včetně vybavení rouškou, a za předpokladu, že v místě setrvají v uzavřeném prostoru rekreačního objektu a budou minimalizovat kontakt s okolím.

Za účelem ochrany veřejného zdraví nařídilo Ministerstvo zdravotnictví pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob

Na základě jednání vlády vydalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření, kterým se prodlužuje zákaz volného pohybu osob na území ČR s výjimkou například cest do zaměstnání či obstarávání základních životních potřeb, jako je například nákup potravin. Současně se nařizuje omezit pohyb na veřejně dostupných místech a omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru. Pobývat na veřejně dostupných místech se umožňuje nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti či účasti na pohřbu.

Nadále se omezení pohybu nevztahuje také na cesty v neodkladných úředních záležitostech, pobytu v přírodě nebo účasti na pohřbech. Současně je nutné zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud je to možné.

Cílem všech navržených změn v návaznosti na de facto shodná omezení dříve přijatá usnesením vlády je snaha o dočasné maximální omezení sociálních kontaktů mezi lidmi, s výjimkou nezbytných cest, tak aby se v největší možné míře zamezilo komunitnímu přenosu onemocnění koronavirem.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví navazuje na usnesení vlády a bylo vydáno na dobu od 24.3.2020 od 6:00 hod. do 1.4.2020 do 6:00 hod.

Celé znění mimořádného opatření naleznete zde.

17:39 Ministr vnitra na základě usnesení vlády České republiky ze dne 13. března 2020 č. 203 a na základě usnesení vlády ČR ze dne 19. března 2020 č. 267 a usnesení vlády ČR ze dne 23. března 2020 č. 281

stanovuje

1) Zákaz vstupu na území České republiky uvedený v bodu I. 1. usnesení č. 203 neplatí na:

1. Mezinárodní dopravu /jsou uvedeny zároveň i podmínky pro vycestování z území/

 1. mezinárodní dopravu: řidiče nákladních vozidel, řidiče autobusů, posádky dopravních letadel a posádky letadel vykonávajících letecké práce, strojvedoucí, vlakové čety a vozmistry, lodní kapitány a členy posádek nákladních plavidel, posádky vozů správce komunikace a řidiče vozidla do 9 osob, přepravující některou z výše uvedených kategorií osob, který je zaměstnancem téhož zaměstnavatele a přepravuje je na místo, kde mají zahájit výkon činnosti, nebo je přepravuje zpět, a prázdné jízdy spojené s těmito přepravami, (v případě střídání lodních kapitánů a posádek nákladních plavidel může zaměstnavatel sjednat externího řidiče vozidla do 9 osob),

2. Přeshraniční pracovníky (pendleři) /jsou pro uvedeny zároveň i podmínky pro vycestování z území/

a) přeshraniční pracovníky ve zdravotnictví, sociálních službách a pracovníci základních složek integrovaného záchranného systému – platí pro překračování hranic s Českou republikou, Rakouskem, Polskem, Slovenskem i Německem. Nadále se vyžaduje pouze: Potvrzení o výkonu přeshraničního zaměstnání v oboru zdravotnictví, sociálních služeb a IZS – viz nový vzor na webu mvcr.cz. Co jsou základní složky IZS viz samostatný dokument k pendlerům.

Nevyžaduje se tak:

 • Knížka přeshraničního pracovníka
 • Četnost překračování hranice (ani 3x týdně, ani 21 kalendářních dní)
 • Karanténa po návratu
 • přeshraniční pracovníky překračující hranici se Slovenskou republikou nebo Polskou republikou za účelem výkonu práce ve vzdálenosti do 100 km od státní hranice s uvedenou zemí (prokazatelně pravidelně v četnosti nejméně 3x v týdenním cyklu mající potvrzení pro přeshraniční pracovníky a „knížku přeshraničního pracovníka“ – obojí na webu mvcr.cz)
 • přeshraniční pracovníky jinak běžně překračující hranici se Spolkovou republikou Německo nebo Rakouskou republikou za účelem výkonu práce (prokazatelně pravidelně překračují tyto vnitřní hranice nejvíce 1x za 21 kalendářních dní a kteří mají potvrzení přeshraničního pracovníka a „knížku přeshraničního pracovníka“ – knížku vede elektronicky policie). Při druhém překročení hranice za účelem výkonu práce do Spolkové republiky Německo nebo do Rakouské republiky musí doložit, že absolvovali dvoutýdenní nařízenou karanténu. Překračování hranice za výkonem práce v pásmu nad 100 km od státní hranice lze pouze na hlavních přechodech s režimem 24/7. Přeshraniční pracovník vyjíždějící do Německa nebo Rakouska je oprávněn na turnus vzít sebou i rodinné příslušníky, i pro ně však po návratu platí povinná karanténa (včetně dětí).

3. Servis kritické infrastruktury /jsou uvedeny zároveň i podmínky pro vycestování z území/

pracovníky chemických a farmaceutických provozů souvisejících s bojem proti epidemii (např. výroba ochranných prostředků a dezinfekčních přípravků), pracovníky kritické infrastruktury[1], kritické informační infrastruktury a další nebo související energetické infrastruktury a pracovníci řídící a servisující chemické a farmaceutické provozy související s bojem proti epidemii a kritickou infrastrukturu včetně servisu vybavení IZS apod. – viz zejm. potvrzení na webových stránkách MV, za podmínky, že jde o nárazovou, nepravidelnou činnost. Tito pracovníci – občané EU – mohou pobývat na území České republiky za účelem výkonu práce. Umožňuje se rovněž průjezd těchto pracovníků z jednoho členského státu do jiného členského státu. Umožňuje se vycestování servisních/montážních pracovníků z České republiky za účelem servisu/montáže do jiného státu EU.

 1. 4. Humanitární a urgentní případy, nepředvídatelné mimořádné situace /jsou uvedeny zároveň i podmínky pro vycestování z území/
 2. příslušníky integrovaného záchranného systému včetně horské služby, a příslušníky ostatních složek integrovaného záchranného systému,
 3. experty v boji proti epidemiím, na humanitární a zdravotnickou pomoc, dále lékaři a zdravotní sestry pracující na území České republiky, pokud jsou občany Evropské unie a nejsou zároveň tzv. pendlery,
 4. osoby v případě nepředvídané mimořádné situace např. osoby převážející krev, biologický materiál, kostní dřeň za účelem transplantace nebo odběrové týmy transplantačních center převážejících orgány určené k transplantaci, nebo osoby podstupující z důvodů svého závažného zdravotního stavu lékařský zákrok v zahraničí, porod (akceptuje se i cesta otce na porod – nutno doložit), dále pracovníci pohřební služby při převozu zesnulých (lidských pozůstatků) nebo pracovníci zajišťující průvoz pacienta sanitním vozem z území jiného členského státu přes území České republiky nebo na území České republiky, zemědělci hospodařící na území sousedního státu v příhraničí,

5. Repatriace a sloučení

 1. nezletilé dítě do věku 18 let, je-li jeho rodič občanem České republiky, a dále rodiče nezletilého dítěte mladšího 18 let, které je občanem České republiky – výjimka je za účelem jednorázového příjezdu do ČR,
 2. občan ČR, který jede vyzvednout na mezinárodní letiště svého rodinného příslušníka (potomky, rodiče, manžele, sourozence) – pouze po předložení letenky/palubní vstupenky.
 3. občan EU tranzitující do svého domovského státu přes území České republiky – nutno doložit nótou zastupitelského úřadu své domovské země,
 4. cizinec s povoleným pobytem v jiném členském státě EU tranzitující do státu EU, kde má povolen pobyt, přes území České republiky – nutno doložit nótou zastupitelského úřadu cílové země,
 5. manžel občana ČR – nutno doložit oddacím listem– výjimka je za účelem jednorázového příjezdu do ČR,

6. Diplomaté, úředníci, apod.

 1. členy mise podle Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích a členy konzulárního úřadu podle Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích, akreditovaných v České republice, a úředníky mezinárodních organizací se sídlem v České republice, registrovaných na MZV ČR, a to včetně jejich rodinných příslušníků,
 2. úředníky mezinárodních organizací za účelem nezbytné cesty do ČR,
 3. členové Evropského parlamentu,
 4. držitelé diplomatických a služebních pasů vydaných Českou republikou,
 5. státní zaměstnanci, příslušníci ozbrojených sborů ČR a vojáci při plnění významného úkolu.

2) Zákaz vycestování uvedený v bodu I. 2. usnesení neplatí na:

 • cizince s trvalým a přechodným pobytem nad 90 dnů nebo bydlištěm na území ČR, kteří projeví zájem vycestovat, avšak nebudou oprávněni po dobu platnosti nouzového stavu zpětně vstoupit na území ČR,
 • na občany ČR s prokázaným povoleným pobytem v jiné zemi – na přesuny mezi zeměmi platí omezení z ostatních usnesení vlády – tzn. omezení svobody pohybu pouze za vyjmenovanými účely – nelze se volně pohybovat tam a zpět,
 • na diplomatické pracovníky, administrativní pracovníky, konzulární úředníky a technické pracovníky, včetně jejich členů rodiny podle § 2 zákona č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a změně některých zákonů,
 • úředníky mezinárodních organizací,
 • mezinárodní dopravu: řidiče nákladních vozidel, řidiče autobusů, posádky dopravních letadel a posádky letadel vykonávajících letecké práce, strojvedoucí, vlakové čety a vozmistry, lodní kapitány a členy posádek nákladních plavidel, posádky vozů správce komunikace a řidiče vozidla do 9 osob, přepravující některou z výše uvedených kategorií osob, který je zaměstnancem téhož zaměstnavatele a přepravuje je na místo, kde mají zahájit výkon činnosti, nebo je přepravuje zpět, a prázdné jízdy spojené s těmito přepravami, (v případě střídání lodních kapitánů a posádek nákladních plavidel může zaměstnavatel sjednat externího řidiče vozidla do 9 osob),
 • členy mise podle Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích, členy konzulárního úřadu podle Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích a úředníky mezinárodních organizací, včetně jejich rodinných příslušníků,
 • příslušníky integrovaného záchranného systému včetně horské služby, a příslušníky ostatních složek integrovaného záchranného systému,
 • přeshraniční pracovníky ve zdravotnictví, sociálních službách a pracovníci základních složek integrovaného záchranného systému – platí pro překračování hranic s Českou republikou, Rakouskem, Polskem, Slovenskem i Německem, – Nadále se vyžaduje pouze: Potvrzení o výkonu přeshraničního zaměstnání v oboru zdravotnictví, sociálních služeb a IZS– viz nový vzor na webu mvcr.cz. Co jsou základní složky IZS viz samostatný dokument k pendlerům.

Nevyžaduje se tak:

 • Knížka přeshraničního pracovníka
 • Četnost překračování hranice (ani 3x týdně, ani 21 kalendářních dní)
 • Karanténa po návratu
 • přeshraniční pracovníky překračující hranici se Slovenskou republikou nebo Polskou republikou za účelem výkonu práce ve vzdálenosti do 100 km od státní hranice s uvedenou zemí (prokazatelně pravidelně v četnosti nejméně 3x v týdenním cyklu mající potvrzení pro přeshraniční pracovníky a „knížku přeshraničního pracovníka“ – obojí na webu mvcr.cz)
 • přeshraniční pracovníky jinak běžně překračující hranici se Spolkovou republikou Německo nebo Rakouskou republikou za účelem výkonu práce (prokazatelně pravidelně překračují tyto vnitřní hranice nejvíce 1x za 21 kalendářních dní a kteří mají potvrzení přeshraničního pracovníka a „knížku přeshraničního pracovníka“ – knížku vede elektronicky policie). Při druhém překročení hranice za účelem výkonu práce do Spolkové republiky Německo nebo do Rakouské republiky musí doložit, že absolvovali dvoutýdenní nařízenou karanténu. Překračování hranice za výkonem práce v pásmu nad 100 km od státní hranice lze pouze na hlavních přechodech s režimem 24/7. Přeshraniční pracovník vyjíždějící do Německa nebo Rakouska je oprávněn na turnus vzít sebou i rodinné příslušníky, i pro ně však po návratu platí povinná karanténa (včetně dětí).
 • experty v boji proti epidemiím, na humanitární a zdravotnickou pomoc (zejm. epidemiolog) – netýká se běžného výkonu práce lékařů nebo sester apod., pokud nejsou zároveň tzv. pendlery
 • členové Evropského parlamentu,
 • držitelé diplomatických a služebních pasů vydaných Českou republikou,
 • osoby v případě nepředvídané mimořádné situace např. osoby převážející krev, biologický materiál, kostní dřeň za účelem transplantace nebo odběrové týmy transplantačních center převážejících orgány určené k transplantaci, nebo osoby podstupující z důvodů svého závažného zdravotního stavu lékařský zákrok v zahraničí, dále pracovníci pohřební služby při převozu zesnulých (lidských pozůstatků) nebo pracovníci zajišťující průvoz pacienta sanitním vozem z území jiného členského státu přes území České republiky, zemědělci hospodařící naúzemí sousedního státu v příhraničí,
 • pracovníky chemických a farmaceutických provozů souvisejících s bojem proti epidemii (např. výroba ochranných prostředků a dezinfekčních přípravků), pracovníky kritické infrastruktury[1], kritické informační infrastruktury a další nebo související energetické infrastruktury a pracovníci řídící a servisující chemické a farmaceutické provozy související s bojem proti epidemii a kritickou infrastrukturu včetně servisu vybavení IZS apod. – viz zejm. potvrzení na webových stránkách MV, za podmínky, že jde o nárazovou, nepravidelnou činnost a nikoli každodenní výkon práce. Tito pracovníci – občané EU – se mohou nastěhovat do ČR za účelem výkonu práce. Umožňuje se rovněž průjezd těchto pracovníků z jednoho členského státu do jiného členského státu. Umožňuje se výjezd servisních pracovníků z ČR za účelem servisu do jiného státu.
 • občan ČR, který jede vyzvednout na mezinárodní letiště svého rodinného příslušníka (potomky, rodiče, manžele, sourozence) – pouze po předložení letenky/palubní vstupenky,
 • státní zaměstnanci, příslušníci ozbrojených sborů ČR a vojáci při plnění významného úkolu.

Jako na občany EU se pohlíží i na občany Švýcarska, Lichtenštejnska, Norska, Islandu a Velké Británie.


[1] Kritickou infrastrukturou prvek kritické infrastruktury nebo systém prvků kritické infrastruktury, narušení jehož funkce by mělo závažný dopad na bezpečnost státu, zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiku státu.

Co to je zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-432

[2] Kritickou infrastrukturou prvek kritické infrastruktury nebo systém prvků kritické infrastruktury, narušení jehož funkce by mělo závažný dopad na bezpečnost státu, zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiku státu.

Co to je zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-432

Ministerstvo vnitra sděluje, že vzhledem k možným opatřením na hranicích sousedních a cílových států nemůže garantovat vpuštění na území cizího státu.

Přeshraniční pracovníci (tzv. pendleři) – komplexní informace platné od 26.3.2020 od 0:00

Od 26. března od půlnoci (tj. ze středy na čtvrtek) se pendleři rozdělují na tři hlavní skupiny – jednak podle místa překračování hranice a jednak dle typu práce

 1. Pendleři – pracovníci ve zdravotnictví, sociálních službách a pracovníci základních složek integrovaného záchranného systému – platí pro překračování hranic s Českou republikou, Rakouskem, Polskem, Slovenskem i Německem

Od 26.3. 2020 dochází ke zmírnění podmínek pro tzv. pendlování pro tuto skupinu osob. Nadále se vyžaduje pouze:

 • Potvrzení o výkonu přeshraničního zaměstnání v oboru zdravotnictví, sociálních služeb a IZS– viz nový vzor na webu mvcr.cz

Nevyžaduje se tak:

 • Knížka přeshraničního pracovníka
 • Četnost překračování hranice (ani 3x týdně, ani 21 kalendářních dní)
 • Karanténa po návratu

Pravidla jsou stejná i pro tyto pendlery jezdící pracovat do ČR.

Základními složkami IZS jsou – hasičský záchranný sbor, jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, poskytovatelé zdravotnické záchranné služby a Policie České republiky – analogicky stejné složky v Rakousku, Německu, Polsku a na Slovensku.

I pro tyto pendlery platí ostatní omezující požadavky, ať již specificky pro pendlery (zákaz cest do přírody apod.) nebo pro všechny osoby na území (ochrana obličeje, minimalizace kontaktu) – viz níže část Ostatní povinnosti. Rodinné příslušníky se doporučuje nebrat sebou, platila by pro ně povinnost karantény.

 • Pendleři překračující hranice mezi ČR a Slovenskem a Polskem

Od 26. 3. 2020 tedy k žádné změně nedochází. Pro tuto skupinu platí stejná pravidla jako doposud. Pravidla jsou stejná i pro pendlery jezdící pracovat do ČR. Stejně tak pro ně platí ostatní omezující požadavky, ať již specificky pro pendlery (zákaz cest do přírody apod.) nebo pro všechny osoby na území (ochrana obličeje, minimalizace kontaktu) – viz níže.

Hlavními pravidly jsou:

 • pravidelné překračování vnitřních hranic – pravidelností je myšleno překračování hranice alespoň 3x týdně v jednom směru
  • místo výkonu práce musí být do 100 km od státní hranice
  • pendler musí mít u sebe potvrzení od zaměstnavatele
  • pendler musí mít u sebe tzv. knížku přeshraničního pracovníka.
 • Pendleři překračující hranice mezi ČR a Německem a Rakouskem

Pro tuto skupinu budou od 26. 3. platit zcela nová pravidla, která se ale liší, pokud jde o:

Ba) osoby pendlující z území ČR

Bb) osoby pendlující na území ČR

Pro obě skupiny nově platí, že

 • musí pendlovat pouze v turnusech, každý turnus musí mít nejméně 21 kalendářních dní (tzn. neplatí podmínka četnosti překračování),
 • nemusí splňovat hranici 100 km dojezdnosti. Pokud však jedou dále než 100 km, mohou k této cestě využít pouze hlavní hraniční přechody s režimem 24/7. Pendleři, kteří jedou méně než 100 km od státní hranice, mohou i nadále využívat i tzv. pendlerské přechody.
 • nemusí mít knížku přeshraničního pracovníka – tuto knížku povede sama policie v elektronické podobě.

Stále platí povinnost mít potvrzení od zaměstnavatele o pendlování (na text o 100 km se již nebere zřetel).

Pouze pro osoby pendlující z území ČR pak dále platí, že

 • mezi turnusy musí absolvovat nařízenou karanténu v délce 14 dní, tu si musí zajistit u svého lékaře a při zahájení nového turnusu musí doklad předložit policii.

Pro osoby pendlující na území ČR dále platí, že

 • po ukončení 21-denního cyklu musí dodržet 14 denní pauzu před začátkem nového 21-denního cyklu.
 • Povinnost absolvovat nařízenou karanténu pro ně tedy neplatí, protože nelze stanovit povinnost karantény v Německu nebo Rakousku, platí ale analogicky minimálně dvoutýdenní pauza mezi turnusy.

Ubytování:

 • ubytování v Německu, Rakousku ani v České republice nezajišťují státní orgány České republiky. zajišťuje zaměstnavatel nebo jiný subjekt,
 • pro ubytování cizinců v ČR platí výjimka ze zákazu poskytovat ubytovací služby, tzn. cizince lze i nadále na území ČR ubytovávat (usnesení vlády č. 241).

Elektronická knížka přeshraničního pracovníka:

 • Policie nově povede elektronickou knížku přeshraničního pracovníka, kam bude zaznamenávat přechody státní hranice jak u občanů ČR, tak u pendlujících cizinců (EU občanů).Bude tak možné jasně určit, zda osoba dodržela režim 21 dní a případně i nařízenou karanténu. Porušení povinné karantény je přestupkem a policie oznámení předá k vyřízení a k uložení sankce.

Porušení délky turnusu:

 • bude-li se osoba vracet zpětdo Rakouska nebo do Německa, může tak učinit i dříve než po 21 dnech – ale ztrácí tímto postavení pendlera a nebude již do ČR vpuštěna v režimu pendlera.
 • bude-li se osoba vracet zpět domů do České republiky, může tak učinit i dříve než po 21 dnech – ale ztrácí tímto postavení pendlera a nebude již do Německa nebo Rakouska vpuštěna v režimu pendlera.

Obcházení pravidel:

 • varujeme před obcházením pravidel policie bude od 26.3. přesně evidovat vstupy a výstupy pendlerů
 • nejčastější obcházení je pomocí potvrzení pro pracovníky kritické infrastruktury pracovníci kritické infrastruktury (zejm. opravy a servisy) jezdí nárazově, nikoli pravidelně – viz specifická informace na webu.

Ostatní povinnosti:

 • platí povinnost pro všechny pendlery podrobit se lékařské prohlídce při vstupu na hranicích – usnesení vlády č. 247
 • platí povinnost nosit ochranu úst a nosu (rouška, šátek apod.) – usnesení vlády č. 247
 • pro pendlery platí ještě přísnější požadavky na minimalizaci společenského kontaktu (usnesení vlády č. 215 a 247): pendleři nesmí
 • vykonávat cestu za rodinou či blízkými osobami,
 •  zajišťovat potřeby a služby pro jinou osobu,
 •  vykonávat cestu za neodkladnými úřednickými záležitostmi
 • vykonat pobyt v přírodě nebo parcích).

Pendleři a rodiny:

 • pendler překračující hranici do Německa nebo Rakouska za účelem výkonu práce si sebou může vzít rodinné příslušníky (nutno prokázat rodným a oddacím listem), po návratu i pro rodinné příslušníky platí povinnost nahlásit se na karanténu.

Pendlerem zůstává jenom ten, kdo pravidelně překračoval hranice za účelem výkonu práce bez toho, aniž by na území toho státu, kde pracuje, měl bydliště.

Toto nové usnesení vlády tedy nerozšířilo skupinu osob, které jsou pendlery, rozšířilo pouze 100 km hranici a stanovilo povinnost turnusování pro skupinu překračující hranice s Německem nebo Rakouskem.

Jako příklad, kdy osoba není pendler – německý občan běžně žijící a pracující v ČR, co chce jet i s rodinou na Velikonoce do Německa – není tedy pendler, protože běžně nepřekačuje za účelem výkonu práce hranice a bydlí na stejně straně hranice, kde pracuje. Platí tedy obecný postup jako na běžné cizince – bude mu umožněno vycestování, ale nebude mu ani jeho rodině umožněn návrat.

Změny u pendlerů se nedotýkají fungování překračování hranic i jiných typů výjimek. Pozor, že zejména mezinárodní (nákladní) doprava je zcela samostatnou výjimkou – zejména tedy řidiči kamionů nejsou pendlery! Pro ně platí povinnost mít potvrzení pro pracovníky mezinárodní dopravy a samozřejmě platí režimová omezení jako na ostatní osoby na území ČR (roušky, minimalizace kontaktu).

Vzor potvrzení pro přeshraniční pracovníky ve zdravotnictví, sociálních službách a pro IZS

Potvrzení o výkonu přeshraničního zaměstnání v oboru zdravotnictví, sociálních služeb a pro IZS

Potvrzuje se, že osoba

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Bydliště:

pracuje v 

Název společnosti/úřadu/organizace:

Adresa místa výkonu práce:

Potvrzuje se, že se jedná o pracovníka ve zdravotnictví nebo v sociálních službách nebo pro IZS.

Dále se potvrzuje, že pro účely překračování státní hranice na tzv. pendlerských přechodech, se místo výkonu práce se nachází ve vzdálenosti 100 km od státní hranice České republiky.

V …………………… dne …………………                               …………………………………..                                             

                                                                                                      Razítko a podpis zaměstnavatele

16:57 Za účelem ochrany veřejného zdraví nařídilo Ministerstvo zdravotnictví pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob

Na základě jednání vlády vydalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření, kterým se prodlužuje zákaz volného pohybu osob na území ČR s výjimkou například cest do zaměstnání či obstarávání základních životních potřeb, jako je například nákup potravin. Současně se nařizuje omezit pohyb na veřejně dostupných místech a omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru. Pobývat na veřejně dostupných místech se umožňuje nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti či účasti na pohřbu.

Nadále se omezení pohybu nevztahuje také na cesty v neodkladných úředních záležitostech, pobytu v přírodě nebo účasti na pohřbech. Současně je nutné zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud je to možné.

Cílem všech navržených změn v návaznosti na de facto shodná omezení dříve přijatá usnesením vlády je snaha o dočasné maximální omezení sociálních kontaktů mezi lidmi, s výjimkou nezbytných cest, tak aby se v největší možné míře zamezilo komunitnímu přenosu onemocnění koronavirem.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví navazuje na usnesení vlády a bylo vydáno na dobu od 24.3.2020 od 6:00 hod. do 1.4.2020 do 6:00 hod.

Celé znění mimořádného opatření naleznete zde.

16:52 Manuál pro OSVČ: Jak to teď bude s odvody na sociální pojištění

Senátoři dnes (25. března) schválili zákon ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD), který odpouští platby povinného důchodového pojištění
a
příspěvku na politiku zaměstnanosti všem živnostníkům. OSVČ tak od března do srpna nebudou muset platit předepsané zálohy a v ročním vyúčtování se jim tak sníží celkové pojistné o částku odpovídající minimálním zálohám na důchodové pojištění za půl roku. Tato částka se živnostníkům zcela promine. Zákon by měl být účinný už od března, zbývá jen podpis prezidenta republiky.

Odpuštění povinných plateb pojištění přijde stát měsíčně zhruba na 2,5 mld. Kč. Nadále se tato doba ale živnostníkům bude započítávat pro důchodové nároky.

Jak to bude v praxi?

Živnostníci nikde nemusí o toto odpuštění platby žádat. Změna platí automaticky
od března do srpna a týká se všech. Tedy živnostníků s hlavní i vedlejší výdělečnou činností.

Znamená to, že nemusím platit vůbec žádné povinné sociální odvody?

Od března do srpna živnostníci skutečně neplatí žádné povinné odvody na důchodové pojištění. Jediným odvodem bude platba nemocenského pojištění u dobrovolně pojištěných OSVČ. Rozdíly budou ve vyúčtování za celý rok 2020:

 • Odvádíte minimální zálohy? Povinné platby na důchodové pojištění za březen až srpen máte odpuštěné v plné výši.
 • Odvádíte víc než minimální zálohy? Od března do srpna nemusíte platit žádné zálohy. V ročním vyúčtování příští rok ale zpětně doplatíte za těchto 6 měsíců pouze rozdíl mezi minimální zálohou a skutečnou výší pojistného podle vašeho zisku za rok 2020.

Do kdy musím příští rok doplatit rozdíl zálohy?

Platí stále stejná pravidla. To znamená, že rozdíl záloh uhradíte jako doplatek pojistného po podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020, tedy do měsíce po odevzdání daňového přiznání.

Co když jsem již zálohu za březen zaplatil/a?

U OSVČ, které už za období března 2020 své zálohy zaplatily, budou tyto platby využity nejdříve na jiné splatné závazky a po tom jako předplacená platba na měsíc září.

Budu mít kvůli tomu nižší důchod?

Doba od března do srpna se i nadále započítává pro důchodové nároky.
Bude se k ní přihlížet stejně, jako byste odváděl/a zálohy stanovené pro rok 2019.

16:33 Ošetřovné bezbolestně – návod jak postupovat

Zákon ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) schválily obě komory Parlamentu. Teď už zbývá jen podpis prezidenta.  Zákon rozšíří možnosti čerpání ošetřovného po celou dobu trvání mimořádných opatření proti koronaviru, a to i zpětně. Změny v ošetřovném budou platné jen po dobu stávajících krizových opatření vlády.

Ošetřovnése poskytne po celou dobu mimořádných opatření v souvislosti s epidemií, kdy budou uzavřené školy a další dětská zařízení. Nově sevztahuje na děti mladší
13 let.
Ošetřovné se bude vyplácet i při péči o starší hendikepované dětí navštěvující školu. Nárok na ošetřovné vzniká i při uzavření zařízení zabezpečujícího celodenní péči o zdravotně hendikepovaného člena společné domácnosti. Ošetřovné se bude vyplácet i v případě, že o uzavření zařízení z důvodu epidemie rozhodne sám zřizovatel.

Dva pečující se budou moci v péči o děti podle potřeby střídat vícekrát, přičemž počet a způsob těchto vystřídání je neomezený. V případě živnostníků (OSVČ) bude výpadek jejich příjmů z důvodu péče o děti sanovat dle dohody vlády program Ministerstva průmyslu a obchodu.

Návod, jak postupovat

Pro školy/dětská zařízení a zařízení určená pro péči o závislé osoby:

Uzavřené zařízení vyplní formulář, který je dostupný na stránkách České správy sociálního zabezpečení. Tiskopisy ke stažení ZDE. Tento formulář vyplní, podepíše
 (v dokumentu část A) a elektronicky (i běžným mailem) zašle pečující osobě. Zařízení je povinné tento tiskopis rodiči vydat.

Pro rodiče:

Rodič obdrží od školského zařízení tiskopis, který vyplní, podepíše (v dokumentu část B) a předá nebo elektronicky (sken, fotka formuláře) zašle svému zaměstnavateli. Návod, jak postupovat při žádání ošetřovného ZDE.

Dále je třeba vždy po skončení kalendářního měsíce předat zaměstnavateli tiskopis „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“. V tomto tiskopisu vyplní dny, ve kterých pečoval o dítě. Nově je totiž možné, aby se pečující na ošetřovném střídali. Musí být tedy jasné, kdy byli doma s dětmi nebo hendikepovaným a kdy chodili do práce. Za tyto dny pak dostane namísto ošetřovného mzdu nebo plat. Tento výkaz předává pečující také svému zaměstnavateli. Výkaz je nutné vyplňovat každý měsíc.

Pro zaměstnavatele:

Zaměstnavatel předává žádost o dávku se všemi podklady (výkaz péče doplněný
o potřebné záznamy zaměstnavatele, příloha k žádosti) na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení, která dávku vyplácí.

Více informací na webu MPSV.

15:01 Díky dlouhodobé spolupráci Ministerstva zdravotnictví a společnosti Respilon budou zajištěny pravidelné dodávky ochranných pomůcek pro české zdravotníky

Ministerstvo zdravotnictví v nejbližších dnech obdrží od české společnosti Respilon na základě darovací smlouvy 30 000 ks roušek ReSpimask s nanovlákenným filtrem. Oproti klasickým ústenkám z netkané textilie zachytí 99,9 % virů i bakterií a ochrání jak svého uživatele, tak osoby v jeho okolí. Roušky okamžitě poputují do nemocnic. Se společností byla rovněž navázána dlouhodobá spolupráce, která zajistí pravidelné dodávky ochranných pomůcek do českého zdravotnictví.

Společnost Respilon je dodavatelem nanovlákenných ústenek a respirátorů. V současné době se rozhodla věnovat do českého zdravotnictví mimořádnou dodávku těchto ochranných pomůcek. „Chtěl bych společnosti Respilon jménem Ministerstva zdravotnictví velice poděkovat za darování 30 000 kusů ochranných ústenek. Okamžitě zahájíme jejich distribuci pro české zdravotníky,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Společnost bude navíc od poloviny dubna do České republiky dodávat nově vyvinuté speciální respirátory RespiPro VK – Virus Killer s filtrem obohaceným o akcelerovaný oxid mědi. Díky této inovaci maska patogeny včetně koronaviru nejen mechanicky zachytí, ale také aktivně zahubí. Jedná se tak o pomůcky nejvyšší třídy ochrany, které bude možné používat opakovaně až po několik dnů. „Ministerstvu bude společnost Respilon dodávat od dubna 100 000 ks speciálních respirátorů týdně. Tyto velice účinně respirátory budou primárně určeny pro lékaře v terénu a v nemocnicích,“ upřesnil náměstek ministra Filip Vrubel.  

Ministerstvo zdravotnictví usiluje v současné době také o maximální soběstačnost České republiky ve výrobě ochranných pomůcek. Z tohoto důvodu byla s českou společností Respilon navázána dlouhodobá strategická spolupráce. Společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu bude resort zdravotnictví hledat cesty, jak pomoci s přesunem výroby těchto ochranných prostředků přímo do České republiky. Tuto aktivitu lze totiž považovat za strategickou a v zájmu státu.

14:20 V ČT zomrel piaty pacient v súvislosti s koronavírusom. Celkový počet provedených testů: 22 600 // Celkový počet osob s prokázanou nákazou COVID-19 k 25. 3. 2020 v 8.47h je 1 497 // Celkový počet vyléčených 10

13:35 Ve čtvrtek 26. března od 9.00 hodin se ve Strakově akademii uskuteční další mimořádné jednání vlády.

Vláda projedná další mimořádná opatření k omezení dopadů koronavirové krize.

9:20 Minister zdravotníctva ČR Adam Vojtěch (nom. ANO)

„Aktuálně ke koronaviru. K dnešnímu ránu máme 1 497 nakažených. A zvládáme testovat více lidí. Za včerejšek dokonce rekordních 2 976 osob. Zapojeno je již 62 laboratoří a 46 odběrových míst po republice. Celkem jsme provedli 22 600 testů. Nadále platí 10 vyléčených a 3 úmrtí. „

CELÁ ČESKÁ ZEM DNES SPIEVA: Na uliciach aj balkónoch. Nalaďte si v stredu (dnes) o 12:30 Český rozhlas. Spolu s celým Českom zaspieva dnes Zdeněk Svěrák pieseň Není nutno, ako poďakovanie záchranným zložkám.Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *