Česká republika

Aktualizujeme: Koronavírus v Českej republike

Dalito.sk postupne zverejňuje všetky oficiálne stanoviská a tlačové správy na jednom mieste. Informácie pravidelne aktualizujeme podľa toho, ako sú zasielané do redakcie. 13. marca 2020 Česká republika vyhlásila núdzový stav a uzatvorila hranice. https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

Informácie, ktoré hľadáte nájdete jednoducho, stlačením klávesníc Ctrl+F, do okienka zadáte požadované slovo a stlačíte Enter. Vyhľadávač vám v texte vyznačí všetko, čo by vás k danej téme mohlo zaujímať.

Pravidelne aktualizované informácie o vývoji a počtoch v súvislosti s koronavírusom v ČR nájdete TU.


7. května 2020

20:51 Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc jednoduše,
za pár minut a on-line

Ministerstvo práce a sociálních věcí maximálně zjednodušilo formulář žádosti
o dávku mimořádné okamžité pomoci (MOP) z důvodu vážné mimořádné události spojené s COVID-19. Nový on-line formulář je uzpůsoben tak, aby jej žadatel ohrožený propadem příjmů během epidemie mohl snadno vyplnit a odeslat v průběhu několika minut.

Prostřednictvím MOP může být poskytnuta pomoc v situacích nepříznivého a mimořádného charakteru, kdy je potřeba poskytnout pomoc bezprostředně. MOP lze tedy poskytnout i z důvodu vážné mimořádné události souvislosti s vyhlášením nouzového stavu ve spojitosti s COVID-19.

O tuto jednorázovou dávku mohou tedy požádat lidé, kteří se prokazatelně ocitnou vlivem nedostatku prostředků ve finanční nouzi, a to opakovaně. Týká se to i rodičů dětí, kteří s nimi zůstanou doma na tzv. ošetřovném kvůli současné situaci kolem koronaviru.

MOP lze poskytnou na úhradu nákladů základních životních potřeb, jako jsou jídlo, nájem a energie, ošacení, hygienické potřeby, telefon či internet. Dávku naopak nelze poskytnout na úhradu léků, splátky dluhů, leasingů a hypoték nebo náklady spojené s podnikáním.


Pro účely dávky se posuzuje mimo jiné příjem všech osob ve společné domácnosti. Žádost o dávku musí být odůvodněná. Pro její rychlé vyřízení je třeba, aby byla kompletní a obsahovala všechny povinné přílohy. Úřad práce ČR může dávku poskytnout klientovi, jehož sociální a majetkové poměry mu neumožňují překonat nepříznivou situaci.

19:50 Ministerstvo zdravotnictví podalo kasační stížnost proti rozhodnutí Městského soudu v Praze

Ministerstvo zdravotnictví je přesvědčené, že dubnové rozhodnutí Městského soudu v Praze o zrušení mimořádných opatření je nezákonné. Podalo proti němu kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.

Městský soud v Praze dne 27. dubna zrušil mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. dubna a 26. března o omezení maloobchodního prodeje a mimořádná opatření ze dne 15. dubna a 23. března omezující volný pohyb osob. Ministerstvo zdravotnictví však považuje rozhodnutí soudu za nezákonné. Ve vztahu k ostatním napadeným opatřením obecné povahy bylo podle ministerstva nutné návrh odmítnout, neboť platnost a účinnost těchto opatření již před dnem vydání napadeného rozsudku skončila.

Za vydáním mimořádných opatření si pevně stojíme. Činili jsme tak s cílem ochránit naše občany před nákazou, která může mít, dle zkušeností v ostatních státech, fatální důsledky. Je nutné si uvědomit, že pražský městský soud řešil jen formu, jak byla opatření přijata, jejich podstatu ale nezpochybnil. Taková pandemie tady nebyla posledních sto let, není ještě vyšlapaná legislativní cesta a Vláda ČR tak nikdy takovou situaci neřešila. Je tedy potřeba nastavit správní praxi. Jsme ale přesvědčeni, že tak musí učinit Nejvyšší správní soud,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a dodal: „Naše kasační stížnost nabývá dnešním rozhodnutí na významu ještě více díky rozhodnutí téhož soudu, který zamítl návrh Venduly Zahumenské na zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání. Je to přitom stejný soud, ale jiný senát a jiný názor. Je tedy skutečně potřeba, aby se k dané věci vyjádřil Nejvyšší správní soud a sjednotil judikaturu.“

Městský soud v Praze namísto řádného provedení věcného přezkumu zákonnosti zrušených opatření konstatoval překročení věcné působnosti Ministerstva zdravotnictví k vydání zrušených opatření na základě dále neodůvodněného závěru. Pro tento svůj závěr však nemá žádnou zákonnou oporu a jedná se v podstatě jen o subjektivní názor, který však není blíže zdůvodněn.

Během řízení došlo i k jiným vadám, které měly za následek nezákonnost rozsudku. Městský soud například nepřípustně vyzval navrhovatele k odstranění vad návrhu a neposkytl Ministerstvu zdravotnictví dostatečný čas k vyjádření se ke změně návrhu. Také názor soudu, že vyhlášením nouzového stavu ztrácí Ministerstvo zdravotnictví působnost omezovat základní práva a svobody, nebyl správný. Ministerstvo zdravotnictví bylo dle zákona o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů oprávněné, a dokonce i povinné, rozhodnout o omezení pohybu či omezení maloobchodního prodeje.


Městský soud v Praze tak učinil svůj závěr zcela povrchně ve vztahu k obsahu zrušených opatření jako celku, aniž by se náležitě zabýval jednotlivými částmi obsahu zrušených opatření, jak mu měla velet zejména zásada zdrženlivosti. Ministerstvo zdravotnictví proto navrhuje, aby Nejvyšší správní soud napadený rozsudek zrušil a současně rozhodl o odmítnutí návrhu právníka Ondřeje Dostála, případně aby věc vrátil Městskému soudu v Praze k dalšímu řízení.

19:49 Vybrané sociální služby se rozběhnou dříve, vláda za mimořádné nasazení v době epidemie odmění záchranáře i pracovníky v sociálních službách

Ministerstvo práce a sociálních věcí urychlí scénář rozvolňování sociálních služeb. S dřívějším spuštěním vybraných činností dala ve čtvrtek 7. května 2020 souhlas vláda Andreje Babiše. Schválila také vyplacení mimořádných odměn pro zaměstnance v sociálních službách a ve zdravotnických záchranných službách. Do Parlamentu také zamíří speciální dočasný zákon pro dobu pandemie a návrh na odložení plateb za sociální pojištění.

Návrh zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 v roce 2020, který schválila vláda a předloží jej zákonodárcům, má za cíl upřesnit pravomoci Ministerstva zdravotnictví operativně přijímat a vyhlašovat mimořádná opatření směřující k zamezení dalšího šíření nemoci covid-19. Zákon má platit jen do konce roku 2020 a dává ministerstvu možnost omezovat některé, z epidemiologického hlediska rizikové činnosti či poskytované služby, které nejsou řešeny zákonem o ochraně veřejného zdraví, pokud by hrozilo nekontrolované šíření epidemie. Případně bude možné naopak nařídit nějakou činnost, která bude šíření nemoci bránit. Nařízení ministra bude muset schválit i vláda. Vláda zároveň začne pracovat na novelizaci krizového zákona a zákona o ochraně veřejného zdraví.

S ohledem na velmi příznivou epidemiologickou situaci vláda vyslovila souhlas s rychlejším scénářem rozvolňování sociálních služeb, který navrhlo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Od pondělí 11. května tak budou moci začít poskytovat služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a sociálně aktivizační službypro rodiny s dětmi. Klientům pobytových sociálních služeb s výjimkou seniorů bude opět povoleno opouštět ubytovací areály. O čtrnáct dní později, 25. května, by měly být otevřeny stacionáře, sociálně terapeutické dílny a další sociální služby pro všechny cílové skupiny s výjimkou osob starších 50 let a budou opět povoleny návštěvy v zařízeních sociální péče. Celý plán naleznete v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí na https://www.mpsv.cz/web/cz/-/nektere-socialni-sluzby-se-otevrou-rychleji-mpsv-reaguje-na-aktualni-epidemiologicky-vyvoj.

Vláda schválila také mimořádné odměny pro zaměstnance v sociálních službách a pracovníky zdravotnické záchranné služby, kteří často s nasazením vlastního zdraví a s mimořádným nasazením čelili důsledkům epidemie koronaviru SARS-CoV-2. Na odměny pro zaměstnance v sociálních službách (s výjimkou zdravotnických, kterým nelze formou dotace MPSV odměny vyplatit) bude vyčleněno 5,2 miliardy korun. Odměny se budou týkat jak zaměstnanců, kteří přímo pracují s klienty, tak i těch, kteří vytvářejí potřebné zázemí. Pečovatelé v zařízeních, v nichž se prokázala nemoc covid-19, budou moci dostat mimořádnou odměnu ve výši až 40 000 korun, ostatní zaměstnanci polovinu. V zařízeních, která nebyla epidemií přímo zasažena, dostanou všichni zaměstnanci bez rozdílu až 10 000 korun. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí na https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zamestnanci-v-socialnich-sluzbach-dostanou-desetitisicove-odmeny-navrh-ministryne-jany-malacove-schvalila-vlada.

Pro zdravotnické záchranáře vláda na odměny vyčlenila 1,124 miliardy korun, dalších 28 milionů půjde na krytí nezbytných výdajů spojených s vytvořením a provozem mobilních odběrových týmů. Každý ze zhruba 7 000 lékařů a nelékařských pracovníků čtrnácti zdravotnických záchranných služeb dostane za jeden pracovní úvazek za březen, duben a květen jednorázovou odměnu ve výši 40 000 korun za každý odpracovaný měsíc. Více v tiskové zprávě Ministerstva zdravotnictví na https://koronavirus.mzcr.cz/vlada-schvalila-ministerstvem-navrzene-odmeny-pro-zachranare-jejichz-nasazeni-pomohlo-pri-boji-s-koronavirem/.


Ministři schválili také návrh zákona, kterým bude možné odložit splatnost pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky. Jedná se o další způsob, jakým chce vláda pomoci firmám překlenout období krize způsobené epidemií koronaviru. Pokud návrh odsouhlasí Parlament, měli by mít zaměstnavatelé možnost uhradit pojistné za květen, červen a červenec až do 20. října 2020. Namísto obvyklého penále by za toto zpoždění zaplatili úrok ve výši 4 procenta p. a. Další informace jsou v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí na https://www.mpsv.cz/web/cz/-/dalsi-velka-pomoc-firmam-vlada-schvalila-navrh-mpsv-v-oblasti-socialniho-pojisteni.

Vláda projednala a odsouhlasila také Národní program reforem. Dokument popisuje například plánované investice do infrastruktury či kroky k naplňování Inovační strategie ČR 2019 až 2030 a shrnuje i hospodářská opatření vlády přijatá v souvislosti s pandemií koronaviru. Je připravován každoročně v rámci koordinace hospodářské politiky v EU a zasílán Evropské komisi. Znění naleznete na našich stránkách http://www.vlada.cz/cz/evropske-zalezitosti/aktualne/vlada-schvalila-narodni-program-reforem-cr-na-rok-2020-181362/.

Ministři se zabývali také finančním darem ve výši 10 milionů korun, který českému státu věnovala společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech na podporu v boji proti koronavirové pandemii. Vláda rozhodla, že částku využije na ocenění a podporu nejlepších projektů v rámci hackathonu Hack the Crisis Czech Republic. Udělení speciální ceny pro nejlépe hodnocené účastníky hackathonu bude mít na starost agentura CzechInvest.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady-7–kvetna-2020-181385/.

17:23 Vláda schválila ministerstvem navržené odměny pro záchranáře, jejichž nasazení pomohlo při boji s koronavirem

Zdravotnické záchranné služby jsou klíčovou složkou zdravotnického systému. Zvlášť při pomoci s epidemií COVID-19 na českém území tvořily nedílnou součást nasazení všech zdravotnických složek. Vláda nyní schválila uvolnění finančních prostředků na odměny pracovníků 14 poskytovatelů zdravotnické záchranné služby, kteří se přímo podíleli na plnění úkolů stanovených krizovými opatřeními a mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR. Všem 7 000 lékařům a nelékařským pracovníkům poskytovatelů zdravotnické záchranné služby tak bude za březen, duben a květen 2020 vyplacena jednorázová odměna ve výši 40 tisíc Kč za každý měsíc (na 1 pracovní úvazek).

Vláda na svém jednání schválila jak navýšení finančních prostředků na odměny zdravotnických pracovníků 14 poskytovatelů zdravotnické záchranné služby o 1 124 495 568 Kč, tak i navýšení finančních prostředků na krytí nezbytných výdajů spojených s vytvořením a provozem mobilních odběrových týmů o 28 000 000 Kč. Provoz odběrových týmů, vybavení a zdravotnické výkony totiž nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Finanční prostředky o celkové výši 1 152 495 568 Kč budou uvolněny z kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zdravotnictví.

Zdravotnické záchranné služby se jako základní složka integrovaného záchranného systému podílí na záchranných a likvidačních pracích při zvládání všech kategorií mimořádných událostí. Jsou vybudovány nejen pro zvládání záchrany života při těžkých úrazech, srdečních a plicních onemocnění, cévních mozkových příhodách, ale pro veškeré urgentní život ohrožující stavy u dospělých, dětí i seniorů. V době zvládání epidemie COVID-19 byli jejich zaměstnanci vystaveni vysokému riziku nákazy.

„Odměna pracovníkům záchranné služby je výrazem poděkování za jimi odvedenou práci v těžkých podmínkách a ocenění jejich osobního přístupu k řešení epidemie. Jejich činnost nelze přerušit či řešit formou home office. Každý den si tak museli oblékat ochranné obleky, aby v nich mohli několik hodin zajišťovat odběry vzorků, komunikovat s pacienty, pomáhat při jejich umísťování do zdravotnických zařízení či sociálních služeb. Večer obleky odkládali, aby si druhý den nové opět navlékli a pokračovali v této náročné práci, která vyžaduje dobrou komunikaci, adaptaci, empatii a odbornost v jednom. Všichni zdravotničtí pracovníci byli, jsou a budou při řešení těchto krizových situací našimi hrdiny a já jim za jejich práci nesmírně děkuji,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Od 1. března 2020, ještě před vyhlášením nouzového stavu, byly postupně u všech 14 poskytovatelů zdravotnické záchranné služby (dále ZZS) vytvářeny mobilní odběrové týmy, které vyjížděly k odběrům vzorků u pacientů, u nichž bylo indikováno podezření z nákazy novým koronavirem. Všichni poskytovatelé ZZS operativně zavedli do systému běžného provozu speciální tým spolu s vyčleněným vozidlem a další nezbytnými prostředky (osobní ochranné prostředky, dezinfekční prostředky, speciální kontejnery na převoz infekčních vzorků apod.), aby zajistili splnění nové povinnosti odebírat biologické vzorky pacientů pro testování na nákazu koronavirem přímo v domácnostech potenciálních pacientů.

Hlavním cílem bylo minimalizovat případný přenos nákazy při kontaktu nemocného s dalšími osobami a zabránit tak nekontrolovanému šíření infekčního onemocnění. Současně s tím po celou dobu řešení epidemie COVID-19 zajišťovala všechna zdravotnická operační střediska poskytovatelů ZZS v nonstop režimu komunikaci s veřejností, zodpovídala dotazy do doby zprovoznění společné informační linky 1212, která jim po zavedení částečně ulehčila, a to vše nad rámec své vlastní činnosti, kterou zabezpečují podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů.

„Činnost pracovníků záchranné služby byla, s ohledem na stupňující se nervozitu obyvatelstva v situaci, kterou nikdo z nás ještě nezažil, velmi psychicky náročná a stresující, přesto ji operátoři zvládali a dokázali zajistit, aby linka tísňového volání 155 nezkolabovala, protože občané i nadále, bez ohledu na koronavirus, mají akutní zdravotní a život ohrožující potíže. Výkony, nutné k záchraně života, včetně invazivních, je nutno provádět dál, bez přerušení,“ dodal ministr zdravotnictví.

Všichni zdravotničtí pracovníci po celou dobu epidemie COVID-19, včetně období nouzového stavu zajišťovali poskytování přednemocniční neodkladné péče všem pacientů s akutními obtížemi a současně plnili úkoly základní složky integrovaného záchranného systému, podle potřeb na území kraje a pokynů hejtmana a krizového štábu kraje. Zdravotničtí pracovníci při výkonu svého povolání byli v tomto období vystaveni zvýšenému infekčnímu riziku, a jejich práce byla psychicky i fyzicky velmi náročná.

Ministr zdravotnictví ocenil i ty, kteří do výkonu práce nemuseli, a přesto v první linii nechyběli: „I záchranáři mají své blízké, o které mají strach, jsou mezi nimi i matky samoživitelky, které se starají o nedospělé děti či záchranáři v důchodovém věku. I oni odmítli zůstat v bezpečí domova a pokračovali obětavě ve službách při zvýšených bezpečnostních opatřeních a sníženého komfortu při práci. Za to jim patří obdiv a uznání.“

Plnění mimořádných úkolů v souvislosti s výskytem COVID-19 na území České republiky bude pokračovat i po skončení krizového stavu, a to do doby, než bude epidemie natolik pod kontrolou, že budou odvolána všechna mimořádná opatření nařízená Ministerstvem zdravotnictví.

16:52

Zaměstnanci v sociálních službách dostanou desetitisícové odměny. Návrh ministryně Jany Maláčové schválila vláda

Vláda dnes (7. května) schválila návrh ministryně práce a sociálních věcí
Jany Maláčové (ČSSD) na mimořádné odměny pro zaměstnance v sociálních službách. Ti, kteří se po dobu krize starali o seniory a zdravotně postižené nakažené koronavirem, mohou dostat odměny až 40 tisíc Kč za měsíc. Na desetitisícové odměny ale dosáhnou i zaměstnanci zařízení, do kterých infekce nepronikla. Odměny dostane až 144 tisíc zaměstnanců v sociálních službách.

„Zaměstnanci v sociálních službách jsou pro mě hrdinové dnešní doby. V krizi obětovali své pohodlí a riskovali svoje zdraví, aby byli po ruce těm, kteří je nejvíce potřebují. Slova obdivu a díků ale nestačí. Byl nejvyšší čas ocenit nezměrnou vytrvalost zaměstnanců v sociálních službách i finančně,“ komentovala ministryně práce Jana Maláčová schválení svého návrhu.

Jak se bude odměňovat?

Dotace ve výši 5,2 mld. korun půjde na všechny zaměstnance v sociálních službách, kromě zdravotnických pracovníků, které nelze touto dotací vyplatit (gesce Ministerstva zdravotnictví). Oceněni budou nejen pracovníci v přímé péči, ale i ostatní zaměstnanci sociálních služeb, kteří pomáhali zajistit fungování zařízení. Tedy kuchaři, uklízeči, nebo údržbáři apod. Odměny dostanou pracovníci zařízení, kde se vyskytla infekce COVID-19, ale také zaměstnanci zařízení, do kterých koronavirus nepronikl. Nutno dodat, že mnohdy právě díky zvýšenému úsilí těchto pracovníků.

  Přímá péče (pečovatelé) hrubá mzda Ostatní (kuchaři, uklízeči, údržbáři)
hrubá mzda
Zařízení s COVID 40.000 Kč/měsíčně 235 Kč/hodina 20.000 Kč/měsíčně 115 Kč/hodina
Zařízení bez COVID  10.000 Kč/měsíčně 59 Kč/hodina

Všichni poskytovatelé sociálních služeb v ČR budou moci žádat o dotaci na odměny pro své zaměstnance za období od 13. března do 31. května. Na tyto prémie bude vyčleněno přes 5,2 mld. Kč.  O dotaci si však mohou zažádat nejdříve od 21. 5. 2020. Podle zákona poté musí být dotační titul zveřejněn po dobu alespoň 30 dní. Veškeré informace budou dostupné na webu ministerstva. MPSV maximálně urychlí výplatu dotace tak,
aby ji poskytovatelé obdrželi do poloviny července tohoto roku.

17:07 Další velká pomoc firmám. Vláda schválila návrh MPSV v oblasti sociálního pojištění

Firmy a podniky si mohou do 20. října odložit platby sociálního pojištění
(24,8 % mezd) za 3 měsíce (květen, červen a červenec). Z hrubých mezd by odváděly pouze pojistné placené za zaměstnance (6,5 %). Materiál musí ještě projednat Parlament ČR a podepsat prezident republiky.

„Celá země se postupně začíná navracet do normálního života. A aby byl ten přechod do normálu hladký, je nejvyšší čas masivně podpořit firmy a stabilizovat ekonomiku. Odložení odvodů je administrativně jednoduché, rychlé a má potenciál dočasně posílit likviditu zaměstnavatelů o desítky miliard korun,“ říká ministryně Jana Maláčová.

Odklad pojistného

Díky návrhu ministerstva práce budou moci zaměstnavatelé uhradit pojistné až do 20. října 2020. V takovém případě zaplatí zaměstnavatel za odložení pojistného pouze nízkou penalizační přirážku, která odpovídá jen pětině zákonem stanoveného penále. Firmy tak díky odložení pojistného získají prostředky na svůj rozjezd za minimální cenu navýšení platby odloženého pojistného odpovídající navýšení o necelá 4 % p. a. Navržená úprava se týká pojistného splatného do 20. června 2020,
do 20. července 2020 a do 20. srpna.

„V případě, že se zaměstnavatelé rozhodnou využít odklad pojistného se sníženým penále, nebude firma nikde vedená jako dlužník. To je důležité při poskytování dotací nebo jiných forem podpory při současné pandemii,“ doplňuje ministryně Maláčová.

Další změny

Další navrhované změny spočívají v povinnosti zaměstnavatele předkládat přehled
o výši vyměřovacího základu a o výši pojistného příslušné OSSZ výlučně elektronicky
a dojde ke zrušení možnosti úhrady pojistného v hotovosti na OSSZ.

Návrh zákona nyní ve stavu legislativní nouze projedná Parlament ČR.

16:14 Některé sociální služby se otevřou rychleji. MPSV reaguje na aktuální epidemiologický vývoj

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (dále jen NZDM) a sociálně aktivizační služby (dále jen SAS) pro rodiny s dětmi začnou fungovat naplno již od pondělí
Ministerstvo práce a sociálních věcí tak reaguje na aktuální epidemiologický vývoj. Upravený plán rozvolňování sociálních služeb MPSV konzultovalo se zástupci sociálních služeb, odsouhlasilo jej i Ministerstvo zdravotnictví a dnes ho schválila Vláda ČR.

„Slibovala jsem, že budeme vývoj epidemie bedlivě sledovat a plán upravíme tak, aby odpovídal aktuální situaci. Stále platí, že vše musí probíhat za přísných podmínek. Ve chvíli, kdy ale máme od epidemiologů informace o tom, že otevření některé sociální služby neohrozí zdraví pracovníků ani jejich klientů, není důvod rozvolňování některých služeb brzdit. Nechceme ale nic podcenit. Zdraví lidí a ochrana těch nejzranitelnějších je pro mě na prvním místě,“ vysvětluje ministryně Maláčová.

V pondělí (27. dubna) se již otevřela nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (NZDM) a sociálně aktivizační služby (SAS) pro rodiny s dětmi v bezkontaktní formě. Na základě dat od epidemiologů se od 11. května urychlí otevření některých služeb. U služeb pro seniory budou nadále platit přísnější podmínky, ale k rychlejšímu uvolnění oproti původnímu plánu dojde také. Například už od 25. května budou povoleny návštěvy v pobytových službách.

Jak se budou nově uvolňovat sociální služby?

Pondělí 11. května

 • Otevření NZDM a SAS pro rodiny s dětmi nejen v terénní formě, ale i ambulantně.
 • Možnost vycházet mimo areál pro klienty v pobytových službách péče kromě cílové skupiny senioři.

Pondělí 25. května

 • Otevření denních stacionářů, týdenních stacionářů, center denních služeb, sociálně terapeutických dílen, sociálně aktivizačních služeb a osoby se zdravotním postižením pro všechny cílové skupiny kromě osob starších 50 let.
 • Možnost návštěv u klientů pobytových služeb při dodržení veškerých preventivních opatření.

Pondělí 8. června

 • Znovuobnovení poskytování sociálních služeb na základě individuálního plánování a smluv o poskytování sociálních služeb.

Pondělí 22. června

 • Otevření týdenních stacionářů, denních stacionářů, center denních služeb, sociálně terapeutických dílen, sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením pro všechny cílové skupiny.

Ministerstvo je připraveno plán aktualizovat při jakékoliv změně ve vývoji. Plnění tohoto plánu je průběžně (každý týden) projednáno na Ústředním krizovém štábu. Veškeré aktuální informace budou poskytovatelům sociálních služeb průběžně zveřejňovány na webu MPSV.

15:18 Bankovní rada České národní banky na svém dnešním jednání snížila dvoutýdenní repo sazbu (2T repo sazbu) o 75 bazických bodů na 0,25 %. Současně rozhodla o snížení lombardní sazby na 1,00 %. Diskontní sazba zůstala nezměněna na 0,05 %. Nově stanovené úrokové sazby jsou platné od 11. května 2020.

Bankovní rada přijala další opatření, která oznámí na tiskové konferenci za účasti guvernéra Jiřího Rusnoka. Tisková konference se uskuteční v 16.15 hod. formou videokonference pro akreditované novináře a bude živě přenášena na webu ČNB.

14:10 Podpora lidem, kteří chtějí pomáhat. Ministerstvo vnitra zřídilo regionální dobrovolnická centra

Od 1. května 2020 fungují v deseti krajích Česka regionální dobrovolnická centra, která zřizuje i finančně podporuje Ministerstvo vnitra (MV). Jde o informační a kontaktní centra pro dobrovolníky, neziskové organizace, příspěvkové organizace či obce v daném kraji v oblasti dobrovolnictví. Velký důraz se klade na aktivní spolupráci s krajským úřadem.

Regionální dobrovolnická centra reagují mj. na situaci, že přestože se v ČR alespoň jednorázově zapojily do dobrovolnictví až dva miliony občanů, činnost dobrovolníků je roztříštěná, jejich nabídka není koordinovaná ani koncepční a široké veřejnosti chybějí informace, kde a jak je možné pomáhat. To vše mají regionální dobrovolnická centra změnit. 

„Regionální dobrovolnická centra vznikají nezávisle na současné situaci boje s koronavirem, nicméně právě v takových situacích se ukazuje, jak je dobrovolnictví důležité a prospěšné,“ uvedl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) s tím, že centra v regionech pomohou zlepšit koordinaci poptávky i nabídky, tedy zajistí dostatečné informace o tom, kdo pomoc dobrovolníků potřebuje a kdo ji naopak nabízí. Centra také zvýší informovanost o dobrovolnictví a zlepší dostupnost dobrovolnictví a dobrovolníků v regionech.

Regionální dobrovolnická centra jsou aktuálně otevřena v těchto krajích:

1)         Hlavní město Praha – provozovatel Letokruh, z. ú.

2)         Středočeský kraj – provozovatel Letokruh, z. ú.

3)         Jihočeský kraj – provozovatel KreBul, o. p. s.

4)         Liberecký kraj – provozovatel ADRA, o. p. s.

5)         Moravskoslezský kraj – provozovatel ADRA, o. p. s

6)         Karlovarský kraj – provozovatel INSTAND, Institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách, z. ú.

7)         Pardubický kraj – provozovatel Koalice nevládek Pardubicka, z. s.

8)         Plzeňský kraj – provozovatel Mezigenerační centrum TOTEM, z. s.

9)         Ústecký kraj – provozovatel Dobrovolnické centrum, z. s.

10)       Jihomoravský kraj – provozovatel Plán B, z. s.

Činnosti regionálních dobrovolnických center

Na základě smlouvy s MV budou regionální dobrovolnická centra koordinovat poptávku a nabídku v oblasti dobrovolnictví, tedy vést databázi organizací, které dobrovolníky potřebují, i osob, které mají zájem jako dobrovolníci pomáhat. Prostřednictvím webu a sociálních sítí budou centra informovat o aktualitách v oblasti dobrovolnictví na úrovni daného kraje i celorepublikově a budou mít otevírací hodiny pro veřejnost.

Jejich zásadní činností bude propagace dobrovolnictví v kraji na vhodných akcích a aktivitách. Např. uspořádají v daném kraji nejméně 1x během dvou let „dny dobrovolnictví“ a 4x do roka „dny otevřených dveří dobrovolnictví“, poskytnou vzdělávání koordinátorům dobrovolnictví a kontaktních osob pro dobrovolníky v organizacích a také školení pro samotné dobrovolníky i odborné poradenství v oblasti dobrovolnictví. Důležitá bude také spolupráce s krajským úřadem na tvorbě koncepcí či strategií rozvoje a podpory dobrovolnictví v kraji.

Důvod vzniku regionálních dobrovolnických center

V ČR má dobrovolnictví dlouholetou tradici. Existuje samostatná legislativa, v programech neziskových organizací akreditovaných MV dle zákona o dobrovolnické službě působí až 50 tisíc dobrovolníků. Tito dobrovolníci působí často dlouhodobě a jsou řádně vyškoleni.

Zkušenosti nicméně ukazují, že do dobrovolnických aktivit už se v Česku alespoň jednorázově, krátkodobě a mimo zákon o dobrovolnické službě někdy zapojily až dva miliony lidí. Tyto aktivity jsou často regionálního charakteru, nekoordinované, a navíc jim chybí koncepční podpora dobrovolnictví především na krajské úrovni, což je pro rozvoj a podporu dobrovolnictví zásadní. Na celorepublikové úrovni připravuje MV koncepci rozvoje dobrovolnictví v ČR, na regionální úrovni mají změnit situaci k lepšímu právě regionální dobrovolnická centra.

Vznik a fungování

Provozovatele MV vybralo na základě otevřeného výběrového řízení. Ve všech případech jde o ověřené nestátní neziskové organizace, které mají mnohaletou zkušenost s managementem dobrovolnictví ve svých regionech a realizují dobrovolnické programy akreditované MV. Ve Zlínském kraji probíhá výběrové řízení s předpokladem uzavření smlouvy do června tohoto roku. Ve zbývajících třech krajích se zatím nepodařilo provozovatele regionálních dobrovolnických center vybrat.

Regionální dobrovolnická centra jsou součástí širšího projektu „Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center“ (reg. č. projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003724), který realizuje od roku 2016 MV s podporou Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Působit budou po dobu dvou let do skončení projektu. V rámci projektu bude jejich činnost vyhodnocena, vytvoří se metodika pro jejich činnost a doporučí se další postup jejich udržitelného fungování i po ukončení projektu. Podpora regionálních dobrovolnických center je nyní koncipovaná na dva roky, na dvouletou podporu každého centra má MV v projektu vyčleněn 1 mil. Kč.

Proč vnitro?

MV je gestorem oblasti dobrovolnictví v Česku, aplikuje zákon o dobrovolnické službě, uděluje státní účelové dotace na rozvoj dobrovolnické služby a vytváří politiku rozvoje dobrovolnictví. 

13:14 ČT: Od poloviny června by nemuselo být venku povinné nosit roušky – pokud bude pokračovat pozitivní vývoj epidemie, řekl Adam Vojtěch.

Povinnost by dál platila pro uzavřené prostory – obchody a MHD.

Ministerstvo zdravotnictví také připravilo nový speciální zákon pro boj koronavirem. Vláda by díky němu měla možnost i po konci nouzového stavu uzavírat obchody nebo omezovat dopravu. Sám ministr by mohl o mimořádných opatřeních rozhodnout na 48 hodin.

13:13 CARDAM dodalo ministerstvu zdravotnictví první masky proti koronaviru

CARDAM dnes dokončil první dodávku pěti tisíce kusů ochranných masek RP95-M pro Ministerstvo zdravotnictví ČR. Celkem ministerstvo nakoupí 50 tisíc masek.

Ochranné polomasky RP95-M od výzkumně-vývojového centra CARDAM zajišťují maximální stupeň ochrany a jsou určeny především těm, kteří stojí „v první linii“, tedy lékařům, zdravotním sestrám či pracovníkům záchranných složek. Původní model vyvinuli vědci z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) při pražské ČVUT a masku vyráběli na 3D tiskárnách. Oproti této počáteční produkci se nyní klíčové díly vyrábějí na vstřikovacích lisech, čímž se výroba výrazně zrychlila i zlevnila.

„Masky RP95-M jsou výsledkem unikátního spojení expertů ze špičkových vědeckých pracovišť se zkušenými profesionály z oblasti průmyslu. Oceňuji rychlost, s jakou se podařilo dostat tyto ochranné prostředky do sériové výroby a jsem rád, že můžeme nákupem českého produktu podpořit české výrobce,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Pro Ministerstvo zdravotnictví je obecně prioritou spolupracovat primárně s českými výrobci, pokud je to možné. Ministerstvo zdravotnictví nyní odebírá od 20 tuzemských výrobců a spolupracuje také s českými vývojáři.

„Za klíčové považuji podporu firem, které vyrábí v České republice. Děláme pro to maximum, ať už se jedná o speciální dotační programy, jako jsou Technologie COVID-19, Czech Rise Up, Country for the Future či Trend, hackathon Hack the Crisis nebo on-line platformu CoVpoint.org. Tam se nyní propojuje už 1 688 nabídek s poptávkou, a to i z oblasti zdravotnické pomoci. Za nadstavbu CoVpointu se dá považovat portál Spojujeme Česko. V tuto chvíli je do něj dobrovolně zapojeno na 70 projektů a i jeho prostřednictvím došlo k 325 on-line krizovým intervencím zdarma,“ doplňuje vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.       

Komplet masky je ryze českým výrobkem, do jehož vývoje se zapojily nebo k němu přispěly téměř tři desítky tuzemských společností. Poskytovatelem licence a vlastníkem průmyslového vzoru je start-up CIIRC ČVUT společnost TRIX Connections, jejíž tým vědců je aktivně zapojen do dalšího vývoje a úprav masky. CARDAM, který je společným podnikem Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR a průmyslových společností Beneš a Lát a CZG – České zbrojovky Group, se podílel na vývoji masky i jejím rychlém uvedení do výroby a celou výrobu zastřešuje. Montáž probíhá ve společnosti CZ-AUTO SYSTEMS pod supervizí odpovědných vývojových konstruktérů a technologů ze společnosti CARDAM.

„Dodávka Ministerstvu zdravotnictví ČR je naší prioritou, jelikož je určena pro pracovníky v první linii. Tímto bych chtěl poděkovat všem aktérům, kteří se na projektu podílejí, za jejich aktivní přístup a včasné plnění dodávek dílů tak, abychom mohli splnit naše závazky vůči státu,“ řekl jednatel CARDAM Ondřej Kurkin. 

Díky odolným materiálům lze masku RP95-M opakovaně sterilizovat, její životnost je stanovena minimálně na 100 sterilizačních cyklů v autoklávu a na neomezený počet dezinfekcí. Výměnné filtry P3 R přesahují úroveň ochrany třídy FFP3. V čistém prostředí nemocnice je navíc životnost filtru minimálně jeden týden nepřetržitého provozu.CARDAM dodal první várku pěti tisíc kusů masek do skladu Správy státních hmotných rezerv v Sedlčanech. Tato dodávka proběhla v režimu zrychlené certifikace. Paralelně probíhá úplná certifikace, po jejímž dokončení rezort převezme zbylých 45 tisíc masek.

6. května 2020

19:10 Vědecká rada Ministerstva zdravotnictví podpořila uvolňování zdravotní péče

Vědecká rada Ministerstva zdravotnictví zhodnotila současnou situaci ohledně vývoje onemocnění COVID-19 a podpořila uvolňování zdravotní péče a dosud vydaná opatření ministerstvem. Několik desítek významných představitelů české medicíny tak podpořilo směřování k postupné normalizaci stavu ve zdravotnictví, ke kterému vyzvalo Ministerstvo zdravotnictví. Vědecká rada podpořila také výzkum v oblasti rozšíření znalostí o koronaviru, výzkum diagnostiky, léčby a prevence tohoto onemocnění i vzniku komplikací.

Po počátečním omezení odkladné péče, které pacienti přijali jako opravdu nutné vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci, dochází nyní k restartu zdravotní péče. Vědecká rada Ministerstva zdravotnictví vyzvala jak lékaře, tak i pacienty, aby se postupně vraceli k běžné zdravotní péči. „V tuto chvíli, kdy se nacházíme ve fázi uvolňování jednotlivých opatření, je také třeba pamatovat na návrat k běžnému životu i v rámci lékařské péče. Pacienti se rozhodně nemusí obávat návštěvy u lékaře za předpokladu dodržování hygienických opatření. Chtěl bych všechny pacienty, kteří mají zdravotní problém, nebo jsou zváni na preventivní prohlídky, včetně screeningu, požádat, aby návštěvu lékaře neodkládali,“ upozornil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Ministerstvo zdravotnictví vyzvalo k restartu zdravotní péče 14. dubna a vydalo Doporučení poskytovatelům zdravotní péče (organizační a protiepidemická opatření pro ambulantní, lůžkovou, jednodenní, následnou, dlouhodobou péči a péči v sociálním prostředí pacienta). Rada poskytovatelů projednala doporučení 22. dubna 2020.

Vědecká rada Ministerstva zdravotnictví je odbornou platformou, která sdružuje přes 30 odborníků a významných představitelů české medicíny. Pod vedením prof. MUDr. Štěpána Svačiny, Dr.Sc. MBA tvoří rada poradní sbor ministra zdravotnictví České republiky. „Uvítali jsme rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ohledně postupného restartu zdravotní péče. Pracovní nasazení poskytovatelů zdravotních služeb v průběhu koronaviru bylo enormní a nyní je třeba vracet se opět k běžné zdravotní péči, která byla odložena či vyhodnocena jako neakutní. V současnosti je třeba myslet na pacienty a kvalitu péče o ně, a to včetně prevence,“ uvedl k závěrům vědecké rady Štěpán Svačina, internista a obezitolog, předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Rada také podpořila výzkum v oblasti rozšíření znalosti o koronaviru z pohledu jeho chování v populaci i u jednotlivce, výzkum diagnostiky, léčby a prevence tohoto onemocnění i vzniku komplikací.

Probíhající epidemie ukázala i možnosti distanční péče, kterou využívali zejména praktičtí lékaři a někteří ambulantní specialisté, kteří ordinovali a komunikovali s pacientem pomocí telefonu či online systémem. 

„Vědecká rada se shodla, že vzhledem k dalšímu vývoji i k případnému budoucímu legislativnímu zakotvení a úhradě této formy péče by bylo vhodné vydefinovat kdy a u jakých pacientů je distanční péče jednoznačně využitelná a přínosná, a za jakých podmínek by měla být poskytována jak na straně lékařů, tak i uživatelů péče,“ dodala Alena Šteflová, podle které je třeba zvážit také dopady do vzdělávání zdravotnických pracovníků i v této oblasti.

Vědecká rada také potvrdila, že není třeba přistupovat ke všem pacientům jako k potenciálně nakaženým. Je třeba i nadále zachovávat režim zvýšené opatrnosti (roušky, dezinfekce) a držet nastavený režim, jako např. i při nástupu a v průběhu každoroční chřipkové epidemie. Dále je dle rady potřeba vydefinovat nejohroženější skupiny pacientů (např. pneumologičtí pacienti), u kterých bude i nadále nutné zachovávat přísnější režim za použití větší ochrany personálu i pacientů. „Pokud dodržíme stále platná hygienická opatření, můžeme se vracet do normálního stavu s tím, že samozřejmě zachováme rezervní kapacitu lůžek pro pacienty s COVID-19 v nemocnicích a nadále budeme vývoj situace sledovat a předávat veřejnosti aktuální informace,“ uzavřel ministr zdravotnictví.

Ministerstvo zdravotnictví se od počátku epidemie COVID-19 na českém území snaží ve spolupráci s odbornými společnostmi, zdravotními pojišťovnami, médii i soukromými subjekty zajistit pro občany co nejlepší přístup k informacím týkajícím se nejenom řešení situace související s infekcí COVID-19, ale i k informacím o zdravotní péči obecně. Pro aktuální informace doporučujeme občanům nadále sledovat webové stránky a sociální sítě Ministerstva zdravotnictví ČR, zvláště pak speciální stránky ke koronaviru včetně aplikace k výskytu onemocnění v ČR. Na nejčastěji kladené dotazy dokáže odpovědět i na stránkách umístěná virtuální sestra Anežka, která doposud zodpověděla přes 130 tisíc dotazů ke koronaviru. Dále je možné si ze stránek stáhnout digitální kartu s aktuálními informacemi přímo do mobilu, tu si již stáhlo více než 1 milion uživatelů. Je možné připojit se také do Viber komunity Spolu proti koronaviru, která čítá přes 40 tisíc členů. Kampaň Spolu proti koronaviru Ministerstva zdravotnictví zároveň přináší univerzální jednoduchá pravidla, jak se za současné situace chránit. 

Na nejčastěji kladené otázky k prevenci, léčbě, karanténě, opatřením či testování odpovídají také operátoři bezplatné informační linky 1212, pod volbou 2 občané zkontaktují operátory pro oblast zdravotnictví. S obsluhou zdravotnické linky pomáhají především vyškolení studenti medicíny, kteří zkušenosti z intervence uplatní ve své lékařské praxi. Linka má také speciální volbu pro seniory (4) a speciální volbu pro občany ohledně obav ze současné situace – linka první psychické pomoci (volba 5).

#SpoluProtiKoronaviru  #ChranimSebeAostatni

Tiskovou zprávu najdete také online na webu MZ ČR.

18:57 Poslanci schválili návrh MPSV na ochranu zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů

Poslanci schválili návrh MPSV na ochranu zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Materiál reaguje na přijaté opatření z 24. dubna (tzv. lex covid justice), podle kterého se nepřihlíží k věřitelskému insolvenčnímu návrhu podanému od 24. dubna do 31. srpna. Kvůli tomuto opatření nemají zaměstnanci nárok vymáhat prostřednictvím Úřadu práce ČR dlužné mzdy. ÚP ČR pak bude dlužnou částku od zaměstnavatelů vymáhat až 3 měsíce poté, co přestane tzv. lex covid justice platit. Změny musí ještě projednat Senát a podepsat prezident ČR.

Opatření, které přijala dolní komora, zajistí pracovníkům platebně neschopného zaměstnavatele žádat ÚP ČR o vyplácení výdělku. Pro tyto případy tak budou platit v podstatě stejné podmínky jako před účinnosti tzv. lex covid justice. Díky tomu budou mít zaměstnanci možnost získat alespoň částečně mzdové nároky, které jim zaměstnavatel v platební neschopnosti dluží.

Dolní komora zároveň schválila pozměňovací návrh poslance Marka Výborného
(KDU-ČSL), který stanovuje, že ÚP ČR může dlužnou částku po zaměstnavatelích vymáhat až 3 měsíce poté, co přestane platit tzv. lex covid justice.

Změny ještě musí schválit Senát Parlamentu ČR a podepsat prezident ČR.

17:05 MŠMT ZVEŘEJNILO TERMÍNY MATURIT A PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga na tiskové konferenci zveřejnil informaci, ve kterých termínech se letos uskuteční maturitní a závěrečné zkoušky, ale stejně tak jednotná přijímací zkouška na střední školy.

Ministr školství na tiskové konferenci také připomněl, že informaci o tom, že se maturity a závěrečné zkoušky uskuteční, sdělil resort veřejnosti na tiskové konferenci po jednání vlády již 14. dubna, kde se také hovořilo o tom, že bude od 11. května v rámci uvolňování preventivních opatření možná osobní účast žáků na středních školách. Resort již dříve zveřejnil harmonogram uvolňování v oblasti školství a do škol na přelomu dubna a května dodal dle plánu také hygienické standardy – manuály pro školy a školská zařízení, ale stejně tak vyhlášku a metodiku k hodnocení aktuálního pololetí. Školy mohou dále očekávat, že zítra obdrží informaci o vyhlášce a metodiku k maturitním a závěrečným zkouškám, ale stejně tak hygienická doporučení samotného konání zkoušky. „Ministerstvo při svých krocích postupovalo konzistentně a v souladu s představeným harmonogramem,“ řekl na tiskové konferenci ministr školství Robert Plaga.


Co se týče maturitních zkoušek, proběhnou v aktuálním školním roce 2019/2020 v následujícím sledu:

Didaktický test (předměty matematika, francouzský či anglický jazyk) – 1. června

Didaktický test (předměty český jazyk a literatura, německý, španělský či ruský jazyk) – 2. června

Didaktický test (předmět Matematika+) – 3. června

Písemná část (sloh) v letošním roce ve společné části maturit neproběhne.

Pouze praktické zkoušky a maturitní práce včetně obhajoby se mohou konat před samotnými didaktickými testy, je však žádoucí, aby se tak nestalo okamžitě po návratu do škol. U profilových částí, včetně písemných (s výjimkou praktických zkoušek a maturitních prací), pak ministerstvo doporučuje, aby se konaly po termínu jednotné přijímací zkoušky (tj. nejdříve 9. resp. 10. června).

Ústní maturitní zkoušky:

Konkrétní termíny určí ředitel školy v souvislosti s časovým schématem vyhlášeným ministerstvem, nejlépe po dni konání jednotných přijímacích zkoušek. S ohledem na potřebu dodržování zvýšených hygienických opatření i prostřednictvím minimalizace sociálních kontaktů mezi různými osobami a skupinami doporučujeme, aby ústní zkoušky společné a profilové části maturitních zkoušek se nepřekrývaly s termíny konání přijímacích zkoušek. Nejzazší termín pro konání ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky je stanoven na pátek 17. července 2020.


Co se týče jednotných přijímacích zkoušek, ty v tomto školním roce (2019/2020) proběhnou následovně:

Čtyřleté obory (včetně nástavbového studia) – 8. června

Víceletá gymnázia – 9. června

Schéma školních přijímacích zkoušek stanovilo ministerstvo vyhláškou, jejich rozpis přikládáme pod tento text.


 „Ministerstvo připravilo také podpůrné materiály, ve kterých se může žák v reálném prostředí seznámit s testovacím archem včetně možnosti časomíry. Žáci budou mít k dispozici také aplikaci, kde si mohou procvičovat testy z minulých let. K dispozici budou také výuková videa,“ řekl ministr školství na tiskové konferenci. Testovací prostředí CERMAT pojmenované Přijímačky bez obav naleznete na webu prijimacky.cermat.cz, více informací o aplikaci pak najdete na webu České školní inspekce ZDE.

„Dovoluji si popřát hodně úspěchu maturantům i těm, co budou skládat závěrečné či přijímací zkoušky. Zvláštní poděkování směřuji také středním školám a pevně věřím, že to naši ředitelé a učitelé zvládnou,“ dodal na závěr ministr školství Robert Plaga.

Harmonogram zkoušek – školní rok 2019/2020

harmonogram-zkousky

[1] Pokud škola potřebuje pro konání školní přijímací zkoušky delší období pro řádný termín, než je uvedeno v tabulce, pak pro žáky, kteří konají školní přijímací zkoušku

 • v prvním termínu, lze využít navíc období 25.5. a 26.5.,
 • v druhém termínu, lze využít navíc období 27.5. a 28.5.

[2] Pokud škola potřebuje pro konání školní přijímací zkoušky delší období pro náhradní termín, než je uvedeno v tabulce, pak pro žáky, kteří konají školní přijímací zkoušku

 • v prvním termínu, lze využít navíc období 15.6. a 16.6.,
 • v druhém termínu, lze využít navíc období 17.6. a 18.6.

15:52 Prišlo aj na psychiatriu detí

Ministerstvo zdravotnictví vybere multidisciplinární týmy duševního zdraví pro děti a adolescenty

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory nových služeb v oblasti péče poskytované multidisciplinárním týmem duševního zdraví pro děti a adolescenty. Cílem tohoto programu je prevence hospitalizací nebo jejich zkracování. Dále napomáhání k reintegraci hospitalizovaných dětí do běžné komunity a stabilizaci psychosociálních hledisek s důrazem na rodinné prostředí, školu a jejich sociální vztahy. Každý ze tří multidisciplinárních týmů duševního zdraví pro děti a adolescenty, vybraných Ministerstvem zdravotnictví, může čerpat dotaci ve výši až 11 050 milionů korun po dobu 18 měsíců.

Vznik multidisciplinárních týmů duševního zdraví pro děti a adolescenty navazuje na probíhající reformu péče o duševní zdraví„Děti jsou velmi citlivé duše a správný a odborný přístup na úrovni psychiatrických ambulancí, v rodinách nebo ve škole bezpochyby znamená prevenci před hospitalizací. Je proto nezbytné, aby vznikly týmy, které se v této oblasti zaměří na přímou práci s dětskými klienty a současně budou pomáhat osobám v sociálním prostředí dítěte či přímo ve škole,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

V rámci týmu půjde o poskytování zdravotních, sociálních a pedagogických služeb, ambulantního i terénního charakteru.  Konkrétně se bude jednat o služby dětského psychiatra, psychologa, rodinných poradců, speciálních pedagogů, sociálních pracovníků, rodinných terapeutů a peer konzultantů. Během pilotního provozu se ověří, nakolik jsou tyto týmy schopné pomoci nejen mladým pacientům a jejich rodinám, ale i odlehčit stávajícím modelům péče. Důležitým faktorem provozování služeb je garantovaná časová i územní dostupnost a práce formou case managementu. Cílovou skupinou multidisciplinárních týmů jsou děti a adolescenti ve věku 0-18 let, jejich zákonní zástupci nebo osoby odpovědné za jejich výchovu.

Týmy ve svém regionu budou aktivně navazovat spolupráci s dalšími službami péče o děti a adolescenty, jako jsou dětské a dorostové psychiatrické ambulance, psychiatrické ambulance pro dospělé pacienty, lůžková pedopsychiatrická a psychiatrická zařízení, Centra duševního zdraví, pediatrická lůžková i ambulantní zařízení, ambulance klinických psychologů, psychoterapeutická zařízení, školská zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče, dětské domovy, dětské domovy se školou, výchovné ústavy atd.), sociální služby, úřady (úřad práce, OSPOD, osoby pověřené k výkonu SPOD). Pokud bude třeba, budou služby poskytovány členy týmu v přirozeném prostředí dětí a mladistvých (domov, škola, mimoškolní aktivity).

Dotace je určena pro poskytovatele zdravotních a sociálních služeb. Žadatelé se mohou hlásit do výzvy od 30. dubna 2020 do 5. června 2020. Ministerstvo zdravotnictví následně posoudí oprávněnost žadatele a dodržení pravidel Programu. Poté komise pro hodnocení žádostí o dotaci vybere tři žadatele, kteří budou vyzváni k doložení dalších podkladů.

V době trvání Výzvy je plánován seminář, kde se budou moci potenciální žadatelé o dotaci blíže seznámit s podmínkami pro podání žádostí o dotaci i pro realizaci následného pilotního provozu psychiatrické ambulance s rozšířenou péčí.

Program podpory nových služeb v oblasti péče poskytované multidisciplinárním týmem duševního zdraví pro děti a adolescenty je součástí projektu Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné, který realizuje Ministerstvo zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa – Sociální začleňování a boj s chudobou, spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.  

14:47 Prišlo aj na psychiatriu

Ministerstvo zdravotnictví prodlužuje dotační výzvu v oblasti péče poskytované forenzním multidisciplinárním týmem

Ministerstvo zdravotnictví prodlužuje Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory nových služeb v oblasti péče poskytované forenzním multidisciplinárním týmem. Cílem programu je zajistit pilotní provoz Forenzního multidisciplinárního týmu v trvání 18 měsíců. Termín ukončení příjmu žádostí je určen na 5. června 2020. Maximální možná dotace pro jeden Forenzní multidisciplinární tým je stanovena na 9 100 000 Kč.

Do programu se mohou hlásit jak poskytovatelé zdravotních, tak sociálních služeb. Zřízení Forenzního multidisciplinárního týmu vychází ze Strategie reformy psychiatrické péče. Forenzní multidisciplinární tým je specifickým článkem doplňujícím ambulantně-ústavní rozhraní ochranného léčení. Cílovou skupinou jsou dospělí nemocní, kteří vykonávají ochranné léčení ve všech jeho obvyklých specializacích.

Funkcí Forenzního multidisciplinárního týmu je prevence hospitalizací a jejich zkracování včetně pomoci k reintegraci do vlastního sociálního prostředí. Za tímto účelem vytváří Forenzní multidisciplinární tým potřebné programy a zajišťuje v rámci své spádové́ oblasti funkční propojování ambulantní, lůžkové́ a sociální péče u nemocných s ochranným léčením. V úzkém kontaktu by měl být i s místně příslušným soudem, Probační a mediační službou a Policií ČR.

Cílem programu je uvolnit psychiatrické ambulance od péče o obtížně zvladatelné nemocné s ochranným léčením. Týmy jsou současně schopné zhodnotit rizikovost daného nemocného s použitím validovaných nástrojů a následně nemocné z péče běžných ambulancí do své péče přebírat. Současně také pečovat i o nemocné, kteří představují významné riziko a ochranné léčení u nich doposud není nařízeno. Hodnocení rizika násilného jednání je jedním ze základních úkolů komplexní diagnostiky u nemocných s duševními a sexuálními poruchami.

Při své praxi využívají Forenzní multidisciplinární týmy strukturované hodnocení rizika násilného jednání a identifikaci protektivních faktorů (risk assessment). Tyto nástroje kromě strukturovaného hodnocení rizika a preventivních faktorů umožní i plánování intervencí ke snížení těchto rizik a intenzivnější monitoraci léčby a stavu těchto nemocných.

Podmínky pro žadatele jsou uvedeny ve Výzvě k předkládání žádosti a její příloze Metodice Programu podpory nových služeb v oblasti péče poskytované forenzním multidisciplinárním týmem.

Pilotní provoz FMT bude hrazen z projektu „Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné“, (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008217) realizovaného Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.

4. května 2020

22:49 Vláda schválila další návrhy na pomoc podnikatelům, od 11. května se rozjede přeshraniční osobní hromadná doprava

O pomoc od státu budou moci požádat i společníci malých s. r. o., kteří splní základní podmínky a byli poškozeni v souvislosti s epidemií koronaviru. Příspěvek 500 korun denně navrhla v pondělí 4. května 2020 vláda Andreje Babiše. Do Parlamentu pošle také několik dalších návrhů legislativních změn, které mají pomoci podnikatelům například zvýšením ošetřovného pro OSVČ, příspěvkem státu na úhradu nájemného či odložením povinnosti používat EET do konce roku.

Pokud s tím bude souhlasit Parlament, budou moci společníci malých společností s ručením omezeným, kteří byli poškozeni během koronavirové krize, požádat stát o vyplacení kompenzačního bonusu. Počítá s tím návrh novely zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, který schválila vláda a požádá Parlament o jeho projednání ve stavu legislativní nouze.

Kompenzační bonus by měl podle schváleného návrhu činit 500 korun denně, a to zpětně od 12. března až do 8. června. Malým podnikatelům tak bude moci stát přispět částkou až 44 500 korun. Podmínkou je, aby společnost měla nejvýše dva společníky nebo i více, ale jen pokud jsou v přímém příbuzenském vztahu. Firma také bude muset splnit několik dalších kritérií, například, že nečerpá od státu jinou formu finanční pomoci. Podrobnosti obsahuje tisková zpráva Ministerstva financí na https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/vlada-schvalila-podporu-pro-spolecniky-m-38411.

Vláda předloží do Parlamentu také novelu zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu. Zákonodárcům navrhne, aby se kvůli současné situacielektronická evidence tržeb pro všechny vlny odložila do konce roku 2020. Znamená to, že by i nadále nemuseli evidovat platby jak ty subjekty, jichž se povinnosti EET už týká, tak i ty ze třetí a čtvrté vlny, které měly s evidencí tržeb teprve začít. Další informace naleznete v tiskové zprávě Ministerstva financí na https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/podnikatele-nebudou-evidovat-trzby-do-ko-38404.

Do Sněmovny zamíří rovněž návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Návrh reaguje na přijaté vládní opatření z 24. dubna, podle kterého se nepřihlíží k věřitelskému insolvenčnímu návrhu podanému od 24. dubna do 31. srpna. Kvůli tomuto opatření ale nemají zaměstnanci nárok vymáhat prostřednictvím Úřadu práce ČR dlužné mzdy. Ministerstvo práce a sociálních věcí proto navrhlo, aby se pro účely zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele považoval zaměstnavatel ve stavu platební neschopnosti také tehdy, pokud neuspokojil splatné mzdové nároky zaměstnanců. Více o návrhu v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí nahttps://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/04_05_2020_TZ_platebni_neschopnost+%281%29.pdf/ccb7720b-a090-9cd5-75df-e2c7820049ba.

Vláda souhlasila také s návrhem na navýšení dotace, kterou Ministerstvo průmyslu a obchodu poskytuje osobám samostatně výdělečně činným pečujícím o děti do 13 let a hendikepované osoby do 26 let. Podnikatelé dosud mohli v rámci dotačního programu Ošetřovné pro OSVČ získat 424 korun za den za druhou polovinu března. Ministerstvo s ohledem na situaci a na základě dnešního souhlasu vlády vyhlásí v tomto týdnu další dotační výzvu za duben a současně zvýší poskytovanou dotaci na 500 korun za den. Další informace naleznete v tiskové zprávě Ministerstva průmyslu a obchodu na https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/osvc-budou-moct-nove-dostavat-_osetrovne_-ve-vysi-500-kc-za-den-az-do-30–cervna—254395/.

Vláda schválila také záměr Ministerstva průmyslu a obchodu přispět formou dotačního programu podnikatelům, na které dopadla restriktivní preventivní opatření vlády, na úhradu nájmů za provozovny. Dotační program COVID – Nájemné počítá s tím, že by stát formou dotace uhradil nájemcům polovinu z jejich celkového nájemného za období duben až červen 2020. Výše podpory by byla omezena v souladu s platnými  evropskými regulemi na maximálně 20 milionů korun. Podmínkou je, že nájemce dodá potvrzení od pronajímatele formou dodatku nájemní smlouvy, že nájemci poskytl slevu ve výši 30 procent z výše nájmu. Samotný nájemce by tedy hradil jen dvacet procent ze svého nájemného.

Ministři také souhlasili s návrhem od pondělí 11. května opět umožnit přeshraniční osobní hromadnou dopravu. Vláda zrušila svůj předchozí zákaz, takže vlaky a autobusy budou moci jezdit do zahraničí a zpět bez omezení. Omezena zůstává pouze letecká doprava, která bude stále možná pouze přes letiště Václava Havla Praha.

Ke stejnému datu se rozvolňují i dosavadní pravidla pro překračování hranic. Vláda totiž rozhodla o zrušení dosud platného opatření a o jeho nahrazení novým, které umožňuje na vybraných hraničních přechodech, jež fungovaly pro pendlery, překračovat státní hranice všem občanům. Zároveň se na hranici s Německem otevřou další tři přechody, a to Dolní Poustevna, Hřensko a Kraslice. Zpřístupněny budou i železniční koridory do Německa a Rakouska. Více v tiskové zprávě Ministerstva vnitra na https://www.mvcr.cz/clanek/od-11-kvetna-bude-vice-moznosti-kde-prekrocit-hranice.aspx.

Zmírní se i pravidla pro vstup cizinců do České republiky. Nově budou moci přijet například sezónní zaměstnanci či držitelé dlouhodobých víz za účelem převzetí povolení k pobytu. Pro všechny nicméně bude platit povinnost předložit při vstupu potvrzení o absolvování testu na nemoc covid-19.

Vláda rovněž rozhodla od 11. května zrušit uloženou pracovní povinnost studentům vysokých škol a schválila, že poskytne půl milionu ochranných roušek ze zásob Ministerstva zdravotnictví na pomoc Itálii. Souhlasila i s dalšími výjimkami v nošení roušek od 5. května, a to pro učitelky v mateřských školách, pro děti, žáky a studenty a pedagogické pracovníky během vyučování ve školách. Povoluje také výjimku na dobu nezbytně nutnou pro pořízení portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů.

V rámci běžné agendy vláda schválila mimo jiné návrh na působení českých vojáků a jejich techniky v zahraničních operacích v letech 2021 a 2022 s výhledem na rok 2023. Čeští vojáci by na jeho základě, který musí schválit i Poslanecká sněmovna, mohli nadále působit například v Iráku, Afghánistánu, v africkém Mali či na Balkáně. Více v tiskové zprávě Ministerstva obrany nahttp://www.mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/vlada-schvalila-pusobeni-v-misich-v-letech-2021-a-2022-s-vyhledem-na-rok-2023-220983/.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-4-kvetna-2020-181316/.

19:16 Od 11. května bude více možností, kde překročit hranice​

Vláda dnes, 4. května, schválila návrh ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD), kterým dochází k prodloužení dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic do 13. června. Zároveň od 11. května dochází k úpravě přeshraničního pohybu. Hraniční přechody, které mohli využívat pouze pendleři a řidiči nákladní dopravy, budou moci využít všichni občané, rovněž se zpřístupní vybrané přechody pro železniční dopravu.

Od pondělí 11. května bude možné na místech, která dnes v čase od 5 do 23 hodin fungují pouze pro pendlery a nákladní silniční dopravu, překračovat hranice všem kategoriím cestujících. Ve stejném režimu budou zpřístupněna další tři místa pro překračování hranice s Německem: Dolní Poustevna, Hřensko a Kraslice. „Chceme zmírnit negativní dopady na přeshraniční dopravu. Dosud pouze pendlerské přechody jsou nyní k dispozici všem a přidáváme další tři místa. Musíme však přihlédnout i ke kapacitním možnostem policie, proto pro tuto kategorii přechodů zatím stále platí provozní doba 523 hodin“, řekl po jednání vlády ministr vnitra Jan Hamáček.

Dále se vzhledem k očekávanému obnovení mezistátní vlakové dopravy od 11. května zpřístupní hlavní železniční koridory. Jedná se o Českou Kubici a Děčín na hranici s Německem a Břeclav a Horní Dvořiště na hranici s Rakouskem.

Vláda rovněž rozvolnila režim pro občany třetích zemí, kteří mohou od 11. května za předpokladu, že se prokáží testem na koronavirus, vstoupit na území České republiky. Jedná se např. o sezonní zaměstnance v zemědělství či pracovníky ve zdravotnictví a sociálních službách.

16:38 Vláda schválila podporu pro společníky malých s.r.o.

Po vzoru Pětadvacítky pro poškozené OSVČ půjde o přímou podporu vyplacenou formou kompenzačního bonusu ve výši 500 Kč denně za celkové období od 12. března do 8. června, tedy o max. 44 500 Kč.

Vláda schválila návrh novely zákona o kompenzačním bonusu připravený Ministerstvem financí. V tomto týdnu ho ve zkráceném jednání v rámci legislativní nouze projedná Poslanecká sněmovna a poté Senát. Program bude stejně jako Pětadvacítka pro OSVČ spravován a vyplácen Finanční správou, která začne přijímat žádosti po nabytí účinnosti zákona, což předpokládáme v průběhu příštího týdne.

Jedná se o další pokračování výborně fungujícího programu Pětadvacítka. Pomoc je zde dobře zacílena pro malé podnikatele poškozené koronavirem, kteří ke své činnosti zvolili formu eseróčka. Jejich podnikání se totiž často materiálně příliš neodlišuje od osob samostatně výdělečných činných, kteří již na státní podporu dosáhnou,“ uvádí ministryně financí Alena Schillerová.

Bonus nově i pro společníky s.r.o.

Kompenzační bonus v rámci programu Pětadvacítka tak byl v první fázi zacílen na jednoznačně definovaný a početný okruh OSVČ (až 700 tisíc žadatelů), ve druhé fázi došlo k prodloužení časového období do 8. června a nyní přichází na řadu rozšíření okruhu žadatelů i na fyzické osoby, které jsou společníky ve společnostech s ručením omezeným a jejichž podíl není představován kmenovým listem. „Pomoc je namířena pro aktivní společníky v čele malých eseróček, nikoliv pro firmy jako takové, ani pro pasivní investory. Pokud je žadatel společníkem ve více společnostech, ve kterých naplní podmínky programu, vznikne mu nárok na podporu pouze jednou,“ doplňuje Alena Schillerová.

Podmínkou je společnost s.r.o. s nejvýše dvěma společníky, kde o podporu mohou požádat oba, nebo s více společníky, kteří jsou členy jedné rodiny (tzn. v přímém příbuzenském vztahu). V takovém případě mohou o podporu požádat všichni. Stejně jako u Pětadvacítky nesmí být žadatel současně zaměstnancem účastným na nemocenském pojištění a nesmí na sebe v daném období čerpat státní podporu zaměstnanosti, tzv. kurzarbeit. Nesmí také jít o stejného žadatele, který již bonus čerpá z titulu OSVČ. Nárok nevzniká ani společníkům ve společnostech, které byly v bonusovém období v úpadku, v likvidaci nebo nespolehlivým plátcem (nespolehlivou osobou) podle zákona o DPH.

Časový, příjmový a rezidenční test

Rozhodli jsme se, že pomocnou ruku podáme i dvoučlenným eseróčkám a rodinným firmám. Chceme ale zabránit, aby se s programem svezli černí pasažéři, tedy aby si o peníze nežádaly mrtvé schránky nevyužívané za účelem zisku. Na základě domluvy se zástupci podnikatelských svazů a komor jsme proto stanovili časový, příjmový a rezidenční test zajišťující, že jde o ekonomicky aktivní společnost schopnou prokázat minimální výši obratu,“ vysvětluje Alena Schillerová. Minimálním prokazatelným obratem společnosti bude 180 000 Kč za rok 2019 nebo předpoklad dosažení takového obratu v letech 2020 nebo 2021.

Společnost musí být také daňovým rezidentem ČR, Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru. Sám žadatel pak musí být ke dni 12. března aktivním společníkem dané firmy.

Jednoduchý proces žádosti

Žadatelé o kompenzační bonus z řad společníků s.r.o. vyplní stejně jako OSVČ jednoduchý formulář, uvedou bankovní účet v české měně a identifikaci společnosti s. r. o. a žádost odešlou na příslušný finanční úřad. Učinit tak lze i jednoduše e-mailem a přiložením naskenované žádosti s vlastnoručním podpisem.

Nárok na vyplacení bonusu vzniká podepsáním čestného prohlášení, že v každém kalendářním měsíci, za které je bonus požadován, nastal den, kdy činnost žadatele nemohla být z důvodu šíření koronaviru či krizových opatření vykonávána nad míru obvyklou. Příkladem takového omezení je nutnost uzavření či omezení provozovny, karanténa či péče o dítě žadatele nebo jeho zaměstnance, omezení poptávky po výrobcích a službách nebo omezení dodávek potřebných pro výkon činnosti. Žádost na finanční úřad lze podat nejpozději do 60 dnů po skončení bonusového období.

Fiskální dopad

V současnosti je v ČR přibližně 300 tisíc společností s ručením omezením. Reálný odhad MF je, že z nich o kompenzační bonus v plné výši 44 500 Kč požádá cca 200 tisíc. To představuje negativní fiskální dopad necelých 9 mld. Kč. Žádat nicméně může i druhý společník ve firmě, případně další rodinní společníci. Maximalistický odhad dopadu představuje 15 miliard Kč.

Vyplacení bonusu lidem v exekuci

Novela zákona současně upravuje vyloučení kompenzačního bonusu z výkonu rozhodnutí nebo exekuce. Bankám bude nově umožněno, aby mohly finanční prostředky vyplatit na základě pokynu svého klienta bez ohledu na to, že je vůči němu veden výkon rozhodnutí nebo exekuce. Odpadne tedy časově i administrativně zdlouhavé řešení situace návrhem na zastavení výkonu rozhodnutí nebo exekuce.

14:10 Nezaměstnanost v dubnu vzrostla na 3,4 procenta

Nezaměstnanost v Česku se v dubnu zvýšila na 3,4 %. Oproti předchozímu měsíci jde o nárůst o 0,4 %. Úřad práce ČR evidoval k 30. dubnu celkem 254 040 uchazečů o zaměstnání. Je to o 28 362 víc než v březnu. Celkem bylo v průběhu dubna nově zaevidováno na ÚP ČR 52 995 lidí. Průměrná podpora v nezaměstnanosti činila 8 427 Kč.

„Čísla ukazují, že nezaměstnanost roste zatím jen mírně. Abychom tento příznivý stav udrželi, přišla jsem s návrhem další pomoci. Firmám odložíme povinné odvody na sociální pojištění. Je potřeba ekonomiku nastartovat a firmy i jejich zaměstnance podporovat
co nejvíce to jde,“
vysvětlila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

V dubnu celkový počet uchazečů o zaměstnání vzrostl na 254 040, počet hlášených volných pracovních míst poklesl na 332 748 a podíl nezaměstnaných osob vzrostl na 3,4 %.  V průběhu dubna se nově zaevidovalo na ÚP ČR 52 995 lidí. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo více o 17 281 osob a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku více o 17 178 osob. Nově evidovaní uchazeči o zaměstnání v měsíci dubnu přicházeli do evidence ÚP ČRpředevším z oblasti služeb – zejména stravování, maloobchodu, velkoobchodu, hotelnictví, silniční nákladní dopravy, zprostředkování služeb.

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti zaznamenal ÚP ČR ve všech 77 okresech, největší v okresechCheb (o 53,0 %), Praha-východ (o 36,1 %), Karlovy Vary (o 35,1 %), Pelhřimov (o 28,4 %), Praha-západ (o 26,2 %), České Budějovice (o 25,9 %), Benešov a Jindřichův Hradec (oba o 25,6 %), Domažlice (o 23,9 %) a Praha (o 19,3 %).

Podporu v nezaměstnanosti v dubnu pobíralo 92 898 uchazečů o zaměstnání. Průměrná výše podpory činila 8 427 Kč. Celkem vyplatil ÚP ČR na podpoře v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci částku 732 127 813 Kč.

Z evidence v dubnu odešlo celkem 24 633 uchazečů. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 18 497 osob, tj. o 9 129 méně než v předchozím měsíci
ao 17 908 méně než v dubnu 2019.

ÚP ČR evidoval k 30. dubnu celkem 332 478 volných pracovních míst. To je o 9 539 míst míň než v březnu. Na jedno pracovní místo tak připadlo v průměru 0,8 uchazeče. Nejvíce jsou zaměstnavateli poptávání pracovníci v odvětví zpracovatelského průmyslu, stavebnictví, obchodu a administrativy.

Podrobné statistiky k nezaměstnanosti za měsíc duben vydá ÚP ČR ve čtvrtek 7. května ve 12 hodin.

3. května 2020

18:17 Zítra v 11:00 hodin na tiskovou konferenci k představení společného projektu Ministerstva zdravotnictví, Státního zdravotního ústavu, Ústavu hematologie a krevní transfúze a Institutu klinické a experimentální medicíny zaměřeného na vývoj vakcíny proti COVID-19.

Termín: pondělí 4.5. v 11:00 hodin

Místo: Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 4, foyer

Na TK vystoupí:

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví ČR

Věra Adámková, vedoucí společného výzkumného týmu a přednostka Pracoviště preventivní kardiologie IKEM

Pavel Březovský, ředitel Státního zdravotního ústavu

Michal Stiborek, ředitel Institutu klinické a experimentální medicíny

Zástupce Ústavu hematologie a krevní transfúze

 1. května 2020
https://www.dalito.sk/cesi-si-mozu-dovolit-uvolnovat-covid-19-opatrenia-aj-ked-im-5-dni-mierne-stupaju-cisla/

14:44 Ministerstva zdravotnictví, školství a průmyslu představila hygienická pravidla pro provozy, které se otevírají 11. května


Od 11. května bude opět možné navštívit obchodní centra, venkovní zahrádky v restauracích nebo vyrazit za kulturou. Povoleny budou také hromadné akce do 100 osob, některé služby nebo školní aktivity. To vše ale pouze za dodržení přísných hygienických pravidel. 

Pracovní skupina k uvolňování karanténních opatření při Ministerstvu zdravotnictví zasedala tento týden s jasným zadáním. Bylo nezbytné vytvořit hygienická pravidla pro provozovatele, kteří mohou od 11. května opět začít fungovat a otevřít svůj provoz pro širokou veřejnost. „Bylo pro nás zásadní poskytnout provozovatelům veškeré informace dostatečně dopředu, aby se mohli v klidu připravit na obnovení svého provozu,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Otevírat se budou obchodní centra, umožněny budou svatební obřady, bohoslužby a další hromadné akce do 100 osob, obnoven bude provoz divadel, koncertních síní, kin a dalších podobných zařízení, vždy s účastí nepřesahující 100 osob. Dále bude obnoven provoz venkovních zahrádek, pro návštěvníky se budou moci otevřít také galerie, muzea či výstavní síně. Navýšena bude také kapacita studijních skupin na vysokých školách, a to na celkově 15 osob. Z poskytovaných služeb mohou od 11. května opět začít fungovat holičství a kadeřnictví, masérské služby či manikúry a pedikúry. „Stávající příznivá epidemiologická situace nám umožňuje pokračovat v rozvolňování přijatých opatření při dodržování základních hygienických zásad, které jsou jednoduché a proveditelné,“ řekl Rastislav Maďar, vedoucí Pracovní skupiny k uvolňování karanténních opatření Ministerstva zdravotnictví a vedoucí Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty Ostravské univerzity.

Základní hygienická pravidla jsou stále stejná. Platí povinná ochrana nosu a úst, dodržování bezpečných odstupů a pravidelné mytí rukou vodou a mýdlem. „Hojně diskutovány jsou provozy holičství a kadeřnictví. Při poskytování služeb, kde dochází k těsnému kontaktu s klientem, je nutné dodržovat nejen základní hygienická pravidla, ale také je třeba, aby měli provozovatelé těchto služeb zdvojenou ochranu dýchacích cest, to znamená vedle roušky také například ochranný štít. Dále musí zajistit dodržování rozestupů mezi jednotlivými zákazníky a po skončení poskytování služby provést dezinfekci rukou a nástrojů,“ upřesnil ministr zdravotnictví. Nezbytné je také provádění povrchové dezinfekce po každém zákazníkovi (židle, lůžka, použité nástroje apod.). Muzea a galerie budou muset zajistit u vstupu možnost dezinfekce rukou a vyčlenit každému návštěvníkovi alespoň 10 m2 plochy tak, aby bylo zaručeno dodržování bezpečných rozestupů. V kinech nebo divadlech bude obsazována každá druhá řada, diváci budou sedět nejvýše dva vedle sebe a od jiných osob je bude oddělovat jedno volné sedadlo, a platí, že celkově v hledišti může být nejvýše 100 diváků. Konzumace nápojů ani potravin nebo jejich prodej zatím nebude možný.

Jak bude vypadat provoz v restauračních zařízeních nebo obchodních centrech představil vicepremiér, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček. 

„V rámci jednoho stolu mohou sedět i větší skupiny osob, ale platí, že od ostatních návštěvníků musejí být vzdáleni alespoň 1,5 metru. Bezpečná vzdálenost byla takto upravena, protože jsme chtěli vyjít vstříc i menším provozovnám tak, aby mohly začít fungovat,“ uvedl vicepremiér. Platí, že ani v restauračních provozech nesmí docházet ke shromažďování osob a při vstupu do vnitřních prostor musí být pro návštěvníky umístěna dezinfekce. Vnitřní prostory restaurací však budou moci být ze strany zákazníků využity pouze za účelem toalety. Nošení ochrany dýchacích cest je stále povinné, ale v době, kdy zákazník konzumuje potraviny nebo nápoje, nemusí mít roušku. Otevírat se budou za předpokladu dobrého vývoje epidemiologické situace také obchodní centra s plochou nad 5000 m2.

 „V obchodních centrech musí být určena odpovědná osoba, která bude kontrolovat dodržování hygienických pravidel. V centrech budou k dispozici informační tabule, letáky a pokyny k dodržování rozestupů minimálně 2 metry. Realizován bude také specifický režimový plán úklidu včetně dezinfekce a dekontaminace společných prostor na základě doporučení příslušné hygienické stanice,“ nastínil provoz v obchodních centrech vicepremiér Havlíček.

Vzhledem k příznivému epidemiologickému vývoji bude možný za specifických podmínek provoz některých žákovských a studentských aktivit.

Snažíme se maximálně vyjít vstříc studentům v přípravě k přijímacím zkouškám, maturitám i absolutoriím. Od 11. května tak bude možné, aby za tímto účelem fungovaly dobrovolné patnáctičlenné studijní skupiny. Pokud se někdo bál, že budou opatření ve školách drakonická, mohu jej uklidnit. Důležitým faktorem pro nás byla proveditelnost na českých školách,“ uvedl ministr školství Robert Plaga s tím, že materiály s hygienickými pokyny školy obdrží do svých datových schránek nejpozději v pondělí.

Uvolněna budou také pravidla pro sportování. V tuto chvíli platí, že na venkovních sportovištích mohou společně sportovat skupiny do 10 osob, uvnitř maximálně 8 osob v rámci stacionárního cvičení ve fitness centrech a posilovnách. Od 11. května se toto opatření rozvolní a bude umožněno společné sportování do maximálního počtu 100 osob. Zpřístupněna budou také vnitřní sportoviště, avšak stále bez možnosti využití zázemí s výjimkou toalet. 

„Velice děkuji za spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví, díky které připravila Národní sportovní agentura pro sportovce výkladové stanovisko režimových změn v oblasti sportu. Rád bych na všechny apeloval, aby, pokud se pohybují v okolí rizikových skupin, zvážili účast na sportovních akcích,“ uvedl Milan Hnilička, předseda Národní sportovní agentury.

Doposud přijatá plošná opatření zamezila exponenciálnímu nepříznivému vývoji epidemie na našem území. „Díky přijatým opatřením se nám podařilo zabránit masivnímu postihu populace, avšak i nyní stále platí, že virus nespí a stále tu je. Zvláště nyní je klíčové i nadále dodržovat základní hygienická opatření,“ doplnil náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. „Prosím, buďme trpěliví, nosme roušky a i nadále se chovejme zodpovědně,“ apeloval na závěr ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Hygienická pravidla a letáky pro veřejnost jsou ke stažení zde: https://koronavirus.mzcr.cz/materialy-ke-stazeni/.

Plán uvolňování přijatých opatření naleznete zde: https://koronavirus.mzcr.cz/uvolnovani-opatreni/.

30. dubna 2020

19:10 V pondělí 4. května od 14.00 hodin se uskuteční formou videokonference jednání vlády.

18:30 Zítra v 9:00 hodin na tiskovou konferenci k představení podmínek a hygienických pravidel pro jednotlivé provozy a činnosti, které se obnoví 11. května v rámci další vlny uvolňování protiepidemických opatření.

Termín: pátek 1.5. v 9:00 hodin Na TK vystoupí: Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví, Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy, Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy, Milan Hnilička, předseda Národní sportovní agentury, Roman Prymula, náměstek pro zdravotní péči MZČR, Rastislav Maďar, šéf pracovní skupiny pro řízení uvolňování karanténních opatření na MZČR

16:13 Z onemocnění COVID-19 se vyléčilo již přes 40 % nakažených. Česká republika je v boji s epidemií nadále úspěšná

Epidemii zvládá Česká republika nadále velmi dobře, podíl pozitivních záchytů z celkového počtu provedených nadále klesá. Na základě dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky od konce března klesá až na současnou hodnotu 3,2 %. Výrazně se také zvyšuje počet vyléčených pacientů. Z nemoci COVID-19 se uzdravilo již přes 40 % nakažených osob.

„Počet uzdravených pacientů nadále roste. Včera jsme překonali hranici 3 000 uzdravených, což považuji za velmi pozitivní zprávu. Situaci tak nadále zvládáme úspěšně a můžeme tak s velikou obezřetností pokračovat v návratu do normálního života,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Podle prediktivních modelů Ústavu zdravotnických informací a statistiky bude k 31. květnu v Česku přibližně 8 500 laboratorně potvrzených případů koronaviru. S dalšími nasbíranými daty bude docházet k zpřesňování modelů. Model prozatím neidentifikuje možné zvýšené riziko nákazy v souvislosti s uvolňováním opatření. V případě zvýšení reprodukčního čísla tak lze očekávat vyšší nárůst případů, než nyní předpokládáme, uvedl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Na základě aktuálních dat došlo k aktualizaci klíčového parametru stavového modelu, kterým je tzv. reprodukční číslo. To znázorňuje průměrný počet osob, které nakazí 1 nakažená osoba. Aktualizovaná predikce počítá s celkovým reprodukčním číslem R v hodnotě 0,70. Scénář pracuje s předpokladem cca 10 % bezpříznakových případů. 

Ústav zdravotnických informací a statistiky představil také tři varianty dlouhodobého scénáře. V případě, že by se situace vyvíjela jako v současnosti, lze očekávat, že počet nových případů se v průběhu května bude denně pohybovat okolo 60, v měsíci červnu poté zhruba okolo 35. Druhý scénáře počítá s mírným zhoršením situace v podobě reprodukčního čísla 1,1. Což dle predikcí představuje denní nárůst v průběhu května okolo 140 nových případů a v červnu zhruba 155. Třetí tzv. rizikový scénář by představoval denní nárůst v měsíci květnu okolo 460 pozitivních pacientů. „Dlouhodobé modely jsou podmíněné vstupními parametry, proto je důležité zejména sledovat denní vývoj a krátkodobé predikce, které umožní včas reagovat na změnu,“ dodal ředitel ÚZIS Ladislav Dušek

Kapacita systému, její aktuální stav a vývoj situace umožňují obnovu péče v původním rozsahu. „Systém však musí být adekvátně připraven na případnou druhou vlnu. Je tak nutné hledat vyváženou polohu mezi nastavením systému intenzivní péče a obnovením normálního rozsahu,“ uvedl předseda České společnosti anesteziologie resuscitace a intenzivní medicíny Vladimír Černý.                  

15:12 Ministerstvo vnitra má připraveno 150 milionů korun na výzkumné projekty

Ministerstvo vnitra vyhlásilo nový běh bezpečnostního výzkumu. Ode dneška, 30. 4. 2020, mohou výzkumné organizace a podniky podávat návrhy pro výzkum nových technologií, které by měly přispět k lepšímu zvládání krizové situace v případě epidemiologických hrozeb či úniků biologických agens a toxinů. Veřejná soutěž je tematicky zaměřená na krizové řízení s ohledem na epidemiologické hrozby (COVID-19).

„I v předcházejících letech jsme vybírali projekty na zvýšení bezpečnosti státu a občanů České republiky. Letos vzhledem k situaci jsme se rozhodli zaměřit bezpečnostní výzkum právě na řešení epidemiologických hrozeb,“ řekl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Ministerstvo vnitra má na tyto projekty připraveno 150 milionů korun. Ty půjdou z Programu bezpečnostního výzkumu České republiky 2015–2022. Přihlásit se mohou výzkumné organizace a podniky vyrábějící ochranné pomůcky, dekontaminační zařízení nebo nanomateriály. Přínosem vítězných projektů by měly být například patenty, software, užitné a průmyslové vzory, prototypy nebo funkční vzorky, které pomohou složkám IZS, tedy policistům, hasičům a záchranářům, zvládat epidemiologické hrozby.

Maximální výše celkové podpory jednotlivého projektu nesmí přesáhnout 15 milionů korun. Lhůta pro podávání návrhů projektů končí 12. června 2020. Návrhy projektů bude hodnotit Rada pro Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2015–​2022 a výsledky budou zveřejněny 31. října 2020.

Více informací naleznete v zadávací dokumentaci.

9:32 V programu Antivirus už byla vyplacena víc než miliarda korun

Víc než miliarda korun už šla na podporu firem v rámci programu Antivirus. I díky této podpoře se podařilo zachovat více než 200 tisíc nejohroženějších pracovních míst. Zatím se do programu přihlásilo přes 45 tisíc firem a 93 % z nich už má s Úřadem práce ČR podepsanou dohodu. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčové (ČSSD) potvrdila, že program na ochranu zaměstnanosti Antivirus poběží zcela určitě i v měsících dubnu a květnu. A zvažuje se i jeho další prodloužení.

„Jednou miliardou to nekončí. Jsme připraveni na to, že těch miliard bude daleko více. Každá vyplacená koruna pomůže zaměstnavatelům i zaměstnancům udržet pracovní místa. Ty tisíce firem a stovky tisíc jejich zaměstnanců teď musíme podržet.
Nikdo nesmí padnout na dno,“
zdůraznila ministryně Jana Maláčová.

Ke včerejšku přes program Antivirus odešlo k výplatě celkem 1 371 738 069 Kč pro
22 360 firem. Tím bylo dosud podpořeno 218 075 konkrétních pracovních míst. Podávání žádostí o příspěvek z programu Antivirus bylo zahájeno dne 6. dubna 2020
a k 29. dubnu bylo podáno celkem 45 525 žádostí, z čehož u 93 % už byla uzavřena dohoda o poskytnutí příspěvku.

Uváděná čísla dokládají, že program Antivirus je skutečnou a konkrétně zaměřenou pomocí na udržení zaměstnanosti v ČR. Z počátku významná chybovost při uzavírání dohod a zasílání vyúčtování se již také výrazně snížila.

Chybovost žádostí v první fázi (dohoda)

1. týden od   6. dubna – 80 % chybovost při podání žádosti

2. týden od 13. dubna – 63 % chybovost při podání žádosti

3. týden od 20. dubna – 38 % chybovost při podání žádosti

4. týden od 27. dubna – 28 % chybovost při podání žádosti

Chybovost žádostí v druhé fázi (vyúčtování)

1. týden od 14. dubna – 82 % chybovost při podání vyúčtování

2. týden od 20. dubna – 76 % chybovost při podání vyúčtování

3. týden od 27. dubna – 47 % chybovost při podání vyúčtování

Podávání žádostí o uzavření dohody bude žadatelům umožněno do skončení následujícího kalendářního měsíce po měsíci, v němž byly vyplaceny náhrady mezd zaměstnancům. Zaměstnavatelé tak mají dostatek času na vypracování a zaslání dohod. V případě nesrovnalostí v dohodách nebo vyúčtováních reaguje ÚP ČR v co nejkratší době, pro rychlejší komunikaci ve většině případů telefonicky nebo e-mailem.

29. dubna 2020

17:17 Podpora českých firem. Ministerstvo vnitra nakoupilo ochranné prostředky od domácích výrobců a vyhlásilo zakázku za 1,4 mld. Kč

Ministerstvo vnitra (MV) podporuje domácí výrobce v maximální míře, kterou umožňuje zákon. MV proto napřímo uzavřelo smlouvy se šesti českými firmami na dodávku ochranných prostředků za 76 mil. Kč. O další dodávky pro MV se domácí výrobci mohou ucházet také v nově vyhlášené veřejné zakázce v hodnotě 1,4 mld. Kč.

Ministerstvo vnitra uzavřelo s českými firmami osm zakázek na dodávky ochranných prostředků celkem za 76 mil. Kč. V průběhu čtyř týdnů domácí výrobci MV dodají mj. 1 mil. roušek z nanovláken nebo 397 tis. ochranných obleků. Kromě toho MV od výrobců odebere návleky na obuv, ochranné pláště nebo respirátory FFP3. „Podporu českých firem řešíme na Ústředním krizovém štábu od počátku, například jsme už oslovili Gumárny Zubří nebo Sigmu Lutín. Nákupem od šesti domácích výrobců v zapojování našich firem pokračujeme,“ uvedl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Jedná se o osm smluv s firmami 1. severočeská chráněná, s. r. o., GRD servis, s. r. o. (Authentica), nanoSPACE, s. r. o., ZDRAVTEX, s. r. o., OKULA Nýrsko, s. r. o., a SPUR, a. s. Firmy MV vybralo ze seznamu výrobců, který zpracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Podmínkou bylo, aby firmy byly schopné dodávat okamžitě. Podrobnosti v příloze.

Další šance pro domácí výrobce

Ministerstvo vnitra dnes také zadalo veřejnou zakázku na sedm rámcových dohod na nákup ochranných prostředků za 1,4 mld. Kč bez DPH. Cílem je zajistit zásoby resortu vnitra na dobu po nouzovém stavu. Jde o více než 26 mil. roušek, respirátorů nebo rukavic pro resort Ministerstva vnitra, včetně policie nebo hasičů. Ochranné prostředky by firmy měly dodávat postupně až do konce letošního roku. 

„Jde o další příležitost pro české firmy přihlásit se, nastartovat své podnikání a dodávat ochranné pomůcky vnitru. Zákon nám neumožňuje nikoho upřednostňovat, ale budeme rádi, když se přihlásí co nejvíce domácích výrobců,“ vysvětlil Jan Hamáček s tím, že MV má povinnost být připraveno na dobu po nouzovém stavu.

Zakázku Ministerstvo vnitra vypsalo dle zákona o veřejných zakázkách. Nejde o centrální zakázku, ale o sedm rámcových dohod, které Ministerstvo vnitra uzavře se třemi nejlepšími dodavateli v rámci každé komodity v těchto částech:

 1. respirátory FFP3                               6 300 ks,
 2. respirátory FFP2                        6 100 000 ks,
 3. ochranné brýle                              180 000 ks,
 4. jednorázové ochranné obleky     1 400 000 ks,
 5. jednorázové rukavice                  7 110 000 ks,

návleky na obuv                            370 000 ks,

jednorázové ochranné štíty            370 000 ks,

 1. roušky                                     10 800 000 ks,
 2. ochranné štíty                                 49 000 ks.

Centrální nákupy

Ministerstvo vnitra také navrhuje zachovat centrální nákupy ochranných pomůcek pro stát tak, aby byl zajištěn dostatek ochranných pomůcek po skončení nouzového stavu. Ministr vnitra a předseda Ústředního krizového štábu se proto dohodl s ředitelem Správy státních hmotných rezerv, že by centrálním nákupčím měly být právě státní rezervy. Správa státních hmotných rezerv by měla od všech ústředních orgánů státní správy obdržet seznam požadavků na tzv. pohotovostní zásoby, na jejichž základě by pak mohla zakázku vypsat. 

„Podle mého názoru je to nejlepší způsob, jak po skončení nouzového stavu zajistit dostatečné zásoby pro případné zhoršení epidemiologické situace,“ dodal ministr vnitra.

Materiál na vládu připraví Ministerstvo průmyslu a obchodu a vláda následně rozhodne o dalším postupu.

11:58 Informace k vydání vyhlášky k hodnocení II. pololetí včetně linku na vyhlášku a metodiku k ní: http://www.msmt.cz/uvadime-na-pravou-miru-vyhlaska-k-hodnoceni

11:44 Ošetřovné se zvýší na 80 %, nově budou mít nárok
i „dohodáři“. Návrh ministryně Maláčové prošel senátem

Pro návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) na zvýšení ošetřovného na 80 % denního vyměřovacího základu zvedla ruku většina Senátu PČR. Ošetřovné se zvýší automaticky, a to zpětně od 1. dubna do 30. června.
Na ošetřovné budou mít nově nárok i takzvaní „dohodáři“. Ke konečnému schválení změn chybí už jen podpis prezidenta republiky.

Za duben díky změnám dosáhnou rodiny na ošetřovné, které odpovídá zhruba 90 % čisté mzdy. Novela zákona tak dokáže zabránit výraznému propadu příjmů rodičů, kteří se doma starají o své děti. Nárok na ošetřovné bude zachován i u rodin, které nebudou moci dát své dítě do školy, i když v ní bude částečně obnovená výuka.

Příklady ošetřovného za 30 kalendářních dnů dle výše mzdy:

Hrubá mzda Čistá mzda
(neuplatňuje slevu na dítě)
Ošetřovné 60 % DVZ (dnes) Ošetřovné 80 % DVZ (nově)
20 000 Kč 15 856 Kč 10 680 Kč 14 220 Kč
25 000 Kč 19 303 Kč 13 320 Kč 17 760 Kč
28 000 Kč 21 370 Kč 14 940 Kč 19 920 Kč

Ošetřovné a práce na DPP a DPČ

Nárok na ošetřovné budou mít nově po dobu mimořádných opatření při epidemii také lidé pracující na dohody o pracích mimo pracovní poměr (DPP a DPČ). Dohody musí být aktivní, tzn. neukončené. O ošetřovné bude možné požádat zpětně od vyhlášení nouzového stavu, pokud byla dohoda uzavřena před jeho vyhlášením, tedy před 11. 3. 2020. Do konce března bude náhrada činit 60 % předchozích pojištěných příjmů a za období duben–červen budou mít rovněž nárok na navýšené ošetřovné ve výši
80 %.

Takzvaní dohodáři tedy dosáhnou na stejnou výši ošetřovného jako zaměstnanci. Podmínkou bude účast na nemocenském pojištění v měsíci, ve kterém vznikla potřeba péče, nejčastěji se bude jednat o měsíc únor 2020. Navýšení dávky zajistí Česká správa sociálního zabezpečení okamžitě po schválení zákona. Proto může být výplata ošetřovného za duben, o kterou si požádají rodiče předložením měsíčního výkazu počátkem května, provedena automaticky již ve zvýšené částce.

28. dubna 2020

17:28 Pozvání na tiskovou konferenci k ukončení testování kolektivní imunity v Brně

Termín: středa 29. 4. 2020 od 9:30

Místo: Dětská nemocnice FN Brno, Černopolní 9, Brno; ve venkovním prostoru (atriu) před vstupem do hlavního pavilonu, vjezd do areálu je zajištěn.

Na TK vystoupí:

prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., ředitel ÚZIS

prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D., ředitel FN Brno

prof. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D., náměstek pro strategii FN Brno

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D., děkan LF MU

13:32 Ministři vnitra EU jednali o společném postupu proti epidemii

Rozvolňování cestovních omezení, kontroly na vnitřních hranicích, budoucnost cestování v Evropské unii, to byla hlavní témata jednání ministrů vnitra zemí Evropské unie prostřednictvím videokonference, která se uskutečnila dnes, v úterý 28. dubna.

Ministři vnitra prodiskutovali cestovní omezení zavedená jednotlivými členskými státy jako opatření proti šíření nákazy covid-19. „Informoval jsem o situaci v České republice a plánu naší vlády na postupné uvolňování restriktivních opatření,“ komentoval jednání náměstek ministra vnitra Jakub Kulhánek. Ten zastupoval kvůli jednání Poslanecké sněmovny ministra vnitra Jana Hamáčka.

Zásadním tématem byla intenzita a délka omezení na vnitřních hranicích EU, shoda panovala na nutnosti koordinovat postup mezi státy podle vývoje epidemiologické situace. „Všichni chceme, aby omezení na hranicích trvala co nejkratší dobu, nesmí to však být na úkor zdraví našich občanů,“ dodal náměstek Kulhánek.

11:53 Sociologický ústav AV ČR se podílí na reprezentativní studii promořenosti populace koronavirem SARS-CoV-2

Ve čtvrtek 23. března odstartovalo testování promořenosti populace nemocí covid-19 v Česku. Jeho součástí je kromě testování dobrovolníků ve vybraných oblastech rovněž testování vzorků respondentů dlouhodobých výzkumů Českého statistického úřadu a Sociologického ústavu AV ČR.

U nemoci covid-19 prozatím chybějí základní informace o jejím průběhu a šíření. Odborná veřejnost však potřebuje údaje například o prevalenci bezpříznakových jedinců, kteří prodělali nemoc. Proto Sociologický ústav AV ČR osloví v posledních dvou dubnových týdnech 2 000 respondentů výzkumu Proměny české společnosti. Spolupráce s nimi se nyní jeví jako nesmírně cenná, protože síť domácností, která vznikla v roce 2015, pokrývá celé Česko.

Vedle výzkumů zaměřených na konkrétní oblasti (Praha, Brno, Olomouc, Litovel a další) tak bude díky tomuto výzkumu možné měřit míru promořenosti v různých místech republiky. „Kromě toho výzkum pokrývá nejrůznější skupiny obyvatel, protože za pět let dotazování navíc poskytuje velké množství informací o respondentech,“ říká vedoucí výzkumu Dana Hamplová ze Sociologického ústavu AV ČR. „To může velkou měrou dále pomoci ve zjišťování, jak a které skupiny byly zasaženy virem SARS-CoV-2,“ dodává vědkyně.

Samovýběr nestačí

Od jiných součástí (kohort) studie SARS-CoV-2-CZ-Preval se výzkum Proměny české společnosti odlišuje tím, že respondenti chodí na test na protilátky na základě telefonického oslovení, nejedná se tedy o samovýběr.

Zahraniční vědci v nedávné době poukázali na nevýhody výzkumného designu, zakládajícího se čistě na dobrovolnosti, protože lidé, kteří vědomě přišli do styku s virem, mají větší tendenci zúčastnit se testování na protilátky, což může zkreslovat výsledky šetření. Tyto osoby zároveň mohou doporučovat studii svému okolí, které mohlo být rovněž vystaveno viru. Výsledkem je vytváření shluků pozitivních případů v datech. V takto rozsáhlé studii je tudíž výhodné mít součást, jejíž účastníci byli vybráni náhodně. Tu lze následně porovnat s výsledky sběru opřeného o dobrovolníky.

Jak bude reprezentativní studie probíhat?

Stálé respondenty projektu Proměny české společnosti osloví telefonicky tazatelé a nasměrují je na nejbližší odběrové místo. V Praze je k tomu vyhrazeno speciální odběrové místo nepřístupné veřejnosti a na odběrových místech mimo Prahu se respondenti prokazují heslem, aby se odlišili od dobrovolníků.

Na odběrovém místě bude respondentovi odebrána kapka krve z prstu a tzv. rapid-testem se detekuje přítomnost protilátek proti viru SARS-CoV-2. Tento test neslouží k detekování časné infekci, jelikož protilátky se objeví patrně po dvou týdnech od případné infekce. Výsledek testu je znám do 20 minut.

V případě pozitivního nálezu následuje test na akutní infekci, který se provádí stěrem z horních cest dýchacích. Pokud je tento test na akutní infekci negativní, znamená to, že se respondent/ka s nejvyšší pravděpodobností s virem SARS-CoV-2 setkal/a, ale již není nakažlivý/á a má vytvořené protilátky. Akutní fáze infekce vyžaduje domácí izolaci.

Kromě testu na protilátky výzkum zahrnuje také telefonický dotazník, jehož prostřednictvím se zjišťují informace o chování respondenta během pandemie (kontakt s blízkými, preventivní opatření, spánkový režim) a postoje k vládním opatřením proti šíření viru. Data z testování na protilátky budou propojena s daty z dotazníku po anonymizaci. Tímto způsobem můžeme například zjistit to, jakým způsobem přistupují k viru již imunní osoby.

Na výzkumu se podílejí Sociologický ústav AV ČR, Fyziologický ústav AV ČR, Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) a agentury STEM/MARK a MEDIAN. Výzkum garantuje Akademie věd České republiky a financuje Technologická agentura ČR. Výzkum je součástí tzv. studie kolektivní imunity, za niž odpovídá Ministerstvo zdravotnictví a Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR.

27. dubna 2020

19:47 Vláda prodloužila program podpory zaměstnaneckých míst Antivirus až do konce května

Zaměstnavatelé, kteří v důsledku epidemie koronaviru museli přerušit či omezit činnost svých firem, budou moci získat od státu refundaci náhrad mezd za období od 12. března až do konce května. O prodloužení tzv. programu Antivirus o měsíc rozhodla v pondělí 27. dubna vláda Andreje Babiše.

Program Antivirus umožňuje uznat náklady vynaložené zaměstnavateli na náhrady mezd zaměstnanců včetně povinných odvodů za dobu, kdy trvala překážka v práci na straně zaměstnavatele z důvodu uzavření či omezení provozů v důsledku epidemie koronaviru, a to ať už přímým rozhodnutím vlády v rámci vyhlášených preventivních opatření, či v důsledku sekundárních jevů s epidemií souvisejících. Vláda tento nástroj podpory zaměstnanosti schválila 31. března s platností od 12. března do 30. dubna. Vzhledem k tomu, že důvody pro jeho přiznání budou pro řadu firem trvat i v květnu, rozhodla dnes vláda o jeho prodloužení až do 31. května. Zaměstnavatelé tak budou moci o refundaci náhrad mezd požádat i za měsíc květen. Více v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí na https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/27_04_2020_TZ_antivirus_prodlouzen_do_kvetna.pdf.

Vláda schválila také návrh Ministerstva zdravotnictví na oddlužení vybraných státem řízených nemocnic, které jsou v dlouhodobých problémech se splácením svých závazků a současná krize způsobená epidemií koronaviru jejich hospodářskou situaci ještě zhoršuje. Konkrétně se jedná o Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze, Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, Nemocnici Na Bulovce, Thomayerovu nemocnici, Fakultní nemocnici Brno a Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně. Vláda v jejich prospěch uvolní z vládní rozpočtové rezervy téměř 6,6 miliardy korun. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva zdravotnictví na https://www.mzcr.cz/dokumenty/vlada-schvalila-jednorazovy-prispevek-ve-vysi-6-6-miliard-na-oddluzeni-statnich-_19097_1.html.

Ministři souhlasili také s nasazením příslušníků Armády ČR rovněž v zařízeních provozovaných poskytovateli zdravotních služeb poskytujících následnou lůžkovou léčebně rehabilitační péči. Vojáci vypomohou v léčebnách dlouhodobě nemocných a zařízeních sociálních služeb, domovech pro seniory, v Chebu a v Mariánských Lázních, kde se mezi klienty a zaměstnanci objevilo ložisko nákazy nemocí covid-19 a zařízení by péči o klienty vlastními silami nemohla zvládnout.

Vláda zároveň schválila navýšení finančních prostředků na služební platy vojáků z povolání v celkové výši 35,59 milionu korun, které půjdou na platy a odměny pro příslušníky Armády ČR, kteří vypomáhají se zvládnutím epidemie koronaviru. Ze stejných důvodů odsouhlasili ministři i navýšení prostředků na platy příslušníků Celní správy o 44,18 milionu korun, na platy policistů o 783,89 milionu korun a platy příslušníků Hasičského záchranného sboru o 99,76 milionu korun.

Vláda se opět vrátila i k problematice dostavby nových jaderných bloků. Ministři projednávali smluvní rámec spolupráce se společností ČEZ. Vicepremiér a ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček dostal od vlády mandát, aby zahájil nezbytná jednání o veřejné podpoře s Evropskou komisí, tzv. notifikaci. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva průmyslu a obchodu na https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/vlada-schvalila-dalsi-kroky-ohledne-vystavby-noveho-bloku-jaderne-elektrarny-dukovany-a-dala-vicepremierovi-karlu-havlickovi-mandat-k-dalsim-jednanim–254262/.

Ministři se zabývali také několika důležitými legislativními návrhy. Schválili návrh novely zákona o podporovaných zdrojích energie a zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích. Jedním z cílů novely je eliminovat další náklady státu na provozní podporu a mít možnost každoročně nařízením vlády maximálně zohlednit situaci na energetickém trhu. Zároveň návrh transponuje do české legislativy závazky České republiky, které vyplývají z vydaných rozhodnutí Evropské komise o slučitelnosti podpory energie získávané využitím obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla s vnitřním trhem EU.

Vláda schválila také návrh nového zákona o soukromé bezpečnostní činnosti. Vyčlenění tohoto specifického podnikatelského prostředí do zvláštního zákona má umožnit zpřísnit podmínky pro činnost soukromých bezpečnostních služeb, jasně definovat nároky na ně a zlepšit také možnosti kontroly. V důsledky tedy zákon pomůže odstranit z trhu nekvalitní či rizikové provozovatele a celkově zkvalitní jejich služby. Více se dozvíte v tiskové zprávě Ministerstva vnitra na https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22247039&docType=ART.

Ministři schválili rovněž návrh novely daňového řádu, který předložilo Ministerstvo financí. Jedná se vlastně o opětovné předložení návrhu, který po zamítnutí Senátem neschválila minulý týden Poslanecká sněmovna. Základem návrhu je realizace projektu MOJE daně, který má pomoci zjednodušit daňový systém a podpořit elektronizaci správy daní. Návrh rovněž zjednodušuje kontrolní postupy, reviduje sankční systém a nově upravuje i problematiku vracení daňového odpočtu.

Oproti sněmovnímu tisku, který předtím v Parlamentu neuspěl, připravilo Ministerstvo několik dílčích změn. Vypustilo například návrh na faktické prodloužení lhůty pro vracení daňových odpočtů z 30 na 45 dnů v případě konkludentního stanovení daňového odpočtu či upravilo institut zálohy na daňový odpočet tak, aby vznik nároku na tuto zálohu byl správcem daně posuzován až v průběhu daňové kontroly, popřípadě při zahájení postupu k odstranění pochybností, a nikoliv ve fázi před zahájením daňové kontroly. Účinnost nového zákona se také posunula na 1. leden 2021.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady-27–dubna-2020-181224/.

17:21 Program Antivirus se prodlouží do konce května

Vláda ČR na svém dnešním zasedání schválila návrh ministryně práce
a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) na prodloužení programu na ochranu zaměstnanosti Antivirus. Jde o další významný krok směrem k cílené pomoci na udržitelnost pracovních míst zaměstnanců. Období, kdy budou zaměstnavatelům propláceny náklady vynaložené na náhrady mezd včetně povinných odvodů, bylo prodlouženo o jeden měsíc, tedy až do 31. 5. 2020.

„Program Antivirus je skutečný způsob pomoci a podle počtu žádostí víme, že je o něj extrémní zájem a protože krizová situace stále trvá, musí trvat i pomoc zaměstnancům a firmám. Nemůžeme lidi po několika týdnech hodit přes palubu, proto vláda dnes odsouhlasila můj návrh na prodloužení o další měsíc,“ uvedla ministryně Jana Maláčová.

V době schválení programu Antivirus nebylo zřejmé, jakým způsobem se bude vyvíjet epidemiologická situace, ani jak dlouho budou trvat krizová opatření vlády, resp. mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví.

Současný harmonogram počítá s uvolňováním podnikatelských činností a opatřeními ve školách a v sociálních službách v průběhu celého května. V mnoha případech tak budou i nadále trvat překážky v práci na straně zaměstnavatele, zapříčiněné krizovými či mimořádnými opatřeními. Proto ministryně práce a sociálních věcí předložila návrh na prodloužení programu Antivirus do konce května. Zaměstnavatelé, u kterých bude nadále přetrvávat překážka v práci
z důvodu omezení či uzavření provozu, budou moci žádat o refundaci náhrad mezd včetně povinných odvodů i za měsíc květen.

Program Antivirus přináší významnou podporu zaměstnavatelům v době pandemie. Má za cíl zabránit propouštění zaměstnanců. V rámci programu jsou Úřadem práce ČR poskytovány zaměstnavatelům příspěvky na refundaci náhrad mezd včetně povinných odvodů za dobu překážek v práci na straně zaměstnavatele z důvodu omezení
či uzavření provozů.

Podávání žádostí o příspěvek z programu Antivirus bylo zahájeno dne 6. dubna 2020
a ke dni 24. dubna bylo podáno celkem 42 731 žádostí, z čehož u 91 % již byla uzavřena dohoda o poskytnutí příspěvku. K výplatě bylo odesláno 17 896 žádostí a vyplaceno bylo téměř 930 milionů Kč. Prostřednictvím Antiviru bylo podpořeno 179 900 zaměstnanců.

15:29 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dnes vydalo vyhlášku o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. Specifikuje v ní, jak mají základní a střední školy postupovat při klasifikaci tohoto pololetí, které bylo z velké části postiženo epidemií koronaviru. Součástí vydané vyhlášky je také metodika s výkladem jednotlivých bodů.

Podrobnosti jsou k dispozici zde: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-vydalo-vyhlasku-k-hodnoceni-druheho-pololeti-2019-2020

12:27 Studií kolektivní imunity prošlo přes 15 tisíc lidí, organizátoři vyzývají k účasti všechny osoby pozvané Českým statistickým úřadem

V Praze v rámci studie kolektivní imunity uzavřeli i dětskou skupinu. V Brně ještě zbývá dotestovat nejmladší skupinu dospělých do devětatřiceti let a polovinu dětí. V Litoměřicích zaznamenali rekordní návštěvnost v neděli, na Olomoucku jdou testy dvojnásobným tempem, než bylo plánováno.

Organizátoři se proto soustřeďují na testování reprezentativní skupiny lidí v Praze, Brně a v Olomouci a v jejich sousedních okresech, kterou oslovili ve spolupráci s Českým statistickým úřadem. Tímto krokem zásadně navýší výpovědní hodnotu výsledků celého projektu. Proto naléhavě vyzývají všechny oslovené občany k účasti na testování. Testování v rámci studie probíhá od 23. dubna, za čtyři dny se tak studie zúčastnilo téměř 60 % osob z celkového počtu. Otestovat se má celkově 27 tisíc lidí z různých, pečlivě vybraných skupin obyvatelstva.

V Praze v neděli velká část testování kolektivní imunity skončila. Ve studijním stanu v Kateřinské ulici otestovali 282 dětí od 8 do 18 let, dosáhli tedy cílového počtu a i kohorta dětí je tedy v Praze naplněna. V Kateřinské ulici bude testování pokračovat až do úterý, a to pro osoby pozvané Českým statistickým úřadem nebo Institutem klinické a experimentální medicíny. Otevírací doba stanu v Kateřinské zahradě zůstává beze změn od 10 do 20 hodin.

V Brně otestovali už 4 tisíce lidí. Uzavřeli věkovou skupinu od 40 do 59 let. Testovat budou nadále už jen mladší dospělé od 18 do 39 let a děti od 8 do 17 let včetně, kterých byla otestována zatím jen polovina. Pro tyto skupiny budou nadále otevřeny oba studijní stany, v bohunickém Kampusu i na Moravském náměstí, vždy od 8 do 18 hodin.

V Litoměřicích provedli rekordních 670 testů, zbývá vyšetřit ještě dalších 600 lidí. Nejvíce přicházela skupina lidí ve věku 40-59 let. Včerejší opakovaná mediální výzva zvýšené účasti velice napomohla. Věková kategorie 18 až 39 let měla v Litoměřicích účast nejslabší, testy v této skupině organizátorům citelně chybí. Proto obyvatele Litoměřic vyzývají, aby se zítra na testování kolektivní imunity dostavili. 

Litoměřice jsou zároveň jediným místem, kde stále chybí potřebný počet otestovaných seniorů. Testuje se tedy nadále po celý den od 8 do 18 hodin ve všech věkových kategoriích. Lidé si v Litoměřicích pochvalovali poklidnou atmosféru, stejně tak možnost nechat se v rámci studie vyšetřit. 

Dnes tamním vojákům a dobrovolníkům obstarává oběd iniciativa „Vaříme nepostradatelným“ provozovaná Zdeňkem Pohlreichem a Janem Punčochářem.

Na Olomoucku je zájem o testy stále obrovskýTestuje se dvojnásobně rychleji, než se plánovalo, a to přesto, že na Olomoucku jsou odběry technologicky složitější. Kromě rapid testů odebírají zdravotníci z Fakultní nemocnice v Olomouci dobrovolníkům také venózní krev (odběr ze žíly). Vydatně jim pomáhají studenti z Univerzity Palackého a studenti ze Střední a vyšší odborné zdravotnické školy Emanuela Pöttinga. 

 „Velice bych chtěla poděkovat lidem, kteří se k testování odhodlali a jejichž krev budeme moci využít pro studijní účely,“ vyjádřila se Andrea Drobiličová, náměstkyně nelékařských oborů Fakultní nemocnice v Olomouci a proděkanka pro kvalitu a praktickou výuku Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého.

 „Stejně tak děkuji i studentům a především zdravotníkům. Vše dělají ve svém volnu. Zdravotníci nám věnují svůj čas mezi náročnými pracovními směnami ve zdravotnických zařízeních,“ dodala.

Studie kolektivní imunity nadále probíhá pro osoby oslovené Českým statistickým úřadem (ČSÚ). Osloveny byly demografické skupiny z Prahy, Brna, Olomouce a ze sousedních okresů těchto velkých měst. V Praze budou tito lidé vyšetřeni v Kateřinské zahradě. Respondenti z Jihomoravského kraje mohou prozatím využít k testování obou brněnských studijních stanů. Pozvaní obyvatelé z Olomouckého kraje budou vyšetřeni ve studijním stanu před olomouckým hypermarketem Globus.

Statistici doposud oslovili několik tisíc domácností, do studie kolektivní imunity by se tak mohlo zapojit více než tisíc osob, které souhlasily s pozváním do studie Ústavem zdravotnických informací a statistiky. Tyto osoby mohou využít u odběrových stanů přednostního odbavení. Několik stovek z nich už tuto možnost využilo, další mohou přijít v následujících dnech. Rozšířením studie kolektivní imunity o výsledky získané z této reprezentativní skupiny osob ve vybraných okresech se významně zvýší výpovědní hodnota výsledků celého projektu. Proto organizátoři naléhavě vyzývají všechny oslovené k účasti.

Aktualizované rozmístění studijních testovacích stanů:

Praha – Náměstí Míru – od neděle 26. 4. uzavřen
Praha – Zítkovy sady – od neděle 26. 4. uzavřen
Praha – Kateřinská zahrada – otevřena 
od10:00 do 20:00 pouze pro zvané osoby z reprezentativně vybraných skupin Českého statistického úřadu, IKEM a Akademie věd ČR.

Brno – Moravské náměstí

8:00-18:00 – po celý denpřednostně děti od 8 do 17 let s doprovodem

Brno – Bohunice, parkoviště před Campusem MU
8:00-18:00
Olomouc – Hypermarket Globus
8:00-18:00
v době 8:00-10:00 přednostně pro osoby starší 60 let

Litovel – před supermarketem Billa
8:00-18:00
v době 8:00-10:00 přednostně pro osoby starší 60 let

Uničov – Náměstí Osvobození
8:00-18:00
v době 8:00-10:00 přednostně pro osoby starší 60 let

Litoměřice – ZAHRADA ČECH s.r.o., Na Vinici 948/13

Vchod Jižní brána koridor k pavilonu G

8:00-18:00
v době 8:00-10:00 přednostně pro osoby starší 60 let

IKEM – kohorta chronicky nemocných

Více informací najdete na stránkách ke studii.

Za neděli přibylo v Česku 52 nakažených koronavirem – to je nejméně od 14. března. Celkem jich evidujeme 7404. Přes 2,5 tisíce lidí se vyléčilo, 221 zemřelo. 

V českých lekárňach bežne už kúpite dezinfekciu, chirurgické rúška aj respirátor2.

Zdroj: ČT24: V Česku otevřela řada obchodů, posilovny, zoo nebo třeba autoškoly, a pendleři mohou hranice přejíždět každý den – pondělí přineslo další vlnu rozvolňování. Cez hranice už môžu aj pendleri s potvrdením. Češi mohou do zoo, ale jen do venkovních výběhů. Do knihkupectví, ale nesmí listovat knihami. Do posilovny, ale nesmí se sprchovat, Do lázní, ale ne na wellnes. A na vysoké školy, ale ne na přednášky.

Naděje na dovolenou v zahraničí žije. Ministr zahraničí Tomáš Petříček věří, že Češi budou moci od července navštívit Slovensko a Rakousko, řekl to v rozhovoru pro Hospodářské noviny.

V případě nejzasaženějších států, jako jsou Itálie, Francie nebo Spojené státy, je ještě předčasné mluvit o tom, kdy do nich bude možné cestovat, uvedl šéf české diplomacie.

V březnu klesl počet screeningů karcinomu prsu meziročně o 12 tisíc. U některých typů rakovin je rozdíl ještě větší. Provoz nemocnic se má začít vracet do normálu. Velká část nemocnic ale vyžaduje i před běžným úkonem test na koronavirus. Ten si pacient musí zaplatit sám.

Dobrovolníci pomáhají i v laboratořích. Jsou mezi nimi zaměstnanci výzkumných ústavů i studenti. Díky jejich pomoci otestují stovky vzorků denně.

25. dubna 2020

22:41 Za první tři dny bylo ve studijních stanech otestováno dvanáct tisíc lidí

Testování kolektivní komunity v pečlivě vybraných lokalitách a skupinách obyvatel pokračuje. Díky obrovskému zájmu dnes v Praze mohlo skončit testování dospělých a v Brně testování seniorů. V Litoměřicích jsou k vyšetření zváni hlavně muži. Olomoucko pokračuje plynulým tempem.  Vzhledem k uvolněným kapacitám budou od zítřka v Praze, v Brně i v Olomouci  intenzivněji vyšetřovat osoby pozvané Českým statistickým úřadu nebo Institutem klinické a experimentální medicíny.

V Praze byl v sobotu 25. 4. naplněn cílový počet osob ve všech třech věkových skupinách dospělých. Proto se zítra v Praze uzavřou stany na Náměstí Míru a na Palackého námětí (Zítkovy sady). Testovat se budou nadále pouze děti od 8 do 17 let včetně, a to v Kateřinské zahradě od 10 do 20 hodin. Aktuálně je v Praze vyšetřena přibližně polovina plánovaného počtu dětí. Děti musí přijít s jedním z rodičů, aby jim na místě podepsal informovaný souhlas s vyšetřením.  V Kateřinské zahradě se mohou nechat otestovat rovněž osoby pozvané Českým statistickým úřadem nebo Institutem klinické a experimentální medicíny.

V Brně byl naplněn cílový počet osob ve skupině seniorů. Dneškem tedy i v Brně končí testování věkové skupiny 60 +.  Aktuálně je vyšetřena přibližně pětina plánovaného počtu dětí. V kategorii dospělých od 18 do 39 let byla za první tři dny vyšetřena už více jak polovina plánovaného počtu lidí, v kategorii 40 až 59 let dokonce 70 procent z cílového počtu. Testování dospělých i dětí tedy v Brně pokračuje i zítra, a to v obou odběrových stanech. Pro děti bude od 13 hodin na Moravském náměstí připraven doprovodný program.  Děti a jejich zákonní zástupci budou bráni na testování přednostně.

V Olomouci, v Litovli a v Uničově vyšetřili během dneška 1377 dobrovolníků. Za první dva dny tedy už naplnili více než 40 % z plánovaného počtu osob ve všech věkových kategoriích. Krevní vzorky se teď zpracovávají v laboratořích Olomoucké fakultní nemocnice a v laboratořích Lékařské fakulty Univerzity Palackého. Testování bude na Olomoucku pokračovat beze změn i zítra.

V Litoměřicích dnes otestovali celkem 600 lidí, dosáhli tak 60 % plánovaného počtu osob. Nejvíce přicházeli lidé mezi 40 a 59 lety, méně ovšem muži, a to ve všech věkových skupinách. Organizátoři proto vyzývají k účasti především muže všech věkových kategorií. Testovací místo v Litoměřicích bude otevřeno beze změny od 8 do 18 hodin.

Celkem bylo ve všech lokalitách za první tři dny vyšetřeno už 12 113 osob z plánovaných 27 tisíc. 

První výsledky studie kolektivní imunity budou k dispozici na začátku května a zásadním způsobem přispějí k ověření aktuální epidemické situace v ČR a budou sloužit k odpovědnému rozhodnutí o dalších krocích ke snížení dopadů této nemoci.

Aktuální podrobné informace o počtech vyšetřených osob a otevírací době v jednotlivých odběrových míst najdete na webové stránce vytvořené pro potřeby studie https://covid-imunita.uzis.cz/

Zájemci o testování se v případě nejasností mohou obracet také na zavedenou bezplatnou telefonickou linku 1212 pod volbou 2 (zdravotnická část).

Aktualizované rozmístění studijních testovacích stanů:

Praha – Náměstí Míru – od neděle 26. 4. uzavřen
Praha – Zítkovy sady – od neděle 26. 4. uzavřen
Praha – Kateřinská zahrada – otevřena 
od10:00 do 20:00 pouze pro děti a dorost od 8 do 17 let včetně. Děti musí přijít v doprovodu jednoho z rodičů, aby mohl podepsat informovaný souhlas s vyšetřením.

Brno – Moravské náměstí

8:00-18:00 – po celý denpřednostně od 8 do 17 let s doprovodem

Brno – Bohunice, parkoviště před Campusem MU
8:00-18:00
Olomouc – Hypermarket Globus
8:00-18:00
v době 8:00-10:00 přednostně pro osoby starší 60 let

Litovel – před supermarketem Billa
8:00-18:00
v době 8:00-10:00 přednostně pro osoby starší 60 let

Uničov – Náměstí Osvobození
8:00-18:00
v době 8:00-10:00 přednostně pro osoby starší 60 let

Litoměřice – ZAHRADA ČECH s.r.o., Na Vinici 948/13

Vchod Jižní brána koridor k pavilonu G

8:00-18:00
v době 8:00-10:00 přednostně pro osoby starší 60 let

IKEM – kohorta chronicky nemocných

24. dubna 2020

23:48 Velký zájem o testování kolektivní imunity se potvrdil i druhý den. V Praze bylo otestováno již 70 % z plánovaného počtu osob

Pátek byl druhým dnem, kdy v Praze, Brně a Litoměřicích probíhalo testování kolektivní imunity v české populaci vůči onemocnění způsobené novým koronavirem. Na Olomoucku začali dnes. A to i v nejvíce postižených oblastech v Litovli a v Uničově. Zájem je stále obrovský. Ukazuje se, že cíl otestovat celkem 27 tisíc lidí z pečlivě vybraných skupin obyvatelstva nebude problém naplnit. Již bylo vyšetřeno přes 8,5 tisíc osob.

V Praze bylo ve třech studijních stanech otestováno již 70 % z plánovaného počtu osob. Prozatím je vyšetřena čtvrtina očekávaného počtu dětí, tři čtvrtiny osob ve věku 18 až 39 let a celých 95 % osob ve věku 40 až 59 let a 70 % osob ve věku 60 až 89 let.

„Vzhledem k velkému počtu zájemců o testování nemůžeme všem vyhovět. Od soboty proto každý den ráno v 9:00 vydáme počet registračních lístků odpovídající denní kapacitě odběrového místa. Na pražských odběrových místech je denní kapacita na Náměstí míru a na Palackého náměstí 400 míst, v Kateřinské zahradě je pak vyhrazeno 200 míst pro seniory dopoledne a 200 míst pro děti odpoledne, oznámil děkan 1. LF UK Aleksi Šedo, který je garantem pražské lokality.

V Brně ve dvou studijních stanech prošla testy už téměř 50 % z plánovaného počtu osob. Prozatím je vyšetřeno 10 % z očekávaného počtu dětí do 18 let, 40 % osob ve věku 18 až 39 let, téměř polovina osob ve věku 40 až 59 let. Seniorská skupina je již naplněna, proto lidé ve věkové kategorii 60+ v Brně už nebudou od soboty testováni.

V Olomouci, Litovli a Uničově bylo za první den vyšetřeno 25 % z plánovaného počtu osob. Rozložení otestovaných podle věku je poměrně vyrovnané.

Z hlediska věku je vyvážená také otestovaná populace v Litoměřicích, kde prošlo testy necelých 40 % z očekávaného počtu osob.

Organizátoři by uvítali, pokud by se během víkendu do testování zapojilo více dětí od 8 do 18 let, a to nejen v Brně, ale i v Praze. Otestováni mohou být i jejich rodiče, pokud je na místo doprovodí. V Praze mají děti vyhrazen studijní stan v Kateřinské ulici, vždy od 15 do 20 hodin. V Brně je otestují na obou odběrových místech, v bohunickém Kampusu i na Mariánském náměstí, vždy od 10 do 18 hodin. Mnoho volných míst k testování pro všechny věkové kategorie dospělých je v Litoměřicích.

Aktuální podrobné informace o počtech vyšetřených osob najdete na webové stránce vytvořené pro potřeby studie: https://covid-imunita.uzis.cz/.

Nově zde najdete také průměrnou denní obsazenost odběrových stanů.

„Testuje se rychleji, než se plánovalo,“ uvedl vedoucí Národního screeningového centra z Ústavu zdravotnických informací a statistiky Karel Hejduk, a dodal: „Zájem o testování je i po dvou dnech stále vysoký, takže se zdá, že potřebné počty bez problémů naplníme.“

„Dnes jsme v rámci studie komunitní imunity proti odebrali 1477 dobrovolníků na odběrových místech v Olomouci, Litovli a Uničově, prakticky všem venózní krev,“ zhodnotil první den testování na Olomoucku Marian Hajdúch, garant studie za tento region. „Děkuji všem dobrovolníkům, zdravotníkům, medikům, vědcům i Krajské hygienické stanici za spolupráci, zvláště pak zadavateli studie a Ústavu zdravotnických informací. Zítra ráno se těšíme na nové tváře,“ doplnil. 

První výsledky studie kolektivní imunity budou k dispozici na začátku května a zásadním způsobem přispějí k ověření aktuální epidemické situace v ČR a budou sloužit k odpovědnému rozhodnutí o dalších krocích ke snížení dopadů této nemoci.

Podrobné informace o studii jsou na stránkách https://covid-imunita.uzis.cz/.

Zájemci o testování se v případě nejasností mohou obracet také na zavedenou bezplatnou telefonickou linku 1212 pod volbou 2 (zdravotnická část).

Rozmístění studijních testovacích stanů:

Praha – Náměstí Míru
10:00 – 20:00 pouze pro osoby ve věku 18-59 let

Praha – Zítkovy sady
10:00 – 20:00 pouze pro osoby ve věku 18-59 let

Praha – Kateřinská zahrada
10:00 – 15:00 pouze pro osoby starší 60 let15:00 – 20:00 pouze pro děti a dorost

Brno – Moravské náměstí
8:00-18:00v době 8:00-10:00 přednostně pro osoby starší 60 let

Brno – Bohunice, parkoviště před Campusem MU
8:00-18:00
v době 8:00-10:00 přednostně pro osoby starší 60 let

Olomouc – Hypermarket Globus
8:00-18:00
v době 8:00-10:00 přednostně pro osoby starší 60 let

Litovel – před supermarketem Billa
8:00-18:00
v době 8:00-10:00 přednostně pro osoby starší 60 let

Uničov – Náměstí Osvobození
8:00-18:00
v době 8:00-10:00 přednostně pro osoby starší 60 let

Litoměřice – ZAHRADA ČECH s.r.o., Na Vinici 948/13

Vchod Jižní brána koridor k pavilonu G

8:00-18:00
v době 8:00-10:00 přednostně pro osoby starší 60 let

IKEM – kohorta chronicky nemocných

22:10

18:45 Ministerstvo upravilo opatření týkající se lázní a rezervních lůžek pro seniory

Vzhledem ke zlepšení epidemiologické situace vydává Ministerstvo zdravotnictví aktualizaci mimořádných opatření umožňující od pondělí lázním při splnění podmínek přijímat pacienty do léčebně rehabilitační péče. To bylo s ohledem na šíření koronaviru dříve pozastaveno. Kraje mohou ode dneška snížit počet vyčleněných lůžek pro seniory s lehkým průběhem onemocnění COVID-19, kteří nemohou zůstat v pobytovém zařízení, z 60 na 10 lůžek na 100 000 obyvatel.

Od pondělí budou moci lázně přijímat pacienty do léčebně rehabilitační péče, a to při splnění stanovených podmínek. Ubytování pacientů bude umožněno pouze v jednolůžkových pokojích, s výjimkou společného ubytování pacienta s jeho doprovodem, pokud jsou členy společné domácnosti.

Stravování bude pacientům poskytováno v jídelně pouze při zajištění odstupu nejméně dva metry mezi jednotlivými pacienty, přičemž tento odstup nemusí být dodržen rovněž v případě pacienta a člena společné domácnosti. Skupinové léčebné procedury se budou konat za účasti nejvýše pěti osob, a to včetně zdravotnického nebo jiného pracovníka poskytovatele. Poskytnout ubytování lze pouze pacientům za účelem poskytnutí lázeňské léčebně rehabilitační péče a jejich doprovodu. „Úpravu těchto opatření nám umožnil příznivý vývoj onemocnění,“ doplnil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Mimořádné opatření k omezení provozu lázeňské léčebně rehabilitační péče naleznete zde.

Mimořádné opatření k vyčlenění kapacity lůžek v krajích a hl. m. Praze naleznete zde.

16:57 Vláda požádá Poslaneckou sněmovnu o prodloužení nouzového stavu do 25. května

Vláda Andreje Babiše požádá Poslaneckou sněmovnu o prodloužení doby nouzového stavu v České republice až do 25. května. Znění žádosti vláda schválila na mimořádném jednání v pátek 24. dubna 2020.

K podání žádosti o prodloužení nouzového stavu, který zatím platí do 30. dubna, se vláda rozhodla v důsledku rozhodnutí Městského soudu v Praze z 23. dubna, který zrušil klíčová protiepidemiologická opatření vyhlášená na základě zákona o ochraně veřejného zdraví. Aby mohla vláda udržet kontrolu nad vývojem epidemie i v dalších týdnech, musí postupovat podle krizového zákona, který je ale možné uplatnit jen během trvání nouzového stavu.

„Už jsem podepsal žádost vlády Sněmovně, aby projednala naši žádost o prodloužení nouzového stavu do 25. května, což je den v naplánované sérii rozvolňování,“ potvrdil premiér Andrej Babiš. Předseda vlády zároveň ocenil, jak Česká republika zvládá boj s epidemií. „Čekali jsme dlouho na dopady Velikonoc, a jak všichni víme, dopadlo to velice dobře. Takže já bych chtěl všem našim spoluobčanům poděkovat, že jsou nejen kreativní, ale solidární a evidentně i zodpovědní, a díky tomu můžeme rychle rozvolňovat ta opatření, která jsme ohlásili,“ prohlásil Andrej Babiš.

Vláda schválila také návrh Ministerstva financí na mimořádný vklad ve výši čtyř miliard korun do fondu Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP). Tyto peníze budou určeny na krytí závazků ze záruk, které EGAP poskytne za úvěry především velkým firmám, které byly poškozeny během současné koronavirové krize. Poskytovat záruky umožnila EGAP novela zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, kterou ve stavu legislativní nouze schválil Parlament a v pondělí ji podepsal i prezident republiky. Změna zákona byla podmínkou spuštění vládou schváleného programu Záruka COVID plus, který připravilo Ministerstvo financí počátkem dubna. Více v tiskové zprávě Ministerstva financí na https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/tuzemskym-exporterum-a-firmam-pomohou-za-38304.

Současně s tím ministři schválili i nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, které na novelu zákona navazuje a upravuje například účel a rozsah záruk, podmínky jejich poskytnutí, výše krytí nesplacené úvěrové jistiny a postup vyplácení veškerých peněžních prostředků ze státního rozpočtu ve prospěch exportní pojišťovny z titulu poskytování záruk, část pojistné kapacity exportní pojišťovny připadající na poskytování záruk či způsob tvorby fondu na krytí závazků z poskytovaných záruk.

Ministři odsouhlasili také plán Ministerstva práce a sociálních věcí na postupné rozvolňování činnosti sociálních služeb. Od pondělí 27. dubna tak budou moci začít fungovat, ovšem zatím pouze v bezkontaktní formě, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Vláda zároveň schválila příslušné krizové opatření, které opětovné spuštění těchto služeb v omezené podobě umožní.

O čtrnáct dní později, 11. května, už plán počítá s tím, že poskytovatelé těchto dvou služeb budou moci chodit za klienty do jejich domácností a sociálně aktivizační služby v bezkontaktní podobě budou spuštěny i pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Skončit má také platnost zákazu opouštění pobytových areálů pro klienty pobytových služeb s výjimkou seniorů. Celý plán rozvolňování naleznete v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí na https://www.mpsv.cz/web/cz/-/ministryne-malacova-navrhuje-plan-rozvolneni-opatreni-v-socialnich-sluzbach-zavedenych-kvuli-pandemii-covid-19.

Vláda schválila také nové krizové opatření, které umožňuje příjezd do České republiky expertům a dalším klíčovým zaměstnancům z Korejské republiky pro potřeby společnosti Hyunday Motor Manufacturing Czech v Nošovicích. Jedná se o celkem 786 odborníků z vývojových center společnosti Hyundai v Jižní Koreji, kteří pracují na vývoji nového elektromobilu značky Hyunday. Prvních 446 by mělo přijet již v květnu, poslední tři v říjnu. Za současných opatření, kdy stále platí až na výjimky zákaz vstupu cizinců na české území, by byla tato korejská investice ve významném podniku na území ČR ohrožena. Pobyt korejských zaměstnanců v ČR bude podmíněn dodržováním důkladných bezpečnostních a preventivních opatření.

Výsledky jednání vlády: http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-24-dubna-2020-181195/.

15:14 Tzv. lex covid justice přináší zásadní úlevy fyzickým i právnickým osobám nebo podnikatelům

Dnes, 24. dubna 2020, byla ve Sbírce zákonů vyhlášena novinka Ministerstva spravedlnosti tzv. lex covid justice. Jeho cílem je zmírnění dopadů stávající krizové situace na právnické osoby, podnikatele, účastníky soudních řízení, dlužníky a dlužníky v exekuci nebo či oběti trestných činů. Návrh úspěšně prošel celým legislativním procesem. Všechny změny začínají platit okamžikem tohoto vyhlášení.

Zásadní úlevy, které schválený zákon přináší, se týkají zejména pomoci fyzickým a právnickým osobám nebo podnikatelům:

è Právnickým osobám pomůže především usnadnění způsobu rozhodování a prodloužení funkčního období členů orgánů – více informací ZDE.

è Podnikatelům včetně OSVČ, kteří se v souvislosti s koronavirovou krizí dostali do přechodných ekonomických problémů, pomohou dočasné změny v insolvenčním právu – podrobněji k tomu ZDE.

è Změny směřují také na pomoc dlužníkům v oddlužení  a povinným v exekuci.

Schválená verze zákona dále umožňuje požadovat prominutí zmeškání procesních lhůt ve všech typech soudních řízení, včetně lhůt, u nichž obecné předpisy jinak tuto možnost vylučují (např. u dovolání, kasační či ústavní stížnosti, v řízeních insolvenčních nebo exekučních). Každý, kdo z důvodu omezení přijatých v koronavirové krizi zmeškal lhůtu k provedení úkonu, tak může soud požádat, aby mu zmeškání lhůty prominul (resp. v trestním řízení aby lhůta byla navrácena). Jsou-li tyto podmínky splněny, soud musí žádosti vyhovět. S žádostí o prominutí (navrácení) lhůty je třeba rovnou spojit i zmeškaný úkon. Žádost je třeba podat ve lhůtě stanovené přijatým zákonem.

Obdobná možnost platí pro majetkové nároky oprávněných osob podle zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí a nároky obětí trestných činů podle zákona o obětech trestných činů, které se uplatňují u Ministerstva spravedlnosti.

Zákon konečně pamatuje i na smluvní vztahy. Dostal-li se dlužník při plnění peněžitého dluhu do prodlení v důsledku omezení přijatých v souvislosti s epidemií nového koronaviru, omezuje zákon sankce za toto prodlení do výše zákonného úroku z prodlení, nejpozději ale do 30. června 2020.

14:47 Ministryně Maláčová navrhuje plán rozvolnění opatření
v sociálních službách zavedených kvůli pandemii COVID-19

Opatření zavedená v sociálních službách kvůli COVID-19 se od příštího týdne začnou pomalu rozvolňovat. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) chce v souvislosti s předpokládaným příznivým vývojem epidemiologické situace postupně realizovat kroky k obnovení plného fungování sociálních služeb a svůj návrh úspěšně projednala na dnešní schůzi vlády.

„Chceme postupně umožnit fungování sociálních služeb, které musely být vzhledem k riziku šíření koronaviru omezeny. Toto rozvolňování bude pozvolné a za přísných pravidel. Situaci budeme bedlivě sledovat, abychom mohli plán okamžitě upravit podle epidemiologické situace. Plán jsme projednali s Ministerstvem zdravotnictví i s klíčovými aktéry v sociálních službách. Nechceme nic podcenit. Zdraví lidí je pro nás na prvním místě,“  vysvětluje ministryně Maláčová.

Jak to bude vypadat?

Pondělí 27. dubna

 • Otevření nízkoprahových zařízení pro děti a mládež (NZDM) a sociálně aktivizačních služeb (SAS) pro rodiny s dětmi v bezkontaktní formě, tedy po telefonu a elektronicky.

Pondělí 11. května

 • Otevření NZDM a SAS pro rodiny s dětmi v terénní formě, a to v přirozeném prostředí uživatelů.
 • Otevření SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením v terénní formě v bezkontaktní podobě.
 • Možnost vycházet mimo areál pro klienty v pobytových službách péče kromě cílové skupiny senioři.

Pondělí 25. května

 • Otevření týdenních stacionářů v omezeném režimu pro všechny potřebné.
 • Otevření SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením v terénní formě.
 • Otevření NZDM a SAS pro rodiny s dětmi v terénní a ambulantní formě.
 • Otevření denních stacionářů v omezeném režimu pro cílovou skupinu děti a mládež.

Pondělí 8. června

 • Otevření denních stacionářů, center denních služeb, sociálně terapeutických dílen, sociálně aktivizačních služeb pro osoby se zdravotním postižením pro všechny cílové skupiny kromě seniorů v omezeném režimu.
 • Možnost návštěv u klientů pobytových služeb péče za podmínek dodržování všech preventivních opatření.
 • Znovuobnovení poskytování sociálních služeb na základě individuálního plánování a smluv o poskytování sociálních služeb.

Sociální služby budou otevřené za podmínek dodržování všech preventivních opatření. Další uvolnění otevření sociálních služeb pro seniory je plánováno na červen a červenec dle aktuální situace.

Navrhovaný plán plně reflektuje aktuální epidemiologickou situaci a byl konzultován také s třicítkou klíčových zástupců poskytovatelů sociálních služeb a pracovní skupinou Karanténa.

Ministerstvo je připraveno plán aktualizovat při jakékoliv změně ve vývoji. Opatření, která z plánu vyplývají, MPSV diskutuje s partnery pro oblast sociálních služeb, aby rezort měl co nejčerstvější informace z terénu, které jsou nezbytné pro konkrétní realizaci plánu. Tato realizace je podmíněna pokračováním úzké spolupráce s Ministerstvem zdravotnictví, která v současnosti již probíhá.

Veškeré aktuální informace budou poskytovatelům sociálních služeb průběžně zveřejňovány na webu MPSV.

13:56 V pondělí začíná druhá vlna uvolňování, otevřou se některé obchody, autoškoly i knihovny

Vláda na svém čtvrtečním jednání díky příznivé epidemiologické situaci urychlila uvolňování opatření. V rámci plánované druhé vlny se od pondělí 27. dubna otevřou obchody do 2 500 m2, autoškoly, posilovny a fitness bez zázemí, bohoslužby do 15 osob, knihovny a venkovní prostory zoologické, botanické a dendrologické zahrady, to vše za stanovených hygienických podmínek.

S ohledem na to, že pokračuje příznivý vývoj onemocnění a Velikonoce ani první vlna uvolňování se na křivce neprojevily, můžeme si dovolit náš plán mírně urychlit. Rozvolnění každé oblasti však s sebou nese přísná hygienicko-epidemiologická pravidla. A ta je nyní opravdu důležité dodržovat, abychom čísla nakažených nadále udrželi pod kontrolou,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Od pondělí se otevírají provozovny do 2 500 m2, včetně turistických informačních center, pokud nejsou v nákupních centrech nad 5 000 m2. Netýká se to provozoven, které budou otevírány v dalších etapách. Stanovený počet metrů čtverečních je plocha vyhrazená pro klienty. Jejich otevření doprovázejí důležité preventivní požadavky. Patří mezi ně dodržování odstupů 2 metry, resp. na jednoho zákazníka by mělo být počítáno s nejméně 10 m2 prodejní plochy.

Na místě bude dostupná dezinfekce rukou. Roušky u zákazníků i zaměstnanců jsou samozřejmé. Personál bude pracovat v rukavicích a rukavice budou pro klienty na vyžádání. Plochu provozovny je možné přehradit páskou nebo jiným vhodným způsobem, aby respektovala maximální dočasně povolený výměr.

Obchody by měly aktivně bránit hromadění osob bezprostředně u vstupu do provozovny. Upřednostňovat bezhotovostní platby. Omezit koutky k sezení či odpočinkové zóny, kde by mohlo dojít ke zdržování a shlukování osob. Nepovoluje se také zkoušení oblečení, takže nebudou otevřeny zkušební kabinky,“ doplnil ministr Vojtěch. V případě vrácení zákazníkem v rámci reklamace, ponechá provozovatel zboží tři dny v „karanténě“ bez použití. Uloží ho v obalu do kontejneru/krabice s nápisem „Karanténa“ a uvedenou dobu nebude se zbožím nemanipulovat ani vracet do prodeje.

Rozvolnění neplatí pro provozovny, které se nacházejí v nákupních centrech nad 5 000 m2, pokud nedisponují samostatným vchodem z venkovních prostor, dále pro provozovny, kde dochází ke kontaktu poskytovatele služby s povrchem těla zákazníka (holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, kosmetické, masérské, regenerační nebo rekondiční služby); pro kavárny, lahůdkářství, vinotéky, pivotéky s výjimkou prodeje bez konzumace v prodejně a prodeje s konzumací přes výdejní okénko; restaurace, hospody, bufety s výjimkou prodeje přes výdejní okénko;  školní jídelny s výjimkou výdeje přes výdajové okénko mimo provozovnu a zaměstnanecké stravování s výdejem jídla pro veřejnost.

Manipulace s knihami a dalším podobným zbožím bude probíhat výlučně rukavicích ze strany personálu. Pro zákazníky bude povinná dezinfekce rukou u vstupu a doporučená u výstupu z prodejny knihkupectví.

Pro knihovny platí, že po vrácení knihy je nutné ji odložit bokem do krabice/boxu s označením “Karanténa“, další manipulace s ní bude umožněná až po uplynutí následujících 2 dnů. Pracovníci knihoven by měli nosit rukavice při kontaktu s knihami a dalším podobným zbožím. U vstupu do knihovny zákazník provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí provozovatel knihovny.

Obnovuje se také provoz autoškol a center pro zdokonalovací výcvik řidičů, za jasně definovaných hygienických podmínek. U teoretické výuky žáků ministerstvo zatím neprovozovat hromadné kurzy teoretické přípravy. Vhodné jsou pouze tzv. individuální kurzy v počtu maximálně do 5 účastníků. Je nutné dodržování rozestupů, nosit ochranu dýchacích cest a před vstupem do místnosti zajistit možnost dezinfekce rukou. Praktická výuka (jízdy) by měly probíhat striktně pouze za účasti žáka a učitele. Před započetím jízd si žák i učitel dezinfikují ruce a výuka probíhá po celou dobu s ochranou dýchacích cest žáka i učitele. Po skončení dojde k dezinfekci předmětů.

Posilovny a fitness centra se otevírají bez možnosti využití zázemí, jako jsou sprchy, šatny, kde je vyšší epidemiologické riziko. Mezi hygienické požadavky na provoz patří zejména omezení kapacity při zachování principu rozestupů min. 10 m2 / 1 cvičícího, vstup a cvičení pouze se zakrytými ústy a nosem a zajištění dezinfekce strojů, nářadí a míst, kde klient prochází. Je také možné realizovat individuální tréningy typu 1:1. V sálech na stacionární skupinová cvičení bez osobního kontaktu by měla být zachována vzdálenost mezi jednotlivými cvičícími minimálně 2 metry a dodržena maximální 8 cvičících plus trenér.

Ve druhé vlně se také otevírají venkovní prostory zoologických, botanických a dendrologických zahrad. Zájemci o návštěvu budou moci využívat výlučně vzdálený (on-line) nákup časových vstupenek bez možnosti jejich zakoupení na místě. Jedná se o prevenci shlukování velkého počtu osoba na relativně malé ploše.

Počet návštěvníků bude v jednom dni omezen tak, aby nepřesáhl 150 osob na jeden hektar plochy zařízení. Vnitřní pavilony a expozice budou uzavřeny do doby, než bude možné otevřít hrady, zámky a jiná kulturní zařízení. Provozovatelé učiní opatření k zabránění hromadění osob, zajistí kontrolu používání roušek návštěvníky, zvýšenou dezinfekci ploch a povrchů, zvětšení vzdálenosti mezi lavičkami na minimálně čtyři metry, zamezení kontaktu návštěvníků a zaměstnanců pečujících o zvířata, prodej občerstvení pouze prostřednictvím automatů nebo přes výdejní okénko.

Od pondělí je také umožněna osobní přítomnost studentů na klinické a praktické výuce a praxi, individuální návštěvy knihoven a studoven za účelem vyzvednutí nebo odevzdání studijní literatury a je umožněna také osobní přítomnost studentů na konzultaci nebo na zkoušení do 5 osob, na laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci zejména pro realizaci závěrečných prací v rámci studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu za přítomnosti nejvýše 5 osob, a na klinické a praktické výuce a praxi.

Od dnešního dne se zpřístupňují bohoslužby, nicméně účast je ve stejný čas povolena nejvýše pro 15 osob. Účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy 2 metry mezi sebou, s výjimkou členů společné domácnosti, před vstupem do bohoslužebného prostoru si povinně dezinfikují ruce, nosí ochranný prostředek dýchacích cest, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně.

V rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady. Duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie/Večeře Páně a po něm. Délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje, bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.), je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní bohoslužebný prostor. Stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty. Kostely/sbory mimo bohoslužeb zůstávají otevřené pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.

Celé znění hygienických doporučení k druhé vlně naleznete zde: https://koronavirus.mzcr.cz/doporuceni-mz-cr-k-uvolneni-opatreni-od-27-4-2020.

13:53 Tuzemským exportérům a firmám pomohou záruky „COVID plus“
na přelomu dubna a května

Vláda dnes schválila návrh Ministerstva financí na mimořádný vklad ve výši 4 mld. Kč do fondu Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP) ke krytí závazků z poskytovaných záruk. Jejich cílem je pomoci exportním podnikům zasaženým krizí kvůli koronaviru. Vklad byl schválen v souvislosti s novelou zákona o pojišťování a financování exportu se státní podporou a příslušným prováděcím usnesením vlády.

„Pružně reagujeme na možný dopad koronavirové krize na exportéry. Ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu jsme rychle připravili novelu umožňující, aby EGAP poskytoval záruky úvěrujícím bankám za splacení úvěru tuzemských vývozců, výrobních a obchodních podniků na provoz, pracovní kapitál, inovace a zkvalitnění výroby. Cílem je posílení likvidity exportně orientovaných podniků. Záruka bude poskytována za závazky splacení úvěrové jistiny úvěrující bance,“ uvedla po jednání vlády ministryně financí Alena Schillerová.

Novela zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, kterou ve stavu legislativní nouze hladce schválil Parlament, nově zavedla možnost zřízení zvláštního fondu EGAPu ke krytí závazků z poskytovaných záruk. Po pondělním podpisu novely prezidentem republiky mohla vláda již dnes rozhodnout, že do fondu poputuje prvotní vklad 4 mld. Kč z vládní rozpočtové rezervy.

V budoucnu ho na základě aktuálních potřeb EGAPu bude možné v případě potřeby po schválení vládou znovu doplnit. Maximální pojistná kapacita exportní pojišťovny, která může být využita k poskytování záruk za úvěry, činí celkem 142 mld. Kč. Ministerstvo financí v rámci boje proti dopadům koronaviru již navýšilo celkovou pojistnou kapacitu EGAPu novelou zákona o státním rozpočtu na 330 mld. Kč.

„Chci poděkovat poslancům i senátorům napříč politickým spektrem za rychlé schválení novely, díky které již dnes můžeme tento program zahájit. Jsem přesvědčená, že představuje smysluplně zacílenou pomoc státu pro stěžejní součást české ekonomiky, kterou exportně orientované firmy bezesporu jsou,“ dodala Alena Schillerová.

Podmínky programu nazvaného „Záruka COVID plus“ Ministerstvo financí coby 100% akcionář exportní pojišťovny představilo již počátkem dubna. Jedná se zejména o to, že podíl exportu zboží a služeb na celkových tržbách z výrobků a služeb a tržbách za prodej zboží musí u žadatele dosahovat minimálně jedné pětiny za rok 2019. Poskytnutá garance bude platná maximálně po dobu tří let pro úvěry na pracovní kapitál a maximálně pět let pro investiční úvěry. Maximální hranice úvěru činí 25 % z celkových ročních tržeb z prodeje výrobků a služeb za rok 2019. Minimální částka zaručeného úvěru začíná již na 5 mil. Kč. EGAP bude krýt jistinu úvěru až do výše 80 %, minimální podíl banky tedy bude 20 %.

Záměrem programu je podpora a udržení podnikání společností s 250 a více zaměstnanci. Opatření tak doplní pomoc Českomoravské záruční a rozvojové banky pro malé a střední podniky (bezúročné úvěry pro podnikatele v programu COVID a záruky v programu COVID II). Spuštění programu se předpokládá na přelomu dubna a května. Další konkrétní informace budou v nejbližší době k dispozici na webu EGAPu.

11:20 Česká národná banka – nové podcasty zveřejněné na webu ČNB a Spotify:

Rozhovor s viceguvernérem T. Nidetzkým na téma: Role ČNB v koronavirové krizi

Podcast ČNB s Tomášem Nidetzkým zaměřený na opatření, která ČNB již přijala nebo v další fázi může přijmout na podporu české ekonomiky postižené pandemií nemoci Covid-19. Viceguvernér vysvětluje, jak mohou pomoci nižší základní úrokové sazby, jak bude v praxi fungovat moratorium na odklad splátek úvěrů nebo co může ČNB dělat, aby koronakrizi „ustály“ banky, pojišťovny a další instituce finančního trhu.

Rozhovor s členem bankovní rady T. Holubem na téma: Co přinese novela zákona o ČNB

Člen bankovní rady T. Holub v podcastu vysvětluje význam zákonného rozšíření pravomocí ČNB pro obchodování na finančních trzích: „Smyslem novely je pomoci ekonomice překlenout krizové období. Jsme v situaci, kdy by pád i relativně malé finanční instituce mohl vyvolat nějaký nepříznivý dominový efekt, který by pak poškodil celou ekonomiku. A tomu se budeme snažit zabránit.“

23. dubna 2020

23:00

14:23 Česko pomůže Řecku se zvládáním koronaviru v uprchlických táborech

Česká republika vyhověla žádosti řeckého ministra pro migraci a pomůže Řecku s bojem s epidemií koronaviru mezi žadateli o azyl. Těch je v Řecku 115 tisíc a v souvislosti s epidemií COVID-19 dochází ke zhoršení situace v uprchlických táborech i na hranicích s Tureckem.

Vláda dnes, 23. dubna 2020, schválila návrh ministra vnitra Jana Hamáčka na materiální dar Řecku v hodnotě 4,3 mil. Kč. Na základě žádosti řecké strany jde o hygienické potřeby, hlavně mýdla, šampony a toaletní papír, dále o nafukovací matrace, spací pytle, deky a ručníky. „Vzájemná pomoc mezi státy je jedním ze základních principů úspěchu. V žádném případě nechceme, aby situace v Řecku eskalovala,“ uvedl ministr vnitra s tím, že materiál pomůže především dětským uprchlíkům, kterých je v Řecku cca 41 tisíc.

Nákaza koronavirem se už objevila ve dvou uprchlických táborech na pevninském Řecku. V karanténě je i hotel s téměř 500 uprchlíky, řecké úřady také zaznamenaly pohyb uprchlíků z Turecka směrem k řeckým hranicím.

Pořízení vybavení a dopravu do Řecké republiky zajistí Hasičský záchranný sbor ČR. Pomoc Česko financuje z rozpočtu humanitárního programu MEDEVAC, který koordinuje Ministerstvo vnitra.

Další pomoc ČR

Už v březnu Česko např. pomohlo Španělsku a Itálii darováním celkem 20 tisíc ochranných obleků nebo Slovinsku zápůjčkou 500 tisíc roušek a 25 tisíc respirátorů. Pro přepravu pomoci jiných států pak Česká republika poskytla část kapacity letadel svého leteckého mostu.

10:44 Velikonoce se zatím na vývoji nemocnění COVID-19 neprojevily, epidemiologická situace je pozitivní

Z dostupných dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky vyplývá, že se Velikonoce zatím negativně nepodepsaly na vývoji onemocnění COVID-19 v České republice. Nelze vyloučit pozdní efekt v následujícím období, nicméně je spíše nepravděpodobný.

Podíl pozitivních případů k počtu provedených testů v ČR od konce března klesá až na současnou hodnotu 3,8 %. Klesá také denní podíl nových případů z počtu provedených testů, aktuálně je na hodnotě 1,6 %.

Epidemiologická situace je nadále pozitivní, infekce se nekontrolovaně nešíří. Můžeme se nadále postupně vracet k normálnímu životu,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

ČR se v procentu pozitivních záchytů z celkového počtu testů posouvá k zemím, které zastavily nekontrolovatelné šíření epidemie. Řada států vykazuje v mezinárodním srovnání významně vyšší pozitivity, například Rakousko (7,3 %), Velká Británie (31,4 %), USA (18,9 %).

V pondělí byl mírný výkyv, ale od včerejška vidíme opět pokles. Včera bylo provedeno přes 8 800 testů, což je rekord, a z toho bylo jen 99 pozitivních záchytů. Nezdá se, že by se Velikonoce negativně podepsaly na vývoji onemocnění. Jsme jedni z premiantů v Evropě, možná ve světě. Daří se nám s epidemií efektivně bojovat. Udělali jsme velký kus práce. Ale stále musíme být všichni obezřetní a dodržovat základní hygienická pravidla. Chtěl bych všechny občany požádat, aby nepolevovali. Čísla zůstanou dobrá jen když budeme všichni zodpovědní,“ dodal ministr.

Dnes byla v ČR zahájena studie kolektivní imunity vůči COVID-19 na vzorku 27 tisíc lidí. „Zaznamenali jsme od rána velký zájem občanů. A jsme za to moc rádi. Některé stany jsou ale přeplněné a lidé stojí dlouhé fronty. Připravíme objednávkový systém, aby to bylo pro občany pohodlnější. Studie poběží ještě 8 dní, proto není nutné přijít hned první den. Prosím občany, aby svou návštěvu stanů naplánovali i do dalších dnů,“ vyzval občany ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.

Před Velikonocemi bylo reprodukční číslo infekce v populaci rovno 1,0, což znemožňuje rychlé vzplanutí nekontrolovaného šíření nemoci. Nyní se celkové reprodukční číslo dostalo dokonce na hodnotu 0,74. Nový prediktivní model ÚZIS počítá s přibližně 7 800 potvrzených případů onemocnění ke konci dubna.

Počet vyléčených tvoří téměř 30 % z celkového počtu nakažených a jejich počet denně přibývá. K dnešnímu ránu přesáhl 2 000. Průměrný mezi denní růst uzdravených je 11,8 %. Vyléčení jsou ze všech věkových kategorií. Současně nedochází k výraznému nárůstu počtu nemocných v rizikových skupinách, ani nepozorujeme významné změny v počtu a charakteristikách hospitalizovaných. Populace 65 let a starší tvoří 21 % a populace 75 let a starší 11 % všech dosud diagnostikovaných. Podíl hospitalizovaných z celkového počtu pozitivních případů je 15 %.

Většina úmrtí pacientů pozitivních na COVID-19 nastává v nemocnici. 90 % z nich je u pacientů starších 60 let a u pacientů s nějakým dlouhodobým komplikujícím onemocněním, jako je obezita, diabetes, kardiovaskulární onemocnění, onkologické onemocnění, dýchací systém.

Naplno funguje Národní dispečink intenzivní péče, který monitoruje stávající kapacity a koordinuje umísťování pacientů COVID-19 (i non COVID-19). Umožňuje nám to zavčas identifikovat pokles kapacity intenzivní péče a také nastavovat tempo obnovování plánované péče v nemocnicích s ohledem na vývoj počtu COVID pacientů. S ohledem na dostatečné kapacity akutní lůžkové péče je možné restartování zdravotní péče. Sledování kapacity systému intenzivní péče je nezbytnou podmínkou návratu do normálu.

22. dubna 2020

16:36 Ministerstvo zdravotnictví otevírá další podpůrný komunikační kanál pro informování veřejnosti o koronaviru

Ministerstvo zdravotnictví České republiky spustilo ve spolupráci s firmou Rakuten Viber další komunikační kanál pro informování veřejnosti ohledně globální pandemie COVID-19. Jde o komunitu nazvanou Spolu proti koronaviru, která funguje v rámci populární komunikační platformy Viber.

Cílem komunity je pravidelně informovat ohledně aktuálního dění v období globální pandemie COVID-19 a přinášet občanům důležité informace týkající se aktuálního vývoje v České republice. Komunita bude fungovat jako integrální součást kampaně Spolu proti koronaviru a doplní tak současnou komunikaci MZ ČR na webových stránkách https://koronavirus.mzcr.cz a sociálních sítích.

Do komunity se může přihlásit kdokoliv, kdo má na svém zařízení, tedy chytrém telefonu nebo počítači, stáhnutou aplikaci Viber. Pokud aplikaci staženou nemá, bude nejprve přesměrován do Google Play nebo App Store, kde si aplikace bezplatně stáhne. V komunitě jsou uveřejňovány nejen příspěvky týkající se současné situace a vládních opatření ke COVID-19, ale také nejrůznější rady pro veřejnost, jak se starat v době pandemie o své zdraví a zahrnuta jsou i videa a další materiály. Členové komunity se mohou zúčastnit anket na nejrůznější témata a vyjádřit v nich svůj názor. Od zaslání pozvánky 21. 4. má Viber komunita Spolu proti koronaviru již téměř 40 000 členů.

Komunita je pojmenována stejně jako kampaň Ministerstva zdravotnictví Spolu proti koronaviru, která již několik týdnů přináší univerzální jednoduchá pravidla pro všechny občany o tom, jak se za současné situace chovat a co dělat pro své zdraví. Kampaň provází motto: „Důležité je, že chráníme-li sebe, chráníme tím i své okolí.“ Stejně tak jsou příspěvky ve Viber komunitě Spolu proti koronaviru pojaty jednodušše a prakticky tak, aby byli členové denně informováni o aktuálním dění a novinkách MZ ČR.

Pro aktuální informace doporučujeme občanům nadále sledovat webové stránky a sociální sítě Ministerstva zdravotnictví ČR, zvláště pak speciální stránky ke koronaviru včetně aplikace k výskytu onemocnění v ČR. Na nejčastěji kladené dotazy dokáže odpovědět i na stránkách umístěná virtuální sestra Anežka, která doposud zodpověděla přes 100 tisíc dotazů ke koronaviru. Dále je možné si ze stránek stáhnout digitální kartu s aktuálními informacemi přímo do mobilu, tu si již stáhlo přes milion uživatelů. Na nejčastěji kladené otázky k prevenci, léčbě, karanténě, opatřením či testování odpovídají také operátoři bezplatné informační linky 1212, pod volbou 2 občané zkontaktují operátory pro oblast zdravotnictví.

#SpoluProtiKoronaviru  #ChranimSebeAostatni

Do komunity se můžete přihlásit kliknutím na tento link: zde

15:58 Plošné testování Brno

Ministerstvo zdravotnictví spouští studii, která má zjistit úroveň kolektivní imunity v české populaci vůči onemocnění způsobené covid-19. Testováno bude zhruba 27 tisíc lidí z různých, pečlivě vybraných skupin obyvatelstva ve čtyřech lokalitách. Odběry začnou 23. dubna.

V Brně jsou pro tyto účely dvě odběrová místa: Moravské náměstí a parkoviště před Kampusem MU. Zázemí a nejvíce pracovníků respektive mediků poskytuje Lékařská fakulta MU, logistiku zajišťuje Armáda ČR, zdravotní sestry a lékaře FN Brno a vyhodnocení bude provádět Ústav zdravotnických informací a statistiky spolu s LF MU.

Vyšetření v této studii je určeno pouze pro osoby, které jsou zdravé, tj. nemají příznaky onemocnění horních cest dýchacích a ani dříve u nich nebylo potvrzeno onemocnění covid-19. Budou vyšetřovány zejména dospělé osoby, speciálně v Praze a v Brně i děti od 8 let.
Celkem bude vyšetřeno přibližně 27 tisíc lidí ve čtyřech geografických oblastech s rozdílnou zátěží onemocnění covid-19, a to v Praze, Brně a okolí, Olomouci a okolí a Litoměřicích.

Dále se studie zaměří i na zvláštní skupinu chronicky nemocných. Odděleně pak studie proběhne v Litovli a Uničově, kde bude provedeno podrobnější zhodnocení kvantitativní analýzy přítomnosti protilátek vůči koronaviru.


Spouštíme unikátní studii kolektivní imunity vůči koronaviru. Chceme tak zjistit, jak velká část populace se s infekcí setkala nebo jak jsou na tom s imunitou různé věkové skupiny. Díky tomu lépe pochopíme situaci a vytvoříme predikci vývoje,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

„Tato studie je nejen unikátní svým rozměrem, ale bude mít naprosto zásadní vliv na pochopení kolektivní imunity a chování viru v naší republice. Studenti Lékařské fakulty MU zajistí samotné odběry a dobrovolníci z Dobrovolnického centra MUNI pomohou organizovat účastníky k odběru a průchodnost odběrových stanů. Odborníci z Lékařské fakulty se budou podílet na zpracování získaných výsledků a jejich interpretaci pro další epidemiologické využit,“ sdělil děkan Lékařské fakulty MU Martin Repko.

„Jsme přesvědčeni, že výsledky studie poskytnou reálný datový základ pro racionální rozhodování o rozsahu a typu poskytované zdravotní péče v našem regionu a nemocnici i o nutnosti a rozsahu protiepidemických opatření,“ řekl ředitel FN Brno Jaroslav Štěrba.

„Jednu z klíčových rolí bude v rozsáhlé studii plošného testování zajišťovat Armáda České republiky, která poskytne zázemí a část zdravotnického personálu pro efektivní průběh testování. Konkrétně na každé odběrové místo armáda vyčlení dvě vojenské sestry, které budou odebírat vzorky. Za dodržování bezpečnosti budou ve všech místech zodpovídat vojenští policisté. Armádní ženisté budou mít na starost samotný provoz a technickou podporu odběrových míst,“ uvedl brig. gen. Petr Procházka za Centrální řídící tým Chytré karantény Armády ČR.

Odkdy?

Od středy ráno se ve vybraných lokalitách zahájí intenzívní přípravné práce. Na většině míst se pak začne testovat ve čtvrtek 23. dubna, v Olomouckém kraji v pátek 24. dubna. Sběr by měl probíhat přibližně 7 – 8 dní, v případě Olomouckého kraje o týden až dva více z důvodu odběru žilní krve. K testování se budou používat tzv. rapid-testy, které odhalí přítomnost protilátek proti novému koronaviru v krvi.

V případě pozitivního výsledku testu bude testovaný na místě vyzván k provedení výtěru z horních cest dýchacích na prokázání přítomnosti viru a budou mu doporučena opatření pro zabránění šíření případné infekce do doby, než bude znám výsledek vyšetření (obdrží informační letáček s dalším postupem). O výsledku tohoto vyšetření (tzv. PCR) bude informovat laboratoř, která vyšetření provede, nebo přímo krajská hygienická stanice.  Pokud bude výsledek výtěru z horních cest dýchacích negativní, tak to znamená, že se daná osoba s koronavirem s největší pravděpodobností setkal(a) již dříve, ale již není nakažlivá a není třeba dodržovat další zvláštní opatření.


První výsledky studie budou k dispozici na začátku května a zásadním způsobem přispějí k ověření aktuální epidemické situace v ČR a budou sloužit k odpovědnému rozhodnutí o dalších krocích ke snížení dopadů této nemoci,“ doplnil ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.


Senioři

Testovaní budou rozděleni do skupin podle věku. Zvláštní pozornost je věnována ochraně seniorů. Pro seniory, kteří jsou pro potřeby studie zařazeni do této skupiny už od 60 let, jsou vyhrazeny ve studijních stanech, stejně jako pro nákupy, zvláštní hodiny. V Praze pak každý den dopoledne zvláštní studijní stan v Kateřinské zahradě, kde je odpoledne vystřídá testování dětské skupiny.

Zapojit se může každý

Do studie se může zapojit každý dospělý (v Praze a Brně i děti od 8 let), který splňuje vstupní kritéria a nevykazuje známky onemocnění. Vyšetření je určeno pro osoby, které v dané oblasti žijí. Dále se vyšetření zúčastní osoby, které jsou vybrány z tzv. reprezentativních skupin Českého statistického úřadu a Výzkumných skupin IKEM ve spolupráci se Sociologickým ústavem Akademie věd ČR. Testovaní musí mít s sebou občanský průkaz nebo průkaz zdravotního pojištění.

Zadavatelem studie je Ministerstvo zdravotnictví a realizátorem je Ústav zdravotnických informací a statistiky, resp. jeho organizační složka Národní screeningové centrum. Na přípravě studie spolupracovalo velké množství odborníků z lékařských fakult, Akademie věd ČR, Českého statistického úřadu, nemocnic, hygienických stanic a bezpečnostních složek. Důležité instituce pro vlastní realizaci jsou zdravotnická zařízení, která garantují vlastní realizaci studie v jednotlivých stanech a také lékařské fakulty, které zajišťují koordinaci mediků a dalších pracovníků přímo na místě. Klíčovou roli má rovněž Armáda ČR, která pomáhá s vytvořením zázemí a s odběry z dýchacích cest.

V řadě zemí v současné době zaznamenáváme podobné studie hodnotící přítomnost protilátek proti novému koronaviru. Příkladem je Německo, které plánuje rozsáhlou studii zahrnující desetitisíce účastníků z kohort z nejvíce postižených oblastní nákazou covid-19 a také reprezentativní vzorky napříč Německem. Ve velké míře probíhají také studie ve skandinávských zemích.

Podrobné informace o studii jsou na stránkách https://covid-imunita.uzis.cz/.

Zájemci o testování se v případě nejasností mohou obracet také na zavedenou bezplatnou telefonickou linku 1212 pod volbou 2 (zdravotnická část).

Pokud jsou splněna kritéria, stačí bez registrace přijít na odběrové místo.

Rozmístění studijních testovacích stanů:

Praha – Náměstí Míru
10:00 – 20:00 pouze pro osoby ve věku 18-59 let

Praha – Zítkovy sady
10:00 – 20:00 pouze pro osoby ve věku 18-59 let

Praha – Kateřinská zahrada
10:00 – 15:00 pouze pro osoby starší 60 let
15:00 – 20:00 pouze pro děti a dorost

Brno – Moravské náměstí
8:00 – 18:00
v době 8:00-10:00 přednostně pro osoby starší 60 let

Brno – Bohunice, parkoviště před Campusem MU
8:00 – 18:00
v době 8:00 – 10:00 přednostně pro osoby starší 60 let

Olomouc – Hypermarket Globus
8:00 – 18:00
v době 8:00 – 10:00 přednostně pro osoby starší 60 let

Litovel – před supermarketem Billa
8:00 – 18:00
v době 8:00 – 10:00 přednostně pro osoby starší 60 let

Uničov – Náměstí Osvobození
8:00 – 18:00
v době 8:00 – 10:00 přednostně pro osoby starší 60 let

Litoměřice – místo bude upřesněno
8:00 – 18:00
v době 8:00 – 10:00 přednostně pro osoby starší 60 let

IKEM – kohorta chronicky nemocných

15:24 Program Antivirus v číslech

Přes 35 tisíc žádostí odeslali zaměstnavatelé v programu Antivirus od jeho spuštění (6. dubna 12:00 hod.). Více než tři čtvrtiny z nich je podepsaných.

A skoro 9 tisíc firem už obdrželo, nebo v řádech dnů obdrží, peníze na své účty.

I přesto, že běží podávání žádostí třetí týden, Úřad práce ČR i nadále řeší velké množství chybně vyplněných žádostí. Chyby v žádostech pak podstatně prodlužují dobu, než se k firmám dostanou proplacené náhrady mezd.

Pokud firma dodá všechny potřebné materiály a správně vyplní formulář, je dohoda s ÚP ČR podepsaná do 24 hodin. Požadavek na vyplacení náhrad mezd pak ÚP ČR může České národní bance odeslat do 6 pracovních dní. Nekompletní žádosti prodlouží celou fázi až na 15 pracovních dní.

Průměrná délka trvání podepsání dohody:

 • žádost kompletní – do 24 hodin
 • žádost nekompletní – 2 – 5 dní (závisí na reakci zaměstnavatele)

Průměrná délka vyplacení: 5 pracovních dní od zpracování vyúčtování

Průměrná délka od podání žádosti po vyplacení:

 • kompletní proces – žádost + vyúčtování – 6 pracovních dní
 • nekompletní proces – chyby v žádostech a vyúčtování – až 15 pracovních dní

Pokud se zaměstnavatelům žádost vrátí, neznamená to, že byla zamítnuta. Je nutné
ji opravit nebo doplnit. Zaměstnanci Úřadu práce ČR všechny zaměstnavatele, kteří nedodali kompletní žádosti, okamžitě kontaktují, aby bylo možné co nejrychleji sjednat nápravu. Přehled nejčastějších chyb ZDE.

Chybovost žádostí v první fázi (dohoda)

 1. týden od 6. dubna – 80 % chybovost při podání žádosti
 2. týden od 13. dubna – 63% chybovost při podání žádosti
 3. týden od 20. dubna – 38 % chybovost při podání žádosti

Chybovost žádostí v druhé fázi (vyúčtování)

 1. týden od 14. dubna – 82% chybovost při podání vyúčtování
 2. týden od 20. dubna – 76% chybovost při podání vyúčtování

Od 6. dubna, kdy se spustil program Antivirus, k 21. dubnu dostal Úřad práce ČR celkem 35 293 žádostí. Se zaměstnavateli uzavřel 85,23 % dohod. Vyplaceno bylo k 21. dubnu 8 927 žádostí. ÚP ČR zadal ČNB pokyn k odeslání plateb pro firmy za celkem 253 519 361 Kč. Z Antiviru tak byly proplaceny náhrady mezd pro 76 566 zaměstnanců.

11:00 Vláda přijala opatření na podporu ekonomiky v hodnotě 21,5 % HDP

Ministerstvo financí kvantifikovalo opatření přijatá v souvislosti s ochranou veřejného zdraví a omezením dopadů na ekonomiku plynoucích z aktuální situace. V rámci výpočtu byla pro usnadnění mezinárodního srovnání použita struktura, která je k tomuto vykazování aktuálně využívána napříč jednotlivými zeměmi a odbornými pracovišti, tj. členění do třech základních kategorií: (1) přímá podpora, (2) odklady daní a odvodů a (3) záruční schémata.

Celkové číslo naopak nezahrnuje některá další opatření a výdaje, které je obtížné vyčíslit, jako je úrokové moratorium, odklad EET nebo vyšší částky směřované na vyplácenou sociální podporu.

„Během několika týdnů jsme uvedli do života opravdu zásadní opatření. Mezinárodní srovnání ukazuje, že naše země zvládá pandemii dobře nejen po zdravotní stránce, ale také z hlediska ekonomických opatření. Přicházíme s vlastními nástroji, nekopírujeme pouze zahraniční zkušenosti a hlavně nečekáme, až bude pozdě. Jsem přesvědčena, že české hospodářství tuto naši sázku na rychlost v pomoci a rozhodování, vrátí veřejným financím během několika let. Součet přijatých opatření na podporu ekonomiky dosáhl 1,19 bilionu korun. To představuje 21,5 % HDP a řadí nás nejen na evropské úrovni mezi země, které do záchrany své ekonomiky uvolňují naprosto nejvíce“, říká ministryně financí Alena Schillerová.

Konkrétně za ČR jde aktuálně o tato čísla:

–        přímá podpora z rozpočtu: 3,9 % HDP

–        odklad daní a odvodů: 0,4 % HDP

–        Jiná likvidita a garance: 17,2 %

Podrobná kvantifikace je přílohou této informace.

21. dubna 2020

18:22 Ošetřovné se zřejmě zvýší na 80 %, nárok budou mít i DPP a DPČ. Návrh ministryně Maláčové podpořila Sněmovna

Poslanci podpořili návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) na zvýšení ošetřovného na 80 % denního vyměřovacího základu. Jeho výše se změní automaticky a bude platit zpětně od 1. dubna do 30. června. Nárok na ošetřovné budou mít i ti, kteří nebudou moct dát dítě do školy, i když bude částečně obnovená výuka. A ošetřovné dostanou i takzvaní „dohodáři“. Změny ještě musí schválit Senát a podepsat prezident republiky.  

„Slibovala jsem, že rodiny nenecháme na holičkách a pokud bude mimořádná situace trvat déle než měsíc, ošetřovné zvýšíme. Rodiny teď dostávají asi 70 procent jejich čisté mzdy. Takto znatelný propad příjmů na skoro 4 měsíce by vyvolal u řady rodin s dětmi velké problémy. Proto jsem přišla s navýšením na 80 procent denního vyměřovacího základu,“  říká ministryně.  

Rodiny tak nově za duben dostanou ošetřovné, které odpovídá zhruba 90 % čisté mzdy. Novela zákona tak dokáže zabránit výraznému propadu příjmů rodičů, kteří se doma starají o své děti.

Příklady ošetřovného za 30 kalendářních dnů dle výše mzdy:

Hrubá mzda Čistá mzda
(neuplatňuje slevu na dítě)
Ošetřovné 60 % DVZ (dnes) Ošetřovné 80 % DVZ (nově)
20 000 Kč 15 856 Kč 10 680 Kč 14 220 Kč
25 000 Kč 19 303 Kč 13 320 Kč 17 760 Kč
28 000 Kč 21 370 Kč 14 940 Kč 19 920 Kč

Nárok na ošetřovné zůstane i rodinám, které nebudou moci dát své dítě do školy, i když v ní bude částečně obnovená výuka.

DPP a DPČ

Poslanci také podpořili pozměňovací návrh Romana Sklenáka (ČSSD) a Jany Pastuchové (ANO). Lidé pracující na dohodu tak nově budou mít v době mimořádných opatření při epidemii  nárok na ošetřovné. Podmínkou bude účast na nemocenském pojištění v měsíci, ve kterém vznikla potřeba péče, nebo také v únoru 2020 (pro ty, kdo nedosáhli v březnu limit výdělku pro účast na pojištění), dohody musí být aktivní, tzn. neukončené. Nárok budou mít zpětně od doby vyhlášení nouzového stavu (11. 3. 2020), přičemž do konce března bude náhrada 60 % předchozích pojištěných příjmů a za období duben – červen budou mít rovněž nárok na navýšené ošetřovné ve výši 80 %. Takzvaní dohodáři tedy dosáhnou na stejnou výši ošetřovného jako zaměstnanci.

Změny ještě musí schválit Horní komora Parlamentu ČR a podepsat prezident republiky. Navýšení dávky zajistí Česká správa sociálního zabezpečení okamžitě po schválení zákona. Proto může být výplata ošetřovného za duben, o kterou si požádají rodiče předložením měsíčního výkazu počátkem května, provedena automaticky již ve zvýšené částce.

10:52 MPSV zlepšilo dostupnost mimořádné okamžité pomoci (MOP), žádostí v krizi přibývá

Ministerstvo práce a sociálních věcí zjednodušilo způsob žádání o MOP, zcela elektronizovalo podání a odstranilo testování majetku žadatelů vyjma finančních prostředků na bankovním účtu. Žádostí přitom v posledních týdnech přibylo. Jen v dubnu do 17. 4. lidé podali 1 800 žádostí. MOP je jedním z důležitých nástrojů, kterým lze pomoci pracovníkům na DPP a DPČ, kteří v důsledku pandemie přišli o své příjmy. MPSV připravuje také tzv. ošetřovné pro pojištěné dohodáře.

Změny a zjednodušení MOP

Mimořádná okamžitá pomoc doznala v posledních týdnech několik zásadních zjednodušení.

 1. Nově je možné vše zařídit elektronickou cestou (https://www.mpsv.cz/-/mimoradna-okamzita-pomoc). Žádost lze odeslat emailem i bez ověřeného elektronického podpisu na adresu místní pobočky Úřadu práce ČR. Součástí žádosti však musejí být přílohy, které lze získat snadno on-line (např. výpis z bankovního účtu přes elektronické bankovnictví), nebo by je klienti měli mít k dispozici, tj. podklady k nákladům na bydlení (např. nájemní smlouva, smlouvy týkající se energií apod.).
 • Nově není testován majetek žadatelů při žádosti o MOP s výjimkou finanční hotovosti na bankovním účtu. Doposud bylo nutné pro přiznání dávky prokazovat majetek žadatele a osob žijících s ním ve společné domácnosti. Nově tato povinnost odpadá a v rámci majetku budou posuzovány pouze relevantní finanční prostředky, které má žadatel a s ním společně posuzované osoby k dispozici (např. na bankovních účtech).

“Setkáváme se se zcela nesmyslnými fámami. V médiích se lze dočíst, že pokud vlastní například pračku nebo ledničku, automaticky jim zanikne nárok na MOPku. To je nesmysl,“ uvedlaministryně Maláčová na pravou míru jeden z nejčastějších mýtů.

Příklad: Pan Tomáš – pracuje na DPP, obvyklé bere 18.000 Kč čistého, ale v dubnu přišel kvůli koronaviru o množnost výdělku. Náklady na živobytí (bydlení, telefon, automobil apod.) u něj činí
18 000 Kč. Pokud by zde byly náklady na bydlení 14.000,- Kč, potom by MoP činila 17.860, Kč – tj. 3860,- Kč (ZM) + 14.000,- Kč (náklady na bydlení). Na účtu má ještě úspory ve výši 15.000 Kč (k úsporám se nebude přihlížet, neboť nejsou vyšší než dvojnásobek životního minima a nákladů na bydlení).  Pan Tomáš bude mít nárok na MOP ve výši 17 860 Kč.

Podrobnosti a další příklady naleznete ZDE.

Od počátku krize narůstá počet žádostí o MOP

Od 1. 3. 2020 do 17. 4. 2020 eviduje MPSV celkem 4 328 žádostí o MOP. Přiznaných žádostí pak bylo 2 227, tedy zhruba 51 %. Drtivou většinu nepřiznaných žádostí netvoří žádosti zamítnuté, ale ty, u kterých jsou klienti vyzváni k doplnění a které mohou být následně stále přiznány. Od vyhlášení nouzového stavu je patrný pozvolný nárůst počtu žádostí o MOP a tento trend pokračuje i v dubnu. Od 1. do 17. 4. lidé podali již 1 800 žádostí a stoupá i průměrná výše vyplacené částky u jedné žádosti. Nově bude MPSV předkládat informaci o podaných a přiznaných MOP vždy v pondělí za uplynulý kalendářní týden.

Rok 2020 Počet podaných Počet přiznaných Přiznaná částka v Kč
1. – 11. března 1 030 751 1 434 989
12. – 31. března 1 498 708 2 125 740
1. – 17. dubna 1 800 768* 2 623 824
Celkem 4 328 2 227 6 184 553

* K 17. 4. bylo zpracovaných 74 % žádostí z 1 800 podaných v dubnu,
 460 žádostí čeká na doplnění klientů a již přiznáno je 768 žádostí.

Čas potřebný k vyřízení žádosti

V ideálním stavu – tedy v případě, že klienti vše správně doloží, trvá Úřadu práce ČR administrace MOP v průměru 60 minut a Úřad práce ČR může po vydání rozhodnutí zaslat finanční prostředky už do 3–5 dnů. V 90 % případů však podávají klienti chybně vyplněné žádosti. Nejčastěji jde o závažné formální nedostatky či chybějící údaje jako například popis životní situace, požadovaná výše dávky nebo doložené náklady na bydlení.

Úředníci pak telefonicky nebo písemně musí po klientech požadovat doplnění. V případě, že klient reaguje na telefonickou či e-mailovou výzvu a doplní všechny potřebné údaje, protáhne se doba vyřízení přibližně o 48 hodin. Pokud je však nutné vyzvat klienta písemně, celý proces se opět prodlouží. Aktuálně se úředníci setkávají také
s tzv. zpětvzetím žádosti, tedy že klienti sami stahují podané žádosti o MOP, neboť dodatečně uvedou, že si požádali např. o kompenzační bonus a tento obdrželi.

20. dubna 2020

20:26 Ministerstvo zdravotnictví vydalo aktualizované algoritmy a doporučení

V zájmu zajištění jednotného postupu při organizaci a provádění protiepidemiologických opatření v souvislosti s výskytem koronaviru vydává Ministerstvo zdravotnictví několik změn a doporučení.

U algoritmu testování osob s klinickými příznaky COVID-19 metodou PCR dochází ke změně klinických kriterií hodnocení onemocnění, mezi která nově patří teplota 37,3 stupňů celsia a vyšší, zažívací obtíže a ztráta chuti a čichu. Pacient je považován za vyléčeného po dvou po sobě jdoucích negativních výsledcích PCR vyšetření.

V případě algoritmu testování k ukončení karantény dochází ke změně kritérií, do nichž nově patří provedení rychlotestu osobě bez zdravotních obtíží 14 dnů od začátku karantény. V případě, že jí byl, nejdříve však 14 dnů od nařízené karantény, proveden PCR test z výtěru z horních cest dýchacích, například z důvodu rodinné karantény, kde se léčí Covid-19 nemocný člověk, lze při jeho negativním výsledku a splnění uvedených kritérií, karanténu ukončit. V tomto případě, se rychlotest neprovádí.

Ministerstvo zdravotnictví zároveň vydává kritéria pro ukončení karanténních opatření u osob s neprovedeným laboratorním vyšetřením nebo laboratorně nepotvrzeným onemocněním, tedy takzvaných kontaktů. Osobám, u kterých byla nařízena karanténa z důvodu kontaktu s pozitivním pacientem, případně z důvodu návratu z rizikových zemí, může být karanténa ukončena po splnění klinických a laboratorních kritérií, mezi které patří uplynutí 14 dnů od prvního dne nařízené domácí karantény, nepřítomnost klinických příznaků onemocnění, provedení krevního testu z kapilární krve na přítomnost protilátek a negativní výsledek na přítomnost protilátek třídy IgM a IgG v rychlotestu.

Společně s tím vydalo Ministerstvo zdravotnictví doporučení k provádění rychlotestů pro praktické lékaře. Pro bezpečné provádění rychlotestů je nezbytné, aby osoba, která provádí testy, používala osobní ochranné prostředky, testy prováděla v prostoru splňujícím požadované minimální vybavení a po provedení testu zabezpečila plošnou dezinfekci prostoru.

19:34 Vláda navrhuje prodloužit finanční pomoc OSVČ i v květnu, chce zvýšit i platby za státní pojištěnce

Vláda Andreje Babiše se na jednání v pondělí 20. dubna zabývala především dalšími formami pomoci podnikatelům poškozeným důsledky pandemie koronaviru. Poškozené osoby samostatně výdělečně činné by měly dostávat od státu finanční pomoc i po 30. dubnu až do skončení mimořádných opatření. Vláda rovněž navrhne Poslanecké sněmovně další zvýšení schodku státního rozpočtu, a to na 300 miliard korun. Jedním z důvodů je i plánovaný nárůst plateb do systému zdravotního pojištění za státní pojištěnce o necelých 21 miliard korun v letošním roce.

Osoby samostatně výdělečně činné, jejich podnikání utrpělo ztráty v důsledku vládních opatření či dopadů koronavirové krize, si budou moci požádat o finanční pomoc státu i po 30. dubnu. Vláda už dříve nabídla OSVČ jako kompenzaci dopadů krize v období od 12. března do 30. dubna 500 korun denně, což činí 25 000 korun. Vláda dnes schválila na návrh ministryně financí příslušnou novelu zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2, která má umožnit proplácet tento bonus ve výši 500 korun denně i celý květen až do 8. června, kdy se očekává poslední vlna uvolnění zákazů.

Pokud tedy tento návrh schválí Parlament v režimu legislativní nouze, jak vláda navrhuje, budou si moci drobní živnostníci požádat až o dalších 19 500 korun. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva financí na https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/ministerstvo-financi-predstavilo-pokraco-38228.

Ministři se zabývali také návrhem Ministerstva financí na vydání novely zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, kterým chce zvýšit plánovaný schodek státního rozpočtu na letošní rok z 200 na 300 miliard korun. Důvodem je nová makroekonomická predikce, která očekává další zhoršení ekonomického vývoje a s tím související pokles daňových příjmů a příjmů z pojistného na sociální zabezpečení. Příjmy státního rozpočtu by měly klesnout o 60,1 miliardy korun a vláda zároveň chce zvýšit i výdaje, například na pomoc podnikatelům i jednotlivcům či na dofinancování koronavirem těžce zkoušeného zdravotnictví. Více v tiskové zprávě Ministerstva financí na https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/vlada-schvalila-aktualizovanou-novelu-st-38245.

Vláda posílila pomoc i pro malé a střední firmy. Schválila státní záruku na úvěry ve výši 150 miliard korun. Záruku za úvěry podnikatelům od komerčních bank bude poskytovat Českomoravská záruční a rozvojová banka. Státní záruka má pomoci firmám snáze dosáhnout na peníze, které jim chybí na provozní financování kvůli propadům příjmů v důsledku koronavirové krize. Vláda předpokládá, že celková výše takto uzavřených úvěrů může dosáhnout výše až 600 miliard korun. Návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS-CoV-2 ještě musí v režimu legislativní nouze schválit Parlament.

Vláda Andreje Babiše se rozhodla finančně pomoci i segmentu zdravotnictví, který trpí v souvislosti s výskytem nemoci COVID-19 zvýšenými náklady, a zároveň s ohledem na očekávaný propad ekonomiky i příjmů zaměstnanců musí počítat i s nižšími vybranými částkami na zdravotní pojištění. Vláda se rozhodla tyto výkyvy vykompenzovat postupným navýšením plateb státu za státní pojištěnce, tedy děti, seniory, nezaměstnané apod. V návrhu zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, který předloží Parlamentu ve stavu legislativní nouze, chce zvýšit odvod za jednoho státního pojištěnce od 1. června o 500 korun za kalendářní měsíc a od 1. ledna 2021 o dalších 200 korun. Státní rozpočet bude toto navýšení letos stát navíc 21 miliard korun, příští rok pak zhruba 50 miliard korun, které pomohou financovat zdravotní péči v ČR. Další informace obsahuje tisková zpráva Minusterstva zdravotnictví na https://www.mzcr.cz/dokumenty/vlada-schvalila-zvyseni-plateb-za-statni-pojistence_19037_1.html.

Vláda vzala na vědomí také několik nových mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví. Jedno z nich má za cíl sjednotit mechanismus spolupráce všech krajů, krajských hygienických stanic, zdravotnické záchranné služby, odběrných míst a laboratoří s Centrálním řídícím týmem COVID-19 v rámci systému Chytrá karanténa na území celé republiky. Díky tomu bude zajištěna koordinace informačních toků napříč všemi zainteresovanými subjekty. Více v tiskové zprávě Ministerstva zdravotnictví na https://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-ministerstva-zajisti-efektivnejsi-predavani-informaci-v%C2%A0ramci_19038_1.html.

Další ruší opatření Ministerstva zdravotnictví týkající se zákazu vyvážet přípravky osobní hygieny určené k desinfekci rukou, zákazu letů z Číny či zákazu přijímání víz v Teheránu, Číně a Hongkongu. Přehled mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví naleznete na https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/vysledky-jednani-vlady-20-dubna-2020-181090/.

18:20 Mimořádné opatření ministerstva zajistí efektivnější předávání informací v rámci projektu Chytrá karanténa

Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření, jehož cílem je celorepublikově sjednotit mechanismus spolupráce všech krajů, krajských hygienických stanic, zdravotnické záchranné služby, odběrných míst a laboratoří s Centrálním řídícím týmem COVID-19 v rámci systému Chytrá karanténa. Opatření nabylo účinnosti 20. dubna 2020.

Mimořádné opatření slouží především jako nástroj, díky kterému bude zajištěna koordinace informačních toků napříč jednotlivými subjekty, které jsou zapojeny do testování na onemocnění COVID-19. Celkově tento mechanismus pozitivně přispěje k urychlení činností zabezpečujících testování populace a rychlejší způsob vyhodnocování vzorků a identifikace infikovaných v rámci populace ČR. Díky tomu bude zajištěn důkladný přehled o oběhu vzorků v rámci systému Chytré karantény, počtu odebraných vzorků odběrovými místy všech typů a jejich distribuci laboratořím všech typů. Nově budou sledovány kapacity a vytíženost odběrových míst i laboratoří a v případě, že by došlo k naplnění těchto kapacit, bude vzorek automaticky odeslán k vyhodnocení do jiné laboratoře. Celý systém by tak měl zajistit především zefektivnění protiepidemických opatření.

Cílem projektu Chytrá karanténa je v co největší míře omezit šíření nákazy koronavirem mezi lidmi, a to skrze včasnou izolaci nakažených a ohrožených osob. „Jedná se o velmi unikátní projekt, který vznikl díky velmi rychlé spolupráci Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva obrany, Armády ČR, Integrovaných záchranných složek ČR i soukromého sektoru. Projekt tohoto rozsahu, který by se za normálních okolností připravoval měsíce, možná roky, se nám podařilo připravit v řádu týdnů,“ představil projekt ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Chytrá karanténa znamená celý soubor opatření, postupů a nástrojů, jak rychle identifikovat nakažené a jak provést v co nejkratším čase i odběry a testování kontaktů pozitivně testovaného. Měla by tak významně ulehčit práci krajským hygienickým stanicím a zefektivnit nynější systém odběru vzorků. „Jedná se o smysluplný a důležitý projekt, který je významný pro nás všechny. Chytrá karanténa nahradí plošná restriktivní opatření a urychlí náš návrat do normálního života,“ doplnil ministr. Projekt Chytrá karanténa je v tuto chvíli spuštěn v pěti krajích a od začátku května bude fungovat v celé České republice.

Chytrou karanténu doplňuje aplikace eRouška, kterou si mohou lidé zdarma stáhnout do svých chytrých telefonů. Je to sice dobrovolný nástroj, který však může pomoci hygienikům snadněji a rychleji dohledávat osoby, s nimiž v poslední době nakažení přišli do styku a u nichž je vysoké riziko nákazy. „Nošení roušek se již u nás stalo automatikou, věřím, že stejně tak by si lidé mohli zvyknout na roušku v mobilu. Aplikaci si stačí stáhnout a nechat běžet takzvaně na pozadí,“ uvedl k aplikaci ministr. Vedle ministra zdravotnictví si aplikaci stáhlo již 140 000 dalších uživatelů. „Čím víc nás bude, tím rychleji virus zachytíme a náš život se vrátí do normálních kolejí,“ dodal ministr Vojtěch.

Celé znění mimořádného opatření naleznete zde: https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-chytra-karantena/.

17:16 Vláda schválila zvýšení plateb za státní pojištěnce

Vláda dnes schválila návrh zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění z dílny Ministerstva zdravotnictví. Cílem návrhu je pružně reagovat na dopady související s šířením koronaviru a co nejrychleji stabilizovat financování zdravotnictví při udržení dosavadní úrovně dostupnosti a kvality zdravotních služeb. Od 1. června letošního roku tak dojde k navýšení odvodu za jednoho státního pojištěnce za kalendářní měsíc o 500 korun, od 1. ledna pak o dalších 200 korun. Zvýšení plateb tak při odhadovaném počtu téměř 6 milionu státních pojištěnců znamená letošní nárůst státních výdajů o necelých 21 miliard, v příštím roce pak okolo 50 miliard korun.

„Zdravotnictví nyní potřebuje finanční injekci ještě víc, než kdy předtím. Probíhající pandemie onemocnění COVID-19 a přijatá opatření k odvracení jejích bezprostředních dopadů na zdraví našich obyvatel měla přirozeně vliv na větší výdaje z veřejného zdravotního pojištění. Finanční podpora ze státního rozpočtu umožní zachovat stávající dostupnost, rozsah a kvalitu zdravotní péče,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Příjmy systému veřejného zdravotního pojištění v současné době ovlivnilo zejména odpuštění platby pojistného osobám samostatně výdělečně činným, propad ekonomiky způsobený omezením činnosti významných odvětví českého hospodářství a přijatými opatřeními v průběhu nouzového stavu na jedné straně a navýšení výdajů v souvislosti s řízením pandemie onemocnění COVID-19, jako je nákup materiálu, provádění testů nebo menší produkce poskytovatelů zdravotních služeb vyplývající z mimořádných opatření vlády a ministerstva zdravotnictví na straně druhé.

Dodatečné finanční prostředky budou využity na udržení výše úhrad poskytovatelům zdravotních služeb na úrovni dohod pro rok 2020, na mimořádné výdaje na zajištění zdravotních služeb souvisejících s šířením koronaviru, na navýšení výdajů pro rok 2021 pro segmenty zdravotních služeb, které byly nejvíce dopady mimořádných opatření zasaženy i jako motivace poskytovatelů zdravotních služeb k poskytování všech dočasně odložených zdravotních služeb. Cílem je zajistit rozvoj zdravotnictví i v době po pandemii.

Návrh zákona byl připraven Ministerstvem zdravotnictví a krátkou cestou projednán se zdravotními pojišťovnami a zástupci nejvýznamnějších segmentů zdravotních služeb, kterých se návrh zákona nejvíce dotýká.

15:05 Úřad práce ČR dosud vyřídil přes 76 % žádostí
o příspěvek na náhradu mezd

Úřad práce ČR začal 6. 4. 2020 ve 12 hodin přijímat první žádosti zaměstnavatelů o refundaci náhrady mezd v rámci Programu Antivirus. Do tohoto programu se mohou hlásit všechny firmy, které v důsledku vládních opatření souvisejících s šířením nemoci COVID-19 musely pozastavit nebo utlumit svoji činnost. Ke včerejšímu dni bylo přijato 32 287 žádostí, z nichž ÚP ČR už 24 597 zpracoval.

Zbývající žádosti úředníci zpracují během několika málo příštích dnů. Do příjmu
a zpracovávání žádostí jsou v téměř nepřetržitém provozu zapojena všechna kontaktní pracoviště ÚP ČR v celé republice. Jednotliví zaměstnanci jsou také v intenzivním kontaktu se zástupci firem a v co nejkratším možném čase s nimi telefonicky nebo emailem řeší případné nedostatky v jejich žádostech.

ÚP ČR se snaží, při dodržování všech zákonných náležitostí, situaci vyřídit
co nejefektivněji a nejrychleji tak, aby žadatelé získali finanční prostředky co nejdříve.

TABULKA POČTU ŽÁDOSTÍ FIREM DLE JEDNOTLIVÝCH KRAJŮ

Krajská pobočka ÚP ČR počet unikátních žádostí celkem počet dohod v OK
Olomouc 1 743 1686
Karlovy Vary 799 748
Příbram 3 050 2463
Zlín 1 721 1507
Ústi nad Labem 1 584 1471
Hradec Králové 1 335 1228
Jihlava 985 936
České Budějovice 1 458 1453
Praha 9 496 3826
Brno 3 381 3331
Plzeň 1 296 1142
Liberec 1 163 1043
Ostrava 3 072 2649
Pardubice 1 204 1114
celkem 32 287 24597

Díky aktivní a intenzivní komunikaci Ministerstva práce a sociálních věcí i ÚP ČR
se v posledních dnech významně snižuje i chybovost vyplněných žádostí, která byla typická pro první dny fungování Programu Antivirus. Nejčastějšími chybami v přijatých žádostech tak zůstávají nedostatečně vyplněné žádosti s chybějícími údaji a nesprávně uvedené IČ případně číslo bankovního účtu žadatele. Pro získání příspěvku je třeba zaslat kompletně a správně vyplněnou žádost včetně všech povinných příloh.

V tomto ohledu je také nutné upozornit na fakt, že příspěvky v rámci Programu Antivirus nekompenzují vyplacené mzdy, ale vyplacené náhrady mezd.
Jinak řečeno –  pokud zaměstnanci chodí do práce a dostanou mzdu, nemůže ÚP ČR takové firmě příspěvek poskytnout. Jestliže zaměstnavatel vyplatil zaměstnancům náhradu mzdy za dobu, kdy pracovat nemohli, pak za splnění dalších podmínek, může ÚP ČR příspěvek žadateli přiznat.

Program Antivirus je nastaven tak, že budou finanční prostředky vyplaceny všem žadatelům, kteří splní podmínky dle pravidel Programu a odešlou správně vyplněnou žádost. MPSV i ÚP ČR tímto vyvrací obavy a nepravdivé informace, které se objevily, že je program Antivirus připraven pouze pro určitý počet nejrychlejších žadatelů.   

12:02 Ministr zemědělství: Situaci s koronavirem zemědělci a potravináři s vypětím všech sil prozatím ustáli, veřejnost by je měla podpořit

Více než měsíc trvající nouzový stav zemědělci a potravináři i přes řadu komplikací prozatím zvládají, s vypětím všech sil se jim daří zajistit většinu jarních prací na polích i plynulou výrobu potravin. S ohledem na rostoucí obavy ze sucha a možný nedostatek pracovníků v období sklizně však zemědělce nečeká snadná sezóna. Ministr zemědělství Miroslav Toman proto vybízí, aby lidé zemědělcům vyjádřili svoji podporu, a to především nákupem jejich výrobků.

„V posledních letech jsme si zvykli, že dostupnost potravin je samozřejmá, pořád ale platí, že potraviny nevznikají v obchodech, ale na poli a ve stájích. Je za tím každodenní práce našich zemědělců, kteří nemohou práci na měsíc přerušit a potom se k ní vrátit, zemědělství takto zkrátka nefunguje. Chci proto všem zemědělcům poděkovat, že i v době, kdy platí řada omezení, svoji práci dělají a že díky nim máme co jíst,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman. Stejné poděkování podle ministra patří i výrobcům potravin, kteří nejenže práci nepřerušili, ale kvůli zvýšené poptávce museli výrobu často navyšovat a pracovat i o víkendech.

Většinu jarních prací zatím zemědělci i přes problémy zvládají. Nedostatek sezónních pracovníků, kteří v minulých letech přijížděli ze zahraničí, částečně nahradili brigádníci z Česka, případně zahraniční pracovníci, kteří jinak pracují například v automobilovém průmyslu. Přesto může nastat problém s nedostatkem lidí při sklizňových pracích. V současnosti eviduje Ministerstvo zemědělství (MZe) poptávku po zhruba 5 500 sezónních pracovníků.

Vliv na produkci může mít v letošním roce také sucho, MZe již na začátku roku upozornilo, že v jarních a letních měsících mohou zcela vyschnout některé menší toky. Ideální není ani situace z pohledu zemědělského sucha, aktuální stav na území České republiky je dle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) horší, než tomu bylo v polovině dubna v letech 2018 a 2019. Pokud by se nedostatek vody dále prohluboval, mělo by to dle ČHMÚ negativní dopad na zemědělskou výrobu.

„Zemědělce ohrožuje několik problémů najednou, kromě nedostatku pracovníků a hrozícího sucha jsou to také problémy s odbytem kvůli uzavřeným restauracím a jídelnám. Právě s odbytem jim ale může pomoci každý z nás, chtěl bych proto všechny vyzvat, aby při nákupu v obchodech dávali přednost tuzemským potravinám, nebo podpořili svého lokálního zemědělce nákupem přímo u něj na farmě,“ uvedl ministr Toman. Podle něj takto lidé nejlépe vyjádří podporu našim zemědělcům a současně mají záruku, že se k nim potraviny dostanou čerstvé.

Od dnešního dne mohou lidé znovu nakupovat potraviny i na farmářských trzích, od začátku vládních opatření přijatých v souvislosti s koronavirem je také umožněna výjimka na prodej tzv. ze dvora.

19. dubna 2020

14:12 Od pondělí se mohou konat svatby. Se snoubenci bez roušek, ale s omezením do 10 osob

Snoubenci bez roušek i bez dvoumetrového rozestupu, za úřad jen oddávající a matrikář, podání rukou pouze po dohodě a s okamžitou dezinfekcí. Od zítřka se opět mohou konat malé svatby s limitem do 10 osob.

Vláda tento týden představila plán uvolňování, který od pondělí 20. dubna 2020 umožňuje pořádat svatební obřady s omezením do 10 účastníků a za specifických hygienických podmínek. Ministerstvo vnitra proto vytvořilo doporučení pro obce, matriční úřady i svatebčany, jak svatbu při dodržení nařízení uspořádat. Povolení se kromě svateb vztahuje také na vstup do registrovaného partnerství.

„Epidemii se nám zatím daří zvládat. Nesmíme polevit, nicméně postupný návrat do běžného života je nutný. Zorganizovat malou svatbu maximálně pro 10 lidí se na první pohled může zdát nemožné, proto jsme obcím i svatebčanům navrhli řešení,“ vysvětlil ministr vnitra Jan Hamáček. Jde podle něj o kompromis, který je v tuto chvíli maximum možného.

Obřadu se od pondělí může účastnit jen oddávající (za úřad či církev), matrikář, snoubenci, jejich dva svědci a maximálně další čtyři osoby. Mimo oddávajícího a matrikáře se svatby za úřad nemůže účastnit nikdo další. Kromě snoubenců musejí mít během obřadu všichni zakrytá ústa a nos, dvoumetrové rozestupy nemusejí při obřadu dodržet snoubenci a členové společné domácnosti. Při ztotožnění před matrikářem si svědci mohou dočasně odkrýt ochranu obličeje.

Další hygienická opatření

 • Prostory, kde se svatba koná, je nutné po každém obřadu dezinfikovat a důsledně větrat. Pokud je možné a úřad dokáže zajistit, že se zde nebudou shlukovat jiní lidé než svatebčané, je vhodné uskutečnit svatbu pod širým nebem.
 • Podání ruky ke gratulaci je možné jen po dohodě všech osob s nutností následné dezinfekce.
 • Úřad musí každé osobě, která se během obřadu podepisuje, zajistit vlastní pero a psací potřeby po obřadu vždy dezinfikovat.
 • Doporučujeme, aby minimálně matrikářka měla během obřadu jednorázové gumové rukavice.

Je také vhodné, aby úřady snoubence, kteří mají svatbu bezprostředně po 20. dubnu, kontaktovaly a sdělily jim podmínky obřadu. Informace o podmínkách je vhodné zveřejnit i na webových stránkách matričních úřadů. Doporučení Ministerstva vnitra ke konání obřadů naleznete zde.

13:14 Za přísnějších hygienických podmínek, ale naplno. Úřady od pondělí obnovují činnost

Musíte na úřad? Od pondělí končí jejich omezený provoz a úřady začínají fungovat ve standardním rozsahu. Úřední hodiny se plně obnovují tak, aby lidé mohli využít všechny služby k zajištění svých úředních záležitostí.

Jak od 20. dubna 2020 zajistit, aby úřady nabízely občanům všechny služby a vykonávaly veškerou úřední činnost? Plné fungování úřadů nařídilo Ministerstvo zdravotnictví, resort vnitra proto pro úřady i občany sestavil doporučení, jak činnost obnovit a dodržet přísné hygienické požadavky. „I když stále nemáme vyhráno, nemůžeme rezignovat na povinnosti, které úřady vůči lidem mají. Úřady jsou proto od pondělí pro lidi otevřené v plném rozsahu. Samozřejmě za dodržení přísných hygienických opatření,“ uvedl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Plné fungování však neznamená, že přímo na úřadě musejí být osobně všichni zaměstnanci. Není také nutné, aby úřady přijímaly všechna navržená opatření. Vždy je potřeba vzít v úvahu velikost, náplň činnosti či možnosti úřadu.

„Úřady jsou tu pro vás. Pokud to však není opravdu nezbytné, využijte ke kontaktu úředníků telefon, e-mail nebo datovou schránku. Stejně budou postupovat i zaměstnanci úřadů,“ vyzval občany Jan Hamáček s tím, že postupně obnovovat běžný život je nutné, lidé však nesmí rezignovat na dodržování bezpečnostních opatření.

Důsledné informování občanů

Je nutné, aby s přijatými opatřeními úřady seznámily veřejnost. Informace o podobě fungování úřadu by měly být snadno dostupné na webových stránkách úřadu včetně dostupných elektronických formulářů. Úřad by měl občany také informovat, kde a kdy si mohou záležitost vyřídit. Pokud to velikost úřadu vyžaduje, je vhodné zřídit infolinku pro styk s veřejností a vytvořit v úředních budovách informační a směrové cedule.

Omezení osobního kontaktu

Osobní kontakt musejí úředníci omezit na nejnutnější úroveň mezi sebou i s klienty. V každé kanceláři by měl být pokud možno jeden úředník a prioritou zůstává upřednostňování písemného, elektronického nebo telefonního kontaktu. Lidem by se mělo umožnit dálkové nahlížení do spisů, současně však úřady musejí občanům umožnit osobní kontakt v úředních hodinách.

Osobní kontakt

Pokud se úředníci nebo občané osobnímu kontaktu na úřadě nemohou vyhnout, musejí udržovat vzdálenost dvou metrů. Úřady musejí zabránit shlukování osob na chodbách. Pokud jsou v čekací zóně lavičky vedle sebe, je možné sedět jen na každé druhé a na další dát nápis „nesedat“. Ke vstupu do budovy i do klientských zón je třeba dát stojany s dezinfekcí. Nutností je použití ochranných prostředků na ústa a nos, pravidelná dezinfekce klik, tlačítek výtahů nebo zábradlí.

Další vybraná opatření:

 • Pokud úřad nemá podatelnu v přízemí, je vhodné zajistit přebírání žádostí u vchodu, a minimalizovat tak pohyb občanů po budově.
 • Vytvořit rezervační a objednávkový systém a vyčlenit část přepážek jen pro tyto případy.
 • U žádostí, kde není nutné potvrzení o přijetí, zřídit schránky pro konkrétní typy žádostí.
 • Přepážky pro jednotlivé žádosti oddělit kužely či páskou.
 • Při nutnosti identifikovat osobu nebo při fotografování je přípustné sundání ochrany obličeje.
 • Kompletní souhrn opatření naleznete v materiálu Ministerstva vnitra zde.

17. dubna 2020

18:42 Vláda navrhla zvýšení ošetřovného a potvrdila od pondělí částečné uvolnění některých opatření

Ošetřovné pro rodiče dětí mladších 13 let, které v důsledku karanténních opatření nemohou navštěvovat předškolní či školská zařízení, a pro osoby, které pečují o zdravotně hendikepované osoby ve společné domácnosti, se může zvýšit ze současných 60 procent na 80 procent denního vyměřovacího základu. Příslušný návrh novely zákona o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 schválila na mimořádném jednání v pátek 17. dubna 2020 vláda Andreje Babiše.

Vláda přistoupila k navýšení částky ošetřovného s ohledem na vývoj epidemiologické situace, která podle výhledu na příští týdny neumožní obnovení řádné školní docházky pravděpodobně až do konce června, tedy do konce tohoto školního roku. Rodiče, kteří o menší děti musí pečovat, a nemohou kvůli tomu chodit do zaměstnání, se kvůli tomuto čtyři měsíce trvajícímu stavu mohou dostat do závažných finančních problémů. Současná dávka ošetřovného ve výši 60 procent denního vyměřovacího základu totiž u většiny zaměstnanců činí přibližně jen 70 procent jejich čisté mzdy. Ministerstvem práce a sociálních věcí navržené navýšení na 80 procent denního vyměřovacího základu, které ještě musí schválit Parlament ve stavu legislativní nouze, by částku ošetřovného navýšilo u většiny zaměstnanců na více než 90 procent čisté mzdy. Více informací naleznete v tiskové zprávě Ministerstva práce na sociálních věcí https://www.mpsv.cz/web/cz/-/ministryne-malacova-navrhuje-zvysit-osetrovne-na-80-.

Vláda také vzala na vědomí nová mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, kterými dochází k realizaci první fáze vládou představeného scénáře postupného uvolňování karanténních opatření. Od pondělí 20. dubna bude moci otevřít své provozovny většina řemeslníků s výjimkou holičů, kadeřníků, pedikérů a dalších profesí, při nichž dochází k přímému fyzickému kontaktu s klienty, fungovat mohou začít autosalony a autobazary a na fakulty se budou moci k individuálním pohovorům, zkouškám či laboratorní, experimentální či umělecké práci v souvislosti se svými závěrečnými pracemi studenti závěrečných ročníků vysokých škol, a to při splnění přísných hygienických podmínek. Ze zákazu jsou nově vyňaty rovněž venkovní trhy a tržiště, i tam ale budou muset prodejci zajistit dodržení stanovených pravidel. V pondělí budou moci otevřít také salóny pro psy.

Od pondělí 20. dubna se rovněž budou moci konat za přesně daných pravidel malé svatby za přítomnosti nanejvýš deseti osob a na venkovní hřiště se budou moci k tréninku vrátit profesionální sportovci. I pro ně platí přísná pravidla, například omezení tréninkové skupiny na osm osob s výjimkou realizačního týmu, zákaz používat společné šatny a sprchy či zákaz provádět kontaktní cvičení. Sportovci, a to i ti rekreační, ale už budou mít povoleno při dodržení přísných hygienických pravidel používat toalety.

Vláda také odsouhlasila, že od pondělí 27. dubna bude platit rovněž výjimka ze zákazu volného pohybu pro účast na bohoslužbě. Bohoslužby se bude moci najednou zúčastnit nejvýše 15 osob, budou muset dodržet minimálně dvoumetrové rozestupy a při vstupu si povinně vydezinfikovat ruce. Celý akt budou muset mít roušky a je zakázáno žehnání se svěcenou vodou a další obdobné obřady. Věřící se rovněž nebudou smět pohybovat mimo hlavní bohoslužebný prostor. Duchovní bude povinen si vydezinfikovat ruce přinejmenším před začátkem bohoslužby a pak před podáváním eucharistie.

Podrobnosti k dnes přijatým změnám naleznete v tiskové zprávě Ministerstva zdravotnictví nahttps://www.mzcr.cz/dokumenty/od-pondeli-se-obnovi-farmarske-trhyremeslavysokoskolske-zkousky-i-male-svatb_19028_1.html. Přehled mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví naleznete na https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/.

Ministři odsouhlasili také nové mimořádné opatření Ministerstva financí, kterým se hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy nařizuje zahrnout do skupiny dětí od 3 do 10 let, jimž jsou povinni zajistit nezbytnou péči, také děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci v orgánech Finanční správy nebo ve Finančním analytickém úřadu. Důvodem je skutečnost, že tyto orgány jsou klíčovými institucemi na poli správy daní, resp. na poli opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a jejich fungování je z pohledu zajištění základních úloh státu a jeho financování zcela nepostradatelné.

Vláda schválila také finanční pomoc dvěma krajanským spolkům ve Velké Britániizajišťujícím potřebnou zdravotní a sociální pomoc ekonomicky slabším členům komunity čelícím důsledkům pandemické krize v oblasti Leedsu a Peterborough. Jedná se o Comenius Schools in the United Kingdom v Leedsu a Compas Charity v Peterborough, kterým Česká republika daruje po 150 000 korun. Tyto peníze půjdou z vládní rozpočtové rezervy a budou určeny především na organizování potravinové banky, nákup a rozvoz jídla potřebným občanům domů, nákup pohonných hmot při rozvozu jídla a poskytování zdravotní asistence, sociální poradenství, asistence při jednání na britských úřadech sociálního zajištění, zajištění alternativního vyučování v rodinách v době uzavření škol a nákup potřebných pomůcek a na úhradu nezbytných vynaložených nákladů poskytovatelům této pomoci. Jedná se o členy české romské krajanské komunity, která v těchto oblastech žije a je v těchto týdnech již velmi silně zasažena pandemickou krizí, především masivním výpadkem příjmů.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/vysledky-jednani-vlady-17–dubna-2020-181060/.

17:31 Od pondělí se obnoví farmářské trhy, řemesla, vysokoškolské zkoušky i malé svatby

Od pondělí 20. dubna začíná první vlna uvolňování opatření. Začnou opět fungovat řemeslníci, farmářské trhy, budou se moci konat malé svatby či individuální konzultace a zkoušky pro studenty nejvyšších ročníků na vysokých školách. Scénář, který připravilo Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s epidemiology, projednala v úterý vláda. „Pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace, je na místě začít s postupným návratem do normálního života. Samozřejmě za dodržení pravidel hygieny jako je nošení roušky, mytí rukou a udržování odstupů mezi lidmi, i specifických pravidel pro provozovny živnostníků. Pokud by došlo ke zhoršení situace, jsme připraveni okamžitě zatáhnout za brzdu,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Plán na postupné uvolňování opatření v České republice v souvislosti s koronavirem má pět etap. První fáze uvolňování je naplánována právě na pondělí 20. dubna a bude se týkat provozoven řemeslníků, autobazarů a autosalónů, farmářských trhů a tréninků profesionálních sportovců na venkovních sportovištích za přesně definovaných podmínek. Povoleny budou také svatební obřady s účastí do deseti osob při dodržení specifických hygienických podmínek. „Výraznou podmínkou pro dodržení časového plánu je dodržování preventivních opatření na úrovni jednotlivých občanů a jejich rodin,“ zdůraznil Rastislav Maďar, epidemiolog a šéf pracovní skupiny na ministerstvu zdravotnictví pro řízení uvolňování karanténních opatření.

Zároveň se od 20. dubna budou moci konat individuální konzultace a zkoušky pro studenty nejvyšších ročníků na vysokých školách. Studenti i akademici však musí dodržet řadu opatření. Osoby nesmí podléhat karanténě a nesmí vykazovat známky akutních zdravotních potíží odpovídající virové infekci jako je například horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu. U vstupu do zkušební místnosti proběhne povinná dezinfekce rukou a bude nařízeno nošení roušek. Studenti také podepíší prohlášení o bezinfekčnosti. Na výuku/zkoušku se studenti dostaví ve stanovený čas, tak aby se minimalizovalo riziko šíření případné infekce, a budou rozděleni do menších skupin o maximálně 5 osobách. Zhodnocení a vyhlášení výsledků zkoušky proběhne vždy po vyzkoušení jednoho studenta v daném časovém rozmezí. Po oznámení výsledků zkoušky student neprodleně opustí budovu.

Všechny od pondělí povolené provozovny živnostníků budou muset splňovat preventivní požadavky, mezi které patří dodržení odstupů minimálně 2 metry, dostupnost dezinfekce rukou, povinné nošení roušky u zaměstnanců i zákazníků, manipulaci personálu v rukavicích i rukavice pro klienty na vyžádání. U farmářských trhů prodejci nesmí prodávat potraviny výlučně určené k bezprostřední konzumaci. Pořadatelé mají navíc povinnost zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2 metry, aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 metry, umístit dezinfekční prostředky u každého prodejního místa a zařídit, aby zákazníci i obsluha nosili roušky. Obsluha je povinna používat rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od zákazníků. Zboží musí být prodáváno bez možnosti ochutnávky.

Sportovcům s profesionální smlouvou bude od pondělí umožněno vykonávat tréninky v menších skupinách za přesně definovaných podmínek. Trénink bude probíhat na venkovním sportovišti bez přítomnosti veřejnosti, kde se bude nacházet jen skupina nepřesahující ve stejném čase 8 osob, a nezbytně nutné osoby z realizačního týmu. Mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána vzdálenost nejméně 2 metry, což vylučuje provádění kontaktních, soubojových cvičení. V době tréninku nebudou sportovci povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest. Na sportovišti nebudou využívány související vnitřní prostory, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení. Lze však připustit používání toalet za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob a bylo zajištěno provádění zvýšených hygienických opatření. Po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek.

Svatební obřady budou umožněny při dodržení odstupů s výjimkou osob sdílejících společnou domácnost a novomanželů, a dále při dodržování základních preventivních pravidel jako je hygiena rukou, nošení roušek s výjimkou snoubenců/novomanželů. Obřad se bude muset obejít bez osobních gratulací s výjimkou nerizikových osob sdílejících společnou domácnost. Po skončení svatebního obřadu bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých pomůcek.

Detailní doporučení Ministerstva zdravotnictví a informační leták naleznete zde .

15:20 Nové doporučení Ministerstva spravedlnosti k fungování soudů

Ministerstvo spravedlnosti vydalo nové doporučení pro fungování soudů s ohledem na vyhlášený nouzový stav a na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví. Soudům se v něm doporučuje, aby postupně obnovily ty činnosti, které musely kvůli koronavirové situaci omezit. Konkrétní kroky a jejich načasování pak nechává Ministerstvo spravedlnosti plně v kompetenci předsedů soudů.

Přesné znění doporučení účinného od 20. dubna 2020 je zveřejněno ZDE.

Konkrétní postup obnovování výkonu jednotlivých agend je v kompetenci předsedů soudů. Je potřeba brát ohledy na organizační možnosti soudů  (např. jednací místnosti), technické a materiální zabezpečení (včetně osobních ochranných prostředků) a neodkladnost agend či zvláštní zájem na jejich plynulém fungování. Předsedové mohou sami stanovit také přiměřená dodatečná preventivní opatření.

Zároveň se na soudy jako na orgány veřejné moci přímo vztahuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. dubna 2020, které jim mimo jiné ukládá obnovit od 20. dubna běžné hodiny pro styk s veřejností (infocentra apod.) a stanovuje provozní režim jak pro kontakt s veřejností, tak pro vnitřní fungování soudu.

Ministerstvo spravedlnosti očekává, že obnovování běžného provozu soudů bude postupné. Pokud se nezmění stávající epidemiologická situace, k výraznějšímu návratu k normálu, jde-li o rozhodovací činnost, by mělo dojít v průběhu května.

14:40 Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky

V souvislosti s březnovou novelizací zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 přistoupilo Ministerstvo financí v rámci předkládané Čtvrtletí zprávy o řízení státního dluhu za 1. čtvrtletí 2020 také k mimořádné čtvrtletní aktualizaci Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2020 vydané dne 20. prosince 2019. Ministerstvo financí k takové aktualizaci přistupuje historicky poprvé, a to v reakci na události související s pandemickým šířením koronaviru SARS-CoV-2. Nově upravené vymezení operačního rámce umožňuje pružné působení Ministerstva financí na domácím a zahraničních finančních trzích při aktivním získávání dodatečných zdrojů peněžních prostředků sloužících ke krytí zvýšených krizových výdajů a výpadku příjmů státního rozpočtu a posilování rezerv peněžních prostředků  k zajištění hladkého financování opatření vlády České republiky ke zmírňování ekonomických dopadů pandemie.

Ministerstvo financí během prvního čtvrtletí roku 2020 již úspěšně umístilo na domácím finančním trhu korunové střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě 111,2 mld. Kč. Tato vyšší hodnota emise v porovnání s předchozími roky za stejné období je dána plánem zajistit dodatečné množství peněžních prostředků pro krytí zvýšeného krizového schodku státního rozpočtu. Kromě znovuotevíraných fixně a variabilně úročených emisí Ministerstvo financí vydalo dvě nové fixně úročené emise se splatností v roce 2025 a 2031. Emisní činnost na primárním trhu byla doplněna o operace na sekundárním trhu, kdy Ministerstvo nabízelo státní dluhopisy úročené po celé délce výnosové křivky.

Zvýšenou emisní činností pokračovalo Ministerstvo financí i v dubnu a prodeji střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů na domácím trhu tak již pokrylo veškeré letošní korunové splátky státního dluhu v celkové výši cca 170 mld. Kč a nad jejich rámec získalo cca 130 mld. Kč, které může použít k pokrytí přibližně dvou třetin letošního krizového schodku státního rozpočtu v plánované výši 200 mld. Kč. Průměrný výnos z prodejů střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů činil v prvním čtvrtletí 1,3 % p. a. při průměrné době do splatnosti 6,6 roku, s přihlédnutím dubnových prodejů pak 1,2 % p. a. při průměrné době do splatnosti 5,5 roku, což z historického hlediska představuje velice výhodné podmínky vzhledem k aktuální situaci na finančních trzích.

Za účelem dalšího posílení likviditních rezerv státní pokladny zahájilo Ministerstvo financí operativně také rezervní emise státních pokladničních poukázek, jejichž prodeji v prvním čtvrtletí získalo další rezervní peněžní prostředky v celkové výši 68,6 mld. Kč, se započtením aukcí uskutečněných v dubnu celkem 101,9 mld. Kč.

Na začátku dubna potvrdila ratingová agentura Moody’s ve svém hodnocení rating České republiky pro dlouhodobé závazky na stupni Aa3 se stabilním výhledem. Učinila tak i navzdory očekávanému zpomalení ekonomiky v důsledku koronavirové pandemie. Agentura ve své zprávě vyzdvihuje především obezřetnou fiskální politiku, nízkou úroveň zadlužení, efektivní měnovou politiku, zdravý bankovní sektor i dosavadní dynamiku růstu ekonomiky.

11:42 FN Brno a LF MU budou v novém projektu zkoumat zdravotní stav pacientů s koronavirem

Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta MU připravily unikátní projekt, který si klade za cíl sledovat zdravotní stav pacientů s nemocí COVID-19. Mohou se do něj zapojit pozitivně testovaní z Jihomoravského kraje starší 18 let, kteří vyjádří souhlas. Pravidelné telefonické konzultace s lékaři jim umožní odborné posouzení aktuálního zdravotního stavu
a lékařům poskytnou data o průběhu a vývoji nemoci.

„Sledování dobře definované populace v Jihomoravském kraji poskytne cenná a validní data, která budeme moci extrapolovat na celou českou populaci, což je důležité, neboť choroba teoreticky může probíhat u různých etnik různě,“ uvedl předseda Pracovní skupiny projektu a přednosta Interní hematologické a onkologické kliniky FN Brno a LF MU prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

 „Hlavním cílem projektu je tedy pravidelné vzdálené zjišťování zdravotního stavu COVID-19 + osob se zaměřením na plicní příznaky onemocnění s cílem zvýšení kvality života a redukce morbidity (nemocnosti) a mortality (úmrtnosti) v důsledku onemocnění. Pokud dojde ke zhoršení stavu, pak lékař zajistí pacientovi ošetření v nemocnici. Dílčím cílem je popsat přirozený průběh nemoci a specifikace rizikové populace ohrožené vznikem intersticiální pneumonie a vypracování metodiky časné detekce v reálných podmínkách stávajícího zdravotního systému,“ dodává prof. Mayer. 

Nábor pacientů bude probíhat již při odběru vzorku, kdy bude nabídnuta vyšetřovaným osobám možnost zapojení se do projektu. Informace, které pacienti v rámci telefonických konzultací sdělí lékaři, pak budou kontinuálně zaznamenávány a vyhodnocovány až do vyléčení (v případě potíží i déle), s možností následné klinické evaluace zdravotního stavu v horizontu půl roku až jeden rok. Veškerá data budou sbírána do lokálních zabezpečených databází, které budou pravidelně předávány pro účely centrálního zpracování a vyhodnocení dat.

Řešitelem pilotního projektu je Fakultní nemocnice Brno a spolupracuje na něm Národní screeningovém centrum (NSC) Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR) a zainteresovaní poskytovatelé zdravotních služeb Jihomoravského kraje. Projekt odborně zajišťuje multidisciplinární 14čelnná Pracovní skupina, jejíž součástí jsou lékaři FN Brno specializovaní na hematoonkologická a plicní onemocnění, infekční choroby, geriatrii, intenzivní medicínu nebo radiologii, zástupci Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP a Národního screeningového centra ÚZIS ČR.

16:33 Ministryně Maláčová navrhuje zvýšit ošetřovné na 80 %

Vláda dnes schválila návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) na novelu zákona č. 133/2020 o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020. Podle návrhu se má v období od 1. dubna do 30. června 2020 zvýšit ošetřovné rodičům, kteří pečují o děti při uzavření škol, ze stávajících 60 % na 80 % denního vyměřovacího základu.

Protože potřeba péče o děti potrvá pro většinu rodičů pravděpodobně až do konce června 2020, ocitá se mnoho rodin v nepříznivé sociální situaci. Současná dávka ošetřovného ve výši 60 % denního vyměřovacího základu činí u většiny zaměstnanců přibližně jen 70 procent jejich čisté mzdy. Takto znatelný propad příjmů po dobu téměř 4 měsíců by vyvolal u řady rodin s dětmi situace, které lze jen obtížně řešit, případně lze vyřešit jen pomocí půjčky.

Vláda požádala Poslaneckou sněmovnu i Senát Parlamentu ČR o projednání novely zákona ve zrychleném režimu legislativní nouze. Navýšení dávky zajistí Česká správa sociálního zabezpečení okamžitě po schválení zákona parlamentem a prezidentem republiky. Proto může být výplata ošetřovného za duben, o kterou si požádají rodiče předložením měsíčního výkazu počátkem května, provedena automaticky již ve zvýšené částce.

Ze srovnání mzdy a výše dávky ošetřovného za 30 kalendářních dnů vyplývá, že po změně přesáhne úroveň ošetřovného u většiny zaměstnanců 90 % čisté mzdy, novela zákona tak dokáže zabránit výraznému propadu příjmů u rodičů.

Příklady ošetřovného za 30 kalendářních dnů dle výše mzdy:

Hrubá mzda Čistá mzda
(neuplatňuje slevu na dítě)
Ošetřovné 60 % DVZ (dnes) Ošetřovné 80 % DVZ (nově)
20 000 Kč 15 856 Kč 10 680 Kč 14 220 Kč
25 000 Kč 19 303 Kč 13 320 Kč 17 760 Kč
28 000 Kč 21 370 Kč 14 940 Kč 19 920 Kč

Zdroj: MPSV

11:05 Fyzikální ústav AV ČR zahajuje spolu s desítkou českých firem sériovou výrobu ochranných masek

Společnost CARDAM, dceřiná společnost Fyzikálního ústavu AV ČR, společnosti Beneš a Lát, a. s., a České zbrojovky, a. s., spustí v příštím týdnu sériovou výrobu polomasek RP95-M určených pro nejvyšší stupeň ochrany. Maska vychází z původního modelu vyvinutého na ČVUT. Oproti prozatímní produkci na 3D tiskárnách se ale budou klíčové díly vyrábět ne desítky minut, ale desítky sekund. Zároveň se maska zkvalitní i zlevní.

Jedna z prvních dodávek z plánované týdenní produkce 50 000 kusů směřuje do ústavů Akademie věd ČR, kde vědci testují vzorky na přítomnost koronaviru. Koordinaci výroby zajišťuje CARDAM, s. r. o., dceřiná firma Fyzikálního ústavu AV ČR, společnosti Beneš a Lát,
a. s., a České zbrojovky, a. s.

„Maska umožňuje použití výměnných filtrů včetně filtrů P3 R, přesahujících úrovní ochrany třídu FFP3,“ vysvětluje Michael Prouza, ředitel Fyzikálního ústavu AV ČR, kde vědci vyvinuli speciální komoru na testování těsnosti masek.

Pro sériovou výrobu na vstřikovacích lisech bylo nutné upravit návrh prototypu masky vyvinuté na Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT. Na základě výhradní licence poskytnuté start-up firmou ČVUT TRIX Connections, s. r. o. vznikl upravený model RP95-M, na jehož vývoji a konstrukčním řešení sériové podoby se podílely společnosti CARDAM, s. r. o., a Beneš a Lát, a. s.

Akademicko-průmyslový ping-pong

Spolupráce mezi vědci a výrobními společnostmi na inovaci prototypu a spuštění sériové výroby stála na zkušenostech z předchozích projektů v rámci Národního centra kompetence MATCA, ale i na osobním nasazení desítek lidí. „Byla to ukázka sehraného akademicko-průmyslového pingpongu,“ říká Miloslav Klinger z Fyzikálního ústavu AV ČR a Jan Lát ze společnosti Beneš a Lát, a. s., dodává: „Například důvodu maximálního urychlení výroby forem byly práce na formách pro výrobu masek rozděleny mezi šest nástrojáren, které paralelně pracovaly na deseti formách pro výrobu masek.

Klíčová pro bezpečnost masky je těsnost. „Každá maska bude podrobena podmínkám násobně náročnějším než při běžném provozu. Cílem je, aby se mezi pracovníky v první linii dostaly jen ty nejkvalitnější masky,“ vysvětluje Tomáš Jetmar, jehož tým má na starosti vývoj testovacího zařízení vyvinutého přímo ve Fyzikálním ústavu AV ČR.

Vyšší kvalita, nižší cena, delší životnost

Náklady spojené s používáním těchto masek jsou výrazně nižší dokonce i v porovnání s respirátory FFP2 poskytující navíc významně nižší ochranu. „V porovnání s běžně dostupnými respirátory FFP2 jsou náklady na měsíční provoz více než desetkrát nižší,“
říká Ondřej Kurkin, ředitel CARDAM, s. r. o.

Díky odolným materiálům je možné masku opakovaně sterilizovat a její životnost je stanovena minimálně na 100 sterilizačních cyklů v autoklávu a na neomezený počet dezinfekcí.

Použitý částicový kombinovaný filtr P3 R odpovídá maximálnímu stupni ochrany a dle výrobce filtrů AVEC CHEM, s. r. o., je v čistém prostředí nemocnice jeho životnost přibližně týden nepřetržitého provozu. Ve spolupráci Fyzikálního ústavu AV ČR a společnosti SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o. probíhá navíc vývoj metody pro dezinfekci filtrů za účelem prodloužení jejich životnosti.

Fyzikální ústav AV ČR též koordinuje distribuci jedné z prvních objednávek, kdy 1200 kusů ochranných masek bude doručeno a používáno vědci v biologických a chemických ústavech AV ČR, kteří se podílejí na testování a dalších aktivitách v boji proti nemoci covid-19.

16. dubna 2020

16:04 Vyjádření Ministerstva zdravotnictví k varování NÚKIB

V návaznosti na vydání varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost o hrozbě kybernetických útoků na nemocnice a jiné významné cíle ČR přijalo Ministerstvo zdravotnictví řadu opatření. Ministerstvo zdravotnictví informovalo nemocnice, aby neprodleně upozornily uživatele na hrozby podvodných emailových zpráv. Současně by se uživatelé, kteří v posledních dnech otevřeli podezřelé přílohy, měli obrátit na správce IT infrastruktury. Ministerstvo zdravotnictví také doporučilo okamžitě zablokovat vzdálené přístupy do IT infrastruktury a zablokovat otevřené služby do veřejné sítě, s výjimkou těch nezbytně nutných. Současně je nutné, aby nemocnice provedly kontrolu a zajistily případné vytvoření aktuálních offline záloh a postupovaly v zálohování dle důležitosti dat v organizaci. V neposlední řadě by také měly zkontrolovat konzistenci již vytvořených záloh. Nemocnicím bylo také doporučeno neprodleně aktualizovat antivirové řešení v IT infrastruktuře.

„Upozornění NÚKIB bereme velmi vážně, a proto jsme neprodleně zdravotnickým zařízením zaslali informaci o varování před hrozbou kybernetických útoků včetně hlavních kroků, které by měli IT odborníci neprodleně uskutečnit.  Kybernetická bezpečnost je pro nás prioritou. S NÚKIB jsme ve spojení a situaci budeme monitorovat,“ uvedl ministr Adam Vojtěch.

Již dříve, v reakci na kybernetický útok na Fakultní nemocnici Brno, zřídilo Ministerstvo zdravotnictví Akční výbor Kybernetické bezpečnosti. Akční výbor sdružuje IT profesionály z řad fakultních nemocnic i ostatních poskytovatelů zdravotních služeb s cílem sdílet informace a poskytovat metodickou i technickou pomoc při řešení bezpečnostních incidentů, událostí, ale i zvyšování úrovně kybernetické bezpečnosti v resortu. Zároveň sdružuje nabídky komerčních IT firem, které jsou připraveny v případě napadení zdarma poskytnout své specialisty a technologie na zmírnění dopadů kybernetických útoků. Další opatření v rámci možné hrozby kybernetického útoku je nadále komunikována napříč resortem právě prostřednictvím tohoto akčního výboru.

Kybernetická bezpečnost zdravotnických zařízení je pro Ministerstvo zdravotnictví klíčová. V oblasti zvyšování kybernetické bezpečnosti se ministerstvo kontinuálně věnuje jednak metodické podpoře v podobě vydávání metodických materiálů a vzorových dokumentů (např. vydání vzorové dokumentace systému řízení bezpečnosti informací ve věstníku MZ a na webových stránkách Národní strategie elektronického zdravotnictví), a dále také přípravou a vydáváním školících materiálů, včetně e-learningových, a dalších podkladů pro tuto oblast. Tyto metodiky slouží především k vyškolení samotných pracovníků, aby byl eliminován faktor bezpečnostního selhání jedince, a tím pádem se snížilo riziko poškození celé instituce jako takové. Paralelně ministerstvo organizuje pro jednotlivé organizace resortu včetně poskytovatelů zdravotních služeb centralizovaný nákup služeb v oblasti kybernetické bezpečnosti, jako je například audit kybernetické bezpečnosti, nebo penetrační testování a další odborné služby.

Ministerstvo zdravotnictví pravidelně poskytuje prostřednictvím investičních programů finanční prostředky na podporu a rozvoj materiálně technické základny, včetně oblasti informačních technologií a kybernetické bezpečnosti, pro fakultní nemocnice, nemocnice a ústavy ve státním vlastnictví, zdravotnická zařízení v majetku obcí a krajů, poskytovatele zdravotnické záchranné služby, ale také krajské hygienické stanice, zdravotní ústavy a Státní zdravotní ústav. Posilována je takto mimo jiné i centrální infrastruktura resortu Ministerstva zdravotnictví, provozovaná Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR.

Ministerstvo zdravotnictví vydalo na projekty ve spolupráci s EU celkem 2,2 mld. Kč. Resort se také zapojil do přípravy implementačních plánů programu Digitální Česko a předložilo do něj aktuálně 18 záměrů s alokací přes 6 mld. Kč, z toho minimálně 2 mld. jsou směřovány do kybernetické bezpečnosti.Konkrétní projekty naleznete zde.  Na základě rozsáhlého kybernetického útoku v Benešově jsme využili podklady americké FBI a pro uživatele a správce IT technologií zdravotnických zařízení připravili doporučení ve věci kybernetické hrozby, tedy jak se lze bránit a jak v případě kybernetické obrany postupovat. 

Ministerstvo zdravotnictví také uspořádalo workshop s názvem „Poučení z kybernetického útoku“, který byl určen pro manažery kyberbezpečnosti a managementy nemocnic. Impulsem k uspořádání byl právě útok na informační systémy Nemocnice v Benešově.

Současně jsme připravili průzkum stavu kybernetické bezpečnosti ve zdravotnických zařízeních. Tento průzkum je rozdělen na jednotlivé oblasti IT provozu: naplnění zákona o kybernetické bezpečnosti (pro ty, kterých se to týká), komunikační infrastruktura, servery, koncové stanice, Wifi, tiskárny, uživatelé, zdravotnické přístroje, zálohování, likvidace dat. Dotazník byl rozeslán na 179 největších zdravotnických zařízení.

15:00 Vyplácení evropských dotací se nezpomalí ani v době nouzového stavu

Ministerstvo práce a sociálních věcí zajišťuje i v době nouzového stavu řádné fungování Operačního programu Zaměstnanost (OPZ). Snahou je, aby příjemci dotací z řad zaměstnavatelů, neziskových organizací a mnoha dalších nepocítili žádné komplikace či omezení. MPSV vynaložilo maximální úsilí, aby příjemci měli včas prostředky na pokrytí svých výdajů.

Za březen se tak podařilo schválit výdaje v téměř dvojnásobné výši oproti původnímu plánu a na účty příjemců bylo odesláno 686 milionů Kč. Šlo například o výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti, poskytování sociálních služeb, podporu mladých lidí a rodičů či vzdělávání zaměstnanců.

Pokud příjemci doloží své výdaje v termínu a se všemi potřebnými náležitostmi, k čemuž mohou využít elektronické konzultace se svými projektovými manažery, nemusí mít obavu, že by kvůli omezením spojeným s nouzovým stavem museli čekat na peníze déle než obvykle.

Propláceno je nyní až 60 žádostí o platbu denně a výdaje schválené v průběhu března příjemci již buď obdrželi, nebo je mohou očekávat v nejbližších dnech. Rovněž ti, kdo s realizací svých projektů teprve začínají, mohou se slíbenou podporou počítat. MPSV průběžně proplácí i zálohové platby pro nové projekty, jen v březnu jich bylo odesláno přes 200.

OPZ se tak nadále a bez problémů přibližuje svému cíli – zajistit vyčerpání všech prostředků, které v něm má Česká republika k dispozici. Ukazují to i čísla za březen, podpořeno je již 8 367 projektů v celkovém objemu 71 mld. Kč (102 % alokace programu), finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu jsou ve výši 49 % alokace programu a certifikované výdaje vyžádané na Evropské komisi představují rovněž 49 % alokace programu. Podpořeno bylo téměř 400 tisíc účastníků.

12:02 Adam Vojtěch (nom.ANO), minister zdravotníctva ČR

“ V ČR se zvýšil počet vyléčených pacientů s koronavirem na 819 a včera poprvé za období od 23. března nikdo s nemocí nezemřel. Padl také rekord v počtu vyšetření. Za včerejší den bylo provedeno 8 332 testů, celkově již 146 004. K dnešnímu ránu máme 6 303 nakažených osob. „

12:01 Obě porodnice FN Brno (Obilní trh a Bohunice) umožňují ode dnešního dne přítomnost otců u porodu.
Tiskovou zprávu máte k dispozici zde ke stažení: https://www.fnbrno.cz/pritomnost-otcu-u-porodu-je-od-16-4-mozna/t6825

8:04 TZ MŽP a SFŽP ČR: Nová zelená úsporám pomůže oživit ekonomiku po koronavirové krizi

Dalším programem, který pomůže zmírnit dopady koronavirové krize na českou ekonomiku, je Nová zelená úsporám. Program MŽP a SFŽP ČR zaměřený na energeticky úsporné renovace, stavby domů a zdroje energie jede na plné obrátky a domácnostem může ušetřit i stovky tisíc korun. Za první tři měsíce letošního roku hlásí třetinový meziroční nárůst v počtu žadatelů a současně uvolňuje podmínky pro žadatele v době pandemie.

„Dotační program, na jehož realizaci se podílí zejména živnostníci a malé firmy, má zcela jednoznačně potenciál podpořit domácí ekonomiku ochromenou koronavirovou situací. V současnosti je jedním z nejvýznamnějších existujících prorůstových opatření, která můžeme rychle využít, abychom zmírnili dopady koronavirové krize,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec o programu Nová zelená úsporám.

„Díky dobře nastavenému systému podpory a vysokému finančnímu pákovému efektu přináší program z jedné investované koruny z veřejných prostředků zpět do našeho hospodářství minimálně tři další koruny. Nejen, že má tak pozitivní vliv přímo na státní rozpočet, ale i na rozvoj podnikatelské sféry, zejména na malé a střední firmy ve stavebnictví i dalších souvisejících oborech. Dalším přínosem je tedy vytvoření nebo udržení desítky tisíc pracovních míst,“ zdůrazňuje ministr výrazné ekonomické a sociální přínosy programu, jehož primárním cílem je úspora energií a podpora snižování emisí skleníkových plynů.  

Zájem o příspěvky z programu Nová zelená úsporám neopadá ani v době pandemického stavu. Dokonce v porovnání s loňským rokem zaznamenal program třicetiprocentní nárůst jak v počtu žádostí, tak v objemu požadovaných prostředků. „Státní fond životního prostředí ČR přijal za první tři měsíce letošního roku 3 489 žádostí o dotace v objemu téměř 800 milionů korun, což je o třetinu více než v prvním čtvrtletí loňského roku, a žádosti přibývají i v posledních týdnech,“ shrnuje ministr Brabec s tím, že příjem žádostí naplno běží i během nouzového stavu.

 S jarními měsíci totiž přichází ideální doba pro realizaci stavebních opatření a montážních prací, které program podporuje. K nim patří především zateplování budov, stavba nízkoenergetických a pasivních domů, instalace úsporných zdrojů tepla či domácích solárních elektráren. Díky těmto opatřením a až padesátiprocentní dotaci domácnosti výrazně ušetří na výdajích za energie a současně uleví životnímu prostředí.
Čas nuceně strávený doma kvůli pandemii mohou domácnosti a další investoři efektivně využít k naplánování úsporného bydlení a přípravě žádostí. „Podání žádosti lze provést plně elektronicky přes webové stránky www.novazelenausporam.cz. 

Dotaci Fond žadatelům schválí do tří týdnů a po uvolnění nouzového stavu se mohou pustit do stavebních prací,“ říká ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Úřad vyšel vstříc žadatelům s ohledem na pandemii koronaviru již během března. Operativně upravil podmínky programu a prodloužil veškeré běžící lhůty na dodání podkladů. Domácnostem, které instalovaly fotovoltaickou elektrárnu a nestihly vyřídit potřebné potvrzení od distribuční společnosti, usnadnil čerpání dotací a současně rozšířil možnosti elektronického předání podkladů k žádostem, cožčerpání podpory ve složité době výrazně zjednodušuje.

I přesto, že se čerpání prostředků značně zrychluje, nemusí se zájemci obávat, že by finance došly. „Prostředků je v programu zatím dostatek, pro žadatele je blokujeme již v okamžiku doručení žádosti. Navíc ke každé žádosti přistupujeme nárokovým způsobem, takže při správném podání má žadatel prostředky jisté. Po doložení provedených úsporných opatření tedy vyplacení dotace nic nebrání,“ ujišťuje Petr Valdman.

Program Nová zelená úsporám navazuje na předchozí úspěšný program Zelená úsporám a kontinuálně běží již od roku 2014. Od této doby do konce března 2020 přijal Státní fond životního prostředí ČR v programu celkově 55 420 žádostí s požadovanou výší podpory 12,7 miliard korun. Z toho bylo žadatelům schváleno 48 000 žádostí v objemu 10,7 miliard korun. Zdrojem programu Nová zelená úsporám je podíl z výnosů dražeb emisních povolenek EUA a EUAA v rámci EU ETS. „Návrh na pokračování tohoto úspěšného programu chceme předložit vládě na přelomu dubna a května. Jádro programu by mělo zůstat stejné, chceme ho ale ještě více orientovat na obnovitelné zdroje energie,“ uzavírá ministr Richard Brabec.

15. dubna 2020

23:54 Pro ukončení karantény provedou praktičtí lékaři vyšetření na přítomnost protilátek

Praktičtí lékaři budou ukončovat osobám s nařízenou karanténou její trvání až po provedení vyšetření na přítomnost protilátek s negativním výsledkem. Do praxe to zavádí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které nabývá účinnosti 22. dubna 2020. Mimořádné opatření je vydáno v souladu s požadavky krajů, které jsou odpovědny za řízení a poskytování zdravotních služeb na jejich území a je také v souladu se stanoviskem Ústředního krizového štábu.

Nadále platí, že pro ukončení karantény je nutné, aby uplynulo 14 dní od prvního dne jejího nařízení. Současně osoba nesmí vykazovat příznaky onemocnění COVID-19, jako je teplota vyšší než 37,0 °C, kašel, dušnost, zažívací obtíže či rýma, pokud tyto příznaky nelze vysvětlit jiným onemocněním.

Nově praktičtí lékaři u osob s nařízenou karanténou provedou krevní test na přítomnost protilátek pomocí RAPID testu, a to nejdříve za 14 dnů od nařízené karantény. Ukončení karantény je možné v případě negativního výsledku na přítomnost protilátek třídy IgM a/nebo IgG, nebo pozitivní protilátkové odpovědi a následné negativity vyšetření na přítomnost viru (PCR testem).

„Chceme, aby se lidé z povinné karantény mohli co nejrychleji vrátit k normálnímu životu a zároveň jsme měli jistotu, že jsou negativní. Díky tomu, že praktičtí lékaři zajistí provedení RAPID testu, bude ukončování nařízené karantény mnohem rychlejší a pro občany celý proces mnohem komfortnější. Pro celou společnost pak také bezpečnější, protože se karanténa neukončí někomu, kdo by mohl být bezpříznakovým nosičem. Testování pro občany umožňuje také jejich bezproblémové začlenění do společnosti bez potencionální stigmatizace. Děkuji lékařům za tuto spolupráci,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

V případě osob, které nemají svého registrujícího poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost se nařizuje zajistit splnění daných podmínek pro osoby v karanténě krajským hygienickým stanicím. Případně mohou krajské hygienické stanice podle místní příslušnosti určit poskytovatele zdravotních služeb, který karanténu ukončí.

Poskytovatelé zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost, kteří provádějí odběr a vyšetření pacienta na přítomnost koronaviru formou RAPID testu, zaznamenají data a výsledek provedeného testu prostřednictvím elektronické žádanky v rámci Národního zdravotnického informačního systému.

Praktičtí lékaři či krajské hygienické stanice také poučí osoby, kterým končí karanténa, o nutnosti i nadále sledovat svůj zdravotní stav a dodržovat základní hygienická pravidla.

Celé znění mimořádného opatření naleznete zde.

23:50 Ministerstvo zdravotnictví opět povolí přítomnost druhého rodiče u porodu

Ministerstvo zdravotnictví s ohledem na příznivý vývoj epidemie, kdy již nedochází k nekontrolovanému šíření nákazy, a po konzultaci s epidemiology přehodnotilo stávající mimořádné opatření týkající se zákazu návštěv ve zdravotnických zařízeních. Za přesně specifikovaných a vymezených podmínek je znovu možná přítomnost druhého rodiče nebo jiných členů domácnosti u porodu. Opatření nabývá účinnosti 16. dubna 2020 od 0:00 hodin.

Shodli jsme se s epidemiology, že je to za stávající situace a při dodržení určitých opatření možné. Otec musí mít roušku, teplotu nižší než 37°C a porod proběhne v samostatném pokoji. Jsem za všechny rodiče moc rád, vím, že to nebylo snadné,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Přítomnost třetích osob u porodu je umožněna jen za dodržení několika podmínek. Třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti. Porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením.

Poskytovatel zajistí, že bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami. Této osobě bude před vstupem do porodního pokoje nebo boxu změřena teplota, která musí být nižší než  37,0 °C. Důležité také je, že nesmí mít příznaky onemocnění COVID-19. Třetí osoba používá chirurgickou roušku jako minimální ochranu dýchacích cest. Přítomnost třetí osoby je umožněna jen v porodnicích, kde je možné uvedené podmínky dodržet.

Mimořádné opatření nabývá účinnosti 16. dubna 2020 od 0:00 hodin a nahrazuje tak mimořádné opatření ze dne 27. března 2020.

Celé znění mimořádného opatření naleznete zde.

18:11 Podíl pozitivních případů COVID-19 z celkového počtu testů nadále klesá, k tlaku na akutní lůžkovou péči nedochází

Vývoj onemocnění COVID-19 v České republice je lineární, nikoliv exponencionální. Stávající počet pozitivních pacientů a čerpání kapacity systému odpovídá predikc​ím ​Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Podíl pozitivních záchytů z celkového počtu provedených testů klesl k hodnotě 4,6 %Kapacita systému intenzivní péče má stále rezervu. Tato zjištění dnes opět potvrdila, že je situace stabilizovaná. Ministr zdravotnictví ale apeloval na dodržování třech principů: sociální vzdálenosti, hygienických pravidel a nošení roušek. Zdůraznil, že rozhodne  zodpovědnost každého v České republice o tom, zda se plán uvolňování opatření dodrží a zda se v následujících měsících vrátíme do běžného režimu.

Z pravidelné týdenní analýzy dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky k průběžnému vyhodnocení vývoje koronaviru, vlivu přijatých opatření a k modelaci dalšího vývoje je zřejmé, že je nyní situace v České republice stabilizovaná. Podíl pozitivních případů k počtu provedených testů v ČR v úvodní fázi epidemie rostl, poté se stabilizoval, avšak od 30. 3. 2020 klesá až na současnou hodnotu 4,6 %. Řada států vykazuje v mezinárodním srovnání významně vyšší pozitivity, např. Rakousko (9,2 %), Velká Británie (29,0%), USA (18,8%).

Uvidíme, jak se projeví velikonoční svátky na vývoji počtu pozitivních případů, což se ukáže až za několik dní. Nicméně, stále platí, že máme nyní šíření pandemie pod kontrolou. Nejdůležitější znak toho, že situaci zvládáme, je i to, že v nemocnicích a na odděleních akutní lůžkové péče nedochází k přetížení zdravotního systému jako v jiných zemích. Proto si nyní můžeme dovolit postupně obnovovat péči v ČR,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch s tím, že v rámci vývoje sledují odborníci především absolutní počet denního nárůstu pozitivních případů, strukturu nakažených a vytíženost nemocniční péče.

Vývoj v ČR je podle ministra stále lineární, což je pozitivní zpráva. Pokud by však prudce vzrostl počet pacientů vyžadující intenzivní péči v nemocnicích, muselo by Ministerstvo zdravotnictví přikročit ke změnám v plánovaném uvolňování opatření. „Proto je restart v nemocnicích možný pod podmínkou, že bude zachována kapacita intenzivní péče. Všichni pacienti, kteří půjdou na plánovanou péči, operační či neoperační, by měli být preventivně testováni,“ dodal ministr zdravotnictví.

Podle prediktivních modelů Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) mělo být k 15. dubnu v Česku téměř 7000 laboratorně potvrzených případů koronaviru. Nyní, na základě posledního vývoje, stanovil ÚZIS odhad na přibližně 9 900 potvrzených případů onemocnění k 30.4.2020 s intervalem senzitivity 8 700 – 11 500 případů.

„Z ověřených modelů vyplývá, že Česká republika stále kontroluje šíření nemoci a nedochází k tlaku na akutní lůžkovou péči. V průběhu úterý 14. dubna bylo provedeno opět přes 5000 testů a pozitivně zaznamenáno 82 nových případů, což je pozitivní epidemiologický vývoj. Samozřejmě, bude záležet na promítnutí dalších výsledků a sledování vývoje. Zcela zásadní je také zjištění, že nedochází k nárůstu počtu nemocných v rizikových skupinách a nepozorujeme další významné změny v počtu a charakteristikách pacientů, kteří museli být hospitalizováni,“ vysvětlil ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek s tím, že podíl starších pacientů v kategorii 65+ je v České republice 25 %, pro srovnání v Německu je to 30 % a v Itálii 50 %. Dle predikcí ÚZIS by při zachování stávajících trendů vývoje k 30.4. mělo být postupně diagnostikováno celkově cca 2 500 pacientů ve věku 60+ (stav k 14.4. je 1 500).

Na základě aktuálních dat také došlo k aktualizaci klíčového parametru, kterým je tzv. reprodukční číslo. To znázorňuje průměrný počet osob, které nakazí 1 nakažená osoba. Aktualizovaná predikce počítá s celkovým reprodukčním číslem R v hodnotě 1,00, přičemž interval spolehlivosti tohoto odhadu ukazuje na hranice 0,95 – 1,05. Scénář pracuje s předpokladem cca 10 % bezpříznakových případů.  

Více najdete v prezentacích na webových stránkách MZ ČR či na stránkách ÚZIS ke koronaviru.

19:43 Ministerstvo zdravotnictví podpořilo vznik nového magazínu ČT „Linka 1212“

Nový pořad České televize „Linka 1212“ reaguje na aktuální citlivou situaci ve společnosti, kterou způsobuje epidemie onemocnění COVID-19. Smyslem pořadu je nabídnout občanům psychickou podporu i praktická doporučení v období nouzového stavu a nařízené karantény. Pořad vzniká za odborné spolupráce Ministerstva zdravotnictví ČR. První díl pořadu odvysílá ČT1 již dnes od 21.15 hodin.

Aktuální krizová situace může být pro někoho nepřiměřeně zatěžující, nepřehledná či psychicky nadlimitní. Ministerstvo chce proto skrze televizní magazín „Linka 1212“ pomoci občanům zorientovat se v tématu a poskytnout odborné rady, jak se vyrovnat se současnou situací, ale také pozvednout náladu a nabídnout inspiraci pro plnohodnotně strávený čas v izolaci.

„Stres je přirozenou reakcí na nejistotu a neznámé. Může být způsoben dlouhotrvajícími obavami o zdraví, změnou životního stylu, ale také nedostatkem informací či jejich nadmírou. V této době je proto důležité umět se zastavit, nadechnout a zaměřit se na pozitivní podněty. Dobrým krokem je také využít pomoc rodiny či odborníků,“ říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Mottem pořadu je „Jak zůstat normální v nenormální době“. Pořad je napojen na celostátní linku 1212, především pak na linku první psychické pomoci, kterou Ministerstvo zdravotnictví spustilo 25. března. Její operátoři vyřídí až 40 intervenčních hovorů denně a poskytují tak podporu všem občanům, kteří z důvodu současné situace pociťují nepřiměřenou psychickou zátěž.

Moderátoři nového televizního pořadu budou ve studiu společně s lékaři, psychology a dalšími odborníky reagovat na vybrané dotazy občanů z linky 1212. Pořad bude doplněn o další rubriky, jako jsou tipy a rady pro život v karanténě, reportáže o lidech, kteří se zapojují do společného boje proti koronaviru či rozhovory s inspirativními osobnostmi. Na základě výzvy budou moci pokládat otázky a sdílet vlastní příběhy i diváci pořadu.

S diváckými dotazy pracujeme nejen ve studiu, chceme diváky také povzbudit, aby své zkušenosti sdíleli, protože to také pomáhá. Věříme, že správně podané informace mohou diváky inspirovat a pomoci jim udržet si své tělesné i duševní zdraví v rovnováze,“ říká vedoucí projektu a kreativní producentka České televize Alena Müllerová.

První díl odvysílá ČT dnes večer na ČT1 od 21.15 hodin a jeho hlavními hosty budou klinická psycholožka Zuzana Čepelíková a hlavní epidemiolog IKEM MUDr. Petr Smejkal.

Stránky pořadu: https://www.ceskatelevize.cz/porady/13433946431-linka-1212/

15:44 Nejčastější odpovědi na dotazy zaměstnavatelů k žádostem o podporu z Programu Antivirus

Úřad práce ČR připravil přehled nejčastějších otázek, včetně odpovědí, které kladou zaměstnavatelé v souvislosti s vyplňováním a podáváním žádostí o cílenou podporu z Programu Antivirus. Tyto dotazy vychází z dat získaných při zpracování žádostí. Dodržení správného postupu a úplnost žádosti jsou přitom zásadní pro hladký průběh jejich vyřízení a tedy získání podpory v co nejkratším čase.

 1. Můžu žádat v rámci Programu Antivirus o příspěvek na vyplacené mzdy?

Ne. Prostřednictvím programu stát přispívá na vyplacené náhrady mezd. Nikoli na vyplacené mzdy. To v praxi znamená, že pokud zaměstnanci chodí do práce
a dostanou mzdu, nemůže ÚP ČR takové firmě příspěvek poskytnout. Jestliže zaměstnavatel vyplatil zaměstnancům náhradu mzdy za dobu, kdy pracovat nemohli, pak za splnění dalších podmínek, může ÚP ČR příspěvek žadateli přiznat.

2. Co když odešlu neúplnou žádost?

Taková žádost bude žadateli vrácena zpět k doplnění. Protože takových žádostí dostává ÚP ČR velmi mnoho, postupně jsou všechna potřebná pole vyřešena tak, aby byla povinná, a tím pádem by bez vyplnění všech údajů nebylo možné žádost ani odeslat. Žádost je neúplná i případě, že chybí požadované soubory -– žádost, dohoda, smlouva o zřízení účtu, případně plná moc.

3. Může moje firma poslat doklady k žádosti přes datovou schránku jiné firmy? (Mzdy a administrativu pro mě dělá externí účetní, ta všechno odesílá.)
Co musí obsahovat plná moc k zastupování v programu Antivirus?

Možné to je, ovšem je potřeba, aby měl odesílatel zplnomocnění žadatele. V opačném případě musí ÚP ČR zaslanou žádost vrátit k opravě. Oprava může proběhnout dvěma způsoby – buď je při podání žádosti dodáno i zplnomocnění odesílatele k uzavření dohody (případně i dalším úkonům, jako je předkládání vyúčtování), nebo musí žádost zaslat přímo ta firma, která o refundaci nákladů na náhrady mezd žádá.

Správní řád (konkrétně § 33 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb.) taxativně vymezuje zastoupení na základě plné moci. V tomto případě pak je nutné, aby obsahovala následující náležitosti:

I.     Musí jít o písemnou plnou moc. V téže věci může mít účastník současně pouze jednoho zmocněnce.

II.    Musí být specifikováno k jakému úkonu, skupině úkonů, pro jakou část řízení nebo zda pro celé řízení je plná moc udělena.

III.   Musí být uvedeno, kdo zmocňuje, koho zmocňuje a že zmocněnec plnou moc přijímá

4. Zaslané doklady (žádost a dohoda) na sebe nejsou napojeny. Lze samostatně zaslat dohodu bez žádosti?

Žádost a dohoda se sice navenek jeví jako samostatné, ale jsou propojeny. Žádost
je nezbytná pro práci s dohodou. Pro vygenerování dohody je nutné nejprve vyplnit žádost. Bez žádosti není možné zaslat samostatně pouze dohodu.

5. Může žádat zaměstnavatel o podporu z programu Antivirus, když jsou někteří jeho zaměstnanci na OČR (ošetřovném)? Je možné požádat jen za dobu, kdy
na OČR nebyli nebo třeba za celý měsíc včetně té doby, kdy zaměstnanec pobíral OČR?

V rámci programu Antivirus může zaměstnavatel uplatňovat pro překážky na straně zaměstnance pouze náhrady mezd, které jsou vypláceny podle § 192 zákoníku práce. OČR mezi tyto překážky na straně zaměstnance nepatří.

6. Mohou firmy na některé zaměstnance žádat o příspěvek na zaměstnávání osob se zdravotním postižením dle §78a Zákona o zaměstnanosti a na jiné zaměstnance z programu Antivirus v daném měsíci?

Mohou, ale na konkrétního zaměstnance mohou požadovat za vykazovaný měsíc jen jeden typ příspěvku. Například jestliže na provozního zaměstnance žádají o příspěvek z programu Antivirus, už nemohou vykázat žádné výdaje na tohoto zaměstnance
ve zvýšených nákladech z § 78a.

7. Musíme k žádosti doložit doklad o zřízení bankovního účtu, nebo stačí poslat poslední výpis z účtu?

Je nutné doložit přímo doklad o zřízení účtu nebo doklad vystavený peněžním ústavem, ve kterém bude uvedeno, že má zaměstnavatel zřízen účet, jedná se
o povinnou přílohu žádosti.

8. Je možné zažádat o příspěvek už nyní, když chceme žádat na úhradu nákladů od dubna?

Žádost o příspěvek je možné podat už nyní. Na základě řádně vyplněné žádosti
a při splnění stanovených podmínek, bude uzavřena dohoda. K proplacení peněz dojde až na základě zaslaného měsíčního vyúčtování. Měsíční vyúčtování (tzv. výkaz) je třeba doložit do konce následujícího kalendářního měsíce po měsíci, za který zaměstnavatel o příspěvek žádá. Tedy například pro výplatu příspěvku za náhrady mzdy vyplacené v dubnu je nutné odeslat tzv. výkaz do konce května.

9. Jaké překážky může zaměstnavatel kvalifikovat jako překážky ze strany zaměstnavatele? Lze mezi ně zařadit i čerpání řádné dovolené, na kterém
se zaměstnavatel se zaměstnanci domluvili?

Překážky v práci ze strany zaměstnavatele jsou taxativně vymezeny příslušným ustanovením zákoníku práce. Za správnost stanovení příslušné překážky v práci
a dodržování zákoníku práce zodpovídá zaměstnavatel. Čerpání řádné dovolené není dle zákoníku práce překážkou na straně zaměstnavatele.

10. Bude krácena výše příspěvku za měsíc březen, když byly překážky v práci
až od 12. 3. 2020?

Maximální výše příspěvku se za březen nekrátí, pokud byly finanční prostředky vynaloženy na náhrady mezd včetně odvodů v odpovídající výši.

11. Dohoda obsahuje ustanovení o bezdlužnosti. S ohledem na změny právní úpravy, je nutné ji k proplacení příspěvku doložit?

Dne 14. 4. 2020 byl uveřejněn ve Sbírce zákonů zákon č. 161/2020 Sb., na základě kterého se bezdlužnost nedokládá. Neznamená to ovšem, že to zbavuje zaměstnavatele povinnosti plnit své závazky.

12. Proč se (například chybně vyplněné) žádosti stornují? Proč se nedají pouze doplnit?

Vzhledem k tomu, že na správně vyplněnou žádost je vázáno generování dohody
a její elektronický podpis ze strany zaměstnavatele, musí být údaje správně vyplněné. V opačném případě by vlastně zaměstnavatel „podepsal“ dohodu na základě neúplných nebo nesprávných informací, což by následně mohlo vést v krajním případě až k vrácení příspěvku, který by byl na základě takové dohody vyplacen.

13:30 Ústřední krizový štáb jednal o zásobování ochrannými pomůckami od českých výrobců

Nákupy zdravotnického materiálu od domácích výrobců, četnější testování, speciální skupina k situaci na hranicích nebo větší podpora lidem bez práce. Dnes opět jednal kompletní Ústřední krizový štáb (ÚKŠ).

Předseda ÚKŠ a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) informoval o závěrech dnešního jednání ÚKŠ. Klíčovým tématem byl způsob zásobování ochrannými prostředky po 5. květnu 2020, kdy končí platnost smluv na zajištění dodávek a leteckého mostu ze zahraničí. „Pracovní skupina nákupy má za úkol do příštího týdne připravit další postup a zmapovat kapacitu domácích výrobců roušek nebo respirátorů. Do týdne chceme mít jasněji, zda to od května zvládneme s materiálnem z Česka, nebo ještě budeme muset prodloužit dodávky ze zahraničí,“ uvedl Jan Hamáček.  Situaci bude mapovat tým nákupy složený z expertů ministerstev vnitra a průmyslu a obchodu. Součástí dalšího postupu bude i stanovení potřebných kapacit, které se v závislosti na uvolňování opatření mohou od dnešní potřeby lišit.

ÚKŠ také rozhodl o vzniku nové pracovní skupiny k režimu na státních hranicích. Skupina bude složená mj. ze zástupců ministerstev vnitra, dopravy, zdravotnictví a zahraničí. Jejím cílem je průběžně vyhodnocovat adekvátnost a navrhování nových systémových opatření.

Pracovní skupina dopady vedená Ministerstvem práce a sociálních věcí informovala ÚKŠ o mírně rostoucí nezaměstnanosti. „Hledáme řešení, jak využít lidi bez práce, kteří pracovat chtějí. Ministerstvo práce a sociálních věcí proto přijde s plánem, jak tyto lidi zaměstnat např. v zemědělství, kde dnes chybějí zahraniční pracovníci,“ informoval ministr vnitra. Ministerstvo práce a sociálních věcí také na základě rozhodnutí ÚKŠ zpracuje materiál pro pendlery, jenž bude mj. obsahovat informace o možnostech, které příhraniční pracovníci mají, a o podpoře státu, kterou mohou využít, aby nezůstali bez prostředků.

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula informoval ÚKŠ o probíhajícím testování. Počty testů jsou dnes dle náměstka Prymuly cca 7 tisíc za den. „Současné kapacity testů umožňují až 15 tisíc testů denně, na toto číslo se teď chceme dostat,“ dodal Jan Hamáček s tím, že Ministerstvo zdravotnictví připraví plán, který umožní dosáhnout cílového stavu 20 tisíc testů denně.

ÚKŠ

Kompletní Ústřední krizový štáb má cca 30 členů včetně zástupců krajů a opozice. Koná se online jednou týdně ve středu, jednotlivé pracovní skupiny jednají online dle potřeby. Ústřední krizový štáb řídí stálá pracovní skupina, která na Ministerstvu vnitra jedná každý všední den. Rozdělení ÚKŠ zde.

Důležité odkazy:

 • průběžné aktualizovaný seznam distribuovaných ochranných prostředků za MV zde,
 • průběžně doplňované informace o ÚKŠ včetně statutu zde,
 • záznamy tiskových videokonferencí zde,
 • informace k současné situaci zveřejňujeme i na twitterovém účtu @vnitro zde,
 • kontakt pro domácí výrobce ochranných pomůcek a zdravotnického materiálu na covpoint@mpo.cz,
 • webové stránky pro výrobce zde.

9:31

 • Komise Česku schválila „koronovou“ státní podporu až do výše 37 mil. eur
 • Ta je určena hlavně malým a středním podnikům
 • Cílem je urychlit výrobu produktů, které pomáhají v boji proti COVID-19, jako např.:
 • léčivé přípravky a očkovací látky,
 • nemocniční a lékařské vybavení (ventilátory, ochranné oděvy, apod.),
 • zařízení na likvidaci infekčních odpadů.
 • ČR žádost předložila a Komise schválila v rámci volnějších pravidel pro státní pomoc, zavedených kvůli COVID-19

Státní podpora – Komise schválila český režim státní podpory ve výši až 37 milionů eur na podporu investic do výroby produktů pro boj s koronavirem

Evropská komise schválila český režim podpory ve výši až 1 miliardy Kč (přibližně 37 milionů eur), jehož cílem je podpořit investice malých a středních podniků do výroby produktů pro boj s koronavirem. Uvedený režim byl schválen podle dočasného rámce státní podpory, který Komise přijala dne 19. března 2020, ve znění ze dne 3. dubna 2020.

Výkonná místopředsedkyně Komise odpovědná za politiku hospodářské soutěže Margrethe Vestagerová k tomu uvedla: „Urychlení výroby produktů pro boj s koronavirem, jako jsou léky, zdravotnické vybavení a ochranné oděvy, má pro řešení současné zdravotní krize zásadní významČeský režim podpory ve výši až 37 milionů eur bude motivovat podniky, aby zaměřily svou činnost na výrobu těchto klíčových produktů. I nadále úzce spolupracujeme se všemi členskými státy na hledání řešení pro zvládnutí této pandemie v souladu s pravidly EU.

Český režim podporyČesko v rámci dočasného rámce oznámilo Komisi režim podpory investic do výroby produktů pro boj s koronavirem. Počáteční rozpočet režimu bude činit 300 milionů Kč (přibližně 11 milionů eur). Tento rozpočet může být následně navýšen až na 1 miliardu Kč (přibližně 37 milionů eur).Veřejná podpora poskytovaná v rámci tohoto režimu, kterou budou moci čerpat malé a střední podniky, bude mít podobu přímých grantů.

Podpora z veřejných zdrojů bude pokrývat 50 % způsobilých nákladů, které podniky musí vynaložit na vytvoření výrobních kapacit pro výrobu produktů pro boj s koronavirem.Cílem režimu je zintenzivnit a urychlit výrobu produktů, které s koronavirem přímo souvisejí. Patří mezi ně léčivé přípravky, jako jsou očkovací látky, nemocniční a lékařské vybavení včetně ventilátorů, ochranné oděvy a pomůcky a diagnostické nástroje.

Podporu bude možné využít také na nákup zařízení na likvidaci infekčních odpadů.Komise shledala, že režim předložený Českem je v souladu s podmínkami stanovenými v dočasném rámci. Podpora pokryje zejména podíl investičních nákladů nezbytných na výrobu příslušných produktů a náklady na zkušební provoz nových výrobních zařízení. Kromě toho budou investiční projekty v rámci režimu dokončeny ve lhůtě šesti měsíců od data poskytnutí podpory.

Komise proto dospěla k závěru, že uvedený režim podpory přispěje k dosažení společného cíle zásadního významu a že je nezbytný, vhodný a přiměřený k řešení zdravotní krize v souladu s čl. 107 odst. 3 písm. c) Smlouvy o fungování EU a s podmínkami stanovenými v dočasném rámci.Na tomto základě a podle pravidel EU pro státní podporu Komise režim schválila.SouvislostiKomise přijala tzv. dočasný rámec, který členským státům umožní využít plnou flexibilitu stanovenou v pravidlech státní podpory, a během šíření koronavirové nákazy tak podpořit ekonomiku.

Dočasný rámec ve znění ze dne 3. dubna 2020 stanoví následující druhy podpory, které mohou členské státy poskytnout:i) přímé granty, kapitálové injekce, selektivní daňové výhody a zálohy, a to ve výši až 100 000 eur pro podniky působící v odvětví zemědělské prvovýroby, až 120 000 eur pro podniky působící v odvětví rybolovu a akvakultury a až 800 000 eur pro podniky působící ve všech ostatních odvětvích k pokrytí naléhavé potřeby likvidity.

Členské státy mohou rovněž poskytnout – v nominální hodnotě až 800 000 eur na podnik – úvěry s nulovým úrokem nebo úvěrové záruky pokrývající 100 % rizika, s výjimkou podniků působících v odvětví zemědělské prvovýroby, pro které platí limit 100 000 eur, a podniků působících v odvětví rybolovu a akvakultury, pro něž platí limit 120 000 eur;ii) státní záruky za úvěry poskytnuté podnikům, které mají zajistit, aby banky i nadále poskytovaly úvěry zákazníkům, kteří je potřebují. Tyto státní záruky mohou pokrýt až 90 % úvěrového rizika, a pomoci tak podnikům pokrýt jejich bezprostřední provozní a investiční potřeby;iii) subvencované veřejné úvěry pro podniky se zvýhodněnými úrokovými sazbami.

Tyto úvěry jsou určeny na pokrytí okamžitých provozních a investičních potřeb;iv) záruky pro banky zprostředkovávající státní podporu reálné ekonomice, které stanoví, že podpora se považuje za přímou podporu zákazníků bank, nikoli bank samotných, a dávají pokyny k tomu, jak zajistit minimální narušení hospodářské soutěže mezi bankami;v) veřejné krátkodobé pojištění vývozních úvěrů pro všechny země, aniž by dotyčný členský stát musel prokázat, že daná země představuje dočasné neobchodovatelné riziko;vi) podpora výzkumu a vývoje souvisejícího s koronavirem za účelem řešení současné zdravotní krize ve formě přímých grantů, vratných záloh nebo daňových zvýhodnění. Lze poskytnout bonus na projekty přeshraniční spolupráce mezi členskými státy;vii) podpora na výstavbu a modernizaci testovacích zařízení nezbytných pro vývoj a testování produktů potřebných pro zvládnutí koronavirové nákazy (včetně očkovacích látek, ventilátorů a ochranných oděvů), až po jejich první průmyslové využití.

Tato podpora může mít formu přímých grantů, daňových zvýhodnění, vratných záloh a záruk za pokrytí ztrát. Lze poskytnout bonus podnikům, pokud je jejich investice podporována více než jedním členským státem a pokud je uzavřena do dvou měsíců od poskytnutí podpory;viii) podpora na výrobu produktů relevantních pro zvládnutí koronavirové nákazy ve formě přímých grantů, daňových zvýhodnění, vratných záloh a záruk za pokrytí ztrát.

Lze poskytnout bonus podnikům, pokud je jejich investice podporována více než jedním členským státem a pokud je uzavřena do dvou měsíců od poskytnutí podpory;ix) cílená podpora ve formě odkladu plateb daní a/nebo příspěvků na sociální zabezpečení v případě odvětví, regionů nebo druhů podniků, které jsou pandemií nejvíce zasaženy;x) cílená podpora v podobě mzdových dotací na zaměstnance určená podnikům působícím v nejvíce postižených odvětvích nebo regionech, které by bez této podpory musely propouštět zaměstnance.Dočasný rámec umožňuje členským státům všechna podpůrná opatření, s výjimkou úvěrů a záruk za tentýž úvěr a úvěrů přesahujících stropy stanovené dočasným rámcem, vzájemně kombinovat.

Rovněž členským státům umožňuje kombinovat všechna podpůrná opatření poskytnutá podle dočasného rámce se stávajícími možnostmi poskytování podpory de minimis, a to do výše 25 000 eur během tří rozpočtových let v případě podniků působících v odvětví zemědělské prvovýroby, 30 000 eur během tří rozpočtových let v případě podniků působících v odvětví rybolovu a akvakultury a 200 000 eur během tří rozpočtových let v případě podniků působících ve všech ostatních odvětvích.

Členské státy se však musí zavázat k tomu, že zabrání nepatřičné kumulaci podpůrných opatření u stejných podniků a omezí podporu tak, aby odpovídala jejich skutečným potřebám.Dočasný rámec doplňuje řadu dalších možností, které členské státy již mají k dispozici ke zmírnění socioekonomického dopadu koronavirové nákazy v souladu s pravidly EU pro státní podporu. Dne 13. března 2020 přijala Komise sdělení o koordinované ekonomické reakci na koronavirovou nákazu COVID-19, v němž jsou tyto možnosti uvedeny.

Členské státy mohou ve prospěch podniků zavést například obecně aplikovatelné změny, které nespadají do oblasti působnosti pravidel státní podpory (např. odklad platby daní nebo podpora zkrácené pracovní doby ve všech odvětvích). Rovněž mohou podnikům poskytnout náhradu za škodu vzniklou přímo v souvislosti s koronavirovou nákazou.Dočasný rámec bude platit do konce prosince 2020. Před tímto termínem nicméně Komise v zájmu právní jistoty posoudí, zda jeho platnost není třeba prodloužit.Jakmile bude vyřešena otázka důvěrnosti údajů, bude nedůvěrné znění rozhodnutí zveřejněno v rejstříku státních podpor, který Komise publikuje na stránkách pro hospodářskou soutěž, pod číslem SA.56961.

Informace o nových rozhodnutích týkajících se státní podpory zveřejněných na internetu a v Úředním věstníku Evropské unie naleznete také ve specializovaném elektronickém týdeníku State Aid Weekly e-News.Více informací o dočasném rámci a dalších opatřeních, která Komise přijala s cílem řešit ekonomické dopady koronavirové pandemie, naleznete zde.

14. dubna 2020

17:47 Česi testujú vo veľkom a chcú ešte viac, nemocnice vraj už majú pripravené. Vláda práve oznámila, že ekonomiku spustí postupne v troch etapách, behom mája naplno.

Česi sú po Dánoch hruhí v Európe s jasným časovým aj produktovým scenárom uvoľňovania protikoronavírusových opatrení za jasných hygienických podmienok. Pristupujú k reštartu českej ekonomiky.

9. dubna 2020

18:48 Doporučení Ministerstva zdravotnictví k Velikonočním svátkům

Během Velikonočních svátků tradičně navštěvujeme rodinu a naše nejbližší. V současném období epidemie koronaviru je však nutné i nadále dodržovat mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví a respektovat přísná hygienická pravidla. Jedině za těchto podmínek může pokračovat pozitivní trend zpomalování nákazy onemocněním COVID-19 na našem území. Ministerstvo zdravotnictví proto pro občany připravilo souhrn těch nejdůležitějších pravidel, na která je třeba myslet i o svátcích.   

O tom, jak by mohly Velikonoce letos vypadat, promluvil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch: „Velikonoční svátky budou letos jiné, než na jaké jsme zvyklí. Většinou se sejde celá rodina a další přátelé a chodí se po pomlázce. To však letos není možné. Chtěl bych zdůraznit, že stále platí mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví. Jen díky těmto opatřením se nám podařilo zastavit nekontrolované šíření onemocnění COVID-19. Rád bych, abychom v tomto pozitivním vývoji i nadále pokračovali. Nechceme aby všechna ta práce celého národa, který se semkl a byl v posledních týdnech velice zodpovědný, přišla vniveč. Jak zvládneme velikonoční období bude zásadní pro další vývoj epidemie. Pokud by došlo k nárůstu, nebude další uvolňování možné. Vyhráno nad koronavirem ještě nemáme a je nezbytné, abychom byli i nadále maximálně obezřetní.“

V současné době i nadále platí zákaz volného pohybu osob. Od úterý 7. dubna je však možné sportovat na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech. Lze však vykonávat pouze individuální sportovní aktivity, jako jsou například chůze, běh, cyklistika, venkovní bruslení, jízda na koni, tenis, golf, lyžovaní a další. Společně mohou sportovat maximálně dvě osoby s výjimkou členů domácnosti. Pokud v rámci jednoho prostoru sportuje více osob, musí od sebe dodržovat vzdálenost alespoň dva metry, a to podle druhu sportu buď mezi jednotlivci nebo mezi skupinami po dvou sportujících.

Vzhledem k tomu, že při sportu dochází zpravidla k intenzivnějšímu dýchání, je nošení roušky nebo jiného ochranného prostředku dýchacích cest významnější komplikací. Proto se v některých případech připouští, aby sportující roušku při sportování nenosili. Je to dovoleno na sportovištích, kde jsou sportující odděleni od jiných osob nějakou fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot). Dále je to přípustné při sportech, kde sportující nebo dvojice sportovců udržují od sebe vzdálenost alespoň dva metry, např. při běhu nebo cyklistice ve venkovním prostředí, kde bezprostředně nepotkávají jiné osoby. Dále například při jízdě na koni nebo při vodních sportech.

V rámci venkovních sportovišť i nadále nelze využívat společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení. Využití toalet možné je, ale za předpokladu, že je režim provozu nastaven tak, aby se ve vnitřních prostorech toalet nepotkávalo více osob a zároveň je zabezpečeno provádění zvýšených hygienických opatření, a to zejména dezinfekce rukou, ale také dezinfekce míst, kterých se běžně dotýkáme.

„Přestože některá opatření již byla rozvolněna, je důležité i nadále dodržovat tři základní pravidla, a to je nošení ochrany nosu a úst ve veřejných prostorech, udržovat si odstup od ostatních na vzdálenost alespoň dva metry a pravidelně si umývat ruce teplou vodou a mýdlem a to zejména při příchodu domů a při kontaktu s předměty jako je například mobilní telefon nebo klíče,“ uvedla hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová. 

Nově je také možné nakupovat například v hobby marketech, prodejnách stavebních výrobků, železářství, prodejnách a opravnách jízdních kol a na dalších místech, přísná hygienická pravidla však platí i v těchto lokalitách. Každý, kdo se chystá uvedené prodejny navštívit, by měl být ohleduplný k personálu, udržovat bezpečnou vzdálenost a pokud možno platit bezhotovostně. K dispozici by tu měly být pro všechny návštěvníky také ochranné prostředky na ruce.

Řada lidí také plánuje během Velikonočních svátků navštívit své blízké. Pokud se však nejedná o členy domácnosti, se kterými jsme byli v posledních týdnech v kontaktu, stále platí, že je třeba si při kontaktu chránit ústa a nos a dodržovat bezpečnou vzdálenost. „Je třeba, abychom byli i nadále disciplinovaní. Koronavirová epidemie v České republice prozatím neustala.“ připomněla hlavní hygienička Jarmila Rážová.

V letošním roce je proto nutné vynechat tradiční zvyklosti a nenavštěvovat ostatní rodinné příslušníky, se kterými nesdílíme domácnost. Rovněž je nutné vynechat chození po pomlázce, bohoslužby či jiné aktivity, které vedou ke shlukování více osob. Pokud už musíme cestovat, i nadále je nutné ve veřejných prostorách užívat ochranu nosu a úst. „Chtěl bych všechny moc poprosit, aby ponechali návštěvu rodiny na dobu po skončení epidemie a aby se nadále co nejvíce snažili vyhýbat kontaktu s ostatními lidmi,“ doplnil ministr zdravotnictví.

18:40 Vláda rozhodla o prodloužení nouzového stavu do 30. dubna, podpoří kulturní instituce více než miliardou korun

Na mimořádném jednání ve čtvrtek 9. dubna 2020 schválila vláda Andreje Babiše prodloužení nouzového stavu na území České republiky do 30. dubna 2020. Ministři projednali i několik změn v již vyhlášených mimořádných opatřeních a schválili také finanční pomoc státním i nestátním kulturním institucím. Rozhodli také posílit účast Armády ČR při zvládání pandemie koronaviru o dalších 2 000 vojáků, kteří vypomohou Policii ČR.

Nouzový stav v České republice potrvá nejméně do 30. dubna 2020. Na základě souhlasu Poslanecké sněmovny o tom rozhodla vláda Andreje Babiše. Nouzový stav byl vyhlášen vládou s platností od 12. března 14.00 a měl vypršet v sobotu 11. dubna a vláda požádala poslance o jeho prodloužení. Důvodem je trvající stav ohrožení zdraví obyvatel České republiky v důsledku epidemie koronaviru SARS-CoV-2 a z něj vyplývající potřeba vyhlašovat operativně nezbytná opatření v prevenci proti šíření choroby covid-19, v nákupu nutných ochranných prostředků či v oblasti zajištění bezpečnosti.

Vláda v důsledku prodloužení nouzového stavu rozhodla také o dalším posílení personálních kapacit Policie ČR a příslušníků Celní správy o vojáky v činné službě. Po dohodě Ministerstva vnitra s Ministerstvem obrany, kterou ministři odsouhlasili, uvolní Armáda ČR na pomoc při ochraně hranic a při plnění dalších úkolů Policie ČR dalších 2 000 vojáků. Celkem se tak do plnění mimořádných úkolů během nouzového stavu zapojí 4 096 vojáků z povolání. Více v tiskové zprávě Ministerstva obrany na http://www.mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/navyseni-poctu-vojaku-k-plneni-ukolu-policie-ceske-republiky–220722/.

Vláda na žádost ministra kultury schválila také finanční pomoc kulturním institucím a umělcům, kteří kvůli vládním karanténním opatřením přišli o zdroj obživy. Ministerstvo kultury získá z vládní rozpočtové rezervy 770 milionů korun na podporu nestátních uměleckých subjektů a až 300 milionů korun na sanování dopadů na příspěvkové organizace Ministerstva kultury v závislosti na tom, zda omezení přijatá vládou budou trvat i po 31. květnu. Z těchto zdrojů ministerstvo podpoří například zpřístupňování umění prostřednictvím digitálních technologií, regionální kulturu a další nezávislé umělecké subjekty. U vlastních kulturních institucí bude refundovat výpadky v příjmech, které se odhadují na více než 40 milionů korun týdně. Další informace naleznete v tiskové zprávě Ministerstva kultury na https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/vlada-schvalila-balicek-ministra-zaoralka-na-zachranu-kultury-4-cs3727.html.

Vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová seznámila vládu dalšími opatřeními, které její rezort chystá v daňové oblasti. Jedná se o hromadné prominutí daně z přidané hodnoty a správního poplatku u zboží či služeb, které jsou dodány bezúplatně poskytovatelům zdravotních služeb, základním složkám integrovaného záchranného systému, Armádě České republiky a zařízením sociálních služeb. Promíjení je omezeno časově na dodání zboží či poskytnutí služby, kde povinnost přiznat daň z přidané hodnoty vznikla v období od 12. března 2020 do skončení nouzového stavu.

Ministerstvo chce rovněž prominout správní poplatek spojený s vydáním potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu. Prominutí se vztahuje na potvrzení vydaná na základě žádostí, které budou podány ode dne účinnosti rozhodnutí ministryně financí do 31. července 2020, a je omezeno na potvrzení vydávaná správními orgány řízenými ministryní financí, tj. zejména orgány Finanční správy České republiky a Celní správy České republiky.

Vláda vzala na vědomí vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým bude prodloužen nařízený omezený provoz úřadů a institucí až do 19. dubna. Od 20. dubna mají všechny orgány veřejné moci a správní orgány na pracovištích dodržovat zpřísněná hygienická pravidla provozu. Kabinet vzal na vědomí také nové opatření Ministerstva zdravotnictví, které upravuje režim ve věznicích. Vězeňská služba má nařízeno ubytovávat vězně tak, aby byli odsouzení ubytováni podle jejich zařazení na pracoviště, aby se omezilo riziko šíření nemoci COVID-19.

Nemocnice budou muset nově hlásit změny dostupnosti volných kapacit intenzivní péče jak pro pacienty s nemocí COVID-19, tak i pro ostatní pacienty a počty lékařů a zdravotníků, kterým byla nařízena karanténa. Vláda schválila také změny v uložených pracovních povinnostech žáků a studentů vybraných ročníků lékařských oborů a farmacie. Studenty mají nařízeno využívat orgány ochrany veřejného zdraví, poskytovatelé zdravotnické záchranné služby a páteřní nemocnice a klíčovou roli v jejich nasazování budou hrát hejtmani a primátor hlavního města Prahy.

Ministři také projednali návrhy ministra zdravotnictví na zmírnění některých dosud platných opatření. Nasazené roušky nově nebudou muset mít v autě kromě řidiče i spolucestující rodinní příslušníci žijící ve společné domácnosti, řidiči MHD v uzavřených kabinách a nosit je nemusí ani osoby se závažnými poruchami autistického spektra. Ministerstvo také s ohledem na aktuální příznivý vývoj zrušilo dosavadní zákaz pro lékaře a zdravotníky vybírat si po dobu nouzového stavu dovolené.

Vláda schválila rovněž návrh novely zákona o spotřebních daních, který bude chtít projednat v Parlamentu ve stavu legislativní nouze. Cílem návrhu je prostřednictvím prodloužení lhůty pro skladování jednotkových balení cigaret určených k přímé spotřebě s tabákovou nálepkou odpovídající sazbě daně bezprostředně předcházející nové sazbě daně zmírnit dopady událostí souvisejících se vznikem a rozšířením onemocnění covid-19 způsobeného koronavirem SARS-CoV-2 na osoby, které v souvislosti s novou sazbou spotřební daně z cigaret budou nárokovat vrácení hodnoty tabákových nálepek odpovídající sazbě daně bezprostředně předcházející nové sazbě daně nalepených na jednotkovém balení cigaret určeném k přímé spotřebě, a zachovat tak plynulý přechod na novou sazbu spotřební daně i za ztížených provozních podmínek způsobených současnou situací. Lhůta bude prodloužena o jeden kalendářní měsíc.

Vláda také novelizovala nařízení o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury. Nově udělila statut prvku kritické infrastruktury i klíčovým výrobcům léčivých přípravků s výrobním závodem na území České republiky.

Vláda také rozhodla o obnovení činnosti Národní ekonomické rady vlády a jmenovala její členy. Jsou mezi nimi renomovaní experti z oblasti bankovnictví, hospodářské politiky, ekonomie i zástupci velkých firem, například Škody Auto, ČEZ či Coca-Coly.

Kompletní výsledky jednání naleznete na http://www.vlada.cz/cz/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady-9-dubna-2020-180958/.

17:28 MF spouští přímou podporu pro zasažené OSVČ

Ministerstvo financí a Finanční správa představují program přímé podpory pro OSVČ ekonomicky zasažené šířením koronaviru. Zákon byl ve čtvrtek 9. dubna 2020 schválen Parlamentem, čímž se legislativní proces výrazně přiblížil svému finále a Finanční správa proto zahájila přijímání žádostí. Pětadvacítka bude administrována Finanční správou a jejím cílem je, aby žadatelé získali finanční prostředky již v průběhu měsíce dubna.

O jednorázový příspěvek si však mohou požádat až do konce června, proto žadatelé nemusí za všech okolností s žádostmi spěchat. Na částku v nominální výši 25 000 Kč bude mít nárok OSVČ, která o ni požádá a prohlásí splnění několika základních požadavků.

Celé znění zprávy, včetně promo plakátu programu Pětadvacítka, naleznete zde: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/mf-spousti-primou-podporu-pro-zasazene-o-38055

Formulář žádosti naleznete zde: www.financnisprava.cz

17:26 Povinnost nošení roušek se nově nevztahuje na osoby s poruchou autistického spektra a členy domácnosti jedoucí v autě

Ministerstvo zdravotnictví vydalo dnešní den další mimořádná opatření. Nově se povinnost nošení roušek nevztahuje na řidiče veřejné dopravy v uzavřených kabinách, autisty a osoby v uzavřeném vozidle, jsou-li všichni členy společné domácnosti. Nadále platí také výjimka pro děti do 2 let.

Nově také pracovníci ve zdravotnictví nebudou mít zakázáno čerpat dovolenou po dobu nouzového stavu. S přihlédnutím k epidemiologické situaci bylo zrušeno mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví, které čerpání dovolené zakazovalo. Pracovní povinnost nadále platí pro žáky a studenty pátého a šestého ročníku prezenčního studia všeobecného lékařství a posledních ročníků, které připravují na profesi všeobecné sestry, dětské sestry, zdravotnického záchranáře, asistenta ochrany a podpory veřejného zdraví a praktické sestry.

Vláda dnes také schválila finanční podporu krajským hygienickým stanicím a zdravotním ústavům ve výši zhruba 165 milionů korun. Finanční podpora je směřována zejména na mimořádné odměny pro zaměstnance, kteří jsou v současnosti vytížení s pandemií koronaviru. „Hygienické stanice a zdravotní ústavy jsou v posledních týdnech velice vytížené a zaměstnanci si zaslouží za svou práci dostatečnou odměnu. Na osobu tak finanční podpora dosahuje zhruba 50 000 korun,“ uvedl ministr Adam Vojtěch. 

Od 9. dubna 2020 se také nařizuje pro účely sledování a řízení aktuálního stavu kapacit intenzivní péče ve vztahu k nákaze onemocněním COVID-19 hlásit Ministerstvu zdravotnictví za každé zdravotnické zařízení neprodleně všechny změny v dostupnosti volných kapacit intenzivní péče a v počtech lékařů, všeobecných sester a ostatních zdravotnických pracovníků. Hlášení musí zdravotnická zařízení zadávat prostřednictvím rozhraní „Online dispečink intenzivní péče“, které je dostupné na adrese: https://dip.mzcr.cz/.

Od 11. dubna 2020 se nařizuje všem orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby v rámci všech svých pracovišť zachovávaly omezený provoz vyplývající z nouzového stavu, vyhlášeného usnesením vlády ze dne 12. března 2020, jenž spočívá například v omezení práce, státní služby, zejména na ty agendy, jejichž výkon musí být bezpodmínečně kontinuálně zajišťován. Současně se nařizuje dodržovat pravidla provozu omezení osobního kontaktu státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob s adresáty veřejné správy a dalšími externími osobami. Obnovení provozu za přísných hygienických podmínek nastane od 20. 4. 2020.

Od 13. dubna 2020 se nařizuje Vězeňské službě České republiky vydávat rozhodnutí o dočasném společném ubytování pracovně zařazených odsouzených vykonávajících trest ve věznici s ostrahou v nízkém a středním stupni zabezpečení nebo ve středním a vysokém stupni zabezpečení tak, aby bylo sníženo riziko ohrožení šíření onemocnění COVID-19 u odsouzených i personálu Vězeňské služby České republiky.

Mimořádná opatření budou zveřejněna zde.  

13:39 Hotel Thermal se mění v zázemí pro pracovníky integrovaného záchranného systému

Karlovarský hotel Thermal, který je stejně jako ostatní hotely v České republice v důsledku vládního nařízení od 24. března uzavřen, bude fungovat jako dočasné útočiště pro záchranáře, hasiče, policisty i zaměstnance zdravotnických zařízení z kraje. Pro účely všech složek integrovaného záchranného systému vyčlení veškeré své nově zrekonstruované ubytovací kapacity.

Aktuálně se bude jednat o 60 pokojů s tím, že v následujících dvou týdnech může být v případě zájmu kapacita rozšířena až na 100 pokojů. Příslušníkům IZS bude k dispozici obslužný i zdravotnický personál hotelu, stejně jako jeho stravovací kapacity. Cílem je nabídnout těmto pracovníkům, kteří jsou v boji s koronavirovou nákazou v první linii, a přestože nejsou Covid-pozitivní je u nich riziko nakažení obecně vyšší, možnost bezpečné karantény. 

„Máme informace, že by možnost preventivní karantény uvítali. Vnímají to jako účinný způsob, jak v tomto nelehkém období maximálně ochránit jejich rodiny a blízké a snížit tak riziko dalšího šíření koronaviru. Jako Ministerstvo financí, které má tento hotel v majetku státu na starosti, cítíme povinnost toto nanejvýš zodpovědné chování maximálně podporovat,“  říká ministryně financí Alena Schillerová.

První ubytovaní by mohli služby hotelu Thermal začít využívat již v průběhu tohoto týdne. 

„Považuji za přirozené, aby stát, kraje i jednotlivé města a obce svůj majetek a využitelné kapacity plně využily v našem společném boji s pandemií. Pokud může několik nevyužitých pokojů ve státním hotelu ulevit přetíženým záchranářům či odběrovým sestrám, je potřeba je okamžitě uvolnit. Pokud jim může pomoci stojící jídelna, nemůžeme si dovolit, aby dále zahálela. Stejně tak by měly bez otálení postupovat všechny veřejné instituce napříč naší republikou,“ uzavírá ministryně financí.

11:48 10 nejčastějších chyb žadatelů v programu Antivirus

Pokud se zaměstnavatelům žádost vrátí, neznamená to, že byla zamítnuta. Je nutné ji opravit nebo doplnit. Úřady práce všechny zaměstnavatele, kteří nedodali kompletní žádosti, okamžitě kontaktují, aby bylo možné co nejrychleji sjednat nápravu.

Přes 15 tisíc žádostí odeslali zaměstnavatelé v programu Antivirus
od pondělního poledne. Správně vyplněná je ale pouze asi třetina z nich. MPSV
a Úřad práce ČR již na začátku týdne zveřejnili video s popisem, jak při vyplňování žádostí postupovat. Stejně tak je k dispozici podrobný
manuál
pro zaměstnavatele. Přesto se stále opakuje řada chyb při vyplňování.

Nejčastější chyby zaměstnavatelů:

 1. Nejsou vyplněny všechny potřebné údaje

Žádost nemůže být přijata v případě, že nejsou vyplněny veškeré potřebné údaje, protože by nemuselo být například jednoznačně identifikovatelné, o jaký subjekt
se jedná. Momentálně se diskutuje řešení, že by všechna potřebná pole byla technicky vyřešena tak, aby byla povinná a tím pádem by bez vyplnění všech údajů nebylo možné žádost odeslat.

 • Žadatelé přejmenovávají vygenerované dokumenty

Vygenerované dokumenty není možné přejmenovávat, protože každý vygenerovaný název dokumentu je ojedinělý a je v systému pro automatickou identifikaci přímo spjatý s konkrétním žadatelem.

 • Žadatelé zasílají dokumenty prostřednictvím cizí datové schránky, aniž tuto osobu zmocní k uzavření dohody s ÚP ČR

Tento způsob není možný a zaslanou žádost je nutné vrátit k opravě. Oprava může být provedena dvěma způsoby – buď je při podání žádosti dodáno i zplnomocnění odesílatele k uzavření dohody (případně i dalším úkonům, jako je předkládat vyúčtování), anebo musí žádost, dohodu a následně také vyúčtování zaslat přímo
ta firma, která o kompenzaci nákladů na náhrady mezd žádá.

 • Žadatelé nezasílají všechny soubory (žádost, dohodu, doklad o účtu, popř. plnou moc) společně

Jedná se o nesprávný postup. Veškeré dokumenty spolu totiž souvisí a není možné přijmout žádost bez některého z chybějících dokumentů. Kapacita prostředí datových schránek je nastavena tak, aby zvládla odeslat všechny soubory v rámci jedné datové zprávy.

 • Žadatelé zasílají pracovní verzi místo finální

Je nutné zaslat vždy až finální verzi, protože ta je oproti pracovní verzi opatřena identifikačními znaky a je v případě podpisu elektronickým podpisem nebo zasláním prostřednictvím datové schránky považována za originál.

 • Žadatelé nepřikládají doklad o účtu, pokud komunikují prostřednictvím datové schránky své účetní

Předložení dokladu o zřízení účtu je povinnou součástí všech žádostí. Důvodem
je skutečnost, aby peníze byly vyplaceny na účet, který je prokazatelně účtem příjemce příspěvku.

 • Žadatelé zmocní jinou osobu k uzavření dohody a administraci, ale nepřikládají plnou moc

Plnou moc k uzavření dohody a administraci je vždy nutné doložit, aby bylo jednoznačně prokazatelné, že osoba uvedená v kontaktech žadatele je s tímto srozuměna a je oprávněna k úkonům spojeným s žádostí a komunikací s ÚP ČR.

 • V žádosti je uvedeno nesprávné IČ žadatele

Na základě vyplnění názvu subjektu (žadatele) někdy dojde k automatickému vyplnění IČ. Pokud tomu tak není, je nutné vyplnit správné IČ. V případě, že by bylo vyplněno nesprávné IČ, nebylo by možné žadateli přiznat příspěvek.

 • Žadatel v žádosti nevyplnil číslo bankovního účtu

Bez vyplněného čísla bankovního účtu není možné ze strany ÚP ČR provést vyplacení příspěvku na náhrady mzdy dle žádosti. Zároveň je nutné, aby žadatelé přikládali doklad o zřízení účtu. Důvodem je skutečnost, aby peníze byly vyplaceny na účet, který je prokazatelně účtem příjemce příspěvku.

 1. Chybí elektronický podpis

Jestliže jsou dokumenty, tj. žádost, dohoda, doklad o zřízení účtu a případně plná moc, na ÚP ČR zasílány emailem, musí být vždy žádost a dohoda opatřeny elektronickým podpisem nebo alespoň musí být elektronickým podpisem podepsána zpráva.

8. dubna 2020

Česká republika zvládá epidemii velmi dobře. Podíl pozitivních záchytů z celkového počtu provedených nadále klesá

Epidemii zvládá Česká republika nadále velmi dobře a stávající vývoj počtu pacientů a čerpání kapacity systému odpovídá predikc​ím ​Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Podíl pozitivních záchytů z celkového počtu provedených testů nadále klesá. Kapacita systému intenzivní péče má stále velkou rezervu a kvalita intenzivní péče je stejná jako v období před koronavirem. Současný trend vývoje onemocnění COVID-19 v ČR je tak velmi pozitivní.

Z pravidelné týdenní analýzy dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky k průběžnému vyhodnocení vývoje koronaviru, vlivu přijatých opatření a k modelaci dalšího vývoje je zřejmé, že podíl pozitivních případů k počtu provedených testů v ČR v úvodní fázi epidemie rostl, poté se stabilizoval, avšak od 30. 3. 2020 klesá až na současnou hodnotu 5,1 %.

Včerejší den bylo provedeno rekordních 7 434 laboratorních testů, přičemž podíl pozitivních pacientů v celkovém počtu testů v daný den činí 2,62 procentaSoučasný vývoj nám ukazuje, že se nám podařilo nekontrolované šíření zastavit a je možné se připravit na pozvolný a kontrolovaný návrat k normálnímu životu,“ uvedl ministr Adam Vojtěch.

Podle prediktivních modelů Ústavu zdravotnických informací a statistiky bude k 15. dubnu v Česku téměř 7000 laboratorně potvrzených případů koronaviru. Na konci měsíce poté přibližně 10 600. S dalšími nasbíranými daty bude docházet k zpřesňování modelů. „Z ověřených verifikovaných modelů vyplývá, že Česká republika zastavila nekontrolované šíření nemoci v populaci a nedochází k nekontrolovanému tlaku na akutní lůžkovou péči,“ uvedl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.  

Od neděle 6. 4. také běží zkušební verze Národního dispečinku IP a dochází k jeho zaplňování daty z nemocnicTento online reportovací systém tak v reálném čase ukazuje informace o vytíženosti a obsazenosti jednotlivých zdravotnických zařízení.

Na základě aktuálních dat také došlo k aktualizaci klíčového parametru stavového modelu, kterým je tzv. reprodukční číslo. To znázorňuje průměrný počet osob, které nakazí 1 nakažená osoba. Aktualizovaná predikce počítá s celkovým reprodukčním číslem R v hodnotě 1,02, přičemž interval spolehlivosti tohoto odhadu ukazuje na hranice 0,97 – 1,08. Scénář pracuje s předpokladem cca 10 % bezpříznakových případů. 

19:04 Ministerstvo zdravotnictví spouští plošné testování pracovníků domovů seniorů a sociálních služeb

V souvislosti s epidemií koronaviru a cílem eliminovat nákazu rizikových skupin spouští Ministerstvo zdravotnictví pravidelné testování u zaměstnanců domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelů sociálních služeb poskytujících odlehčovací služby v pobytové formě. Dle metodiky vydané Ministerstvem zdravotnictví budou všichni pracovníci každých 14 dní testováni s použitím screeningových rychlotestů.

„Je velmi důležité chránit starší obyvatelstvo, jakožto jednu z nejohroženějších skupin. Pravidelné testování pracovníků domovů pro seniory je důležitým předpokladem, jak zajistit, aby se u jejich klientů co nejvíce snížila možnost přijít do styku s nákazou. Každému kraji proto poskytneme 20 tisíc rychlotestů společně s návody na jejich provádění a balíčkem osobních ochranných prostředků,“ upozornil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Screening pomocí rychlotestů bude provádět zdravotnický pracovník daného zařízení nebo smluvní lékař, který pro zařízení zajišťuje pracovně-lékařské služby. Poskytovatel zdravotních služeb, který pro zařízení provádí testy, povede vlastní evidenci provedených vyšetření. Pro praktické provádění testu není potřeba žádné speciální vybavení, kromě potřebných osobních ochranných prostředků, sterilní jehly a dezinfekce. Pozitivní výsledky budou hlášeny v den jejich provedení místně příslušné krajské hygienické stanici, která zajistí další vyšetření. V případě pozitivního výsledku bude pracovníkovi také okamžitě nařízena karanténa.

Aby se předešlo rozšíření nákazy, je rovněž nutné zajistit personál, který bude výlučně pečovat o osoby s onemocněním COVID-19. Zaměstnancům bude i nadále každý den při příchodu do práce prováděno měření teploty a dotazování na možný kontakt s nákazou a na zdravotní stav se zaměřením na příznaky respiračního onemocnění. Zaměstnanci s teplotou 37,0 °C nebo vyšší nebo s příznaky respiračního onemocnění budou ihned odesláni domů a budou telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře.

13:37 Ústřední krizový štáb: Bezpečnostní opatření  na Velikonoce nezpřísníme

Distribuce celoobličejových masek nebo možnost uvolňování opatření po Velikonocích. Pod vedením ministra vnitra Jana Hamáčka dnes opět jednal kompletní Ústřední krizový štáb (ÚKŠ).

Důležitým tématem dnešního jednání ÚKŠ byla dle jeho předsedy a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) otázka distribuce a nákupů. I podle zpětné vazby se ukazuje, že se situace ohledně distribuce zlepšila a centralizované nákupy fungují. „V tuto chvíli hasiči distribuují první desítky celoobličejových masek CM6 od Gumáren Zubří, které jsou v kombinaci se správným filtrem účinnější než masky FFP3,“ informoval Jan Hamáček. Jde o vybavení, které Ministerstvo vnitra nakoupilo v rámci krizového nařízení vlády o přednostních dodávkách šesti českých výrobců pro stát.

Velikonoce

Jan Hamáček uvedl, že přes Velikonoce nebudou bezpečnostní složky dělat žádná speciální opatření. ÚKŠ v Česku nechystá ani další zpřísnění opatření, které přes Velikonoce naopak přijalo Polsko a Slovensko. „Po Velikonocích spolu s Ministerstvem zdravotnictví situaci vyhodnotíme, a pokud se potvrdí pozitivní trend, můžeme se po víkendu začít bavit, zda otevřeme další obchody,“ upřesnil s tím, že by mohlo jít např. o malé obchody a některé služby. Diskuse však může začít nejdříve na úterním jednání vládě.

„V tuto chvíli žádám, dodržujte opatření i přes Velikonoce. Situace se zlepšuje právě proto, že většina z nás nařízení dodržuje,“ dodal ministr vnitra. 

ÚKŠ

Kompletní ústřední krizový štáb má cca 30 členů včetně zástupců krajů a opozice. Koná se online jednou týdně ve středu, jednotlivé pracovní skupiny jednají online dle potřeby. Ústřední krizový štáb řídí Stálá pracovní skupina, která na Ministerstvu vnitra jedná každý všední den. Rozdělení ÚKŠ zde.

Důležité odkazy:

 • průběžně aktualizovaný seznam distribuovaných ochranných prostředků za MV zde,
 • průběžně doplňované informace o ÚKŠ včetně statutu zde,
 • seznam českých výrobců, od kterých přednostně nakupuje Ministerstvo vnitra zde,
 • záznamy tiskových videokonferencí zde,
 • informace k současné situaci zveřejňujeme i na twitterovém účtu @vnitro zde,
 • kontakt pro domácí výrobce ochranných pomůcek a zdravotnického materiálu na covpoint@mpo.cz,
 • webové stránky pro výrobce zde.

7. dubna 2010

22:59 Legislativa v oblasti zaměstnanosti se zjednoduší. Poslanci schválili návrh MPSV

Poslanci na svém zasedání v úterý 7. dubna podpořili návrh zákona o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a změny v novele zákona o zaměstnanosti. Navrhovaná právní úprava vychází z potřeby upravit určité oblasti tak, aby reagovaly
na vzniklý nouzový stav na území České republiky a na zkušenosti z praxe.

Sněmovnou schválený návrh zákona o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti
v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020:

 • Po dobu nouzového stavu nebude vyžadováno potvrzení o bezdlužnosti
  od firem, které žádají o podporu v rámci programu Antivirus. To ovšem neznamená, že nebudou muset i nadále plnit své dlužní závazky.
 • Nebude se krátit příspěvek na zaměstnávání osob se zdravotním postižením
  o náhrady mzdy při překážkách, tyto podniky teď také nemusí dokládat bezdlužnost.
 • Poslanci rovněž odsouhlasili pozměňovací návrh ke smlouvám uzavíraným
  v souvislosti s mimořádnou událostí. Dohody uzavírané na základě programu zaměstnanosti schváleného během mimořádných opatření nabývají okamžité účinnosti, bez potřeby vyčkávat na jejich zveřejnění v registru smluv.

Změny zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů:

 • Nově bude možné se registrovat do evidence Úřadu práce ČR online, a také na jakémkoliv úřadu práce a nikoliv jen v místě trvalého bydliště.
 • Lidé v evidenci Úřadu práce ČR již nebudou muset dokládat potvrzení od lékaře o nemoci neprodleně. Nově budou mít k dispozici až tři dny.

Úpravy nyní projedná Senát a musí je podepsat prezident republiky.

22:58 Lidé pobírající některé dávky zřejmě nebudou muset dokládat aktuální příjmy

Poslanci schválili změny v oblasti dávek státní sociální podpory. Rodiny a senioři pobírající přídavek na dítě, příspěvek na bydlení nebo zvýšený příspěvek na péči nebudou muset pro nárok na výplatu ve 2. a ve 3. čtvrtletí dokládat Úřadu práce ČR příjmy a náklady na bydlení za první tři měsíce letošního roku. Tato úprava bude platná v případě trvání mimořádných opatření. Automaticky jim bude přiznána stejná výše dávek jako pro první tři měsíce roku 2020. Jde o dočasné změny, které reagují na mimořádná opatření vlády v souvislosti s epidemií COVID-19 a v praxi pomohou velké skupině osob. Úpravy musí ještě schválit Senát Parlamentu ČR a podepsat prezident republiky.

Důvodem návrhu novely zákona byla otázka zjednodušení administrativy zejména při dokládání trvání nároků a plnění ohlašovacích povinností pro nároky na některé nepojistné sociální dávky. Všichni ti, kteří pobírají uvedené tři dávky, nemusí v případě trvání mimořádných opatření pro 2. a 3. čtvrtletí dokládat příjmy a u příspěvku na bydlení nemusí nyní dokládat náklady na bydlení. Při stanovení výše a výplaty dávek na 2. a 3. kalendářní čtvrtletí roku 2020 se bude vycházet z údajů o příjmech a nákladech, které byly doloženy pro nárok na výplatu a výši uvedených dávek na 1. čtvrtletí roku 2020. Jedná se tedy o automatické prodloužení přiznaných dávek ve stejné výši.

Pokud se během platnosti mimořádných opatření lidem pobírajícím tyto dávky změnily příjmy nebo se zvýšily náklady na bydlení a mají nárok na zvýšení dávky, můžou tyto změny doložit, jakmile to bude možné. ÚP ČR to zohlední od měsíce, ve kterém tuto informaci dostane.

Zjednoduší se také administrativa v oblasti nepojistných sociálních dávek. Lidé mohou posílat žádosti a další podklady elektronickou formou bez zaručeného podpisu. Úřad práce ČR budou navíc rovnou vydávat oznámení nebo rozhodnutí ve věci.

Návrh zákona nyní projedná Senát a musí ho podepsat prezident republiky. Uvedené změny budou platné po dobu mimořádných opatření v souvislosti s koronavirem.
Po ukončení stavu nouze budou opět platit stávající podmínky.

15:41 Upravujeme režim na hranicích. Po Velikonocích se mj. rozšíří možnosti vycestovat do zahraničí

Od 14. dubna mohou občané v nezbytných a jasně odůvodněných případech vycestovat do zahraničí. Návrh Ministerstva vnitra vychází vstříc lidem, kteří např. musejí jet do zahraničí vyřídit úřední povinnosti, vyjet na služební cestu, na pohřeb, za rodinou nebo v jiné mimořádné naléhavé situaci. Podmínkou bude prodloužení nouzového stavu.

Usnesení vlády upravuje vstup občanů do Česka a karanténní opatření. Hranice nadále zůstávají uzavřené a stále platí zákaz vstupu cizinců na naše území včetně přerušení vydávání víz. Sjednocujeme také pravidla pro pendlery na všech hranících.

Nově umožňujeme vycestovat všem občanům Česka, a to buď na dobu kratší než 24 hodin bez nutnosti karantény po návratu, nebo na delší dobu s nutností karantény. Možnost vycestovat bude jen v nezbytných, odůvodněných a doložených případech. Všechny osoby budou policií při výjezdu i návratu zaevidovány. Usnesení bude trvat po dobu mimořádné situace.

„Plošný zákaz cestování je extrémním opatřením, které bylo nutné a osvědčilo se. Hranice proto zatím otevřít nemůžeme. Umožníme ale vycestovat těm, pro které to je životně nutné. To je v současnosti maximum možného,“ vysvětlil předseda Ústředního krizového štábu a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Lidé budou muset i tak dodržet podmínky omezení volného pohybu a karanténa po návratu dopadne na širší skupinu osob než dnes. Tabulku pravidel pro vstup na území ČR a karanténní opatření naleznete v příloze.

Vycestování na dobu kratší než 24 hodin

Jde o možnost v naléhavé a mimořádné situaci vycestovat bez nutnosti karantény po návratu. Tuto možnost získají:

 • Zaměstnanci složek IZS, pokud musejí zasahovat v sousedním státě. Může jít např. o hasiče z Aše, který musí kvůli pomoci při likvidaci požáru vyjet do Německa, nebo např. pro zaměstnance horské služby.
 • Zemědělci, kteří musejí kvůli práci vyjet během dne do sousední země.
 • Všichni občané, kteří musejí za hranice jet k doktorovi, veterináři, na pohřeb, k soudu, na úřad nebo krátkodobě vyjet pečovat o rodinu. Důvod výjezdu budou muset na hranicích doložit.

Vycestování na dobu delší než 24 hodin

Jde o možnost vycestovat s nutností 14denní karantény po návratu. Kromě výše zmíněných případů, které občan nestihne do 24 hodin, jde o nezbytně nutné a odůvodněné případy, které nelze vyřídit v České republice. Jde např. o možnost vycestovat za zaměstnáním či na služební cestu. Stačí, když na hranicích ukáže pracovní smlouvu.

Je např. možné:

 • Cesty za zaměstnáním, výkonem povolání, na služební cestu atd.
 • Cesty za rodinou včetně péče o osoby blízké.

Není nezbytné, tedy není možné:

 • Cestovat do zahraničí do parku, lesa či na chalupu.
 • Zajet na nákup nebo do zábavního parku.

Pendleři

Sjednocujeme postup pro příhraniční pracovníky. Při výjezdu za prací pro ně budou platit stejné podmínky pro všechny sousední státy – režim dva týdny v zahraničí, dva týdny v domácí karanténě.

Nadále mohou překračovat hranice bez 14denní karantény pracovníci ve zdravotnictví, sociálních službách a v IZS. Nově k nim přibudou pracovníci kritické infrastruktury. V těchto případech je zapotřebí doložit nótu zastupitelského úřadu o garancích ze strany zahraničních zaměstnavatelů.

Současně je nutné sledovat pravidla v ostatních zemích, zda je vůbec přicestování možné.

Pro všechny osoby v Česku stále platí omezení volného pohybu nařízené Ministerstvem zdravotnictví, a to i v případech vycestování z ČR. Nemožnost vycestovat je tedy vázaná na platnost mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví.

Všechny osoby kromě výjimek mají po návratu povinnost oznámit návrat krajské hygienické stanici. Osoby cestující do ČR také mají povinnost oznámit jakékoliv příznaky chřipkových onemocnění lékaři.

6. dubna 2020

21:40 Vláda dnes schválila mírné uvolnění opatření v maloobchodu a u venkovního sportu

Na základě dnešního jednání vlády rozšíří Ministerstvo zdravotnictví od půlnoci 9. dubna výjimky z mimořádného opatření o prodej v hobbymarketech, prodejnách stavebnin a stavebních výrobků, železářstvích, prodejnách a servisech jízdních kol. Již od úterý 7. dubna platí výjimky pro provozovny pro sběr a výkup surovin a pro kompostárny, stejně jako možnost odkládání odpadu v sběrných dvorech. Současně ministerstvo umožňuje provoz venkovních sportovišť.

Uvolňování opatření jde ruku v ruce s přísnějšími hygienickými pravidly v těchto provozovnách. Co se týče sportovišť, je například možné hrát tenis, nicméně jejich zázemí, jako jsou šatny nebo sprchy, zůstává nadále zavřeno,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Obchody musí zajistit, aby se zákazníci, například ve frontách, od sebe zdržovali na vzdálenost dva metry, a zajistit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů, jako jsou kliky, zábradlí nebo nákupní vozíky. Pracovníci provozoven mají povinnost nosit rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od zákazníků.

Zákaz volného pohybu osob se nově nevztahuje na sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech. Sportující osoby nemusí nosit ochranu úst a nosu pokud jsou od jiných osob odděleni fyzickou překážkou (např. venkovní kurty oddělené stěnou nebo plotem) nebo dodržují vzdálenost nejméně 2 metry. Sportovat mohou společně jen dvě osoby, s výjimkou členů domácnosti, a od jiných osob musí zachovávat odstup nejméně 2 metry. Nesmí být také využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení.

Pokud se bude epidemiologická křivka vyvíjet nadále příznivě, tak může dojít k postupnému rozvolňování dalších opatření. Nicméně jsme nadále velmi obezřetní a každé opatření konzultujeme s odborníky a pečlivě hodnotíme jejich dopady. Připravujeme jasný plán uvolňování opatření, který po Velikonocích představíme,“ uvedl ministr Vojtěch.

Vláda dnes také schválila návrh zákona, který se týká výkonu povolání lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků. Na základě podnětů ze strany nemocnic umožní Ministerstvo zdravotnictví po dobu nouzového stavu pod odborným vedením pracovat v českých nemocnicích lékařům a sestrám ze třetích zemí bez aprobační zkoušky. „Jedná se o dočasné mimořádné opatření a já věřím, že nebude nutné jej využívat. V tuto chvíli jsou naše nemocniční kapacity dostatečné, nicméně chceme být připraveni, pokud by se situace změnila,“ dodal ministr.

Dnešním dnem se také ruší mimořádné opatření z 6. března týkající se regulace prodeje a vývozu respirátorů FFP3. Nově je možné je prodávat komukoliv jinému, než České republice. Současně bylo na základě dnešního usnesení vlády českým výrobcům Moldex/Metric, Pardam, Refil a Nanologix corporation nařízeno přednostní zásobování Ministerstva zdravotnictví respirátory FFP3.

Všechna mimořádná opatření MZ ČR v návaznosti na dnešní jednání vlády naleznete na stránkách koronavirus.mzcr.cz.

21:10 Individuálně sportovat bude možné bez roušek, vláda od čtvrtka umožní i provoz některých prodejen

Vláda Andreje Babiše na jednání v pondělí 6. dubna přistoupila k částečnému uvolnění přísných protiepidemických opatření. Od úterý umožní lidem individuálně sportovat bez roušek, ve čtvrtek budou moci otevřít některé dosud povinně zavřené obchody a od úterý 14. dubna bude možné vycestovat z České republiky v nezbytných případe

Od půlnoci z pondělí na úterý budou moci občané České republiky opět začít využívat venkovní sportoviště, parky a další veřejná prostranství k individuálnímu sportování. Pokud dodrží minimální odstup dvou metrů od ostatních osob, nebudou muset mít při sportování, a to včetně jízdy na kole či běhu, roušku. Společně sportovat mohou nanejvýš dvě osoby s výjimkou členů domácnosti a nesmí přitom využívat vnitřní šatny, sprchy a další uzavřené společné prostory. V praxi to znamená, že si lidé mohou venku nově věnovat třeba tenisu, nohejbalu, golfu, jízdě na koni, bruslení či vodním sportům při omezení počtu dvou osob na hřišti či v posádce.

Od úterý mohou začít fungovat sběrny surovin, sběrné dvory a kompostárny, od čtvrtka 8. dubna si pak lidé budou moci jít nakoupit kromě již povolených prodejen a provozoven také do hobbymarketů, železářství, stavebnin a prodejen jízdních kol a cykloservisů. Všichni prodejci, nově i dříve povolení, však budou muset od čtvrtka dodržovat přísnější hygienická opatření – budou muset zajistit ve svých provozovnách dodržování minimálně dvoumetrových odstupů mezi zákazníky, u nejvíce exponovaného zboží umístit dezinfekční přípravky a obsluhovat v rukavicích.

Zároveň vláda rozhodla, že se s okamžitou platností ruší dosavadní omezení činnosti pracovišť Czech POINT, aby si lidé mohli touto formou vyřizovat neodkladné úřední věci. Ministři rozhodli také o změně mimořádného opatření, které se týká činnosti obecních samospráv. Zastupitelé mohou zasedat, pokud budou mít ochranné prostředky dýchacích cest a budou mezi sebou dodržovat dvoumetrové odstupy. Mají také zajistit, aby se vhodným způsobem mohla jednání zúčastnit i veřejnost, a to v oddělených prostorách. I nadále vláda obecním i krajským zastupitelstvům doporučuje, aby při jednání upřednostnily videokonferenční formu.

Od úterý 14. dubna se také mírně uvolní dosavadní zákaz vycestovat z České republiky. Kromě pendlerů a dalších osob, které mají výjimku ze zákazu už dnes, budou moci ze země vycestovat i lidé, kteří prokáží, že cesta do zahraničí je nezbytná, ať už z pracovních či soukromých důvodů. V zahraničí se mají maximálně zdržet osobních kontaktů a při návratu budou muset projít kontrolou zdravotního stavu a projít karanténou.

Vláda schválila také návrh zákona o prodloužení lhůt pro konání doplňovacích voleb do Senátu, jak ji k tomu vyzval verdikt Nejvyššího správního soudu. Jedná se o doplňovací volby ve volebním obvodu 32 – Teplice. Návrh předpokládá, že prezident republiky vyhlásí termín voleb tak, aby se obě kola uskutečnila do 30. června 2020. Více informací o bodech jednání předložených Ministerstvem vnitra v tiskové zprávě na https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22243225&docType=ART.

Vláda na videokonferenční schůzi schválila i další legislativní návrhy, které chce předložit k projednání Parlamentu v režimu legislativní nouze. Návrhem zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 na odvětví cestovního ruchu chce pomoci cestovním kancelářím, kterým kvůli rušení zájezdů klienty z důvodu pandemie a z toho vyplývající povinnosti vracet zaplacené zálohy může reálně hrozit krach.

Kabinet proto navrhuje, aby pro refundace zaplacených dovolených, u nichž klient odstoupil od smlouvy, protože nebylo možné zájezd realizovat, platilo roční přechodné období. Během této doby nabídne cestovní kancelář klientům voucher na zájezd v hodnotě zájezdu, který si klient zaplatil. Vrátit peníze bude cestovní kancelář muset až tehdy, pokud klient během dvanácti měsíců tento voucher nevyužije. Toto pravidlo se nemá vztahovat na seniory, osoby s hendikepem a další zvláště zranitelné skupiny klientů. V případech, kdy má klient zakoupený zájezd s termínem do 31. srpna 2020, a v případě jeho zrušení by musel uhradit tzv. storno poplatek, bude moci cestovní kancelář požádat o vydání voucheru v hodnotě zaplaceného storna, a svůj zájezd tak odsunout na pozdější dobu.

Vláda také Parlamentu předloží také návrh zákona o zvláštních pravidlech pro výkon povolání lékaře a nelékařských zdravotnických povolání osobami, které získaly vzdělání v jiném než členském státě Evropské unie, v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020. Předložil ho ministr zdravotnictví s úmyslem umožnit po dobu trvání nouzového stavu a bezprostředně po jeho skončení vykonávat lékařské či nelékařské povolání i osobám ze třetích zemí, které mají adekvátní vzdělání, ale buď o jeho uznání v České republice dosud nepožádaly, nebo ještě nestihly složit všechny zákonem požadované části aprobační zkoušky. Tito lékaři a zdravotníci mají pomoci českým kolegům překonat současnou koronavirovou krizi.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/vysledky-jednani-vlady-6-dubna-2020-180882/.

18:08 Povolení zastupitelstev nebo termín doplňovacích voleb do Senátu. Vláda schválila návrhy Ministerstva vnitra

Vláda dnes schválila návrhy Ministerstva vnitra (MV) související s koronavirem. Jde o povolení jednání zastupitelstev, prodloužení lhůt pro konání voleb do Senátu v Teplicích nebo nová pravidla pro vycestování do zahraničí.

Vláda na základě návrhu Ústředního krizového štábu povoluje od 7. dubna 2020 jednání zastupitelstev i z jiných důvodů, než je projednání krizových opatření, a to včetně účasti veřejnosti. Podmínkou je dodržení dvoumetrových rozestupů jak členů zastupitelstva, tak veřejnosti. Stejně je povinné mít po celou dobu zakrytá ústa a nos. Dodržení povinností musí zajistit obce a města. Obdobně by měla města a obce postupovat také u svých ostatních kolektivních orgánů.

Pokud je to však možné, vláda upřednostňuje konání zastupitelstev formou videokonferencí.

Souhrn objednaného materiálu

Ministerstvo vnitra také předložilo vládě aktuální tabulku všech dosud objednaných ochranných prostředků. Celkem jde o 787 položek, mezi kterými je přes 100 mil. roušek a přes 10 mil. respirátorů. „Zveřejňujeme všechny dodavatele, datum úhrady faktur, množství zboží, celkovou cenu i cenu za kus. Považuji za důležité, aby všichni viděli, kolik a za jakou částku jsme toho pořídili,“ řekl Jan Hamáček. Vedle tabulky nákupů je součástí i tabulka s dosud distribuovaným materiálem. Tabulky viz přiložené soubory.

Volby do Senátu

V návaznosti na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu připravilo MV zákon, který kvůli aktuální pandemii posouvá termíny doplňovacích voleb do Senátu, obvod 32 – Teplice. O termínech hlasování rozhodne prezident republiky tak, aby se obě kola voleb uskutečnila do 30. června 2020. Zákon současně potvrzuje, že dosavadní úkony přípravy, např. registrace kandidátů, zůstávají platné. Vláda navrhne předsedovi Poslanecké sněmovny projednání ve zkráceném jednání v rámci stavu legislativní nouze.

Možnost vycestovat do zahraničí

Vláda schválila návrh Ústředního krizového štábu k pravidlům cestování po Velikonocích, resp. od 14. dubna v případě, že bude prodloužený nouzový stav. Návrh mj. umožňuje občanům Česka v nezbytných a odůvodněných případech vycestovat do zahraničí. Detaily zveřejníme zítra ve 13.00 hod. na tiskové konferenci v budově MV v Praze na Letné.

14:36 MF očekává pokles české ekonomiky o 5,6 %, v příštím roce hospodářský růst 3,1 %

Vlivem pandemie koronaviru se nová Makroekonomická predikce ČR naprosto zásadně liší od předchozí predikce z ledna 2020.

Světová ekonomika je v tomto roce silně zasažena rozšiřující se pandemií nového typu koronaviru. Přijímaná opatření a jejich doprovodné efekty téměř jistě vyvolají globální recesi. Situaci odpovídá i vývoj na finančních trzích, kde roste nejistota a prudce padají ceny aktiv.

Vlády většiny zasažených zemí přijímají zásadní opatření za účelem zbrzdění explozivního nárůstu počtu nakažených. Tyto nezbytné kroky mají a budou mít velmi negativní vliv na makroekonomický vývoj. Byť jen rámcová kvantifikace ekonomických dopadů a jejich načasování je s ohledem na dynamický vývoj situace extrémně obtížná, a pravděpodobně ji bude možné provést až zpětně s určitým časovým odstupem. Přirozenou reakcí hospodářských politik ve všech zasažených zemích je jejich razantní uvolnění a přijetí masivních monetárních, fiskálních a dalších stimulů, což by mělo pomoci k tomu, aby pandemie měla co nejmenší dopad na dlouhodobý růst.

V roce 2019 růst reálného HDP zpomalil na 2,6 %. Hlavním faktorem byly výdaje domácností na konečnou spotřebu, ekonomiku ale podpořily také investice do fixního kapitálu a spotřeba sektoru vládních institucí. Saldo zahraničního obchodu při poklesu dynamiky vývozu i dovozu hospodářský růst mírně tlumilo. Průměrná míra inflace v roce 2019 při akceleraci cenového růstu v závěru roku dosáhla 2,8 %. Míra nezaměstnanosti byla nadále nejnižší v Evropské unii, v průměru za celý rok činila 2,0 %. Běžný účet platební bilance vykázal nepatrný schodek ve výši 0,4 % HDP.

V makroekonomické predikci pracujeme se scénářem, že se v Evropě podaří ve 2. čtvrtletí 2020 situaci s šířením koronaviru zvládnout a následně bude ekonomická aktivita pozvolna oživovat. Šok do agregátní poptávky i nabídky by tedy měl být pouze dočasný a jednorázový, přesto se však česká ekonomika hluboké recesi nevyhne.

V roce 2020 počítáme s propadem ekonomického výkonu o 5,6 %. K nejhlubšímu poklesu by mělo dojít v oblasti zahraničního obchodu a u investic do fixního kapitálu. Nižší by však měla být i spotřeba domácností. Od 2. poloviny 2020 by ekonomická aktivita měla oživovat, v roce 2021 by tak hospodářský růst mohl dosáhnout 3,1 %.

Kvůli ekonomickému propadu a s ním spojenému snížení poptávky po práci by letos měla klesnout zaměstnanost. Rovněž by mělo dojít ke zvýšení míry nezaměstnanosti. Vyššímu dopadu recese na nezaměstnanost by kromě vysokého počtu volných pracovních míst i zaměstnaných cizinců měla bránit přijatá opatření hospodářské politiky. Ekonomická situace by se měla výrazně promítnout i v dynamice výdělků, zejména pak v roce 2021, kdy by průměrná reálná mzda měla dokonce klesnout.

V roce 2020 bude hospodaření sektoru vládních institucí velkou měrou ovlivněno pandemií koronaviru. Hluboký propad ekonomické aktivity totiž s sebou nese pokles nebo ztrátu dynamiky daňových příjmů při zvýšených výdajích vynaložených na boj proti šíření epidemie a zmírnění jejích ekonomických a sociálních dopadů. Očekáváme proto výrazně deficitní hospodaření sektoru vládních institucí ve výši 4,1 % HDP. Z pohledu strukturálního salda by expanzivní fiskální politika měla vést k deficitu 2,0 % HDP. Predikce počítá s růstem dluhu na úroveň 35,2 % HDP.

Makroekonomická predikce je zatížena řadou rizik, jež v úhrnu považujeme za výrazně vychýlená směrem dolů. Nejvýznamnějším rizikem je pochopitelně šíření nového typu koronaviru. Hospodářskou aktivitu by mohlo negativně ovlivnit i nastavení budoucích vztahů mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií nebo napětí v mezinárodních obchodních vztazích. Mezi vnitřní rizika patří vývoj na trhu nemovitostí a v automobilovém průmyslu.

Tabulka: Hlavní makroekonomické indikátory

Pozn.: Srovnání s Makroekonomickou predikcí České republiky MF ČR z ledna 2020.
Zdroj: ČNB, ČSÚ, Eurostat, U. S. Energy Information Administration. Výpočty a predikce MF ČR.

13:31 Brýle, návleky nebo testovací sady. Do krajů se o víkendu dostaly další miliony ochranných prostředků

Pod vedením ministra vnitra Jana Hamáčka dnes jednala Stálá pracovní skupina Ústředního krizového štábu. Vedení ÚKŠ jednalo o probíhající distribuci do krajů nebo záměru umožnit českým občanům vycestovat do zahraničí.

Předseda ÚKŠ a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) dnes informoval o probíhající distribuci ochranných pomůcek do krajů. „O víkendu měli hasiči dva velké závozy do krajů. Kromě pěti milionů roušek a stejného množství rukavic získaly kraje 350 tis. ochranných obleků a 250 tis. návleků,“ uvedl Jan Hamáček.

Policie včera rozvezla 20 tisíc odběrových sad na testování a připravuje se rozvoz dalších 80 tis. sad, které dorazily dnes ráno. Koncem týdne také přiletí velká zásilka ochranných obleků. Celkem dosud Ministerstvo vnitra objednalo přes 100 mil. roušek a přes 10 mil. respirátorů.

Změny po Velikonocích

Velikonoce by dle předsedy ÚKŠ měly proběhnout ještě podle současných nařízení. Krizový štáb navrhuje vládě, aby se po Velikonocích umožnilo českým občanům v odůvodněných případech vycestovat do zahraničí. 

„Hranice zůstávají zavřené a víza se nevydávají, navrhujeme ale zrušit po Velikonocích plošný zákaz a umožnit našim občanům ve vážných případech vycestovat. Rozhodně se to ale nebude týkat například nákupů v Drážďanech,“ vysvětlil ministr vnitra. Tyto občany by čekaly po návratu přísné podmínky, kdy policie zaznamená jejich návrat a hygiena nařídí individuální karanténu.

ÚKŠ dnes také navrhne vládě povolit při dodržení bezpečnostních opatření jednání zastupitelstev.

Důležité odkazy:

 • průběžné aktualizovaný seznam distribuovaných ochranných prostředků za MV zde,
 • průběžně doplňované informace o ÚKŠ včetně statutu zde,
 • záznamy tiskových videokonferencí zde,
 • informace k současné situaci zveřejňujeme i na twitterovém účtu @vnitro zde,
 • kontakt pro domácí výrobce ochranných pomůcek a zdravotnického materiálu na covpoint@mpo.cz,
 • webové stránky pro výrobce zde.

10:47 Program ANTIVIRUS přehledně krok za krokem

Ministerstvo práce a sociálních věcí v minulých týdnech připravilo program konkrétních opatření, která pomohou zaměstnavatelům udržet vytvořená pracovní místa. Zaměstnanci by proto neměli mít obavu, že bude jejich místo zrušeno, stát se o ně postará díky Programu Antivirus. Přinášíme jednoduchý návod, jak je možné od dnešního dne požádat o refundaci vyplacených mezd zaměstnancům.

„V tuto chvíli je nutné pomoci zachovat pracovní místa a nedopustit, aby lidé přišli o práci. Musíme se postarat o zaměstnance a jejich rodiny a udělat maximum proto, aby se nedostali do finanční nebo existenční tísně. Dnes v poledne bude spuštěn program Antivirus v praxi a bude zahájen příjem žádostí zaměstnavatelů o zpětné proplacení mezd jejich zaměstnancům od státu,“ prohlásila ministryně práce a sociálních věcí
Jana Maláčová (ČSSD).

Dnes, 6. dubna ve 12 hodin, bude spuštěn příjem žádostí zaměstnavatelů o částečnou kompenzaci celkových mzdových nákladů v podobě náhrad mezd náležejících zaměstnancům za dobu překážek v práci vyvolaných karanténou nebo mimořádnými krizovými opatřeními. Program však počítá i s doprovodnými hospodářskými problémy zaměstnavatelů. Zaměstnavatelé mohou žádat o vyplácení finančního příspěvku za mzdové náklady prostřednictvím Úřadu práce České republiky (dále jen „ÚP ČR“) v místě sídla svého podnikání.

Základní principy administrace žádosti o poskytnutí příspěvku jsou dálkový přístup (není třeba nikam chodit osobně, vše lze vyřídit elektronicky), rychlé poskytnutí podpory, aktivní upozornění ze strany ÚP ČR na případné chyby v žádosti, minimum nejnutnějších dokumentů. Žádost o poskytnutí příspěvku bude podávána prostřednictvím webové aplikace zřízené speciálně za tímto účelem. Odkaz je umístěn na webových stránkách www.uradprace.cz.

Pro přiznání příspěvku na již vyplacené mzdy zaměstnancům je potřeba splnit některé podmínky. V první řadě je nutné, aby zaměstnavatel provedl uzávěrku mezd a evidenci docházky za příslušný kalendářní měsíc, následně v řádném termínu vyplatil zaměstnancům náhrady mezd a odvedl povinné odvody (sociální a zdravotní pojištění).

Po splnění těchto podmínek, které jsou standardním administrativním úkonem každého zaměstnavatele, předloží prostřednictvím webové aplikace ÚP ČR vyúčtování vyplacených náhrad mezd včetně povinných odvodů. Toto vyúčtování bude obsahovat seznam zaměstnanců a jejich rodných čísel nebo evidenčních čísel pojištěnců (pokud není rodné číslo), na které požaduje příspěvek. Tím bude splněna jeho povinnost vůči Programu Antivirus.

Po obdržení vyúčtování od zaměstnavatele zašle ÚP ČR elektronicky dotaz ČSSZ, zda zaměstnanci, na které zaměstnavatel nárokuje příspěvek, jsou skutečně zaměstnanci tohoto zaměstnavatele. Příspěvek bude poskytnut pouze na zaměstnance, u kterých bude kontrolou ověřeno, že jsou zaměstnanci v pracovním poměru u žadatele. Následně ÚP ČR vyplatí příspěvek na bankovní účet zaměstnavatele.

Podrobný manuál pro zaměstnavatele k Programu Antivirus je ke stažení na webových stránkách MPSV na odkazu https://www.mpsv.cz/antivirus.

Pro zaměstnavatele bylo navíc na webu MPSV a na sociálních sítích zveřejněno instruktážní video, jak mají postupovat při vyplňování žádostí o refundace mezd pro své zaměstnance. Video je ke zhlédnutí rovněž na webových stránkách MPSV na odkazu https://www.mpsv.cz/antivirus

Program Antivirus vznikl zejména proto, aby nedocházelo k propouštění zaměstnanců a ti si i v této době udrželi svá pracovní místa. To je cíl stanovený ministerstvem práce a sociálních věcí. Věříme, že bude splněn.

Záznam z dnešní tiskové konference ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové je k dispozici ZDE.

5. dubna 2020

20:56 Zítra v 11:00 hodin na tiskovou konferenci ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha k aktuálnímu vývoji týkající se onemocnění COVID-19, nákupům ochranných pomůcek a testování pracovníků v sociálních službách.

16:26 Ministerstvo spravedlnosti navrhuje moratorium na exekuce

Vláda na svém úterním jednání schválila návrh zákona z dílny Ministerstva spravedlnosti – tzv. lex covid justice. Ten např. chrání podnikatele před insolvencí, zmírňuje podmínky pro lidi v oddlužení a umožňuje prominout některé zmeškané lhůty v soudních řízení. Nově do návrhu přibyla další opatření týkající se provádění exekucí. Další návrhy na úpravy zákonů připravila legislativa ministerstva na základě diskuse s poslanci i zástupci neziskových organizací a odborné veřejnosti. Ty tak budou k dispozici poslancům a bude je možné přijmout formou pozměňovacích návrhů.

„Vládní návrh zákona představilo Ministerstvo spravedlnosti poslancům ve středu 1. dubna 2020 na společném jednání podvýboru pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení a podvýboru pro ochranu spotřebitele.  Cílem navržených úprav je, aby lidé v době nouzového stavu a bezprostředně po něm hned nepřicházeli o svůj majetek. Chceme jim dát možnost překlenout složité životní situace, do kterých se v souvislosti s epidemií COVID-19 dostanou. Myslíme na fyzické osoby, ale i na podnikatele, kterým by např. zabavení auta či domu znemožnilo podnikání, či ztížilo pracovní podmínky,“ uvádí k návrhu ministryně spravedlnosti Marie Benešová.

Moratorium

Konkrétně návrh zavádí moratorium na provádění některých úkonů exekuce v době nouzového stavu a bezprostředně po něm, a to do 30. června 2020. Do té doby by nebylo fakticky možné provádět dražby nemovitostí sloužících k bydlení a zabavování věcí (mobiliární exekuce). Týkalo by se to i exekucí zahájených před tímto obdobím. Toto omezení by se nevztahovalo na vybrané přednostní pohledávky, např. vymáhání výživného, pohledávek náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví a pohledávek náhrady újmy způsobené úmyslnými trestnými činy.

Přednostní započítávání plateb na jistinu

Cílem změny je prevence proti zadlužení spotřebitelů. Navrhovaná změna má dlužníkovi usnadnit splácení dluhu a předcházet situacím, ve kterých není fakticky schopen splatit dluh, protože příslušenství stále narůstá. V souvislosti s „koronavirovou“ situací můžeme očekávat zvýšení zadluženosti lidí, např. v důsledku půjček, které si vezmou kvůli výpadku v příjmech. Návrhem se bude bránit enormně narůstajícímu příslušenství, které zvyšuje celý dluh. Změní se tedy pořadí započítávání jistiny a příslušenství (např. úroku). Stanoví se, že dlužník nejprve plní na jistinu, pak teprve na příslušenství.


Vyloučení daňového bonusu z exekuce

Úprava vyloučí daňový bonus vzešlý z daňového zvýhodnění na vyživované dítě z exekuce. Ten je dnes na základě judikatury plně postižitelný v exekuci. Pomoci to může především rodinám s malými dětmi, které jsou současnou situací mnohdy postiženy tím, že rodič z důvodu péče o dítě nepobírá plnou mzdu, ale pouze ošetřovné, to může být významnou pomocí.

Úprava exekuce odstupného 

Změna zohlední smysl odstupného při propuštění z pracovního poměru jako částky, která nahrazuje několik platů. Nebude možné postihnout odstupné jako jednu částku. Dlužníkovi zůstane v takové situaci víc prostředků.

Navýšení limitu u dražeb nemovitostí z 30 000 Kč na 100 000 Kč

Návrh zvyšuje výši jistiny dluhu, při jejímž překročení je možné vydražit nemovitost, kterou dlužník obývá. Pro dluhy menší než 100 tisíc korun (bez příslušenství a nákladů) by nemělo být možné prodat dlužníkovi střechu nad hlavou.

Vstup do oddlužení živnostníkům za stejných podmínek jako ostatním fyzickým osobám

Nesouhlas věřitelů již nebude překážkou vstupu živnostníků do oddlužení. Dnes odůvodněný nesouhlas byť i jednoho věřitele zabrání vstupu živnostníka do oddlužení, což může vést až ke konkursu.

4. dubna 2020

8:25 Celkový počet provedených laboratorních testů. 74 170 k 4. 4. 2020 v 8.25 h // Celkový počet uzdravených po onemocnění COVID-19: 74 // Celkový počet úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID-19: 56

0:30 Celkový počet osob s prokázaným onemocněním COVID-19: 4 190 k 4. 4. 2020 v 0.30 h

3. dubna 2020

19:35 Kraje dostanou o víkendu 50 tisíc testovacích sad. Další stovky tisíc má Ministerstvo vnitra objednané

Předseda Ústředního krizového štábu a ministr vnitra Jan Hamáček dnes jednal s hejtmany a řediteli krajských hygienických stanic. Téma videokonference bylo zásobování krajů nebo projekt chytré karantény.

Jan Hamáček (ČSSD) považuje za klíčové zajistit v krajích dostatečné množství testovacích sad. O víkendu jich proto policie do krajů rozveze dalších 50 tisíc. „Testovací sady dostaneme do krajů policejními vrtulníky, takže by tam měly být prakticky okamžitě. Tato várka vyřeší situaci na několik dní. Nebylo to jednoduché, ale teď už máme sad dostatek,“ informoval ministr vnitra hejtmany s tím, že resort má objednaných ještě několik stovek tisíc testů a snaží se zajistit i dodávky od domácích výrobců.

Výstupem jednání je také shoda na výrazném zlepšení stavu zásobování ochrannými pomůckami. Kraje navíc Ministerstvu vnitra (MV) dodají statistiky, které prostředky a kam distribuovaly. „Stále k nám leteckým mostem proudí další dodávky a v tuto chvíli jsme průběžné zásobování krajů schopni zajistit,“ ujistil ministr vnitra.

Celoobličejové masky

Hejtmani v příštích dnech poskytnou MV požadavky, kolik potřebují celoobličejových masek CM6 včetně filtrů pro nejohroženější skupiny včetně záchranářů. Tyto masky nakoupí MV od Gumáren Zubří, filtry P3R od Sigmy Lutín a AVEC Chem. 

„V této kombinaci jde o účinnější masky, než jsou respirátory FFP3. Jsem strašně rád, jak se k našemu záměru odebírat od našich firem sofistikované výrobky český průmysl postavil,“ doplnil Jan Hamáček.

Videokonference se zúčastnil také náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula, který informoval hejtmany o přípravě projektu chytré karantény. Ministr vnitra hejtmany ujistil, že přestože půjde primárně o projekt hygienických stanic a armády, MV je připraveno poskytnout krajům podporu. Jde o složitý projekt, který u nás nikdy nebyl, je ale důležité, abychom uspěli,“ řekl ministr vnitra.

Důležité odkazy:

 • průběžně aktualizovaný seznam distribuovaných ochranných prostředků za MV zde,
 • průběžně doplňované informace o ÚKŠ včetně statutu zde,
 • záznamy tiskových videokonferencí zde,
 • informace k současné situaci zveřejňujeme i na twitterovém účtu @vnitro zde,
 • kontakt pro domácí výrobce ochranných pomůcek a zdravotnického materiálu na covpoint@mpo.cz,
 • webové stránky pro výrobce zde.

18:13 V pondělí 6. dubna od 14.00 hodin se ve Strakově akademii uskuteční formou videokonference jednání vlády.

Ministři budou projednávat především další opatření na pomoc firmám, živnostníkům i občanům při řešení dopadů epidemie koronaviru.

14:12 Státní úřad inspekce práce dohlíží na dodržování pracovněprávních předpisů i v době stavu nouze

Kontrolní činnost ze strany orgánů inspekce práce probíhá i v současné době, orgány inspekce práce se však snaží přistupovat k zahajování kontrol s maximální mírou obezřetnosti a kontrolami řešit pouze závažné případy nasvědčující úmyslnému porušování pracovněprávních předpisů a naopak nešikanovat zaměstnavatele rutinní kontrolní činností.

Státní úřad inspekce práce si je vědom velmi složitého postavení řady zaměstnavatelů, které však nemůže vést k situacím, kdy jsou zaměstnancům upírána nebo krácena jejich základní práva vyplývající z pracovněprávních předpisů. Zákoník práce, a v něm ukotvená práva zaměstnanců, platí i v době nouzového stavu. Jejich nedodržování může mít v období stavu nouze ještě negativnější dopady na zaměstnance, než kdy jindy.

V těchto dnech jsou proto vybranými oblastními inspektoráty práce zahajovány kontroly vybraných zaměstnavatelů (zejména agentur práce). Impulsem k provedení těchto kontrol jsou podněty ke kontrole podané zaměstnanci z řad cizích státních příslušníků, které jsme v tomto období obdrželi, a které upozorňují na závažná porušení právních předpisu v oblasti odměňování a ukončování pracovních poměrů, a to především ve Středočeském, Jihomoravském, Plzeňském a Ústeckém kraji.

12:00 Ústav jaderné fyziky AV ČR nabízí zdravotníkům bezplatně přístroj na radiační sterilizaci

Cyklický elektronový urychlovač Mikrotron MT25 dokáže zahubit zárodky ionizujícím zářením během několik minut. Proces probíhá bez zvýšené teploty, což umožňuje ozařovat předměty ze syntetických materiálů, které se často používají ve zdravotnictví. Zařízení umístěné v krytu civilní ochrany pod Vítkovem nabízí pracoviště AV ČR v době nouze zdarma.

Urychlovač Mikrotron MT25/foto: ÚJF AV ČR

Radiační sterilizace má v porovnání s jinými metodami, např. teplem, parou pod tlakem, chemickými plyny, určité výhody. „Vysoká schopnost záření pronikat látkou způsobuje efektivní hubení zárodků na předmětech různých tvarů, tloušťky, materiálového složení a konzistence, a to stejnoměrně ve všech vrstvách,“ říká Petr Lukáš, ředitel Ústavu jaderné fyziky AV ČR.

Sterilizované předměty nevykazují zbytkové sekundární záření a radiační sterilizace nezpůsobuje radioaktivitu ozařovaných předmětů. Oblast využití radiační sterilizace zahrnuje především lékařské výrobky pro jedno použití, zhotovené z plastických hmot, textilií, pryže, buničiny atd.

Výhodou urychlovače Mikrotron MT25 je především rychlost. „Sterilizační dávka je tu dosažena v průběhu několika minut. Samozřejmě v závislosti na počtu, velikosti a geometrickém uspořádání ozařovaných předmětů,“ zdůrazňuje Petr Lukáš. Výhodou jsou podle něj také minimální požadavky na obalový materiál.

Sterilizace různých materiálů se na tomto urychlovači provádí běžně, využívají ho například VŠCHT, ÚOCHB nebo Výzkumný ústav potravinářský Praha.

Karusel s ozařovanými vzorky/foto: ÚJF AV ČR

Zájemci o radiační sterilizaci mohou kontaktovat pro bližší informace dr. Ondřeje Svobodu, tel.: 220 941 147, e-mail: svoboda@ujf.cas.cz.

8:30 Celkový počet provedených laboratorních testů: 67 281 k 3. 4. 2020 v 8.30 h (od poslednej priebežnej aktualizácie 53 nových prípadov)

Celkový počet osob s prokázaným onemocněním COVID-19: 3 858 k 3. 4. 2020 v 0.30 h (od posledného aktualizovania 6 291 nových testov za deň)

Celkový počet uzdravených po onemocnění COVID-19: 71 k 3. 4. 2020 v 8.30 h ( od poslednej priebežnej aktualizácie počas dňa 4 noví)

Celkový počet úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID-19: 46 k 3. 4. 2020 v 8.30 h (od poslednej priebežnej aktualizácie počas dňa 2 noví)

2. dubna 2020

14:17 V Českej republike už môžu otvoriť aj obchody s domácimi potrebami.

12:54 Konzultace s českými výrobci, testování či distribuce, o tom dnes jednalo vedení Ústředního krizového štábu 

Pod vedením ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) dnes opět jednala Stálá pracovní skupina Ústředního krizového štábu. Ta tvoří vedení ÚKŠ, koordinuje práci jednotlivých pracovních skupin a předává informace vládě.

Dnes začne komunikace Hasičského záchranného sboru a Ministerstva vnitra s šesti českými výrobci špičkového high-end materiálu, jako jsou celoobličejové masky či filtry účinnější než respirátory FFP3. Od těchto firem bude na základě krizového zákona přednostně nakupovat stát. „Jsme připraveni odebrat velkou část produkce masek CM6 od Gumáren Zubří nebo špičkových filtrů od Sigmy Lutín. Dnes začneme jednat se všemi šesti firmami o harmonogramu a množství. Jde o první velký krok ve spolupráci s českým průmyslem,“ upozornil Jan Hamáček na skutečnost, že Ministerstvo vnitra české výrobce neopomíjí a stát kromě stabilních dodávek spotřebního materiálu podpoří i výrobce speciálních ochranných prostředků.

Vedení ÚKŠ řešilo také otázku distribuce a testování. Podle Jana Hamáčka je důležité, aby stejně jako Ministerstvo vnitra zveřejnily aktuální statistiky dodaného a rozvezeného zboží také kraje. „Zítra odpoledne budu mít videokonferenci s hejtmany. Budu mj. chtít, aby i kraje zveřejňovaly, jaké prostředky a kam distribuovaly. Jen tak zabráníme dalším spekulacím,“ doplnil. Stálá pracovní skupina také informovala, že Ministerstvo vnitra pracuje na zajištění potřebného množství testovacích sad a je v případě potřeby schopné uvolnit už dodané rychlotestery na plošné testování.

„Mezidobý nárůst nakažených klesl ze 45 % na 10 %. To nám dává naději, že opatření vlády fungují. Ještě ale není čas k oslavám ani k uvolňování opatření. Prosím, ještě vydržte,“ dodal ministr vnitra.

Důležité odkazy:

 • průběžné aktualizovaný seznam distribuovaných ochranných prostředků za MV zde,
 • seznam firem, od kterých bude jejich výrobky přednostně nakupovat stát zde,
 • průběžně doplňované informace o ÚKŠ včetně statutu zde,
 • informace k současné situaci zveřejňujeme i na twitterovém účtu @vnitro,
 • kontakt pro domácí výrobce ochranných pomůcek a zdravotnického materiálu na covpoint@mpo.cz,
 • webové stránky pro výrobce zde.

Struktura ÚKŠ

Řídící orgán ÚKŠ, tedy Stálá pracovní skupina se schází každý den od pondělí do pátku na Ministerstvu vnitra prezenčně. Jejími členy jsou zástupci ministerstev vnitra a zdravotnictví včetně hlavní hygieničky, policie, Hasičského záchranného sboru, armády a dále předsedové pracovních skupin a zástupce Asociace krajů. Ostatní části ÚKŠ jednají formou videokonference. Kompletní krizový štáb jedná jednou týdně ve středu, pracovní skupiny včetně ekonomického poradního týmu dle potřeby.

8:30 Celkový počet provedených laboratorních testů : 60 990

Celkový počet osob s prokázaným onemocněním COVID-19 k 2. 4. 2020 v 8.25 h : 3 604

Celkový počet uzdravených po onemocnění COVID-19: 61

Celkový počet úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID-19: 40

01. 04. 2020

23:06 Vláda požádá poslance o prodloužení nouzového stavu o 30 dnů, Parlamentu předloží i balík zákonů na pomoc s koronavirem

1. dubna 2020 Vláda Andreje Babiše schválila na mimořádném jednání ve středu 1. dubna 2020 několik návrhů zákonů, které předloží Parlamentu k projednání ve stavu legislativní nouze. Obsahují další řadu kroků, které mají pomoci se zvládnutím dopadů epidemie koronaviru na společnost. Kabinet rovněž požádá o prodloužení trvání nouzového stavu o dalších 30 dnů, tedy až do 11. května.

Nouzový stav na území České republiky vyhlásila vláda z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů. Podle ústavního zákona o bezpečnosti ČR může vláda nouzový stav za třicetidenní hranici prodloužit jen po předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny.

Vláda se shodla, že podmínky pro vyhlášení nouzového stavu v České republice nadále trvají a že jeho zavedení umožnilo přijmout účinná opatření, která zásadní měrou přispěla k tomu, že se daří držet šíření nákazy ve zvládnutelné míře. Vláda je přesvědčena, že úspěšnému zvládnutí epidemie je nezbytné nouzový stav prodloužit o dalších 30 dnů. Ke stejnému názoru dospěl i Ústřední krizový štáb. Proto premiér Andrej Babiš požádá poslance na mimořádné schůzi svolané na 7. dubna, aby umožnili jeho prodloužení až do 11. května.

Vláda poslancům na mimořádnou schůzi předloží i několik zákonů, které by měly být projednány Parlamentem ve stavu legislativní nouze. Jedná se o kroky, které mají podnikatelům, firmám, ale i soukromým osobám pomoci se snáze vyrovnat s důsledky přijatých mimořádných opatření i očekávaného propadu ekonomiky a dalších dopadů na společnost.

Ministerstvo financí například navrhlo prostřednictvím návrhu zákona o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19 vyhlásit moratorium na splácení úvěrů a hypoték, které by bylo, pokud je Parlament schválí a prezident podepíše, závazné pro všechny banky a nebankovní společnosti. Dlužníkům z řad fyzických osob i firem umožní podle své volby přerušit splácení na tři nebo šest měsíců, pokud o to projeví zájem. Vláda schválila také návrh novely zákona o spotřebitelském úvěru. Ta má rozšířit omezení sjednané sankce vyplývající z prodlení se splácením spotřebitelského úvěru i na prodlení se splácením peněžitého dluhu osoby samostatně výdělečně činné, která je v prodlení po dobu 3 měsíců, tedy po dobu, která dle insolvenčního zákona stanoví domněnku její platební neschopnosti. Cílem je odvrátit pád dlužníků do dluhové pasti. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva financí na https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/vlada-schvalila-moratorium-na-splatky-uv-38077.

Lidem, kteří se kvůli výpadku příjmů v důsledku vládou vyhlášených opatření ocitli ve finanční tísni, má pomoci také návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. Tato mimořádná právní norma zakazuje dát lidem, kteří se kvůli epidemii ocitli ve finanční tísni výpověď z nájmu kvůli prodlení s placením nájemného. Zavádí rovněž možnost odložení splatnosti splátek úvěrů poskytnutých Státním fondem rozvoje bydlení, a to na dobu do 30. listopadu 2020. Podrobnosti jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj na https://mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/najemnikum-je-treba-v-nouzovem-stavu-rozhodne-pom.

Podobné opatření navrhuje vláda i na ochranu nájemců komerčních prostor, kteří z důvodu výpadku příjmů budou mít problémy se zaplacením nájmu. I na ně se bude vztahovat přechodné moratorium, které v návrhu zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Ministři schválili také dva návrhy Ministerstva práce a sociálních věcí, které mají pomoci řešit dopady koronavirové krize v oblasti zaměstnanosti. Návrh zákona o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 například umožní, aby firmy žádající o podporu v rámci vládou schváleného programu Antivirus nemusely předkládat potvrzení bezdlužnosti. Novela zákona o zaměstnanosti má mj. umožnit, aby se lidé mohli registrovat do evidence Úřadu práce ČR on-line. Více v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí na https://www.mpsv.cz/web/cz/-/vlada-reaguje-na-nove-okolnosti-vyplyvajici-z-vyjimecnych-opatreni-legislativa-v-oblasti-zamestnanosti-se-zmeni.

Ministři poslali do Parlamentu také návrh novely zákona o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu. Hlavním cílem této právní normy je zavedení nové povinnosti pro pronajímatele ubytovacích prostor prostřednictvím digitálních platforem typu Airbnb sdělit obecnímu živnostenskému úřadu na základě jeho výzvy počet uzavřených smluv o službě cestovního ruchu, celkovou cenu za tyto služby, ale i adresu místa, na které byli hosté ubytováni. Získané údaje pak bude možné předat jinému státnímu kontrolnímu orgánu, například krajské hygienické stanici, aby bylo možné vytrasovat tyto osoby, většinou cizince, pokud by se objevilo podezření na možnost šíření infekční choroby. Více na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj na https://mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/dostalova-pred-uvolnenim-opatreni-musime-mit-preh.

Do sněmovny k projednání ve stavu legislativní nouze zamířil také návrh zákona o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky. Má umožnit Policii České republiky a obecní policii projednat příkazem na místě přestupky spáchané porušením krizových opatření stanovených vládou podle krizového zákona nebo mimořádných opatření vydaných Ministerstvem zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Policisté či strážníci tak budou moci na místě pokutovat hříšníky i v případech, které dosud musely být projednávány ve správních řízeních. Více v tiskové zprávě Ministerstva vnitra na https://www.mvcr.cz/clanek/dulezite-posileni-prava-policie-by-mohla-pokutovat-poruseni-krizovych-narizeni-ke-koronaviru-primo-na-miste.aspx.

Vláda schválila také návrh novely pravidel rozpočtové odpovědnosti. Novela reaguje na předpokládaný propad příjmů státního rozpočtu v kombinaci s očekáváným nárůstem výdajů, který bude znamenat zhoršení bilance státního rozpočtu v řádu desítek miliard korun. Ke zmírnění dopadů ekonomického poklesu proto vláda navrhla vytvořit pro rok 2021 finanční rezervu ve výši čtyř procent HDP a v následujících letech veřejné finance konsolidovat. Umožnit dočasně fiskální pravidla umožnila členským státům Evropská komise aktivací tzv. únikové klauzule. Více informací obsahuje tisková zpráva Ministerstva financí na https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/novela-pravidel-rozpoctove-odpovednosti-38079.

Vláda projednala také několik mimořádných opatření. Schválila například prodloužení dočasného znovuzavedení ochrany hranic České republiky až do 24. dubna 23.59 hodin, uložení povinnosti hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy vyčlenit ve zdravotnických zařízeních speciální lůžka pro klienty ústavů sociálních služeb s prokázaným onemocněním COVID-19 v rozsahu nejméně 60 lůžek na 100 000 obyvatel a povolila provoz prodejen domácích potřeb, v nichž je možné nakoupit ochranné prostředky dýchacích cest, rukavice či dezinfekci. Schválila rovněž uvolnění 17,8 milionu korun z vládní rozpočtové rezervy do kapitoly Ministerstva spravedlnosti v souvislosti se zajištěním osobních ochranných prostředků proti šíření nemoci COVID-19.

Kompletní výsledky jednání na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady-1-dubna-2020-180821/.

19:27 Důležité posílení práva. Policie by mohla pokutovat porušení krizových nařízení ke koronaviru přímo na místě

Vláda schválila návrh Ministerstva vnitra, aby policisté i obecní strážníci mohli porušování krizových opatření pokutovat přímo na místě blokovou pokutou do výše 10 tisíc korun. Řešení postihu ve správním řízení se ukázalo jako neefektivní a zdlouhavé.

Návrh teď musí projednat Parlament. Má jít o dočasnou pravomoc při porušení opatření nařízených v souvislosti s koronavirem podle krizového zákona a mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví. „Lidem dnes za porušení nařízení hrozí na papíru drakonické pokuty. V reálu ale jejich vymáhání ve zdlouhavém správním řízení nefunguje. Pokud policisté a strážníci porušení odhalují, měli by mít právo je taky postihovat,“ vysvětlil ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). 

Podle Jana Hamáčka je skvělé, že lidé nařízení v absolutní většině dodržují, nejen události z víkendu však ukázaly, že vymáhání jednotlivých excesů není efektivní. „Policie nebude stát v lese za stromem a pokutovat osamělého cyklistu bez roušky. Jde nám o rychlý postih evidentních porušení s rizikem možného přenosu infekce,“ upřesnil ministr vnitra s tím, že ukázkovým případem, kdy by policie měla pokutu udělit, je např. skupinové popíjení alkoholu na předzahrádkách či v parcích.

„Nařízení komplikují život každému z nás, ale nezavedli jsme je pro nic za nic. Žádám proto ještě o trpělivost,“ dodal Jan Hamáček.

Posílení vymahatelnosti

Prohřešky dle správního řízení dnes řeší buď hygienické stanice, nebo příslušné správní úřady, které mají nedostatečné kapacity. Zákon proto posílí vymahatelnost práva. Ulehčí také správním orgánům od administrativní zátěže a obviněným z přestupku odpadnou náklady a povinnosti spojené s klasickým správním řízením.

Vláda bude žádat o projednání ve zkráceném jednání v rámci stavu legislativní nouze.

18:46 Vláda reaguje na nové okolnosti vyplývající z výjimečných opatření. Legislativa v oblasti zaměstnanosti se změní

Na svém jednání 1. 4. 2020 schválila vláda návrh legislativních změn v oblasti zaměstnanosti, předložený ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou (ČSSD). Tyto změny budou postoupeny poslanecké sněmovně ke schválení ve stavu legislativní nouze a jejich cílem je pružně reagovat na novou situaci v souvislosti s pandemií COVID-19.

„Cílem je umožnit lepší fungování programu Antivirus, odlehčit Úřadu práce a také ulevit samotným občanům, aby se mohli snáze a online a odkudkoliv registrovat na Úřadu práce,“ okomentovala návrhy ministryně Maláčová.

Vláda předkládá Návrh zákona o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti
v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020.

 1. Po dobu nouzového stavu nebude vyžadováno potvrzení o bezdlužnosti od firem, které žádají o podporu v rámci programu Antivirus. To ovšem neznamená, že nebudou muset i nadále plnit své dlužní závazky.
 • Předkládáme také změnu, aby se nepokrátil příspěvek na zaměstnávání osob
  se zdravotním postižením o náhrady mzdy při překážkách, tyto podniky teď také nemusí dokládat bezdlužnost.

Vláda předkládá návrh změny zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Nově se bude možné registrovat do evidence Úřadu práce online, a to odkudkoliv z České republiky a nikoliv jen v místě stálého bydliště.
 • Osoby v evidenci Úřadu práce již nebudou muset dokládat potvrzení od lékaře
  o nemoci neprodleně. Nově budou mít k dispozici až tři dny.

18:24 Podíl pozitivních záchytů z celkového počtu provedených testů je stabilní a v posledních dnech klesá

Česká republika zvládá epidemii velmi dobře a stávající vývoj počtu pacientů a čerpání kapacity systému zatím odpovídá tomu, co Ústav zdravotnických informací a statistiky modeloval. Kapacita celého systému je aktuálně více než dostatečná a kvalita péče je naprosto shodná jako v období před epidemií. Podíl pozitivních záchytů z celkového počtu provedených testů je stabilní a v posledních dnech klesá. Zaznělo to na dnešní tiskové konferenci Ministerstva zdravotnictví a Ústavu zdravotnických informací a statistiky k průběžnému vyhodnocení vývoje koronaviru, vlivu přijatých opatření a k modelaci dalšího vývoje.

Česká republika je v mezinárodním srovnání nadprůměrná v počtu testů na koronavirus. V úterý bylo provedeno přes 6200 testů, což je o 1000 více než v pondělí. Podíl pozitivních pacientů v celkovém počtu testů je 6,1 procenta. Přesto počet pacientů bude nadále růst. „Žádný stát není schopný epidemii zastavit ze dne na den. Rozhodně ale nemíříme italským nebo španělským scénářem,“ řekl ministr Vojtěch na konferenci. Nemocniční kapacity jsou schopné situaci zvládat. Nemocnice a regiony jsou nově zapojené do online dispečinku intenzivní péče, reportovacího systému, který v reálném čase ukazuje informace o vytíženosti a obsazenosti jednotlivých zdravotnických zařízení.

 „Na rozdíl od jiných státu, které mají primárně zasaženou seniorní populaci, tomu tak v České republice není,“ doplnil ministr. Ministerstvo přijalo řadu důležitých preventivních i režimových opatření v domovech pro seniory. Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška jde o 22 procent diagnostikovaných, přitom ve Španělsku se jedná o 33 a v Itálii o 36 procent.

Podle prediktivních modelů Ústavu zdravotnických informací a statistiky bude v polovině dubna v Česku kolem 8000 laboratorně potvrzených případů koronaviru. Na konci měsíce pak cca 14 000. Přitom podíl nakažených seniorů může stoupnout zhruba až na 30 – 40 procent. S nasbíranými daty se modely budou postupně zpřesňovat.

15:49 Bankovní rada České národní banky dnes s okamžitou platností uvolnila limity tří úvěrových ukazatelů pro posuzování žádostí o nové hypotéky. Podrobnosti najdete v tiskové zprávě na webu ČNB.

18:24 Podíl pozitivních záchytů z celkového počtu provedených testů je stabilní a v posledních dnech klesá

Česká republika zvládá epidemii velmi dobře a stávající vývoj počtu pacientů a čerpání kapacity systému zatím odpovídá tomu, co Ústav zdravotnických informací a statistiky modeloval. Kapacita celého systému je aktuálně více než dostatečná a kvalita péče je naprosto shodná jako v období před epidemií. Podíl pozitivních záchytů z celkového počtu provedených testů je stabilní a v posledních dnech klesá. Zaznělo to na dnešní tiskové konferenci Ministerstva zdravotnictví a Ústavu zdravotnických informací a statistiky k průběžnému vyhodnocení vývoje koronaviru, vlivu přijatých opatření a k modelaci dalšího vývoje.

Česká republika je v mezinárodním srovnání nadprůměrná v počtu testů na koronavirus. V úterý bylo provedeno přes 6200 testů, což je o 1000 více než v pondělí. Podíl pozitivních pacientů v celkovém počtu testů je 6,1 procenta. Přesto počet pacientů bude nadále růst. 

„Žádný stát není schopný epidemii zastavit ze dne na den. Rozhodně ale nemíříme italským nebo španělským scénářem,“ řekl ministr Vojtěch na konferenci. Nemocniční kapacity jsou schopné situaci zvládat. Nemocnice a regiony jsou nově zapojené do online dispečinku intenzivní péče, reportovacího systému, který v reálném čase ukazuje informace o vytíženosti a obsazenosti jednotlivých zdravotnických zařízení.

 „Na rozdíl od jiných státu, které mají primárně zasaženou seniorní populaci, tomu tak v České republice není,“ doplnil ministr. Ministerstvo přijalo řadu důležitých preventivních i režimových opatření v domovech pro seniory. Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška jde o 22 procent diagnostikovaných, přitom ve Španělsku se jedná o 33 a v Itálii o 36 procent.

Podle prediktivních modelů Ústavu zdravotnických informací a statistiky bude v polovině dubna v Česku kolem 8000 laboratorně potvrzených případů koronaviru. Na konci měsíce pak cca 14 000. Přitom podíl nakažených seniorů může stoupnout zhruba až na 30 – 40 procent. S nasbíranými daty se modely budou postupně zpřesňovat.

14:00 Saldo státního rozpočtu za leden až březen 2020 dosáhlo 44,7 mld. Kč

Saldo státního rozpočtu za leden až březen 2020 dosáhlo 44,7 mld. Kč

16:42 Na ošetřovné mají nárok i živnostníci v zemědělství a lesnictví

Nárok na ošetřovné pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) v rámci programu na podporu malých podniků postižených šířením koronaviru mají nově také zemědělci a lesníci v prvovýrobě. Rozšíření programu vyjednalo Ministerstvo zemědělství a včera jej schválila vláda.

„Chci uklidnit všechny živnostníky v zemědělské a lesnické prvovýrobě, že nárok na ošetřovné mají i oni. Je nutné žádosti podávat Ministerstvu průmyslu a obchodu a využívat formuláře na jejich webu, ne externí odkazy, které mohou obsahovat chyby,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Doplnění programu podpory malých podniků postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 – „OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ včera schválila vláda. Nově je program rozšířen na OSVČ podnikající v oblasti zemědělské a lesnické prvovýroby, a to podle zákona o rozpočtových pravidlech.

16:24 Potravinové banky ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství během dvou

týdnů zachránily a rozdaly 330 tun potravin

Za poslední dva týdny, kdy byl vyhlášen stav nouze, zachránily a rozdaly potravinové banky po celé České republice téměř 330 tun potravin. Jejich obrat ve skladech se tak proti běžnému stavu zdvojnásobil. Zachráněné potraviny pomohly lidem v nouzi v různých sociálních službách a v karanténou uzavřených městech. Jdou především k seniorům a rodičům samoživitelům.

„Jsem rád, že se naše dobrá spolupráce s potravinovými bankami osvědčila i v této nelehké době a podařilo se zachránit značné množství potravin. Chci jejich provozovatele ujistit, že jejich činnost má naši podporu. Pomáháme jim od roku 2016 a budeme jim samozřejmě pomáhat i nadále, dokud se nenajde vhodnější systémové řešení, aby tato pomoc nebyla pouze na našem ministerstvu. Loni jsme například potravinové banky podpořili více než 116 miliony korun, což je o téměř 76 milionů více než v roce 2018,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman. Ocenil práci zaměstnanců bank a dobrovolníky, kteří pracují i v těchto složitých dnech s obrovským nasazením.

Do distribuce potravin v současné situaci jsou zapojené nejen neziskové organizace, ale také obce a záchranné složky v regionech.

„Značné množství ovoce a mléčných potravin se podařilo zachránit ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství, které nám pomohlo koordinovat odběr 80 tun potravin z uzavřených škol. Další velkou pomocí jsou pak dary potravin od obchodních řetězců a také se s dary ozvala řada výrobců potravin,“ uvedl Aleš Slavíček, předseda České federace potravinových bank.

V roce 2016 Ministerstvo zemědělství (MZe) spustilo nový dotační program Podpora činnosti potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním zaměřením. Cílem je přispět ke snížení plýtvání potravinami, předejít vzniku potravinového odpadu, a zároveň tak podpořit distribuci potravin lidem na hranici hmotné nouze, kteří nemají přístup k základním potravinám. Od počátku podpory vyplatilo MZe potravinovým bankám více než 209 milionů korun.

15:15 Jednání ÚKŠ a ekonomického poradního týmu: Čeští výrobci ochranných pomůcek by měli přednostně zásobovat stát

Návrh na prodloužení nouzového stavu o 30 dní, domluva na distribuci nebo návrh usnesení vlády, aby vybraní čeští výrobci přednostně zásobovali ochrannými prostředky Ministerstvo vnitra. Pod vedením ministra vnitra Jana Hamáčka dnes poprvé jednal kompletní Ústřední krizový štáb (ÚKŠ) i jeho ekonomický poradní tým.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) na základě závěrů ÚKŠ dnes předloží vládě požadavek, aby vybraní čeští výrobci ochranných pomůcek a zdravotnického materiálu přednostně zásobovali Ministerstvo vnitra. Materiálem by poté hasiči zásobovali zaměstnance v tzv. první linii, a to na základě rozhodnutí pracovní skupiny ÚKŠ distribuce. Množství materiálu bude dle potřeby, v úvahu připadá cca 10 tis. kusů každého výrobku.

„Zásobování z Číny funguje a díky němu máme množství materiálu, které v Česku nezískáme. To však neznamená, že nepotřebujeme pomoc českých výrobců. Naopak. Když říkáme, že spolu to zvládneme, myslíme tím i české firmy,“ zdůraznil Jan Hamáček. Podle něj jsou domácí výrobci schopní dodávat špičkové, tzv. high-end produkty. Seznam firem vnitro zveřejní po schválení vládou, firmy by však měly zásobovat stát např. ochrannými maskami CM6 včetně filtrů, ocelovými bezešvými tlakovými láhvemi pro medicinální plyn nebo ventily s řízeným dávkováním kyslíku.

V rámci Skupiny distribuce také vznikl tým pod vedením Ministerstva průmyslu a obchodu zaměřený na domácí výrobce. Ti mohou své nabídky na dodání roušek nebo respirátorů posílat na covpoint@mpo.cz.

Prodloužení nouzového stavu

Na základě shody ohledně aktuální situace předseda ÚKŠ Hamáček doporučí vládě, aby požádala Poslaneckou sněmovnu o prodloužení nouzového stavu o 30 dní. „Nikdo nechce nouzový stav prodlužovat donekonečna, ale díky němu jsme schopní situaci zvládat. V tuto chvíli je nutné, aby ho Sněmovna prodloužila,“ vysvětlil ministr vnitra. Příští týden ve středu také náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula seznámí ÚKŠ s průběžným hodnocením projektu Chytrá karanténa.

Mimo to ÚKŠ rozhodl, že všechny kraje mají povinnost vytvořit speciální sety ochranných prostředků včetně obleků, které budou k dispozici sociálním službám včetně domovů pro seniory. Správné používání ochranných setů zajistí instruktážní video.

ÚKŠ se dnes zabýval i otázkou distribuce. V tuto chvíli má krizový štáb přehled o objednaném materiálu, o příletech jednotlivých dodávek i o harmonogramu distribuce. Jen dnes hasiči vyskladňují 800 tisíc respirátorů a 3 miliony roušek pro kraje, které hasiči distribuují na standardní na místa.

Během prvního jednání ÚKŠ předseda Jan Hamáček představil ostatním členům jeho strukturu a fungování. Platí včerejší rozhodnutí (zde), že jednání štábu řídí Stálá pracovní skupina, kompletní ÚKŠ se schází jednou týdně ve středu a jednotlivé pracovní skupiny vedou jejich předsedové, kteří také určují členy skupiny.

Kromě zástupců Ministerstva vnitra, policie a hasičů byla většina členů včetně zástupců opozičních politických stran z bezpečnostních důvodů připojena prostřednictvím videokonference. „Diskuse byla věcná a ukazuje se, že teď všichni dokážeme táhnout za jeden provaz,“ řekl Jan Hamáček.

Průběžně doplňované informace o ÚKŠ včetně statutu naleznete zde.

Ekonomický plán podpory

Dnes se také poprvé sešel ekonomický poradní tým, který je součástí ÚKŠ. Jeho cílem je hledat řešení dlouhodobých ekonomických dopadů a přijít s návrhy, které by mohly mít podobu současného „Marshalova plánu“. „Dnes jsme si řekli základní cíle. Děkuji ekonomům, že s prací v týmu souhlasí, od nás dostanou veškerou technickou podporu,“ dodal Hamáček s tím, že ekonomický tým se bude mj. inspirovat ekonomickými opatřeními v zahraničí a díky nim bude moci ÚKŠ navrhovat vládě také dlouhodobá ekonomická opatření.

Dvanáctičlenný tým vede Jan Švejnar z Columbia university, ředitel Centra pro globální a hospodářskou politiku. Dalšími členy jsou:

 • Danuše Nerudová – rektorka Mendelovy univerzity,
 • Tomáš Sedláček – ČSOB a Univerzita Karlova,
 • Ilona Švihlíková – docentka ekonomie,
 • Martin Fassmann – ekonom ČMKOS,
 • Jan Drahokoupil – ekonom, ETUI,
 • Daniel Munich – ekonom CERGE-EI,
 • Štěpán Jurajda – profesor CERGE-EI,
 • Michal Mejstřík – IES Univerzita Karlova,
 • Jan Mládek – ekonom a bývalý ministr průmyslu a obchodu,
 • Filip Matějka – ekonom CERGE-EI,
 • Petr Zahradník – ekonom Česká spořitelna.

8:30 TB MZ ČR: Celkový počet provedených laboratorních testů 55 017 k 1. 4. 2020 v 8.30 h . Za jeden deň otestovali 6 206 testov.

Vláda ústami ministra zdravotníctva ČR odmieta tvrdú kritiku, že testuje málo.

60 pacientov majú pľúcnej ventilácii. Nezvyšuje sa im zatiaľ ani percento pacientov nad 60 rokov. Nemajú tak primárne zasiahnutú skupinu seniorov zatiaľ. Tým, že veľa testujú, majú aj seriózne dáta a môžu tak tvrdiť, že pozorujú náznak klesajúceho trendu a želajú si, aby to tak aj ostalo. Dáta z fungujúceho informačného systému majú kvalitné, pretože sú obrazom reálneho testovania v krajine. Prezentáciu čísel vypracovali už českí vedci, ktorí na nich pracujú, vrátane prognóz do budúcnosti. Česi sa porovnávajú s krajinami, ktoré naozaj testujú, so Slovenskom nie.

Veľká testovacia kapacita vyraďuje ľudí z možnosti šíriť nákazu. Reálne dáta na základe masívneho testovania vláde umožňuje reálne a dôveryhodnejšie tvrdiť, ako sa situácia v krajine vyvíja.

Klesá podiel tých, ktorí sú pri masívnom testovaní pozitívni.

Celkový počet osob s prokázaným onemocněním COVID-19 3 330 k 1. 4. 2020 v 8.30 h . Od poslednej aktualizácie o 51 osôb viac, nárast za deň 307

Celkový počet uzdravených po onemocnění COVID-19 45 k 1. 4. 2020 v 8.30 h

Celkový počet úmrtí za dobu hospitalizace 32 k 1. 4. 2020 v 8.30 h

8:35 Tlačová konferencia českej vlády o vývoji koronavírusu v krajine

0:30 hod Celkový počet osob s prokázaným onemocněním COVID-19

3 308 k 1. 4. 2020 v 0.30 h . Od poslednej aktualizácie o 51 osôb viac

31. března 2020

21:26 Vláda schválila 25 000 korun pro OSVČ, spouští také program na podporu udržení zaměstnanosti

Jednorázová podpora 25 000 korun pro osoby samostatně výdělečně činné, úhrada většiny mzdových nákladů pro zaměstnavatele postižené nařízeními vlády či dopady koronavirové krize, návrh na pomoc lidem v exekuci. Vláda Andreje Babiše na jednání v úterý 31. března 2020 schválila další balíček opatření, která mají pomoci nejvíce postiženým dopady pandemie.

Osoby samostatně výdělečně činné, které prokáží, že byly ekonomicky poškozeny mimořádnými opatřeními vlády nebo jinými důsledky pandemie koronaviru a splní další podmínky, dostanou od státu jednorázovou finanční pomoc 25 000 korun. Výplatu této sumy, která nebude podléhat zdanění ani dalším odvodům, schválila vláda Andreje Babiše na návrh ministryně financí Aleny Schillerové. Příslušný prováděcí zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 musí ještě schválit Parlament ve stavu legislativní nouze.

Živnostníci, ale také třeba umělci, tlumočníci, malí zemědělci, daňoví poradci a další osoby, které se živí jako osoby samostatně výdělečně činné, budou muset v žádosti formou čestného prohlášení mimo jiné doložit, že v období leden a březen 2020 přišli v hrubých tržbách oproti srovnatelnému období roku 2019 alespoň o deset procent a že v loňském roce dosáhli v hrubých příjmech alespoň 180 000 korun, případně v přepočtu alespoň 15 000 korun měsíčně, pokud nepodnikali celý rok.

Vykonávaná činnost přitom musí být jejich hlavní činností, vedlejší činnost se připouští pouze u invalidních či starobních důchodců, u rodičů pobírajících rodičovský příspěvek či peněžitou pomoc v mateřství, případně že dotyčný pečoval o potřebnou osobu. Podrobnosti naleznete na v tiskové zprávě Ministerstva financí na https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/mf-spousti-primou-podporu-pro-zasazene-o-38055.

Vláda také odsouhlasila finální podobu programu ochrany zaměstnanosti Antivirus, který připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Tento program má pomoci zaměstnavatelům udržet si v době výpadku příjmů zaměstnance. Stát jim bude prostřednictvím Úřadu práce ČR kompenzovat mzdové výdaje podle toho, jakým způsobem byla firma postižena a jaký status mají momentálně její zaměstnanci.

Výše kompenzací zaměstnavatelům je odvozena od průměrné superhrubé mzdy a závisí na důvodech, pro které museli postavit zaměstnance na překážku v práci.

Firmy musí splnit několik podmínek, například striktně dodržovat zákoník práce, zaměstnanci nesmí být ve výpovědní lhůtě a vyplatit mzdu a odvést odvody. Musí také prokázat, že k problémům došlo právě v souvislosti s nákazou COVID-19. Podrobně o programu Antivirus v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí na https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus.

Vláda schválila také návrh zákonao některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu, který předložila ministryně spravedlnosti. Nový zákon má ulehčit osobám, které nebyly schopny plnit své závazky v důsledku přijatých vládních preventivních opatření a dalších dopadů koronavirové krize, a vláda bude chtít, aby ho Parlament schválil ve stavu legislativní nouze.

Nový právní předpis umožní mimo jiné prominutí zmeškání lhůt i pro případy, kdy to podle platného zákona není možné. Odkládá povinnost dlužníka podat na sebe insolvenční návrh, pokud je v úpadku, až do uplynutí šesti měsíců od ukončení platnosti mimořádných opatření vlády. K věřitelskému návrhu, který byl podán do 31. srpna 2020, by se nemělo přihlížet. Návrh chce také zrušit třicetiprocentní hranici pro splacení pohledávek v oddluženích schválených před 31. květnem 2019, pokud je dlužník nebyl schopen splatit v důsledku epidemie. Zmírnění se týkají i exekucí, kde návrh umožňuje prominutí zmeškání lhůty a zastavení bezvýsledných exekucí, které nejsou výhodné pro žádnou z dotčených stran. Více o tom jak nyní řešit exekuce a insolvence na stránkách Ministerstva spravedlnosti https://justice.cz/?clanek=jak-za-soucasne-situace-resit-exekuce-a-insolvenc-1.

Na základě dohody ministra průmyslu a obchodu a ministra zemědělství vláda rovněž schválila rozšíření už vyhlášeného programu Ošetřovné pro OSVČ i na osoby samostatně výdělečně činné, které podnikají v oblasti zemědělské a lesnické prvovýroby. Pokud v době platnosti mimořádného opatření vlády, kterým byla zakázána školní docházka, pečovaly o děti mladší 13 let či o nezaopatřené děti maximálně do věku 26 let, které jsou závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I, mohou také požádat o kompenzační příspěvek ve výši 424 korun za den.

Vláda rovněž rozhodla o prodloužení krizového opatření, kterým se obcím zakazuje zpoplatňovat tzv. parkovací zóny ve městech a obcích. Opatření, které mělo vypršet 1. dubna, bude nově trvat až do skončení nouzového stavu.

Kompletní výsledky jednání vlády na https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-03-31.

20:54 Tzv. lex covid justice přináší ochranu podnikatelů před insolvencí, možnost prominutí zmeškání soudních lhůt nebo zastavení některých exekucí

Vláda dnes schválila návrh zákona z dílny Ministerstva spravedlnosti – tzv. lex covid justice. Ten chrání podnikatele před insolvencí, zmírňuje podmínky pro lidi v oddlužení, umožňuje zastavit některé exekuce a prominout zmeškané lhůty. Jedná se o soubor opatření Ministerstva spravedlnosti, která řeší současnou mimořádnou situaci spojenou s šířením koronaviru. Cílem je pomoci osobám účastnícím se soudních řízení, poškozeným a obětem trestných činů, dlužníkům v exekuci a insolvenci nebo právnickým osobám, jako jsou např. obchodní společnosti či družstva.

Navrhované úpravy v oblasti insolvencí přináší pomoc podnikatelům, jejichž podnikání může být v důsledku současné situace ohroženo. Na pomoc pro ně cílí hned několik opatření. Jde například o odložení povinnosti podat na sebe insolvenční návrh, ochranu před věřitelskými insolvenčními návrhy, a tím poskytnutí více času na řešení problematické situace způsobené koronavirem, či institut mimořádného moratoria. Dlužníkům by pak mohlo pomoci, že tzv. stará oddlužení (zahájená před oddlužovací novelou v r. 2019) soud nezruší, když dlužník nebude kvůli současné situaci plnit splátkový kalendář, popř. dlužník bude moci být osvobozen od dluhů, i když ve starých oddluženích splatí v důsledku koronavirové situace méně než 30 % dluhů.

Opatření v oblasti exekucí míří na dlužníky, kteří se dlouhodobě nacházejí v tíživé finanční situaci a v současné době patří mezi nejohroženější skupiny, neboť nemají žádnou finanční rezervu, jejich zaměstnání je mnohdy nestabilní a v podstatě ze dne na den se mohou ocitnout bez jakéhokoliv příjmu. Ti mají mnohdy mnoho exekucí, jejichž vymáhání je bezvýsledné. Ministerstvo proto navrhuje takové exekuce za určitých podmínek zastavit. Soudní exekutoři budou mít povinnost rozhodnout o zastavení exekuce v případě, že po dobu posledních 3 let nedošlo k částečnému uspokojení vymáhané povinnosti nebo nebyl-li po tuto dobu zjištěn či zajištěn žádný majetek. Rozhodnutí o zastavení by mohl odvrátit věřitel, který by na výzvu soudního exekutora složil zálohu na náklady exekuce.

Kvůli karanténním opatřením je právnickým osobám ztíženo nebo zcela znemožněno například konání valných hromad či členských schůzí družstev. Tím je jejich fungování ohroženo. Návrh zákona zjednodušuje družstvům, obchodním společnostem a dalším právnickým osobám (např. SVJ) rozhodování na dálku, a to např. elektronicky. Kromě toho se navrhuje možnost automatického prodloužení nebo obnovení funkčního období členů voleného orgánu, jimž v době trvání mimořádných opatření uplynulo (se souhlasem dané osoby), popř. připuštění tzv. kooptace, tedy volby člena orgánu samotnými členy orgánu. Dále se pak prodlužuje lhůta pro svolání valné hromady kapitálové společnosti či členské schůze družstva z důvodu projednání řádné účetní závěrky, a to o 3 měsíce ode dne skončení mimořádných opatření.

soudním řízení se lidem a firmám rozšiřuje možnost, aby jim soud prominul zmeškání úkonu, ke kterému došlo např. kvůli pobytu v karanténě. Žádosti o prominutí bude možné podávat do stanovené doby od ukončení nouzového stavu, ale případně i později, pokud např. karanténa přetrvá déle. Doba, v níž bude možné podat žádost, se bude lišit podle typu řízení tak, jako už je tomu ostatně dnes u lhůt, které se mohou prominout i podle současné právní úpravy (např. do 15 dnů v občanském soudním řízení, do 3 dnů v trestním řízení).

Tzv. Lex covid justice připravilo Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s externími odborníky, jako jsou zástupci justice, insolvenčních správců, advokátů a odborné veřejnosti.

20:29 Ve středu 1. dubna od 14.00 hodin se ve Strakově akademii uskuteční další mimořádné jednání vlády.

Vláda projedná další mimořádná opatření k omezení dopadů koronavirové krize.

18:32 Celkový počet provedených laboratorních testů

48 811 k 31. 3. 2020 v 8.55 h

Celkový počet osob s prokázaným onemocněním COVID-19

3 138 k 31. 3. 2020 v 18.25 h

Celkový počet uzdravených po onemocnění COVID-19

45 k 31. 3. 2020 v 18.35 h

Celkový počet úmrtí za dobu hospitalizace

31 k 31. 3. 2020 v 18.58 h

18:21 Vláda definitivně schválila program Antivirus. Startuje už 6. dubna a firmy budou mít peníze v řádu dní

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) navrhla úpravu programu „Antivirus“, který přinese významnou podporu zaměstnavatelům, na které doléhá epidemie koronaviru. Hlavním cílem je pomoci firmám se mzdovými náklady, aby nebyly nuceny propouštět zaměstnance. Žádosti o refundaci mezd budou moci zaměstnavatelé podávat od pondělí 6. dubna. Celý proces bude probíhat elektronicky a náhrady mezd dorazí na účty zaměstnavatelů v řádu dní.

Na náhrady dosáhnou nejen zaměstnavatelé, kterým vláda nařídila omezit provoz nebo mají zaměstnance v karanténě, ale také ti, kteří se kvůli šíření koronaviru a následným opatřením dostali do hospodářských potíží.

„Program Antivirus znamená okamžitou pomoc firmám a ochranu zaměstnanců před ztrátou zaměstnání. Nechtěli jsme, aby zaměstnavatelé začali hromadně propouštět, proto jsme jim hodili záchranný kruh. A to není všechno. Chtěla bych ocenit i všechny zaměstnance, kteří dnes stojí v pomyslné první linii. Navzdory riziku chodí do práce a drží nás tak všechny nad vodou. Pracujeme na tom, abychom je mohli odměnit extra,“ sdělila po jednání vlády ministryně Jana Maláčová.

Výše kompenzací zaměstnavatelům je odvozena od průměrné superhrubé mzdy včetně povinných odvodů (48 400 Kč,- Kč) a zavisí na důvodech překážky v práci. Zaměstnavatelé budou moci požádat Úřad práce o příspěvek ve dvou režimech:

Režim A: Nucené omezení provozu a karanténa

Pro případy uzavření či omezení provozu na základě krizového opatření či nařízení karantény příslušným úřadem.

 • v případě karantény pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 60% průměrného redukovaného výdělku;
 • v případě uzavření provozu nařízením vlády pobírá zaměstnanec náhradu
  100 % mzdy;
 • příspěvek zaměstnavatelům v obou případech 80 % vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, max. však do výše 39 000,- Kč.

Režim B: související hospodářské potíže

Pro případy překážek v práci na straně zaměstnavatele v důsledku souvisejících hospodářských potíží z důvodu šíření koronaviru (významná část zaměstnanců nedorazila do práce, chybějí subdodávky nebo došlo k poklesu poptávky).

 • dle druhu překážky pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 60–100 % průměrného výdělku;
 • příspěvek zaměstnavatelům 60 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů,
   max. však do výše 29 000,- Kč.

Pro nárok na kompenzace bude třeba splnit několik podmínek:

 • Zaměstnavatel striktně dodržuje zákoník práce;
 • Zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď;
 • Týká se firem v podnikové sféře, zaměstnanci musí být v pracovním poměru a musí se účastnit nemocenského a důchodového pojištění;
 • Zaměstnavatel musí vyplatit mzdu a odvést odvody;

Program Antivirus se rozběhne od 6. dubna. Od té doby bude možné podávat žádosti. Podávání žádostí o všechny uvedené příspěvky bude zcela elektronizované, a tedy bezkontaktní. Přesné podmínky a postup zveřejníme v průběhu tohoto týdne na webových stránkách. Zaměstnavatelé tak nemusí volat na jednotlivé úřady práce. Všechny potřebné informace budou na webu MPSV i ÚP ČR. Na webech také funguje chatbot, který bude naprogramovaný, aby odpovídal i na dotazy související s programem. Předpokláme, že mezi podáním žádosti a výplatou příspěvků Úřadem práce bude prodleva v řádu několika dní.

18:12 MF spouští přímou podporu pro zasažené OSVČ

Ministerstvo financí a Finanční správa představují program přímé podpory pro OSVČ ekonomicky zasažené šířením koronaviru. Program bude administrován Finanční správou a jeho cílem je, aby žadatelé získali finanční prostředky již v průběhu měsíce dubna. Na částku v nominální výši 25 000 Kč bude mít nárok OSVČ, která o ni požádá a prohlásí splnění několika základních požadavků:

 • jedná se o osobu samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění (typicky živnostník, samostatný zemědělec, autor nebo umělec, znalec, tlumočník, veterinář, lékař, poskytovatel zdravotní péče, architekt, daňový poradce a podobně).
 • vykonávaná činnost je činností hlavní,
 • vykonávaná činnost může být i činností vedlejší, ale pouze v případech, kdy OSVČ měla nárok na výplatu invalidního důchodu, nebo jí byl přiznán starobní důchod, nebo měla nárok na rodičovský příspěvek či peněžitou pomoc v mateřství, případně pečovala o potřebnou osobu. Přesný výčet těchto situací je definován v § 9 odst. 6 písm. b) nebo c) zákona o důchodovém pojištění.
 • OSVČ vykázala v období leden-březen 2020 ve srovnání s obdobím leden-březen 2019 pokles hrubých tržeb alespoň o 10 %. (V případě, že podnikatel začal s podnikáním později než v lednu 2019, ke srovnání se použijí první tři měsíce od zahájení jeho podnikání, přičemž nejzazším možným srovnávacím obdobím je prosinec 2019-únor 2020).
 • subjekt dosáhl v roce 2019 hrubých příjmů alespoň 180 000 Kč. V případě, že nepodnikal celý rok, tak v přepočtu alespoň 15 000 Kč měsíčně.
 • splnění těchto skutečností doloží žadatel čestným prohlášením.

„Jsou to peníze napumpované do hybné síly naší ekonomiky, které pomohou udržet základní infrastrukturu služeb tak, jak jsme na ni všichni zvyklí. Peníze dostaneme k podnikatelům rychle a jednoduše, a to ve výši 500 Kč denně. V kombinaci s rozšířeným ošetřovným ve výši 424 Kč denně a prázdninami na sociálním a zdravotním ve výši 4 896 Kč měsíčně podáváme živnostníkům záchranný kruh, který jim pomůže překlenout nejtěžší období,“ říká ministryně financí Alena Schillerová.

Bonusovým obdobím je období od 12. března do 30. dubna 2020, celková částka za plný počet dnů je tedy 25 000 Kč. Podpora bude vyplacena oproti vyplněné žádosti, jejíž jednoduchý formulář Finanční správa zveřejní do 3. dubna 2020. Žádost bude obsahovat čestné prohlášení o splnění podmínek pro vznik nároku na kompenzační bonus a číslo bankovního účtu, na kterou má být částka odeslána. Žádosti budou přijímány poštou, prostřednictvím datové schránky, podatelen a sběrných boxů umístěných před finančními úřady.

K samotnému přijímání žádostí a následnému vyplácení přímé podpory přistoupí Finanční správa neodkladně poté, co bude dovršen legislativní proces. Ministerstvo financí předpokládá, že by k dokončení legislativního procesu mohlo dojít v průběhu příštího týdne, tedy nejpozději do 12. dubna.

16:22 Ministr zemědělství: Práce veterinářů je nenahraditelná, pro dozor na jatkách máme i krizový plán se zapojením soukromých veterinářů

Pro bezproblémový chod jatek v České republice je každý den zapotřebí dozoru zhruba 500 veterinárních lékařů a techniků Státní veterinární správy. Pro případ nouze je nyní v záloze připraveno až 80 soukromých veterinářů, kteří by v případě potřeby doplnili úřední veterináře při dozoru nad porážkami zvířat.

„Chci poděkovat Komoře veterinárních lékařů, která nabídla pomoc v případě, kdy by část státních veterinářů musela povinně do karantény. Vypomoci by takto mohlo až 80 soukromých veterinářů tak, aby nebylo ohroženo porážení zvířat na jatkách a plynulé zásobování obyvatel,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Ten zároveň ocenil práci všech veterinárních lékařů, kteří jsou v každodenním nasazení a pečují o zdraví a pohodu zvířat. Veterinární dozor na jatkách hraje nezastupitelnou roli pro fungování pro stát strategického potravinářského průmyslu a na něj navazujících odvětví. I v době koronavirové pandemie dozoruje v celé České republice již od časný ranních hodin každý den téměř 500 úředních veterinárních lékařů a techniků.

Veterinární lékaři pracují ve velmi ztížených podmínkách, v první linii, kdy se dostávají do kontaktu s mnoha chovateli hospodářských i zájmových a domácích zvířat,“ podotkla prezidentka Komory veterinárních lékařů Radka Vaňousová. Navzdory komplikacím, které aktuální situace přináší, podle ní soukromí i úřední veterinární lékaři plní očekávání veřejnosti tím, že pečují o zdraví zvířat a péčí o hospodářská zvířata pomáhají zajišťovat dostatek potravin živočišného původu.

I v podmínkách nouzového stavu veterinární inspektoři SVS pokračují v kontrolách hygieny prodeje potravin živočišného původu konečným spotřebitelům „Důraz klademe zejména na ochranu potravin před kontaminací ze strany zaměstnanců i spotřebitelů,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád. „Cílem je také zabránit zneužívání krizového stavu k tomu, aby byli spotřebitelé klamáni a byly jim podsouvány falšované, nekvalitní nebo dokonce zdravotně závadné potraviny,“ dodal. Mezi priority zajišťované i v nouzovém režimu patří řešení závažných případů týrání zvířat vyžadujících okamžité řešení, popřípadě řešení akutních případů a událostí při přepravě jako jsou havárie vozidel přepravujících zvířata.

Do boje proti pandemii koronaviru se aktivně přidaly také státní veterinární ústavy (SVÚ). Laboratoř SVÚ Jihlava se již před týdnem plně zapojila do testování vzorků v Kraji Vysočina, kde do té doby chyběla laboratoř pro tento účel. Kapacity vytížených laboratoří v hlavním městě by mohl v brzké době posílit také SVÚ Praha. Olomoucký SVÚ pak zdarma zapůjčil genetické laboratoři Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie sofistikovaný přístroj, který genetická laboratoř využije k testování vzorků na nový koronavirus.

„Jsem velmi vděčný za tuto nabídku našich odborníků, je vidět, že se osvědčila a kapacity našich laboratoří umožňují výrazně zrychlit provádění testů na koronavirus. Je také možné otestovat větší množství lidí, což je pro zvládnutí pandemie velice důležité,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman. Mimo SVÚ Ministerstvo zemědělství nabídlo také kapacitu laboratoří Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně.

12:44 Představení fungování Ústředního krizového štábu a jeho pracovních skupin

Ministr vnitra a předseda Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) dnes představil fungování a hlavní cíle ÚKŠ a jeho pracovních skupin.

Dnes, v úterý 31. března 2020, pod vedením ministra vnitra Jana Hamáčka poprvé jednala Stálá pracovní skupina ÚKŠ. Její členové jsou zástupci ministerstev vnitra a zdravotnictví včetně hlavní hygieničky, policie, Hasičského záchranného sboru, armády, předsedové pracovních skupin a zástupce Asociace krajů.

„Jednání kompletního krizového štábu bude jednou týdně v plném počtu cca 30 lidí, vedení štábu bude jednat každý pracovní den a pracovní skupiny se budou scházet dle potřeby. Veškeré dodávky a distribuce ochranných prostředků odteď koordinuje Ústřední krizový štáb,“ oznámil ministr vnitra s tím, že ÚKŠ bude distribuci upravovat dle aktuální potřeby. Pracovní skupina pod vedením Ministerstva vnitra představuje vedení ÚKŠ a jako hlavní řídící orgán bude koordinovat fungování jednotlivých pracovních skupin a prostřednictvím předsedy předávat informace vládě.

Kromě pracovních skupin, které budou řešit aktuální problémy, vznikne také tým ekonomů, který bude při UKŠ řešit dlouhodobé ekonomické dopady. „Jednou pandemii překonáme a pak budeme muset rekonstruovat zemi. Proto dáváme dohromady tým ekonomů, který se na situaci podívá z nadhledu a připraví konkrétní ,Marshallův plán‘ pomoci,“ dodal Jan Hamáček.

Rozdělení Ústředního krizového štábu:

 • Standardní (velký) ÚKŠ se bude scházet jednou týdně formou videokonferencí ve středu v 10.00 hod. a bude stanovovat základní směry postupu ve zvládání krize. UKŠ nebude řešit operativní problémy, k tomu budou určeny pracovní skupiny.
 • Stálá pracovní skupina bude fungovat jako hlavní řídící orgán ÚKŠ, který se setkává denně v 10.00 hod. od pondělí do pátku na Ministerstvu vnitra. Skupina se bude zaměřovat především na řízení fungování pracovních skupin a bude předávat informace vládě. Každý z členů Stálé pracovní skupiny bude mít na denní bázi aktuální informace ze svého úseku.
 • Odborné pracovní skupiny jednají dle potřeby a řeší operativní problémy, např. předkládání požadavků na materiální vybavení.

o    Skupina nákupy shromažďuje a vyhodnocuje požadavky, komunikuje s výrobci a poptává materiál. Jde o sloučené týmy ministerstev vnitra a zdravotnictví. V rámci skupiny pod vedením Ministerstva průmyslu a obchodu bude fungovat tým zaměřený na domácí výrobce.

o    Skupina distribuce pod vedením HZS shromažďuje ucelený přehled poptávek a dodávek ochranných pomůcek. Nastaví systém distribuce po celé ČR. Opět jde o sloučené skupiny ministerstev vnitra a zdravotnictví.

o    Skupina dopady se v koordinaci ministerstev práce a sociálních věcí a průmyslu a obchodu zabývá předcházením hospodářským a sociálním dopadům, řeší otázky školství, tělovýchovy, kultury a zmírňování dopadů.

o    Odborná zdravotní skupina se zabývá šířením koronaviru, chytrou karanténou a provádí modelace.

o    Mediální skupina koordinuje výstupy jednotlivých resortů.

o    Ekonomický poradní tým složený z ekonomů by měl navrhnout řešení, které podpoří ekonomiku.

12:24 Koronavirus v Česku: MŽP pomůže zoologickým zahradám okamžitým příspěvkem na krmivo Ministerstvo životního prostředí poskytne zoologickým zahradám v rámci každoročního dotačního titulu „Příspěvek ZOO“ prostředky na nákup krmiva, a to bezodkladně poté, co o to zoologická zahrada požádá. Zoo se v současné situaci potýkají s nedostatkem finančních prostředků kvůli ztrátě příjmů ze vstupného v době koronavirových opatření. Zrychlené uvolnění dotace pokryje zoologickým zahradám náklady na krmivo v době nouzového stavu a pomůže tak s financováním jejich provozu.

Zoologické zahrady se v důsledku koronavirových opatření potýkají s nedostatkem financí. Od poloviny března jsou stejně jako mnoho jiných provozoven v Česku uzavřené a chybějící prostředky ze vstupného od návštěvníků jim tak citelně zasáhly do rozpočtu. Ministerstvo životního prostředí pro ně zajistí bezprostřední podporu pro nákup krmiva pro chované ohrožené druhy volně žijících živočichů.

„Zvláště ty menší zoologické zahrady se v důsledku koronavirových opatření dostávají do existenčních problémů. V posledních dnech jsme s nimi jednali o možnostech, jak jim pomoci, aby mohly zajišťovat nadále vysokou úroveň péče o zvířata. Peníze z našeho dotačního titulu na krmení by jim měly výrazně pomoci překlenout toto složité období,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Dotační program „Příspěvek ZOO“ je určený pro všech 29 licencovaných zoologických zahrad v Česku a kromě příspěvku na krmivo jsou z něj standardně podporovány až do celkové výše 20 milionů korun i projekty na ochranu biodiverzity a environmentální výchova a osvěta.

Proplacení podpory z dotace probíhá obvykle až ve druhé polovině roku, ale s ohledem na mimořádnou situaci jim Ministerstvo životního prostředí nabídne svou pomoc v podobě příspěvku na nákup krmiva obratem. Pro menší zoologické zahrady to znamená podporu ze strany ministerstva v řádu až statisíců korun, u těch větších se jedná o podpora v jednotkách milionů korun.

Žádosti se podávají elektronicky v jednoduchém administrativním režimu a budou posouzeny během několika dní. Peníze tak mohou ZOO dostat na účet ještě v průběhu dubna, tedy v době, kdy se očekává, že stále budou trvat omezení a opatření proti šíření koronavirové nákazy.

Formuláře k podání žádostí a další informace: https://www.mzp.cz/cz/prispevek_zoo_covid_19 a https://www.mzp.cz/cz/prispevek_zoologickym_zahradam

10:07 zítra v 8:30 hodin na tiskovou konferenci Ministerstva zdravotnictví a Ústavu zdravotnických informací a statistiky k průběžnému vyhodnocení vývoje onemocnění COVID-19, vlivu přijatých opatření a k modelaci dalšího vývoje. Tisková konference proběhne za účasti ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha.

10:11 Ministerstvo zdravotnictví iniciovalo vznik linky kolegiální podpory pro pracovníky ve zdravotnictví

Ministerstvo iniciovalo zřízení dvou linek nabízejících první psychickou pomoc. Jedna z nich již téměř týden funguje pod číslem 1212 (volba 5) a je určena všem občanům. Druhá byla spuštěna včera a poskytuje své služby výhradně pracovníkům ve zdravotnictví. Smyslem linky pro zdravotníky je pomoci jim zvládnout jejich stresové zatížení v souvislosti s koronavirem. Výhoda telefonické formy poskytované služby je její okamžitá dostupnost, a to i v době, kdy je pracovník na pracovišti a má jen krátký časový prostor v klidu hovořit.

Linku kolegiální podpory mohou kontaktovat pracovníci ve zdravotnictví, na něž doléhá aktuální krizová situace. Jde přitom nejen o ty, kteří jsou zapojeni do přímé péče o pacienty, ale také o vedoucí pracovníky, operátory tísňových linek či farmaceuty. Na ty všechny je v těchto dnech kladena vysoká profesní zátěž a mohou být konfrontováni s duševně náročnými událostmi při výkonu své práce. Ministerstvo rozeslalo nemocnicím i střediskům zdravotnické záchranné služby dopis s podrobnou informací k využití linky, další zdravotníci budou obeznámeni pomocí letáků distribuovaných elektronicky i v papírové podobě pracovníky Systému psychosociální intervenční služby, kteří provoz linky zajišťují. Kontakty na linku budou moci najít také v sekci „Pro zdravotníky“ na webu Ministerstva zdravotnictví ke koronaviru.

„Jsou to právě zdravotníci, kteří jsou nyní v první linii. Ošetřují pacienty s infekcí, tudíž je u nich zvýšené riziko vlastní nákazy, starají se o velké množství nemocných, pracují přesčas a s nutností rychlé reakce a adaptace na změny v pracovním režimu. Je na ně kladena velká zodpovědnost a tlak. Děkuji jim z celého srdce za jejich odvahu a empatii, se kterou ke své práci přistupují, bez nich bychom to nezvládli a právě jim vděčíme za mnohé. Linka kolegiální podpory je tady pro ně, v nepřetržitém provozu,“ uvádí ke spuštění linky ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.  

Stejně jako ostatní lidé, mohou mít i pracovníci ve zdravotnictví obavy o zdraví svých blízkých, vnímat frustraci z nemožnosti postarat se o potřeby vlastních partnerů, dětí či rodičů. Účelem linky kolegiální podpory je poskytnout pracovníkům ve zdravotnictví bezpečný prostor pro podpůrný rozhovor, předat jim základní doporučení ohledně zvládnutí jejich stresového zatížení a pomoci jim s obavami, frustrací, emocemi, naplněním základních potřeb.

Výhoda telefonické formy poskytované služby je její okamžitá dostupnost, a to i v době, kdy je pracovník právě na pracovišti a má krátký časový prostor s někým v klidu hovořit. Linka je anonymní a hovory samozřejmě nejsou monitorovány.

Po vytočení čísla je volající zdravotník spojen s pracovníkem linky, který mu nabídne kolegiální první psychickou podporu. K dispozici jsou zde zdravotničtí peeři a psychologové Systému psychosociální intervenční služby (SPIS), kteří  jsou připraveni být nápomocni v krizových situacích. Dostupnost této linky je nepřetržitá.

Kromě této linky již několik dní funguje pod Ministerstvem zdravotnictví linka první psychické pomoci pro veřejnost pod číslem 1212 (volba 5). Linka nabízí občanům možnost promluvit si s odborníkem, který úzkostem volajícího a s nimi spojenými starostmi porozumí a bude spolu s ním hledat řešení a úlevu. Linku první psychické pomoci mohou využít lidé, na které doléhá aktuální krizová situace, vyvolaná ohrožením zdravotní povahy. Volat tedy mohou ti, jež cítí strach z nemoci, či nákazy, obtížně zvládají karanténu, mají pocity bezmoci, těžce nesou izolaci, potřebují podporu při zvládnutí akutního stresu, cítí hněv nebo zklamání v souvislosti se současnou situací, kterou prožívají.        

Více informací najdete také na oficiálních stránkách ke koronaviru.

30. března 2020

22:12 Děti do 2 let a samotní řidiči v autě nemusí nosit pokrývku úst a nosu mimo bydliště

Vláda dnes vzala na vědomí několik mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví. Podpořila výjimku pro nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) a prodloužení krizových opatření.

Na základě jednání vlády vydalo Ministerstvo zdravotnictví s účinností od 31. března 2020 mimořádné opatření, kterým se stanovují výjimky z dosud platného krizové opatření schváleného vládou. Děti do dvou let věku a řidiči motorových vozidel, kteří jsou sami v uzavřeném vozidle, nově nemusí mít pokrývku úst a nosu. Pro ostatní nadále platí povinné nošení ochranných prostředků dýchacích cest v místech mimo bydliště. Takovou ochranou je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

Shodli jsme se, že roušky či podobná zábrana úst a nosu může velmi malým dětem znesnadňovat dýchání, proto jsme stanovili výjimku pro děti do dvou let. Také není nutné, aby řidiči, kteří jsou sami v uzavřeném vozidle, kdy nehrozí přenos šířením kapének na jinou osobu, měli nutně roušku,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Na základě jednání vlády se také se stávajícími výjimkami prodlužuje uzavření obchodů, restaurací, omezení pohybu osob a omezený provoz úřadů do 11. dubna 2020. „Z hlediska epidemiologické situace a vývoje onemocnění je na místě, abychom tato opatření nyní drželi minimálně do doby velikonoční. Můžeme tak zásadním způsobem ovlivnit průběh epidemie u nás. Poté vše znovu vyhodnotíme. Musíme být trpěliví. Děkuji všem, že opatření dodržují,“ dodal ministr Vojtěch.

20:27 V úterý 31. března od 14.00 hodin se ve Strakově akademii uskuteční další mimořádné jednání vlády.

Vláda projedná další mimořádná opatření k omezení dopadů koronavirové krize.

20:18 Vláda spouští projekt chytré karantény, s testováním se začne v Jihomoravském kraji

Od pondělí 30. března 2020 po několikatýdenní přípravě startuje projekt tzv. chytré karantény. Její spuštění, zatím v testovacím režimu v Jihomoravském kraji, schválila na pondělním jednání vláda Andreje Babiše.

Cílem zavedení chytré karantény je co nejrychleji a nejefektivněji zabránit dalšímu šíření koronaviru SARS CoV-2 v České republice. Chytrá karanténa, která bude mapovat kontakty pozitivně testovaných osob na nemoc COVID-19 pomocí moderních informačních technologií, má pomoci krajským hygienickým stanicím v trasování dalších potenciálně nakažených.

„Jde skutečně o nejdůležitější projekt, který stát chystá. Cílem projektu je porazit vir, potřebujeme snížit tempo růstu nákazy. Systém vychází z osvědčených postupů realizovaných v Jižní Koreji, Singapuru a Hongkongu. My se v těchto zemích inspirujeme, na rozdíl od zbytku Evropy nebo Ameriky,“ uvedl premiér Andrej Babiš.

Klíčovou úlohu bude v projektu hrát Centrální řídicí tým COVID-19, jehož zřízení v režimu svého poradního orgánu vláda v pondělí rovněž odsouhlasila. Jeho předsedou se stal epidemiolog, náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

Projekt chytré karantény bude v následujících dnech otestován v Jihomoravském kraji. „Chytrá karanténa pracuje s rychlou identifikací rizikových kontaktu a individuální izolace, což je naprosto zásadní. Nakažený se trasuje pomocí informačních technologií, je důležitá rychlost realizace. V projektu počítáme s GPS mapami. Nakažený bude vytrasován pomocí dat z jeho mobilního telefonu a platební historie za podmínky, že k tomu dá informovaný souhlas. Vznikne taková interaktivní mapa a na základě ní si bude dotyčný rozpomínat, s kým se mohl v poslední době potkat a nakazit ho. Tyto rizikové kontakty budou co nejrychleji testovány. Kdo bude testován pozitivně, bude povinně umístěn do izolace. Pak je naprosto zásadní, aby karanténu dodržoval,“ vysvětlil premiér Babiš. Kontakty se budou sledovat pět dnů zpětně.

Vláda v souvislosti se zahájením chytré karantény počítá také s razantním navýšením počtu prováděných testů a se zvýšením počtu odběrných míst. Do projektu se zapojí i armáda. „Armáda České republiky má sestavit 33 odběrových týmů, které budou vyjíždět k rizikovým kontaktům a nabírat jejich vzorky. Posílí tím krajské hygienické stanice. Vojáci budou i dezinfikovat místa, kde se pohyboval nakažený. Do projektu se zapojí tři chemické jednotky. Jde o chemiky v Liberci, Bechyni a Olomouci. Na dezinfikování se budou dál podílet i hasiči. Armáda se bude rovněž dál pomáhat distribucí ochranných prostředků a bude mít na starost logistiku hygieny,“ upřesnil předseda vlády. Armáda vytvoří rovněž organizační zázemí pro Centrální řídicí tým.

Pokud se pilotní fázi projektu chytré karantény v Jihomoravském kraji podaří úspěšně nastartovat, rozšíří se i do dalších krajů a posléze bude chytrá karanténa rozšířena na celé území ČR. Podle premiéra Andreje Babiše by se tak mohlo stát do Velikonoc, tedy do 12. dubna.

19:26 NOVÝ ZÁKON UMOŽNÍ POSUNOUT TERMÍNY ZKOUŠEK NA VŠ

koronavirus-vykricnik

Praha, 30. března 2020 – Vysoké školy budou moci posunout termíny přijímacích i státních zkoušek či obhajob dizertačních prací podle toho, jak se bude vyvíjet pandemie. Zároveň bude možné konat tyto zkoušky distančně. Studentům se půlrok od 1. března do 31. srpna 2020 také nebude počítat do lhůt pro stanovení poplatku za studium, dodržení maximální přípustné délky studia a pro přiznávání stipendií. Návrh zákona připravilo MŠMT v souvislosti s uzavřením škol kvůli zamezení šíření viru COVID 19. Nový zákon by měl platit jen pro tento rok, a to jak na veřejných, tak i soukromých a státních vysokých školách. MŠMT na návrhu spolupracovalo s Českou konferencí rektorů a Radou vysokých škol.

Pro ministerstvo je zcela klíčové, aby současný stav umožnil flexibilní  fungování vysokých škol a měl co nejmenší negativní dopady na uchazeče o studium a studenty. Například v tuto chvíli, když překročíte standardní dobu studia, tak už si za další semestry platíte. A tento semestr jsou a budou podmínky studia velmi specifické a řada studentů se věnuje dobrovolnické činnosti. Chceme jim proto vyjít vstříc a v případě prodlužování studia se jim tento semestr nebude započítávat do rozhodného období pro stanovení poplatků“ popsal ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga jednu z hlavních změn.

Vysoké školy si také budou moci určit nové termíny přijímacího řízení, oznámí je s nejméně 15denním předstihem. Pokud by i 15 dnů před plánovaným novým termínem přijímacích zkoušek zůstávaly školy zavřené, škola opět stanoví nový termín, a to nejméně 15 dnů poté, co se obnoví výuka. Dokumenty, které jsou součástí přijetí, například maturitní vysvědčení nebo diplom z předchozího studia, mohou studenti předložit dodatečně, a to až 30 dní po zahájení nového akademického roku.

Stejně tak budou moci vysoké školy posunout původně naplánované termíny státních zkoušek a obhajoby disertačních prací. Tyto zkoušky zároveň budou moci pořádat distanční formou, přičemž je na vysoké škole, jaké technické provedení s ohledem na povahu jednotlivých předmětů a okruhů zvolí. Pokud tyto zkoušky nebude možné provést na dálku, může jít student ke státnicím až po znovuobnovení výuky na vysokých školách. Ostatní zkoušky a studijní povinnosti mohou také probíhat distančně. Rektor přitom může rozhodnout o zkrácení nebo prodloužení akademického roku.

Na dálku také budou moci nově jednat a hlasovat samostatné orgány vysokých škol, tedy akademické či fakultní senáty.

19:03 Karanténa pro všechny, kteří přijíždějí do Česka. Překračování hranic nově upravuje komplexní usnesení vlády

Veškerá pravidla pro vstup a vycestování občanů Česka a cizinců na území i z území České republiky nově sdružuje jedno usnesení vlády platné od 31. března 2020 od 00.00 hodin do 12. dubna tohoto roku.

Nové usnesení obsahuje jak platná pravidla předchozích usnesení, tak některé nové body. Tím hlavním je povinná 14denní karanténa pro všechny osoby, občany Česka i cizince, kteří od půlnoci vstoupí na naše území. Končí tedy rozdělení na rizikové a nerizikové země a je tak jedno, odkud se lidé vrací.

Povinnost neplatí pro vybrané kategorie osob, například pro některé pendlery (pracovníky ve zdravotnictví, sociálních službách a v integrovaném záchranném systému nebo pracovníky jezdící do Polska a na Slovensko), pro mezinárodní dopravu nebo pro pracovníky servisu kritické infrastruktury.

Okruh výjimek už také nebude stanovovat ministr vnitra, veškeré výjimky stanovuje přijaté usnesení.

Nové usnesení vlády obsahuje:

 • Obecný zákaz vstupu na území ČR pro všechny cizince a okruh výjimek z tohoto zákazu.
 • Obecný zákaz vycestování z území ČR a okruh výjimek z tohoto zákazu.
 • Opatření prováděná na vstupu do ČR (měření teploty apod.) u vybraných kategorií osob.
 • Povinnost karantény pro všechny osoby vstupující na území ČR a okruh výjimek z této povinnosti.
 • Stanovení kategorií osob, pro které platí zpřísněné podmínky pro pohyb na území po vstupu do ČR.

17:05

10:06 Soubor materiálů, které se týkají schváleného zákona, jenž upravuje letošní organizaci jednotných přijímacích zkoušek, maturit či závěrečných zkoušek učebních oborů.

Všechny tyto materiály odešly v pátek 27. března do datových schránek ředitelů základních škol, středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol. Vy je můžete najít zde:

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-zvlastnich-pravidlech-pro-prijimani-k-nekterym

V odkazu najdete:

– průvodní dopis ministra Roberta Plagy školám,

– přehledně sepsaný materiál „Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a k ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020“, který seznamuje školy s přijatou právní úpravou tak, aby její aplikace pro ně byla co možná nejsnazší,

– schéma (časovou osu) jednotných přijímacích zkoušek,

– schéma (časovou osu) maturitních zkoušek,

– schéma (časovou osu) závěrečných zkoušek.

Součástí je také úplné znění Zákona o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020.

Tento týden pak bude následovat legislativní úprava VŠ studia.

Budeme velice rádi, pokud nám pomůžete s distribucí těchto informací také mezi širokou veřejnost. Právě kvalitní informovanost může přispět k co nejhladšímu průběhu maturit a přijímacích i závěrečných zkoušek.

7:03 Počet nakažených koronavirem v Česku stoupl na 2829. Za neděli jich přibylo 160, což je nejméně za posledních šest dní. Mezi oběťmi je i zdravotní sestra z Thomayerovy nemocnice v Praze.

29. března 2020

21:48 Při příjmu do domovů pro seniory bude u klientů prováděn test na přítomnost koronaviru a zaváděna preventivní karanténa

Ministerstvo zdravotnictví vydává v souvislosti se zvýšeným rizikem přenosu nákazy mezi klienty a zaměstnanci domovů pro seniory a lůžkových zařízení poskytovatelů sociálních služeb další mimořádná opatření pro maximální zajištění jejich ochrany. Opatření se týkají nových podmínek pro příjem klientů. Vyžadováno bude vstupní vyšetření klientů na přítomnost koronaviru s negativním výsledkem a umístění po dobu 14 dnů do samostatného pokoje. Oboje bude platit od 30. března 2020.

„Kromě již platného přísného zákazu návštěv zavádíme další důležitá preventivní opatření a postupy při přijímání nových klientů do těchto zařízení. Je nesmírně důležité dbát na ochranu staršího obyvatelstva, jakožto jedné z nejohroženějších skupin, a upravit jim podmínky tak, aby se u nich co nejvíce snížila možnost přijít do styku s nákazou. Zaváděná opatření jsem probral také s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou a šéfem Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiřím Horeckým, kteří s nimi souhlasili,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Všem poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě je tímto mimořádným opatřením nařízeno, aby přijímali osoby za účelem poskytování sociálních služeb v jejich zařízeních až poté, co podstoupí vyšetření na přítomnost koronaviru s negativním výsledkem. Dále bylo poskytovatelům nařízeno, aby osoby, které po tomto vyšetření přijmou za účelem poskytování sociálních služeb v jejich zařízeních, umístili po dobu 14 dnů od jejich přijetí do samostatného pokoje.

Od 1. března 2020, kdy bylo poprvé prokázáno onemocnění u pacienta na území České republiky, došlo dosud k nárůstu počtu případů na 2 743 (ke dni 29. března 2020). Mezi nemocnými je řada seniorů, neprodlená realizace tohoto opatření je tak nezbytná pro adekvátní omezení rizika vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu a šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem.

Poskytovatelé pobytových sociálních služeb by tak měli přijmout veškerá možná protiepidemická opatření, která povedou k zamezení šíření onemocnění. Za taková lze považovat také opatření zaměřená na příjem klientů, u kterých bylo provedeno vyšetření s negativním výsledkem, a i tyto klienty je nezbytné po jistý čas izolovat vzhledem k známé délce inkubační doby.

Součinnost za účelem umožnění co nejhladšího pokračování v příjmu příjemců služeb do péče by poskytovatelům měly poskytnout místně příslušné orgány ochrany veřejného zdraví.

Celé znění mimořádného opatření naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

17:08 Ministerstvo zdravotnictví bude lékařům a lékárníkům v terénu dodávat 300 tisíc respirátorů týdně

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se setkal s předními představiteli České lékařské komory, České stomatologické komory, České lékárnické komory, Sdružení praktických lékařů, Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost a Sdružení ambulantních specialistů k dodávkám ochranných prostředků. Domluvili se, že ministerstvo bude od příštího týdne lékaře a lékárníky v terénu pravidelně zásobovat respirátory, celkem v objemu 300 tisíc kusů týdně.

Přicházíme s pomocí lékařům a lékárníkům v terénu v první linii. Díky několika velkým dodávkám materiálu v tomto týdnu jsme schopni pravidelně zásobovat respirátory nejen velké nemocnice, ale také praktické a dětské lékaře, stomatology, ambulantní specialisty a lékárníky. Domluvili jsme se na přímých týdenních dodávkách od Ministerstva zdravotnictví v objemu 300 tisíc respirátorů. První dodávka odejde v řádu dnů. Chceme v tomto směru pomoci krajům, které je mají primárně zásobovat. Děkuji všem lékařům a lékárníkům v terénu, kteří i v době nouzového stavu poctivě každý den pečují o své pacienty. Jsou to hrdinové a mají můj nesmírný obdiv,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Na základě rozhodnutí vlády ze dne 19. března a 23. března je Ministerstvo zdravotnictví zodpovědné za zásobování ochrannými pomůckami přímo řízených nemocnic, krajských hygienických stanic a laboratoří, které testují na koronavirus. Zbytek terénu je v gesci Ministerstva vnitra a krajů. Ministerstvu zdravotnictví se v posledním týdnu podařilo zajistit stabilní dodávky ochranného materiálu pro přímo řízené nemocnice a je tak schopno zajistit pravidelné dodávky respirátorů také lékařům v ambulantní sféře a lékárníkům, jejichž zásobování nemá primárně na starosti.

14:47 V Česku zomreli ďalší dvaja pacienti. Obaja mali vážne zdravotné problémy. Jedna pacientka mala pokročilú rakovinu a druhá CHOCHP, pacientky však do celkového čísla úmrtí počítajú, pretože boli pozitívne testované aj na koronavírus.

6:30 Celkový počet osob s prokázaným onemocněním COVID-19 – 2 663

Česká republika, na rozdiel od Slovenska, pokračuje bez nejakých problémov s priebežným informovaním obyvateľov o aktuálnych číslach. Aktuálne k 6:30 TU.

28. března 2020

Minister zdravotníctva ČR Adam Vojtěch

„Doručeno do ČR celkem za Ministerstvo zdravotnictví České republiky: 11 000 000 roušek, respirátorů a dalších ochranných pomůcek. Postupně to skrze armádu rozvážíme ze skladu SSHR v Sedlčanech do terénu.

Odeslané objednávky máme na více než 80 milionů kusů. Jen za tento víkend dorazí 2 letadla plné materiálu.

Dále hledáme veškeré možnosti, jak zajistit ochranné pomůcky pro zdravotníky.“

9:00 ČR už zverejnilo aktuálne nové čísla.

27. března 2020

22:54 Minister zdravotníctva ČT Adama Vojtěch (nom. ANO): „Je tady pátek a před námi další víkend v této mimořádné situaci. Zaznamenal jsem řadu diskusí na tohle téma. Chtěl bych vás všechny požádat, prosím odložte návštěvy svých chat a chalup a zůstaňte doma. Ti, kteří mají nařízenou karanténu doma samozřejmě zůstat musí. Pokud však nepociťujete příznaky onemocnění a na chalupu nebo chatu již odjet opravdu musíte, zdržujte se v jejím prostoru, noste roušku a minimalizujte kontakt s okolím. Je to opravdu důležité. „

21:42 Ministerstvo zdravotnictví vydává režimová a organizační opatřeni pro ochranu seniorů v sociálních zařízeních

Ministerstvo zdravotnictví vydalo v souvislosti se zvýšeným rizikem přenosu nákazy mezi klienty a zaměstnanci domovů pro seniory a lůžkových zařízení poskytovatelů sociálních služeb mimořádná režimová a organizační opatření pro maximální zajištění ochrany nejohroženější skupiny obyvatel.

„Musíme udělat maximum pro ochranu seniorů před koronavirem. Je to nejohroženější skupina. Přicházíme proto s mimořádným opatřením. Znovu zdůrazňuji, že je přísný zákaz návštěv. Zavádíme důležitá preventivní pravidla uvnitř zařízení a také postupy v případě nakaženého klienta,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Všem poskytovatelům zdravotních služeb následné a dlouhodobé lůžkové péče, poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě se nařizuje s účinností ode dne 28. března 2020 přijmout veškerá možná protiepidemická opatření, která povedou k zamezení šíření onemocnění COVID-19. Za taková lze považovat opatření týkající se úprav režimu a fungování zařízení spočívající především v maximální prevenci přenosu nákazy virem COVID-19, a to zejména oddělením osob zdravých od osob nemocných a dodržováním potřebných hygienicko-epidemiologických opatření.

Pro včasnou identifikaci osob s onemocněním COVID-19 je nutné pravidelně sledovat zdravotní stav osob nacházejících se v pobytovém zařízení, a to zejména měřit tělesnou teplotu všem pacientům nebo klientům 2x denně s využitím bezkontaktních teploměrů a sledovat příznaky respiračního onemocnění. Pacienti nebo klienti s teplotou rovné nebo větší než 37,5 °C budou ihned izolováni od ostatních.

Aby se předešlo rozšíření nákazy, je rovněž nutné zajistit personál, který bude výlučně pečovat o osoby s onemocněním COVID-19. Teplota se bude měřit také všem zaměstnancům, a to před příchodem do práce. Dále budou dotazováni na možný kontakt s nákazou COVID-19 a na zdravotní stav se zaměřením na příznaky respiračního onemocnění.

Zaměstnanci s teplotou rovné nebo větší než 37,0 °C nebo s respiračními příznaky budou ihned odesláni domů a budou telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře. Pro izolaci osob podezřelých nebo potvrzených z nákazy musí být vyčleněna kapacita lůžek. Optimální počet vyčleněných lůžek je 10 % celkové lůžkové kapacity zařízení.

Celé znění mimořádného opatření naleznete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví.

K tomuto mimořádnému opatření bylo Ministerstvem zdravotnictví zpracováno a vydáno metodické doporučení, které upřesňuje jednotlivé body vydaného opatření.

19:34 Ministerstvo zdravotnictví vydalo doporučení k nošení respirátorů a roušek pro vybrané profese

Odborníci Ministerstva zdravotnictví připravili doporučení obsahující rozdělení typů ochranných pomůcek podle vybraných profesí. Součástí je také návod, jak roušku správně nasadit, sejmout a zlikvidovat.

Posouzení, zda použít k zakrytí obličeje látkovou roušku či respirátor, závisí na zhodnocení rizikovosti prostředí, ve kterém se osoba pohybuje a činnost, kterou provozuje. Používání speciálních ochranných pomůcek na nesprávných místech může mít za následek jejich nedostatek.

„Stále se bavíme o množství pomůcek, ale už se ztrácí to klíčové, jak je používat. Odborníci proto připravili kuchařku, která říká, jaký typ ochranného prostředku je vhodný pro danou profesi a pro dané pracoviště. Současně je důležité klást důraz na správné nasazování a sundávání, včetně likvidace,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Respirátory FFP3, společně s ochranou očí, by měli používat primárně zdravotničtí pracovníci pracující v prostředí s vysokou pravděpodobností kontaktu s infikovaným aerosolem, například urgentní příjem v nemocnicích či infekční kliniky s nakaženými pacienty nebo také pracovníci zdravotnické záchranné služby či pracovníci laboratoří (COVID-centra). Respirátory nebo polomasky na úrovni FFP3 je doporučováno používat také pracovníkům čističek odpadních vod, kteří se pohybují v blízkosti technologií provozu s výskytem vodních par.

Respirátory FFP2 jsou vhodné pro profese jako jsou ostatní lékaři, praktičtí lékaři, ambulantní specialisté, lékárníci. Dále jsou tyto respirátory vhodné pro zdravotnický personál na odběrových místech a zubní lékaře, kteří by měli mít respirátory doplněny štítem. Respirátory FFP2 jsou vhodné také pro prodavače, řidiče MHD, hasiče, policisty a příslušníky armády, pokud jsou v častém přímém styku s veřejností. V neposlední řadě také v potravinářském průmyslu, v tzv. čistých provozech.

Pro běžné občany, ostatní profese a činnosti, včetně pracovníků v průmyslu či potravinářství, jsou doporučovány roušky jednorázové nebo i látkové, případně respirátory FFP1.

Vzhledem k celosvětovému nedostatku ochranných pomůcek je akceptovatelné použití stejného respirátoru při péči o více pacientů se stejnou diagnózou bez sejmutí respirátoru, pokud není respirátor poničen, znečištěn či kontaminován. A to pouze za předpokladu správného zacházení a dodržování hygienických podmínek. Nemocnice, které si umí zajistit sterilizaci zdravotnických prostředků či samy disponující centrální sterilizací, mohou pro potřebu svých zdravotnických pracovníků ověřenými sterilizačními metodami sterilizovat použité respirátory, zejména respirátory třídy FFP3, pro opakované použití, a to až třikrát.

Celé doporučení naleznete zde.

18:18 Ministerstvo zdravotnictví po dohodě s odbornou společností upravilo mimořádné opatření týkající se zákazu návštěv ve zdravotnických a sociálních zařízeních

Po projednání s Českou gynekologickou a porodnickou společností ČLS JEP upravilo Ministerstvo zdravotnictví již dříve vydané mimořádné opatření, kterým se dočasně zakazují návštěvy pacientů u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče a návštěvy klientů v zařízeních sociálních služeb. Nově byly stanoveny výjimky ze zákazu přítomnosti třetích osob při porodu ve zdravotnickém zařízení. Cílem opatření je maximální omezení sociálních kontaktů mezi lidmi tak, aby se v největší možné míře zamezilo komunitnímu přenosu onemocnění COVID-19.

Všem poskytovatelům zdravotních služeb se s účinností od 28. března 2020 nařizuje zákaz umožnění přítomnosti třetích osob při porodu ve zdravotnickém zařízení, s výjimkou porodu v případě rodičky, která jako cizinka potřebuje tlumočení, má závažné duševní onemocnění, je neslyšící, nevidomá nebo má jiné závažné zdravotní postižení, a s výjimkou případů, kdy se očekává porod mrtvého plodu.

Jednali jsme s představiteli odborné společnosti a řešili jsme velmi diskutovanou otázku zákazu přítomnosti třetí osoby u porodu. A odborníci se shodli, že je to správné rozhodnutí, že musíme riziko nakažení co nejvíce eliminovat. Každá další přítomná osoba totiž neúměrně zvyšuje riziko nákazy nejen rodičky, ale zejména zdravotníků, jak na porodním sále, tak na celém porodnickém oddělení. Nicméně připustili jsme při porodu výjimky, a to pro ty případy, kdy je přítomnost osoby blízké nezbytná pro zvládnutí porodu rodičkou se závažným duševním onemocněním nebo z důvodu jazykové bariéry. Je třeba podotknout, že nadále zůstává výjimka v podobě návštěv nezletilých pacientů, následně tedy i nově narozených dětí,“ vysvětlil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Všechny předchozí body mimořádného opatření ze dne 18. března, které se tímto ruší, zůstaly beze změny. Celé znění nového mimořádného opatření naleznete zde.

16:37 Ministerstvo zdravotnictví vydalo doporučený postup pro testování pacientů a stanovilo kritéria pro propuštění z izolace

Ministerstvo zdravotnictví vydalo doporučený postup pro testování na nový typ koronaviru včetně algoritmu pro odběrová místa a stanovilo kritéria pro propuštění pacienta z izolace. K testování se doporučují osoby, kteří splňují alespoň jedno z těchto klinických kritérií: horečku nad 37,5 stupňů, suchý kašel či dušnost.

Oprávnění k indikaci laboratorního vyšetření je uděleno všeobecným praktickým lékařům, praktickým lékařům pro děti a dorost, ošetřujícím lékařům poskytovatele lůžkové péče, epidemiologům KHS a ambulantním specialistům – pneumologům.

Výběr konkrétního odběrového místa vychází z dohody pacienta s indikujícím lékařem. Pacientům indikovaným k provedení odběru a laboratorního vyšetření COVID- 19 se doporučuje kontaktovat předem odběrové místo telefonicky a domluvit si termín a čas provedení odběru. Za účelem sjednocení všech postupů byl také stanoven algoritmus testování na odběrových místech.

Ministerstvo zdravotnictví současně stanovilo kritéria pro ukončení karanténních opatření u pacientů s laboratorně potvrzeným onemocněním koronavirem. Kritéria vychází ze současných limitovaných znalostí týkajících se spektra klinických příznaků nemoci, možnostech přenosu a délky trvání vylučování viru u pacientů s COVID-19, byla připravena Klinickou skupinou COVID Ministerstva zdravotnictví dne 25. března 2020 a mohou být změněna na základě nových dostupných informací. 

Doporučený postup k testování, algoritmus pro odběrová místa a kritéria pro propuštění pacienta z izolace naleznete zde

14:22 Ministerstvo spravedlnosti amnestii nepřipravuje

V souvislosti s informacemi, které se nyní objevily v médiích, by Ministerstvo spravedlnosti chtělo kategoricky odmítnout spekulace o chystané amnestii. V tuhle chvíli resort justice amnestii nepřipravuje. Jedná se pouze o obecné úvahy v souvislosti s doporučením Světové zdravotnické organizace a aktuální situací v okolních státech, které pečlivě sledujeme.

Informace, které se objevují v médiích, byly reakcí na konkrétní dotaz související s výzvou Petra Tomana. Případné úvahy o amnestii jsou nyní předčasné. Navíc podobné kroky by vůbec nebylo vhodné činit v současné době nouzového stavu a epidemiologické situace.

12:28 V pondělí 30. března od 14.00 hodin se ve Strakově akademii uskuteční formou videokonference další jednání vlády.

Kromě dalších forem pomoci koronavirovou epidemií postiženým podnikatelům a firmám se bude vláda zabývat i dvěma novelami zákonů předloženými poslanci a Pardubickým krajem a jmenuje do funkcí státní tajemníky a tajemnice Úřadu vlády, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva obrany, Ministerstva kultury a Ministerstva vnitra.

11:03 Dnes ve 13 hodin na tiskovou konferenci Ministerstva zdravotnictví k opatřením směrem k seniorům a v pobytových zařízeních pro seniory v souvislosti s onemocněním COVID-19. Tisková konference proběhne za účasti ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha.

8:43 Jak za současné situace řešit exekuce a insolvence?

V souvislosti s vládními opatřeními zaměřenými na omezení šíření onemocnění COVID-19 může osobám samostatně výdělečně činným a zaměstnancům hrozit nižší příjem nebo jeho celková ztráta. Celá situace může být komplikovanější pro toho, kdo je navíc v exekuci nebo insolvenci. Ministerstvo spravedlnosti proto přináší několik užitečných informací, jak takové případy řešit a předcházet tak zhoršení sociální situace. Dlužníci mohou požádat o odklad exekuce, lidem v insolvenci pak zjednoduší situaci snížení měsíčních splátek nebo jejich přerušení. Ministerstvo pak na svých stránkách pro ulehčení situace dlužníkům zveřejnilo následující vzory:

 • odklad exekuce – ZDE
 • snížení výše měsíční splátky či přerušení insolvenčního řízení – ZDE.

Exekuce

Lidé v exekuci mohou požádat o její odklad. Ministerstvo připravilo nový vzor návrhu na odklad exekuce. Návrh na odklad podávají dlužníci soudnímu exekutorovi. Vzor je ke stažení na stránkách ministerstva.

Odklad exekuce znamená, že soudní exekutor do vydání rozhodnutí o návrhu na odklad exekuce nečiní žádné úkony směřující k provedení exekuce. To neplatí v případě, že se jedná o návrh, který je svévolným nebo zřejmě bezúspěšným uplatňováním nebo bráněním práva, nebo pokud jde o návrh, ve kterém účastník řízení uplatnil stejné okolnosti, o kterých již bylo rozhodnuto. Odloží-li exekutor nebo exekuční soud exekuci, nekoná soudní exekutor po dobu odkladu žádné úkony směřující k provedení exekuce. Po uplynutí doby odkladu pokračuje exekutor i bez návrhu v provedení exekuce.

Soudní exekutor (exekuční soud) může na návrh odložit provedení exekuce. To v případě, kdy se dlužník (povinný) bez své viny přechodně ocitl v takovém postavení, že by pro něj nebo jeho rodinu mohlo okamžité provedení exekuce znamenat zvlášť nepříznivé následky. Současně však ani věřitel (oprávněný) nesmí být tímto odkladem vážně poškozen. I bez návrhu povinného může soudní exekutor (exekuční soud) odložit provedení výkonu rozhodnutí, lze-li očekávat, že bude exekuce zastavena.

Insolvence

Dlužníci v insolvenčním řízení mohou v současné mimořádné situaci požádat o snížení výše měsíčních splátek nebo přerušení splácení. S příslušnou žádostí je potřeba se obrátit na insolvenční soud, který vede příslušné insolvenční řízení. Konkrétní postup se pak liší podle toho, jestli se o úpadku rozhodlo před 31. 5. 2019 (tj. před oddlužovací novelou), nebo po 1. 6. 2019 (tj. po oddlužovací novele).

Pro řízení před oddlužovací novelou platí, že soud může rozhodnout o změně rozhodnutí o schválení oddlužení, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek. Takové žádosti ovšem může soud vyhovět po splnění dalších podmínek, a to podobně jako kdyby byla učiněna již v samotném návrhu na povolení oddlužení.

Pro řízení po oddlužovací novele platí, že dlužník může požádat o stanovení jiné výše měsíčních splátek pro změnu poměrů (§ 398 odst. 5 insolvenčního zákona ve znění účinném od 1. 6. 2019). Takové žádosti soud může vyhovět, pokud by aktuální výše splátek v podstatě znamenala, že dlužník nebude schopen dlouhodobě splácet. Dále také platí, že na návrh dlužníka může insolvenční soud z důležitých důvodů rozhodnout o přerušení průběhu oddlužení až na 1 rok. Přerušit průběh oddlužení lze však pouze jednou. Po dobu tohoto přerušení pak dlužník nemusí plnit svou povinnost měsíčně splácet svým věřitelům. Dlužník by však stále měl platit zálohu na odměnu insolvenčního správce (ve snížené 30% výši) a jeho hotové výdaje

I pro tyto situace Ministerstvo spravedlnosti připravilo vzorové návrhy dostupné na stránkách justice.

26. března 2020

19:17 Minister zdravotníctva ČR Adam Vojtěch pre ČT uviedol, že Česi chcú denne testovať až 10 tisíc ľudí.

Česi už dokážu testovať denne 4 100 ľudí s výsledkami do 6 hodín. Počet idú zvýšiť na 10 000 denne. Majú už 65 laboratórií a testujú aj samoplatcov. Už dnes tam urobia viac testov za deň, ako Slovensko za celý čas od vypuknutia zavlečenia ochorenia.

16:21 Záznam z dnešní tiskové konference MPSV na téma Práva zaměstnanců v souvislosti s šířením COVID-19

14:16 Na zvýšení soběstačnosti dostanou zemědělci a potravináři
navíc 4,3 miliardy korun, rozhodla vláda

Celkem až 4,3 miliardy korun navíc z rozpočtové rezervy státu dostanou na pomoc se zvládnutím současné krize čeští zemědělci a producenti potravin. Rozhodla o tom dnes vláda. Peníze, které budou moci primárně čerpat malé a střední podniky, mají především zvýšit soběstačnost České republiky a snížit její závislost na dovozech. Menší část prostředků půjde také na boj proti kůrovci.

„Hlavním smyslem námi navržených opatření je zajištění potravinové soběstačnosti našich obyvatel a podstatné navýšení výrobních kapacit potravinářského průmyslu. V současné krizové situaci se ještě více ukazuje zásadní význam tuzemského zemědělství a potravinářství,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Vláda dnes odsouhlasila navýšení rozpočtu na Program rozvoje venkova o 3,3 miliardy korun. Většina peněz, celkem 2,3 miliardy korun, by měla jít na investice do zemědělských podniků. Šest set milionů korun dostanou zemědělci na zlepšení životních podmínek zvířat, zbylých 400 milionů korun dostanou lesníci na pořízení techniky pro boj s kůrovcem.

O 1 miliardu korun dnes vláda svým rozhodnutím posílila také rozpočet Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF). V rámci stávajících programů PGRLF refunduje část předepsaných úroků z komerčních úvěrů. Jde zejména o investiční úvěry, v jejichž rámci komerční banky financují investiční činnost zemědělských podnikatelů a podnikatelů v oblasti lesnictví.

„Chceme maximálně vyjít vstříc našim klientům v této krizové době. Jejich požadavky budeme individuálně posuzovat, abychom jim pomohli co možná nejvíce eliminovat negativní dopady na jejich podnikání,“ uvedl předseda představenstva PGRLF Vladimír Eck.

Fond bude v odůvodněných případech akceptovat odložení splátek u stávajících komerčních úvěrů. Bude tedy poskytovat úrokovou podporu i na splátkách, které budou na základě ujednání mezi úvěrující bankou a klientem PGRLF odloženy oproti původnímu splátkovému kalendáři, a to při dodržení maximálních lhůt uvedených v pravidlech programu.

V případě úvěrů poskytnutých přímo společností PGRLF lze žádat o uvolnění či snížení zástav peněžních vkladů, které nyní slouží jako zajištění poskytnutých úvěrů. Bude umožněn i odklad splátek jistiny úvěrů poskytnutých PGRLF, a to vždy na základě individuálního posouzení. 

14:02 ČNB snižuje úrokové sazby a přijímá další opatření

Bankovní rada České národní banky na svém dnešním jednání snížila dvoutýdenní repo sazbu (2T repo sazbu) o 75 bazických bodů na 1,00 %. Současně rozhodla o snížení lombardní sazby na 2,00 % a diskontní sazby na 0,05 %. Nově stanovené úrokové sazby jsou platné od 27. března 2020.

12:47 Na základě mimořádného opatření se prodlužuje zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb

Ministerstvo zdravotnictví na základě dnešního jednání vlády vydalo mimořádné opatření, kterým se prodlužuje zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách, s výjimkou vybraných prodejen. Nově se do výjimek zařadilo zámečnictví, servis výrobků a strojů pro domácnost, myčky automobilů a také činnosti týkající se pohřbívání. Zákaz prodeje se také nevztahuje na poskytování ubytovacích služeb, a to osobám za účelem výkonu povolání a cizincům s pracovním povolením či do doby opuštění území České republiky.    

Nadále se zákaz nevztahuje na maloobchodní prodej potravin, pohonných hmot, paliv, hygienického zboží, léčiv, zdravotnických prostředků, potřeb pro zvířata, brýlí a čoček, tabákových výrobků, novin a časopisů a dalších výjimek uvedených v mimořádném opatření. Tento zákaz se současně nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona. 

Nově se nařizuje, aby podnikatelé provozující maloobchodní prodejnu potravin se samoobslužným prodejem poskytovali bezplatně zákazníkům u každého vchodu do takové prodejny jednorázové rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na ruce (např. mikrotenový sáček).

Cílem všech navržených změn v návaznosti na již dříve přijatá opatření usnesením vlády ze dne 14. března 2020 je snaha o dočasné maximální omezení sociálních kontaktů mezi lidmi, s výjimkou maloobchodního prodeje zboží a služeb v nezbytných oblastech, tak aby se v největší možné míře zamezilo komunitnímu přenosu onemocnění koronavirem.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví navazuje na usnesení vlády a bylo vydáno na dobu od 27.3.2020 od 6:00 hodin do 1.4.2020 do 6:00 hodin.

Znění mimořádného opatření naleznete zde.

12:43 Ministerstvo zdravotnictví spouští pod číslem 1212 linku první psychické pomoci

Období nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 či povinně nařízená domácí karanténa může pro někoho znamenat nepřiměřenou psychickou zátěž. Ministerstvo zdravotnictví proto spustilo pod číslem 1212 také linku první psychické pomoci. Linka je bezplatná a určena všem občanům. Provoz linky zajišťují zdravotničtí interventi a psychologové Systému psychosociální intervenční služby (SPIS), vycvičení pro komunikaci s lidmi zasaženými psychicky nadlimitní situací.

Během nově nastalých vládních opatření byl zaznamenán nárůst výskytu stavu úzkostí. Vzniklá situace může ovlivnit především osoby, které se již před tímto stavem špatně vyrovnávali se stresem nebo mají predispozice na horší reakce na stres. Je proto potřeba klást důraz na prevenci proti prožívání strachu a stresu. Stres je reakce na ohrožení a s tím souvisí i pocity úzkosti. Tyto pocity vychází z nejistoty a z neznámého. Linka psychické pomoci pod číslem 1212 (volba 5) nabízí možnost promluvit si s odborníkem, který úzkostem volajícího a s nimi spojenými starostmi porozumí a bude spolu s ním hledat řešení a úlevu.

„Koronavirus je nový virus, který ještě úplně neznáme a přirozeně se mohou objevit pocity strachu. Strach mohou vyvolávat i nesprávné informace a fámy. Fakta i možnost situaci s někým sdílet strach minimalizují. V psychicky náročné situaci je důležité mít příležitost promluvit si s někým, kdo porozumí situaci, ve které se volající nachází. Linku jsme zřídili hlavně proto, aby poskytla volajícímu bezpečný prostor pro podpůrný rozhovor v obtížné situaci s odborníkem, který mu případně nabídne další možnosti pomoci,“ vysvětluje smysl linky první psychické pomoci ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Provoz linky první psychické pomoci je vázán na číslo 1212, na něž mohou volat občané v souvislosti s aktuální epidemií. Po jeho aktivaci se v hlavní nabídce mezi sděleními v rámci dalšího směrování hovoru ozve také: „Máte v souvislosti s aktuální situací obavy o sebe nebo své blízké a potřebujete o tom mluvit? Stiskněte 5“ Po zvolení této možnosti je volající propojen na pracovníka podpůrné linky. Provoz zajišťují zdravotničtí interventi a psychologové Systému psychosociální intervenční služby (SPIS), vycvičení pro komunikaci s lidmi zasaženými psychicky nadlimitní situací. Dostupnost linky je aktuálně v době 7-24 hodin a v případě potřeby bude dále upravována. V nočních hodinách je případný volající odkázán na non-stop linku krizové pomoci. 

Linku první psychické pomoci mohou využít lidé, na které doléhá aktuální krizová situace, vyvolaná ohrožením zdravotní povahy. Volat tedy mohou ti, jež cítí strach z nemoci, či nákazy, obtížně zvládají karanténu, mají pocity bezmoci, těžce nesou izolaci, potřebují podporu při zvládnutí akutního stresu, cítí hněv nebo zklamání v souvislosti se současnou situací, kterou prožívají.        

Smyslem linky je poskytnout volajícím bezpečný prostor pro podpůrný rozhovor v obtížné situaci, v níž se nacházejí. V případě potřeby jim může pracovník linky doporučit odbornou péči a sdělit vhodné kontakty. 

Více informací najdete také na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR ke koronaviru, a to jak v rubrice Otázky a odpovědi (Jak chránit svou psychiku), nebo i přímo v článku Jak se vyrovnat se svou psychikou během karantény?.

12:12 Česká národní banka oznamuje, že měnověpolitické rozhodnutí bankovní rady ČNB bude zveřejněno dnes, tj. 26. 3. 2020, ve 14.00.

11:46 MPSV omezí kvůli COVID-19 papírování.  Lidé pobírající některé dávky nebudou muset dokládat aktuální příjmy

Rodiny a senioři pobírající přídavek na dítě, příspěvek na bydlení nebo zvýšený příspěvek na péči zřejmě nebudou muset pro nárok na výplatu ve 2. čtvrtletí dokládat Úřadu práce ČR příjmy a náklady na bydlení za první tři měsíce letošního roku. Ministerstvo práce a sociálních věcí také navrhuje zjednodušení správního řízení v oblasti nepojistných sociálních dávek. Jde o změny dočasné, které reagují na mimořádná opatření vlády v souvislosti s COVID-19. Záměr ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) dnes (26. března) schválila vláda. Zákon ještě musí schválit ve stavu legislativní nouze obě komory Parlamentu a podepsat prezident republiky.

V nouzovém stavu je realizována řada omezujících opatření souvisejících především s omezením osobního kontaktu mezi lidmi a také ve styku s úřady. K omezení nutného kontaktu rodin a seniorů s Úřadem práce ČR se MPSV rozhodlo vládě a Parlamentu ČR navrhnout mimořádná opatření týkající se těch, kteří pobírají dávky, kde je nutné dokládat příjem (přídavek na dítě, příspěvek na bydlení nebo zvýšený příspěvek na péči). MPSV v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a omezením osobního kontaktu mezi lidmi navrhuje, aby pro vyplácení těchto dávek ve 2. čtvrtletí lidé nic dokládat nemuseli a dávky jim byly dál vypláceny dle předchozích údajů.

Chceme teď ulehčit lidem i úřadům život a minimalizovat možnosti přenosu nákazy koronavirem. Omezení papírování je v této složité době naprosto logický krok. Věřím, že se mnou budou souhlasit i poslanci a senátoři a zákon projde legislativním procesem hladce,“ uvedla ministryně Jana Maláčová

Pokud se během prvních 3 měsíců letošního roku lidem pobírajícím tyto dávky změnily příjmy nebo se zvýšily náklady na bydlení a mají nárok na zvýšení dávky, můžou tyto změny doložit, jakmile to bude možné. ÚP ČR to zohlední od měsíce, ve kterém tuto informaci dostane.

Zjednoduší se také administrativa v oblasti nepojistných sociálních dávek. Lidé mohou posílat žádosti a další podklady elektronickou formou bez zaručeného podpisu. Úřad práce ČR budou navíc rovnou vydávat oznámení nebo rozhodnutí ve věci.

Cílem těchto návrhů je minimalizovat potřebu osobního kontaktu se zaměstnavateli, zaměstnanci Úřadu práce ČR, případně dalšími institucemi a snížit objem zásilek, které doručuje Česká pošta. Jedná se o mimořádnou právní úpravu, která bude platná pouze pro omezené časové období z důvodu vyhlášeného nouzového stavu. Tato opatření nijak neovlivní podávání nových žádostí a nesníží právní jistoty žadatelů nebo poživatelů dávek.

Lidé mohou komunikovat s ÚP ČR jinak než osobně i v případě žádostí o další dávky a podpory či zprostředkování zaměstnání a zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání. Žádosti mohou zasílat elektronicky prostřednictvím datové schránky, e-mailem, poštou nebo odevzdat do schránek umístěných obvykle při vstupu na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR, případně na jiném viditelně označeném místě.

Pokud klienti využijí možnost podání e-mailem, není nutné, aby měli zaručený elektronický podpis. Přílohou takového emailu může být sken/fotografie s dokladovanou skutečností (např. sken/fotografie žádosti o dávku s podpisem). Pokud člověk touto cestou požádá o jakoukoli podporu/dávku vyplácenou Úřadem práce ČR, je třeba do žádosti uvést také telefonní a e-mailové spojení.

Zaměstnanci ÚP ČR jej tak, v případě nutnosti, mohou kontaktovat a předejít případným nesrovnalostem. Aby úředníci mohli ověřit totožnost žadatele, event. s ním projednat doložení dalších podkladů, je třeba reagovat na e-maily obdržené z Úřadu práce ČR či přijímat hovory z příslušných kontaktních pracovišť ÚP ČR. Obvykle začínají číslicí 950 … Tyto přijaté hovory nejsou zpoplatněné a nepřinesou tedy klientům žádné výdaje. Další praktické informace pro občany jsou k dispozici na webových stránkách Úřadu práce ČR –  www.uradprace.cz.

10:56 Příjem Jednotných žádostí se prodlužuje o měsíc do 15. června.
Rozhodl o tom ministr zemědělství Miroslav Toman

Ministr zemědělství Miroslav Toman prodloužil termín příjmu tzv. Jednotných žádostí až do 15. června 2020. Žadatelé tak získají více času na přípravu příslušných žádostí a zajištění podkladů v současné omezené krizové situaci. Na základě Jednotných žádostí se zemědělcům vyplácejí hlavní zemědělské dotace, ročně tak získají více než
30 miliard korun.

„V souvislosti s krizovou situací způsobenou pandemií koronavirem jsem se rozhodl prodloužit termín pro příjem Jednotných žádostí až do 15. června 2020. Tento postup nám umožní zvláštní opatření Evropské komise, ke kterému se v současné době připravuje legislativní výjimka. Chci ujistit zemědělce, že výplata podpor není ohrožena. Za loňský rok jsou dotace v rámci Jednotných žádostí téměř vypořádány,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Díky legislativní výjimce bude moci Ministerstvo zemědělství posunout termín pro příjem žádostí u řady plateb poskytovaných z evropských fondů. Zejména jde o přímé platby, jako jsou SAPS, greening, platbu pro mladé zemědělce či podporu citlivých sektorů, dále plošné platby Programu rozvoje venkova (PRV), tedy například podpora ANC, Agroenvironmentálně-klimatická opatření a Ekologické zemědělství, a platby na zvířata – podpora pro opatření Dobré životní podmínky zvířat.

V rámci Jednotné žádosti se vyplácejí hlavní zemědělské dotace. Mezi zemědělce se tak rozdělí více než 30 miliard korun ročně, většina peněz je z EU. Příjem žádostí začne podobně jako v předchozím roce v první polovině dubna.

Konkrétní datum bude ještě upřesněno a zveřejněno na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). Posun termínu do 15. června se bude týkat také podávání žádostí o zařazení do pětiletých, resp. dvouletých navazujících závazků pro Agroenvironmentálně – klimatické opatření a opatření Ekologické zemědělství. Dále žádostí na platby na zalesňování zemědělské půdy či plošná lesnická opatření PRV. Celkem musí být v krátkém mezidobí novelizováno 16 právních předpisů – nařízení vlády, která stanovují podmínky pro výše zmíněné platby. Prodloužení termínu ukončení z původního termínu 15. května na 15. června poskytne žadatelům čas pro přípravu příslušných žádostí a zajištění potřebných podkladů v současné krizové situaci. 

Výplata dotací v rámci Jednotné žádosti za rok 2019 není ohrožena. Loni obdržel SZIF od zemědělců 30 798 Jednotných žádostí. To odpovídá v souhrnu za všechny platby a opatření
159 025 žádostí o dotaci v objemu zhruba 32,2 mld. Kč. K dnešnímu dni bylo vydáno již 153 925 rozhodnutí v souhrnné částce zhruba 30,3 mld. Kč. Z toho bylo zemědělcům proplaceno 129 727 žádostí v celkové výši zhruba 28,1 mld. Kč.

V porovnání s rokem 2018, kdy bylo podáno v souhrnu za všechny dotační tituly celkem 156 882 žádostí o dotaci, bylo za srovnatelné období předchozího roku vydáno 150 942 rozhodnutí, tzn. nárůst v letošním roce o téměř dvě procenta. U vyplacených žádostí, kterých bylo za srovnatelné období předchozího roku vydáno 127 034, činí nárůst 2,11 %. Celková vyplacená částka je vyšší o zhruba 635,3 milionu Kč.

9:00 Minister zdravotníctva ČR Adam Vojtěch (nom. ANO: „Aktuální stav. V ČR je 1 775 pacientů s koronavirem. Včera jsme zaznamenali vysoký počet provedených testů. Laboratoře zvládly vyšetřit dokonce 4 098 lidí. Celkem jsme v počtu testů od začátku již na čísle 26 698. K dnešku máme 34 pacientů s těžkým průběhem.

25. března 2020

18:29 MZ ČR: Z důvodu řady dotazů upřesňujeme, že nově vydané mimořádné opatření nijak nemění stávající opatření týkající se návštěv rekreačních objektů, jako jsou chaty a chalupy.

Ministerstvo zdravotnictví důrazně doporučuje všem občanům, aby vycházeli ze svých domovů jen v nejnutnějších případech a omezili návštěvu svých rekreačních objektů, jako jsou chaty a chalupy, za účelem rekreace. Ministerstvo také důrazně upozorňuje, aby občané s nařízenou karanténou nebo po kontaktu s pozitivním člověkem v žádném případě neopouštěli svá bydliště. Občané, kteří nepociťují příznaky onemocnění, mohou vycestovat do jiné lokality, s výjimkou lokalit uzavřených, při dodržení základních hygienických pravidel včetně vybavení rouškou, a za předpokladu, že v místě setrvají v uzavřeném prostoru rekreačního objektu a budou minimalizovat kontakt s okolím.

Za účelem ochrany veřejného zdraví nařídilo Ministerstvo zdravotnictví pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob

Na základě jednání vlády vydalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření, kterým se prodlužuje zákaz volného pohybu osob na území ČR s výjimkou například cest do zaměstnání či obstarávání základních životních potřeb, jako je například nákup potravin. Současně se nařizuje omezit pohyb na veřejně dostupných místech a omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru. Pobývat na veřejně dostupných místech se umožňuje nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti či účasti na pohřbu.

Nadále se omezení pohybu nevztahuje také na cesty v neodkladných úředních záležitostech, pobytu v přírodě nebo účasti na pohřbech. Současně je nutné zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud je to možné.

Cílem všech navržených změn v návaznosti na de facto shodná omezení dříve přijatá usnesením vlády je snaha o dočasné maximální omezení sociálních kontaktů mezi lidmi, s výjimkou nezbytných cest, tak aby se v největší možné míře zamezilo komunitnímu přenosu onemocnění koronavirem.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví navazuje na usnesení vlády a bylo vydáno na dobu od 24.3.2020 od 6:00 hod. do 1.4.2020 do 6:00 hod.

Celé znění mimořádného opatření naleznete zde.

17:39 Ministr vnitra na základě usnesení vlády České republiky ze dne 13. března 2020 č. 203 a na základě usnesení vlády ČR ze dne 19. března 2020 č. 267 a usnesení vlády ČR ze dne 23. března 2020 č. 281

stanovuje

1) Zákaz vstupu na území České republiky uvedený v bodu I. 1. usnesení č. 203 neplatí na:

1. Mezinárodní dopravu /jsou uvedeny zároveň i podmínky pro vycestování z území/

 1. mezinárodní dopravu: řidiče nákladních vozidel, řidiče autobusů, posádky dopravních letadel a posádky letadel vykonávajících letecké práce, strojvedoucí, vlakové čety a vozmistry, lodní kapitány a členy posádek nákladních plavidel, posádky vozů správce komunikace a řidiče vozidla do 9 osob, přepravující některou z výše uvedených kategorií osob, který je zaměstnancem téhož zaměstnavatele a přepravuje je na místo, kde mají zahájit výkon činnosti, nebo je přepravuje zpět, a prázdné jízdy spojené s těmito přepravami, (v případě střídání lodních kapitánů a posádek nákladních plavidel může zaměstnavatel sjednat externího řidiče vozidla do 9 osob),

2. Přeshraniční pracovníky (pendleři) /jsou pro uvedeny zároveň i podmínky pro vycestování z území/

a) přeshraniční pracovníky ve zdravotnictví, sociálních službách a pracovníci základních složek integrovaného záchranného systému – platí pro překračování hranic s Českou republikou, Rakouskem, Polskem, Slovenskem i Německem. Nadále se vyžaduje pouze: Potvrzení o výkonu přeshraničního zaměstnání v oboru zdravotnictví, sociálních služeb a IZS – viz nový vzor na webu mvcr.cz. Co jsou základní složky IZS viz samostatný dokument k pendlerům.

Nevyžaduje se tak:

 • Knížka přeshraničního pracovníka
 • Četnost překračování hranice (ani 3x týdně, ani 21 kalendářních dní)
 • Karanténa po návratu
 • přeshraniční pracovníky překračující hranici se Slovenskou republikou nebo Polskou republikou za účelem výkonu práce ve vzdálenosti do 100 km od státní hranice s uvedenou zemí (prokazatelně pravidelně v četnosti nejméně 3x v týdenním cyklu mající potvrzení pro přeshraniční pracovníky a „knížku přeshraničního pracovníka“ – obojí na webu mvcr.cz)
 • přeshraniční pracovníky jinak běžně překračující hranici se Spolkovou republikou Německo nebo Rakouskou republikou za účelem výkonu práce (prokazatelně pravidelně překračují tyto vnitřní hranice nejvíce 1x za 21 kalendářních dní a kteří mají potvrzení přeshraničního pracovníka a „knížku přeshraničního pracovníka“ – knížku vede elektronicky policie). Při druhém překročení hranice za účelem výkonu práce do Spolkové republiky Německo nebo do Rakouské republiky musí doložit, že absolvovali dvoutýdenní nařízenou karanténu. Překračování hranice za výkonem práce v pásmu nad 100 km od státní hranice lze pouze na hlavních přechodech s režimem 24/7. Přeshraniční pracovník vyjíždějící do Německa nebo Rakouska je oprávněn na turnus vzít sebou i rodinné příslušníky, i pro ně však po návratu platí povinná karanténa (včetně dětí).

3. Servis kritické infrastruktury /jsou uvedeny zároveň i podmínky pro vycestování z území/

pracovníky chemických a farmaceutických provozů souvisejících s bojem proti epidemii (např. výroba ochranných prostředků a dezinfekčních přípravků), pracovníky kritické infrastruktury[1], kritické informační infrastruktury a další nebo související energetické infrastruktury a pracovníci řídící a servisující chemické a farmaceutické provozy související s bojem proti epidemii a kritickou infrastrukturu včetně servisu vybavení IZS apod. – viz zejm. potvrzení na webových stránkách MV, za podmínky, že jde o nárazovou, nepravidelnou činnost. Tito pracovníci – občané EU – mohou pobývat na území České republiky za účelem výkonu práce. Umožňuje se rovněž průjezd těchto pracovníků z jednoho členského státu do jiného členského státu. Umožňuje se vycestování servisních/montážních pracovníků z České republiky za účelem servisu/montáže do jiného státu EU.

 1. 4. Humanitární a urgentní případy, nepředvídatelné mimořádné situace /jsou uvedeny zároveň i podmínky pro vycestování z území/
 2. příslušníky integrovaného záchranného systému včetně horské služby, a příslušníky ostatních složek integrovaného záchranného systému,
 3. experty v boji proti epidemiím, na humanitární a zdravotnickou pomoc, dále lékaři a zdravotní sestry pracující na území České republiky, pokud jsou občany Evropské unie a nejsou zároveň tzv. pendlery,
 4. osoby v případě nepředvídané mimořádné situace např. osoby převážející krev, biologický materiál, kostní dřeň za účelem transplantace nebo odběrové týmy transplantačních center převážejících orgány určené k transplantaci, nebo osoby podstupující z důvodů svého závažného zdravotního stavu lékařský zákrok v zahraničí, porod (akceptuje se i cesta otce na porod – nutno doložit), dále pracovníci pohřební služby při převozu zesnulých (lidských pozůstatků) nebo pracovníci zajišťující průvoz pacienta sanitním vozem z území jiného členského státu přes území České republiky nebo na území České republiky, zemědělci hospodařící na území sousedního státu v příhraničí,

5. Repatriace a sloučení

 1. nezletilé dítě do věku 18 let, je-li jeho rodič občanem České republiky, a dále rodiče nezletilého dítěte mladšího 18 let, které je občanem České republiky – výjimka je za účelem jednorázového příjezdu do ČR,
 2. občan ČR, který jede vyzvednout na mezinárodní letiště svého rodinného příslušníka (potomky, rodiče, manžele, sourozence) – pouze po předložení letenky/palubní vstupenky.
 3. občan EU tranzitující do svého domovského státu přes území České republiky – nutno doložit nótou zastupitelského úřadu své domovské země,
 4. cizinec s povoleným pobytem v jiném členském státě EU tranzitující do státu EU, kde má povolen pobyt, přes území České republiky – nutno doložit nótou zastupitelského úřadu cílové země,
 5. manžel občana ČR – nutno doložit oddacím listem– výjimka je za účelem jednorázového příjezdu do ČR,

6. Diplomaté, úředníci, apod.

 1. členy mise podle Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích a členy konzulárního úřadu podle Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích, akreditovaných v České republice, a úředníky mezinárodních organizací se sídlem v České republice, registrovaných na MZV ČR, a to včetně jejich rodinných příslušníků,
 2. úředníky mezinárodních organizací za účelem nezbytné cesty do ČR,
 3. členové Evropského parlamentu,
 4. držitelé diplomatických a služebních pasů vydaných Českou republikou,
 5. státní zaměstnanci, příslušníci ozbrojených sborů ČR a vojáci při plnění významného úkolu.

2) Zákaz vycestování uvedený v bodu I. 2. usnesení neplatí na:

 • cizince s trvalým a přechodným pobytem nad 90 dnů nebo bydlištěm na území ČR, kteří projeví zájem vycestovat, avšak nebudou oprávněni po dobu platnosti nouzového stavu zpětně vstoupit na území ČR,
 • na občany ČR s prokázaným povoleným pobytem v jiné zemi – na přesuny mezi zeměmi platí omezení z ostatních usnesení vlády – tzn. omezení svobody pohybu pouze za vyjmenovanými účely – nelze se volně pohybovat tam a zpět,
 • na diplomatické pracovníky, administrativní pracovníky, konzulární úředníky a technické pracovníky, včetně jejich členů rodiny podle § 2 zákona č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a změně některých zákonů,
 • úředníky mezinárodních organizací,
 • mezinárodní dopravu: řidiče nákladních vozidel, řidiče autobusů, posádky dopravních letadel a posádky letadel vykonávajících letecké práce, strojvedoucí, vlakové čety a vozmistry, lodní kapitány a členy posádek nákladních plavidel, posádky vozů správce komunikace a řidiče vozidla do 9 osob, přepravující některou z výše uvedených kategorií osob, který je zaměstnancem téhož zaměstnavatele a přepravuje je na místo, kde mají zahájit výkon činnosti, nebo je přepravuje zpět, a prázdné jízdy spojené s těmito přepravami, (v případě střídání lodních kapitánů a posádek nákladních plavidel může zaměstnavatel sjednat externího řidiče vozidla do 9 osob),
 • členy mise podle Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích, členy konzulárního úřadu podle Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích a úředníky mezinárodních organizací, včetně jejich rodinných příslušníků,
 • příslušníky integrovaného záchranného systému včetně horské služby, a příslušníky ostatních složek integrovaného záchranného systému,
 • přeshraniční pracovníky ve zdravotnictví, sociálních službách a pracovníci základních složek integrovaného záchranného systému – platí pro překračování hranic s Českou republikou, Rakouskem, Polskem, Slovenskem i Německem, – Nadále se vyžaduje pouze: Potvrzení o výkonu přeshraničního zaměstnání v oboru zdravotnictví, sociálních služeb a IZS– viz nový vzor na webu mvcr.cz. Co jsou základní složky IZS viz samostatný dokument k pendlerům.

Nevyžaduje se tak:

 • Knížka přeshraničního pracovníka
 • Četnost překračování hranice (ani 3x týdně, ani 21 kalendářních dní)
 • Karanténa po návratu
 • přeshraniční pracovníky překračující hranici se Slovenskou republikou nebo Polskou republikou za účelem výkonu práce ve vzdálenosti do 100 km od státní hranice s uvedenou zemí (prokazatelně pravidelně v četnosti nejméně 3x v týdenním cyklu mající potvrzení pro přeshraniční pracovníky a „knížku přeshraničního pracovníka“ – obojí na webu mvcr.cz)
 • přeshraniční pracovníky jinak běžně překračující hranici se Spolkovou republikou Německo nebo Rakouskou republikou za účelem výkonu práce (prokazatelně pravidelně překračují tyto vnitřní hranice nejvíce 1x za 21 kalendářních dní a kteří mají potvrzení přeshraničního pracovníka a „knížku přeshraničního pracovníka“ – knížku vede elektronicky policie). Při druhém překročení hranice za účelem výkonu práce do Spolkové republiky Německo nebo do Rakouské republiky musí doložit, že absolvovali dvoutýdenní nařízenou karanténu. Překračování hranice za výkonem práce v pásmu nad 100 km od státní hranice lze pouze na hlavních přechodech s režimem 24/7. Přeshraniční pracovník vyjíždějící do Německa nebo Rakouska je oprávněn na turnus vzít sebou i rodinné příslušníky, i pro ně však po návratu platí povinná karanténa (včetně dětí).
 • experty v boji proti epidemiím, na humanitární a zdravotnickou pomoc (zejm. epidemiolog) – netýká se běžného výkonu práce lékařů nebo sester apod., pokud nejsou zároveň tzv. pendlery
 • členové Evropského parlamentu,
 • držitelé diplomatických a služebních pasů vydaných Českou republikou,
 • osoby v případě nepředvídané mimořádné situace např. osoby převážející krev, biologický materiál, kostní dřeň za účelem transplantace nebo odběrové týmy transplantačních center převážejících orgány určené k transplantaci, nebo osoby podstupující z důvodů svého závažného zdravotního stavu lékařský zákrok v zahraničí, dále pracovníci pohřební služby při převozu zesnulých (lidských pozůstatků) nebo pracovníci zajišťující průvoz pacienta sanitním vozem z území jiného členského státu přes území České republiky, zemědělci hospodařící naúzemí sousedního státu v příhraničí,
 • pracovníky chemických a farmaceutických provozů souvisejících s bojem proti epidemii (např. výroba ochranných prostředků a dezinfekčních přípravků), pracovníky kritické infrastruktury[1], kritické informační infrastruktury a další nebo související energetické infrastruktury a pracovníci řídící a servisující chemické a farmaceutické provozy související s bojem proti epidemii a kritickou infrastrukturu včetně servisu vybavení IZS apod. – viz zejm. potvrzení na webových stránkách MV, za podmínky, že jde o nárazovou, nepravidelnou činnost a nikoli každodenní výkon práce. Tito pracovníci – občané EU – se mohou nastěhovat do ČR za účelem výkonu práce. Umožňuje se rovněž průjezd těchto pracovníků z jednoho členského státu do jiného členského státu. Umožňuje se výjezd servisních pracovníků z ČR za účelem servisu do jiného státu.
 • občan ČR, který jede vyzvednout na mezinárodní letiště svého rodinného příslušníka (potomky, rodiče, manžele, sourozence) – pouze po předložení letenky/palubní vstupenky,
 • státní zaměstnanci, příslušníci ozbrojených sborů ČR a vojáci při plnění významného úkolu.

Jako na občany EU se pohlíží i na občany Švýcarska, Lichtenštejnska, Norska, Islandu a Velké Británie.


[1] Kritickou infrastrukturou prvek kritické infrastruktury nebo systém prvků kritické infrastruktury, narušení jehož funkce by mělo závažný dopad na bezpečnost státu, zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiku státu.

Co to je zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-432

[2] Kritickou infrastrukturou prvek kritické infrastruktury nebo systém prvků kritické infrastruktury, narušení jehož funkce by mělo závažný dopad na bezpečnost státu, zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiku státu.

Co to je zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-432

Ministerstvo vnitra sděluje, že vzhledem k možným opatřením na hranicích sousedních a cílových států nemůže garantovat vpuštění na území cizího státu.

Přeshraniční pracovníci (tzv. pendleři) – komplexní informace platné od 26.3.2020 od 0:00

Od 26. března od půlnoci (tj. ze středy na čtvrtek) se pendleři rozdělují na tři hlavní skupiny – jednak podle místa překračování hranice a jednak dle typu práce

 1. Pendleři – pracovníci ve zdravotnictví, sociálních službách a pracovníci základních složek integrovaného záchranného systému – platí pro překračování hranic s Českou republikou, Rakouskem, Polskem, Slovenskem i Německem

Od 26.3. 2020 dochází ke zmírnění podmínek pro tzv. pendlování pro tuto skupinu osob. Nadále se vyžaduje pouze:

 • Potvrzení o výkonu přeshraničního zaměstnání v oboru zdravotnictví, sociálních služeb a IZS– viz nový vzor na webu mvcr.cz

Nevyžaduje se tak:

 • Knížka přeshraničního pracovníka
 • Četnost překračování hranice (ani 3x týdně, ani 21 kalendářních dní)
 • Karanténa po návratu

Pravidla jsou stejná i pro tyto pendlery jezdící pracovat do ČR.

Základními složkami IZS jsou – hasičský záchranný sbor, jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, poskytovatelé zdravotnické záchranné služby a Policie České republiky – analogicky stejné složky v Rakousku, Německu, Polsku a na Slovensku.

I pro tyto pendlery platí ostatní omezující požadavky, ať již specificky pro pendlery (zákaz cest do přírody apod.) nebo pro všechny osoby na území (ochrana obličeje, minimalizace kontaktu) – viz níže část Ostatní povinnosti. Rodinné příslušníky se doporučuje nebrat sebou, platila by pro ně povinnost karantény.

 • Pendleři překračující hranice mezi ČR a Slovenskem a Polskem

Od 26. 3. 2020 tedy k žádné změně nedochází. Pro tuto skupinu platí stejná pravidla jako doposud. Pravidla jsou stejná i pro pendlery jezdící pracovat do ČR. Stejně tak pro ně platí ostatní omezující požadavky, ať již specificky pro pendlery (zákaz cest do přírody apod.) nebo pro všechny osoby na území (ochrana obličeje, minimalizace kontaktu) – viz níže.

Hlavními pravidly jsou:

 • pravidelné překračování vnitřních hranic – pravidelností je myšleno překračování hranice alespoň 3x týdně v jednom směru
  • místo výkonu práce musí být do 100 km od státní hranice
  • pendler musí mít u sebe potvrzení od zaměstnavatele
  • pendler musí mít u sebe tzv. knížku přeshraničního pracovníka.
 • Pendleři překračující hranice mezi ČR a Německem a Rakouskem

Pro tuto skupinu budou od 26. 3. platit zcela nová pravidla, která se ale liší, pokud jde o:

Ba) osoby pendlující z území ČR

Bb) osoby pendlující na území ČR

Pro obě skupiny nově platí, že

 • musí pendlovat pouze v turnusech, každý turnus musí mít nejméně 21 kalendářních dní (tzn. neplatí podmínka četnosti překračování),
 • nemusí splňovat hranici 100 km dojezdnosti. Pokud však jedou dále než 100 km, mohou k této cestě využít pouze hlavní hraniční přechody s režimem 24/7. Pendleři, kteří jedou méně než 100 km od státní hranice, mohou i nadále využívat i tzv. pendlerské přechody.
 • nemusí mít knížku přeshraničního pracovníka – tuto knížku povede sama policie v elektronické podobě.

Stále platí povinnost mít potvrzení od zaměstnavatele o pendlování (na text o 100 km se již nebere zřetel).

Pouze pro osoby pendlující z území ČR pak dále platí, že

 • mezi turnusy musí absolvovat nařízenou karanténu v délce 14 dní, tu si musí zajistit u svého lékaře a při zahájení nového turnusu musí doklad předložit policii.

Pro osoby pendlující na území ČR dále platí, že

 • po ukončení 21-denního cyklu musí dodržet 14 denní pauzu před začátkem nového 21-denního cyklu.
 • Povinnost absolvovat nařízenou karanténu pro ně tedy neplatí, protože nelze stanovit povinnost karantény v Německu nebo Rakousku, platí ale analogicky minimálně dvoutýdenní pauza mezi turnusy.

Ubytování:

 • ubytování v Německu, Rakousku ani v České republice nezajišťují státní orgány České republiky. zajišťuje zaměstnavatel nebo jiný subjekt,
 • pro ubytování cizinců v ČR platí výjimka ze zákazu poskytovat ubytovací služby, tzn. cizince lze i nadále na území ČR ubytovávat (usnesení vlády č. 241).

Elektronická knížka přeshraničního pracovníka:

 • Policie nově povede elektronickou knížku přeshraničního pracovníka, kam bude zaznamenávat přechody státní hranice jak u občanů ČR, tak u pendlujících cizinců (EU občanů).Bude tak možné jasně určit, zda osoba dodržela režim 21 dní a případně i nařízenou karanténu. Porušení povinné karantény je přestupkem a policie oznámení předá k vyřízení a k uložení sankce.

Porušení délky turnusu:

 • bude-li se osoba vracet zpětdo Rakouska nebo do Německa, může tak učinit i dříve než po 21 dnech – ale ztrácí tímto postavení pendlera a nebude již do ČR vpuštěna v režimu pendlera.
 • bude-li se osoba vracet zpět domů do České republiky, může tak učinit i dříve než po 21 dnech – ale ztrácí tímto postavení pendlera a nebude již do Německa nebo Rakouska vpuštěna v režimu pendlera.

Obcházení pravidel:

 • varujeme před obcházením pravidel policie bude od 26.3. přesně evidovat vstupy a výstupy pendlerů
 • nejčastější obcházení je pomocí potvrzení pro pracovníky kritické infrastruktury pracovníci kritické infrastruktury (zejm. opravy a servisy) jezdí nárazově, nikoli pravidelně – viz specifická informace na webu.

Ostatní povinnosti:

 • platí povinnost pro všechny pendlery podrobit se lékařské prohlídce při vstupu na hranicích – usnesení vlády č. 247
 • platí povinnost nosit ochranu úst a nosu (rouška, šátek apod.) – usnesení vlády č. 247
 • pro pendlery platí ještě přísnější požadavky na minimalizaci společenského kontaktu (usnesení vlády č. 215 a 247): pendleři nesmí
 • vykonávat cestu za rodinou či blízkými osobami,
 •  zajišťovat potřeby a služby pro jinou osobu,
 •  vykonávat cestu za neodkladnými úřednickými záležitostmi
 • vykonat pobyt v přírodě nebo parcích).

Pendleři a rodiny:

 • pendler překračující hranici do Německa nebo Rakouska za účelem výkonu práce si sebou může vzít rodinné příslušníky (nutno prokázat rodným a oddacím listem), po návratu i pro rodinné příslušníky platí povinnost nahlásit se na karanténu.

Pendlerem zůstává jenom ten, kdo pravidelně překračoval hranice za účelem výkonu práce bez toho, aniž by na území toho státu, kde pracuje, měl bydliště.

Toto nové usnesení vlády tedy nerozšířilo skupinu osob, které jsou pendlery, rozšířilo pouze 100 km hranici a stanovilo povinnost turnusování pro skupinu překračující hranice s Německem nebo Rakouskem.

Jako příklad, kdy osoba není pendler – německý občan běžně žijící a pracující v ČR, co chce jet i s rodinou na Velikonoce do Německa – není tedy pendler, protože běžně nepřekačuje za účelem výkonu práce hranice a bydlí na stejně straně hranice, kde pracuje. Platí tedy obecný postup jako na běžné cizince – bude mu umožněno vycestování, ale nebude mu ani jeho rodině umožněn návrat.

Změny u pendlerů se nedotýkají fungování překračování hranic i jiných typů výjimek. Pozor, že zejména mezinárodní (nákladní) doprava je zcela samostatnou výjimkou – zejména tedy řidiči kamionů nejsou pendlery! Pro ně platí povinnost mít potvrzení pro pracovníky mezinárodní dopravy a samozřejmě platí režimová omezení jako na ostatní osoby na území ČR (roušky, minimalizace kontaktu).

Vzor potvrzení pro přeshraniční pracovníky ve zdravotnictví, sociálních službách a pro IZS

Potvrzení o výkonu přeshraničního zaměstnání v oboru zdravotnictví, sociálních služeb a pro IZS

Potvrzuje se, že osoba

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Bydliště:

pracuje v 

Název společnosti/úřadu/organizace:

Adresa místa výkonu práce:

Potvrzuje se, že se jedná o pracovníka ve zdravotnictví nebo v sociálních službách nebo pro IZS.

Dále se potvrzuje, že pro účely překračování státní hranice na tzv. pendlerských přechodech, se místo výkonu práce se nachází ve vzdálenosti 100 km od státní hranice České republiky.

V …………………… dne …………………                               …………………………………..                                             

                                                                                                      Razítko a podpis zaměstnavatele

16:57 Za účelem ochrany veřejného zdraví nařídilo Ministerstvo zdravotnictví pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob

Na základě jednání vlády vydalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření, kterým se prodlužuje zákaz volného pohybu osob na území ČR s výjimkou například cest do zaměstnání či obstarávání základních životních potřeb, jako je například nákup potravin. Současně se nařizuje omezit pohyb na veřejně dostupných místech a omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru. Pobývat na veřejně dostupných místech se umožňuje nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti či účasti na pohřbu.

Nadále se omezení pohybu nevztahuje také na cesty v neodkladných úředních záležitostech, pobytu v přírodě nebo účasti na pohřbech. Současně je nutné zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud je to možné.

Cílem všech navržených změn v návaznosti na de facto shodná omezení dříve přijatá usnesením vlády je snaha o dočasné maximální omezení sociálních kontaktů mezi lidmi, s výjimkou nezbytných cest, tak aby se v největší možné míře zamezilo komunitnímu přenosu onemocnění koronavirem.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví navazuje na usnesení vlády a bylo vydáno na dobu od 24.3.2020 od 6:00 hod. do 1.4.2020 do 6:00 hod.

Celé znění mimořádného opatření naleznete zde.

16:52 Manuál pro OSVČ: Jak to teď bude s odvody na sociální pojištění

Senátoři dnes (25. března) schválili zákon ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD), který odpouští platby povinného důchodového pojištění
a
příspěvku na politiku zaměstnanosti všem živnostníkům. OSVČ tak od března do srpna nebudou muset platit předepsané zálohy a v ročním vyúčtování se jim tak sníží celkové pojistné o částku odpovídající minimálním zálohám na důchodové pojištění za půl roku. Tato částka se živnostníkům zcela promine. Zákon by měl být účinný už od března, zbývá jen podpis prezidenta republiky.

Odpuštění povinných plateb pojištění přijde stát měsíčně zhruba na 2,5 mld. Kč. Nadále se tato doba ale živnostníkům bude započítávat pro důchodové nároky.

Jak to bude v praxi?

Živnostníci nikde nemusí o toto odpuštění platby žádat. Změna platí automaticky
od března do srpna a týká se všech. Tedy živnostníků s hlavní i vedlejší výdělečnou činností.

Znamená to, že nemusím platit vůbec žádné povinné sociální odvody?

Od března do srpna živnostníci skutečně neplatí žádné povinné odvody na důchodové pojištění. Jediným odvodem bude platba nemocenského pojištění u dobrovolně pojištěných OSVČ. Rozdíly budou ve vyúčtování za celý rok 2020:

 • Odvádíte minimální zálohy? Povinné platby na důchodové pojištění za březen až srpen máte odpuštěné v plné výši.
 • Odvádíte víc než minimální zálohy? Od března do srpna nemusíte platit žádné zálohy. V ročním vyúčtování příští rok ale zpětně doplatíte za těchto 6 měsíců pouze rozdíl mezi minimální zálohou a skutečnou výší pojistného podle vašeho zisku za rok 2020.

Do kdy musím příští rok doplatit rozdíl zálohy?

Platí stále stejná pravidla. To znamená, že rozdíl záloh uhradíte jako doplatek pojistného po podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020, tedy do měsíce po odevzdání daňového přiznání.

Co když jsem již zálohu za březen zaplatil/a?

U OSVČ, které už za období března 2020 své zálohy zaplatily, budou tyto platby využity nejdříve na jiné splatné závazky a po tom jako předplacená platba na měsíc září.

Budu mít kvůli tomu nižší důchod?

Doba od března do srpna se i nadále započítává pro důchodové nároky.
Bude se k ní přihlížet stejně, jako byste odváděl/a zálohy stanovené pro rok 2019.

16:33 Ošetřovné bezbolestně – návod jak postupovat

Zákon ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) schválily obě komory Parlamentu. Teď už zbývá jen podpis prezidenta.  Zákon rozšíří možnosti čerpání ošetřovného po celou dobu trvání mimořádných opatření proti koronaviru, a to i zpětně. Změny v ošetřovném budou platné jen po dobu stávajících krizových opatření vlády.

Ošetřovnése poskytne po celou dobu mimořádných opatření v souvislosti s epidemií, kdy budou uzavřené školy a další dětská zařízení. Nově sevztahuje na děti mladší
13 let.
Ošetřovné se bude vyplácet i při péči o starší hendikepované dětí navštěvující školu. Nárok na ošetřovné vzniká i při uzavření zařízení zabezpečujícího celodenní péči o zdravotně hendikepovaného člena společné domácnosti. Ošetřovné se bude vyplácet i v případě, že o uzavření zařízení z důvodu epidemie rozhodne sám zřizovatel.

Dva pečující se budou moci v péči o děti podle potřeby střídat vícekrát, přičemž počet a způsob těchto vystřídání je neomezený. V případě živnostníků (OSVČ) bude výpadek jejich příjmů z důvodu péče o děti sanovat dle dohody vlády program Ministerstva průmyslu a obchodu.

Návod, jak postupovat

Pro školy/dětská zařízení a zařízení určená pro péči o závislé osoby:

Uzavřené zařízení vyplní formulář, který je dostupný na stránkách České správy sociálního zabezpečení. Tiskopisy ke stažení ZDE. Tento formulář vyplní, podepíše
 (v dokumentu část A) a elektronicky (i běžným mailem) zašle pečující osobě. Zařízení je povinné tento tiskopis rodiči vydat.

Pro rodiče:

Rodič obdrží od školského zařízení tiskopis, který vyplní, podepíše (v dokumentu část B) a předá nebo elektronicky (sken, fotka formuláře) zašle svému zaměstnavateli. Návod, jak postupovat při žádání ošetřovného ZDE.

Dále je třeba vždy po skončení kalendářního měsíce předat zaměstnavateli tiskopis „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“. V tomto tiskopisu vyplní dny, ve kterých pečoval o dítě. Nově je totiž možné, aby se pečující na ošetřovném střídali. Musí být tedy jasné, kdy byli doma s dětmi nebo hendikepovaným a kdy chodili do práce. Za tyto dny pak dostane namísto ošetřovného mzdu nebo plat. Tento výkaz předává pečující také svému zaměstnavateli. Výkaz je nutné vyplňovat každý měsíc.

Pro zaměstnavatele:

Zaměstnavatel předává žádost o dávku se všemi podklady (výkaz péče doplněný
o potřebné záznamy zaměstnavatele, příloha k žádosti) na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení, která dávku vyplácí.

Více informací na webu MPSV.

15:01 Díky dlouhodobé spolupráci Ministerstva zdravotnictví a společnosti Respilon budou zajištěny pravidelné dodávky ochranných pomůcek pro české zdravotníky

Ministerstvo zdravotnictví v nejbližších dnech obdrží od české společnosti Respilon na základě darovací smlouvy 30 000 ks roušek ReSpimask s nanovlákenným filtrem. Oproti klasickým ústenkám z netkané textilie zachytí 99,9 % virů i bakterií a ochrání jak svého uživatele, tak osoby v jeho okolí. Roušky okamžitě poputují do nemocnic. Se společností byla rovněž navázána dlouhodobá spolupráce, která zajistí pravidelné dodávky ochranných pomůcek do českého zdravotnictví.

Společnost Respilon je dodavatelem nanovlákenných ústenek a respirátorů. V současné době se rozhodla věnovat do českého zdravotnictví mimořádnou dodávku těchto ochranných pomůcek. „Chtěl bych společnosti Respilon jménem Ministerstva zdravotnictví velice poděkovat za darování 30 000 kusů ochranných ústenek. Okamžitě zahájíme jejich distribuci pro české zdravotníky,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Společnost bude navíc od poloviny dubna do České republiky dodávat nově vyvinuté speciální respirátory RespiPro VK – Virus Killer s filtrem obohaceným o akcelerovaný oxid mědi. Díky této inovaci maska patogeny včetně koronaviru nejen mechanicky zachytí, ale také aktivně zahubí. Jedná se tak o pomůcky nejvyšší třídy ochrany, které bude možné používat opakovaně až po několik dnů. „Ministerstvu bude společnost Respilon dodávat od dubna 100 000 ks speciálních respirátorů týdně. Tyto velice účinně respirátory budou primárně určeny pro lékaře v terénu a v nemocnicích,“ upřesnil náměstek ministra Filip Vrubel.  

Ministerstvo zdravotnictví usiluje v současné době také o maximální soběstačnost České republiky ve výrobě ochranných pomůcek. Z tohoto důvodu byla s českou společností Respilon navázána dlouhodobá strategická spolupráce. Společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu bude resort zdravotnictví hledat cesty, jak pomoci s přesunem výroby těchto ochranných prostředků přímo do České republiky. Tuto aktivitu lze totiž považovat za strategickou a v zájmu státu.

14:20 V ČT zomrel piaty pacient v súvislosti s koronavírusom. Celkový počet provedených testů: 22 600 // Celkový počet osob s prokázanou nákazou COVID-19 k 25. 3. 2020 v 8.47h je 1 497 // Celkový počet vyléčených 10

13:35 Ve čtvrtek 26. března od 9.00 hodin se ve Strakově akademii uskuteční další mimořádné jednání vlády.

Vláda projedná další mimořádná opatření k omezení dopadů koronavirové krize.

9:20 Minister zdravotníctva ČR Adam Vojtěch (nom. ANO)

„Aktuálně ke koronaviru. K dnešnímu ránu máme 1 497 nakažených. A zvládáme testovat více lidí. Za včerejšek dokonce rekordních 2 976 osob. Zapojeno je již 62 laboratoří a 46 odběrových míst po republice. Celkem jsme provedli 22 600 testů. Nadále platí 10 vyléčených a 3 úmrtí. „

CELÁ ČESKÁ ZEM DNES SPIEVA: Na uliciach aj balkónoch. Nalaďte si v stredu (dnes) o 12:30 Český rozhlas. Spolu s celým Českom zaspieva dnes Zdeněk Svěrák pieseň Není nutno, ako poďakovanie záchranným zložkám.


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *