Správy

Aktualizujeme: Kto odpúšťa penále a úroky počas koronavírusu

Postupne aktualizujeme všetky tlačové správy o odpúšťaní penále, úrokov a iných platieb na Slovensku počas koronavírusu.

MH SR: Omeškanie platieb za energie nebude pre koronakrízu dočasne penalizované​

Občania, ale aj malé a stredné firmy, ktoré pre koronakrízu meškajú s úhradou faktúr za elektrinu a plyn, nebudú dočasne penalizovaní ani odpájaní. Ministerstvo hospodárstva SR pripravuje príslušnú zmenu legislatívy, ktorou by sa mala už na budúci týždeň zaoberať vláda.


„Odkladáme na dva mesiace možnosť uplatnenia sankcií za omeškania pri úhrade faktúr. V žiadnom prípade sa ale svojim záväzkom nikto nevyhne, chránime aj dodávateľov energií,“ zdôraznil štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek.

„Ekonomické problémy spôsobené koronakrízou v žiadnom prípade nemôžu ohroziť spotrebiteľov pri zásobovaní energiami,“ vysvetlil Galek. Ak má teraz domácnosť napätý rozpočet, pre meškania s úhradou faktúry za elektrinu a plyn, dodávateľ ju nebude penalizovať či odpájať. Rovnako tak malé a stredné firmy, ktorých sa súčasná kríza ekonomicky dotkla, nebudú sankcionované za prípadné omeškanie s úhradami faktúr za energie. 

Zároveň ale chceme chrániť aj dodávateľov, ktorí majú takýchto zákazníkov. Navrhované opatrenia sú iba krátkodobé, maximálne na  dva mesiace,“ dodal štátny tajomník. Každému, kto nie je dotknutý krízou, ale aj tým, čo majú napriek dopadom koronavírusu dostatok finančných prostriedkov, Karol Galek odporúča plniť si riadne a včas svoje záväzky voči dodávateľom či distribútorom energií. 

„Verím, že v čase krízy sa každý bude správať zodpovedne, ohľaduplne k svojim obchodným partnerom a nebude špekulatívne zneužívať vyhlásené výnimky,“ uviedol na margo pripravovaných opatrení štátny tajomník ministerstva hospodárstva. Rezort hospodárstva si v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou uvedomuje krehkosť celého reťazca v oblasti energetiky.

„Naším záujmom je opatreniami nepoškodiť ani jedného účastníka. So všetkými intenzívne rokujeme a našou snahou je, aby sme po kríze mali rovnaký počet odberateľov, dodávateľov aj distribútorov, ako pred ňou,“ dodal. Štátny tajomník zároveň uviedol, že sa rieši aj prílev peňazí cez grantové úvery, ktoré malým a stredným firmám umožnia prefinancovať dlžné faktúry za energie, pre veľké podniky sa pripravuje systém kompenzácie. „Prioritou je udržať prevádzku firiem aj pri výpadku likvidity,“ podčiarkol K. Galek.

Sociálna poisťovňa pri splátkovom kalendári odpúšťa dlžníkom úroky


Počas mimoriadnej situácie v súvislosti s korona vírusom sa dlžníkovi, ktorému príslušná pobočka Sociálnej poisťovne schválila splátkový kalendár, odpúšťa úrok.  

„Tento úrok predstavuje 10 % z dlžnej sumy a dlžník ho platí priebežne mesačne spolu s istinou. O koľko teda teraz môže dlžník so splátkovým kalendárom platiť menej? V prílohe rozhodnutia o povolení splátkového kalendára  má každý dlžník presne uvedenú výšku istiny a úroku. Odteraz teda dlžník je povinný zaplatiť len mesačnú splátku dlžnej sumy a úroková sadzba sa počas krízovej situácie zo strany Sociálnej poisťovne nebude uplatňovať. Ak v priebehu mesiaca apríla príde so splátkou aj splátka úroku, túto sumu Sociálna poisťovňa zúčtuje  v prospech splátky,“ uviedol pre Dalito hovorca poisťovne Peter Višváder.

Vyplýva to z novely zákona č.66/2020 Z. z., ktorou sa mení zákon o sociálnom poistení. Pred krízovou situáciou platilo, že ak Sociálna poisťovňa dlžníkovi povolila splátkový kalendár (podľa §146 zákona o sociálnom poistení), jeho súčasťou boli mesačné splátky dlhu a tiež mesačné splátky 10%  úroku.

Sociálna poisťovňa aj informuje zamestnávateľov a SZČO o pripravovanom odklade platenia poistného za mesiac marec aj priamo, prostredníctvom SMS a e-mailu. Doteraz rozoslala okolo 500 tisíc mailov a sms správ všetkým subjektom, ktoré majú v Sociálnej poisťovni nahlásené aktuálne kontakty.  Žiadosti sa začnú prijímať prostredníctvom elektronického formulára hneď, ako budú známe všetky podrobnosti. Tie vyplynú z vládneho nariadenia, ktoré by malo byť na programe kabinetu dnes.

Základnou podmienkou odkladu poistného je pokles čistého obratu alebo príjmu z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac.  O termíne začiatku prijímania týchto žiadosti bude Sociálna poisťovňa informovať (prostredníctvom médií, webovej stránky www.socpoist.sk a spomínaných sms a mailov u tých subjektov, na ktoré má tieto kontakty).


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *