Česká republika

Aktualizujeme: opatrenia po 1. vlne COVID-19 v Českej republike

Dalito.sk postupne zverejňuje všetky oficiálne stanoviská a tlačové správy z českých štátnych inštitúcií na jednom mieste.  Štandardné tlačové správy, ktoré pravidelne zasielajú, nie statusy na sociálnych sieťach. Informácie pravidelne aktualizujeme podľa toho, ako ich tlačové oddelenia zasielajú do redakcie.

Informácie, ktoré hľadáte nájdete jednoducho, stlačením klávesníc Ctrl+F, do okienka zadáte požadované slovo a stlačíte Enter. Vyhľadávač vám v texte vyznačí všetko, čo by vás k danej téme mohlo zaujímať.

Pravidelne aktualizované informácie o vývoji a počtoch v súvislosti s koronavírusom v ČR nájdete TU.


7. júla 2020

11:32 Letní hospodářská prognóza 2020

 • Komise dnes zveřejnila letní hospodářskou prognózu 2020, vychází z údajů dostupných na konci června
 • Oproti jarnímu vydání (-7,7% pro eurozónu a -7,4% pro EU) očekává výraznější dopad koronavirové krize na hospodářství:
 • eurozóna: -8,7 % (2020), +6,1 % (2021)
 • celá EU: -8,3 % (2020) a +5,8 % (2021)
 • Předpokládaná inflace v eurozóně: 0,3 % (2020) a 1,1 % (2021)
 • Inflace v celé EU: 0,6 % (2020) a 1,3 % (2021)
 • Česku Evropská komise předpovídá propad HDP o 7,7 % v roce 2020 a návrat k růstu 4,5 % v roce 2021. Ekonomika by se tak měla dostat na předkrizovou úroveň až v průběhu roku 2022
 • Komise tedy u české ekonomiky (podobně jako pro celou EU) zhoršila svoji predikci z května, kdy předpokládala pro letošek pokles HDP o 6,2 %, následovaný 5% růstem v roce 2021
 • Inflace v ČR by dle Komise měla letos dosáhnout 2,8 % (2. nejvyšší hodnota v EU), zejména v důsledku rychlého růstu cen potravin. V roce 2021 by měla zpomalit na 2,2 %

Letní hospodářská prognóza 2020 – ještě hlubší recese s širší divergencí

Hospodářství EU se bude letos v důsledku pandemie koronaviru potýkat s hlubokou recesí, a to navzdory rychlé a komplexní politické reakci jak na úrovni EU, tak na úrovni členských států. Jelikož rušení opatření omezujících volný pohyb osob postupuje pozvolněji, než se předpokládalo v naší jarní prognóze, bude dopad na hospodářskou činnost v roce 2020 oproti očekávání výraznější.Podle letní hospodářské prognózy 2020 klesne ekonomika eurozóny v letošním roce o 8,7 % a v roce 2021 vzroste o 6,1 %.

Hospodářství celé EU by pak mělo v letošním roce zaznamenat pokles o 8,3 % a v roce 2021 růst o 5,8 %. Pokles v roce 2020 by proto měl být výrazně vyšší než 7,7 % pro eurozónu a 7,4 % pro EU jako celek odhadovaných v jarní prognóze. Růst v roce 2021 bude rovněž o něco méně silný, než se na jaře odhadovalo.Výkonný místopředseda pro hospodářství ve prospěch lidí Valdis Dombrovskis k tomu řekl:

Ekonomický dopad omezení volného pohybu osob je závažnější, než jsme původně očekávali. Stále zdoláváme bouřlivou ekonomickou situaci a čelíme řadě rizik včetně rizika další velké vlny infekce. Tato prognóza v každém případě dokládá, proč potřebujeme dosáhnout dohody o našem ambiciózním balíčku ozdravných opatření, NextGenerationEU, abychom pomohli hospodářství. Vyhlídky na letošní a budoucí rok naznačují možnost oživení, musíme však být obezřetní s ohledem na jeho rozdílné tempo. Musíme i nadále chránit pracovníky a podniky a úzce koordinovat naše politiky na úrovni EU, abychom z této situace vyšli silnější a jednotní.


“Evropský komisař pro ekonomiku Paolo Gentiloni uvedl: „Koronavirus si již vyžádal životy více než půl milionu lidí po celém světe a tento počet stále každým dnem roste – v některých částech světa alarmujícím tempem. A tato prognóza poukazuje na ničivé hospodářské dopady pandemie koronaviru. Politická reakce v celé Evropě pomohla ztlumit negativní dopady epidemie na život občanů. Současný stav však stále vypovídá o rostoucích rozdílech, nerovnosti a nejistotě. Proto je tak důležité dosáhnout rychlé dohody o plánu oživení navrženém Komisí. V tomto kritickém období je třeba vnést do našich ekonomik novou důvěru i nové financování.“

Oživení by mělo nabrat na síle v druhé polovině roku 2020Dopad pandemie na hospodářskou činnost byl již značný v prvním čtvrtletí roku 2020, ačkoli většina členských států začala zavádět opatření omezující volný pohyb osob až v polovině března.

Z důvodu mnohem delšího období narušení ekonomické aktivity a omezení pohybu osob v druhém čtvrtletí roku 2020 se očekává, že hospodářský výkon klesne výrazněji než v prvním čtvrtletí.První údaje za květen a červen však naznačují, že nejhorší je snad již za námi. Oživení by mělo zvýšit svou dynamiku v druhé polovině roku, nicméně bude i nadále neúplné a nerovnoměrné, pokud jde o jednotlivé členské státy.Dopad na ekonomiku EU je symetrický v tom ohledu, že pandemie zasáhla všechny členské státy. Nicméně jak pokles ekonomického výkonu v roce 2020, tak síla jeho oživení v roce 2021 se budou pravděpodobně značně lišit. Rozdíly v rozsahu dopadu pandemie a síle oživení v jednotlivých členských státech jsou nyní podle prognózy stále mnohem výraznější, než se očekávalo v jarní prognóze.

Nezměněný inflační výhledCelkový výhled inflace se od jarní prognózy změnil jen nepatrně, ačkoli se podstatně změnily základní faktory ovlivňující ceny.Ceny ropy a potravin sice vzrostly více, než se očekávalo, jejich účinek by však měl být vyvážen slabším ekonomickým výhledem a účinkem snižování DPH a dalších opatření přijatých v některých členských státech.Předpokládaná inflace v eurozóně měřená harmonizovaným indexem spotřebitelských cen by měla v roce 2020 činit 0,3 % a v roce 2021 pak 1,1 %. Inflace v celé EU by měla v roce 2020 dosáhnout výše 0,6 % a v následujícím roce 1,3 %.

Mimořádně vysoká rizikaRizika, která zatěžují prognózu, jsou mimořádně vysoká a převážně nepříznivá.Rozsah a doba trvání pandemie a případně i budoucí nezbytná opatření omezující pohyb osob, zůstávají v podstatě stále neznámé. Prognóza předpokládá, že omezující opatření se budou nadále uvolňovat a že „druhá vlna“ nákazy nenastane. Existuje značné riziko, že trh práce ponese následky mnohem déle, než se očekávalo, a že problémy s likviditou by u řady podniků mohly přerůst v problémy se solventností.

Existují rizika ohrožující stabilitu finančních trhů a nebezpečí, že členské státy nebudou schopny v dostatečné míře koordinovat opatření na úrovni vnitrostátních politik. Nedosažení dohody o budoucích obchodních vztazích mezi Spojeným královstvím a EU by mohlo rovněž vyústit v nižší růst, a to zejména v případě Spojeného království. Obecněji řečeno, protekcionistické politiky a přílišný odklon od globálních výrobních řetězců by rovněž mohly nepříznivě ovlivnit obchod a světové hospodářství.Existuje však také možnost příznivějšího vývoje, pokud by například byla včas dostupná očkovací látka proti koronaviru.

Návrh Komise na plán oživení, který se soustřeďuje na nový nástroj, NextGenerationEU, nebyl zahrnut do této prognózy, jelikož je ještě třeba ho dohodnout. Dohoda o návrhu Komise je proto rovněž považována za riziko vychýlené směrem nahoru.Obecně nelze vyloučit možnost, že tempo oživení bude svižnější, než se předpokládalo, zejména pokud epidemiologická situace umožní oproti očekávání rychlejší rušení zbývajících omezujících opatření.


V případě Spojeného království byl použit čistě technický předpokladVzhledem k tomu, že budoucí vztahy mezi EU a Spojeným královstvím nejsou dosud vyjasněné, vycházejí prognózy na rok 2021 z čistě technického předpokladu, že budou zachovány stávající obchodní vztahy. Tento předpoklad slouží pouze pro účely prognózy a nepředstavuje očekávání či odhad výsledku jednání mezi EU a Spojeným královstvím o jejich budoucích vztazích.

SouvislostiTato prognóza vychází ze souboru metodických předpokladů, pokud jde o směnné kurzy, úrokové sazby a ceny komodit, s datem uzávěrky 26. června. V případě všech ostatních vstupních údajů, včetně předpokladů ohledně vládních politik, zohledňuje tato prognóza informace, které byly k dispozici do 30. června včetně.

Projekce nepočítají s žádnými změnami politik s výjimkou případů, kdy jsou politiky věrohodně a dostatečně podrobně oznámeny.Evropská komise zveřejňuje každoročně dvě souhrnné prognózy (jarní a podzimní) a dvě prognózy průběžné (zimní a letní). Průběžné prognózy zahrnují roční a čtvrtletní ukazatele HDP a inflace v běžném a následujícím roce pro všechny členské státy a také souhrnné ukazatele pro EU a eurozónu.Jako příští vydá Evropská komise podzimní hospodářskou prognózu 2020, která by měla být zveřejněna v listopadu 2020.

Další informaceLetní hospodářská prognóza 2020Místopředseda Dombrovskis na Twitteru: @VDombrovskisKomisař Gentiloni na Twitteru: @PaoloGentiloniGŘ ECFIN na Twitteru: @ecfin

8:40 Nezaměstnanost v červnu vzrostla na 3,7 procenta

Nezaměstnanost v Česku se v červnu zvýšila na 3,7 %. Oproti předchozímu měsíci jde o nárůst o 0,1 procentního bodu. Úřad práce ČR k 30. červnu 2020 nově evidoval 38 504 uchazečů o zaměstnání. Je to o 119 lidí více než v květnu. Celkem eviduje ÚP ČR 269 637 uchazečů o zaměstnání. Nejčastěji přicházeli do evidence lidé z oblasti služeb, zejména pohostinství, hotelnictví, dopravy a cestovního ruchu. Stále se hlásí i ti, kteří pracovali ve výše uvedených oborech v Rakousku, Itálii, Německu nebo Švýcarsku.

„Mám radost, že se černé předpovědi některých ekonomů o tom, že budeme mít v červnu půl milionu nezaměstnaných, nenaplnily. Ostatně, udělali jsme pro to všechno. Díky programu Antivirus se nám podařilo udržet pracovní místo téměř třičtvrtě milionu lidí. V tomto ohledu jde o nejúčinnější vládní nástroj na pomoc firmám a zaměstnancům, který výrazně pomáhá zvládat dopady krize,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) s tím, že se její resort i přes aktuálně přijatelná čísla připravuje na případný prudký nárůst nezaměstnanosti. „Rozhodně nechceme nic zanedbat. Chystáme balíček zaměstnanosti, jehož součástí je i plán přípravy na masovou nezaměstnanost, a spustíme projekt Outplacement, který bude propuštěným zaměstnancům pomáhat najít novou práci ještě v průběhu výpovědní doby,“ vysvětlila Jana Maláčová.


Uchazeči o zaměstnání

V červnu celkový počet uchazečů o zaměstnání vzrostl na 269 637, podíl nezaměstnaných osob vzrostl na 3,7 %.  V průběhu června se nově zaevidovalo na ÚP ČR 38 504 lidí. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo o 119 osob více a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku o 6 181 osob více.

Nově evidovaní uchazeči o zaměstnání v červnu přicházeli do evidence ÚP ČRpředevším z oblasti služeb – zejména stravování, maloobchodu, velkoobchodu, hotelnictví, silniční nákladní dopravy a zprostředkování služeb.

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti zaznamenal ÚP ČR ve 40 okresech, největší v okresech – Mladá Boleslav (o 8,0 %), Praha (o 7,8 %), Karlovy Vary (o 7,3 %), Teplice (o 5,0 %) a Ústí nad Labem (o 4,7 %).

Z evidence v dubnu odešlo celkem 35 011 uchazečů. Do zaměstnání z nich
ve sledovaném měsíci nastoupilo 28 608 osob, tj. o 8 730 více než v předchozím měsíci ao 1 272 méně než v červnu 2019.

Podpora v nezaměstnanosti

Podporu v nezaměstnanosti v červnu pobíralo 93 429 uchazečů o zaměstnání. Průměrná výše podpory činila 8 742 Kč. Celkem vyplatil ÚP ČR na podpoře v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci částku 1 040 566 129 Kč.

Pracovní místa

ÚP ČR evidoval k 30. červnu celkem 334 904 volných pracovních míst. To je o 3 854 míst více než v květnu. Na jedno pracovní místo tak připadlo v průměru 0,8 uchazeče.

Zaměstnavatelé měli v červnu obecně největší zájem o dělníky v oblasti výstavby budov, montážní dělníky a pomocníky ve výrobě, uklízeče, obsluhu vysokozdvižných vozíků, řidiče nákladních automobilů, kuchaře, zedníky nebo pomocné manipulační pracovníky.

Trh práce ovlivňují kromě aktuální situace také sezónní činnosti, které jsou už v plném proudu. Zájem je o pracovníky v oblasti stavebnictví, zemědělství, lesnictví, rybářství nebo třeba živočišné a potravinářské výroba a částečně už i v pohostinství a službách. V souvislosti s uvolňováním ochranných opatření totiž dochází k obnově ekonomických aktivit právě v gastronomii, hotelnictví, ve službách, v dopravě apod. Tedy v oborech, ve kterých došlo ke značným hospodářským ztrátám.

3. júla 2020

Program Antivirus zachránil místo každému čtvrtému zaměstnanci v soukromém sektoru

Přes 14 miliard korun už doputovalo na záchranu pracovních míst z programu Antivirus. Díky podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí se tak podařilo udržet místo každému čtvrtému zaměstnanci. Program MPSV funguje od poloviny března. Jeho cílem je pomoci udržet vysokou míru zaměstnanosti, minimalizovat škody a udržet dobrou kondici české ekonomiky.

„Díky programu Antivirus jsme pomohli víc než sedmi set tisícům zaměstnanců, jejichž místa byla ohrožena koronavirovou epidemií. Program od března pomohl zaplatit
1,4 milionu výplat. Ukazuje se, že jde o jeden z nejúčinnějších vládních nástrojů
na pomoc firmám a zaměstnancům,“
zhodnotila fungování programu ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Firmy a Antivirus

Od 12. března do 1. července 2020 bylo vyplaceno už více než 14 miliard korun. Peníze pomohly celkem 56 765 soukromým firmám. Jde o každou pátou firmu, která dle údajů ČSSZ odvádí pojistné za zaměstnance. Z analýzy MPSV vyplývá, že většina firem si požádala o příspěvek na náhrady mezd za 2 měsíce. Za všechny dosud vyplacené 3 měsíce požádali přibližně 3 z 10 zaměstnavatelů.

Z počátku program Antivirus pomáhal zejména v režimu A, tedy firmám se zaměstnanci v karanténě nebo těm se zavřenými provozovnami na základě vládních opatření.
S postupným rozvolňováním začal nabývat na významu režim B, tedy pomoc firmám nepřímo zasaženým například skrze pokles odbytu nebo dodávek surovin. Režim B v současnou chvíli představuje podporu ve výši 72 %, režim A 28 %.

Pomoc napříč zaměstnanci

Program k 1. červenci pomohl 711 023 jedinečným zaměstnancům. Bylo tak možné udržet každé čtvrté pracovní místo v soukromé sféře. Antivirus od března pomohl zaplatit 1 434 098 výplat.

Budoucnost programu Program Antivirus je nyní schválen do 31. srpna 2020. MPSV v případě potřeby bude prosazovat jeho prodloužení i možné posílení

2. júla 2020 Všetky aktuálne platné koronavírusové opatrenia v ČR

Aktualizovali webové stránky koronavirus.mzcr.cz. V sekci Aktuální opatření naleznete všechna platná protiepidemická opatření v souvislosti s koronavirem.

 1. júla 2020

29. júna 2020

19:17 Vláda schválila program na pomoc lázním, stát pomůže i drobným živnostníkům a dopravcům

Na kompenzační bonus vyplácený v důsledku poškození dopady epidemie koronaviru by mohli dosáhnout i lidé pracující na dohodu o pracovní činnosti či dohodu o provedení práce. Návrh novely příslušného zákona schválila v pondělí 29. června 2020 vláda Andreje Babiše. Odsouhlasila také dotační program na pomoc českému lázeňství a novelu nařízení vlády, která umožní poskytnout státní záruky i firmám v odvětví dopravy a cestovního ruchu.

Novela nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou reaguje na důsledky epidemie onemocnění covid-19. Nařízení vlády upravuje systém záruk poskytovaných Exportní garanční a pojišťovací společností, a. s., za splacení úvěrů poskytovaných bankami proexportně orientovaným vývozcům, výrobním a obchodním podnikům, jež se potýkají s nedostatkem likvidity v důsledku nepříznivé ekonomické situace způsobené pandemií onemocnění covid-19. Stávající verze neumožňovala tyto státní záruky poskytnout i dopravcům či podnikatelům v cestovním ruchu, což jsou oblasti, které byly epidemií silně postiženy. Vláda proto rozhodla tuto část nařízení změnit a umožnit poskytnout záruku i podnikatelům v pozemní, potrubní, vodní a letecké dopravě a v činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti.

Vláda navrhne Parlamentu rozšíření finanční pomoci v koronavirové krizi také na osoby, které pracují na dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce. Novela zákona o kompenzačním bonusu umožní vyplatit 350 korun za den v období od 12. března do 8. června 2020 osobám, které v šesti měsících před krizí (od 1. října do 31. března) pracovaly na tzv. pojištěnou dohodu alespoň čtyři měsíce, a to za předpokladu, že jim tato činnost byla v důsledku krizové situace omezena či znemožněna a že souběžně nevykonávaly jiné zaměstnání. Kompenzační bonus tak bude moci dosáhnout až 31 150 korun na osobu.

Rozšíření kompenzačního bonusu na DPČ a DPP vyjde veřejné rozpočty na maximálně 2,1 miliardy korun, z toho 1,4 miliardy na státní rozpočet, půl miliardy na rozpočty obcí a 200 milionů na rozpočty krajů. Vláda proto současně schválila v této novele i navýšení stávající související kompenzace pro obce o 50 korun na obyvatele, tedy ze současných 1 200 korun na 1 250 korun, což bude znamenat dopad na státní rozpočet ve výši zhruba půl miliardy korun. Více v tiskové zprávě Ministerstva financí na https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/vlada-rozhodla-o-kompenzacnim-bonusu-pro-38886.

Další velmi postiženou oblastí je i lázeňství. Vláda proto schválila na návrh ministryně pro místní rozvoj rámcové podmínky dotačního titulu COVID-Lázně, který bude určen pro zřizovatele těch zařízení, která jsou organizačními složkami státu nebo státními příspěvkovými organizacemi zřizovanými organizačními složkami státu, jež jsou kapitolami státního rozpočtu. Tato zařízení budou moci klientům nabídnout zákaznickou slevu na ozdravné a preventivní pobyty v lázních ve výši 4 000 korun. Sleva bude poskytnuta formou voucheru, který si zájemci budou moci vytisknout z webu kudyznudy.cz nebo si o něj říci přímo v lázeňském zařízení. Více informaci v tiskové zprávě Ministerstva pro místní rozvoj na https://mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/vlada-schvalila-vouchery-do-lazni-program-covid.

Slevu budou moci dostat osoby starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, které jsou zapojeny do systému českého veřejného zdravotního pojištění. Podmínkou bude, aby si tyto osoby zaplatily pobyt nejméně na šest nocí a alespoň pět léčebně rehabilitačních procedur. Podpora se nebude vztahovat na pobyty realizované v rámci veřejného zdravotního pojištění, tedy na komplexní a příspěvkovou lázeňskou péči.

Vláda schválila také návrh novely zákona o daních z příjmů, která má za cíl zatraktivnit využívání paušální daně pro drobné živnostníky a podnikatele s příjmy ze samostatné činnosti do 800 000 korun ročně. Tito poplatníci budou moci uhradit paušálně jednou měsíční platbou jak daň z příjmů, tak i sociální pojistné a zdravotní pojistné. Na příští rok vychází paušální daň na 5 740 korun měsíčně. Tito poplatníci nebudou muset podávat daňová přiznání a pojistné přehledy. Další informace naleznete v tiskové zprávě Ministerstva financí na https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/jeden-odvod-bez-kontrol-a-bez-papirovani-38717.

Kabinet projednal a schválil také novelu zákona o myslivosti, která má pomoci s odlovem přemnožené spárkaté zvěře. Ministerstvo zemědělství navrhuje, aby byl zrušen zákaz lovu v noci, aby myslivci mohli využívat noktovizory a aby byl možný lov všech prasat divokých, daněl a daňčat, srn a srnčat na společném lovu. Bude také zřízen elektronický systém evidence myslivosti, který bude zjednodušovat veškerou administrativu a komunikaci spojenou s myslivostí a který umožní mimo jiné odstranit papírové výkazy a hlášení. Podrobnosti obsahuje tisková zpráva Ministerstva zemědělství na http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2020_novela-mysliveckeho-zakona-zmeni.html.

Vláda také reagovala na usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. června 2020. Rezoluce Evropského parlamentu je podle pozice vlády České republiky politickým stanoviskem, které mimo jiné zpochybňuje nezávislost justičního systému v ČR.

Kompletní výsledky jednání vlády 29. června 2020 naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/vysledky-jednani-vlady-29-cervna-2020-182386/.

17:49 Vláda rozhodla o kompenzačním bonusu pro dohodáře a OSVČ s dohodou

Lidé pracující na DPČ nebo DPP, kteří jsou účastníky nemocenského pojištění (tzv. pojištěná dohoda), a bylo jim kvůli koronaviru znemožněno pracovat, obdrží státní podporu. O kompenzační bonus budou moci zpětně žádat i OSVČ a společníci malých s.r.o. souběžně pracující na pojištěnou dohodu.

Vláda dnes schválila novelu zákona o kompenzačním bonusu Ministerstva financí navrhující státní pomoc pro lidi, kteří pracovali na dohodu o provedení práce (DPP) nebo na dohodu o pracovní činnosti (DPČ). O kompenzační bonus ve výši 350 Kč denně budou moci žádat dohodáři, kteří platili nemocenské pojištění, a to zpětně za období od 12. března do 8. června 2020.

Chceme rozšířit okruh příjemců kompenzačního bonusu o lidi pracující na pojištěné dohody, tedy u DPČ od 3 000 korun a u DPP nad 10 000 korun měsíčně. O podporu v maximální výši 31 150 korun by si tak mohlo požádat nejvýše 116 tisíc dohodářů, kteří zatím zůstávali bez státní pomoci. Z velké části se přitom jedná o ohrožené skupiny, jako jsou přivydělávající si senioři, studenti, pečující o zdravotně postižené či matky na mateřské,“ říká ministryně financí Alena Schillerová.

Podmínkou nároku na kompenzační bonus je, že daná osoba pracovala alespoň 4 z 6 měsíců před krizí (od 1. října 2019 do 31. března 2020) na pojištěnou dohodu. Dále muselo dojít k omezení nebo úplnému znemožnění výkonu této činnosti z důvodu koronavirové krize, např. ukončením spolupráce ze strany zaměstnavatele. Podobně jako u kompenzačního bonusu pro podnikatele jsou vyloučeny osoby, které vedle DPP a DPČ vykonávají jiné zaměstnání. Souběh čerpání bonusu pro OSVČ se zaměstnáním povolený u pěstounů a dobrovolných pracovníků pečovatelské služby bude nicméně nově rozšířen nejen na pojištěné dohodáře, ale i na společníky eseróček.

Stejně jako u OSVČ a společníků s.r.o. budou peníze vyplácet finanční úřady, které začnou přijímat žádosti neprodleně po nabytí účinnosti zákona. Předpokládá se projednání úpravy na mimořádném zasedání Poslanecké sněmovny 10. července, a to ve zrychleném legislativním procesu. Žádat bude poté možné vyplněním jednoduchého formuláře a jeho odesláním na místně příslušný finanční úřad např. přes datovou schránku, e-mailem, nebo osobně. Spolu se žádostí bude nutné doložit kopii příslušné dohody a mzdových listů nebo jiné relevantní potvrzení zaměstnavatele.

Záměrem návrhu je také rozšířit pomoc o OSVČ a společníky s.r.o., kteří dosud na kompenzační bonus kvůli souběhu s pojištěnou dohodou nedosáhli. „Mimo státní pomoc zůstávala skupina drobných podnikatelů, kteří po uzavření svých provozoven na nic nečekali a šli si na DPČ nebo DPP přivydělat. A mnohým tím vznikla účast na nemocenském pojištění, čímž ztratili nárok na státní pomoc. Zpětně jim proto přiznáme kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně, nejvýše pak 44 500 korun,“ vysvětluje Alena Schillerová s tím, že tyto osoby na rozdíl od běžných zaměstnanců nenaplnily ani podmínky programu Antivirus a zůstaly tak zcela bez prostředků. O kompenzační bonus budou moci dle návrhu žádat nejdéle do konce třetího kalendářního měsíce od nabytí účinnosti novely.

Kompenzační bonus pro dohodáře bude po vzoru OSVČ a společníků s.r.o. vyplácen ze sdílené daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Negativní rozpočtové dopady novely zákona jsou odhadovány v maximální výši 2,1 mld. Kč na veřejné rozpočty, z toho 1,4 mld. Kč na státní rozpočet, 0,5 mld. Kč na rozpočty obcí a 0,2 mld. Kč na rozpočty krajů. Návrh proto obsahuje i zvýšení již schváleného příspěvku pro obce o 50 Kč na obyvatele, což odpovídá negativnímu dopadu na státní rozpočet ve výši 0,5 mld. Kč. „Chceme navýšit kompenzační příspěvek pro obce na 1 250 korun na hlavu. A to i přesto, že již dnes slíbená kompenzace v celkové výši 12,8 miliard je o přibližně 7 miliard vyšší než reálný dopad vyplacených bonusů na rozpočty obcí,“ uzavírá Alena Schillerová.

16:39 Jeden odvod, bez kontrol a bez papírování. Paušální daň pro živnostníky schválena vládou

Vláda dnes schválila návrh Ministerstva financí na zavedení institutu paušální daně pro živnostníky a podnikatele z řad OSVČ. Limit pro přistoupení se na základě rozhodnutí vlády snižuje na roční příjem z podnikání do 800 000 Kč.

Termín spuštění paušální daně zůstává 1. ledna 2021. „Platí, že paušální daň je jedním z našich klíčových projektů, který chceme živnostníkům nabídnout už od příštího roku. Významně jim tím zjednodušíme jejich odvodové a daňové povinnosti a snížíme nutnost papírování. Mnohým nabídne také finanční úsporu,“ říká ministryně financí Alena Schillerová.

Trojí odvody jednou platbou na jediném formuláři

Díky paušální dani budou mít živnostníci a podnikatelé z řad OSVČ možnost prostřednictvím jedné paušální platby vyřešit povinnosti k dani z příjmů, sociálnímu pojistnému a zdravotnímu pojistnému, včetně povinnosti je přiznat na třech různých formulářích. „Na příští rok vychází paušální daň na 5740 korun měsíčně. Jedním formulářem a jednou platbou tak vyřešíte svou daňovou a odvodovou povinnost a máte splněno. Žádná daňová přiznání, žádné přehledy pojistného. O nic dalšího se už nestaráte. Paušální daň tak živnostníkům ušetří nejen peníze, ale především čas, který by jinak strávili otravným papírováním,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová s tím, že Ministerstvo financí tímto návrhem vyslyšelo přání živnostníků. Podle nedávného průzkumu agentury Median projevilo zájem o paušální daň 78 % dotázaných živnostníků, přičemž navrhovaná výše fixního odvodu je přijatelná pro dvě třetiny z nich.

V částce 5740 Kč na rok 2021 je zahrnuto zdravotní pojistné ve výši 2514 Kč a daň z příjmů v symbolické výši 100 Kč, která kompenzuje navýšení třetí komponenty, minimálního sociálního pojistného, o 15 %. To pro příští rok odpovídá výši 3126 Kč. Díky jedné pravidelné měsíční platbě živnostník může ušetřit nemalé finanční prostředky i tím, že už nemusí platit účetní služby. „Odpadne také důvod k většině kontrol z finančního úřadu, neboť u živnostníka přihlášeného k paušální dani budou postrádat smysl,“ připomíná Alena Schillerová další výhodu paušální daně.

Důchod se nikomu nesníží, švarcsystém je nelegální formou podnikání

Vyladit připomínky bylo potřeba především s Ministerstvem práce a sociálních věcí, které vyjádřilo obavy z ohrožení důchodového systému a ze zneužívání švarcsystému. Propojení IT systémů mezi finančními úřady a úřady práce je též nezbytnou podmínkou fungování institutu paušální daně.„Právě navýšené minimální sociální pojistné o 15 % má situaci živnostníků v důchodu zlepšit. Většina z nich dnes totiž platí jen nezbytné minimum,“ upozorňuje Alena Schillerová, že paušální daň ve skutečnosti OSVČ přinese větší jistotu v podobě budoucího vyššího starobního důchodu. Díky navýšení složky odvodu sociálního pojistného budou odvádět vyšší důchodové pojistné, což povede posílením průběžného pilíře naopak k příznivému dopadu na důchodový systém. Možnost dobrovolného přispívání vyšší částky na pojistné na důchodové pojištění přitom zůstane zachována.

Není důvod se obávat ani toho, že by paušální daň zvýšila motivace k obcházení zaměstnaneckých úvazků švarcsystémem. „Tomuto argumentu skutečně nerozumím. Nemůžeme přece živnostníkům říct, že jim nebudeme zjednodušovat život, aby náhodou nezačalo více lidí podnikat. To bychom stejnou logikou mohli zrušit datové schránky, odpískat projekt online finančního úřadu či začít podnikání jinak znepříjemňovat,“ vysvětluje Alena Schillerová s tím, že švarcsystém představuje nezákonnou daňovou optimalizaci a je jako nelegální forma zaměstnávání postihován ze strany příslušných státních orgánů.

Podmínkou roční příjem do 800 tisíc

Paušální daň bude fungovat zcela na dobrovolné bázi. Přihlásit se k ní mohou živnostníci a podnikatelé z řad OSVČ s ročním příjmem z podnikání do 800 000 Kč, tedy neregistrovaní k platbě DPH. Paušální daň by se v navržené podobě mohla týkat až 408 tisíc OSVČ. „S přihlášením k ní ale již nebude možné uplatňovat žádné další daňové slevy a úlevy. Celá řada živnostníků přitom uplatňuje bonus na děti, slevu na manželku a podobně. Ti do toho pravděpodobně nepůjdou,“ vypočítává Alena Schillerová.

16:08 Na webu České národní banky byla právě zveřejněna Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2019.

23. června 2020

22. června 2020

20:16 Vláda v rámci daňového balíčku navrhla stravenkový paušál, rozhodla o podpoře pořadatelů kulturních akcí i ohrožených dětí

Zaměstnavatelé by měli mít v blízké budoucnosti možnost přispět svým zaměstnancům na stravování i formou příspěvku poskytovaného v penězích tzv. stravenkovým paušálem. Je to jedna ze změn, kterou vláda na jednání v pondělí 22. června 2020 schválila v rámci návrhu nového daňového balíčku. Odsouhlasila také finanční pomoc pořadatelům kulturních akcí a organizacím pečujícím o ohrožené děti a jmenovala novou hlavní hygieničku ČR.

Stravenkový paušál umožní zaměstnavatelům vedle závodního stravování a klasických stravenek nabídnout zaměstnancům také příspěvek přímo ve formě peněz. Tento příspěvek se nebude počítat do daní ani do odvodů pojistného, ale zaměstnavatel si jej bude moci z daní odečíst stejně jako v případě papírových stravenek. Vláda si od jeho zavedení slibuje zlevnění nákladů pro firmy, protože už nebudou muset platit poplatky stravenkovým firmám, a také jednodušší administraci příspěvku. Zároveň tím vláda pomůže i restauracím a obchodům s potravinami, které ze stravenek platí rovněž provize, a to až ve výši sedm procent.

Daňový balíček, který půjde do Parlamentu, obsahuje i řadu dalších změn. Obcím umožní u daně z nemovitých věcí stanovit místní koeficient pro jednotlivé části obce, narovnává podmínky u zdanění příjmů z dluhopisů mezi domácími a zahraničními investory, zjednodušuje vyúčtování nákladů za služební cesty elektromobilem či navrhuje postupné zvyšování spotřební daně z tabákových výrobků až do roku 2023. Další podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva financí na https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/penize-misto-stravenek-a-vyssi-prijmy-ob-38768.

Vláda se zabývala také pomocí ohroženým dětem. Schválila návrh novely zákona o sociálně právní ochraně dětí, která především zvyšuje státní příspěvek zařízením pro děti vyžadující pomoc, a to z 22 800 korun na 30 000 korun na dítě měsíčně. Důvodem navýšení je fakt, že se příspěvek státu na péči o ohrožené děti od roku 2013 nezvyšoval a jeho současná výše je vzhledem k nárůstu nákladů pro tato zařízení neudržitelná.

Návrh zákona zároveň zvyšuje i dávky pěstounské péče. Pěstoun na přechodnou dobu by měl na jedno dítě dostat 22 000 korun místo současných 20 000 korun měsíčně. Zároveň nově dostanou příspěvek při převzetí dítěte, jehož výše je odstupňovaná podle věku od 8 000 do 10 000 korun. Zvyšuje se i příspěvek pro dlouhodobé pěstouny pečující o sourozenecké skupiny nebo o děti s hendikepem. Finanční příspěvek 15 000 korun měsíčně nově dostanou i mladí nezaopatření dospělí po skončení náhradní ústavní či pěstounské péče, aby mohli pokračovat ve studiu. Více informací je v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí na https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/22_06+TZ+MPSV+prosadilo+vyznamnou+pomoc+pro+pestouny+a+ohrozene+deti.pdf/139a8480-9cb8-c8ad-a8c3-5b64a1ff927d.

Současně vláda vyřešila i situaci zařízení pro děti vyžadující pomoc v letošním roce, tedy za platnosti současné verze zákona o sociálně právní ochraně dětí. Chybějící finanční prostředky, jejichž nedostatek letos ještě umocnily zvýšené výdaje v souvislosti s epidemií koronaviru, poskytne jejich provozovatelům Ministerstvo práce a sociálních věcí formou dotace. Na tento dotační program vláda schválila uvolnit 26 milionů korun z rozpočtu ministerstva. Více v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí na https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/22_06+TZ+Vlada+schvalila+dofinancovani+krizovych+zarizeni+pro+deti_MPSV+mezi+jejich+provozovatele+rozdeli+26+milionu.pdf/d8cdf11b-32ec-b502-f2ae-cbffdf38afb1.

Kabinet odsouhlasil také nový dotační program pro kulturní a kreativní průmysl, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem kultury. Program s názvem COVID – kulturní a kreativní průmysly s předpokládaným rozpočtem ve výši 1 miliardy korun. Peníze budou použity na zmírnění negativních dopadů epidemie covid-19 na tento sektor. Z programu bude stát z 50 procent hradit například náklady pořadatelů kulturních akcí, které musely být kvůli epidemii odloženy nebo zrušeny, a to až do výše pět milionů korun. Podpoří i malé a střední podniky v kreativním průmyslu, konkrétně formou dotace a kreativních voucherů.

Dotace i kreativní vouchery bude možné uplatňovat i zpětně za nákup již uhrazených služeb a úhradu již vynaložených nákladů. Kreativní vouchery budou zaměřené například na design nábytku či služeb, film a video, fotografie, grafický design, hudbu a zvuk, kulturní dědictví atd. s maximální dotací 150 000 korun a produktový design, průmyslový design a řemesla s maximální dotací do 250 000 korun. Více o pomoci kulturnímu a kreativnímu průmyslu na stránkách Ministerstva kultury https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/kulturne-kreativnimu-prumyslu-pomuze-novy-dotacni-program-4-cs3851.html.

Vláda rovněž jmenovala do funkce nového hlavního hygienika ČR. Na základě výsledku výběrového řízení, do nějž se přihlásili tři uchazeči, byla do této funkce vybrána MUDr. Jarmila Rážová, která byla od 12. března letošního roku pověřena řízením sekce hlavní hygieničky ČR po odvolané Evě Gottvaldové. Jarmila Rážová zároveň nastoupí na pozici náměstkyně ministra zdravotnictví pro řízení sekce ochrany a podpory veřejného zdraví. Vyjádření ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha i nové hlavní hygieničky ČR a další podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva zdravotnictví na https://www.mzcr.cz/dokumenty/vlada-jmenovala-hlavni-hygienickou-cr-jarmilu-razovou_19454_1.html.

Vláda rovněž vydala nové opatření v souvislosti s epidemiologickou situací ve světě, kterým prodloužila platnost povolení k pobytu na území České republiky na základě krátkodobých pracovních nebo sezonních víz a povolení k zaměstnání pro cizince ze třetích zemí až do 16. září 2020. Cizinci, kteří za těchto podmínek v ČR přechodně žijí, musí být v pracovněprávním vztahu po celou dobu pobytu a jsou povinni z České republiky vycestovat nejpozději do 16. září.

Důvodem k dalšímu prodloužení pracovních povolení a víz je zhoršená epidemiologická situace v zemích původu těchto cizinců, především na Ukrajině, kde stále přetrvává rozsáhlý výskyt nových případů nemoci covid-19. Zároveň jsou ale tito zaměstnanci velmi důležití pro české zaměstnavatele, především v segmentech zemědělství, stavebnictví a průmyslu. Aby vláda vyšla zaměstnavatelům vstříc a zároveň omezila rizika nákazy pro české obyvatelstvo, rozhodla se prodloužit možnost pracovat v Česku těm cizincům, kteří už v ČR delší dobu jsou, a tudíž nejsou zdaleka tolik rizikoví z pohledu možné nákazy.

Ministři odsouhlasili také novelu nařízení vlády o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti. Novela umožní masivnější podporu rychlé obnovy lesního prostředí na holinách z kůrovcových těžeb, podpoří i využití dravců při ochraně zemědělských plodin proti hrabošům a povede rovněž ke snížení administrativní zátěže žadatelů i ke zefektivnění administrace žádostí ze strany krajských úřadů. Na podporu zalesňování vykácených ploch vláda uvolnila dalších 2,5 miliardy korun z vládní rozpočtové rezervy a zavázala se částku na zalesňování v následujících čtyřech letech pravidelně zvyšovat vždy o dalších 600 milionů korun.

Vláda schválila i nový zákon o veřejných dražbách. Díky němu dojde k zásadní koncepční změně ve způsobu nabývání vlastnictví, ke zjednodušení a zrychlení dražebního procesu, a tedy i ke snížení nákladů na provedení dražby a k nastavení pravidel i pro aukce a dražby, které byly dosud prováděny bez jasných pravidel mimo zákonnou úpravu veřejných dražeb. Nyní zákon míří do Parlamentu. Více informací na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-vlada-schvalila-novy-zakon-o-verejnych-drazba.

Kompletní výsledky jednání vlády 22 června 2020 naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady-22–cervna-2020-182169/.

16:00 Peníze místo stravenek a vyšší příjmy obcím. Vláda schválila daňový balíček

Vláda schválila návrh daňových změn s navrhovanou účinností od roku 2021. Daňový balíček obsahuje očekávanou úpravu stravenkového paušálu a přináší rovné podmínky mezi domácími i zahraničními investory u zdanění příjmů z dluhopisů. V oblasti daně z nemovitých věcí pak Ministerstvo financí vyslyšelo požadavek samospráv získat možnost nastavit výši této daně pro jednotlivé městské části různě.

Dalito.sk o tom informoval vedúci tlačového oddelenia MF ČR Jakub Vintrlík.

Peníze místo stravenek

Díky revolučnímu návrhu stravenkového paušálu budou zaměstnavatelé moci vedle závodního stravování a stravenek poskytovat příspěvek na stravování také přímo v peněžní formě. Stravenkový paušál bude fungovat jako jednodušší a levnější alternativa dnešního režimu, který bude zachován v plném rozsahu. Příspěvek od zaměstnavatele zaměstnanci bude i nadále osvobozen od daní i pojistných.

„Nerušíme stravenky ani závodní jídelny. Pouze k nim přidáváme třetí možnost, která zaměstnavatelům umožňuje poskytovat příspěvek na stravování také přímo v penězích. Jestliže budou místo barevných papírků vyplácet peníze ve stejné hodnotě, zbaví se vysokých poplatků a zbytečného papírování. Pokud jim ale dosavadní model vyhovuje, mohou u něj zůstat a nic se pro ně nezmění,“ říká ministryně financí Alena Schillerová.

V současné době přibližně 1,8 ze 4,3 milionů zaměstnanců chodí na oběd do jídelny v práci, dalších 1,5 milionu dostává stravenky. Ostatní zaměstnanci na tento benefit nedosáhnou právě kvůli vysoké administrativě a platbě provizí, jimiž je zatížen stravenkový systém. „Pokud dáme zaměstnavatelům možnost poskytovat příspěvek na stravování bez existence placeného zprostředkovatele, budou si jej moci dovolit i malé firmy nebo živnostníci s jedním nebo se dvěma zaměstnanci. Nově tak příspěvek bude moci čerpat další až milion zaměstnanců,“ dodává ministryně financí.

Po změně dnešního systému volají provozovatelé hospod a restaurací. Ti nyní platí stravenkovým firmám na úkor své marže vysoké provize běžně ve výši 5 až 7 %. „Když číšníkovi zaplatíte za jídlo 100korunovou stravenkou, restaurace inkasuje jen 93 korun. Navíc musí čekat na proplacení stravenky i týdny. Když ale zaplatíte rovnou v penězích, bude mít tu stokorunu ihned a zůstane jí celá. I pro restaurace tak stravenkový paušál představuje jednoznačný benefit,“ přibližuje ministryně.

Uznatelnost výdajů k boji s koronavirem

Daňový balíček byl na dnešním jednání vlády doplněn o návrh, který umožní OSVČ a firmám snížit si daňový základ u daní z příjmů o výdaje vynaložené na bezúplatné nepeněžité plnění určené pro boj s pandemií koronaviru, a to v období od 1. března do 31. května 2020. „Chceme tím podpořit všechny, kteří pomáhali v boji proti šíření nákazy. Mnoho firem okamžitě přešlo na výrobu roušek nebo jiných zdravotních pomůcek a dodávalo je zdarma tam, kde byly nejvíce potřeba. Pandemie zvedla v naší zemi obrovskou vlnu solidarity a my si jí moc vážíme,“ říká ministryně Schillerová. Tyto výdaje si poplatníci budou moci uplatnit tak, jako by byly na podnikání.

Rovné podmínky u zdanění příjmů z dluhopisů

V oblasti zdanění příjmů z dluhopisů se díky zrušení osvobození úrokových příjmů nerezidentů z dluhopisů vydávaných v zahraničí poplatníkem se sídlem v ČR narovnají podmínky mezi domácími i zahraničními investory. Toto osvobození bylo zavedeno v roce 1994 s cílem zvýšit atraktivitu českých dluhopisů na evropském trhu. „Jde o přežitek z doby transformace, který už dávno přestal mít smysl. Dluhopisy českých emitentů si na světových finančních trzích našly své místo. Navíc není spravedlivé, že investoři z ciziny tyto příjmy nedaní, zatímco ti čeští ano,“ dodává Alena Schillerová.

Naopak u příjmů ze státních dluhopisů vydávaných Českou republikou se osvobození rozšíří. Nyní jsou od srážkové daně osvobozeny příjmy nerezidentů ze státních dluhopisů vydávaných Českou republikou v zahraničí. Nově se toto osvobození bude týkat všech příjmů ze státních dluhopisů, a to nejen českých státních dluhopisů vydávaných podle českého práva v tuzemsku, ale i dluhopisů vydávaných ostatními státy Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru. Navíc už srážkové dani nebudou podléhat ani příjmy domácích držitelů státních dluhopisů.

„To znamená, že od příštího roku už nebudou zdaněny ani příjmy z dluhopisů, které stát nabízí a prodává občanům. Dluhopis Republiky tak bude ještě přitažlivější možností pro všechny, kteří chtějí zajímavě a přitom bezpečně zhodnotit své úspory,“ vysvětluje ministryně financí.

Vyšší příjmy pro obce z průmyslových zón

Předložený daňový balíček také posiluje rozhodovací pravomoci místních samospráv v oblasti daně z nemovitých věcí a nově jim umožňuje stanovovat místní koeficient pro jednotlivé části obce. Nyní si mohou obce nastavit místní koeficient pouze jednotně na celém svém území. Daň z nemovitých věcí je stoprocentním příjmem obce, přičemž ty mají právě díky stanovení místního koeficientu možnost zvýšit své příjmy.

„I přesto jej doposud zavedla ani ne desetina obcí. V některých z nich se přitom nacházejí továrny nebo jiné průmyslové objekty, které vedle pracovních míst mohou přinášet obci i negativní dopady na životní prostředí. Pokud by tyto dopady chtěla obec kompenzovat vyššími příjmy do své pokladny, dotklo by se to i běžných obyvatel. Proto vycházíme vstříc požadavkům starostů a umožňujeme jim, aby zvýšení místního koeficientu mohlo omezovat jen právě na tyto lokality,“ upřesňuje ministryně financí.

Jednodušší vykazování dobíjení elektromobilů

Daňový balíček přichází také s významným opatřením na podporu elektromobility, které zjednoduší využívání elektromobilů pro služební cesty. Pokud se pracovní cesta uskuteční ve vozidle poháněném elektřinou, bude napříště možné prokázat výdaje na tuto cestu s pomocí tzv. referenční cenu elektřiny. Referenční cena elektřiny je upravena ve vyhlášce Ministerstva práce a sociálních věcí a pro rok 2020 je stanovena ve výši 4,80 Kč za 1 kilowatthodinu.

Boj proti závislostem

V návaznosti na letošní úpravu sazeb spotřební daně z tabáku, k níž došlo na základě doporučení mezinárodních organizací (OECD a WHO), opakovaných požadavků Ministerstva zdravotnictví i dlouhodobých cílů vlády v oblasti veřejného zdraví, se v souladu s těmito požadavky navrhuje další postupné navýšení sazeb spotřební daně z tabákových výrobků, ze surového tabáku a zahřívaných tabákových výrobků. Sazby budou navyšovány podle předem schváleného harmonogramu pro období 2021–2023, což zajistí právní i ekonomickou jistotu pro všechny zúčastněné subjekty. Zároveň se nebude zvyšovat cenová dostupnost tabákových komodit. Ve všech případech se bude sazba spotřební daně navyšovat přibližně o 5 % ročně.

Snadnější vstup na trh pro malé distributory lihu

U distribuce alkoholu navrhuje Ministerstvo financí zavést více pásem u stanovování kaucí pro distributory lihu podle objemu distribuovaného lihu. V současné době je každý distributor lihu povinen složit kauci ve výši 5 mil. Kč. Nově budou existovat tři pásma, a to 500 tis. Kč, 1 mil. Kč a dosavadních 5 mil. Kč. Stejný princip platí už dnes u kaucí pro tzv. osoby povinné značit líh. Zavedení snížených pásem kauce usnadní vstup na trh s lihovinami malým distributorům lihu.

Úlevy pro rodiče hospitalizovaných dětí

Daňový balíček také vychází vstříc rodičům s hospitalizovanými dětmi a osvobozuje od místních poplatků průvodce hospitalizovaných osob, u kterých je nutná celodenní přítomnost u pacienta, pokud je jim pobyt hrazen z veřejného zdravotního pojištění. „Pokud musí rodič zůstat s malým dítětem v nemoci, jeho pobyt hradí zdravotní pojišťovna. Jde ale o úplatný pobyt, který podléhá místnímu poplatku z pobytu, přičemž ten se z veřejného zdravotního pojištění nehradí a rodiče jej musí zaplatit. Díky naší novele se už od nich tento poplatek vybírat nebude,“ uzavírá ministryně financí.

19. června 2020

14:36 Evropská rada jednala o plánu na obnovu ekonomiky, premiér požaduje spravedlivé rozdělení prostředků

Videosamit lídrov EÚ 19. 6. 2020/foto: ÚV SR

Předseda vlády Andrej Babiš se v pátek 19. června 2020 zúčastnil videokonference Evropské rady k novému návrhu víceletého rozpočtu EU a tzv. plánu obnovy po koronavirové krizi. Premiér na jednání apeloval na to, aby byl plán obnovy jasně zacílený, odpovídal potřebám jednotlivých ekonomik a zároveň byl spravedlivý pro všechny členské státy.

Dnešní sérii videokonferenčních schůzek k unijnímu rozpočtu zahájilo jednání prezidentů a předsedů vlád politické skupiny Renew. Následovalo koordinační jednání s premiéry zemí Visegrádské čtyřky.

Samotné jednání členů Evropské rady bylo v pořadí páté od začátku koronavirové krize. Tentokrát bylo zaměřené na příští víceletý finanční rámec EU a plán obnovy, jehož návrh Evropská komise představila 27. května. Evropská rada se shodla na tom, že je třeba evropskou ekonomiku podpořit, a to i prostřednictvím půjčky, díky které Evropská komise získá na finančních trzích 750 miliard eur.

Premiér Andrej Babiš uvedl, že se však plán obnovy musí omezit jen na to, co je nezbytně nutné, a musí být dobře zacílen. „Je to bezprecedentní krok, je proto potřeba zajistit, že získané prostředky budeme investovat rozumně,“ řekl předseda vlády.

Evropská rada bude o detailech plánu jednat na summitu, který se uskuteční v červenci v Bruselu. Jedním z hlavních témat bude přitom způsob, jakým se budou dodatečné prostředky rozdělovat. „Komise navrhla, aby klíčovým ukazatelem byla míra nezaměstnanosti za uplynulých pět let. To ale nemá s řešením dopadů krize nic společného a snižuje to alokaci pro ČR zhruba o šest miliard eur. S tím nemůžeme souhlasit,“ uvedl premiér Babiš. „Kritéria rozdělování musí být spravedlivá pro všechny.

Druhým tématem dnešní Evropské rady byl brexit. Předsedkyně Evropské komise státníky informovala o aktuálním stavu jednání se Spojeným královstvím. Aktuální přechodné období trvá jen do konce tohoto roku. Vyjednávacímu týmu vedenému Michelem Barnierem tak zbývá jen několik měsíců na dosažení dohody s představiteli Velké Británie, která by upravila vzájemné vztahy po vystoupení země z EU.

Nakonec kancléřka Merkelová informovala o aktuálním vývoji v implementaci Minských úmluv a návrhu na prodloužení sankcí proti Rusku.

18. června 2020

15:48 ČNB: Rozhodnutí bankovní rady ČNB k limitům na hypotéky a proticyklické kapitálové rezervě.

https://www.cnb.cz/cs/cnb-news/tiskove-zpravy/CNB-castecne-uvolnuje-limity-na-hypoteky-snizuje-proticyklickou-kapitalovou-rezervu/

15:10 Dekontaminační zařízení z projektu Ministerstva vnitra dezinfikuje Letiště Václava Havla

Ministerstvo vnitra podpořilo projekt na dekontaminaci dopravní infrastruktury od chemických, biologických a radioaktivních látek. Prototypy dekontaminačních zařízení, které byly v rámci projektu vyvinuty, nalezly  uplatnění v boji proti infekci COVID-19. Jedno dekontaminační zařízení v současné době dezinfikuje Letiště Václava Havla, druhé využívá pro dezinfekci prostor Hasičský záchranný sbor Praha. 

Projekt Ministerstva vnitra, který byl v roce 2019 dokončen společností DEKONTA, a. s., a Státním ústavem jaderné, chemické a biologické ochrany, v. v. i., vychází ze zkušeností IZS a orgánů ochrany veřejného zdraví v souvislosti s hrozbou nákazy vysoce nebezpečnými nemocemi. Jedná se o dekontaminaci dopravní infrastruktury po zamoření vybranými bojovými chemickými látkami, radioaktivními látkami a biologickými agens, k nimž může dojít buď následkem různých úmyslných činů, v důsledku havárie, či kvůli přítomnosti osob infikovaných vysoce nakažlivými chorobami.

V rámci projektu byly vyvinuty a zkonstruovány tři různé prototypy zařízení pro dekontaminaci různých typů prostor dopravní infrastruktury: Velkokapacitní zařízení DA4 je po instalaci na vhodnou platformu určeno k dekontaminaci tunelů a nástupišť metra či železnice, mobilní zařízení DA2 je vhodné pro plošnou dekontaminaci rozsáhlých podzemních prostor a vozového parku a přenosné zařízení DA1 je určeno k dekontaminaci prostor vnitřků dopravních prostředků, prostor za izolacemi či technologických prostor.

Více o projektu naleznete na stránkách bezpečnostního výzkumu.

13:53 Evropské peníze pomáhají v oblasti sociálního bydlení. Projekt MPSV podpořil více než 500 domácností

Prostřednictvím projektu Podpora sociálního bydlení MPSV reaguje na dosud chybějící systém podporovaného bydlení a ve spolupráci s 16 zapojenými obcemi pomáhá lidem v tíživé životní situaci. Díky finančním prostředkům z Evropského sociálního fondu obce od roku 2017 vyčlenily 463 bytů pro sociálně potřebné, ve kterých bylo během cca 2,5 roku poskytnuto zázemí 534 domácnostem. S projektovou podporou značně posílila také činnost sociálních pracovníků, kteří v uvedeném období pomohli 1 489 lidem a jejich rodinám. Projekt promptně reagoval také na krizovou situaci během pandemie COVID-19. A to na svých webových stránkách, kde zveřejňoval užitečné informace pro existenčně či sociálně ohrožené skupiny lidí.

Projekt Podpora sociálního bydlení od zmíněného roku 2017 metodicky vedl 16 obcí, které se rozhodly na svém území zavést sociální bydlení. Konkrétně se jedná o tyto obce: Brno, Chomutov, Jindřichův Hradec, Kadaň, Křižánky, Most, Ostrava, Otrokovice, Pardubice, Plzeň, Praha 7, Praha 14, Štětí, Velké Hamry, Veselíčko a Vír.

Díky aktivnímu přístupu obcí se do standardních bytů dostaly stovky lidí přežívajících na ubytovnách, v azylových domech, v nevyhovujícím bydlení nebo dokonce na ulici. Nejpočetnější skupinu obyvatel sociálních bytů tvořili samoživitelky a samoživitelé, kteří patří, spolu se seniory, mladými lidmi opouštějícími ústavní zařízení, lidmi s duševním či zdravotním onemocněním, oběťmi domácího násilí nebo lidmi čelícími diskriminaci, mezi nejohroženější cílové skupiny.

Dobré zkušenosti z obcí zveřejňuje projekt Podpora sociálního bydlení na svých webových stránkách. Pro odbornou i širokou veřejnost nabízí různé informační a metodické materiály, výzkumy i analýzy. Na stránkách projektu jsou k nalezení také materiály z různých workshopů a záznamy z mezinárodní konference či webinářů, které projekt vysílal online během pandemie COVID-19.

V této souvislosti projekt vydal a umístil na web také několik tematických letáků s důležitými odkazy. O své praktické zkušenosti se pak podělí přímo zástupci jednotlivých obcí na odborné konferenci, která se bude konat 9. září 2020 v Praze. Informace i program budou zveřejněny na webových i facebookových stránkách projektu.

17. června 2020

11:11 Linka první psychické pomoci odbavila v době epidemie 2600 hovorů, občané se mohou dále obracet na specializované krizové linky

Po téměř třech měsících fungování ukončilo Ministerstvo zdravotnictví provoz linky první psychické pomoci. Linka byla zřízena 25. března v rámci celostátní infolinky 1212, volající se na ni mohli dovolat přes volbu 5. Za dobu svého trvání vyřídili intervenční pracovníci více něž 2 600 hovorů,z nichž třetinu tvořila intervence u lidí s psychickými obtížemi. V případě potíží se občané mohou dále obracet na specializované krizové linky.

„Období epidemie koronaviru bylo pro nás všechny velmi náročné. Vytvořili jsme proto pod celostátní infolinkou 1212 linku první psychické pomoci, která sloužila veřejnosti jako podpora v těchto náročných měsících. Linka poskytla volajícímu bezpečný prostor pro podpůrný rozhovor v obtížné situaci s odborníkem, který mu případně nabídl další možnosti pomoci,“ vysvětlil smysl provozu linky ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Linka byla určena všem občanům, kteří z důvodu aktuální krizové situace cítili nepřiměřenou psychickou zátěž. Poskytovala tzv. krizovou intervenci vedenou vyškolenými interventy a psychology. V praxi to znamenalo, že pokud byl volající v akutní psychické nepohodě či krizi, interventi použili techniky první psychické pomoci za účelem stabilizace volajícího. Tzv. intervenční hovory měly podobu strukturovaného rozhovoru a trvaly v průměru 20 minut. Množství intervenčních hovorů tvořilo průměrně 30-35% všech hovorů na lince první psychické pomoci.

Operátoři odbavovali i lehčí hovory, které nevyžadovaly krizovou intervenci. Volající se například informovali, co mají se svou psychikou dělat, jak si pomoct sami a kde mohou najít požadované služby. Případně se doptávali na současnou epidemiologickou situaci a opatření ministerstva. V prvních dnech od spuštění linka vyřídila až 100 hovorů denně, s maximem 161 v jednom dni, poté se počet hovorů držel kolem 40-50 denně a postupně klesal. Průměrně linka první psychické pomoci vyřizovala 20-30 hovorů denně. Tyto hovory měly zpravidla trvání několik minut.

„Provoz linky zajišťovali zdravotničtí interventi a psychologové Systému psychosociální intervenční služby (SPIS), vycvičení pro komunikaci s lidmi zasaženými psychicky nadlimitní situací. Linka fungovala od 7 hodin do půlnoci a v nočních hodinách pak byl případný volající odkázán na non-stop linku krizové pomoci,“ upřesnil Lukáš Humpl, klinický psycholog a garant SPIS ČR ze Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje.

Nejčastěji volali lidé, na které doléhala karanténní opatřenía s nimi spojená změna životního stylu. Týkalo se to především osamělých lidí staršího věku, kteří špatně snášeli odloučení od přátel a rodiny, dále lidí středního věku, kteří čelili psychickému vyčerpání, nejistotě a úzkostem. Volající nejčastěji vyhledávali porozumění a ujištění, že ve svém prožívání nejsou sami a že má jejich problém řešení.

„Linku mohli využít lidé, na které dolehla krizová situace, vyvolaná ohrožením zdravotní povahy. Většinou volali lidé z důvodu pocitu strachu z nemoci, obtížně zvládající karanténu či s pocity bezmoci. Odborníci pak s nimi přes telefon řešili, jak zvládnout izolaci, akutní stres, hněv či zklamání v souvislosti se situací, kterou prožívali,“ dodává Lukáš Humpl.

Počet poskytnutých intervencí ve vztahu ke COVID se s odeznívající krizí postupně snižoval. Začaly dominovat hovory bez souvislosti s epidemií, které jsou běžné na krizových linkách. Z toho důvodu se Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo agendu navrátit specializovaným linkám se zkušeností s řešením těchto oblastí. Pomoc zde bude nadále dostupná, kontakty jsou k nalezení zde: www.capld.cz

Linka první psychické pomoci pod volbou 5 fungovala na celostátní infolince 1212. Ta byla zřízena krátce po začátku koronavirové krize, aby ulehčila přetížené lince 112. Operátoři z řad dobrovolníků a pracovníků jednotlivých zapojených rezortů odpovídají veřejnosti na dotazy týkající se nejen zdravotnictví a hygienických opatření, ale také podnikání, sociální problematiky, přeshraničního pohybu a dopravy. Na lince 1212 nadále funguje zdravotnická linka Ministerstva zdravotnictví (volba 2). Linka je k dispozici všem občanům zdarma, s operátory mohou spojit i přes chat.

Krátce po zavedení linky pro veřejnost byla zřízena také linka kolegiální pomoci pro zdravotníkytato bude nadále funkční, bude řešit problematiku psychické zátěže zdravotnických pracovníků v souvislosti s výkonem povolání již vez přímého vztahu k epidemii COVID. Tato linka odbavila během svého působení prozatím sedm desítek intervenčních hovorů.  

Kromě linky 1212 doporučujeme

Ministerstvo zdravotnictví se od počátku epidemie COVID-19 na českém území snaží ve spolupráci s odbornými společnostmi, zdravotními pojišťovnami, médii i soukromými subjekty zajistit pro občany co nejlepší přístup k informacím týkajícím se nejenom řešení situace související s infekcí COVID-19, ale i k informacím o zdravotní péči obecně. 

Pro aktuální informace doporučujeme občanům nadále sledovat webové stránky a sociální sítě Ministerstva zdravotnictví ČR, zvláště pak speciální stránky ke koronaviru včetně aplikace k výskytu onemocnění v ČR.

Na nejčastěji kladené dotazy dokáže odpovědět virtuální sestra Anežka, která doposud zodpověděla přes 170 tisíc dotazů ke koronaviru. Dále je možné si ze stránek stáhnout digitální kartu s aktuálními informacemi přímo do mobilu, tu si již stáhlo více než 1 milion uživatelů. Je možné připojit se také do Viber komunity Spolu proti koronaviru, která čítá 45 tisíc členů. Kampaň Spolu proti koronaviru Ministerstva zdravotnictví zároveň přináší univerzální jednoduchá pravidla, jak se za současné situace chránit. 

Tiskovou zprávu najdete v online verzi také na stránkách MZ ČR.

7:00 MV ČR: Občanům třetích zemí, kam spadají i občané Ukrajiny, je nyní umožněn vstup do České republiky pouze v případech, že splňují výjimky. Ty vyplývají z Ochranného opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 26. května 2020.

Jedná se například o sezónní zaměstnance, klíčové a vědecké pracovníky a pracovníky ve zdravotnictví a sociálních službách s vízem platným po 11. 5. 2020 a jejich rodinné příslušníky s vízem platným po 11. 5. 2020.

Ti jsou pak při vstupu povinni předložit lékařské potvrzení o absolvování PCR testu, doplněné o potvrzení z příslušné laboratoře a další dokumenty, které naleznete v přehledné tabulce zde.
Dochází však k častým změnám, proto doporučujeme sledovat webové stránky Ministerstva vnitra, na kterých jsou uvedeny vždy platné pravidla.

16. červen 2020

16:48 Firmy do 50 zaměstnanců nebudou muset platit sociální pojištění. Sněmovna schválila návrh ministryně Maláčové na rozšíření programu Antivirus

Poslanci dnes schválili novelu zákona o sociálním pojištění navrhovanou ministryní Janou Maláčovou (ČSSD). Návrh rozšiřuje dosavadní program Antivirus o nový režim C, který spočívá v odpuštění plateb odvodů na sociální pojištění. Týkat se bude firem do 50 zaměstnanců. MPSV tak poskytuje další cílenou podporu
pro zmírnění dopadů koronavirové krize za účelem zachování maximálního možného počtu pracovních míst. Antivirus C má pomoci přibližně 88 % zaměstnavatelů a 1,4 milionu jejich zaměstnanců. Dopad na státní rozpočet se předpokládá ve výši max. 13,5 mld. Kč. Novela zákona byla poslanci projednána
po takzvané „vratce“ ze Senátu a nyní ji musí ještě podepsat prezident republiky.

Návrh zákona o sociálním pojištění promíjí tu část pojistného na sociální zabezpečení, kterou platí zaměstnavatelé. Celkově jde o 24,8 % z úhrnu příjmů jejich zaměstnanců
za měsíce červen, červenec a srpen.
MPSV se snaží vyjít zaměstnavatelům maximálně vstříc, proces bude proto administrativně velmi snadný. Místo předkládání žádosti zaměstnavatelé v měsíčním výkazu OSSZ pouze uvedou snížený vyměřovacího základ
a zaplatí snížené pojistné.

Aby zaměstnavatelé získali nárok na odpuštění pojistného, musí splnit tyto tři základní podmínky. První z nich je, že zaměstnávají nejvýše 50 zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění. Dále musí dodržet také to, že počet zaměstnanců v pracovním poměru zjištěný v každém z těchto třech měsíců
se v porovnání se stavem zaměstnanců v březnu 2020 nesnížil o více než 10 %. Zaměstnavatelé musí také udržet 90 % objemu mezd jako v březnu 2020. Splnění těchto podmínek se bude posuzovat v každém měsíci zvlášť.

Dále jsou zaměstnavatelé povinni zaplatit včas pojistné za zaměstnance. V příslušném kalendářním měsíci navíc nemohou čerpat prostředky z programu Antivirus v režimu B, tedy překážek v práci na straně zaměstnavatele.

Na státní rozpočet bude mít zavedení Antiviru C dopad ve výši max. 13,5 mld. Kč, tedy 4,5 mld. za každý měsíc. Novela zákona byla poslanci projednána po takzvané „vratce“ ze Senátu a nyní ji musí ještě podepsat prezident republiky. Poté bude zákon účinný dnem jeho vyhlášení.

17:26 Strategická investice do nové gynekologicko-porodnické kliniky ve FN Brno za téměř 2 miliardy dostala od ministerstva registraci

Fakultní nemocnice Brno získala od Ministerstva zdravotnictví registraci pro výstavbu nové gynekologicko-porodnické kliniky. Cílem strategické investice ve výši 1,95 miliardy korun je především sloučení v současnosti oddělených pracovišť Bohunice a Obilní trh v jeden kompaktní a funkční celek. Vznikne tím pracoviště, které bude nejmodernější ve střední Evropě a na evropské špičce rozsahem poskytované zdravotní péče. Jedná se po IKEM, FN Hradec Králové, FN Plzeň a Thomayerově nemocnici celkově již o pátou registrovanou strategickou investici.

„Gynekologicko-porodnická klinika FN Brno zajišťuje komplexní regionální porodnickou, gynekologickou, onkogynekologickou a vysoce specializovanou péči v oblasti perinatální medicíny a asistované reprodukce a je dominantním poskytovatelem této péče na území Jihomoravského kraje, nicméně je klíčová i v rámci celé republiky. Investicí vznikne nejmodernější pracoviště ve střední Evropě. Zatímco řada ministrů přede mnou tuhle investici jen slibovala, nám se ji podařilo dotáhnout do fáze, kdy ji nemocnice může konečně začít skutečně připravovat a poté realizovat. Finanční prostředky máme na investici vyčleněny,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

V současnosti je gynekologicko-porodnická klinika dispozičně rozdělená na Pracoviště reprodukční medicíny na Obilním trhu a Pracoviště medicíny dospělého věku umístěné v areálu FN Brno v Bohunicích. Obě pracoviště jsou na sobě organizačně a provozně velmi závislá, dělí je však od sebe zhruba 7 km. Umístění na dvou pracovištích je pro její provoz značně komplikované a dlouhodobě provozně a personálně neudržitelné. Cílem strategické investice je proto sloučení v současnosti oddělených pracovišť v jeden kompaktní a funkční celek.

Na realizaci investice jsou plánovány celkové finanční prostředky ve výši 1,95 miliard korun, z toho 1,365 miliard korun bude financováno ze státního rozpočtu a 585 milionů korun jde z vlastních zdrojů Fakultní nemocnice Brno. Stavba je plánovaná v letech 2023–2025.

15. červen 2020

17:52 Vláda vzala na vědomí také pět mimořádných opatření ministra zdravotnictví. Čtyři z nich už platí od půlnoci 15. června.

Páté, které se týká školní docházky, vstoupí v platnost 22. června. Umožní žákům a studentům vyzvednout si ve škole vysvědčení za uplynulý školní rok, rozloučit se se závěrečnými ročníky a také udělat si společnou fotografii třídy. Přehled mimořádných opatření ministra zdravotnictví naleznete na https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/.

Kompletní výsledky jednání vlády 15. června 2020 naleznete na http://www.vlada.cz/cz/vysledky-jednani-vlady-15-cervna-2020-182072/.

15:30 MPSV sociálním službám dofinancuje 1 miliardu
na zvýšené náklady na provoz v souvislosti s COVID-19

Téměř 1 mld. Kč půjde sociálním službám na dofinancování zvýšených nákladů v souvislosti s COVID-19 za období od 13. 3. do 31. 5. 2020. Vláda schválila návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) na mimořádný dotační titul pro sociální služby. Peníze půjdou na výpadky úhrad od klientů, zvýšené personální náklady nebo nákupy ochranných pomůcek. Z dotačního titulu budou moci čerpat všichni registrovaní poskytovatelé, i ti mimo krajskou síť.

„Kvůli pandemii měly sociální služby zvýšené náklady, se kterými nepočítaly. Například v domovech pro seniory zaměstnanci odpracovali spoustu přesčasů, které musí poskytovatelé zaplatit. Terénní pečovatelské služby se kvůli uzavření některých služeb staraly o více klientů, vozily jim obědy a nákupy. To vše byly pro poskytovatele náklady navíc,“ říká ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

MPSV proto tyto zvýšené náklady sociálním službám uhradí. Dotace se bude poskytovat na:

 • výpadky z úhrad od klientů, jelikož sociální služby přestaly přijímat nové klienty;
 • zvýšené personální náklady jako jsou například přesčasy, více směn pracovníků;
 • zvýšené náklady kvůli přijatým opatřením vlády, kdy například terénním pečovatelským službám kvůli uzavření sociálních služeb přibyl okruh lidí,
  kteří najednou zůstali doma a potřebovali pomoc;
 • nákupy ochranných pomůcek, zajištění dezinfekce prostorů, nákup teploměrů apod.

Na dofinancování sociálních služeb je vyčleněna necelá 1 mld. Kč (989 793 698 Kč). MPSV dotační výzvu vypíše v následujících dnech. Podle zákona poté musí být dotační titul zveřejněn po dobu alespoň 30 dní. Veškeré informace budou dostupné na webu ministerstva.

15:04 Ministryně práce Jana Maláčová prosadila pomoc
pro samoživitele a samoživitelky

Vláda dnes (15. června) schválila návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) na takzvané náhradní výživné. Díky němu samoživitelé
a samoživitelky, kterým jejich partner či partnerka nepřispívá na dítě, nezůstanou bez peněz. Ve chvíli, kdy totiž selžou veškeré dostupné nástroje k vymáhání výživného, nastoupí stát. V Česku se o této formě pomoci diskutovalo 15 let. Současná vláda se k němu zavázala ve svém programovém prohlášení. Zákon nyní poputuje do Poslanecké sněmovny.

„Pro samoživitele a samoživitelky, kteří využili všech zákonných možností při vymáhání výživného a neuspěli, je situace mnohdy beznadějná. Kdo si to nezažil, tak neuvěří. Nechci, aby děti vyrůstaly s pocitem, že na ně jeden z rodičů kašle a společnost i stát tomu pouze přihlíží. Nechci se vymlouvat, proč jim nemůžeme pomoci. Chci, aby tyto děti měly dobrý start do života, stejně jako jejich kamarádi,“ vysvětluje ministryně Maláčová, proč je pro ni tak zásadní prosadit tento zákon.

Stejný postoj k takové formě podpory rodin má i společnost. Pro vyplácení náhradního (zálohovaného) výživného jsou podle průzkumu CVVM z února loňského roku třičtvrtiny Čechů.

Kdo bude mít na náhradní výživné nárok?

Dosáhnou na něj ti samoživitelé a samoživitelky, kteří svousituaci aktivně řeší.
To znamená, že je podán návrh na exekuci kvůli dlužnému výživnému.

Jak to bude fungovat?

Pokud rodič splňuje podmínky nároku, obrátí se na úřad práce. Ten mu poskytne potřebné formuláře a informace a následně celou situaci posoudí a rozhodne
nejpozději do 30 dní. Rodič následně každé 4 měsíce dokládá neplnění vyživovací povinnosti. Samoživitel či samoživitelka můžou náhradní výživné pobírat až 24 měsíců. Vyplacená částka je potom vymáhána státem skrze krajské úřady práce, které se připojí do již běžícího exekučního řízení s dlužníkem.

Kolik rodič dostane?Samoživitelé budou mít nárok na vyplacení náhradního výživného ve stejné výši, v jaké ho stanovil druhému rodiči soud. Maximální částka náhradního výživného bude zastropovaná na 3 tisíce Kč. Pokud druhý z rodičů platí výživné jen částečně, stát samoživiteli či samoživitelce doplatí soudem stanovenou částku.

9. červen 2020

Statistika odkladů splátek a úvěrů v programech COVID

ČNB: Domácí bankovní sektor patří mezi ty části české ekonomiky, na které má pandemie COVID-19 nemalý dopad, přičemž působení bankovního sektoru je vysoce důležité pro návrat k normálnímu fungování ekonomiky. Již v březnu letošního roku umožnila řada bank odklad splátek klientům, u nichž došlo k dočasnému výpadku příjmů v důsledku výskytu koronavirové nákazy nebo souvisejících preventivních opatření. V průběhu dubna pak bylo Parlamentem ČR schváleno zákonné úvěrové moratorium (zákon o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19), které umožnilo, aby kvůli výpadkům příjmů firem, živnostníků a domácností v souvislosti s koronavirovou pandemií nedocházelo ke zbytečným či předčasným insolvencím. Tato opatření se promítají do bilancí bank.

S cílem zajistit dostatečnou likviditu reálné ekonomiky, nezbytnou pro zachování a obnovu ekonomické aktivity podniků a podnikatelů, byly postupně vytvořeny programy státní úvěrové podpory. Ty jsou založeny na dílčím ručení státu za bankovní úvěry subjektům, které byly omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření. Jedná se o zejména programy COVID II, COVID III, COVID Praha a COVID EGAP).

Pro účely výkonu dohledu a s ohledem na význam moratorií a programů státní podpory úvěrování pro stabilitu domácího bankovního sektoru, hospodářskou politiku a ekonomickou aktivitu v ČR, zavedla ČNB v souvislosti s pandemií COVID-19 mimořádný reporting, jehož cílem je sledovat detailně data o odkladech splátek a o úvěrech poskytnutých s využitím programů státní podpory. Banky reportují příslušná data s týdenní nebo měsíční frekvencí. ČNB bude tato data (bez dalších zásahů a úprav) v agregované podobě zveřejňovat pravidelně každý týden (zpravidla každé úterý).

Statistika odkladů splátek a úvěrů v programech COVID

8. června 2020

21:01 Vláda navrhne zvýšení schodku státního rozpočtu na 500 miliard, připravila i zákon zmírňující dopady nižšího výběru daní na obce

Stát pomůže obcím, které v důsledku epidemie koronaviru letos přijdou o část daňových příjmů. Návrh příslušného mimořádného zákona schválila v pondělí 8. června 2020 vláda Andreje Babiše. Sněmovně předloží také návrh na zvýšení schodku státního rozpočtu pro letošní rok na 500 miliard korun.

Do hospodaření obcí a krajů se negativně promítnou pokles ekonomiky a další negativní dopady pandemie koronaviru, které v důsledku povedou ke snížení příjmů územních samosprávných celků ze sdílených daní. Přechodné snížení daňových příjmů obcí by mohlo znamenat výrazné omezení jejich investiční aktivity a problém zajistit financování provozních výdajů, což by v první fázi potenciálně znamenalo selektivní dopady na lokální ekonomiky a následně na ekonomiku celého státu.

Vláda proto rozhodla, že návrhem zákona o zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů obcí v roce 2020 v souvislosti s epidemií koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 předloží Parlamentu řešení tohoto problému. „Dnes jsme dlouze diskutovali o tom, jakým způsobem nahradíme obcím částku, o kterou přišly. Podle našich propočtů je to asi 6,6 miliardy a kraje asi o 3,3 miliardy korun. Nakonec jsme se domluvili už včera večer koaličně s panem předsedou Hamáčkem i s paní vicepremiérkou Schillerovou a teď to schválila vláda, že předložíme do Poslanecké sněmovny bonus 1 200 korun na každého obyvatele každé obce. To znamená, že celkově půjde o náklady ve výši 12,8 miliardy, z toho Praha činí 1,6 miliardy,“ uvedl premiér Andrej Babiš. Počty obyvatel budou vycházet z údajů Českého statistického úřadu k 1. lednu 2020. Aby mohla být finanční pomoc obcím vyplacena co nejrychleji, požádá vláda Poslaneckou sněmovnu o schválení tohoto návrhu zákona již v prvním čtení.

Ministři odsouhlasili rovněž další novelu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020. Pokud změnu odsouhlasí Sněmovna, státní rozpočet by mohl dosáhnout v letošním roce schodku až 500 miliard korun. Důvodem k navýšení je nutnost sanovat dopady epidemie koronaviru, ale také snaha vlády předejít hrozící ekonomické krizi masivními výdaji do investic. Vláda kromě podpory obcí podpoří mimo jiné i kraje, kterým přispěje na opravy silnic II. a III. tříd, a navýší i objem finančních prostředků na investice Státního fondu dopravní infrastruktury. Nový rozpočet také počítá se snížením příjmů z daní, a to o téměř 44 miliard korun, o dalších téměř 18 miliard by mohl přijít sociální systém. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva financí na https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/vlada-schvalila-novelu-zakona-o-statnim-38661.

„Rozpočet, který jsme dnes schválili, doufejme, že schválí Poslanecká sněmovna 16. června. A v momentu, když to bude podepsáno, budeme pokračovat v dalších dotacích pro obce, pro kraje. Ministerstvo práce a sociálních věcí tam má 400 milionů, pan ministr Toman tam má 1,6 miliardy na vodu, sedm miliard na kůrovce atd. My jsme přesvědčeni o tom, že nemůžeme krátit investice, že se nemůže stát, že nějaká obec nebude mít na kofinancování svých projektů,“ dodal předseda vlády.

Další miliardu korun vláda uvolnila ve prospěch Ministerstva zemědělství na snižování negativních dopadů klimatických změn. Z těchto peněz budou financovány především vodohospodářské projekty – například výstavba a rekonstrukce infastruktury vodovodů a kanalizací, propojování vodárenských soustav či projekty na zadržování vody v krajině. Další informace naleznete v tiskové zprávě Ministerstva zemědělství na http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2020_ministr-zemedelstvi-vlada-dnes-uvolnila.html.

Vláda také rozhodla o prodloužení programu Antivirus A až do 31. srpna. Jedná se o kompenzaci nákladů zaměstnavatelům, jejichž zaměstnancům byla nařízena karanténa, nebo museli částečně či úplně omezit svůj provoz. Důvodem tohoto prodloužení je zejména stávající epidemiologická situace a dosud trvající mimořádná vládní opatření, v jejichž důsledku některá pracovní odvětví stále stagnují. Další podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí na https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/08_06_2020_TZ_Program+Antivirus+A+se+prodlouzi+do+konce+srpna.pdf/228b5ab0-5c47-90e3-2641-565bf60e252b.

Ministři odsouhlasili také další, už třetí liberační balíček, který předložila vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová. Mezi schválená opatření patří například prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání, úroku z prodlení a úroku z posečkané částky u daně z nabytí nemovitých věcí až do 30. listopadu 2020, prominutí daně z přidané hodnoty na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků a dalšího zboží do 30. července 2020 a prominutí dalších sankcí a správních poplatků za opožděná podání daňových dokladů. Příslušné opatření vydá Ministerstvo financí v nejbližších dnech. Podrobnosti v tiskové zprávě Ministerstva financí https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/vlada-schvalila-prodlouzeni-danovych-ule-38663.

Kabinet schválil rovněž dokument Krizový akční plán cestovního ruchu ČR 2020-2021, který předložilo Ministerstvo pro místní rozvoj. Akční plán shrnuje opatření, kterými chce vláda podpořit podnikatele v oblasti cestovního ruchu. Jedná se o segment, který patří mezi nejpostiženější v rámci pandemie koronaviru a souvisejících preventivních opatření včetně uzavření státních hranic. Akční plán obsahuje šestnáct konkrétních kroků, které mají podnikatelům v tomto odvětví pomoci krizi překonat, jako třeba podporu zvýšení poptávky po jejich službách s názvem Dovolená v Česku, revizi nastavení Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech, ale i osvědčené celoplošní programy Covid či Antivirus nebo zavedení voucherů, které cestovním kancelářím umožnily oddálit povinnost vrátit klientům peníze za zaplacené a neuskutečněné zájezdy. Více na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj https://mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/klara-dostalova-predstavila-krizovy-akcni-plan-ces.

Ministři také odsouhlasili návrh na přijetí velmi výhodného úvěru od Rozvojové banky Rady Evropy. Česká republika může touto cestou získat až 300 milionů eur, což je v přepočtu zhruba 8 miliard korun. Peníze mají být použity na úhradu mimořádných nákladů, které mělo zdravotnictví v souvislosti s bojem proti epidemii koronaviru. Úvěr bude možné uplatnit na vynaložené náklady i zpětně, takže by vláda mohla tímto způsobem získat zpět většinu z 11,9 miliardy korun, které uvolnila z vládní rozpočtové rezervy například na nákup ochranných prostředků, testovacích sad či dovybavení jednotek intenzivní péče. Další informace jsou v tiskové zprávě Ministerstva financí na https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/vlada-schvalila-moznost-vyhodne-pujcky-o-38657.

Vláda dnes také vyslovila souhlas s uzavřením dohody o neodvolatelných a bezpodmínečných zárukách splatných na požádání ve smyslu článku 11 nařízení Rady o zřízení evropského nástroje pro dočasnou podporu na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci (SURE) v důsledku rozšíření onemocnění covid-19. Prostřednictvím tohoto dočasného nástroje zřízeného Evropskou komisí bude moci Česká republika získat až 374 538 500 eur. Peníze bude možné využít na úhradu programů, vypsaných členskými státy EU v důsledku koronavirové pandemie na podporu udržení zaměstnanosti. V České republice tedy bude možné z tohoto zdroje uhradit výdaje za programy Antivirus a Pětadvacítka. Více na stránkách Ministerstva financí https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/cr-podepise-zarucni-dohodu-na-evropsky-p-38662.

Ministři odsouhlasili rovněž záměr Ministerstva zahraničních věcí efektivněji provádět ekonomickou diplomacii. Schválili soubor opatření, která mají posílit efektivitu vnějších ekonomických vztahů a lépe využít kapacitu zastupitelských úřadů ČR při podpoře českých ekonomických subjektů v zahraničí. Tzv. Rekonstrukční balíček využívá již existujících nástrojů podpory českých firem, takže dojde jen k minimálním dodatečným nárokům na státní rozpočet. Důraz klade na zvýšení podpory přímo v zahraničí a její větší flexibilitu. Další informace obsahuje tisková zpráva Ministerstva zahraničních věcí na https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2020_06_08_vlada_schvalila_rekonstrukcni_balicek.html.

Vláda schválila také financování dvoustranné zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci do roku 2023. Na pomoc rozvojovým zemím vyhradí ze státního rozpočtu v příštích třech letech více než tři miliardy korun. Finanční pomoc České republiky má pomoci partnerským zemím oživit ekonomický růst a zároveň otevírat dveře českým firmám, podnikatelům a dalším organizacím na tyto trhy.

Ministři schválili také novelu několika zákonů v oblasti bankovnictví, které do českého právního řádu implementují nové evropské předpisy. Jedná se především o novelu zákona o bankách a novelu zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu. Cílem změn je posílit bankovní sektor, zefektivnit výkon dohledu nad bankovním trhem a upravit pravidla pro případné řešení problémů bank. Více v tiskové zprávě Ministerstva financí na https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/vlada-schvalila-balicek-na-snizovani-riz-38660.

Kompletní výsledky jednání vlády 8. června naleznete na http://www.vlada.cz/cz/vysledky-jednani-vlady-8-cervna-2020-181921/.

17:40 Program Antivirus A se prodlouží do konce srpna

Vláda ČR na svém dnešním zasedání schválila návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) na prodloužení režimu A programu Antivirus, který zmírňuje přímé dopady nákazy COVID-19. Jedná se o kompenzaci nákladů zaměstnavatelům, jejichž zaměstnancům byla nařízena karanténa, nebo museli částečně či úplně omezit svůj provoz. Důvodem tohoto prodloužení je zejména stávající epidemiologická situace a dosud trvající mimořádná vládní opatření, v jejichž důsledku některá pracovní odvětví stále stagnují (veletrhy, kulturní festivaly atd.). Antivirus A se prodlouží až do 31. srpna 2020. Náklady MPSV odhaduje na max. 604, 8 mil. Kč.

„Přestože v současné době dochází k rozvolňování protikoronavirových opatření a hodně lidí se vrací zpátky do práce, stále tu jsou zaměstnavatelé, kteří potřebují, aby je stát podržel. Nadále jsou evidovány nové případy nařízení karantény a s ohledem na aktuální statistiky lze v příštích měsících očekávat další. Hromadné akce se už sice konají, ale omezení počtem max. 500 účastníků pořadatelům situaci i nadále komplikuje. Abychom zamezili propouštění zaměstnanců ve firmách ohrožených těmito faktory, je prodloužení Antiviru A do konce srpna nevyhnutelným krokem,“ řekla ministryně Jana Maláčová.

Epidemiologická situace

Přes výrazné zlepšení epidemiologické situace v České republice existují nadále lokální centra nákazy COVID-19 (např. Praha, Karvinsko – důl Darkov) a ČSSZ stále eviduje nové případy nařízení karantény. V týdnu od 25. května do 31. května 2020 se jednalo až o 278 nových případů za den (dne 25. května 2020, denní průměr v tomto týdnu činil 118). Prognóza je taková, že nové případy nařízených karantén budou v dalších měsících přibývat.

Omezení konání akcí s účastí nad 500 osob

Přes významné uvolnění v oblasti podnikatelských aktivit nadále existují ekonomické činnosti, jejichž výkon je mimořádnými vládními opatřeními do značné míry omezen. V tomto případě se jedná zejména o stále trvající zákaz hromadných akcí nad 500 osob (od 8. června 2020 do odvolání). Tento zákaz fakticky znemožňuje realizaci veletrhů, festivalů a jiných velkých kulturních akcí. V oblasti zajišťování veletrhů, jejich organizace a správy veletržních prostor MPSV odhaduje dotčení zhruba 1 500 zaměstnanců. Pokud jde o velké kulturní akce, zde se mohou setrvávající omezení negativně projevit až u cca 3 000 pracovních míst. 

Příspěvek poskytovaný v režimu A činí 80 % uznatelných výdajů zaměstnavatele, maximálně však 39 000 Kč měsíčně na jednoho zaměstnance. Celkové náklady prodloužení uznatelnosti výdajů režimu A programu Antivirus do 31. srpna 2020 odhaduje MPSV na maximálně 604,8 mil. Kč.

11:50 Bezpečnostní rada státu se zabývala otázkami spojenými s řešením situace v souvislosti s výskytem onemocnění covid-19

Bezpečnostní rada státu se v pondělí 8. června 2020 zabývala otázkami spojenými s řešením situace v souvislosti s výskytem onemocnění covid-19 v České republice včetně vyhodnocení činnosti Ústředního krizového štábu v době vyhlášeného nouzového stavu. První místopředseda vlády a ministr vnitra v této souvislosti informoval o záměru přípravy novelizace krizové legislativy.

Bezpečnostní rada státu se věnovala také aktuální problematice Severoatlantické aliance a Evropské unie v bezpečnostní oblasti včetně aktuální bezpečnostní situace v České republice.

Bezpečnostní rada státu vzala na vědomí Zprávu o projevech extremismu a předsudečné nenávisti na území České republiky v roce 2019Vyhodnocení Koncepce boje proti extremismu a předsudečné nenávisti pro rok 2019 a Koncepci boje proti extremismu a předsudečné nenávisti pro rok 2020 a dále schválila Vyhodnocení plnění Akčního plánu Auditu národní bezpečnosti za rok 2019, jež je přehledným souhrnem stavu plnění úkolů uložených jednotlivým gestorům usnesením vlády ze dne 22. května 2017 č. 407.

Bezpečnostní rada státu vzala na vědomí také Závěrečnou informaci o plnění úkolů vyplývajících z Koncepce rozvoje schopností Policie České republiky vyšetřovat kybernetickou kriminalitu, která se zabývá i dalším postupem v oblasti boje s kybernetickou kriminalitou z hlediska očekávaného vývoje trestné činnosti v této oblasti a s přihlédnutím k aktuálnímu vývoji systémových změn v rámci Policie ČR. Dále Bezpečnostní rada státu vzala na vědomí Naplnění položky výdajů Prostředky na financování zapojení občanů České republiky do civilních struktur Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí v kapitole Všeobecná pokladní správa v návrhu státního rozpočtu na rok 2021 a léta následující.

Bezpečnostní rada státu vzala na vědomí Informaci o závěrech výročních zasedání mezinárodních kontrolních režimů nešíření zbraní hromadného ničení, konvenčních zbraní a položek dvojího použití v roce 2019 a dále Výroční zprávu o kontrole vývozu vojenského materiálu, ručních zbraní pro civilní použití a zboží technologií dvojího užití v České republice za rok 2019.

Bezpečnostní rada státu udělila Ceny Bezpečnostní rady státu za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky České republiky pro rok 2020 – v hlavní kategorii generálporučíku Ing. Radovanu Procházkovi, redakci časopisu Obrana a strategie a Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Ve studentské kategorii udělila čestné uznání Mgr. Marku Radostovi, Ph.D. za disertační práci Pokročilé nesmrtící technologie v boji proti terorismu, extremismu a kriminalitě.

Bezpečnostní rada státu schválila Zprávu o činnosti Bezpečnostní rady státu za rok 2019.

Na program Bezpečnostní rady státu byly pro informaci předloženy materiály Průběžná zpráva o realizaci Programu bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2016–2019, Zpráva o činnosti Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky za rok 2019, Zpráva o činnosti Výboru pro obranné plánování za rok 2019, Zpráva o činnosti Výboru pro vnitřní bezpečnost za rok 2019, Zpráva o činnosti Výboru pro civilní nouzové plánování za rok 2019, Zpráva o činnosti Výboru pro zpravodajskou činnost za rok 2019 a Zpráva o činnosti Výboru pro kybernetickou bezpečnost za rok 2019.

5. června 2020

12:16 Poslanecká sněmovna podpořila návrh zákona o kompenzacích pro všechny poskytovatele zdravotních služeb v ČR, návrh nyní míří do Senátu

Návrh zákona o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby, který zohledňuje dopady epidemie covid-19, dnes v Poslanecké sněmovně dostal zelenou. Návrh zákona z dílny Ministerstva zdravotnictví umožní resortu vydat kompenzační vyhlášku, která u poskytovatelů zdravotní péče zohlední zvýšené náklady v důsledku onemocnění covid-19 a navýší úhrady za péči o 5 miliard korun oproti současnému rozpočtu.

V řadě zdravotnických zařízení z důvodu pandemie koronaviru došlo ke snížení objemu poskytnuté péče a zároveň ke zvýšení výdajů v souvislosti s péčí o pacienty s onemocněním covid-19. Tuto specifickou situaci bohužel nereflektuje současně platná úhradová vyhláška, jejíž podoba pro rok 2020 byla tvořena v době, kdy nebylo možné předvídat nynější epidemiologickou situaci. „Chceme tímto zákonem překlenou krizové období, kdy byla utlumena zdravotní péče a nemocnice se zaměřily na péči o covid pacienty. V tuto chvíli je klíčové nastavit úhrady tak, aby poskytovatelům zdravotní péče zohledňovaly výpadek příjmů spojené s pandemií, náklady na péči o pacienty s koronavirem a motivovaly je dohnat odložené výkony,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Cílem návrhu zákona je stanovit právní rámec pro kompenzace nákladů, které poskytovatelům zdravotních služeb vznikly v souvislosti s probíhající epidemií onemocnění covid-19. Na základě tohoto zákona může ministerstvo vydat takzvanou kompenzační vyhlášku, která zohlední dopady covid-19 na poskytovatele zdravotní péče a navýší úhrady o 5 miliard korun oproti současnému rozpočtu, zároveň budou alokovány další 3 miliardy korun na možnou úhradu nadprodukce.

Právní úprava zajistí úpravou kompenzačních mechanismů, aby očekávaný výpadek v produkci hrazených služeb, který v tuto chvíli Ministerstvo zdravotnictví odhaduje až na cca 30,5 miliard korun, byl poskytovatelům kompenzován nejpozději při vyúčtování v roce 2021 do výše plánovaných nákladů systému veřejného zdravotního pojištění pro rok 2020 podle tzv. úhradové vyhlášky pro tento rok. „Jedná se o zásadní zákon pro stabilizaci českého zdravotnictví pro tento rok i do budoucna,“ uzavřel ministr zdravotnictví.  

10:15 Nezaměstnanost v dubnu vzrostla na 3,6 procenta

Nezaměstnanost v Česku se v květnu zvýšila na 3,6 %. Oproti předchozímu měsíci dubnu jde o nárůst o 0,2 p.b. Úřad práce ČR evidoval k 31. květnu celkem 266 144 uchazečů o zaměstnání, což je o 12 104 více než v dubnu a zároveň o 65 469 osob více než před rokem ke stejnému datu. Celkem bylo v průběhu května nově zaevidováno na ÚP ČR 38 385 lidí. Průměrná podpora v nezaměstnanosti se oproti předcházejícímu měsíci zvýšila na 8 649 Kč.

„Čísla ukazují, že nezaměstnanost stále roste, i když zatím ne dramaticky. Abychom tento příznivý stav udrželi, prosadila jsem další pomoc zaměstnancům i firmám. Senát ve středu bude schvalovat Antivirus C, který spočívá v odpuštění plateb odvodů na sociální pojištění pro firmy do 50 zaměstnanců. Prodloužili jsme Antivirus B, tedy proplácení náhrad mezd z důvodu překážek na straně zaměstnavatele o další tři měsíce a firmám jsme odložili povinné odvody na sociální pojištění. Navíc vyjednávám o prodloužení Antiviru A, což je proplácení náhrad mezd zaměstnancům z důvodu uzavření provozovny. Ukazuje se, že to stále někteří provozovatelé potřebují. Je potřeba ekonomiku nastartovat a firmy i jejich zaměstnance podporovat co nejvíce to jde,“ vysvětlila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

V květnu celkový počet uchazečů o zaměstnání vzrostl na 266 144, kdežto počet hlášených volných pracovních míst poklesl o téměř 1700 na celkových 331 050 a podíl nezaměstnaných osob vzrostl na 3,6 %. V průběhu května se nově zaevidovalo na ÚP ČR 38 385 lidí. Ve srovnání s předchozím měsícem byl jejich počet nižší o 14 610 osob, meziročně pak vyšší o 4 497 uchazečů. Nově evidovaní uchazeči o zaměstnání v měsíci květnu přicházeli do evidence ÚP ČR především z oblasti služeb – zejména veřejného stravování, maloobchodu, velkoobchodu, hotelnictví, dopravy, ale rovněž agenturní zaměstnanci.

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti zaznamenalo v květnu 63 okresů, největší pak okres Cheb (o 17,1 %), Karlovy Vary (o 14,8 %), Mladá Boleslav (o 14,5 %), Praha (o 13,4 %), Sokolov (o 11,9 %), Pelhřimov (o 11 %), Plzeň – město (o 10,5 %) a Česká Lípa (o 10,4 %). Nezaměstnanost naopak poklesla ve 14 regionech. Nejvíce pak v okrese Jeseník (o 6,1 %), Svitavy (o 2,9 %), Třebíč (o 2,3 %), Chrudim (o 1,9 %), Břeclav (o 1,8 %), Klatovy (o 1,6 %) a Hodonín (o 1,2 %).

Podporu v nezaměstnanosti v květnu pobíralo 96 914 uchazečů o zaměstnání. Průměrná výše podpory činila 8 649 Kč. Celkem vyplatil ÚP ČR na podpoře v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci částku 920 683 991 Kč.

Z evidence naopak odešlo 26 281 uchazečů o zaměstnání (ukončená evidence, vyřazení uchazeči o zaměstnání). To je o 1 648 více než v dubnu a o 16 760 méně než rok předtím. Novou práci získalo 21 770 lidí.

Ke konci května evidoval ÚP ČR celkem 331 050 volných pracovních míst, což je o 1 698 méně než v dubnu a o 15 502 méně než před rokem. Na jedno pracovní místo tak připadlo v průměru 0,8 uchazeče. Zaměstnavatelé měli v květnu obecně největší zájem o dělníky v oblasti výstavby budov, montážní dělníky a pomocníky ve výrobě, uklízeče, obsluhu vysokozdvižných vozíků, řidiče nákladních automobilů, kuchaře, zedníky nebo svářeče.

8:50 Od pátečního poledne končí kontroly státních hranic, Češi se nemusí prokazovat testem, rozhodla vláda

S úderem pátečního poledne končí kontroly státních hranic s Rakouskem a Německem, které byly zavedeny na ochranu proti šíření koronaviru. Na mimořádném jednání v pátek 5. června 2020 o tom rozhodla vláda Andreje Babiše. Pro Čechy také přestává platit povinnost prokázat se po návratu z těchto zemí, ale také ze Slovenska a z Maďarska, negativním testem na covid-19 nebo jít do karantény.

Od pátku 5. června 12 hodin skončí stávající omezení volného pohybu na hranicích České republiky s Rakouskem a Německem. Ochrana vnitřních hranic bude nadále platit už jen na vzdušné hranici a Policie ČR už bude provádět jen namátkové kontroly zaměřené zejména na dodržování omezení přeshraničního pohybu osob stanovených Ministerstvem zdravotnictví, tedy na cizince, kteří nepatří mezi ministerstvem stanovené výjimky ze zákazu vstupu do ČR.

Z tohoto zákazu byli současně ke stejnému datu nově vyňati občané Evropské unie s vydaným potvrzením o přechodném pobytu nebo s trvalým pobytem v Maďarsku, Německu, Rakousku a na Slovensku a cizince s přiznaným postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta těmito zeměmi, kteří překročí státní hranici mezi Českou republikou a Německem, Rakouskem nebo Slovenskem.

Češi a cizinci s přechodným, trvalým nebo rezidentním pobytem v ČR se navíc při návratu z těchto zemí nebudou muset prokazovat negativním testem na covid-19. To samé platí i pro české občany, kteří mají v Německu, Maďarsku, Rakousku nebo na Slovensku trvalé bydliště.

„My jsme intenzivně pracovali, ministři Petříček, Vojtěch a Hamáček společně se mnou, na tom, abychom co nejdřív otevřeli hranice s Německem a Rakouskem. S Maďarskem nemáme hranici, ale jde hlavně o to, aby naši občané, když se vrátí domů, nepotřebovali žádný test na koronavir, ani karanténu. Je to v podstatě podle toho semaforu, který jsme avizovali a který bude platit od 15. června. Ale tyto země jsme urychlili a já myslím, že je to dobře. Potřebujeme se vrátit do normálu a myslím si, že to může být prospěšné i pro Českou republiku, když přijedou občané těchto zemí a budou u nás utrácet peníze,“ poznamenal premiér Andrej Babiš.

Ministerstvo zahraničních věcí nicméně upozorňuje, že v případě státních hranic s Německem se zatím jedná o jednostranný krok české vlády. Tudíž při cestě do Německa se musí čeští občané podřídit podmínkám, které aktuálně platí na německém území. Ze sousedních států tak od 12 hodin platí omezený provoz pouze na hranicích s Polskem, který zavedla až do odvolání polská vláda.

Výsledky mimořádného jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/vysledky-jednani-vlady-5-cervna-2020-181892/.

4. června 2020

14:58 ÚV ČR: V pátek 5. června od 7.00 hodin se uskuteční formou videokonference mimořádné jednání vlády.

Jediným bodem programu bude problematika otevírání hranic České republiky s okolními státy. 

Upozorňujeme novináře, že vzhledem ke zlepšené epidemiologické situaci a ukončení nouzového stavu je opět povolena osobní přítomnost akreditovaných novinářů na tiskové konferenci po jednání vlády a již nebude k dispozici videokonferenční připojení. 

3. června 2020

2. června 2020

14:05 Vláda schválila miliardu pro program COVID-Sport

Předseda Vlády Andrej Babiš a předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička představili v úterý 2. června program restartu sportu v České republice. Díky programu s názvem COVID-Sport, který vláda v pondělí schválila, půjde na pomoc sportovním organizacím miliarda korun.

Program má sportovním organizacím pomoci pokrýt výpadek příjmů během epidemiologické krize. „Včera jsme na vládě schválili navýšení rozpočtu sportu o miliardu, blížíme se tak letos celkem k 9 miliardám. Jsem přesvědčen, že příští rok tuto částku překročíme. To hlavní je, aby sportovaly naše děti. A samozřejmě dotace by měly být hlavně určené pro malé sportovní kluby,“ uvedl premiér.

Pomoc je rozdělena do tří kategorií – první je pro sportovní organizace provozující sportovní zařízení, které jsou postiženy negativními dopady nouzového stavu spočívajícími v nutnosti uzavření či omezení sportovního zařízení, přičemž s provozováním daného sportovního zařízení souvisejí fixní náklady, které musí provozovatel hradit bez ohledu na skutečnost, že je sportovní zařízení zcela či zčásti uzavřené.

Do druhé kategorie spadají sportovní organizace organizující či spoluorganizující sportovní akci, která je postižena negativními dopady nouzového stavu a mimořádných opatření spočívajícími v nutnosti zrušit, odložit či omezit sportovní akci, přičemž na konání dané akce byly sportovní organizací marně vynaloženy nutné náklady, které nelze využít pro odloženou, omezenou či jinou akci v budoucnu.

Třetí kategorie je určena pro sportovní organizace, která musela uhradit nájemné za užívání sportovního zařízení i za dobu, kdy nebylo možné v důsledku vyhlášení nouzového stavu a mimořádných opatření dané sportovní zařízení zcela či zčásti využívat ke sportovní činnosti.

„Cílem programu je zejména udržet sportovní infrastrukturu provozovanou sportovními organizacemi ve funkčním stavu tak, aby po ukončení mimořádných opatření bylo možno navázat na její využití,“ uvedl Milan Hnilička.Žádat o pomoc při restartu sportu mohou také organizátoři národních i mezinárodních akcí za účasti sportovců z více klubů nebo veřejnosti. „Sportovní akcí pro potřeby programu však nejsou ligová či pohárová utkání dvou soupeřů, přátelská utkání, tréninky, soustředění a výcvikové tábory a podobně,“ doplnil Hnilička.

Žádosti bude možné podávat prostřednictvím webových stránek agenturasport.cz zhruba od poloviny června. Schvalovací proces bude průběžný až do vyčerpání celkové částky. Vyplácení by mělo začít v polovině července a organizace mohou žádat i na několik účelů, tedy například na provoz zařízení a zrušenou sportovní akci. Pomoc bude vyplácena přímo žadatelům, tedy sportovním klubům a tělovýchovným jednotám.

Odbor komunikace Úřadu vlády ČR

1.června 2020

20:43 Vláda pomůže sportovním organizacím miliardou korun, cestovat se bude podle tzv. semaforu

Pořadatelé sportovních akcí, sportovní kluby a organizace, které během nucené pauzy utrpěli ekonomické ztráty, budou moci požádat stát o mimořádnou dotaci. Dotační program COVID-Sport bude mít na základě rozhodnutí vlády z pondělí 1. června 2020 k dispozici miliardu korun. Ministři rovněž chtějí usnadnit situaci i českým průvodcům. Navrhli proto o tři měsíce odsunout novou povinnost pořídit si národní průkaz průvodce.

Dotační program COVID-Sport připravila Národní sportovní agentura. Cílem programu je finančně pomoci organizátorům sportovních akcí, provozovatelům sportovních zařízení a sportovním organizacím, které musí hradit nájemné za užívání sportovního zařízení. Ti všichni byli závažně ekonomicky postiženi důsledky pandemie koronaviru, když museli naplánované akce zrušit a přišli i o veškeré příjmy z činnosti. Vzhledem k tomu, že se z valné většiny jedná o neziskové organizace, nemohli požádat o pomoc z žádného z dosud vládou spuštěných programů.

Po vyhlášení dotačního programu COVID-SPORT, jehož přípravu vláda vzala na vědomí, budou moci požádat stát o mimořádnou dotaci. Dotační program bude administrovat Národní sportovní agentura ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR, protože NSA nedisponuje systémem elektronického příjmu žádostí. Miliardu korun, schválenou na program, rovným dílem poskytnou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a vláda z vládní rozpočtové rezervy. Více informací o programu na stránkách https://www.agenturasport.cz/dotacni-program-podpory-sportovnich-organizaci-postizenych-celosvetovou-pandemii-covid-19-covid-sport/.

Vláda schválila také návrh novely živnostenského zákona, jehož cílem je pomoci odvětví cestovního ruchu, konkrétně průvodcům turistů. Ti by se měli podle již schválené novely živnostenského zákona, která má vstoupit v platnost od 1. listopadu 2020, prokazovat od 1. ledna 2021 českým národním průkazem průvodce. Vláda teď navrhne další novelou zákona Parlamentu, aby účinnost zákona posunul k 1. lednu 2020 a zavedení nové povinnosti až od 1. března 2021. Tři měsíce navíc mají průvodcům pomoci si v klidu vyřídit potřebné povolení na Ministerstvu pro místní rozvoj po skončení epidemie koronaviru.

Ministři projednali a vzali na vědomí mimořádná opatření ministra zdravotnictví, která upravují některé dosud platné restrikce. Od pondělí 15. června se opět zásadně rozvolní dosavadní režim pro cesty z a do zahraničí. Ministerstvo zdravotnictví nově stanovuje rozdělení států Evropské unie a dalších států schengenského prostoru do tří kategorií. Podle dat Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) budou země označeny zelenou, oranžovou nebo červenou barvou podle rizika nákazy. Češi a cizinci s dlouhodobým pobytem v ČR budou moci po tomto datu vycestovat do zemí všech kategorií, ale po návratu ze zemí s nízkým a středním rizikem nebudou muset prokázat negativní test na koronavirus. Pro cizince ze zemí EU cestující do ČR se povinnost prokázat se testem nebude vztahovat, pokud spadají do země s nízkým rizikem. Do skupiny s největším rizikem ministerstvo zařadilo pouze Švédsko a Velkou Británii. Více informací v tiskové zprávě Ministerstva zahraničních věcí https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2020_06_01_cestovani_podle_tzv_semaforu.html.

O týden dříve, od 8. června, se zmírní některá opatření pro české občany a podnikatele. Bude například možné uspořádat hromadné akce s účastí do 500 osob, restaurační zahrádky budou moci zůstat otevřené i po 23. hodině bez omezení, na tržištích si bude možné zkoušet oblečení a zvýší se i počet osob, které mohou být v zoo či botanické zahradě či v areálu hradů a zámků (na 250 na hektar plochy), ve výstavních síních, uvnitř hradů a zámků a v hledištích divadel, kin, koncertních síní či cirkusů (na 500 osob). Ruší se zároveň i povinnost rozestupů v hledišti – ob řadu a ob místo. Ministerstvo zruší rovněž povinnost návštěvníků bazénů a koupališť nosit roušku pokud dodrží sociální odstup dva metry od jiné osoby. Přehled mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví naleznete na https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/.

Ministři také rozhodli o ukončení cenového moratoria na nájemné z bytů. Cílem moratoria bylo ochránit nájemníky po dobu nouzového stavu, kdy byly omezeny možnosti prohlídek a stěhování. Vzhledem k tomu, že omezení volného pohybu kvůli epidemii již bylo zrušeno, není podle Ministerstva financí již důvod moratorium držet. Více v tiskové zprávě Ministerstva financí na https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/vlada-ukoncila-cenove-moratorium-na-naje-38634.

Vláda se zabývala také několika legislativními předlohami. Schválila návrh novely zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a návrh zákona o evidenci skutečných majitelů. V obou případech se jednalo o transpozici evropského práva, konkrétně několika přijatých směrnic a nařízení proti praní špinavých peněz. Obě spolu související novely mimo jiné komplexně revidují problematiku boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Podrobnosti k novele zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu obsahuje tisková zpráva Ministerstva financí na https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/vlada-schvalila-ucinnejsi-opatreni-v-obl-38637.

Ministři projednávali i pět poslaneckých návrhů. Podpořili jediný, a to návrh na zrušení Rejstříku trestů jako organizační složky státu s tím, že jeho věcnou agendu, tedy vedení evidence trestních odsouzení, vedení evidence přestupků a poskytování výstupů z těchto evidencí by mělo nově vykonávat Ministerstvo spravedlnosti.

Vláda schválila také nové Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy. Nově znění předpisu umožní mimo jiné poskytovat dotace nestátním neziskovým organizacím nejen na konkrétní projekty, ale i na činnost jako takovou. Vláda zrušila i pravidlo, podle nějž nebylo možné na projekt poskytnout vyšší než sedmdesátiprocentní dotaci. Nově bude možné v odůvodněných případech uhradit až sto procent nákladů.

Kompletní výsledky dnešního jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-1–cervna-2020-181750/.

18:23 Předseda vlády Andrej Babiš a předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička představí v úterý 2. června dotační program COVID – Sport a výsledky průzkumu mezi sportovními organizacemi ohledně dopadů koronavirové krize na české sportovní prostředí.

29. května 2020

16:39 Poslanci schválili protikrizový daňový balíček

Poslanecká sněmovna dnes ve zrychleném jednání schválila balíček daňových změn, které mají zmírnit nepříznivé ekonomické dopady pandemie na podnikatele i firmy. Návrh zavádí institut zpětného uplatnění daňové ztráty a snižuje DPH u ubytovacích služeb a vstupného na sport a kulturu na 10 %. Snižuje také silniční daň u vozidel nad 3,5 tuny o 25 % a rozšiřuje oprávnění obcí osvobozovat od daně z nemovitostí při mimořádných událostech. Protikrizový daňový balíček nyní míří do Senátu.

Podnikatelé i firmy získají možnost zpětně si uplatnit daňovou ztrátu u daní z příjmů fyzických a právnických osob (tzv. loss carryback). Dnes ji mohou uplatňovat až v následujících zdaňovacích obdobích a za předpokladu, že opět generují zisk.  Nově ji budou moci umořit i za dvě zdaňovací období předcházející zdaňovacímu období, v němž ztráta vznikla. Pokud tedy vykážou za zdaňovací období roku 2020 daňovou ztrátu, budou si moci o tuto ztrátu zpětně snížit svůj základ daně za zdaňovací období let 2019 a 2018.

„Jestliže letos podnikatel nebo firma skončí ve ztrátě, budou si moct o tuto ztrátu snížit hospodářský výsledek za loňský rok a požádat o vrácení daně, kterou už zaplatili. Mohou tak potřebné finanční prostředky získat ještě letos, což jim v těchto těžkých časech vylepší jejich ekonomickou bilanci,“ říká ministryně financí Alena Schillerová.

Umořit si daňovou ztrátu zpětně půjde už za zdaňovací období končící k 30. červnu 2020, nově ale v maximální výši 30 mil. Kč. „Ačkoliv jsme během přípravy návrhu pracovali i s variantou, která obsahovala limit, po debatě se svazy podnikatelů se od ní upustilo. Chtěli jsme totiž podpořit všechny poplatníky bez rozdílu. Navíc ani současná právní úprava, která umožňuje uplatňovat daňovou ztrátu v následujících 5 letech, limit neobsahuje. Po dohodě na úrovni předsedů koaličních stran se nakonec zvolilo toto kompromisní řešení,“ objasňuje ministryně financí.

Opatření bude mít pouze přechodné rozpočtové dopady a ve střednědobém horizontu nepřináší státnímu rozpočtu ani rozpočtům samospráv žádný výpadek příjmů. Už dnes si mohou poplatníci uplatnit daňovou ztrátu, ale teprve v pozdější době. Pokud budou mít možnost si ztrátu uplatit dříve, dopady na inkaso daní se pouze přesunou v čase.

V důsledku zpětného umoření ztráty sice letos poklesnou daňové příjmy o zhruba 20 mld. Kč, ale zároveň o tuto částku porostou v dalších letech, kdy by si firmy i podnikatelé uplatňovali ztrátu z let 2020 a 2021. Celková bilance se tak nejen vyrovná, ale může dokonce skončit v kladných číslech. Díky této rychlé pomoci totiž zanikne méně živností a firem, než kdyby se vůbec nezavedla, a ty pak odvedou na daních více,“ upřesňuje Alena Schillerová.

Návrh je navíc koncipován tak, že se vztahuje pouze subjekty odvádějící daně v České republice. Nebude možné, aby se daňová ztráta zahraniční mateřské společnosti mohla uplatňovat na českou dceřinou společnost (např. využitím účelové fúze). „Je tedy vyloučeno, že by nadnárodní korporace kompenzovala svou ztrátu vzniklou v zahraničí skrze kladný základ daně, který vznikne u nás. K takovým obavám není důvod. Tato podpora je určena pro tuzemské firmy, které v této zemi řádně odvádějí daně,“ zdůrazňuje ministryně financí.

Balíček také snižuje daň z přidané hodnoty u ubytovacích služeb, vstupného na kulturní akce a sportovní události, vstupného na sportoviště (včetně jízdného na vleky) a vstupného do saun a dalších podobných zařízení. Ve všech případech se sazba DPH snižuje na 10 % z nynějších 15 %. „Chceme poskytovatelům ubytování, pořadatelům kulturních akcí a sportovních událostí a provozovatelům sportovišť pomoci dostat se ze složité finanční situace, proto jsme se rozhodli je podpořit tímto snížením daňové zátěže,“ vysvětluje ministryně Schillerová.

Obce budou moci osvobozovat od daně z nemovitých věcí u většího okruhu mimořádných událostí. Nyní mohou obecně závaznou vyhláškou přistoupit k úplnému nebo částečnému osvobození nemovitostí postižených živelní pohromou (např. povodeň, vichřice, extrémní sucho), nově budou mít tuto možnost i v případě pandemií, krizových opatření podle krizového zákona nebo průmyslových havárií. Toto osvobození bude možné uskutečnit i zpětně.

Silniční daň u vozidel s maximální povolenou hmotností vyšší než 3,5 tuny se sníží o 25 %. Změna se projeví zpětně už od počátku roku 2020, což se projeví i snížením záloh, které mají být na tuto daň v letošním roce zaplaceny. „Pokud poplatníci daně nevyužili tzv. generálního pardonu, kterým se odložila povinnost platit zálohy na silniční dani, a zaplatili zálohu v původní výši, použije se rozdíl mezi jejich starou a novou výší k zaplacení zbývajících záloh v tomto roce. Nebudou tak znevýhodněni oproti těm, kteří možnosti odložit placení záloh využili,“ dodává Alena Schillerová.

A v rámci podpory zemědělského podnikání se zkrátí lhůta pro vrácení přeplatku spotřební daně z tzv. zelené nafty. Nyní se přeplatek vrací do 60 dnů od vyměření nebo doměření nároku na jeho vrácení. Napříště bude vrácen do 40 dnů od posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání. Pokud správce daně zahájí postup k odstranění pochybností či daňovou kontrolu, pak tato lhůta bude činit 15 dnů od oznámení platebního výměru nebo dodatečného platebního výměru.

12:25 MPSV prosadilo výraznou pomoc zaměstnavatelům
i rodinám. Sněmovna schválila novelu zákoníku práce

Poslanecká sněmovna dnes ve třetím čtení schválila novelu zákoníku práce připravenou ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou. Součástí novely je zejména ukotvení sdíleného pracovního místa. Tato novinka umožní zvláště rodičům s malými dětmi lépe sladit pracovní a rodinný život. Pro zaměstnavatele je zároveň jednoduchým nástrojem na zavedení kratších pracovních úvazků
bez složité administrativní zátěže.

„Novela zákoníku práce obsahuje hlavně dlouho očekávaný a velmi užitečný institut sdíleného pracovního místa. Je to další způsob, jak můžeme podpořit rodiny a výhodné to bude i pro zaměstnavatele, protože spokojenější zaměstnanci odvádějí svoji práci lépe,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Dalšími změnami v novele jsou zásadní změny v doručování písemností zaměstnanci a zaměstnavateli, vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb do České republiky, navýšení finanční náhrady pro pozůstalé po zaměstnanci, který zemřel v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, ale třeba také změna výpočtu práva
na dovolenou.

SDÍLENÉ PRACOVNÍ MÍSTO

Flexibilní formy práce pomohou rodičům s malými dětmi v návratu do práce po rodičovské dovolené nebo k udržení kontaktu se zaměstnavatelem během ní. Umožní zůstat v pracovním procesu i seniorům, kteří chtějí pracovat, ale již ne na plný úvazek nebo osobám, které pečují o své blízké. Tato varianta je vhodná i pro studenty nebo absolventy, kteří díky ní mohou získat tolik potřebnou praxi nebo své první zaměstnání.

Zavedení sdíleného pracovního místa bude znamenat novou možnost
i pro zaměstnavatele. Ten se může dohodnout, že se o jednu pracovní pozici podělí dva nebo více zaměstnanců s kratší pracovní dobou, ale stejnou pracovní náplní. Tito zaměstnanci si pak sami budou moci rozvrhnout pracovní dobu podle toho, jak jim bude nejvíce vyhovovat. Mohou si zároveň vzájemně pomáhat nebo časově vycházet vstříc a zaměstnavatel má jistotu, že na pracovišti vždy někdo bude. Pro zaměstnavatele jde zároveň o velmi jednoduché administrativní řešení, které nemá dodatečné nároky na zřizování nových pracovních míst.

doručování písemností  

Další zásadní změny vycházejí z praktických zkušeností a komplikací při doručování písemností. Díky novele dojde k výraznému zjednodušení při jejich doručování zaměstnavatelem. Ošetřeny budou také situace s obtížemi při doručování zaměstnavateli, který se fyzicky nenachází v místě zapsaném ve veřejném rejstříku, čímž znemožňuje doručení písemnosti. Toto bude nově řešit navrhovaná fikce doručení.

SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ NÁROČNOSTI

Novela rovněž přinese snížení administrativní náročnosti, která je dlouhodobě kladena na zaměstnavatele. Navrhuje se zrušit povinnost zaměstnavatele vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání v případě ukončení dohody o provedení práce s výjimkou těch dohod, u kterých je prováděn výkon rozhodnutí srážkami z odměny z dohody,
nebo které zakládaly účast na nemocenském pojištění.

VYSÍLÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Součástí návrhu je také úprava provádějící transpozici Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) o vysílání pracovníků do zahraničí v rámci poskytování služeb. Nově by mělo docházet například k rozlišování dvou kategorií vyslání zaměstnanců z hlediska délky vyslání nebo k rozšíření a prohloubení okruhu srovnatelných podmínek, které se na vysílané zaměstnance uplatní.

zvýšení náhrad pozůstalým a blízkÝm osobám

Podle stávající právní úpravy náleží pozůstalým po zaměstnanci, který zemřel v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, jednorázové odškodnění v pevné výši 240 tisíc korun a 40 tisíc korun na náklady na pořízení pomníku. Tyto částky dosud nepodléhají vývoji v čase, nereagují na inflaci, ani na růst průměrného výdělku.

Proto MPSV přišlo s návrhem, aby tyto částky byly napříště navázány na průměrnou mzdu. Finanční náhrada v případě úmrtí byla navržena jako dvacetinásobek průměrné mzdy, což dnes odpovídá zhruba 720 tisícům korun. U pomníku navrhuje MPSV 1,5násobek průměrné mzdy. Dále se zavádí náhrada pro osoby blízké v případě zvlášť závažného ublížení na zdraví zaměstnance.

SPRAVEDLIVĚJŠÍ VÝPOČET DOVOLENÉ

Dovolená už se nebude odvíjet od počtu odpracovaných dní, ale spravedlivě od počtu odpracovaných hodin. Spojovala by se tedy s týdenní pracovní dobou. V důsledku toho by se v ní měly odrazit i snížené úvazky, například v rámci sdíleného pracovního místa. Tato změna se týká všech zaměstnanců.

Poslanecká sněmovna schválila rovněž pozměňovací návrh, který odstraňuje některé výkladové a aplikační nesrovnalosti při poskytování náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Tento návrh by měl zvýšit právní jistotu u osob, které utrpěly pracovní úraz nebo nemoc z povolání, při hledání nového zaměstnání po ukončení evidence uchazečů o zaměstnání na úřadu práce. S tímto návrhem vyjádřili souhlas rovněž sociální partneři.

Poslanecká sněmovna podpořila poskytování pracovního volna s náhradou mzdy pro zaměstnance činné na sportovních soustředěních dětí a mládeže, a to v délce nejvýše jednoho týdne v kalendářním roce.

Novela zákoníku práce má nabýt účinnosti 30. července 2020 s tím, že některé změny, například zavedení sdíleného pracovního místa nebo nová úprava výpočtu dovolené a náhrada újmy na zdraví, nastanou s účinností od 1. ledna 2021. Novelu zákona nyní projedná Senát a následně ji musí ještě podepsat prezident republiky.

15:53 Firmy do 50 zaměstnanců zřejmě nebudou muset platit sociální pojištění. Poslanci podpořili návrh ministryně Maláčové

Poslanecká sněmovna dnes ve stavu legislativní nouze schválila novelu zákona o sociálním pojištění. Pro návrh ministryně Jany Maláčové (ČSSD) na další finanční pomoc firmám zvedla ruku drtivá většina poslanců. Návrh rozšiřuje dosavadní program Antivirus o nový režim C, který spočívá v odpuštění plateb odvodů na sociální pojištění pro firmy do 50 zaměstnanců. Jde o další cílenou podporu MPSV pro zmírnění dopadů koronavirové krize za účelem zachování maximálního možného počtu pracovních míst. Antivirus C má pomoci přibližně
88 % zaměstnavatelů a 1,4 milionu jejich zaměstnanců.

Návrh zákona o sociálním pojištění promíjí tu část pojistného na sociální zabezpečení, které platí zaměstnavatelé. Celkově jde o 24,8 % z úhrnu příjmů jejich zaměstnanců za měsíce červen, červenec a srpen. Proces bude administrativně velmi snadný. Zaměstnavatelé nebudou předkládat žádost, ale v měsíčním výkazu pouze oznámí OSSZ snížení vyměřovacího základu a zaplatí snížené pojistné.

Předpokládaný dopad na státní rozpočet je ve výši maximálně 4,5 mld. Kč měsíčně, tedy celkem za tři měsíce fungování programu maximálně 13,5 mld. Nárok na prominutí pojistného mají zaměstnavatelé splňující dvě základní podmínky.

První podmínkou je, že zaměstnávají nejvýše 50 zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění.

Druhou podmínkou je, že zaměstnavatel nepropustí více než 10 % zaměstnanců a zároveň udrží 90 % objemu mezd jako v březnu 2020. Podmínky na prominutí pojistného se budou posuzovat v každém měsíci zvlášť.

V rámci návrhu zákona byl schválen pozměňovací návrh, který navrhuje zpětné navrácení dosavadní osmidenní lhůty pro zasílání oznámení o nástupu do zaměstnání a skončení zaměstnání příslušné OSSZ. Původně byla v novele navržena dvoudenní lhůta, ale na základě informací od zaměstnavatelů a po komunikaci s jejich zástupci, kteří považují novou lhůtu za nesplnitelnou, se navrhuje ponechat stávající stav.

Zaměstnavatel také musí pro získání nároku na prominutí pojistného zaplatit včas pojistné za zaměstnance a nemůže čerpat v příslušném kalendářním měsíci prostředky z programu Antivirus v režimu B, tedy překážek v práci na straně zaměstnavatele.

Návrh zákona nyní projedná ve stavu legislativní nouze Senát a po podpisu prezidenta republiky bude zákon účinný dnem jeho vyhlášení. 

28. května 2020

16:08 Podle doporučení EU nemusely státní orgány nakupující ochranné pomůcky v době krize COVID-19 vyžadovat CE certifikáty, postup potvrdila ČOI

Evropská komise vydala doporučení 2020/403 doplňující nařízení (EU) 2016/425, podle kterého nemusely být v současné zdravotní krizi vyžadovány CE certifikáty shody v situacích, kdy se jednalo o nákupy organizované přímo státem, konečnými uživateli byli zdravotničtí pracovníci, v situaci, kdy byla ověřována kvalita, a dané zboží nevstoupilo do standardního distribučního řetězce. Tento postup potvrdila Ministerstvu zdravotnictví Česká obchodní inspekce.

Z doporučení vydaného 13. března vyplývá, že Evropská komise vytvořila zcela speciální režim pro současné krizové mimořádné státní nákupy osobních ochranných prostředků, přičemž současně definovala podmínky, které by měly být splněny, a to:

 1. musí se jednat o nákup osobních ochranných prostředků nebo zdravotnických prostředků,
 2. nákup musí být organizován příslušnými orgány členského státu,
 3. koncovými uživateli nakoupených prostředků mohou být pouze zdravotničtí pracovníci,
 4. dané nákupy lze uskutečňovat pouze po dobu trvání stávající zdravotní krize,
 5. nakupované prostředky nevstoupí do pravidelných distribučních kanálů a
 6. tyto prostředky nebudou zpřístupněny žádným jiným uživatelům.

Přestože byly všechny tyto podmínky doporučení Evropské komise v případě nákupů Ministerstva zdravotnictví splněny, ministerstvo po celou dobu centrálního nákupu postupovalo maximálně obezřetně a z předběžné opatrnosti vyžadovalo od dodavatelů CE certifikáty shody a EU prohlášení o shodě. S ohledem na předmětné doporučení se ministerstvo obrátilo na Českou obchodní inspekci, jakožto orgán dozoru zodpovědný za oblast uvádění ochranných prostředků na trh. Ta ministerstvu potvrdila, že nebylo doložení těchto dokumentů nezbytné a bylo možné využít doporučení Evropské komise. Postup ministerstva byl v každém případě správný.

Po celou dobu nákupů, přestože byla situace velice turbulentní, trh byl absolutně nestabilní, poptávka ze všech států světa obrovská, rozhodovat jsme museli v řádu hodin, zkrátka doslova jsme se pohybovali v džungli, jsme požadovali veškeré dokumenty a dodávky jsme si prověřovali, nejlíp jak jsme uměli. Základní pojistkou byla platba až po dodání. Pokud se jednalo o dodávky ze států mimo EU, naprostou samozřejmostí pro nás byl také požadavek na certifikáty shody s evropskými normami. I v tomto směru však nebyla situace jednoduchá. Evropská komise tak na to zareagovala a dala státům doporučení, jak v krizové situaci postupovat. Pokud jste státní orgán, máte důkaz o kvalitě prostředku a koncovým uživatelem je zdravotník, nejsou certifikáty potřeba. Tento postup potvrdila i Česká obchodní inspekce,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

25. května 2020

21:28 Vláda schválila začlenění Chytré karantény pod Ministerstvo zdravotnictví, nové výjimky z nošení roušek i zrušení nákupní doby pro seniory

Vláda schválila návrh implementace projektu Chytrá karanténa 2.0 do organizačních struktur Ministerstva zdravotnictví. Dále odsouhlasila výjimky z nošení roušek u osob řídících vozidlo veřejné dopravy, plavčíků či zaměstnanců ve všech provozech. V rámci mimořádných opatření byla dále schválena povinnost ukončení karantény testem PCR, rozvolnění používání dvojité ochrany u kadeřníků, změny u přeshraničního pohybu osob, nové výjimky ze zákazu přítomnosti žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, zrušení nákupní doby pro seniory a opatření k vydávání elektronických žádanek.

Nejzásadnější materiál pro budoucí zvládání pandemie covid-19 byl schválen vládou. Jde o materiál, který implementuje projekt Chytrá karanténa 2.0 do organizačních struktur Ministerstva zdravotnictví a který zrychlí proces epidemiologického šetření. „Projekt Chytré karantény byl zahájen v průběhu největší krize, na základě nadšení řady dobrovolníků z různých subjektů. Nyní pracujeme na začlenění projektu pod hlavního hygienika ČR. Projekt pomůže hygienikům významně zrychlit epidemiologické šetření a záchyt kontaktů, jak už se nyní ukázalo například při řešení lokálního ohniska epidemie v Karviné,“uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Ministerstvo zdravotnictví pod hlavním hygienikem zřídí Pohotovostní operační centrum, které bude pracovat v režimu 24/7. Nedílnou součástí systému jsou krajské hygienické stanice, Státní zdravotní ústav, zdravotní ústavy a Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR a ICT nástroje, která slouží pro podporu jejich činnosti. „Jedním z významných nástrojů v rámci Chytré karantény, který práci hygienikům usnadní, je aplikace eRouška. Doporučuji ji všem občanům, v současné době je totiž klíčová rychlost, s jakou je nákaza v lokalitě odhalena. K tomu právě využívání moderních technologií, které jsou dnes k dispozici, výrazně pomáhá,“ dodal ministr zdravotnictví.

Podle navrženého projektu dojde k významnému rozšíření kapacit krajských hygienických stanic. „Pandemie nám všem ukázala nezastupitelnou roli hygieniků. Odvedli skvělou práci. Poslední měsíce ale také ukázaly, že krajské hygienické stanice potřebují finančně i personálně podpořit a rozvíjet, zaměříme se na to,“ vysvětlil ministr zdravotnictví.

Vláda na svém dnešním jednání schválila také nové výjimky z nošení roušek. Od 25. května 2020 platí dle mimořádného opatření zákaz pohybu bez ochranných prostředků dýchacích cest, které brání šíření kapének, ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště, v prostředcích veřejné dopravy a na místech, kde se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti. Nově, kromě již definovaných výjimek, nemusí od zítřka nosit ochranné prostředky dýchacích cest osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, které nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení. Dále se rozšířila výjimka pro zaměstnance při pobytu v kanceláři tak, že se nově vztahuje na všechny zaměstnance, tedy např. i ve výrobních provozech, a to po dobu, kdy zaměstnanec vykonává práci na jednom místě, pracuje-li ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby. Dále se stanoví výjimka pro plavčíky, trenéry a instruktory, vykonávající činnost u bazénů, udržující zpravidla rozestup od jiných osob alespoň 2 metry, kteří nemohou řádně vykonávat svoji práce s rouškou nebo jiným ochranným prostředkem dýchacích cest.

„Nošení roušek a další ochrany dýchacích cest jsme zavedli z důvodu rizika nekontrolovatelného přenosu nákazy při epidemickém šíření infekčního onemocnění v populaci. Cílem bylo uchránit obyvatele a zachovat kapacity zdravotnického systému pro ty, kteří budou v souvislosti s onemocněním covid-19 potřebovat akutní léčbu. Mezi nejvíce nebezpečné totiž patří paralelní šíření, kdy jeden nemocný současně nakazí více než jednoho člověka a dochází tak k masivnímu šíření infekce v populaci. Klíčovými opatřeními proto od počátku bylo omezení shlukování, omezení poskytování vybraných služeb, zvýšená dezinfekce a právě používání osobních ochranných prostředků,“ uvedla důvody, proč Česko nošení roušek ještě zcela nerozvolnilo, hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová s tím, že obdobná opatření, jaká jsou přijata u nás, byla a jsou postupně přijímána i vládami jiných států. „Je nutné zdůraznit, že některé země z počátku zvolily méně přísné kroky a opatření. Postupem času se ovšem ukázalo, že taková méně přísná opatření prakticky téměř nikde nefungují. Právě proto, že u nás zafungovala, můžeme nyní postupně a s rozvahou uvolňovat výjimky z nošení ochranných prostředků pro ty skupiny, které toto opatření nejvíce omezuje,“ dodala Jarmila Rážová.

Vláda schválila úlevu pro holiče, kadeřníky a pracovníky provozoven manikúry, pedikúry, masáží a kosmetických služeb. Nově nebudou muset nosit ochranný štít, při výkonu své práce jim tak postačí používat jen jednu ochranu dýchacích cest bránící šíření kapének. I přes definované uvolnění se doporučuje kadeřníkům nadále nosit štít a měnit roušku každé dvě hodiny. „Kadeřníci již nemusí používat dvojitou ochranu dýchacích cest, štít budou moci nosit na dobrovolné bázi. Pokud se pro štít nerozhodnou, velmi důrazně doporučujeme, aby roušku měnili každé dvě hodiny z důvodu ochrany svých klientů,“ uvedl ministr zdravotnictví.Riziko nákazy hrozí především směrem od kadeřnic dýcháním z blízké vzdálenosti na oblast hlavy, a to po poměrně dlouhou dobu trvání výkonu.Velmi důležitým opatřením v prevenci šíření nákazy je neposkytovat službu s příznaky infekce a dodržovat další stanovená preventivní opatření.

Od 26. května 2020 se také ruší otevírací doba obchodů s prodejní plochou více než 500 m2 pro seniory od 8:00 do 10:00 hodin. Vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace a stavu i trendu počtu nemocných s onemocněním COVID-19 odpadly důvody pro nařízení této povinnosti.

Ministerstvo zdravotnictví dále zavádí povinnost ukončení karantény testem PCR. Doposud se karanténa ukončovala prostřednictvím rapid testu, nyní bude nově nutné mít negativní výsledek PCR testu na základě výtěru z horních cest dýchacích.

Ministerstvo dále upravilo přeshraniční pohyb osob, kdy nově platí možnost, že občané Evropské unie a cizinci, kteří mají přiznané postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v jiném členském státě EU, mohou vstoupit na území České republiky, pokud mají negativní test na koronavirus, ale maximálně po dobu 72 hodin za předpokladu, že budou vykonávat ekonomickou činnost a nebo za účelem návštěvy osob v rámci rodinných vazeb. Dále i pro občany EU, kteří vstupují na území České republiky za účelem studia na vysoké škole a pro pracovníky do potravinářské výroby, kterým bylo vydáno vízum s počátkem platnosti od 11. května 2020. Všichni se budou muset při vstupu prokázat negativním testem na covid-19.

Ministerstvo zdravotnictví vydalo také mimořádné opatření k vydávání elektronických žádanek. Všem orgánům ochrany veřejného zdraví podle zákona č. 258/2000 Sb., které žádají o provedení odběru vzorku za účelem vyšetření pacienta na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2, se tak nařizuje, aby pro tento účel výlučně používaly elektronickou žádanku. Všem poskytovatelům zdravotních služeb, kteří žádají o provedení odběru vzorku za účelem vyšetření pacienta na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2, se nařizuje, aby i v případě, že používají vlastní druh žádanky, pro tento účel používali rovněž elektronickou žádanku.

Ohledně úprav v oblasti školství se mimořádné opatření rozšiřuje a od 1. června 2020 se zákaz přítomnosti žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních nově nevztahuje na žáky základní školy speciální a dětí přípravného stupně základní školy speciální a žáky středních škol a konzervatoří za účelem praktického vyučování, přičemž docházka není povinná a tito žáci musí tvořit neměnné skupiny nejvýše 15 žáků, od 8. června 2020 pan na žáky 2. stupně základní školy a střední školy nebo konzervatoře a studentů vyšší odborné školy za účelem konání konzultací či třídnických hodin za stejných podmínek.

Všechna mimořádná opatření schválená vládou najdete online na webu MZ ČR.

Tiskovou zprávu najdete online zde.

20:14 Vláda navrhne snížení DPH na ubytování a vstupenky, rozhodla o otevření všech železničních a silničních přechodů s Německem a Rakouskem

Pořadatelé sportovních a kulturních akcí a také podnikatelé v ubytovacích službách by mohli ušetřit pět procent na DPH. Automobiloví dopravci by mohli ušetřit na silniční dani dokonce čtvrtinu. Počítá s tím návrh zákona, který mění některé zákony v daňové oblasti a který v pondělí 25. května 2020 schválila vláda Andreje Babiše.

Návrh mimořádného zákona, který chce vláda prosadit v Parlamentu ve stavu legislativní nouze, má pomoci odvětvím, která patří mezi nejpostiženější v současné koronavirové krizi. Ministerstvem financí předložený protikrizový daňový balíček obsahuje snížení daně z přidané hodnoty v oblasti ubytovacích služeb, vstupného na kulturní akce a sportovní události, vstupného na sportoviště, jízdného na vlecích a vstupného do saun a dalších podobných zařízení, a to ze současných 15 na 10 procent.

Zároveň návrh obsahuje snížení silniční daně o 25 procent u nákladních aut nad 3,5 tuny, a to zpětně již od počátku roku 2020. Zemědělcům zkracuje lhůtu pro vrácení přeplatku spotřební daně z tzv. zelené nafty a pro všechny fyzické a právnické osoby zavádí zpětné uplatnění daňové ztráty u daní z příjmů. Nově si budou moci uplatnit vzniklou daňovou ztrátu i za dvě zdaňovací období předcházející zdaňovacímu období, ve kterém ztráta vznikla. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva financí na https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/ministerstvo-financi-preklada-vlade-prot-38580.

Vláda schválila také návrh zákona o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020. Pokud návrh tzv. programu Antivirus C Parlament schválí, bude možné zaměstnavatelům s méně než 50 zaměstnanci prominout placení pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za měsíce červen, červenec a srpen 2020.

Pro přiznání této úlevy bude muset zaměstnavatel splnit několik podmínek. Tou hlavní je, že zaměstnavatel výrazně nesnížil během koronavirové krize zaměstnanost a zároveň nesnížil objem mezd poskytovaných svým zaměstnancům, a to ne o více než 10 procent oproti stavu v březnu 2020. Zaměstnavatel také musel odvést pojistné, které jsou povinni platit jeho zaměstnanci ve stanovené lhůtě a výši podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení, a za příslušný kalendářní měsíc nečerpá prostředky z programu Antivirus B. Další informace obsahuje tisková zpráva Ministerstva práce a sociálních věcí na https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/25_05_2020_TZ_Antivirus_C.pdf/2237d4eb-7b8b-981a-04da-3573d1c2e0ce.

Vláda vzala na vědomí několik mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, kterými se mění či doplňují stávající nařízená pravidla. Ministerstvo zdravotnictví s platností od 26. května zrušilo vyhrazenou prodejní dobu pro seniory, zrušilo povinnost holičů, kadeřníků, pedikérů, masérů a dalších obdobných profesí používat kromě roušky i ochranný štít a zrušilo povinnost nosit roušku v zaměstnání, pokud osoba pracuje na jednom místě nejméně dva metry od jiné osoby, u plavčíků, plaveckých trenérů a instruktorů rovněž s dvoumetrovou podmínkou a také u řidičů veřejné dopravy, když nepřicházejí do přímého kontaktu s cestujícím při odbavení.

Ministr zdravotnictví rozhodl také o tom, že ukončit karanténu už nebude možné použitím rychlotestu na covid-19, ale pouze za použití testu PCR. Ve spolupráci s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy rozhodl rovněž o dobrovolném návratu ke školní výuce i pro žáky základních škol speciálních, žáků středních škol a konzervatoří za účelem praktického vyučování od 1. června. O týden později, od 8. června, se budou moci do škol dobrovolně vrátit i žáci 2. stupně základní školy a středních škol nebo konzervatoří a studenti vyšší odborné školy, a to ke konzultacím či třídnickým hodinám. Pro všechny platí, že žáci a studenti musí tvořit skupiny o nejvýše 15 jedincích. Více k dalším etapám uvolňování činnosti škol v tiskové zprávě Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na https://www.msmt.cz/dalsi-etapy-uvolnovani-opatreni-ve-skolach-od-1-6-a-8-6-2020.

Vláda souhlasila i se zmírněním režimu na státních hranicích. Výjimka ze zákazu vstupu do České republiky pro cizince se od 26. května bude vztahovat i na občany EU a cizince s přiznaným postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta v jiném členském státě Evropské unie, kteří vstupují na území České republiky na dobu nejdéle 72 hodin za účelem výkonu ekonomické činnosti, nebo návštěvy osoby, ke které mají prokazatelnou rodinnou vazbu včetně trvalého partnerského vztahu, pro občany Evropské unie, kteří vstupují na území České republiky za účelem výkonu ekonomické činnosti nebo studia na vysoké škole a pro pracovníky do potravinářské výroby, kterým bylo vydáno vízum s počátkem platnosti od 11. května 2020. Všichni se budou muset při vstupu prokázat negativním testem na covid-19. Přehled mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví naleznete na https://www.mzcr.cz/obsah/aktualni-mimoradna-opatreni-a-rozhodnuti-ke-covid-19_4135_1.html.

Zároveň vláda rozšířila hraniční přechody, na kterých je povoleno překračovat hranice s Rakouskem a Německem, a to o všechny zbývající železniční a silniční přechody, říční hraniční přechod Hřensko a také o letiště Brno-Tuřany, Karlovy Vary, Ostrava-Mošnov a Pardubice. Zároveň se na hranicích ruší plošné kontroly a bude možné všechny přechody opět používat 24 hodin denně. Více v tiskové zprávě Ministerstva vnitra na https://www.mvcr.cz/clanek/konci-plosne-kontroly-na-hranicich-oteviraji-se-vsechny-hranicni-prechody-s-nemeckem-a-rakouskem.aspx.

Vláda se zabývala i budoucností projektu Chytrá karanténa. V rámci projektu tzv. Chytré karantény 2.0, který připravilo Ministerstvo zdravotnictví, bude na ministerstvu zřízen nový odbor Pohotovostní operační centrum, podřízený přímo hlavnímu hygienikovi ČR. Toto centrum bude pracovat v nepřetržitém režimu a bude provádět analýzy hrozeb s dopadem na veřejné zdraví, navrhovat jejich řešení a spravovat a rozvíjet systém Chytrá karanténa 2.0. Do systému Chytré karantény 2.0 budou zapojeny i krajské hygienické stanice, Státní zdravotní ústav, zdravotní ústavy a Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Ministerstvo zdravotnictví také postupně převezme nástroje, které vyvinula Armáda ČR v rámci původní Chytré karantény. IT řešení projektu zajistí státní podnik NAKIT.

Ministři rozhodli také o zřízení funkce vládního zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví v rámci Úřadu vlády a s účinností od 1. června 2020 do ní jmenovala prof. MUDr. Romana Prymulu, CSc., Ph.D. Mezi nejpodstatnější úkoly vládního zmocněnce bude patřit vytvoření a předložení Národní koncepce zdravotnického výzkumu a celková koordinace problematiky vědy a výzkumu ve zdravotnictví s jednotlivými ústředními orgány státní správy a dalšími subjekty.

Ministři projednali a schválili také pravidla nového programu poskytování podpory Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a. s., Provoz 2020 – snížení jistiny úvěru. Program je určen pro malé a středně velké podnikatele v oblasti zemědělské prvovýroby, jejichž podnikání utrpělo ztráty v souvislosti s pandemií covid-19. Klienti budou moci zažádat o finanční podporu v maximální výši 150 000 korun, která však nesmí přesáhnout 50 procent z nesplacené výše jistiny úvěru. Podrobnosti jsou v tiskové zprávě Ministerstva zemědělství na http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2020_vlada-cr-schvalila-pravidla-noveho.html.

Ministři projednali rovněž návrh dalšího postupu ČR ve věci podání žaloby na neplatnost prováděcího rozhodnutí Evropské komise ze dne 30. března 2020 o pozastavení průběžných plateb spojených s Programem rozvoje venkova České republiky na období 2014–2020 a souvisejících s výdaji uskutečněnými v období od 16. října 2018 do 31. prosince 2018 spojený s návrhem dalšího postupu ve věci žaloby již vedené u Tribunálu Soudního dvora EU. Česká republika stáhne žalobu vedenou u Tribunálu Soudního dvora EU na neplatnost prováděcího rozhodnutí Evropské komise ze dne 28. listopadu 2019 a podá novou žalobu na neplatnost prováděcího rozhodnutí Evropské komise ze dne 30. března 2020 o pozastavení průběžných plateb spojených s Programem rozvoje venkova České republiky na období 2014–2020 a souvisejících s výdaji uskutečněnými v období od 16. října 2018 do 31. prosince 2018.

Kompletní výsledky jednání vlády 25. května naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady-25–kvetna-2020-181649/.

17:08

Ministryně Maláčová na vládě prosadila rozšíření programu Antivirus. Má pomoci ochránit další stovky tisíc pracovních míst

Vláda na dnešním jednání schválila návrh Ministerstva práce a sociálních věcí
na další finanční pomoc firmám. Jedná se o tzv. režim C programu Antivirus, tedy odpuštění plateb odvodů za sociální pojištění pro firmy do 50 zaměstnanců. Cílem opatření je zmírnit ekonomické dopady epidemie nemoci COVID-19
na zaměstnavatele a zejména na zaměstnanost. Jde o další cílenou podporu
za účelem zachování maximálního počtu pracovních míst. Opatření je zaměřeno
na široký segment přibližně 88 % zaměstnavatelů a zhruba 1,4 milionu jejich zaměstnanců.

Návrh zákona o sociálním pojištění promíjí tu část pojistného na sociální zabezpečení, které platí zaměstnavatelé. Celkově jde o 24,8 % z úhrnu příjmů jejich zaměstnanců
za měsíce červen, červenec a srpen. Proces bude administrativně velmi snadný. Zaměstnavatelé nebudou předkládat žádost, ale v měsíčním výkazu pouze oznámí OSSZ snížení vyměřovacího základu a zaplatí snížené pojistné.

Předpokládaný dopad na státní rozpočet je ve výši maximálně 4,5 mld. Kč měsíčně, tedy celkem za tři měsíce fungování programu maximálně 13,5 mld. Kč. Nárok na prominutí pojistného mají zaměstnavatelé splňující dvě základní podmínky. První podmínkou je, že zaměstnávají nejvýše 50 zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění. Počet zaměstnanců se zjišťuje k poslednímu dni v měsíci březnu. Druhou podmínkou je, že zaměstnavatel nepropustí více než 10 % zaměstnanců a zároveň udrží 90 % objemu mezd jako v březnu 2020. Podmínky na prominutí pojistného se budou posuzovat v každém měsíci zvlášť:

•      Počet zaměstnanců v pracovním poměru k poslednímu dni měsíce, za který se uplatňuje sleva, není nižší o více než 10 % v porovnání s březnem 2020.

•      Součet vyměřovacích základů, tedy objem mezd, pro odvod pojistného za konkrétní měsíc není nižší o více než 10 % v porovnání s březnem 2020.

Zaměstnavatel také musí pro získání nároku na prominutí pojistného zaplatit včas pojistné za zaměstnance a nemůže čerpat v příslušném kalendářním měsíci prostředky
z programu Antivirus v režimu B, tedy překážek v práci na straně zaměstnavatele.

Návrh zákona nyní projedná Sněmovna i Senát ve stavu legislativní nouze a po podpisu prezidenta republiky bude zákon účinný dnem jeho vyhlášení.

14:17


TISKOVÁ ZPRÁVA

Tripartita se zaměřila na pomoc zaměstnancům i podnikatelům

25. května 2020

Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se v pondělí 25. května 2020 sešli prostřednictvím videokonference na jednání tripartity. Sociální partneři diskutovali aktuální opatření v souvislosti s epidemií koronaviru i fungování programů na podporu zaměstnanců i zaměstnavatelů.

Pracovní týmy Rady hospodářské a sociální dohody se rovněž scházejí ke své u jednání prostřednictvím videokonferencí. V minulém týdnu takto zasedaly pracovní týmy pro zdravotnictví a dopravu. Začátkem května se přes videokonferenci uskutečnilo jednání mimořádného předsednictva tripartity. Odbory i zaměstnavatelé vyjádřili své poděkování všem, kteří se podílí na řešení epidemie koronaviru. Projednávání bodu valorizace zvláštního příplatku a příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí bylo přerušeno do příštího jednání Rady hospodářské a sociální dohody.

Aktuálně přijímaná opatření v souvislosti s dopady koronavirové krize a možnosti jejich rozšíření dle požadavků sociálních partnerů

Sociální partneři byli informováni jednotlivými resorty o opatřeních ke snížení dopadů epidemie koronaviru. Ministerstvo práce a sociálních věcí představilo priority programu Antivirus C, který je zaměřen na podporu zaměstnanosti. Tripartita vedle pomoci zaměstnancům a zaměstnavatelům jednala i o státních investicích. Investice do dopravní infrastruktury budou směřovat do silnic druhé i třetí třídy. Sociální partneři také vyjádřili svou plnou podporu pro konání mezinárodního strojírenského veletrhu.

Další plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody se uskuteční 29. června 2020.

13:50

Vláda projedná protikrizový daňový balíček


Ministerstvo financí dnes předloží vládě návrh daňových změn, které pomohou podnikatelům a firmám překlenout nepříznivé ekonomické dopady koronavirové pandemie. V oblasti ubytovacích služeb, vstupného na kulturní a sportovní akce a vstupného na sportoviště se snižuje DPH na 10 %. Návrh také počítá s poklesem silniční daně o 25 % u nákladních aut nad 3,5 tuny. Díky institutu zpětného uplatnění daňové ztráty si budou poplatníci moci uplatnit ztrátu za rok 2020 v daňovém přiznání za rok 2019 a 2018 a získají tak přeplatek od Finanční správy. A rozšiřuje se také oprávnění obcí osvobozovat od daně z nemovitostí v důsledku mimořádných událostí.


„Nouzový stav sice skončil, ale dopady koronavirové krize na naše hospodářství trvají dál. Problémy se objevily prakticky ve všech odvětvích a některá byla doslova paralyzována. Nenecháme firmy ani podnikatele na pospas osudu a nabízíme jim další pomoc v daňové oblasti. Opatření v protikrizovém daňovém balíčku jim pomohou dostat se z těžké ekonomické situace a postavit se zase na nohy,“
říká ministryně financí Alena Schillerová.


Protikrizový daňový balíček přichází se snížením daně z přidané hodnoty v oblasti ubytovacích služeb, vstupného na kulturní akce a sportovní události, vstupného na sportoviště (včetně jízdného na vleky) a vstupného do saun a dalších podobných zařízení. Ve všech případech dochází ke snížení sazby DPH na 10 % z nynějších 15 %.


Díky ochranným opatřením jsme dostali šíření nákazy pod kontrolu. Jenže kvůli nouzovému stavu se musely hotely, fitness centra nebo bazény uzavřít a velkém se musely rušit výstavy, koncerty, divadelní představení nebo sportovní utkání. Chceme poskytovatelům ubytování, pořadatelům kulturních akcí a sportovních událostí a provozovatelům sportovišť pomoci dostat se ze složité finanční situace, proto jsme se rozhodli je podpořit tímto snížením daňové zátěže,“ vysvětluje Alena Schillerová.


Dalším opatřením na zmírnění negativních dopadů pandemie je zavedení zpětného uplatnění daňové ztráty (tzv. loss carryback) u daní z příjmů fyzických a právnických osob. V současnosti si mohou poplatníci uplatnit daňovou ztrátu až v následujících zdaňovacích obdobích a za předpokladu, že opět generují zisk. Nově si budou moci uplatnit vzniklou daňovou ztrátu i za dvě zdaňovací období předcházející zdaňovacímu období, ve kterém ztráta vznikla.


Pokud tedy poplatník v důsledku nouzového stavu vykáže za zdaňovací období roku 2020 daňovou ztrátu, bude si moci o tuto ztrátu zpětně snížit svůj základ daně za zdaňovací období let 2019 a 2018. Díky tomu získá ve formě vratitelného přeplatku zpět daň či její část zaplacenou za tato zdaňovací období. Uplatnit si daňovou ztrátu zpětně bude možné už za zdaňovací období, které skončí 30. června 2020.


Za první zdaňovací období, za které bude umožněno si daňovou ztrátu uplatnit zpětně, navíc bude mít poplatník možnost v jeho průběhu odhadnout výši své daňové ztráty za toto období. Tuto odhadnutou ztrátu pak bude moci uplatnit jako položku odčitatelnou od základu daně v bezprostředně předcházejícím zdaňovacím období. „Nebude tak muset čekat do chvíle, než bude výše daňové ztráty stanovena. V nynější situaci je pro něj důležité, aby obdržel peníze co nejrychleji, proto jsme právě u prvního zdaňovacího období přistoupili k tomuto pružnému řešení,“ doplňuje ministryně financí.


Rozpočtové dopady tohoto opatření jsou pouze přechodné. Už podle dnešních pravidel si poplatníci mohou uplatnit daňovou ztrátu, ale jen později. Dřívější uplatnění ztráty pouze přesouvá dopady do inkasa daní v čase a ze střednědobého horizontu tedy nepřináší snížení inkasa daně. Nová úprava rovněž neumožňuje, aby se daňová ztráta zahraniční mateřské společnosti mohla uplatňovat na českou dceřinou společnost (např. využitím účelové fúze).


Protikrizový daňový balíček také dává obcím do rukou více možností v oblasti osvobozování od daně z nemovitých věcí.  V současné době obce mohou zcela nebo částečně osvobodit od daně z nemovitostí na svém území obecně závaznou vyhláškou nemovitosti dotčené živelní pohromou (např. povodeň, vichřice, extrémní sucho). Nově k tomuto kroku budou moci přistoupit i v případě dalších mimořádných událostí, jako jsou pandemie, krizová opatření podle krizového zákona nebo průmyslové havárie. Toto osvobození bude možné uskutečnit i zpětně.


Ministerstvo financí rovněž navrhuje snížit silniční daň o 25 % u nákladních automobilů s maximální povolenou hmotností vyšší než 3,5 tuny. Změna se projeví zpětně již od počátku roku 2020, což se projeví i snížením záloh, které mají být na tuto daň v letošním roce placeny. „Pokud poplatníci daně nevyužili tzv. generálního pardonu, kterým byla odložena povinnost platit zálohy na silniční dani, a zaplatili zálohu na dani silniční v původní výši, použije se rozdíl mezi jejich starou a novou výší k zaplacení zbývajících záloh v tomto roce. Nebudou tak znevýhodněni proti těm, kteří možnosti odložit placení záloh využili,“ dodává Alena Schillerová.


V rámci podpory zemědělského podnikání se zkracuje lhůta pro vrácení přeplatku spotřební daně z tzv. zelené nafty. Nyní se přeplatek podnikateli vrací do 60 dnů od vyměření nebo doměření nároku na jeho vrácení. Napříště bude tato lhůta zkrácena na 40 dnů od posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání. Pokud správce daně zahájí postup k odstranění pochybností či daňovou kontrolu, pak tato lhůta bude v délce 15 dnů od oznámení platebního výměru nebo dodatečného platebního výměru.


S ohledem naléhavost situace Ministerstvo financí navrhuje, aby byl protikrizový daňový balíček projednán ve zrychleném režimu v rámci stavu legislativní nouze. Účinnost balíčku je navržena den po jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů.

22. května 2020

17:40 Blíží se velká vlna rozvolnění opatření v souvislosti s koronavirem, hygienická pravidla však platí dál


Epidemiologická situace je v ČR stále příznivá. Již v pondělí 25. května tak budou otevírat dlouho očekávané vnitřní prostory restaurací, kaváren, barů a také řada dalších provozů jako jsou hotely, kempy a ostatní ubytovací zařízení. Návštěvníkům budou zpřístupněny také vnitřní prostory hradů a zámků nebo třeba zoologických a dendrologických zahrad. Navíc bude platit mírnější režim pro povinné nošení roušek. Rozvolňování však neznamená opomenutí nezbytných hygienických pravidel.

„Čeká nás poslední velká vlna rozvolňování přijatých opatření. Ačkoliv nám pozitivní epidemiologická situace umožnila se zase o krok přiblížit životu před koronavirovou pandemií, musíme být stále důslední a dodržovat hygienická pravidla. I nadále tak platí, že je potřeba od ostatních udržovat nezbytnou vzdálenost dvou metrů, často si mýt ruce a při bližším kontaktu s ostatními si ve veřejném prostoru nasadit roušku,“ upřesnil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Podmínky, za kterých je nutné mít roušku na sobě, naleznete v letáku zde.

Plné znovuotevření restaurací, kaváren a barů je již dlouho očekávaným milníkem. I nadále je však potřeba počítat s omezením provozu do 23 hodin. Stravovací zařízení mohou mezi 23 a 6 hodinou vydávat jídlo pouze s sebou. Stejná zůstávají také hygienická pravidla pro hosty i provozovatele – ve vnitřních prostorách bude mimo čas konzumace povinné nošení roušek a rovněž bude nutné dodržovat bezpečnou vzdálenost od ostatních hostů.

Vnitřní i venkovní sportoviště a fitness centra budou moci od příštího týdne zpřístupnit veškeré zázemí a šatny, epidemiologové však i nadále apelují na občany, aby se v těchto prostorách zdržovali co nejkratší možnou dobu. To platí také pro koupaliště a akvaparky, jejichž provoz se v rámci chystané vlny rozvolnění může také obnovit. Platí však, že mohou otevřít pro maximální počet 300 návštěvníků. Stejně jsou pravidla nastavená i pro jakékoliv jiné hromadné akce. V případě dalšího příznivého epidemiologického vývoje lze však již za dva týdny očekávat navýšení tohoto počtu až na 500 osob.  

I nadále je nezbytné snažit se co nejvíce omezovat míru rizika nákazy sebe i ostatních.   

Podrobný plán chystaného uvolňování přijatých opatření naleznete zde.

16:02 Z onemocnění COVID-19 se vyléčilo již 66 % nakažených. Prioritou je nyní včasný záchyt lokálních ohnisek infekce

Epidemii zvládá Česká republika nadále velmi dobře. Sledování dopadu rozvolňování opatření neukazuje na žádné plošné negativní jevy. Vlna rozvolnění 11. května se na křivce epidemie neprojevila. Prioritou je nyní spuštění systému včasného varování a především včasný záchyt lokálních ohnisek infekce. Na základě dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky podíl pozitivních případů k počtu provedených testů v ČR klesl na hodnotu 2,3 %. Z nemoci COVID-19 se uzdravilo již 66 % nakažených osob.

„Česká republika se řadí k zemím, které zvládly epidemii koronaviru velmi dobře. Aktuálně počet uzdravených pacientů nadále roste a naopak klesá počet hospitalizovaných. Nesledujeme žádné plošné negativní trendy a můžeme konstatovat, že rozvolnění 11. května se výrazně plošně neprojevilo. Naší prioritou je proto nyní včasný záchyt lokálních ohnisek infekce. A to nejen v rámci regionů republiky, ale zaměříme se také na sledování rizikových skupin v rámci jednotlivých profesí. Udržíme-li pod kontrolou lokální ohniska, nebude žádný důvod k plošným opatřením,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Podle prediktivních modelů Ústavu zdravotnických informací a statistiky bude k 31. květnu v Česku kumulativně přibližně 9 430 laboratorně potvrzených případů koronaviru. S dalšími nasbíranými daty bude docházet k zpřesňování modelů. Model neidentifikuje zvýšené riziko nákazy v souvislosti s uvolňováním. V tuto chvíli pouze 13 okresů překročilo hranici 100 nakažených pacientů na 100 tisíc obyvatel. Většina obcí nezaznamenala žádného nakaženého pacienta,“ uvedl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.

Na základě aktuálních dat došlo k aktualizaci klíčového parametru stavového modelu, kterým je tzv. reprodukční číslo. To znázorňuje průměrný počet osob, které nakazí 1 nakažená osoba. Aktualizovaná predikce počítá s číslem R v hodnotě 1,08. Celorepublikový odhad reprodukčního čísla je však výrazně ovlivněn lokálně zasaženými oblastmi, jako je Praha nebo Karviná. Vyjmutí těchto oblastí z analýzy má číslo R hodnotu 0,77, což nesvědčí o plošném zhoršení situace. „V posledních dnech bylo ohniskem Chebsko, Prostějov, několik lokalit v Praze, Mělnicko a v neposlední řadě Karviná / Darkov, kde bylo nahlášeno celkem 132 potvrzených případů. Podstatné je, že všechna ohniska byla včas podchycena a nedošlo k žádnému nekontrolovanému šíření,“ doplnila hlavní hygienička České republiky Jarmila Rážová.

„Aktuální epidemiologická situace je velmi pozitivní. Je ale nutné začít se připravovat na podzimní epidemii chřipky. V České republice je proočkovanost pod průměrem. Je tedy klíčové zaměřit aktivity na její zvýšení,“ zdůraznil ministr Vojtěch.

Celkový počet provedených laboratorních testů v ČR je 387 127. Celkový počet osob s dosud prokázaným onemocněním COVID-19 je 8 757. Celkový počet vyléčených po onemocnění dle hlášení Krajských hygienických stanic je 5 932 a celkový počet úmrtí v souvislosti s onemocněním je 306. Podíl pozitivních případů k počtu provedených testů v ČR klesl na hodnotu 2,3 %. Stále platí, že řada států vykazuje v mezinárodním srovnání významně vyšší pozitivity než ČR, např. USA (12,3%), Velká Británie (13,1%), Nizozemí (14,6%). V ČR nyní významně narůstá podíl vyléčených pacientů. Celkem bylo za celé období hospitalizováno 1 295 pacientů, z toho 66 % bylo vyléčeno. Podíl zemřelých stagnuje na 3,5 % s tím, že denní počty zemřelých klesají.

„Na základě posledních dat můžeme skutečně v rozvolňování pokračovat, nicméně, je třeba říci, že nákaza koronavirem z populace nevymizela, nadále dochází k šíření v ohniscích lokálního rozsahu. Naší prioritou je nyní vybudování systému včasného varování, abychom epidemii právě v ohniscích zavčas zachytili. Budeme nadále sledovat rizikové provozy, aktivity a profese, mezi které se řadí například zdravotníci, administrativní pracovníci, pracovníci v gastronomii a dalšíDále budeme pečlivě sledovat situaci také na meziregionální úrovni a mezi zranitelnými skupinami obyvatel,“ uvedl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.

Ministr dále potvrdil, že kapacity v nemocnicích jsou dostatečné. Nyní je v nemocnicích hospitalizováno přibližně 150 pacientů, z toho 21 % v těžkém stavu. „Národní dispečink stále sbírá data o kapacitě systému, připravujeme také národní doporučený postup pro léčbu COVID a v rámci týmu klinické skupiny COVID se připravují podklady do Pandemického plánu MZ ke kapacitám a fungování intenzivní péče v případě propuknutí další vlny koronavirové epidemie či jiné epidemie v budoucnu.“ dodal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a doplnil, že byla zahájena také oficiální spolupráce s Mayo clinic ohledně rekonvalescentní plazmy.

Prezentace Datová a informační základna pro management pandemie covid-19 ke stažení.
Prezentace Hromadné výskyty infekčního onemocnění covid-19 ke stažení.

14:20 Nárok na ošetřovné prodloužen až do 30. června.
Co nyní čeká rodiče a pečující?

Od 21. května platí, že nárok na ošetřovné je ponechán až do letošního 30. června rodičům, resp. pečujícím osobám z důvodu uzavření škol, školek a dalších zařízení. Co se změní, co nadále platí a jak mají rodiče postupovat?

Co se nemění

Nárok na ošetřovné

Nárok na ošetřovné mají i nadále zaměstnanci včetně tzv. dohodářů, kteří odvádějí sociální pojištění a pečují o dítě mladší 13 let nebo o dítě či osobu blízkou alespoň
v I. stupni závislosti (bez omezení věku) z důvodu uzavření školy, školky, dětské slupiny, stacionáře. 

Jaká bude nyní výše ošetřovného

Od 1. dubna do 30. června je nárok na ošetřovné ve výši 80 % denního vyměřovacího základu.

Střídání na ošetřovném

Na ošetřovném se mohou nadále střídat dva lidé, typicky rodiče. Během ošetřovného je tedy možné některé dny pracovat.

Co se mění

Výkaz péče

Na výkazu péče, který získáte webových stránkách ČSSZ (www.cssz.cz), vyznačíte důvody, proč dítě zůstává doma. Výkaz odevzdáte zaměstnavateli na přelomu května
a června.

Důvody pro pobírání ošetřovného

 • ohrožení zdraví dítěte
 • ohrožení zdraví jiných osob, které žijí s dítětem v domácnosti
 • výrazné omezení kapacity výchovného zařízení
 • nastavení omezujících režimových opatření ve výchovném zařízení 
 • výrazné omezení provozní doby výchovného zařízení
 • jiný závažný důvod

Potřebuji potvrzení od lékaře?

Ne, důvody dokládají rodiče

Často kladené otázky

Můžu ukončit ošetřovné na starší dítě a pobírat ho na mladší dítě, které nemůže do školky?

Ano, můžete.

Jak ošetřovné ukončím?

Ukončení podpůrčí doby ošetřovného je u důvodu uzavření škol a dalších zařízení podle zákona automatické dnem 30. 6. 2020, hlásit se nemusí.

Moje dítě do školy půjde, ale přece jenom se bojím, aby neonemocnělo, protože trpí na časté záněty průdušek. Platí mi stále ošetřovné?

Pokud vaše dítě nastoupí do školy a bude do ní docházet, není v tyto dny splněna podmínka potřeby péče a za tyto dny se ošetřovné nevyplácí. Pokud dítě onemocní tak, že není možná docházka do školy, postupujete stejně jako doposud. V měsíčním výkazu péče vyznačíte dny, kdy jste o dítě pečoval/a a dny, kdy jste nepečoval/a. Ukončení podpůrčí doby ošetřovného je u důvodu uzavření škol a dalších zařízení podle zákona automatické dnem 30. 6. 2020, hlásit se nemusí. Od 1. července je možno nastoupit na ošetřovné pouze s potvrzením od lékaře.

Praktický příklad:

Dítě nastoupí 25. 5. 2020 do školy a 4. 6. 2020 onemocní.

Do školy opět nastoupí po uzdravení 15. 6. 2020.

Co v takovém případě dělat?

Za květen odevzdáte výkaz péče, kde vyznačíte, že od 25. do 31. 5. jste nepečoval/a, za červen odevzdáte výkaz péče, kde vyznačíte péči od 4. do 14. 6.,  a za ostatní dny, že jste nepečoval/a. Na dosavadních postupech se nic nemění. Za dny, kde jste pečovali, vám náleží ošetřovné.

Jak to bude po 30. červnu?

Od 1. července je možné nastoupit na ošetřovné pouze s potvrzením od lékaře.

Na OČR jsem za celou dobu korony nebyla, děti jdou do školy/školky. Pokud se ale stane, že budou děti poslány domů např. z důvodu zvýšené teploty z přehřátí na sluníčku, do skupin už mi je nevezmou. Mám poté nárok na OČR do 30. 6. nebo jen na dobu 9 dní?

Podle mimořádného zákona č. 133/2020 Sb. potřeba péče vzniká v období mezi
1. 5. 2020 a 30. 6. 2020 i v takovém případě je tedy možné využít ošetřovné stejně jako v době uzavřených škol/školek. Je potřeba, aby školka/škola potvrdila formulář Žádosti
o ošetřovné, kde jen vyplní a potvrdí, že dítě je žákem dané školy/školky. Zbylé kolonky na formuláři přeškrtne a do důvodu uzavření vyplní poznámku, že zařízení nebylo uzavřeno. Tento dokument pak odevzdáte zaměstnavateli společně s výkazem péče, kde uvedete, které dny jste o dítě pečoval/a.

Kdy zveřejní ČSSZ nový výkaz péče?

Právní úprava ještě ke své platnosti a účinnosti potřebuje uveřejnění ve sbírce zákonů. Současně platí, že žadatelé o dávku poprvé použijí Výkaz péče upravený podle nově schválených podmínek až po skončení měsíce května, tj. od 1. června. ČSSZ však již potřebné úpravy v předstihu zpracovává a upravený formulář, na kterém bude možné v souladu s právní úpravou jednoduše uvést důvody, pro které pro které dítě nenavštěvuje dětské zařízení/školu apod., plánuje uveřejnit v pondělí 25. 5. 2020, aby se s ním mohli rodiče takto seznámit.

13:52 Premiér Babiš v Táboře poděkoval vojákům za jejich nasazení během epidemie koronaviru

Předseda vlády ČR Andrej Babiš a ministr obrany Lubomír Metnar navštívili v pátek 22. května 42. mechanizovaný prapor v Táboře. Premiér vojákům poděkoval za jejich nasazení v zahraničních misích i v Česku v období koronavirové krize. Uctil také památku tří příslušníků praporu, kteří zahynuli v roce 2018 při útoku sebevražedného útočníka u základny Bagrám v Afghánistánu. Tématem jednání byla rovněž modernizace armády.

Příslušníci 42. mechanizovaného praporu od půlky března posílili Policii ČR na třech hraničních přechodech. V rámci chytré karantény jezdí dva táborské odběrové týmy ve Středočeském kraji. „Já jsem přijel poděkovat vojákům tohoto praporu za to, jak dobře plní úkoly související s epidemií koronaviru. Potvrzuje se, že armáda je připravená vždy, když přijde nečekaná krize. Také bych rád poděkoval vojákům i za to, že nasazují své životy v zahraničních misích. Armáda je zásadní pro bezpečnost našeho stát. Podporuji proto její modernizaci. Rozpočet pro tento rok je 72,6 miliardy korun a příští rok má stoupnout o 13 miliard,“ uvedl premiér Babiš.

Podle ministra Metnara se posádka v Táboře může těšit na nové zbraně a techniku. „Vzhledem k tomu, jaké povinnosti má prapor za úkol, je nesmírně důležité, aby byl pořádně vybaven. Často říkám, že osobní výbava vojáka je základ a jsem rád, že zrovna 42. mechanizovaný prapor bude jedním z těch, který dostane útočné pušky Bren z čerstvě podepsané smlouvy s Českou zbrojovkou Uherský Brod, stejně tak budou vyzbrojeni novými balistickými přilbami a vestami. A do konce roku se také očekává dodávka pěti nových Pandurů. Dva již ve výzbroji jsou,“ dodal ministr Metnar.

U památníku, postaveném na počest trojice vojáků padlých v roce 2018 při sebevražedném bombovém útoku, si všichni přítomní připomněli nejvyšší oběť štábních praporčíků in memoriam Marcina, Beneše a Štěpánka.

Součástí návštěvy byla také prohlídka prostor základny, ale i techniky, kterou vojáci používají. Nechyběla statická ukázka různých modifikací kolového obrněného vozidla pěchoty Pandur, vozů Tatra-815, ale i výstroje a ručních zbraní. Následná dynamická ukázka na cvičišti CQB předvedla schopnosti vojáků čelit nepříteli v zastavěných oblastech. Závěr návštěvy pak patřil besedě členů delegace s příslušníky mechanizovaného praporu.

11:44 V pondělí 25. května od 14.00 hodin se koná formou videokonference jednání vlády.

Vláda se bude opět zabývat dopady koronavirové krize na českou ekonomiku, ale řešit má i několik poslaneckých legislativních návrhů a pravidla dotačního programu Provoz 2020 – snížení jistiny úvěru, kterým chce stát pomoci zemědělským prvovýrobcům získat či navýšit provozní financování prostřednictvím úvěrů poskytnutých komerčními bankami.

21. května 2020

12:58 V pondělí 25. května 2020 od 9.00 hodin se uskuteční formou videokonference 152. zasedání Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, kterého se kromě předsedy vlády Andreje Babiše zúčastní také další členové vlády, zástupci zaměstnavatelských svazů a představitelé odborových organizací.

20. května 2020

15:33 Další pomoc státu – zaměstnavatelé mohou odložit platby na sociální zabezpečení, rodičům zůstane nárok na ošetřovné

Až do 20. října letošního roku si zaměstnavatelé budou moci odložit platby
na sociální zabezpečení (tj. 24,8 %), které by jinak museli odvést za květen
až červenec. Zachována za toto období zůstane povinnost odvodů pojistného
za zaměstnance (tj. 6,5 % z  hrubých mezd). Společně s touto úpravou byl předložen i návrh na úpravu ošetřovného. Nárok na něj tak až do 30. června zůstane všem rodičů, kteří nemohou z objektivních důvodů dát dítě do školy či školky. Návrh obsahuje také změny pravidel pro komunikaci s ČSSZ. Návrhy MPSV dnes schválil Senát a k jejich konečnému vstupu v platnost zbývá už jen podpis prezidenta republiky.

Odklad pojistného a penále snížené o 80 %

Pojistné na sociální zabezpečení za květen až červenec 2020 (splatné vždy k 20. dni následujícího měsíce) budou moci zaměstnavatelé hradit až do letošního 20. října. Pokud se rozhodnou platby odložit, sníží se jim penále z dlužného pojistného o 80 %. Zaměstnavatelé tak budou mít díky odkladu pojistného k dispozici prostředky na chod firmy a udržení pracovních míst, a to za cenu sníženého penále z odloženého pojistného ve výši pouhých 4 % p.a., což odpovídá jen 1 % za čtvrtletí. Zachována zůstává povinnost zaměstnavatele z vyměřovacího základu zaměstnance srazit a odvést pojistné za zaměstnance (6,5 % z hrubé mzdy). Na příjmech z pojistného se opatření nijak neodrazí, neboť pojistné bude zaplaceno později, přesto stále v roce 2020.

Další změny

V komunikaci s ČSSZ dnes zcela převládá elektronické předávání informací a bezhotovostní platby.

Zaměstnavatelé budou nově OSSZ předkládat výhradně elektronicky:

 • přehled o výši vyměřovacího základu a o výši pojistného;
 • evidenční listy důchodového pojištění;
 • přílohy k žádosti o dávku nemocenského pojištění;
 • oznámení o dni nástupu zaměstnance do zaměstnání a o dni skončení zaměstnání.

Dále bude zrušena možnost úhrady pojistného v hotovosti na pokladnách OSSZ,
neboť 99,8 % všech plateb pojistného již probíhá bezhotovostně. Provoz pokladen
je tedy z hlediska nároků na lidské zdroje a zajištění bezpečnosti nákladný a neefektivní. Osobní kontakt na pokladnách je v současné době spojen i se zdravotními riziky.

Nárok na ošetřovné

Až do 30. června zůstane zachován nárok na ošetřovné všem rodičům, kteří z objektivních důvodů nemohou dát dítě do školy či školky. Mezi takové důvody patří například zdravotní rizika (dítě náchylné k nemocem, alergické nebo žije ve společné domácnosti s někým z rizikové skupiny apod.). Jde také o situace, kdy je nedostatečná kapacita, krátká provozní doba ve školních skupinách atd.

14:11 V pátek 22.5. v 11:30 hodin na pravidelnou tiskovou konferenciMinisterstva zdravotnictví a Ústavu zdravotnických informací a statistiky k průběžnému vyhodnocení vývoje epidemie COVID-19 a vlivu uvolňování opatření.

Termín: pátek 22.5. v 11:30 hodin

Místo: Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 4, foyer

Na TK vystoupí:

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví ČR

Ladislav Dušek, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky

Jarmila Rážová, hlavní hygienička ČR

14:28 TZ MŽP a AOPK ČR: Otvíráme okna do přírody

Tipy na výlety na zajímavá místa, především do chráněných krajinných oblastí. Akce pro veřejnost, kde se lidé mohou dozvědět, jaká tajemství naše příroda skrývá. To je nová inciativa „Pojďte s námi do přírody“ [1], kterou právě dnes představil ministr životního prostředí Richard Brabec. Zároveń otevřel novou naučnou stezku okolím Padrťských rybníků v chráněné krajinné oblasti Brdy [2].  

„Tuzemskou přírodu letos nejspíš čeká rekordní návštěvnost. Právě proto jsme připravili tipy na pozoruhodná místa a také akce s průvodci, na kterých se lidé mohou dozvědět celou řadu zajímavostí. Chceme ukázat, že naše příroda je krásná, a také, jakým způsobem se o ni pečuje. Brdy jsme si pro start naší iniciativy nezvolili náhodou – je to naše nejmladší chráněná krajinná oblast, která je atraktivní i tím, že do řady míst tu lidé v posledních desetiletích vůbec nesměli, “ vysvětluje ministr životního prostředí Richard Brabec.

„To, že si lidé přednostně ke svému pobytu vybírají chráněná území přírody, není náhoda. Málokdo zvolí neděli v kukuřičném lánu u transformátoru třeba před stínem hlubokých lesů či dalekými výhledy v horách.  Tipy na výlety i akce postupně doplňujeme, aby si návštěvníci měli z čeho vybírat. Chceme představit území nejrůznějšího charakteru, aby bylo vidět, jak je naše příroda rozmanitá. Rádi bychom, aby se také dozvěděli, co dělat proto, aby taková zůstala i v budoucnu. První akce proběhnou už v tomto týdnu, u příležitosti Evropského dne chráněných území. Jsme rádi za všechny, kteří nám pomáhají přírodu chránit svým ohleduplným chováním [3],“ doplňuje František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.   

„Dnes slavnostně otevřená naučná stezka Okolím Padrťských rybníků má celkem třináct zastavení, čtyři klasické velké informační panely a devět malých kovových, které jsou netradičně umístěny na solitérních kamenech. Nechtěli jsme totiž zasahovat do kouzla zdejší nezastavěné krajiny. Malé tabule se věnují především brdské přírodě, velké najdete na místech, kde dříve stávaly vesnice Padrť, Přední a Zadní Záběhlá a Kolvín. Tyto zaniklé brdské obce připomene i několik lip, které jsme tu ve spolupráci s Vojenskými lesy a statky právě před měsícem vysadili,“ doplňuje Bohumil Fišer z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, vedoucí Správy CHKO Brdy.  

Na iniciativě „Pojdtě s námi do přírody“ se podílí i Český svaz ochránců přirody.

Poznámky:
[1] Tipy na výlety a akce (průběžně doplňované) najdete zde: https://storymaps.arcgis.com/stories/a1dedf4666824024815946b66e6b8ded

[2] Storymapa naučné stezky Okolím Padrťských rybníků je zde: https://storymaps.arcgis.com/stories/161350a70ccb40709a963d1bcbbdf1a0

[3] Šest zásad ohleduplného návštěvníka přírody:

Vím, kam jdu.
Výlet plánuji podle svých schopností a zkušeností. S sebou si vezmu vše, co mohu potřebovat. Znám pravidla a omezení pro pohyb v oblasti, kam se chystám.
Chráním přírodu a vše, co poskytuje.
Většinou nevadí, když si natrhám lesní plody pro svou potřebu. Neničím okolí, netrhám květiny a nezabíjím nic živého. Odnáším si jen zážitky a obrázky. Pohybuji se přednostně po svých.

Respektuji navštívené místo a jeho obyvatele.
Respektuji omezení v chráněném území. Vnímám a jsem ohleduplný k  přírodě i místním obyvatelům. Neruším hlukem, světlem ani svou přítomností, nepřekážím. Chovám se tak, abych nerušil zážitek ostatním návštěvníkům. Svého psa mám vždy pod kontrolou.

Zodpovídám za svou bezpečnost.
Sleduji okolí, neriskuji. Vím, že příroda může být pro nepozorného návštěvníka nebezpečná. Přesto jsem rád, když je příroda nespoutaná.

Nezanechávám po sobě stopy.
Vše, co jsem si do přírody s sebou přinesl, si též odnáším. Když potřebuji na záchod, nezůstávají po mně viditelné stopy. Navštívené místo zanechávám tak, jak jsem ho našel.

Podílím se na péči.
Chráním navštívené místo. Nezveřejňuji fotografie a souřadnice míst, která nejsou přístupná a všeobecně známá. Na poškozování přírody nebo nedostatky upozorním správce území.

11:41 Jarní balíček evropského semestru – doporučení pro koordinovanou reakci na koronavirovou pandemii

 • Komise předložila hospodářská doporučení pro členské státy
 • Jde o součást tzv. „evropského semestru“
 • Letos jsou zaměřená hlavně na post-COVID úkoly a oživení udržitelného růstu
 • Kvůli pandemii se výjimečně odchylují od rozpočtových požadavků
 • Pro ČR Komise doporučuje:
 • přijmout veškerá nutná opatření k řešení pandemie, udržení ekonomiky a podpoře oživení. Pokud to hospodářské podmínky dovolí, provádět fiskální politiky zaměřené na dosažení obezřetných střednědobých fiskálních pozic a na zajištění udržitelnosti dluhu a současně zvýšit investice. Zajistit odolnost systému zdravotní péče, posílit dostupnost zdravotnických pracovníků, primární péči a integraci péče a zavést služby elektronického zdravotnictví,
 • podporovat zaměstnanost aktivními politikami na trhu práce (např. digitální dovednosti),
 • podpořit malé a střední podniky (větším využíváním finančních nástrojů k zajištění podpory likvidity, nižší administrativní zátěží, zlepšením elektronické veřejné správy),
 • zaměřit investice mj. na ekologickou a digitální transformaci (např. vysokokapacitní digitální infrastrukturu a čistou energii).

Jarní balíček evropského semestru – doporučení pro koordinovanou reakci na koronavirovou pandemii

Komise dnes předložila doporučení, v nichž každému členskému státu EU navrhuje v souvislosti s koronavirovou pandemií opatření v oblasti hospodářské politiky. Doporučení se zaměřují na ty nejnaléhavější výzvy vyvolané pandemií a na oživení udržitelného růstu.Doporučení jsou formulována na základě dvou cílů: v krátkodobém horizontu zmírnit vážné negativní socioekonomické důsledky koronavirové pandemie a v krátkodobém až střednědobém horizontu dosáhnout udržitelného a sociálně inkluzivního růstu, který usnadní ekologickou a digitální transformaci.

Balíček nově orientovaných opatření v rámci evropského semestru

roční strategii pro udržitelný růst Komise nastínila strategii růstu založenou na podpoře konkurenceschopné udržitelnosti, která povede k vytvoření ekonomiky ve prospěch lidí i planety. Za krize vzniklé propuknutím nákazy zůstává tato strategie i nadále mimořádně důležitá. Doporučení se týkají čtyř aspektů konkurenceschopné udržitelnosti – stability, spravedlnosti, ekologické udržitelnosti a konkurenceschopnosti.

Kladou také zvláštní důraz na zdraví. V doporučeních Komise dále zohledňuje svůj závazek začlenit do evropského semestru cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje, neboť poskytují integrovaný rámec zahrnující veřejné zdraví, sociální, environmentální a ekonomické otázky.Doporučení se týkají oblastí, jako jsou investice do veřejného zdraví a odolnosti zdravotnictví, zachování zaměstnanosti prostřednictvím podpory příjmů dotčených pracovníků, investice do lidí a dovedností, podpora podnikatelského sektoru (zejména malých a středních podniků) a opatření proti agresivnímu daňovému plánování a praní špinavých peněz. Oživení a investice musejí jít ruku v ruce, aby bylo možné ekonomiku EU reformovat s ohledem na digitální a ekologickou transformaci.

Letošní fiskální doporučení pro jednotlivé země jsou kvalitativní a odchylují se od rozpočtových požadavků, které by se uplatňovaly za normálních okolností. Zohledňují aktivaci obecné únikové doložky a doporučují členským státům přijmout veškerá nutná opatření k účinnému řešení dopadů pandemie, udržení ekonomiky v chodu a podpoře následného oživení. Pokud to ekonomické podmínky dovolí, měly by se fiskální politiky zaměřit na dosažení obezřetných střednědobých fiskálních pozic a zajištění udržitelnosti dluhu a současně usilovat o zvýšení investic.

Sledování vývoje fiskální situaceKomise rovněž pro všechny členské státy přijala zprávy podle čl. 126 odst. 3 Smlouvy o fungování EU s výjimkou Rumunska, na které se již vztahuje nápravná složka Paktu o stabilitě a růstu.Komise je povinna tyto zprávy vypracovat pro členské státy, které v roce 2020 z důvodů souvisejících s koronavirem buď samy počítají s překročením 3% limitu pro schodek, nebo u nichž Komise překročení předpovídá. Ve zprávách týkajících se Francie, Belgie, Kypru, Řecka, Itálie a Španělska také na základě údajů potvrzených Eurostatem hodnotí, jak tyto členské státy splnily v roce 2019 kritérium schodku.Zprávy zohledňují negativní dopad koronavirové pandemie na veřejné finance členských států. Vzhledem k mimořádné nejistotě související s významným makroekonomickým a fiskálním dopadem pandemie se Komise domnívá, že v tomto okamžiku by nemělo být přijato rozhodnutí o tom, zda by se na členské státy měl vztahovat postup při nadměrném schodku.

Další krokyPro oživení ekonomiky, zmírnění škod na ekonomické a sociální struktuře a snížení rozdílů a vzniklé nerovnováhy má zásadní význam koordinovaná evropská ekonomická reakce. Evropský semestr koordinace politik v oblasti hospodářství a zaměstnanosti proto představuje klíčový prvek strategie oživení.Komise v této souvislosti vyzývá Radu, aby doporučení pro jednotlivé země schválila. Členské státy by je pak měly plně a včas provést.Členové sboru komisařů se vyjádřili takto:Výkonný místopředseda pro hospodářství ve prospěch lidí Valdis Dombrovskis prohlásil: 

„Koronavirus nás zasáhl jako blesk z čistého nebe a v ekonomice Evropské unie zanechal hlubokou stopu. Letošní jarní balíček opatření v rámci semestru byl vhodným způsobem přepracován tak, aby členským státům pomohl z této svízelné situace vymanévrovat. V této bezprostřední fázi se naše pozornost soustředí na investice do veřejného zdraví a na ochranu pracovních míst a podniků. Při postupném oživování ekonomiky bude semestr hrát důležitou úlohu, protože zajistí koordinovaný přístup, aby se naše ekonomiky znovu nasměrovaly k udržitelnému a sociálně inkluzivnímu růstu. Při tom by nikdo neměl být opomenut. Potřebujeme také reformy ke zvýšení produktivity a zlepšení podnikatelského prostředí. Jakmile to podmínky dovolí, budeme muset zajistit rovnováhu mezi fiskální udržitelností a podněcováním investic.

Komisař pro pracovní místa a sociální práva Nicolas Schmit k tomu dodal: „Nejvyššími prioritami naší ekonomické reakce na krizi bude podpora pracovníků, posílení sociální ochrany, boj proti nerovnostem a právo každého na rozvoj dovedností. Kromě toho budeme usilovat o zajištění sociálně inkluzivní ekologické a digitální transformace. Toho můžeme dosáhnout pouze společně. Naším kompasem v tomto úsilí zůstane evropský pilíř sociálních práv. Při oživování ekonomiky po koronavirové pandemii je nezbytné posílit odolnost a pokročit ve sbližování, přičemž v centru pozornosti musí stát zájmy lidí.“Komisař pro hospodářství Paolo Gentiloni uvedl: „Koronavirová pandemie a nezbytná opatření proti jejímu šíření zasáhla evropské ekonomiky velmi tvrdě. Předkládaná doporučení k této bezprecedentní situaci přihlížejí. Dnešní prioritou je posílit systémy zdravotní péče, podporovat pracovníky a ochránit podniky v Unii. Nezmizely však ani problémy, kterým jsme čelili před touto krizí. Díváme‑li se proto do budoucna, musejí se naše investice a reformy nadále soustředit na úspěšnou ekologickou a digitální transformaci a sociální spravedlnost. To rovněž znamená, že každý musí přispět svým dílem: v solidární a spravedlivé Evropě nesmí docházet k agresivnímu daňovému plánování.

Zprávy o dohledu nad Řeckem, Španělskem a KypremKomise přijala šestou zprávu o posíleném dohledu nad Řeckem. Ve zprávě dochází k závěru, že s ohledem na mimořádné okolnosti vyvolané koronavirovou nákazou Řecko přijalo opatření nezbytná k dosažení svých konkrétních reformních závazků.Komise rovněž přijala zprávy o dohledu nad Španělskem a Kyprem po ukončení programu.

19. května 2020

16:11

16:11 Jan Hamáček jednal s bavorským ministrem vnitra

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) dnes, 19. května 2020, jednal s bavorským ministrem vnitra Joachimem Herrmannem. Jednání k situaci na česko-bavorské hranici v souvislosti s pandemií COVID-19 se za českou stranu účastnil také policejní prezident brig. gen. Jan Švejdar.

Hlavním tématem jednání ministrů byla pravidla pro rozvolňování opatření na hranicích. „Je politická shoda na tom, že bychom 15. června kompletně zrušili kontroly na hranicích a minimálně do sousedních států by bylo možné cestovat stejně jako před krizí,“ uvedl Jan Hamáček s tím, že kromě kontrol by skončila i povinnost prokazovat se negativním testem na COVID-19. Dle ministrů vnitra bude záležet na tom, zda se situace bude vyvíjet v souladu se současnými předpověďmi.

Jan Hamáček také bavorského kolegu informoval, že Česko částečně uvolní režim na hranicích už v noci na 26. května, kdy se rozšíří počet přechodů, na nichž bude možné hranice překročit, a kontroly budou jen namátkové.

Pandemie nepředstavuje pouze ohrožení veřejného zdraví, ale i zkoušku síly našich skvělých vztahů. Jsem rád, že společně vždy dokážeme najít řešení všech možných problémů,“ dodal Jan Hamáček a připomněl, že spolupráce s německou i bavorskou policií funguje bez problémů.

Ministři se také mj. shodli na nutnosti celoevropské koordinace při ochraně vnější hranice EU.

Překračování státní hranice s Bavorskem je v současnosti umožněno na sedmi ze 17 hraničních přechodů:

DruhHraniční přechodKŘPprovoz
sil.StrážnýPhillippsreut/SRNJčk24 hod.
sil.Pomezí nad OhříSchirndingKVk24 hod.
sil.Rozvadov – dálniceWaidhausPlk24 hod.
sil.FolmavaFurth im WaldPlk24 hod.
sil.Železná RudaBayerisch EisensteinPlk24 hod.
žel.Česká KubiceFurth im WaldPlkdle jízd. řádu*
sil.VšerubyEschlkamPlk05:00–23:00

*od 11. 5. 2020

14:30 Program Antivirus hlásí vyplacené už 4 miliardy korun

Program Antivirus již podpořil firmy a zaměstnance více než 4 miliardami korun.

Přes 52 tisíc vyplacených žádostí o náhrady mezd se tak dostalo k více než půl milionu zaměstnanců. Uváděná čísla dokládají, že program Antivirus je skutečnou a konkrétně zaměřenou pomocí na udržení zaměstnanosti v ČR. V současné době činí podíl vyplacených vyúčtování k počtu přijatých žádostí 93 %. Program poběží minimálně do 31. května 2020. MPSV však bude prosazovat jeho další prodloužení.

 „Před třemi týdny byla vyplacena první miliarda a nyní už je to více než 4 miliardy. Jasně se ukazuje, že jsme spustili funkční program, kdy každá vyplacená koruna pomůže zaměstnavatelům udržet pracovní místa. Ty stovky tisíc zaměstnanců a jejich pracovní místa jsou v této krizi jednou z mých priorit, protože lidem musíme skutečně pomoci,“ zdůraznila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Ke včerejšku přes program Antivirus odešlo k výplatě celkem 4 265 846 315 Kč na základě 55 723 podaných žádostí o vyúčtování. Tím bylo dosud podpořeno 513 388 konkrétních pracovních míst. Pomoc, která je určena konkrétním lidem, se tak ke konkrétním lidem prokazatelně dostává. Podávání žádostí o příspěvek z programu Antivirus bylo zahájeno dne 6. dubna 2020 a k 18. květnu 2020 bylo podáno celkem 52 234 žádostí, z čehož téměř u 98 % již byla uzavřena dohoda o poskytnutí příspěvku.

Podávání žádostí o uzavření dohody bude žadatelům umožněno do skončení následujícího kalendářního měsíce po měsíci, v němž byly vyplaceny náhrady mezd zaměstnancům. Zaměstnavatelé tak mají dostatek času na vypracování a zaslání dohod. V případě nesrovnalostí v dohodách nebo vyúčtováních reaguje ÚP ČR v co nejkratší době, pro rychlejší komunikaci ve většině případů telefonicky nebo e-mailem.

18. května 2020

20:40 Vláda schválila záruční program pro firmy COVID III a uvolnila 2,5 miliardy na program Ošetřovné pro OSVČ

Firmy s až 500 zaměstnanci postižené dopady koronavirové nákazy budou moci požádat banky o půjčky se státní zárukou. Vyhlášení záručního programu COVID III schválila vláda Andreje Babiše na jednání v pondělí 18. května 2020. Souhlasila také s vyčleněním 2,5 miliardy korun na podporu osob samostatně výdělečně činných, které v době pandemie musely pečovat o děti, a návrh zákona, který umožní poskytovatelům zdravotních služeb kompenzovat náklady, které jim vznikly v souvislosti s probíhající epidemií onemocnění covid-19.

Záruční program COVID III navazuje na již vyhlášené programy COVID I, COVID II a COVID Praha, ale na rozdíl od nich bude mít celorepublikovou působnost a podpoří podniky až do 500 zaměstnanců. Alokace programu je podle schváleného zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS-CoV-2 150 miliard korun, což umožní podpořit úvěry v objemu až 500 miliard korun.

Vláda schválila návrh Ministerstva průmyslu a obchodu, že státní podpora (portfoliové ručení) se bude vztahovat na provozní úvěry do 50 milionů korun, které budou poskytnuty do 31. prosince 2020. Podniky do 250 zaměstnanců budou moci požádat o provozní úvěr až do výše 90 % jistiny zaručovaného úvěru, nejvýše však 45 milionů korun. Podniky do 500 zaměstnanců mohou získat úvěr až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru, nejvýše však 40 milionů korun. Délka ručení bude v obou případech nanejvýš tři roky.

Vláda souhlasila také s další podporou inovativních firem, které se zaměřily na nové projekty výroby ochranných prostředků na území ČR a další nové technologie v boji s nemocí covid-19. Ministerstvo průmyslu a obchodu už tyto projekty podpořilo dotačním programem Czech Rise Up – Chytrá opatření proti covid-19, díky němuž se již podařilo realizovat sedmnáct úspěšných projektů za více než 550 milionů korun.

Vláda nyní schválila jeho pokračování, dotační program Czech Rise Up 2.0, který bude obsahovat dvě výzvy. První se již úzce zaměří na finální fáze dokončení výzkumu a vývoje, popř. certifikace a ochrany práv medicínských řešení v souladu se schválenou notifikaci Evroské komise. Druhá bude zaměřena na pokračování podpory formou de minimis pro úzce definovanou skupinu projektů, které budou zaměřeny na využití stávajících technologií pro vznik medicínských a nemedicínských řešení, jejichž cílem je zvládnutí ekonomických a společenských následků krize, příprava na případnou druhou vlnu pandemie a podpora strategických technologií, a to ve střednědobém horizontu. Na tento program plánuje ministerstvo vyhradit až 300 milionů korun.

Vláda schválila také uvolnění až 2,5 miliardy korun z vládní rozpočtové rezervy pro Ministerstvo průmyslu a obchodu na financování dotačního programu Ošetřovné pro OSVČ. Tato forma státní podpory má za cíl podpořit ty osoby samostatně výdělečně činné, včetně osob podnikajících v oblasti zemědělské a lesnické prvovýroby, které musely přerušit podnikání z důvodů péče o školou povinné dítě do 13 let či osobu závislou na cizí pomoci alespoň ve stupni I do 26 let v době, kdy byly z rozhodnutí vlády uzavřeny školy a sociální služby. Tito drobní podnikatelé mohou požádat o dotaci ve výši 500 korun na den.

Dalších 5 miliard korun schválila vláda uvolnit z vládní rozpočtové rezervy na financování programu podpory podnikatelů postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 COVID – NÁJEMNÉ a vzala na vědomí jeho vyhlášení a parametry. Program má poskytnout podporu podnikatelům provozujícím maloobchodní podnikatelskou činnost nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovnách na základě nájemní nebo podnájemní smlouvy, kterým byl na základě přijatých mimořádných opatření zakázán prodej zboží a služeb v provozovnách, a tím snížena schopnost tvořit zisk a platit nájemné. Takto postižení podnikatelé budou moci požádat o podporu až do výše 10 milionů korun. Podmínkou je, že pronajímatel sleví 30 procent z ceny nájmu za duben až červen a 20 procent z nájmu uhradí sám provozovatel.

Ministři schválili také návrh zákona o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění covid-19 v roce 2020. Návrh má za cíl stanovit právní rámec pro kompenzace nákladů, které poskytovatelům zdravotních služeb vznikly v souvislosti s probíhající epidemií onemocnění covid-19. Zákon má zdravotním pojišťovnám uložit povinnost tyto náklady kompenzovat a zmocnit Ministerstvo zdravotnictví k vydání vyhlášky určené pro výpočet těchto kompenzací pro případ, že by se příslušní poskytovatelé zdravotních a sociálních služeb se zdravotními pojišťovnami nedohodli sami. Mimořádné náklady na důsledky epidemie totiž nejsou zahrnuty v úhradové vyhlášce na letošní rok, protože ta se připravovala a domlouvala ještě před vypuknutím epidemie. Ministerstvo zdravotnictví odhadlo náklady zdravotnických zařízení spojené s koronavirem na zhruba 5 miliard korun a jejich nehrazení by dostalo zdravotnická zařízení do velkých finančních problémů.

Kabinet schválil rovněž návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů. Pokud návrh odsouhlasí Parlament, bude ještě půl roku po skončení nouzového stavu možné naplnit požadavky právních předpisů a technických norem pro výkon sjednaných druhů práce pouze formálně. Jedná se zejména o splnění kvalifikačních předpokladů zaměstnanců a prodloužení platnosti stávajících dokumentů. Důvodem je, že kvůli přijatým mimořádným opatřením vzhledem k epidemii není objektivně možné zajistit přezkoumávání kvalifikačních předpokladů a periodická školení desítek profesí.

Vláda také vzala na vědomí nová mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ke zvládnutí epidemie covid-19. Část z nich tvoří prodloužení stávajících omezení, které muselo ministerstvo po skončení platnosti nouzového stavu prodloužit vlastním nařízením. Nově však bude platit s účinností od úterý 19. května další dílčí rozvolnění v otázce nošení roušek, kdy ji nebudou muset nově používat zaměstnanci v kancelářích, pokud sedí alespoň dva metry od sebe, a také pracující v provozech s vysokou zátěží teplem. Výjimku z platných omezení pohybu dostal také fotbalový zápas mezi Teplicemi a Libercem v sobotu 23. května, kdy na stadionu může být až 150 osob a hráči a rozhodčí mohou využít šatny a sprchy.

Ministři se seznámili také s pravidly, která mají platit po 25. květnu, kdy je v plánu poslední velká vlna uvolnění mimořádných opatření. Od příštího pondělí by tak mělo platit například, že na hromadné akce může přijít až 300 osob, otevřou se i vnitřní prostory restaurací, ale jen do 23 hodin, a obnoví provoz hotelů, bude možné chodit na prohlídky hradů a zámků a do práce se budou moci pustit i tatéři. Všichni přitom budou muset splnit přísná hygienická opatření, která stanovilo Ministerstvo zdravotnictví. S omezením budou opět povoleny i návštěvy pacientů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb a do škol se budou moci dobrovolně vrátit i žáci prvních ročníků základních škol. Přehled mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví naleznete na https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/.

Vláda se zabývala také projektem Chytrá karanténa. Ministru zdravotnictví uložila, aby do 25. května převzal gesci projektu a vládě předložil návrh řešení projektu Chytrá karanténa 2.0. Centrální řídicí tým covid-19 bude implementován do organizační struktury Ministerstva zdravotnictví. Ministr zdravotnictví má rovněž předložit návrh na personální zajištění Chytré karantény v organizační struktuře Ministerstva zdravotnictví a krajských hygienických stanic včetně návrhu na zvýšení počtu příslušných systemizovaných míst a rozpočtových požadavků na jejich finanční pokrytí a zajistit technické a IT řešení Chytré karantény 2.0 prostřednictvím státního podniku NAKIT. Navrhnout smluvní, technické a IT řešení Chytré karantény 2.0 dostal za úkol k témuž datu 1. vicepremiér a ministr vnitra.

Vláda rovněž rozhodla o doplnění státních hmotných rezerv o osobní ochranné prostředky a zdravotnické prostředky, přičemž Správě státních hmotných rezerv na tyto účely uvolní prostředky do výše 1,243 miliardy korun z vládní rozpočtové rezervy a nespotřebované výdaje kapitoly Ministerstva zdravotnictví, které byly účelově vázány na výdaje spojené s epidemií covid-19. Ministerstvo vnitra také předá do zásob Správy státních hmotných rezerv osobní ochranné prostředky a zdravotnické prostředky, které nakoupí ze svých k tomu určených finančních zdrojů. 

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady-18–kvetna-2020-181520/.

20:27 Vláda schválila zákon, který umožní vydat kompenzační úhradovou vyhlášku

Ministerstvo zdravotnictví připravilo návrh zákona o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2020. Dnes ho schválila vláda. Díky tomuto zákonu může ministerstvo vydat takzvanou kompenzační vyhlášku, která zohlední dopady COVID-19 na poskytovatele zdravotní péče a navýší úhrady o 5 miliard korun oproti současnému rozpočtu.

Podařilo se nám bez problémů naše zdravotnictví provést touto krizí a ochránit zdravotníky. Covid krize je za námi a potřebujeme se podívat na to, co je před námi. Našli jsme řešení výpadku příjmů a způsob, jak stabilizovat náklady, které v souvislosti s nákazou koronavirem vznikly,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Vzhledem k tomu, že v době tvorby a přijetí úhradové vyhlášky pro tento rok nebylo možné stávající epidemiologickou situaci předvídat, způsobila by bezvýhradná aplikace této vyhlášky při vyúčtování úhrad roku 2020 nejpozději v roce 2021 výrazné ekonomické problémy významné části poskytovatelů zdravotních služeb a poskytovatelů sociálních služeb poskytujících zdravotní služby, a to vzhledem ke snížení objemu poskytnuté péče a na druhou stranu zvýšeným výdajům v souvislosti s péčí o pacienty s onemocněním COVID-19.

Pro zajištění potřebné dostupnosti hrazených zdravotních služeb pro pojištěnce i v následujících letech je nutné situaci řešit na systémové úrovni a formulovat pravidla pro příslušné kompenzování poskytovatelů. Cílem návrhu zákona je stanovit právní rámec pro kompenzace nákladů, které poskytovatelům zdravotních služeb vznikly v souvislosti s probíhající epidemií onemocnění COVID-19.

Úhradová vyhláška, která byla vydána na tento rok již v důsledku pandemie koronaviru neodpovídá realitě. Považujeme proto za klíčové nastavit úhrady tak, aby poskytovatelům zdravotní péče zohledňovaly výpadek příjmů spojené s pandemií, náklady na péči o pacienty s koronavirem a motivovaly je dohnat odložené výkony. Současně ještě navýšíme úhrady za zdravotní péči o 5 miliard korun na kompenzaci nákladů spojených s nákazou COVID-19 a také alokujeme další 3 mld. Kč na možnou úhradu nadprodukce,“ vysvětlil ministr Vojtěch.

Právní úprava zajistí úpravou kompenzačních mechanismů, aby očekávaný výpadek v produkci hrazených služeb, který v tuto chvíli předkladatel odhaduje na až cca 30,5 miliard korun, byl poskytovatelům kompenzován nejpozději při vyúčtování v roce 2021 do výše plánovaných nákladů systému veřejného zdravotního pojištění pro rok 2020 podle tzv. úhradové vyhlášky pro tento rok.

14:16 Podávanie jednotných žiadostí kampane 2020 poľnohospodári úspešne zvládli

 • Agrorezort zvládol situáciu aj počas pandémie koronavírusu
 • K 15.05.2020 bolo podaných 17 589 žiadostí
 • Podané žiadosti zodpovedajú 99,26% deklarovanej výmery

Bratislava, 18. mája 2020 – Agrorezort má za sebou úspešné podávanie jednotných žiadostí v kampani 2020 a to napriek rozsiahlym opatreniam, ktoré Slovenská republika zaviedla v čase šírenia ochorenia COVID-19. Štart kampane i samotné podávanie žiadostí, bolo plne zabezpečené. Pôdohospodárska platobná agentúra k 15.5.2020 eviduje 17 589 žiadostí.   

Dňa 6. 4. 2020 Pôdohospodárska platobná agentúra úspešne odštartovala kampaň na podávanie Jednotných žiadostí pre rok 2020. V súvislosti s pandémiou COVID-19 bolo potrebné zo strany Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky – ako správcu LPIS a Pôdohospodárskej platobnej agentúry, reagovať na neustále meniacu sa situáciu rýchlo a pružne, čo sa aj podarilo.  

Aj napriek možnosti a niektorým požiadavkám na predĺženie termínu podávania Jednotných žiadostí až do 15.6.2020 zo strany Európskej komisie, agrorezort túto možnosť nevyužil. Hlavým dôvodom bola vysoká miera rizika pri následnej administrácii žiadostí, pretože výnimka Európskej komisie sa týkala iba termínu na podanie žiadostí a nie celého procesu ich administrácie a kontrol, čo by následne mohlo ohroziť decembrové vyplácanie priamych podpôr. Zo strany agrorezortu bola prípravná fáza pre štart kampane plne zabezpečená, ako aj celý priebeh podávania žiadostí. Rezort dôsledne sledoval epidemiologickú situáciu na Slovensku a pravidelne vyzýval žiadateľov, aby si podávanie jednotných žiadostí nenechávali na poslednú chvíľu, ako tomu bolo  v ostatných rokoch. Obavy z krátkosti času sa nenaplnili, čo potvrdzujú aj údaje z IS GSAA ku dňu 15.5.2020.

Počet podaných žiadostí v IS GSAA ku dňu 15.5.2020 bol 17 589, čo je takmer 96 % stavu z roku 2019. Niektoré žiadosti budú podané ešte po termíne so sankciou, tak ako každoročne, preto možno očakávať, že počet žiadostí v roku 2020 dosiahne takmer totožnú úroveň ako v roku 2019. Dôkazom toho, že ponechanie termínu na podávanie žiadostí na 15.5.2020 bolo správne rozhodnutie, preukazuje aj skutočnosť, že podané žiadosti v roku 2020 plošne zodpovedajú 99,26 % deklarovanej výmery v roku 2019.

Údaje z IS GSAA ukázali, že nábeh žiadostí o priame podpory bol aj v roku 2020 mimoriadne nevyrovnaný. Od začiatku mája bolo podaných každý deň približne 1 000 žiadostí, pričom po štarte kampane až do 20.4.2020 len približne 50 denne a do konca mesiaca apríl približne 400 za deň. Aj na základe týchto údajov ministerstvo opakovane apeluje na žiadateľov, aby v budúcnosti neodkladali podávanie žiadostí a už vôbec nie registráciu na PPA, na posledné dni kampane.

10:45 MPSV zajišťuje potravinovou a materiální pomoc pro rodiny v nouzi

Ministerstvo práce a sociálních věcí pomáhá v době krize ve spolupráci s partnerskými organizacemi rodinám na hranici chudoby. Pandemie nemoci COVID-19 se negativně projevila na finančních rozpočtech rodin a stále více osob se proto nyní dostává do existenčních problémů. Partnerské organizace rodinám v nouzi zajišťují potraviny, základní hygienické potřeby a oblečení.

Dopady epidemiologické krize se začínají projevovat i v oblasti zajištění základní stravy. Toto může být problémem i pro lidi, kteří se před pandemií s většími finančními problémy nepotýkali.

„Epidemiologická krize zasáhla výrazně do rozpočtů zejména těch rodin, jež se už před krizí pohybovaly na hranici chudoby a nyní přišly o část příjmu. Takové rodiny mohou mít skutečně problém zajistit i základní potraviny“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Vzhledem k tomu, že většina školních jídelen není v současné době kvůli uzavření škol v provozu, může být tato pomoc aktuální i pro rodiny, jejichž děti měly nárok na bezplatné školní stravování v rámci tzv. obědů do škol. Za normální situace jsou „obědy do škol“ hrazeny z Operačního programu potravinové a materiální pomoci (OP PMP), jde o proplácení obědů připravovaných školní jídelnou. Finance, které se nyní neutratí za účelem úhrady školních obědů, jsou průběžně převáděny
a využívány právě v projektu Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám.

Rodiny můžou pomoc najít v partnerských organizacích MPSV, které díky projektu „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II“ poskytují  lidem v nouzi základní druhy potravin, hygienické potřeby, domácí potřeby a textil. Seznam partnerských organizací z celé ČR, které komodity distribuují, naleznete zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/aktuality-2.

Projekty jsou financovány z Operačního programu potravinové a materiální pomoci v rámci Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) a ze státního rozpočtu.

15. května 2020

Objemové akcie vonku aj vnútri budú povolené až pre 300 ľudí od mája 25. Ak bude epidémia naďalej pod kontrolou, kapacita sa od júna 8. zvýši na 500 ľudí a od júna 22. do 1000, povedal minister zdravotníctva Adam Vojtěch. Ale bude treba udržať rozstup.

◾️ Sprchy a šatne bude možné opäť využiť na športoviskách.

◾️ Návštevy nemocníc a domovov seniorov budú povolené aj od 25. mája. Môžu prísť dvaja príbuzní, ktorí budú merať teplotu.

◾️ Vo vnútri reštaurácií budú musieť nosiť masku personál a hostia, ktorí si ju môžu dať dole len na konzumáciu.

◾️ Priestory musia zostať zatvorené v čase od 23.00 do 6:00

◾️ Ľudia budú musieť nosiť masky na kúpaliskách – nebudú potrebné len vo vode, ani na postieľke alebo na uteráku.

◾️ Od 25 mája budú môcť ľudia navštíviť vnútorné priestory štátnych hradov a chateau a tiež ZOO záhrad – v maske.

◾️ Naopak, masky nebudú povinné vonku, pri zachovaní rozstupu.

14. května 2020

12:47 Poděkování zdravotnickému personálu v první linii

Ředitel FN Brno prof. Jaroslav Štěrba společně se zdravotnickým náměstkem pro pracoviště Bohunice a Porodnice prof. Ondřejem Ludkou dnes navštívili Kliniku infekčních chorob FN Brno a LF MU, aby osobně poděkovali zdravotníkům v první linii. Klinika se stejně jako celá nemocnice potýkala s důsledky kyberútoku, který následovala masivní opatření související s epidemií koronaviru a péčí o takto nemocné pacienty.

 „Jsem hrdý na personál naší kliniky, který se v těchto těžkých dobách semkl a držel při sobě. Všichni pracovali s velkým nadšením a plným nasazením, aby zvládli tuto mimořádnou situaci, která prokázala velmi dobrou připravenost kliniky na příjem těchto pacientů, počet vyčleněných lůžek byl dostačující. Ocenil bych ještě jmenovitě zásadní podíl paní primářky Radany Pařízkové a vrchní sestry paní Drahoslavy Švábenské na zvládnutí chodu kliniky po stránce organizační,“ řekl přednosta Kliniky infekčních chorob FN Brno a LF MU prof. MUDr. Petr Husa, CSc. Zdůraznil zároveň, že klinika byla vybavena dostatečným množstvím ochranných prostředků. Celkem zde bylo hospitalizováno 55 pacientů s COVID-19, v současné době se jejich počet snížil na jednotky.

Fakultní nemocnice Brno

Práci personálu ocenil ředitel FN Brno prof. Jaroslav Štěrba, který poděkoval všem zaměstnancům kliniky v čele s přednostou prof. Petrem Husou, primářkou MUDr. Radanou Pařízkovou a vrchní sestrou Drahoslavou Švábenskou: „Velice si Vašeho nasazení vážíme,
a proto jsme se s náměstkem Ludkou rozhodli Vaši kliniku navštívit jako první, abychom na místě vyjádřili své díky právě Vám, kteří jste byli tzv. v první linii.“

13. mája 2020

21:14 Zaměstnanci firem v platební neschopnosti budou moci opět požádat Úřad práce o vyplacení dlužné mzdy

Zaměstnanci firem, kterým zaměstnavatel nevyplatil mzdu, protože je v platební neschopnosti, budou opět moci požádat o vyplacení mzdového nároku Úřad práce. Možnost domáhat se dlužné mzdy touto cestou aktuálně brání zákon přijatý ke zmírnění dopadů epidemie pro oblast justice, insolvencí a exekucí.

Podle této legislativy se totiž nepřihlíží k insolvenčním návrhům podaným na firmy věřiteli od 24. dubna do konce srpna. Zákonem však byla omezena i možnost vymáhání a úhrady mzdových nároků prostřednictvím ÚP ČR. Nápravu situace přináší návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD), který již podpořili poslanci
a dnes i Senát.

Od 24. dubna platí zákon 191/2020 Sb. (tzv. „lex covid justice“). Jeho smyslem je zmírnění dopadů epidemie koronaviru na účastníky soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby, ale týká se i insolvencí. Tato právní úprava má však negativní dopad na zaměstnance, jejichž zaměstnavatel je v platební neschopnosti.  Stávající podoba zákona totiž znemožňuje Úřadu práce ČR vyplatit zaměstnanci mzdový nárok za zaměstnavatele, jak bylo možné doposud.

Zaměstnanci díky návrhu MPSV budou mít opět možnost získat alespoň část ze mzdových nároků, které jim zaměstnavatel v platební neschopnosti dluží. O vyplácení mzdového nároku mohou žádat Úřad práce ČR. Pro tyto případy tak budou platit obdobné podmínky jako před nabytím účinnosti, tzv. lex covid justice.

Nově bude ÚP ČR moci dlužnou částku po zaměstnavatelích vymáhat až 3 měsíce poté, co tzv. lex covid justice přestane platit.

Ke vstupu úpravy v účinnost zbývá již jen souhlas prezidenta republiky vyjádřený jeho podpisem.

19:33 Odklad splatnosti sociálního pojištění pomůže zaměstnavatelům překonat obtíže

Zaměstnavatelé budou moci až do 20. října letošního roku odložit platby na sociální zabezpečení (tj. 24,8 %), které by jinak museli odvést za květen až červenec. Z hrubých mezd by odváděli pouze pojistné placené za zaměstnance (6,5 %). Návrh MPSV dnes schválila dolní komora. Zároveň poslanci schválili pozměňovací návrh ohledně ošetřovného. Podle tohoto návrhu budou mít nárok na ošetřovné všichni rodiče, kteří nemůžou z objektivních důvodů dát dítě do školy či školy. Materiál musí ještě projednat Senát PČR a podepsat prezident republiky.

Odklad pojistného

Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za měsíce květen až červenec 2020 budou moci zaměstnavatelé hradit až do 20. října 2020. Pokud se firmy rozhodnou k tomuto odkladu, bude jim sníženo penále z dlužného pojistného
o 80 %. Pro zaměstnavatele bude odklad pojistného znamenat volné prostředky pro udržení firmy v chodu, a tedy i udržení zaměstnanosti. A to pouze za minimální cenu platby odloženého pojistného odpovídající navýšení o pouhá necelá 4 % p. a. Navržená úprava se týká pojistného splatného do 20. června, do 20. července a do 20. srpna 2020. Zachována zůstává povinnost zaměstnavatele z vyměřovacího základu zaměstnance srazit a odvést pojistné za zaměstnance.

Navrhované opatření nebude mít žádný vliv na příjmy z pojistného, neboť samotné pojistné bude zaplaceno sice později, než ve stanoveném termínu, ale stále v roce 2020.

„V případě, že se zaměstnavatelé rozhodnou využít odklad pojistného se sníženým penále, nebude firma nikde vedená jako dlužník. To je důležité při poskytování dotací nebo jiných forem podpory při současné pandemii,“ doplňuje ministryně Maláčová.

Další změny

Společně s možností odkladu plateb pojistného bylo navrženo přijetí dvou opatření, která značně přispějí ke zjednodušení administrativy v oblasti placení pojistného a předkládání přehledů.

Prvním je zavedení povinnosti zaměstnavatele předkládat přehled o výši vyměřovacího základu a o výši pojistného, evidenční listy důchodového pojištění, přílohy k žádosti
o dávku nemocenského pojištění a oznámení o dni nástupu zaměstnance do zaměstnání a dni skončení zaměstnání OSSZ výlučně elektronicky, což je dnes již převládající způsob jejich podávání.

Dalším opatřením je zrušení možnosti úhrady pojistného v hotovosti na pokladnách OSSZ. Ty dnes přijímají v hotovosti již jen 0,2 % všech plateb pojistného, jejich provoz
je náročný na lidské zdroje a bezpečnostní opatření, velmi nákladný, a tím neefektivní. Osobní kontakt na pokladnách znamená také vyšší riziko přenosu nákazy.

Ošetřovné

Nárok na ošetřovné budou mít nadále všichni rodiče, kteří z objektivních důvodů nemohou dát dítě do školy či školky. A to až do 30. června. Mezi důvody patří například zdravotní riziko, kdy je dítě náchylné k nemocem, alergické, nebo žije ve společné domácnosti s někým z rizikové skupiny, také nedostatečná kapacita a krátká provozní doba ve školních skupinách apod.

Návrh zákona schválený poslanci bude nyní postoupen k projednání v Senátu, pokud bude souhlasit i většina horní komory, bude zbývat už jen podpis prezidenta republiky.

13:46 Minister I. Korčok telefonoval s rumunským rezortným partnerom

Nadštandardné bilaterálne vzťahy, spoločné pozície v zahraničnopolitických témach, obchodná a ekonomická spolupráca, ale aj boj proti novému koronavírusu boli témy dnešného (13. mája 2020) rozhovoru ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ivana Korčoka s rumunským rezortným partnerom Bogdanom Aurescu. „Rumunského partnera som informoval o tom, ako sme si v Bratislave a Liptovskom Mikuláši minulý týždeň počas osláv ukončenia II. svetovej vojny okrem iných uctili aj príslušníkov armády jeho krajiny, ktorí zomreli počas oslobodenia našej krajiny,“ povedal šéf slovenskej diplomacie.

Minister I. Korčok v rozhovore vyzdvihol aktivity minuloročného predsedníctva Rumunska v Rade Európskej únie a podporil rumunské ambície stať sa členom Schengenského priestoru.

V prvom vzájomnom telefonáte si obaja ministri vymenili aktuálne informácie ohľadom koronakrízy. „V tejto súvislosti sme sa venovali aj otázke postupného otvárania ekonomík a aktivitám na úrovni EÚ, ktoré sa venujú práve týmto procesom,“ uzavrel I. Korčok.

12:21 Fakultní nemocnice Brno

Spuštění nového rezervačního systému pro samoplátce testů na koronavirus: https://www.fnbrno.cz/novy-rezervacni-system-pro-samoplatce-testu-na-koronavirus/t6852.

11. mája 2020

20:35 Vláda od 25. května na základě příznivé epidemiologické situace zmírňuje povinnost nošení roušek na veřejnosti

Vláda dnes na základě návrhu Ministerstva zdravotnictví rozhodla o dalších výjimkách z nošení roušek a stanovila, že se od 25. května zmírní pravidla pro jejich nošení na veřejnosti.

Od 12. května se povinnost nosit roušku mimo bydliště nově nevztahuje na účastníky přijímacího řízení a členů zkušebních komisí ve školách, pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 metru; na studenty, účastníky přijímacího řízení, akademické pracovníky, členy zkušebních komisí pro státní zkoušky a přijímací zkoušky na vysokých školách, pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 metru a pokud je v místnosti maximálně 15 osob a na pacienty a zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotní péče.

Při zachování příznivé epidemiologické situace bude od 25. května zrušeno povinné nošení ochranných prostředků dýchacích cest při pohybu a pobytu mimo bydliště. Vláda tak rozhodla s ohledem na doporučení Pracovní skupiny pro uvolňování karanténních opatření při Ministerstvu zdravotnictví, která vyhodnotila současný vývoj epidemie jako příznivý. Nadále však bude platit povinné používání roušek ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště; v prostředcích veřejné dopravy, včetně taxislužby; na všech ostatních místech, kde se nacházejí alespoň 2 osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Pokračuje pozitivní vývoj epidemie. Dokonce lepší, než jsme čekali. Epidemiologická skupina pana docenta Maďara proto o víkendu zasedla a doporučila roušky na veřejnosti rozvolnit dříve. Je nutné zdůraznit, že k tomuto dojde pouze za předpokladu, že se situace nezhorší. Uvidíme také, jak se na počtech nakažených projeví dnešní velká vlna uvolňování opatření,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Na dnešním jednání vlády bylo také schváleno krizové opatření k řešení pracovně lékařských služeb. Podle něj budou čestná prohlášení nahrazující posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání podle zákona o specifických zdravotních službách platit do konce nouzového stavu. Jestliže nebyly po dobu trvání nouzového stavu provedeny pracovně lékařské periodické prohlídky, platnost lékařských posudků o zdravotní způsobilosti k práci vydaných na základě vstupních lékařských prohlídek, pracovně lékařských periodických prohlídek nebo pracovně lékařských mimořádných prohlídek, jejichž platnost končí v době vyhlášeného nouzového stavu, se prodlouží do konce nouzového stavu.

19:48 V úterý 12. května se ve 12 hodin rození zvony a vozy zdravotnických záchranných služeb jako poděkování všem zdravotníkům

V úterý 12. května, na Mezinárodní den sester, se ve 12:00 rození zvony a vozy zdravotnických záchranných služeb po celé ČR po dobu jedné minuty. Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Asociací záchranných služeb a Českou biskupskou konferencí tak vyjádří poděkování všem pracovníkům ve zdravotnictví za jejich mimořádné nasazení v boji s koronavirem.

„Všichni zdravotničtí pracovníci byli, jsou a budou při řešení těchto krizových situací našimi hrdiny a já jim za jejich nasazení v boji s koronavirem nesmírně děkuji. Jejich práce byla, s ohledem na závažnost situace, kterou nikdo z nás ještě nezažil, velmi fyzicky i psychicky náročná. Cílem jejich každodenního snažení bylo minimalizovat případný přenos nákazy při kontaktu nemocného s dalšími osobami a zabránit šíření infekčního onemocnění. Právě díky nim se nám to podařilo,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Více:

Informace na stránkách MZ ČR: https://koronavirus.mzcr.cz/category/tiskove-zpravy/

Výzva České biskupské konference: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200508zvony-se-rozezni-12-kvetna-ve-12-00-hodin

Stránky Asociace záchranných služeb: https://www.azzs.cz/

10. mája 2020


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *