Česká republika

Alarmujúce dopady zmeny klímy na zdravie Európanov

Čerstvě zveřejněná zpráva Expertní rady evropských akademií (EASAC), jejímž členem je i AV ČR, se soustřeďuje na alarmující důsledky klimatické změny na zdraví Evropanů. Zároveň opět zdůrazňuje nutnost klimatické změně čelit a vynasnažit se ji zmírnit, a to především rychlým snížením spotřeby fosilních paliv.

EASAC, který slouží jako poradní orgán Evropské unie, sdružuje čelní evropské vědce z 27 národních akademií věd včetně Akademie věd ČR. V tomto případě se na zprávě aktivně podíleli Blahoslav Maršálek z Botanického ústavu AV ČR (koordinátor pracovní skupiny EASAC pro toto téma a spoluautor několika kapitol zprávy) a Aleš Urban z Ústavu fyziky atmosféry AV ČR (peer reviewer).

Při sestavování zprávy „The imperative of climate action to protect human health in Europe“ (Nezbytnost klimatické akce pro ochranu lidského zdraví v Evropě) EASAC vycházel z řady nezávislých studií o účincích klimatické změny na zdraví člověka, přičemž shrnul jejich nejvýznamnější poznatky a vyvodil z nich nové důležité závěry.


Je doloženo, že klimatická změna má významný dopad na lidské zdraví a zdravotní rizika se budou do budoucna zvyšovat. „Řešení jsou na dosah, a zařídíme-li se podle současných vědomostí, můžeme leccos odvrátit, k tomu je však zapotřebí politická vůle,“ konstatuje EASAC v tiskové zprávě vydané k podrobnému šedesátistránkovému reportu.

„Při současném trendu vývoje emisí skleníkových plynů odhadujeme [na základě projekcí klimatických modelů] do konce tohoto století průměrné globální navýšení teploty o více než 3 °C ve srovnání s předprůmyslovou úrovní. Nárůst teploty bude vyšší nad pevninou než nad oceány, a vystaví tak celosvětovou populaci bezprecedentnímu urychlování klimatické změny, čímž přispěje k rozmachu chorob a předčasné úmrtnosti,“ varuje EASAC.

Ke konkrétním zdravotním rizikům spojeným se změnou klimatu patří podle EASAC následující:

·         Lidé budou stále častěji vystaveni vysokým teplotám a extrémním vlivům, jako jsou záplavy, sucha a zvýšené koncentrace znečištění atmosféry škodlivými látkami a pylovými alergeny.

·         Poroste riziko nedostatku potravin a podvýživy.

·         Poroste riziko nucené migrace.


·         Poroste výskyt některých infekčních onemocnění (včetně chorob šířených komáry, vodou a potravou).

EASAC zdůrazňuje, že včasné kroky proti současným a budoucím dopadům na lidské zdraví se do budoucna vyplatí i z ekonomického hlediska. Hlavním krokem by přitom mělo být omezení emisí skleníkových plynů. EASAC v této souvislosti vybízí nejen k urgentnímu omezení využívání fosilních paliv, ale také ke zdravější, udržitelnější výživě. Potravinové systémy se na emisích podílejí téměř z jedné třetiny a podle EASAC by tento podíl bylo možno odpovědnějším přístupem snížit až o 40 %.

„Jestliže nezačneme neprodleně jednat, abychom snížili emise a udrželi teplotu pod limitem dvou nebo méně stupňů Celsia zakotveným v Pařížské klimatické dohodě, budeme čelit dost možná nezvratným změnám, které budou mít dalekosáhlé dopady na mnoho aspektů lidského zdraví,“ upozornil Andy Haines z London School of Hygiene & Tropical Medicine, který je jedním z hlavních autorů zprávy.

„Vědecká obec má důležitou roli v generování znalostí a vyvracení dezinformací. Doufáme, že tato ucelená zpráva poslouží jako budíček, který přitáhne pozornost k nutnosti jednat, zvláště co se týče opatření pro dekarbonizaci ekonomiky. V opatřeních zaměřených na zmírnění dopadů klimatické změny a adaptaci na tuto změnu je třeba více připomínat ochranu zdraví,“ uzavřel Haines.

Dalito.sk o tom informovala Markéta Růžičková, z tlačového oddelenia Kancelárie Akadémie vied ČR.

O EASAC

EASAC je tvořen zástupci národních akademií věd členských států Evropské unie, Norska a Švýcarska a slouží jako poradní orgán politickým činitelům EU. Představuje těleso, díky kterému je evropská věda slyšet. Úkolem těchto zástupců národních akademií je poskytovat nezávislé, expertní a na důkazech založené poradenství k vědeckým aspektům evropských politik všem, kteří vytvářejí nebo mají vliv na politiku institucí Evropské unie.


Slovenskí vedci objavili nový druh hada


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *