Alarmujúce zistenie: všetka hmota vyprodukovaná človekom je už ťažšia než všetok život na Zemi

Dalito.sk/Výstavba obchodného centra v Oslo/foto: Dalito.sk

Rok 2020 znamená vážny zlom v zaťažení našej planéty a napokon aj v problematike odpadov. Prvýkrát v histórii ľudstva totiž človekom vyprodukované materiály vážia zrejme viac než všetok život na Zemi, píše americká vedecká publicistka Stephanie Pappas v Scientific American.

Certifikovaná absolventka vedeckej komunikácie na Kalifornskej univerzite vo svojom najnovšom článku  sumarizuje výsledky nového výskumu, resp. štúdie environmentálnych vedcov uverejnenej vo vedeckom časopise Nature.

Hmotnosť ciest, budov a všetkých ďalších vyrobených materiálov či produktov tvoriacich súčasť nášho života sa približne každých dvadsať rokov zdvojnásobuje. Podľa autorov štúdie však dnes už všetka táto ľudstvom vyrobená hmota váži zhruba 1,1 teraton, t. j. 1,1 bilióna ton. To je na úrovni hmotnosti všetkej biomasy na Zemi.

Hmotnosť ľudstvom vyrobených objektov a predmetov na začiatku 20. storočia dosahovala len 3 % hmotnosti svetovej biomasy. Výroba či produkcia sa za ostatných 120 rokov zrýchlila natoľko, že v súčasnej dobe „každý týždeň vyprodukujeme veci, ktorých hmotnosť je na úrovni hmotnosti všetkých 7,7 miliárd ľudí na zemi“ (vypočítanej na základe priemernej telesnej hmotnosti). „Len samotné plasty na celom svete vážia celkovo dvakrát toľko ako všetky morské živočíchy a suchozemské zvieratá dokopy. Budovy a infraštruktúra vážia viac než všetky stromy a kríky.“

V týchto porovnaniach však ešte nie je zarátaný odpad. Ak by sme započítali aj odpad, tak hmotnosť všetkých vyprodukovaných vecí, od ciest a budov až po smartfóny spolu so všetkým odpadom „začala prevažovať nad biomasou už v roku 2013“.

Do biomasy tu nie je započítaná voda. Ak by sa zarátala aj voda, potom výsledky hmotnej ľudskej produkcie spolu s množstvom odpadu budú mať už v roku 2031 rovnakú hmotnosť ako všetka biomasa spolu s množstvom vody na Zemi.

Ak bude tento trend pokračovať, hmotnosť ľudských hmotných produktov „vzrastie do roku 2040 na trojnásobok svetovej biomasy,“ pripomína Stephanie Pappas varovanie uvedenej štúdie. Cituje aj varovné konštatovanie jedného z odborných recenzentov štúdie Fridolina Krausmanna z Univerzity prírodných zdrojov a prírodných vied (BOKU) vo Viedni, že „v priebehu nasledujúcich 20 rokov vyprodukujeme toľko odpadu, ako za posledných 110 rokov dokopy“.

Tento nový výskum a štúdia uverejnená v časopise Nature prináša výsledky, resp. zistenia, ktoré sú už naozaj alarmujúce.