Allianz – Slovenská DSS spravuje vyše 3 miliardy

Dalito.sk/ilustračné foto: pixabay.com - Kschneider2991
PR -
  • Allianz – Slovenská DSS je najväčšou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou v počte sporiteľov aj v objeme spravovaných aktív
  • Ak chcete byť zodpovedný k svojmu budúcemu dôchodku, ASDSS odporúča časť úspor mať v akciovom fonde a na dôchodok si prispievať aj dobrovoľnými príspevkami
  • Priemerný vek sporiteľa v 2. pilieri je okolo 40 rokov

Objem majetku sporiteľov v 2. dôchodkovom pilieri vo všetkých piatich dôchodkových správcovských spoločnostiach dosiahol v polovici augusta 2020 spolu 9,74 miliardy eur*. Takmer tretinu tohto objemu, vyše 3,01 mld. eur spravuje najväčšia DSS-ka na trhu Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť (ASDSS).

„Úspory vo výške tri miliardy eur predstavujú pre nás predovšetkým obrovský záväzok voči našim sporiteľom. O to viac, že ide o prostriedky určené na dôchodok,“ hovorí predseda predstavenstva Allianz SDSS Miroslav Kotov.

Najväčšia v objeme aj počte sporiteľov

ASDSS je najväčšou DSS-kou na trhu nielen v objeme spravovaných aktív, ale aj v počte sporiteľov. Spomedzi všetkých 1,614 milióna sporiteľov v 2. pilieri si viac ako 470-tisíc ľudí sporí na dôchodok práve v Allianz – Slovenskej DSS.

Počet mladých ľudí, ktorí v posledných rokoch vstupovali do druhého piliera, rekordne rástol a dôchodkové fondy podľa M. Kotova dosahovali výborné zhodnotenia.

Veľkou výzvou naďalej ostáva príliš veľký podiel úspor v garantovaných fondoch, keď väčšina sporiteľov (78 %) má svoj majetok uložený v garantovaných, dlhopisových fondoch, ktoré tvoria 2,34 mld. eur. Len 22 % si na svoj budúci dôchodok sporí v akciových fondoch, kde je kumulovaných 0,67 mld. eur.

„Vzhľadom na priemerný vek sporiteľov, ktorý je okolo 40 rokov, by mala mať väčšina sporiteľov aspoň časť svojich úspor investovanú v akciovom fonde a zvolenú kombináciu fondov držať dlhodobo. To znamená, v prípade prepadov na trhoch nepanikáriť a nemeniť svoju investičnú stratégiu pod vplyvom strachu. Preskakovanie z fondu do fondu je tou najhoršou možnou alternatívou,“ upozorňuje M. Kotov.

Ďalšou možnosťou ako si zvýšiť budúci dôchodok je posielať si na svoj dôchodkový účet aj dobrovoľné príspevky nad rámec tých zákonných. Druhý pilier je totiž stále najlacnejší spôsob sporenia si na dôchodok, ktorý by mali sporitelia využívať čo najviac.

Demografia nepustí

Posledné roky potvrdili, že stabilita je pre 2. pilier kľúčová. Zároveň sa 2. dôchodkový pilier stal nevyhnutnou a rešpektovanou súčasťou dôchodkového systému.

„Význam 2. piliera dnes už, našťastie, nik nespochybňuje. Demografické zmeny sa pomaly prejavujú, zatiaľ najmä na trhu práce a je len otázkou pár rokov, kedy naplno zatlačia na dôchodkový systém. Vlastné dôchodkové úspory prinášajú sporiteľovi aj istú slobodu. Čím viac svojich vlastných úspor bude totiž dôchodca mať, tým menej bude závislý na rozhodnutiach politikov,“ uzatvára M. Kotov.

Pre viac informácií o výhodách sporenia v 2. pilieri a možnosti vstúpiť doň nájdete na: www.asdss.sk

*Zdroj: Asociácia dôchodkových správcovských spoločností (ASDSS)

Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. je členom skupiny Allianz. K 14. 8. 2020 spravovala majetok v dvoch dôchodkových fondoch PROGRES a GARANT v celkovej čistej hodnote viac ako 3,01 miliárd eur.  Počet sporiteľov k tomuto dátumu bol 470-tisíc. Viac informácií nájdete na: www.asdss.sk