Česká republika

Do ambulancií mieria „sekretárky“, zmenia pravidlá

Ministerstvo zdravotníctva to počúvalo z každej strany až sa rozhodlo, že zaťažených lekárov a sestry odľahčí od administratívy. V ambulanciách už budú môcť pôsobiť aj nezdravotnícke administratívne sily. Lekári a sestry sa tak budú môcť naplno venovať pacientom. Dalito.sk o tom informovala Gabriela ŠTĚPANYOVÁ, hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva ČR. 

Ministerstvo zdravotnictví reaguje na podněty z praxe a přichází s dalším opatřením, jak zdravotníkům snížit administrativní zátěž. Ve spolupráci s Institutem pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví připravilo nový kurz Administrativní pracovník ve zdravotnictví.

Díky němu bude možné ve zdravotnictví zaměstnat nezdravotnické pracovníky, kteří budou lékařům a sestrám pomáhat s administrativou. Cílem je zdravotníkům od administrativy ulevit a umožnit jim více času věnovat pacientům.


„Je velmi důležité, aby každý zdravotník dělal tu práci, ke které je kvalifikovaný. Aby fungovaly týmy od pomocného a nižšího zdravotnického personálu, přes praktické a všeobecné sestry, až po lékaře. Administrativu pak mají zajišťovat administrativní pracovníci, aby se lékaři a sestry mohli věnovat své práci naplno. Je to další krok v naší snaze snížit zdravotníkům administrativní zátěž. Jsem moc rád, že díky novému vzdělávacímu programu vznikne možnost vytvoření pracovní pozice, která bude mnohdy velmi náročnou administrativu pokrývat,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (nom. ANO).

Vzdělávací program Administrativní pracovník ve zdravotnictví je určen pro osoby s ukončeným středoškolským vzděláním s maturitou, které mají zájem pracovat ve zdravotnictví v oblasti administrativy. Absolvent vzdělávacího programu bude připraven tak, aby mohl podporovat zdravotnické pracovníky v administrativní oblasti a vykonávat další administrativní práce související se zdravotnictvím. Díky tomu se sníží administrativní zátěž zdravotnických pracovníků.

Registry, hlášení, dokumentace…


Program se skládá z části teoretické a zahrnuje například témata týkající se práce se zdravotnickými registry, statistickými hlášeními, vedení zdravotnické dokumentace, vykazování zdravotní péče a podobně. Dále pak zahrnuje část praktickou. Aby se s novou profesí seznámili vedoucí pracovníci zdravotnických zařízení, je pro ně připravena informační prezentace, jejímž obsahem jsou základní informace o vzdělávacím programu, o profilu absolventa a o možnostech jeho uplatnění v reálném provozu zdravotnických zařízení.

Každý druhý týden v pátek

Program realizuje Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví a je rozložen do dvou kalendářních měsíců, kdy prezenční kurzy budou probíhat každý druhý týden v pátek a v sobotu. Celkový časový rozsah je 48 výukových hodin. Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou ve formě písemného testu v elektronické podobě a pohovorem. První kurz bude zahájen v pátek 14. února 2020.


Další informace o vzdělávacím programu Administrativní pracovník ve zdravotnictví a přihlašovací formuláře jsou umístěny na webových stránkách Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví ZDE.

Ministerstvo chce chrániť psychiku zdravotníkov

 


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *