PR články

ANKETA KLUBOV: Zmenilo sa niečo v slovenskom hokeji?

Podľa mediálnej dohody DALITO so Slovenským zväzom ľadového hokeja (SZĽH) redakcia oslovila všetky hokejové kluby na Slovensku, ktorých je takmer sto. Cieľom rozhovorov s vedením jednotlivých klubov, vrátane samostatných ankiet, je podľa prezidenta SZĽH Martina Kohúta zistiť reálny stav v hokejovom hnutí, ktorý podľa neho nemusí odzrkadľovať medializované  nálady medzi hokejistami.

„Mojím zámerom je vytvoriť iný pohľad na prácu v hokejových kluboch na Slovensku. Osobne veľa cestujem a stretávam sa s ľuďmi, ktorí i skutočne  a ťažko pracujú v kluboch a viem, že je to inak, ako sa to môže zdať niekomu za počítačom alebo v bratislavskej kancelárii,“ reagoval prezident SZĽH Martin Kohút s tým, že bude rád, ak objektívne zistenia vyplávajú na verejnosť. „Bol by som naozaj rád, aby z jednotlivých klubov prevládali pri rozhovoroch pozitívne veci, ale neviem to už teraz ovplyvniť. Snažil som sa o to posledné tri roky. Rozhovory a zistenia budú pre mňa aj spätná väzba,“ uviedol Kohút.

DALITO sa dohodlo so SZĽH. Kluby, už je to len na vás

Ide teda o jedinečnú šancu pre zástupcov vedení klubov vyjadriť svoj názor na dianie v hnutí. Možno spoločne zistíme, či zmeny, ktoré „zlatí chlapci“ a nové vedenie SZĽH sľubovali majú po troch rokoch reálne kontúry alebo nie. Záleží len na vedeniach klubov, či hodenú rukavicu využijú a povedia nahlas, čo si myslia.

Na anketovú otázku DALITO zatiaľ do prvej uzávierky reagovalo týchto sedem klubov. Uverejňujeme ich podľa toho, ako postupne zasielali odpovede do redakcie.

OTÁZKA: Čo sa za posledné 3 roky v slovenskom hokeji podarilo vyriešiť a posunúť dopredu a naopak, čo vás sklamalo, čo možno nové vedenie SZĽH sľúbilo a nenaplnilo a čo ste vy, ako klub z vlastnej iniciatívy za 3 roky urobili, aby sa veci posunuli dopredu?

Jana Lopatníková, prezidentka HK LIBA ACADEMY 11 Košice

Počas troch rokov fungovania nového vedenia SZĽH nepociťujeme výrazné zmeny smerom k lepšiemu ku klubom. Čo môžeme kladne hodnotiť je zavedenie informačného systému.  Sklamal nás nezáujem o malé kluby a o výchovu detí. Neprihliada sa na špecifikum a jedinečnosť klubov. Súťaže boli nastavené tak, aby mohli hrať veľké kluby s väčším počtom detí, preto naše deti nemohli hrať súťaž. Požiadali sme SZĽH  o udelenie výnimky, s podporou klubov, ktorých sa to týkalo. Argument zväzu, že
žiadne výnimky Výkonný výbor (VV) neudeľuje bol nepravdivý, lebo počas celého obdobia
fungovania VV bolo tých výnimiek udelených veľmi veľa. Z prostriedkov, ktoré dostávame na činnosť klubu polovicu musíme vrátiť formou štartovného, ktoré bolo niekoľkonásobne zvýšené ako  to bolo za predchádzajúceho vedenia. Zvýšil sa nárast zamestnancov, čo komplikuje
komunikáciu a vybavovanie našich požiadaviek. Snažíme sa často podávať podnety a návrhy na zmeny, ktoré vychádzajú z našich  skúseností. ( Stanovy, súťažný poriadok, štartovné, financovanie rozhodcov, smernice…)

Adriana Hosťovecká, prezidentka HK Trnava

Keďže som v hokejovom hnutí a v práci v klube nováčik, odpoveď formulujem v mene trénerov nášho klubu, pretože oni vedia porovnať obdobie „Pred Kohútom“ a teraz. Obrovským plusom v práci v hokejovom klube je elektronická matrika, náš manažér Miro Cibulka si považuje najmä vyplácanie klubov podľa „histórie hráča“, ktorá zrkadlí skutočnú prácu klubov, hoci na to doplácajú mladé kluby, alebo aj  také ambiciózne kluby akým je Trnava. Tento systém vnímame ako  „spravodlivý“ a dúfame, že bude zachovaný akýmkoľvek ďalším vedením slovenského hokeja. Za náš klub kvitujeme vyplácanie rozhodcov cez SZĽH a oceňujeme pre kategórie dorastu aj partnerstvo s Kauflandom. Čo sa týka športovej stránky, tak zmeny nijaké neevidujeme. Naopak, zdá sa nám, že súťaže idú úrovňou dole, po športovej stránke máme veľké výhrady. Tvrdošijne sa na Slovensku  držíme školských rokov pri kategóriách, hoci športové triedy vo väčšine klubov už nefungujú. To, že neprechádzame na kategórie podľa ročníkov narodenia je spiatočnícke. Nemôžeme pochváliť výbery do reprezentácií, kedy najmä od 17 rokov hore reprezentační tréneri vážne ignorujú prvoligové kluby. Máme vážne obavy, že športová stránka sa v slovenskom hokeji nastavuje podľa vplyvu jednotlivých klubov na Výkonný výbor SZĽH a nie v prospech športovej stránky NÁŠHO hokeja. Stále hľadáme tvár súťaží, súťaže nie sú riadne nastavené, chýbajú informácie a vládne chaos. Deje sa tak podľa nás len preto, že sa stále za niečo lobuje a niekto si pretláča svoje priority podľa toho, ako stojí v súťažiach. Prostredie súťaží nie je transparentné. Deje sa to v žiackych súťažiach, v mládežníckych kategóriách a v tejto sezóne sme boli toho svedkom aj v 1.HL (kauza Nové Zámky). V 1.HL dobre nefunguje ani spolupráca s partnerom ligy St. Nicolausom a Budišom.  Chýbajú školenia a vzdelávanie pre trénerov, ale aj rozhodcov. Za HK Trnava môžeme povedať, že sa snažíme v rámci svojich možností robiť poctivú a dobrú prácu a fungujeme najlepšie ako vieme. Obklopujeme sa ľuďmi, ktorí majú radi hokej a našim cieľom je VYCHOVAŤ HOKEJISTU. Počas poslednej sezóny sme spustili niekoľko projektov a zmien, ktoré nás k tomu dovedú. Určite! Zaoberáme sa aj vzdelávaním našich trénerov, vytýčili sme si vlastnú metodiku ako vrátiť v hokeji na ľad zábavu a kreativitu. Snažíme sa viesť dialóg s rodičmi a pracovať aj na ich vnímaní športovania ich detí.

Matúš Martiška, finančný manažér HK Iskra Partizánske, o.z.

Pozitíva, resp. podarilo sa:

 • zavedený prehľadný systém financovania pre kluby, nezávislý od subjektívneho hodnotenia jedného človeka
 • dofinancovanie klubov formou schémy motivačného príspevku
 • zavedená užívateľsky priaznivá elektronická matrika šetriaca klubom čas a náklady
 • centrálne obstarávané produkty (rolby, strelnice, minimantinely)
 • rešpektovaný GM a skúsený headcoach pri seniorskej reprezentácii
 • finančná pomoc SZĽH pri rekonštrukciách zimných štadiónov
 • príprava a školenia trénerov prípraviek, športových ambasadorov
 • zabezpečiť nové komerčné zdroje financovania

Negatíva:

 • zmeny modelov súťaží a spôsob ich zavádzania systémom „lámanie cez koleno“, aby to vyhovovalo niektorým klubom a neberie sa do úvahy, čo zmeny v budúcnosti prinesú.
 • nevieme sa stotožniť s niektorými účelmi, na ktoré sú používané projektové zdroje z MŠ SR.
 • absolútne zle odkomunikované zavedenie inštitútu štartovného
 • neuskutočnené prevzatie vyplácania odmien všetkých rozhodcov
 • výsledok projektu výstavby malých hokejových/multifunkčných hál ( 128 avizovaných lokalít, ktoré prejavili záujem vs. 1 kontraktačne potvrdená)
 • na klubovej úrovni necítime prínos z takmer 3-násobného nárastu interných pracovníkov zväzu

Za klub sme kompetentným v SZĽH opakovane pripomienkovali nové modely súťaží a spôsob zavádzania štartovného. Okrem toho sme sa zúčastnili každého dohodovacieho konania a aktívne sme predkladali návrhy na úpravu smerníc, poriadkov a stanov SZĽH. Zapojili sme sa do pilotných projektov reštartu hokejového hnutia v rámci Trenčianskeho kraja.

Ján Šeliga, jeden zo zakladateľov Speeders Bratislava

Pre pochopenie odpovede je potrebné ozrejmiť, že Speeders Bratislava je detský HK existujúci iba tri roky, pracujúci s kategóriami malých detí od PP až HP4. Aj napriek tomu, že sa náš model líši v hokejovom prístupe a pre viaceré hokejové subjekty sme často vnímaní ako neštandardný, možno až antisystémový klub, nemali sme so žiadosťou stať sa členom SZĽH žiaden problém. Resp. o žiadnej bariére, ktorá by mohla vzísť z vnútra SZĽH sme nemali povedomie, pričom do SZĽH sme vstupovali predovšetkým za účelom možnosti zapojenia sa do zväzových súťažných líg a turnajov. Škoda len, že operatívna časť ligy pre prípravku nedopadla úplne tak, ako bola prezentovaná. Členom SZĽH sme ešte len prvú sezónu a tak hodnotiť celkové trojročné obdobie nám neprináleží. V poslednom roku však registrujeme viacero zväzových projektov a vízií detskej hokejovej metodiky. Ďaleko viac, ako tomu bolo v minulosti! Jedná sa o dlhodobé projekty, ktoré dnes ešte nevieme predčasne hodnotiť. Vo zvýšenej miere však vnímame návštevy zástupcu SZĽH na tréningoch i priamo na ľade. Dané podnety a odporúčania nám rozširujú možnosti pre naše smerovanie klubovej hokejovej metodiky.

Marek Mergleský, predseda hokejového klubu HK Sršne Košice 

Hokejový klub HK Sršne Košice organizuje svoju činnosť len tri roky, takže nevie porovnať obdobie za posledné tri roky s  predošlým. Na novom vedení sa mi páči, že sa snažia o otvorený dialóg s naším klubom, dá sa s nimi rozprávať a aj chcú, aby sme im dávali spätnú väzbu. Zaviedli sa školenia trénerov, prvé prebehlo síce len teraz prednedávnom, ale chápem, že veci treba najprv pripraviť. Trénerov je potrebné školiť, po prvom školení som u nášho trénera hneď uvidel veľký posun vpred, treba však tieto školenia robiť častejšie, jedno do roka je málo. Taktiež bolo dobrým krokom zavedenie elektronických registračných preukazov.  Je dobré, že dostávame od zväzu aj časť hokejovej výstroje pre deti, ako prednedávnom brankárske. Čo by som od zväzu privítal, je väčšia podpora zo strany financií. Je dobré, že máme možnosť čerpať ako nový začínajúci klub po príprave projektu motivačný príspevok vo výške 15 000 eur, ale keď si porovnáme, že sú kluby, ktoré cez motivačný príspevok dostanú aj cez 100 tis. eur, tak tým asi ťažko budeme konkurovať. Ako klub dostávame dotáciu zo zväzu na jednotlivé družstvá, ktoré prihlásime do súťaže, je však svojou výškou nedostatočná. Financie zháňame samozrejme aj z iných zdrojov. V klube máme nevýhodu, že sme súkromný a nemáme mestský štadión. Každý jeden tréning, zápas, si platíme za ľadovú plochu. Dotácia na činnosť  nášmu klubu zo strany mesta je  v porovnaní s inými mestami neporovnateľne slabšia. Pomohlo by nám, ak by hokejový zväz, svojich partnerov ako VSE a pod. podnietil  k väčšej podpore aj pre hokejové kluby, napr. formou zníženia ceny elektrickej energie pre zimné štadióny, ktoré by zľavu následne premietli do ceny za prenajatú hodinu ľadovej plochy. Ušetrené finančné prostriedky by klub vedel použiť napr. aj na zakúpenie hokejovej výstroje pre malých začínajúcich hokejistov. Taktiež by som privítal, ak by akcia Deti na hokej, bola zo strany zväzu uskutočnená aspoň 2 – 3 x do roka. Kedže štadión, na ktorom trénujeme a hrávame svoje zápasy, je súkromný patriaci s.r.o., zo strany zväzu nie je možné prispieť štadiónu na prístavbu šatní pre súkromnú spoločnosť, ktorých máme nedostatok. Je to možné len pokiaľ štadión vlastní mesto. Pomohlo by, ak by zväz vedel nájsť zdroje aj na prístavbu šatní pre súkromný klub. Jednu vec chcem zväzu vytknúť a to, aby nebrali hokejové kluby ako firmy ako NESS, T System a pod. Kluby sú občianske združenia, činnosť robia na základe dobrovoľnosti, veľa funkcionárov robí svoju činnosť pre klub dobrovoľne bez nároku na odmenu, dokonca do klubov nosia svoje vlastné peniaze, zarobené v práci inde. Nehovoriac o čase, keď nie sú so svojimi rodinami. Pre peniaze by ste toto nerobili. Takto je to v našom klube, možno v iných je to inak.

Zdeno Cíger, predseda OZ No-21 Trnávka (Hokejová akadémia Zdena Cígera)

Čo sa v slovenskom hokeji za posledné tri roky zmenilo? Podarilo sa niečo? Nevidím žiadnu zmenu okrem kozmetických úprav, ktoré vývoj slovenského hokeja a výchovu hokejovej mládeže nemôžu zásadne zmeniť. Zrušili sa mandátni tréneri ,vytvorili sa funkcie regionálnych asistentov a koordinátorov, ktorí tápu a netušia, aké sú ich právomoci. Pokladáme to za absolútne plytvanie zväzových financií, ktoré by sa vedeli využiť zmysluplnejšie. Naďalej sa trénuje podľa školských ročníkov, systém je  zastaralý a absolútne nefunkčný. Nastala diskriminácia nižších súťaží, demotivovali sa hráči 1.ligy. Verejným tajomstvom je, že hráči 1. a 2 ligy sa nemajú šancu dostať do reprezentácií,lebo nikto im nedá šancu. Skvelým príkladom je regionálna kadetská súťaž, ktorej model bol aplikovaný do praxe prvú sezónu, to kvitujem. V tomto modeli sa prirodzene selektuje nadpriemerný, priemerný a podpriemerný. Je to spravodlivé. Je veľa šikovných a lepších hráčov aj v nižších súťažiach, len sa tam nemajú šancu dostať, lebo v extraligových súťažiach je pretlak tlačených hráčov, ktorí sa nevedia alebo by sa nevedeli  presadiť ani v nižších súťažiach. Opäť to poukazuje na to, že ani v extraligových súťažiach nie je prirodzená konkurencia a kvalita! Zabudlo sa, že mnohí zo zlatej generácie vyrastali práve v 1. ligách.. Či ma niečo sklamalo, čo SZĽH sľúbilo a nenaplnilo? Nepamätám si čo všetko možné i nemožné  bolo prisľúbené, okrem výstavby malých plôch 40 kusov ,ale  určite čo sa prisľúbilo prekopať mládežnícky hokej od základov, žiaľ, žiadnu zmenu k lepšiemu  nevidím, Práve naopak!!! Hokejová akadémia Z.C. mimo akéhokoľvek vplyvu a finančnej  pomoci SZĽH zlepšila podmienky v akadémii, staviame ďalšiu multifunkčnú halu. Aj napriek tomu by sme potrebovali pomoc SZĽH, ale záujem z ich strany je NULOVÝ. Bojujeme s nedostatkom ľadov a tak ďalej… Podľa SZĽH, ktoré sa potrebuje vyviňovať, sme mimo systému,čo je veľký omyl. Od roku 2011, čiže 8 rokov  sme jediná fungujúca akadémia na SLOVENSKU, s jediným zámerom a cieľom, vychovávať novu generáciu skvelých hokejistov. Aj keď Hokejová akadémia Zdena Cígera nie je zaregistrovaná pod SZĽH, naši odchovanci sú platnými hráčmi ŠKP (ŠKP je riadne zaregistrovaný pod zväzom) a tým pádom hrajú všetky zväzové súťaže, ako všetky ostatné kluby! Naši odchovanci ( hráči ŠKP)  sezónu 2018-2019 hosťujú v HK Gladiators Trnava. Ročníky 2005-2010 hosťujú v českých ligách.

Vladimír Polakovič, prezident MHK Martin

Čo sa za posledné 3 roky v slovenskom hokeji podarilo vyriešiť a posunúť dopredu? V prvom rade sa zaviedla do riadenia SZĽH slušnosť,  spravodlivosť,  transparentnosť,  profesionalita a poriadok. Na rozdiel od minulosti sa cítime byť plnohodnotným a rešpektovaným partnerom zväzu. SZĽH pochopil, že on tu je pre nás, nie my pre neho. Preto sa snaží poskytovať nám plnohodnotný servis. Odbúralo sa viacero byrokratických nezmyslov. Skvelým počinom je elektronizácia zväzu a vytvorenie projektového oddelenia, ktoré dáva šancu kreatívnym a inovatívnym manažérom klubov získať dodatočné finančné zdroje. Takisto sa nám páči zavedenie jasných pravidiel pri rozdeľovaní finančných prostriedkov SZĽH. Tým sú eliminované podozrenia z korupcie a „rodinkárstva“. Čo vás sklamalo? Nehovoríme vyslovene o sklamaní, ale očakávali sme výraznejšiu finančnú podporu pre ženské Extraligové kluby. Určite budeme presadzovať iný model prerozdelenia finančných prostriedkov určených pre ženský hokej, ktorých nie je málo, ale v prevažnej miere sú nasmerované do výcvikového centra reprezentácie. Takisto sme za zníženie štartovného v jednotlivých súťažiach. Mrzí nás nepodporenie aspoň jedného z dvojice našich projektov. Čo možno nové vedenie SZĽH sľúbilo a nenaplnilo? Zatiaľ sa veľmi nepokročilo v sľúbenom budovaní a rekonštrukcii hokejovej infraštruktúry. To však nie je výčitka priamo vedeniu SZĽH,
ale skôr vláde SR. Očakávame výraznejšiu pomoc štátu pri budovaní a rekonštrukcii jestvujúcej hokejovej infraštruktúry podobne, ako tomu bolo (je) v prípade infraštruktúry futbalovej. Čo ste vy, ako klub z vlastnej iniciatívy za tie 3 roky urobili, aby sa veci posunuli dopredu? V prvom rade sme oddĺžili klub po našich predchodcoch a zachránili sme ďalší ženský hokejový klub pred krachom. Rovnako tak sme nezištne pomohli martinským mužom. Vrátili sme sa ku koncepčnej práci s hokejistkami a hlavne s mládežou. Dodávame kvalitne pripravené hráčky pre reprezentáciu SR. V spolupráci s Mestom Martin zakladáme bezplatnú školu korčuľovania (tzv. Rozprávkový les) pre dievčatá predškolského veku a školáčky 1. stupňa ZŠ. Ak sa projekt osvedčí, môžeme ho rozšíriť aj o chlapcov. Tým prilákame k ľadovému hokeju viacero nových záujemcov.

Pozn. redakcie: Ak ste našli v texte chybu alebo preklep, upozornite nás na to na redakcia@dalito.sk. Ďakujeme.

Miloš Šeliga: „Česi vedia, že sú na tom v hokeji zle, my si stále myslíme, veď môže byť aj horšie, pritom sme na tom horšie, ako si dokážeme pripustiť.“


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *