ANKETA: Najväčšie problémy najväčších zamestnávateľov

DALITO.SK/ilustračné foto: pixabay.com -Mediamodifier
DALITO -

Patria do rebríčka najväčších zamestnávateľov na Slovensku.TU Často aj so zastúpeniami vo viacerých krajinách.TU Majú za sebou obrovské zamestnanecké základne, ale aj obrovské problémy. 

Dalito.sk sa ich pýtalo: „Ktoré problémy považujete v podnikaní za najvypuklejšie?

Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ŽSSK

„Ako železničiar za najzávažnejší problém v súčasnosti považujem nedostatočné investície do rozvoja železničnej dopravy. Posledná nová trať sa u nás sprevádzkovala v roku 1985, a to je skutočne žalostný fakt. Čo sa týka hlavného mesta, tak nám už rok chýba bratislavská dopravná štúdia. Dôležité je aj vybudovanie stanice Filiálka a taktiež dobrá previazanosť s MHD. Okrem toho by bolo potrebné modernizovať južnú trasu do Košíc, a to vrátane výstavby prepojenia Trnovec – Nitra a zabezpečiť zrýchlenie severnej trasy na rýchlosť 200 km/h. V dnešnej dobe, keď sú cesty enormne preplnené a v ovzduší je veľký podiel emisií pochádzajúcich z ciest, by mali byť investície do ekologickej dopravy pre nás všetkých prioritou. Naším každodenným problémom je samozrejme schopnosť nájsť a udržať si dobrých ľudí, najmä v regiónoch s nízkou nezamestnanosťou. Preto sme zvýšili dôraz na zlepšovanie pracovných podmienok, vrátane zvyšovania odmeňovania tých najschopnejších a zintenzívnili sme aj investície do práce s mládežou.”

Ralf Sacht, predseda predstavenstva, Volkswagen Slovakia a.s.

„Všeobecne najvypuklejším problémom v súčasnom slovenskom priemysle je alarmujúca situácia na pracovnom trhu, osobitne v západnej časti krajiny. Našou prioritou je zamestnávať ľudí zo Slovenska, ale pre rekordne nízku nezamestnanosť je to čoraz náročnejšie. Odvetvie dopláca na akútny nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily a nefunkčný vzdelávací systém, ktorý by pripravoval ľudí pre potreby trhu práce. Vlastných odborníkov si musíme postupne vychovávať sami. Po úspešnom štarte Duálnej akadémie, ktorú sme v roku 2016 otvorili s našimi partnermi, sme vlani zaviedli duálne vzdelávanie s nadštandardnou dĺžkou praxe aj do vysokoškolského štúdia. Bakalár v automobilovom priemysle dôkladne pripraví absolventov pre potreby praxe. Tých budeme čoraz viac potrebovať najmä v súvislosti so zavádzaním nových technológií.“

Martin Kuruc, výkonný riaditeľ Tesco pre SR/ČR

„Spokojnosť našich zákazníkov je pre nás na prvom mieste. Robíme preto všetko, aby sme im ponúkali čo najkvalitnejšie produkty a poskytovali tie najlepšie služby, a to aj bez toho, aby nám boli v prípade nájdenia aj malých nedostatkov, ktoré častokrát nie sú nami zavinené, udeľované neprimerane vysoké pokuty. To sa týka aj predaja potravín po dátume minimálnej trvanlivosti. Vo viacerých európskych krajinách môžu pritom ponúkať zákazníkom produkty po dátume minimálnej trvanlivosti bez akéhokoľvek pokutovania – napríklad v Rakúsku. Spoločnosť Tesco so svojimi 10 000 zamestnancami patrí medzi troch najväčších súkromných zamestnávateľov na Slovensku. Ako veľkú výzvu preto vnímame málo flexibilný pracovný trh formovaný mnohými  legislatívnymi úpravami, ktorá nám častokrát prináša väčšiu administratívnu záťaž.“

Daniel Giebel, generálny riaditeľ T-Systems Slovakia s.r.o.

„Dostupnosť kvalifikovanej pracovnej sily v regióne. V našom ponímaní príliš malá zameranosť na atraktívne a relevantné (vyššie, treťostupňové) vzdelávacie príležitosti v regióne, ktoré by vyvažovali miestny ľudský potenciál. Závažnosť tohto problému bude v budúcnosti vzhľadom na demografický vývoj narastať.“

Dariusz Bator, CEO spoločnosti BILLA

„Všetky obchodné reťazce, vrátane nášho, dlhodobo bojujú s nedostatkom kvalitných a schopných ľudí. Rozširujeme naše firemné benefity a vytvárame také podmienky našim zamestnancom, aby bola práca u nás ešte zaujímavejšia. V týchto snahách nám však nepomáha prílišná administratívna záťaž zo strany štátnych orgánov, ako aj časté kontroly a penalizácie, ktoré negatívne vplývajú na zamestnancov. Spoločnosť BILLA zažíva obdobie výraznejšie expanzie a tento rok plánujeme otvoriť do desať nových predajní a mnohé ďalšie kompletne rekonštruujeme. V procese získavania stavebného povolenia sa často stretávame s nezmyselnou byrokraciou a prieťahmi v konaní. Uvítali by sme zjednodušenie a urýchlenie povoľovacích procesov, ako aj zníženie zbytočnej administratívnej záťaže zo strany štátu.“