ANKETA: Osobnosti Krištáľového krídla a ich recept na uznanie

dalito.sk/Laureáti ocenenia Krištáľové krídlo za rok 2017/foto: Krištáľové krídlo 2017
DALITO -

Krištáľové krídlo získa každý rok osobnosť, ktorá na Slovensku dosiahla mimoriadny úspech. Ocenenie udeľujú v rôznych odvetviach spoločenského, kultúrneho, hospodárskeho a verejného života. V 21. ročníku, z viac ako 200 návrhov na ocenenie, nominovali odborné poroty 29 osobností. Krištáľové krídlo si odnieslo 11 z nich.

DALITO ich oslovilo s otázkou: „Ako sa dá dosiahnuť úspech a  čo by ste poradili tým,  ktorí túžia po uznaní .“

Horolezec Peter Hámor (víťaz Krištáľového krídla v kategórii Šport), Rastislav Štúr (víťaz Krištáľového krídla v kategórii Hudba), Juraj Čutek (víťaz Krištáľového krídla v kategórii Výtvarné umenie), Tomáš Maštalír (víťaz Krištáľového krídla v kategórií Divadlo a audiovizuálne umenie) a Pavol Hammel (získal Mimoriadne ocenenie poroty) do uzávierky nereagovali.

Marek Machata, zakladateľ OZ, Krištáľové krídlo Filantropia

„Myslím si, že dnes už panuje v odbornej verejnosti zhoda na tom, že človek od detstva túži po uznaní druhých. Toto uznanie má dve podoby. To prvé a dôležitejšie by malo prísť od narodenia v jednom balíku spolu s láskou od najbližších. To druhé spravidla prichádza pri úspechoch v štúdiu, v práci, v profesionálnom či osobnom živote. Som presvedčený, že namiesto túžby po uznaní by mal byť človek predovšetkým stotožnený a  vyrovnaný s tým, kto je. V neposlednom rade tiež mať nejaký plán pre svoj život, dobrú motiváciu a ciele. A usilovne na nich pracovať, chcieť sa zlepšovať, a pokiaľ možno pomáhať aj svojmu okoliu a inšpirovať svojím príkladom druhých. Neúnavne konať dobro. Úspech sa potom v nejakej podobe iste dostaví. Často však v inom čase a inej podobe, než by sme čakali.“

Dagmar Mozolová, novinárka, Krištáľové krídlo Publicistika a literatúra

„Veľmi dôležité je robiť prácu, ktorá človeka baví. Hľadať cesty, ako sa zlepšovať a rásť. Nájsť oblasť, v ktorej je človek obdarovaný a môže práve cez prácu odovzdať ľuďom niečo zo seba. Pritom je jedno, o akú ide profesiu.
Úspech je pre mňa vnútorný pocit spokojnosti, že robím to, čo mám robiť v tejto etape môjho života. Vnútorný pokoj a radosť, ktorú môžem ľuďom prinášať.“

Vladimírov Bakeš, odborník v oblasti poisťovníctva, Krištáľové krídlo  Hospodárstvo

„Byť náročný na seba a tým inšpirovať k nadpriemerným výkonom aj svojich kolegov. To je základom úspechu. Všetko čo život prináša je potrebné vnímať pozitívne a aj z rizika vytvoriť príležitosť pre ďalší rast. V profesijnom živote sa riadim krédom – byť prísny a zároveň spravodlivý.“

Celeste Buckingham, speváčka, Krištáľové krídlo Rock Pop Jazz

„Neviem, či existuje priamy recept na úspech, či recept na to ako sa dostať k práci, ktorá by vás mohla baviť, ale pevne verím, že ak by taký recept bol, tak by si vyžadoval tvrdú drinu, skromnosť a presvedčenie o vlastnom talente a schopnostiach. Verím tiež v karmu a vždy som sa preto snažila zachovať k ľuďom tak, ako by som chcela, aby sa chovali oni ku mne. Myslím, že spokojnosť a všeobecne úspech vyplýva z každej veci, ktorej zmysel a účel nie je len osobný prospech, ale je aj úžitok a prospech druhých.“

Lukáš Plank, patológ,  Krištáľové krídlo Medicína a veda

„Dúfam, že to čo poviem, nebude znieť moc „starosvetsky“, aj keď vlastne nepoviem nič nové. Každý, kto má rád svoju profesiu a prácu a nachádza v nej zmysel a nielen cestu k obžive, kto ju robí s chuťou a neváha urobiť aj niečo naviac, než „musí“, tak už dosiahol úspech a skôr či neskôr dosiahne aj uznanie vo svojom okolí.“

Juraj Šteňo, neurochirurg, Mimoriadne ocenenie poroty

„Úspech v práci možno dosiahnuť len dlhodobým a trvalým úsilím. Treba mať aj kúsok nadania, talent však je dôležitejší napr. v športe, a najmä v umení. Hodnoty v každej oblasti však prináša len tvrdá práca. Okrem toho treba mať aj trochu šťastia. Uznanie možno dosiahnuť len tak, že človek pracuje bez toho, aby naň myslel. Ak sa dopracujeme k výsledkom, uznanie zvyčajne príde samo.“

Môže vás zaujať:

Top ženy 2017: Takto „predávajú“ svoje know-how