Jana Mullerovie
Jana Mullerovie
16 článkov

Pod týmto pseudonymom zverejňuje redakcia Dalito.sk názory autorov, ktorí z objektívnych dôvodov nemôžu verejne písať pod vlastným menom. Šéfredaktorka Dalito však pozná všetkých osobne. Ide o autorov prevažne s vysokoškolským vzdelaním, ktorí sa neboja porovnávať s lepšími, často aj v celosvetovom meradle a na základe faktov a prežitého. Vo voľnom čase radi píšu a upozorňujú na tabuizované témy, prípadne tie, ktoré sú vo vyspelých krajinách neakceptovateľné. Autorom mimoriadne záleží na tom, kam Slovensko smeruje a ako pri tom akceptuje základné princípy ľudských práv, slobody, morálky a všeobecné regule múdrej a vyzretej spoločnosti.

Stačilo, my balíme

Som lekár. Po skončení štúdia som sa vrátil na Slovensko, lebo som chcel zmeniť svet cez Slovensko. Volil som zmenu a nádej, lebo mám tri deti. A som zodpovedný. V prvom rade k svo…