Jana Mullerovie
Jana Mullerovie
16 článkov

Pod týmto pseudonymom zverejňuje redakcia Dalito.sk názory autorov, ktorí z objektívnych dôvodov nemôžu verejne písať pod vlastným menom. Šéfredaktorka Dalito však pozná všetkých osobne. Ide o autorov prevažne s vysokoškolským vzdelaním, ktorí sa neboja porovnávať s lepšími, často aj v celosvetovom meradle a na základe faktov a prežitého. Vo voľnom čase radi píšu a upozorňujú na tabuizované témy, prípadne tie, ktoré sú vo vyspelých krajinách neakceptovateľné. Autorom mimoriadne záleží na tom, kam Slovensko smeruje a ako pri tom akceptuje základné princípy ľudských práv, slobody, morálky a všeobecné regule múdrej a vyzretej spoločnosti.

Keď bolí duša…

Mnohí sa o seba extrémne staráme. Nakupujeme módne oblečenie, chodíme na kozmetiku, veľmi veľa športujeme a konzumujeme zdravé potraviny. Často však zabúdame na to najdôležitejšie. Na našu dušu, ktorá…