Juraj Adámékovský
0 články

Juraj Adámékovský je autor, ktorý prispieva pod pseudonymom, teda nie pod pravým menom. Vzhľadom na to, že týranie aj mužov redakcia považuje za mimoriadne citlivú tému, so pseudonymom súhlasila. Redakcia sa s autorom stretla a pozná jeho pravé meno. Autor má vysokoškolské vzdelanie, dlhoročnú riadiacu prax a dospelé deti, ktoré z domu utiekli okamžite, ako im to umožnil zákon.

Články sa nenašli. Na obsahu pracujeme.