Klára Grosmannová
Klára Grosmannová
3 články

Klára Grosmannová absolvovala vysokoškolské štúdium na Katedre žurnalistiky FF UK v Bratislave. Pred nástupom na VŠ pracovala v Ponitrianskom stavbári. Následne pôsobila výlučne v denníkoch: Ľud, Práca a Národná obroda. Bola vnútropolitická redaktorka a komentátorka, dlhé roky aj vedúca oddelenia. Zúčastňovala sa na mnohých diskusiách a besedách s politikmi v STV a SRo. Spoluzakladala česko-slovenský časopis Mosty. Podieľala sa na výchove desiatok novinárov, z ktorých sú dnes uznávaní publicisti. Spoluzakladala Slovenský syndikát novinárov a 27 rokov pôsobila v jeho najvyšších orgánoch (predsedníčka Kontrolnej rady SSN, členka P SSN, podpredsedníčka SSN a dve jedenapolročné obdobia ako zastupujúca predsedníčka tejto organizácie). Je podpredsedníčka Výboru Sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografiu Literárneho fondu a členka Správnej rady Nadácie Čisté slovo. Je podpredsedníčka ZZ AONE. Dlhé roky pomáha kolegom, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi. Počas 53-ročnej novinárskej kariéry publikovala v rôznych aj printových médiách, spolu napísala a spolupracovala približne na 20 000 spravodajských, analytických a beletristických článkoch. Napísala dve knihy.