Ladislav Kužela
56 článkov

doc. MUDr. Ladislav Kužela, PhD. MPH je rešpektovaný gastroenterológ, ktorého v zahraničí citujú v odborných publikáciách dodnes. Vysokoškolský pedagóg pôsobil aj ako hlavný odborník MZ SR pre gastroenterológiu a riaditeľ NÚDCH v Bratislave . Dnes je primárom gastroenterológického súkromného centra.