Marcela Václavková Konrádová
40 článkov

Už ako jedenásťročné dieťa sa pohybovala v regionálnej televízií, neskôr pracovala ako externá redaktorka vo viacerých týždenníkoch, následne mnohé roky ako redaktorka a neskôr ako šéfredaktorka regionálnych novín. Profesijnú „pisateľskú“ internú kariéru ukončila v roku 2005, odvtedy sa písaniu venujem už len externe. Doposiaľ jej vyšlo 7 kníh. Od roku 2005 pracuje s ľuďmi so zdravotným postihnutím, zriaďujem chránené dielne, poskytujem sociálne poradenstvo a venujem sa osobnostnému i biznis koučingu. Je nositeľkou množstva európskych aj domácich ocenení pre angažovanosť v oblasti sociálnej práce. V roku 2019 sa stala nominantkou Krištáľového krídla.