Avatar
Marcela Václavková Konrádová
49 článkov

Už ako jedenásťročné dieťa som sa pohybovala v regionálnej televízií, neskôr som pracovala ako externá redaktorka vo viacerých týždenníkoch, následne mnohé roky ako redaktorka a neskôr ako šéfredaktorka regionálnych novín. Profesijnú „pisateľskú“ internú kariéru som ukončila v roku 2005, odvtedy sa písaniu venujem už len externe. Doposiaľ mi vyšlo 6 kníh. Od roku 2005 pracujem s ľuďmi so zdravotným postihnutím, zriaďujem chránené dielne, poskytujem sociálne poradenstvo a venujem sa osobnostnému i biznis koučingu.