Nikoleta Gstach
8 článkov

Nikoleta Gstach už počas štúdia na FF UK pracovala TA SR. Po ukončení štúdia Dejín umenia nastúpila ako redaktorka do Redakcie spravodajstva a publicistiky STV. Okrem pravidelných príspevkov o kultúrnom dianí na Slovensku i v zahraničí spolupracovala autorsky, režijne a často aj za kamerou na publicistických reláciách o umení. V roku 2007 sa presťahovala do Viedne a počas materskej dovolenky spolupracovala s TV Markíza na vývoji televízneho seriálu Alexandrin kaštieľ a pre internetový časopis mapovala kultúrne dianie. Neskôr scenáristicky aj na seriáloch TV JOJ Vdova a ďalších seriáloch. Od roku 2014 spolupracuje ako externá redaktorka s Rádiom Devín RTVS a pravidelne prispieva do médií článkami o kultúre, histórii i zdravom životnom štýle a stravovaní.