Michal Scheibenreif
Michal Scheibenreif
14 článkov

Michal Scheibenreif pochádza z Nitry a študuje všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.