Michal Scheibenreif
Michal Scheibenreif
16 článkov

MUDr. Michal Scheibenreif pochádza z Nitry a je absolventom Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.