Avatar
Silvia Skalická
5 článkov

Personalistike a ľudským zdrojom sa aktívne venuje od roku 2010, odkedy odišla z oblasti obchodu. Od roku 2012 znásobuje získané vedomosti vzdelávaním v tejto oblasti, ktoré v minulom roku rozšírila o diagnostiku štruktúr tváre.

Keď ste v strese

Ako reagujete v stresovej situácii, keď sa chcete vyhnúť okamžitému tlaku? Budete okamžite súhlasiť alebo vás stres stavia na zadné a vašou okamžitou odpoveďou je NIE? Nerozhodnosť, pochybnosti, zmäto…