Správy

AZZZ: Vláda rozhodovať musí, ale podľa zákonov, práva a pravidiel

Počas obdobia pandémie COVID-19  došlo zo strany vlády SR a ďalších orgánov verejnej moci  k obmedzeniu viacerých základných práv a slobôd, upozorňuje Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení. Väčšina podnikov, ktoré boli rozhodnutím Ústredného krízového štábu počas pandémie COVID-19 zatvorené, boli  bez akýchkoľvek tržieb a príjmu, pričom vzniknuté straty sa im každým dňom prehlbujú. Podnikatelia sa ocitli v priebehu pár týždňov v zúfalej situácii balancujúcich na hrane svojej existencie.

Upozornili vo verejnom stanovisku, ktoré do redakcie Dalito.sk zaslala Miriam Filová, tlačová hovorkyňa Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ).

„Z tohto dôvodu sme sa obrátili na Právnickú fakultu UK, aby vypracovala stanovisko ohľadom možnosti a predpokladov poskytnutia náhrady subjektom, ktorých vlastnícke právo a s ním súvisiace práva boli zo strany štátu počas predmetného obdobia obmedzené. Očakávame, že podnikateľom bude priznané právo na to, aby im štát preplatil oprávnené náklady spôsobené zavretím prevádzok. Týka sa to tých podnikateľov, ktorým nepostačuje doterajšia štátna pomoc a sú presvedčení, že toto právo im zaručuje ústava, Občiansky zákonník, ako aj  Medzinárodný dohovor o ochrane ľudských práv a slobôd. Uvedená suma nemusí byť poskytnutá v celom rozsahu, ale má zásadne vyvážiť ujmu, ktorá firme vznikla (nárok na náhradu by sa samozrejme redukoval o príspevok, ktorý podnik už od štátu získal),“ uvádza AZZZ vo verejnom stanovisku.


Ako ďalej podnikatelia uviedli, uvedomujúc si potrebu hľadania odpovedí na praktické právne otázky aj prostredníctvom nezávislej akademickej obce si Vás dovoľujeme pozvať na tlačovú konferenciu a slávnostný podpis memoranda medzi Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR) a Právnickou fakultou Univerzity Komenského (PF UK).

Slávnostného podpisu memoranda sa zúčastní: Ing. Tomáš Malatinský, MBA – prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR a doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. – dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

„Pandémia COVID-19 nám ukázala ako je nevyhnutná spolupráca aj s akademickou obcou pri tvorbe a zhodnotení návrhov právnych predpisov predkladaných v rámci legislatívneho procesu týkajúcej sa podnikateľského prostredia. Spoločnými výstupmi chceme prispieť k lepšej a kvalitnejšej legislatíve v podmienkach SR,“ uviedla Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ).


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *