Bezpečnosť na pracovisku by nemala byť len frázou, ale realitou

Dalito.sk/ilustračné foto: fongbeerredhot / Shutterstock
PR -

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, to nie sú len povinnosti pre zamestnávateľov a pravidelné školenia pre zamestnancov. A rovnako nie je (alebo by nemala byť) len o prevencii pred rôznymi „okamžitými“ zraneniami, ale aj o znižovaní rizík v podobe zdravotných problémov, ktoré sa môžu prejaviť po rokoch.

Každý druh práce môže spôsobiť zdravotné problémy

Aj keď sa to na prvý pohľad nemusí zdať, každá pracovná pozícia skrýva riziká, ktoré síce nie vždy hrozia hneď, ale po rokoch vykonávania tej istej činnosti sa môžu prejaviť. A netýka sa to len ťažkej fyzickej práce, ale napríklad aj zamestnancov, ktorých náplňou práce je obsluha rôznej manipulačnej techniky, či aj administratívnych pracovníkov v kanceláriách.

Pri tej posledne menovanej kategórii zamestnancov sa najčastejšie spomínajú dlhodobé rizika vyplývajúce z nesprávneho sedenia, prípadne nevhodných kancelárskych stoličiek. Riziká spojené so sedavým zamestnaním sa však netýkajú len osadenstva kancelárií.

Aj sedenie vie z dlhodobého hľadiska narobiť množstvo problémov

Spomínali sme manipulačnú techniku a v prípade, že pracovná náplň zamestnanca spočíva výlučne v obsluhovaní vysokozdvižného vozíka, taktiež to môžeme označiť za sedavé zamestnanie. I keď je pravdou, že pri pojme „sedavé zamestnanie“ si predstavíme skôr tie kancelárie.

Pre zabránenie alebo aspoň minimalizáciu budúcich zdravotných problémov je preto potrebné, aby aj sedačky do vozíkov boli maximálne ergonomické. Ideálne ak ich výrobcovia svoje sedačky navrhujú na základe výskumov a poznatkov z tejto oblasti.

Ak príde k úrazu, každý by mal vedieť konať

Samozrejme, snaha o zabránenie pracovných úrazov môže byť akákoľvek veľká, ale úplne vyhnúť sa im nedá. V prípade, že sa stane vážnejší úraz, často rozhodujú sekundy a ak nie je pracovisko hneď vedľa nemocnice, zdravotníkom to bude trvať niekoľko minút, dokedy sa dostanú na miesto.

Preto nezaškodí, ak všetci zamestnanci absolvujú kurzy prvej pomoci, aby si osvojili aspoň základy v tejto oblasti. Keď príde na najhoršie, môžu tak poskytnúť kolegovi potrebnú prvú pomoc.