Správy

Brexit: Pripravte sa na preclievanie

Členské štáty Európskej únie už schválili pobrexitovú obchodnú dohodu so Spojeným kráľovstvom. Hoci bude Veľká Británia od 1. januára budúceho roka treťou krajinou, dohoda zabezpečí výnimky. Občania a podnikatelia sa však colnému konaniu nevyhnú.

Dohoda medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom  umožní, aby obchod medzi eurodvadsaťsedmičkou a Londýnom pokračoval bez používania ciel a obchodných bariér aj po skončení prechodného obdobia po Brexit-e. S príchodom nového roka totiž Veľká Británia prestane byť súčasťou jednotného trhu a colnej únie. Dohodu musí ešte ratifikovať britský parlament aj Európsky parlament.

Hoci sa Bruselu a Londýnu podarilo uzavrieť dohodu, občanov aj podnikateľov čaká preclievanie ako v prípade dovozu či vývozu tovaru z tretích krajín. Colné konanie sa uskutoční v každom jednom prípade, avšak s nulovou colnou sadzbou za splnenia podmienok ustanovených v pobrexitovej obchodnej dohode. Uplatňovať sa budú prípadné zákazy a obmedzenia podľa druhu tovaru, čo znamená možnosť vyžadovania dovozných alebo vývozných licencií. V prípade dovozu alebo vývozu tovaru rastlinného alebo živočíšneho pôvodu (vrátane živých zvierat) sa budú uplatňovať rastlinolekárske alebo veterinárne kontroly.


Finančná správa je na uplatňovanie pobrexitových pravidiel pripravená. Podrobnejšie informácie bude zverejňovať po definitívnom schválení textu dohody Európskym parlamentom a britským parlamentom. Už teraz však odporúča podnikateľom nastaviť si obchodné aktivity tak, aby tovar do Spojeného kráľovstva alebo do EÚ dopravili ešte počas prechodného obdobia, teda do konca roka. Od 1. januára 2021 totiž začnú platiť na hraniciach colné kontroly a prechod tovaru bude podliehať aj vystaveniu colných dokladov.

Finančná správa pravidelne aktualizuje na svojom portáli všetky dôležité informácie k Brexitu. Nájdete ich na špecializovanej podstránke na portáli finančnej správy. Obrátiť sa, v prípade nejasností, môžete ja na call centrum finančnej správy, ktoré v colnej časti funguje non-stop.

Od nového roku budeme musieť tovar z Veľkej Británie preclievať. Finančná správa je pripravená podať pomocnú ruku. K dispozícii je nonstop colné call centrum, odpovede pozná aj Taxana, informácie pravidelne aktualizujeme na portáli finančnej správy či sociálnych sieťach.


Od 1. januára 2021 sa musia podnikatelia aj občania pri objednávaní tovaru z Veľkej Británie pripraviť na uplatňovanie colných predpisov ako v prípade tretích krajín. Občania ako aj firmy sa už na túto situáciu postupne pripravujú.

Call centrum finančnej správy zaznamenalo zvýšený nápor na získanie čísla EORI ako aj na zriadenie elektronickej komunikácie s colnými orgánmi. Pomocnú ruku im podáva aj finančná správa, ktorá pripravila špecializovanú podstránku k Brexit-u ako aj informačné materiály s návodmi: https://www.financnasprava.sk/sk/danovi-a-colni-specialisti/clo/brexit. K dispozícii je tiež Taxana, ktorá ovláda celý proces preclievania a je pripravená odpovedať na všetky otázky.

Preclievať budú musieť od 1.1.2021 všetci občania a firmy.


„Platí, že pri zásielkach do hodnoty 22 eur neplatí občan clo ani daň z pridanej hodnoty. Ak je zásielka vo vyššej hodnote, tak ju klient musí precliť, pričom platí DPH, od hodnoty zásielky 150 eur platí aj clo. Na proces vyclievania môže občan splnomocniť za poplatok prepravcu, alebo tak urobí sám. Potrebuje mať však zriadenú elektronickú komunikáciu s colnými orgánmi a poznať colné predpisy.Podobné povinnosti čakajú aj firmy. Na vyclievanie musia mať tzv. číslo EORI, ktoré je platné v celej Európskej únii a používa sa pri podávaní colného vyhlásenia v každom z členských štátov. Ak už firmy takéto číslo majú, nemusia vybavovať ďalšie, pretože bude platiť aj pre obchodovanie s Veľkou Britániou. Rovnako ako fyzické osoby, aj firmy môžu na preclievanie využiť služby špedičných alebo logistických firiem,“ upozorňuje Martina Rybanská, vedúca tlačového oddelenia a hovorkyňa FS SR.

Povinnosti si môže splniť aj firma sama – bez zastupovania, potrebuje však nielen znalosť colných predpisov, ale aj zriadenú elektronickú komunikáciu s colnými orgánmi. Súhrn povinností nájdete aj v našom najnovšom informačnom videu TU.


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *