Poradňa

Brexit: Takto musí vyzerať platný Britský Európsky preukaz zdravotného poistenia aj pre občanov SR

Ministerstvo zdravotníctva upozorňuje, že Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska pristúpilo k zmene vizuálu Európskeho preukazu zdravotného poistenia (ďalej len „EHIC“), ktorý bude vydávaný pre osoby, zúčastnené na systéme verejného zdravotného v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska, a na ktoré sa podľa Dohody o vystúpení (BREXIT) bude naďalej vzťahovať uplatňovanie koordinačných nariadení aj po 31. decembri 2020. Po 1. januári 2021 sú akékoľvek iné britské EHIC neplatné.

Dalito.sk na to upozornila hovorkyňa MZ SR Zuzana Eliášová.

Práva osôb, ktoré sa preukazujú týmto britským EHIC ostávajú aj po 1. januári 2021 bez zmeny. Zmena sa týka len re-dizajnu karty EHIC, nijak nezasahuje do práv pacienta, ktoré boli dohodnuté v rámci Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie.


„Tieto osoby aj naďalej majú na území SR nárok na poskytovanie neodkladnej a potrebnej zdravotnej starostlivosti, rovnako ako doposiaľ. Naďalej ostáva v platnosti aj postup pri vykazovaní nákladov na poskytnutú zdravotnú starostlivosť pre tieto osoby, rovnaký, ako pre iných poistencov z iných členských štátov EÚ,“ uviedla Eliášová.

Existujú dva nové vzory EHIC.

  • Nový EHIC Citizens‘ Rights obsahuje hologram v pravom hornom rohu, rozlišujúci text vytlačený v hornom poli karty a osobné identifikačné číslo (PIN) ktoré končí trojicou znakov „CRA“.
  • Nový Študentský EHIC obsahuje osobné identifikačné číslo (PIN) ktoré končí dvojicou znakov pre konkrétnu krajinu (pre Slovensko je to „SK“).

Pozor: Po 1. januári 2021 sú akékoľvek iné britské EHIC neplatné.


Ďalšie informácie k BREXITu a zdravotnému poisteniu po 31. decembri 2020 nájdu občania na stránke ministerstva zdravotníctva: https://www.health.gov.sk/?Brexit-2019

(Ak vás tento článok zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *