Česká republika

Brexit: Všetko pre Slovákov a Čechov v Británii od zajtra

Informácie priebežne aktualizujeme.

Pre Slovákov aj Čechov v Británii začína prechodné obdobie, do 31. decembra 2020  sa nič nemení.

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska už nebude členom Európskej únie. Členstvo ukončí na základe obojstranne schválenej Dohody o vystúpení. Sociálne zabezpečenie občanov SR žijúcich a pracujúcich v tejto krajine sa hneď nemení. Začína sa prechodné obdobie, počas ktorého budú mať naši občania právo na sociálne a zdravotné zabezpečenie, dôchodky a iné dávky sociálneho zabezpečenia na rovnakom stupni ako pred brexitom. Toto prechodné obdobie potrvá do 31. decembra 2020.


ÚV SR: Aj počas prechodného obdobia brexitu sa môžete obracať na SOLVIT centrum

SOLVIT centrum Spojeného kráľovstva sa bude až do konca prechodného obdobia naďalej zaoberať problémami vznesenými občanmi EÚ-27 vo vzťahu k Spojenému kráľovstvu a štátnymi príslušníkmi Spojeného kráľovstva v krajinách EÚ-27.

SOLVIT centrum SR, ktoré je organizačne začlenené na Úrade vlády SR,  podobne ako centrá v ostatných štátoch  EÚ-27 (a Nórsku, Lichtenštajnsku a na Islande), bude naďalej počas prechodného obdobia spolupracovať so SOLVIT centrom v Spojenom kráľovstve. 

Vybavovanie všetkých doteraz predložených prípadov a sťažností bude preto prebiehať tak ako doteraz. Zároveň sa na nás môžu naďalej obracať sťažovatelia so sťažnosťami a problémami týkajúcimi sa Spojeného kráľovstva.

Jediné problémy, ktoré nebudú spadať do rozsahu pôsobnosti siete SOLVIT, sú prípady týkajúce sa volebných práv. V roku 2019  riešilo naše SOLVIT centrum Úradu vlády SR 80  prípadov, ktoré spĺňali podmienky.  Z nich 47 sa podarilo vyriešiť, 4 prípady boli uzatvorené ako nevyriešené a ostatné sú v riešení. 

SOLVIT je sieť na neformálne riešenie problémov, ktorým čelia občania alebo podnikatelia pri uplatňovaní svojich práv na vnútornom trhu Európskej únie. Poskytuje rýchle a účinné riešenia – zadarmo. Vznikol z iniciatívy Európskej komisie v roku 2002.


SOLVIT pomáha vo všetkých oblastiach, ktoré sú regulované právom Európskej únie, pri splnení ďalších predpokladov na riešenie problému občana alebo podnikateľa v inom členskom štáte Európskej únie, ako má bydlisko alebo sídlo, a ktorý spôsobuje orgán verejnej správy svojou činnosťou, prípadne nečinnosťou. Najčastejšie ide o prípady súvisiace s využitím jednej (alebo aj viacerých) slobôd na vnútornom trhu Európskej únie: voľného pohybu osôb, tovaru, služieb a kapitálu.

Ak ste si istí, že Vaše problémy spĺňajú všetky náležitosti na to, aby mohli byť riešené v SOLVITe, môžete ich priamo vložiť do on-line databázy prostredníctvom linku: https://ec.europa.eu/eu-rights/enquiry-complaint-form/home?languageCode=sk .

Viac informácií nájdete na: https://www.vlada.gov.sk//solvit/.

Úrad vlády SR www.vlada.gov.sk

Slováci, ktorí zostávajú pracovať v Británii by aj počas prechodného obdobia mali pamätať na to, že všetky doklady o tom, že v tejto krajine pracovali a boli sociálne poistení, môžu byť pre nich v budúcnosti veľmi dôležité.

Pred návratom na Slovensko alebo pred presunom do inej krajiny EÚ Sociálna poisťovňa odporúča, aby si od príslušnej inštitúcie sociálneho poistenia vyžiadali potvrdenie o obdobiach poistenia, ktoré získali počas pobytu na území Spojeného kráľovstva.

Je dôležité uchovať si všetky doklady za obdobie pred brexitom i po ňom (pracovné zmluvy, výplatné pásky či číslo sociálneho zabezpečenia). Tieto doklady môžu byť pre našich občanov dôležité nielen krátko po návrate na Slovensko, ale aj v budúcnosti – po skončení prechodného obdobia, napríklad pri vybavovaní dôchodku. Obdobia poistenia v Británii sa im pri neskoršom výpočte dôchodku zhodnotia. Uvádza v správe Sociálna poisťovňa.


Časté otázky a viac informácií pozri v časti: Čo znamená brexit pre Slovákov žijúcich a pracujúcich vo Veľkej Británii a Severnom Írsku?

VšZP: Do zdravotnej starostlivosti občanov Slovenska a Veľkej Británie brexit nateraz nezasiahne

Odchod Veľkej Británie z Európskej únie neprinesie od 1. 2. 2020 v oblasti sociálneho zabezpečenia vrátane poistenia a zdravotnej starostlivosti žiadne zásadné zmeny. Občanom Veľkej Británie, ktorí sa zdržiavajú na území Slovenskej republiky  a sú poistení vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni (VšZP), budú naďalej priznané nároky vzťahujúce sa na poistencov Európskej únie. VšZP eviduje 416 občanov Veľkej Británie s platným zdravotným poistením. Zároveň registruje vyše 7-tisíc platných nárokových dokladov, ktoré občania Veľkej Británie predložili u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na Slovensku alebo priamo vo VšZP.

VšZP bude tieto doklady akceptovať aj po vystúpení Veľkej Británie z Európskej únie a ich držiteľom poskytne rovnaký rozsah zdravotnej starostlivosti ako doteraz. Podobne našim občanom, ktorí žijú alebo pracujú vo Veľkej Británii, zostávajú zachované rovnaké práva ako pred brexitom. Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti sa poistenci VšZP preukážu Európskym preukazom zdravotného poistenia alebo iným nárokovým dokladom, ktorý im vydala VšZP. Tento stav platí aktuálne do konca tohto roku.

Hoci Británia odchádza z Európskej únie, čaká nás prechodné obdobie, kedy bude platiť súčasný stav garancie zdravotného zabezpečenia.

Deň D, či presnejšie deň B, naozaj nastal a Veľká Británia  dnes o polnoci stredoeurópskeho času opustí Európsku úniu (EÚ). Od toho okamihu Spojené kráľovstvo už nebude členským štátom EÚ a bude sa považovať za tretiu krajinu.

Nadobudnutím platnosti dohody o vystúpení Británie zo spoločenstva európskych štátov začína takzvané prechodné obdobie, ktoré bude trvať do 31. decembra 2020. Počas prechodného obdobia bude Spojené kráľovstvo naďalej uplatňovať právo Únie, ale už nebude zastúpené v jednotlivých európskych inštitúciách. Cieľom tohto prechodného obdobia stanoveného v dohode o vystúpení je poskytnúť občanom či podnikom viac času na prispôsobenie sa novej situácii.


Počas prechodného obdobia bude platiť súčasný stav garancie zdravotného zabezpečenia. Do konca roka 2020 teda platí Európsky preukaz zdravotného poistenia (EHIC) a slovenské zdravotné poisťovne a britské poisťovne si navzájom budú preplácať oprávnené náklady na liečbu v štátnych zdravotníckych zariadeniach.

Do skončenia prechodného obdobia budú EÚ a Spojené kráľovstvo hľadať spoločnú reč na uspokojivom trvalom riešení do budúcnosti.

Finančná správa SR: Veľká Británia dnes o polnoci vystúpi z EÚ. Finančná správa pripravila pre občanov a podnikateľskú verejnosť informácie, akým spôsobom ovplyvní BREXIT dovoz či objednávky tovarov. Bez kontrol na hraničných priechodoch bude možné dovážať a vyvážať tovar zo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska do krajín Európskej únie (EÚ) aj od 1. februára 2020. Zatiaľ sa nič nemení ani pre občanov, ktorí si objednajú alebo dovezú tovar zo Spojeného kráľovstva. Prechodné obdobie bude trvať do konca roku 2020.

Na základe dohody o vystúpení sa Spojené kráľovstvo stáva od 1. februára 2020 tretím štátom. Zároveň však bude do 31.decembra 2020 platiť prechodné obdobie, počas ktorého sa Spojené kráľovstvo a EÚ budú snažiť prijať dohodu o budúcich vzťahoch. Z toho vyplýva, že počas celého tohto obdobia zostávajú podmienky vzájomných pomerov pre občanov a hospodárske subjekty nezmenené.

Ako to bude vyzerať s prepravou tovaru?

Preprava tovaru medzi Spojeným kráľovstvom a colným územím Únie bude považovaná za intrakomunitárny pohyb, na ktorý sa neuplatňujú colné formality. Takýto pohyb tovaru teda nebude až do konca prechodného obdobia podliehať colnému dohľadu.

Aké budú povinnosti obchodníkov pri dovoze tovaru?

Obchodníci môžu počas prechodného obdobia dovážať zo Spojeného kráľovstva a vyvážať do Spojeného kráľovstva tovar tak ako doteraz, bez akýchkoľvek kontrol na hraničných priechodoch a iných colných formalít.

Aké povinnosti bude mať občan pri dovoze či objednávaní tovaru?

Rovnaký postup platí aj pre bežných občanov, ktorí si tovar dovezú so sebou ako cestujúci alebo si ho objednajú prostredníctvom internetu zo Spojeného kráľovstva. Nebudú platiť clo ani dane. Ani v tomto smere sa teda nič nemení oproti súčasnému stavu.

Finančná správa bude situáciu naďalej sledovať a priebežne dopĺňať k téme aktuálne informácie. Zverejnené budú na webovom sídle finančnej správy www.financnasprava.sk. V prípade akýchkoľvek doplňujúcich otázok sa verejnosť môže obrátiť na call centrum finančnej správy – infolinka 048/ 43 17 222, voľba č. 5 alebo kontaktovať konzultantov e-mailom prostredníctvom formulára. Konzultanti finančnej správy pre oblasť CLO a spotrebné dane ochotne pomôžu, poradia alebo usmernia v tejto oblasti.

 Zastúpenie EK na Slovensku

Spojené kráľovstvo dnes o polnoci opustí Európsku úniu. Vzťah medzi Úniou a Britániou sa preto nezmení a pravidlá vyplývajúce z členstva ostanú pre občanov EÚ žijúcich v Británii zatiaľ nezmenené.

Pri tejto príležitosti dnes predsedovia troch hlavných inštitúcii EÚ Ursula von der Leyenová, David-Maria Sassoli a Charles Michel predniesli spoločné tlačové vyhlásenie v Parlamentáriu Európskeho parlamentu. Predsedníčka Európskej komisie, von der Leyenová povedala: „Chceme mať čo najlepšie partnerstvo so Spojeným kráľovstvom. Je však zrejmé, že vždy bude rozdiel (vo vzťahu). Je dôležité patriť k Európskej únii.“ 

V pondelok 3. februára Komisia prijme a predloží Rade návrhy rokovacích smerníc pre budúce jednanie o vzťahoch so Spojeným kráľovstvom. Michel Barnier, hlavný vyjednávač Európskej komisie, usporiada v pondelok tlačovú konferenciu a technický brífing, ktorý bude dostupný naživo na EbS.

Podrobnosti:

Otázky a odpovede o Brexite
Spoločné vyjadrenie troch predsedov

„Brexitom začína nová kapitola vzájomných vzťahov EÚ a Spojeného kráľovstva“

31. januára 2020, sa po náročných rokovaniach naplní rozhodnutie občanov Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z referenda v roku 2016, vystúpiť z Európskej únie. Toto rozhodnutie Slovenská republika rešpektuje. Končí sa 47 ročné členstvo Spojeného kráľovstva v Európskej únii, počas ktorého mali jeho vlády možnosť plnohodnotne formovať súčasnú podobu a architektúru Európskej únie. 

Vďaka úsiliu oboch strán, Európskej únie a britskej vlády, sa vystúpenie udeje riadeným spôsobom na základe Dohody o vystúpení, ktorá je právnym rámcom a definuje vysporiadanie doterajších záväzkov.

Vláda SR bude pozorne sledovať praktické napĺňanie ustanovení týkajúcich sa práv občanov SR žijúcich na území Spojeného kráľovstva ako aj dohliadať na správne vykonávanie ustanovení zo strany slovenských štátnych orgánov vo vzťahu k občanom Spojeného kráľovstva žijúcim na území SR. Píše v stanovisku Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Dňom vystúpenia začína plynúť prechodné obdobie, ktoré potrvá do 31. decembra 2020. V uvedenom období sa vo vzťahu k občanom a podnikateľom nič zásadné nemení, zároveň poskytuje priestor pripraviť sa na zmenu, ktorá nastane od 1. januára 2021, kedy sa na Spojené kráľovstvo prestanú vzťahovať pravidlá colnej únie a voľného pohybu osôb, tovarov, služieb a kapitálu. V tejto súvislosti vláda SR odporúča svojim občanom, ktorí plánujú ostať aj naďalej žiť, pracovať, študovať na území Spojeného kráľovstva, aby sa včas registrovali do pobytovej schémy, takzvanej EU Settlement Scheme, ktorá im garantuje právo pobytu. Bližšie informácie nájdu občania SR na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Zároveň sa začína nová kapitola vzájomných vzťahov. Spojené kráľovstvo naďalej ostáva v našom geopolitickom a hodnotovom priestore. Bude našim dôležitým ekonomickým a obchodným partnerom. Vláda SR podporuje, aby toto partnerstvo bolo čo najambicióznejšie a zároveň vyvážené čo sa týka práv a povinností. Bude kvalitatívne iné, nakoľko žiadna iná forma spolupráce medzi EÚ a treťou krajinou nemôže plne nahradiť všetky práva aj záväzky plynúce z členstva v EÚ.

Počas prechodného obdobia bude hlavný vyjednávač Európskej komisie Michel Barnier v mene EÚ rokovať o novej asociačnej dohode EÚ so Spojeným kráľovstvom. Čas, ktorý máme na rokovania k dispozícii je extrémne krátky a  nedosiahnutie novej dohody zvýši riziko realizácie obchodných vzťahov podľa pravidiel Svetovej obchodnej organizácie, čo v porovnaní s terajším obchodovaním s tovarmi a poskytovaním služieb na jednotnom trhu prinesie viaceré bariéry – finančné, fyzické a administratívne.

SR bude naďalej podporovať zachovanie jednoty 27 členských štátov EÚ, ktorá sa počas doterajších rokovaní ukázala ako prospešná pre ochranu záujmov členských štátov a zároveň potvrdila zdieľanie spoločných európskych hodnôt.

Co se mění po odchodu Velké Británie z Evropské unie

Spojené království Velké Británie a Severního Irska opouští 31. ledna 2020 Evropsku unii, a to na základě podmínek sjednaných ve Výstupové dohodě. Tato dohoda zajišťuje, že až do konce přechodného období, tedy do 31. prosince 2020, se bude v oblasti přístupu na pracovní trh a v oblasti sociálního zabezpečení postupovat stejně jako by Spojené království bylo nadále v EU.

Občané Spojeného království, kteří v ČR nyní pracují nebo do ČR přijedou pracovat v období od 1. února do 31. prosince 2020, nebudou muset pro legální výkon práce získat žádné pracovní oprávnění.

V oblasti dávek sociálního zabezpečení (nemocenského a důchodového pojištění, rodinných dávek, pohřebného a příspěvku na péči) se u osob, které migrovaly mezi ČR a Spojeným královstvím, po 31. lednu 2020 až do 31. prosince 2020 nezmění nic ani co do jejich nároků, ani co do způsobů jejich uplatňování. Stejný jako dosavadní bude i způsob vzájemné komunikace příslušných institucí ČR a Spojeného království.

V přechodném období by měla být sjednána smlouva o budoucím vztahu mezi EU a Spojeným královstvím. Podle resortu práce a sociálních věcí by bylo vhodné, aby obsahovala také ustanovení upravující ochranu sociálních nároků osob v budoucnu migrujících mezi Spojeným královstvím a zeměmi EU. Nicméně nyní nelze obsah takové smlouvy předjímat.

Občané ČR, kteří budou chtít nadále žít ve Spojeném království po 30. červnu 2021, se musí zaregistrovat v „EU Settlement Scheme“. V případě kladného vyřízení žádosti získají „status usedlíka“ nebo „předběžný status usedlíka“. Více informací je dispozici ZDE.

Tiskové oddělení MPSV


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *