Správy

Budúcnosť vidíme optimistickejšie, inak stále zle

Trojmesačný kĺzavý priemer sezónne upraveného indikátora ekonomického sentimentu (IES) v júli, po historickom prepade počas predchádzajúcich troch mesiacov, opäť vzrástol o 9,7 bodu na hodnotu 74,5.

Dôvera sa markantne zvýšila v službách, výraznejšie aj v priemysle. U spotrebiteľov a v stavebníctve sa zvýšila len mierne.  V obchode sa naproti tomu nepatrne zhoršila. Aktuálna hodnota IES zaostáva za výsledkom rovnakého obdobia minulého roka o 20,8 bodu a nachádza sa pod úrovňou dlhodobého priemeru o 28,8 bodu.

Indikátor dôvery v priemyslev júli vzrástol o 5 percentuálnych bodov (p. b.) na hodnotu -5 (zo sezónne očistených údajov). Vývoj indikátora ovplyvnil najvýraznejšie očakávaný rast produkcie na nasledujúce tri mesiace.


V júli indikátor dôvery v stavebníctve oproti predchádzajúcemu mesiacu stúpol o 0,5 bodu na -37,0 vplyvom priaznivejších hodnotení celkovej úrovne objednávok (zo sezónne očistených údajov). Aktuálny výsledok je pod úrovňou dlhodobého priemeru o 13 bodov.

Indikátor dôvery v obchode klesol v júli v porovnaní s júnom o 0,3 p. b. na hodnotu -1,3 vplyvom negatívneho hodnotenia očakávaných podnikateľských aktivít a stavu zásob (zo sezónne očistených údajov).

Sezónne očistený indikátor dôvery v službách v júli výraznejšie vzrástol, jeho hodnota (-8) sa v porovnaní s júnom zvýšila o 30 percentuálnych bodov, čím sa opäť priblížila k predaprílovým hodnotám. Vývoj indikátora bol ovplyvnený pozitívnym hodnotením všetkých troch jeho komponentov.

Spotrebiteľská atmosféra na Slovensku bola na začiatku júla opäť o niečo viac optimistickejšia tretí mesiac za sebou po prepade v apríli. Sezónne upravený indikátor spotrebiteľskej dôvery medzimesačne vzrástol o 1,1 bodu na hodnotu -34,4.

Uviedol Štatistický úrad SR.

Respondenti boli optimistickejší pri všetkých štyroch zložkách indikátora, najviac v očakávaniach vývoja nezamestnanosti a o niečo menej v očakávaniach celkovej hospodárskej situácie.


V očakávaniach finančnej situácie domácností a úspor v domácnostiach boli optimistickejší len nepatrne. V porovnaní so situáciou pred rokom boli respondenti pesimistickejší o 30,3 bodu a aktuálny výsledok sa nachádza pod úrovňou dlhodobého priemeru o 15,4 bodu.


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *