Bývalá márnica, dnes kaplnka so súpisným číslom 8896

DALITO -

Kaplnka sv. Magdalény na Starom cintoríne nemala roky svojho majiteľa a dlhodobo chátrala. Situácia sa zmenila po tom, čo ju žilinská radnica dostala do svojho majetku a začala s iniciatívou chátrajúcu pamiatku zachrániť.

Aktuálne v nej prebieha reštaurátorský výskum.

„300-ročná baroková kaplnka sv. Magdalény postupne odhaľuje svoje tajomstvá. Reštaurátorský výskum, ktorý uskutočňuje mesto Žilina, odhalil pôvodné maľby v hornej časti stien kaplnky. Keďže máme určité indície na základe matematických výpočtov, bude nasledovať archeologický výskum podlahy, kde predpokladáme výskyt krypty. Verím, že nás táto kaplnka ešte zaujímavo prekvapí,“ uviedol žilinský viceprimátor Patrik Groma.

Pamiatka by mala byť podľa jeho slov v najbližšej dobe vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. V tejto veci koná Krajský pamiatkový úrad v Žiline, na základe podnetu mestskej poslankyne Ivety Martinkovej, rozhodnutie však ešte nie je právoplatné.

V budúcom roku mesto Žilina začne s rekonštrukciou kaplnky, aby sa jej čo najvernejšie vrátila pôvodná podoba.

Kaplnka sv. Magdalény bola postavená okolo roku 1707, kedy vznikol aj samotný cintorín.

V minulosti slúžila aj ako márnica, a to až do roku 1960, keď bol dokončený nový dom smútku na Starom cintoríne. Do vlastníctva mesta sa ju podarilo zapísať začiatkom roka a dostala súpisné číslo 8 896. Dalito.sk o tom informovala Barbora Zigová, hovorkyňa mesta.

Môže vás zaujať:

V Porube sa mala zjaviť Panna Mária