Zdravie

Celé stanovisko MZ SR aj k „prednostnému“ očkovaniu a poradiu v očkovaní Covid-19

Dalito.sk stanovisko poskytla hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová. Redakcia ho uvádza v plnom znení.

„Ministerstvo zdravotníctva zásadne odmieta uprednostňovanie osôb mimo oficiálnych zoznamov a priorít očkovacej stratégie. Považujeme to za absolútnu neúctu voči všetkým zdravotníkom, ktorí už mesiace bojujú v prvej línii. Ministerstvo zdravotníctva opakovane vyzýva všetky nemocnice, ktorým boli zabezpečené vakcíny proti COVID-19, aby dodržiavali určené postupy a pravidlá očkovania.

Nemocnice dostali niekoľko dokumentov, v ktorých je jasne definovaný nielen postup pri evidencii, skladovaní a podávaní vakcín, ale aj presnejšie stanovuje okruh osôb, ktoré majú byť v tejto fáze očkovaní ako prví, a to bez výnimiek. S nemocnicami budeme preverovať, či nedošlo alebo nedochádza k ďalším porušeniam postupov a pravidiel očkovania, ak zistíme pochybenia, budeme žiadať vyvodenie zodpovednosti, vrátane finančných sankcií pre manažment nemocnice.


Ministerstvo zdravotníctva zdôrazňuje, že nastavený systém určuje pravidlá jasne a ak došlo k jeho porušovaniu, ide o individuálne zlyhanie, ako dnes uviedla Univerzitná nemocnica Bratislava Kramáre. Ministerstvo víta, že vedenie nemocnice rozhodlo, že pracovník, ktorý do oficiálnych zoznamov zdravotníkov, doplnil osoby mimo poradia už nebude pracovať vo vakcinačnom centre, ani sa nijakým spôsobom nebude podieľať na vakcinácii. Rovnako tak vítame, že sa pani Cibulková dodatočne vyjadrila, že chce pomôcť v osvetovej kampani. V tejto chvíli je však najlepšou formou kampane dobrovoľná práca v nemocniciach, alebo informácie o vážnosti ochorenia COVID-19 a dôležitosti očkovania.

Ministerstvo zdravotníctva teší záujem o očkovanie, chápeme, že môže byť na vakcinačné centrá vyvíjaný tlak na obchádzanie pravidiel. Slovensko je však vo vážnej epidemickej situácii, máme vysoké čísla pozitívnych, chorých, hospitalizovaných, sú medzi nimi zdravotnícki pracovníci, ako aj hasiči, zamestnanci sieťových odvetví a podobne, ktorých výpadok by mohol vážne ohroziť chod štátu. Každý, kto z verejne známych osobností, športovcov, umelcov ministerstvo zdravotníctva oslovil, že je ochotný sa už v tejto chvíli dať zaočkovať a napríklad pomôcť tak v komunikačnej kampani, bol požiadaný o trpezlivosť. Ak je motiváciou týchto osôb podporiť očkovanie u širokej verejnosti, môžu tak urobiť v tejto chváli tak, že budú verejne deklarovať svoj záujem o očkovanie, ale až čase keď sa nám podarí zaočkovať pre chod zdravotníctva a štátu dôležité profesie, či následne rizikové skupiny obyvateľstve. Vyzývame nemocnice, aby rovnako pristupovali k požiadavkám o očkovanie mimo stanovenej postupnosti.

DOPLNENIE:

Určenie okruhu osôb kritickej infraštruktúry vychádza zo zákona o kritickej infraštruktúre kde sú definované prvky a sektory kritickej infraštruktúry (z.č. 45/2011 Z.z.). V súčasnej epidemiologickej situácii, v ktorej je potrebné zabezpečiť základné nepretržité fungovanie štátu je nevyhnutné tieto prvky kritickej infraštruktúry doplniť o zastúpenie prvkov ústredných orgánov štátu, ktoré nie sú zahrnuté do tohto zákona. Nakoľko tento zákon v dostatočnej miere nezahŕňa podmienky zabezpečenia a fungovania štátu v tejto bezprecedentnej epidemiologickej situácií. Preto odborníci ministerstva zdravotníctva spolu s ďalšími odborníkmi (Konzílium odborníkov), ktorí pripravili Národnú stratégiu očkovania proti COVID-19, s prihliadnutím na legislatívu a jej špecifiká, už niekoľko týždňov komunikujú s jednotlivými rezortmi a ďalšími orgánmi ústrednej štátnej správy a samosprávy, ktorí v oblasti kritickej infraštruktúry definujú konkrétne pozície. Malo by ísť najmä o tých, ktorí sú nevyhnutní pre zabezpečenie nepretržitého chodu štátu. Dôraz je potrebné klásť na hospodársku mobilizáciu ako aj krízové riadenie štátu. Príkladom môžu byť prednostovia okresných úradov, keďže sú predsedovia bezpečnostných rád okresu, či kraja.“


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *