Česi kraľujú optimizmu v Európe a neveria internetu

Dalito.sk/Palava/FOTO: Jan Miklín, CzechTourism
DALITO -

Česi kraľujú optimizmu v Európe. Mierne u nich stúpla aj dôvera v EÚ a ochrana klímy pre nich predstavuje prioritu číslo tri. Po minuloročnom poklese opäť mierne stúpla ich dôvera aj v sociálne médiá. Siedmi z desiatich hovoria, že sa stretli s dezinformáciami, a 65 % si myslí, že pre ich krajinu predstavujú problém.  

Zastoupení Evropské komise v ČR zveřejnilo národní zprávu k nejnovějšímu standardnímu Eurobarometru s pořadovým číslem 92. Jde o průzkum veřejného mínění, který mapuje aktuální postoje Čechů k vybraným otázkám, jež souvisejí s Evropskou unií.

Vedle obvyklých témat, jako jsou celkové hodnocení situace či vnímání Evropské unie, se průzkum věnoval i postojům k různým druhům médií a důvěře vůči nim. Zjišťoval také názory Čechů na některá ekologická témata. Průzkum probíhal od 14. do 29. listopadu 2019 a zúčastnilo se jej 1013 osob starších 15 let. Průměr EU proto zahrnuje i postoje obyvatel Spojeného království.

  • Češi mezi nejpozitivněji naladěnými Evropany

Více než 70 % Čechů hodnotí ekonomickou situaci ve své zemi jako dobrou, což je výrazně víc než průměr EU (47 %). Pozitivně vnímají i stav evropské ekonomiky (64 %), což opět vyniká oproti celounijnímu průměru (47 %).

Zároveň roste i jejich pozitivní vnímání dalších oblastí, jako např. zaměstnanosti nebo finanční situace domácností.Stav zaměstnanosti v ČR považovalo v roce 2016 za dobrý 60 % respondentů, v roce 2019 až 80 %. Tady jde dokonce o třetí nejlepší hodnocení v rámci celé EU, po Dánsku a Nizozemsku.

Obecně jsou dle průzkumu optimističtěji naladěni mladí lidé, lidé s vyšším vzděláním a lidé s vyššími příjmy. Evropské ekonomice méně důvěřují ti, kteří k projektu EU celkově chovají nižší důvěru.

  • Vztah Čechů k Evropské unii

Důvěra Čechů v Evropskou unii v roce 2019 mírně vzrostla na 39 % (oproti 32 % v roce 2018). I tak však zůstává jedna z nejnižších v celé EU. Současně stoupá i důvěra v národní instituce a vládu.

To nejlepší, co EU přinesla, je podle Čechů volný pohyb (66 %), mír (61 %), výměnný studijní program Erasmus (37 %) a ekonomická síla EU (25 %).

Pocit sounáležitosti v EU podle Čechů vytváří především historie, kultura, společenské hodnoty a péče o životní prostředí.V negativním významu pak Češi spojují s EU nejčastěji byrokracii (41 %), plýtvání penězi (38 %) a nedostatečnou kontrolu hranic (37 %).

  • Ochrana klimatu je pro Čechy priorita číslo 3

Při dotazování, na co by podle nich měla EU vynakládat finanční prostředky, jmenovali čeští respondenti na prvním místě zaměstnanost a sociální věci (42 %), na druhém obranu a bezpečnost (40 %) a na třetím ochranu životního prostředí a klimatu (34 %).

To je o 7 procentních bodů více než v roce 2018, kdy bylo o potřebnosti investic do ochrany životního prostředí přesvědčeno jen 27 % české veřejnosti.Podle Čechů by tzv. „Zelená dohoda pro Evropu“ měla klást důraz na boj proti plastovému odpadu (59 %), rozvoj obnovitelných zdrojů energie (41 %) a podporu evropských farmářů (41 %).

  • Důvěra k médiím a vnímání dezinformací

Češi mají nadále největší důvěru v rozhlas (62 %). Tisku a televizi (aniž by se rozlišovaly veřejnoprávní a soukromé stanice) důvěřuje přibližně stejný podíl občanů (kolem 49 %).

To je plně v souladu s průměrem EU.Jiná je však situace v případě internetu a sociálních sítí. Internet považuje za důvěryhodný zdroj 48 % Čechů, což je výrazně více než průměr EU (32 %). Obdobně důvěřuje 30 % Čechů sociálním sítím, zatímco průměr EU je pouze 21 %.

Oproti roku 2018 důvěra Čechů v sociální sítě stoupla o 5 procentních bodů.Respondenti byli také dotazováni, zda se setkali s informacemi „zkreslujícími realitu, nebo dokonce s falešnými informacemi“. Kladně na to odpovědělo 70 % z nich. Pouze polovina dotazovaných uvedla, že je schopna takové dezinformace rozpoznat. Celkem 65 % oslovených uvedlo, že považuje dezinformace za problém pro ČR a 71 % za problém pro demokracii.