Česká republika

Česi odštartovali štúdiu obéznych pacientov, ktorých chcú zbaviť aj nepotrebných liekov. Telemedicínou

Pražský IKEM odštartoval štúdiu, ktorá sa zameria na obéznych pacientov s arytmiou. Za 18 mesiacov im chce zdravým spôsobom znížiť hmotnosť, zbaviť ich nepotrebných liekov, naučiť dodržiavať zdravú životosprávu a celkovo zlepšiť kvalitu ich života. Všetko pomocou telemedicíny.

Dalito.sk o tom informovala Veronika Zachariášová z tlačového oddelenia IKEM.

Kardiolog, fyzioterapeut, nutriční specialista, obezitolog, psycholog – tým odborníků, který bude i s pomocí telemedicíny dohlížet na pacienty v rámci nové studie Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze HOBIT-FS. Ta se zaměřuje na obézní pacienty s fibrilací síní, kteří podstoupili katetrizační ablaci této arytmie. Těm chce v horizontu 18 měsíců pomoci zdravě snížit hmotnost o více než 10 %, dodržovat zdravou životosprávu a zlepšit kvalitu jejich života po katetrizační ablaci – to vše s pomocí moderních technologií, které zajistí mezi pacienty a odborníky z IKEM sdílení důležitých informací a tím i lepší přehled o zdravotním stavu.


Fibrilace síní je nejčastější arytmií v populaci. V Česku jí trpí přibližně 4 % obyvatel a její výskyt stoupá s věkem.

„Je charakterizovaná rychlou nekoordinovanou akcí srdečních síní, která narušuje činnost srdce a projeví se obvykle zhoršenou výkonností a pocitem nepravidelného bušení srdce. U některých pacientů může vést až k srdečnímu selhání a současně zvyšuje riziko vzniku krevní sraženiny v srdci. Při jejím uvolnění může dojít k embolizaci do mozku nebo do jiných orgánů. Fibrilace síní může vést i ke zhoršování mozkových funkcí až demenci a představuje i vyšší riziko oběhové zástavy pro fibrilaci komor. Dlouhodobá léčba této arytmie je velmi nákladná. Jednou z cest, jak snížit riziko vzniku fibrilace síní nebo zlepšit výsledky léčby katetrizační ablace, je změna životního stylu. Do studie HOBIT budou zařazováni motivovaní pacienti s obezitou a fibrilací síní indikovanou ke katetrizační ablaci, kteří by rádi změnili svůj dosavadní styl života. Pod dohledem multidisciplinárního týmu jim umožníme zdravě snížit váhu o více než 10 %, zlepšit fyzickou kondici a tím i zdravotní stav. Je prokázáno, že pravidelné cvičení střední intenzity spolu se snížením hmotnosti a léčba syndromu spánkové apnoe zvýší pravděpodobnost, že si pacienti udrží normální rytmus po katetrizační ablaci fibrilace síní,“ vysvětluje přednosta Kliniky kardiologie IKEM prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc. FESC.

Do studie HOBIT-FS bude v IKEM zařazeno celkem 160 pacientů. Podmínkou je obezita, záchvatovitý typ fibrilace síní a indikace k první katetrizační ablaci v životě.


„Studie je rozdělená do dvou větví. Prvních 80 pacientů po absolvování katetrizační ablace na Klinice kardiologie IKEM bude v průběhu 18 měsíců intenzivně směřováno k redukci hmotnosti. Druhých 80 pacientů bude prvních 18 měsíců pouze sledováno a intenzivní intervence a redukce hmotnosti bude následovat až v odstupu 18 měsíců od ablace. Snížení váhy je pro tyto pacienty stěžejní. Obezita je totiž významným rizikovým faktorem pro vznik fibrilace síní. Léčbou obezity lze přitom již pouhou změnou životního stylu zvrátit i další rizikové faktory jako je cukrovka, krevní tlak, syndrom spánkové apnoe a další. Dle Světové zdravotnické organizace (WHO) bylo na území České republiky v roce 2016 evidováno více než 28 % pacientů s obezitou, jejichž body mass index překročil 30 kg/m2, a přes 38 % bylo v pásmu nadváhy (BMI 25-29,9 kg/m2). U dětí do 18 let vidíme nadváhu přibližně u 20 % z nich a toto číslo stále stoupá. Změna životního stylu a redukce hmotnosti přináší nejen lepší pocit, ale pomáhá zbavit se arytmie
a snížit počet nutných léků, zlepšuje kvalitu života a zmenšuje riziko výskytu zdravotních komplikací. Výsledky projektu by měly přispět k definici optimální režimové intervence zaměřené na snížení výskytu epizod fibrilace síní a pomoci odstartovat komplexní program umožňující nastavení optimální intervence pro každého konkrétního pacienta,“
říká zástupce přednosty Centra diabetologie IKEM prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Nejdůležitější pro tuto studii je ale samotná motivace pacienta a ochota pracovat na sobě.

„Studie HOBIT se zabývá specifickou skupinou obézních pacientů, kteří již trpí fibrilaci síní. Náš multidisciplinární tým IKEM jim bude intenzivně, systematicky pomáhat s tím, aby se jim podařilo po katetrizační ablaci změnit životní styl, a to od změny stravovacích návyků, přes doporučení cvičebního plánu až po podrobné kontroly a vyhodnocení jednotlivých cílů. Většinu kontrol bude možné díky moderním technologiím a využití telemedicíny provádět v rozumných časových úsecích. Naší snahou je šetřit pacientům čas, aby jej mohli věnovat sobě, proto například konzultace s nutričním terapeutem budou po vstupní kontrole prováděna dálkově. Díky využití chytrých hodinek a mobilní aplikace pak naši odborníci budou moci vyhodnocovat pohybovou aktivitu a sbírat data o stavu jednotlivých účastníků studie i bez osobního setkání,“ doplňuje ředitel IKEM Ing. Michal Stiborek, MBA.Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *