Česká republika

Česi žasnú: Prestížnu cenu Kráľovskej švédskej akadémie vied získal maďarský vedec pôsobiaci v laserovom centru ELI v Břežanech

Dalito.sk o veľkom úspechu kolegu z Akadémie vied ČR informovala Markéta Růžičková, špecialistka mediálnej komunikácie Akadémie vied Českej republiky.

Cenu Gregoriho Aminoffa za zásadní příspěvek k vývoji strukturní biologie založené na rentgenovém elektronovém laseru obdržel János Hajdu, maďarský vědec, který pracuje vlaserovém centrum ELI Beamlines.

Stojí zde včele projektu ELIBIO, jehož cílem je prozkoumat nové oblasti věd o světle a optice a získávat průlomové poznatky v biologii, chemii a fyzice využitelné především vmedicíně.


Cenu Gregoriho Aminoffa považuje János Hajdu za odměnu za nekonvenční myšlenku, s kterou přišel při studiu biologických makromolekul, a sice že by procesy poškození vyvolané radiací mohly být překonány extrémně intenzivními a krátkými rentgenovými pulzy.

„S prvními pokusy v tomto směru jsme začali již v 80. letech v laboratoři v Daresbury. To, co dnes bereme za podstatu prakticky všech aplikací rentgenových laserů s volnými elektrony, se však potvrdilo mnohem později,dodává János Hajdu.

János Hajdu, laureát ceny Gregoriho Aminoffa, kterou od roku 1979 uděluje Královská švédská akademie věd/ FOTO: ELI Beamlines

János Hajdu se narodil v roce 1948 v Budapešti a je členem Maďarské akademie věd.

Má za sebou bohatou profesní minulost. Pracoval jako profesor fotonových věd na Stanfordské univerzitě v USA, jako profesor molekulární biofyziky na univerzitě v Uppsale ve Švédsku nebo jako poradce ředitelů evropského XFEL v Německu.

Výzkum využívá nejvýkonnějšího laseru na světě

S ELI Beamlines spolupracuje János Hajdu od roku 2017. Projekt ELIBIO, na němž se podílí i tým výzkumného centra BIOCEV ve Vestci, má za cíl pochopit materiálové interakce fotonů v extrémně intenzivních rentgenových oblastech.


Laserové laboratórium v ELI Beamlines/foto: ELI Beamlines

Nejintenzivnější laserový systém na světě, kterým břežanské centrum ELI disponuje, vědcům umožní realizovat dosud neuskutečnitelné experimenty pro studium struktury, funkce a dynamiky buněk, organel a biomolekul.

Laserové centrum ELI Beamlines spadá pod Fyzikální ústav Akademie věd ČR. Financováno je kromě toho také z Operačního programu OP VVV EU a MŠMT.


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *